Den åpenlyse dekkoperasjonen fra Direktøren i Statens Helsetilsyn

Manipulering! – Stort etterprøvbar kamuflering av realiteter fra en autoritet som innehar signifikant mer kunnskap og ekspertise i kraft av sitt overordnede gebet enn det den gjengse borger har – og jeg som varsler besitter allerede en god del! Så – Siden Andresen ubestridelig vet så meget bedre – hvordan har makttoppen en gang mage… Les mer Den åpenlyse dekkoperasjonen fra Direktøren i Statens Helsetilsyn

Nav – Ministeren garanterer borgerene rettssikkerhet og kvalifisert personell!:

  Stortinget – Møte fredag den 25. november 2011 kl. 9 President: Dag Terje Andersen Sak nr. 3 [10:39:34] Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren: Nav er selve grunnmuren i det offentlige velferdssystemet vårt og betjener hvert år over 2 millioner mennesker. Det er særlig viktig at Nav nyter stor tillit blant de… Les mer Nav – Ministeren garanterer borgerene rettssikkerhet og kvalifisert personell!:

Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat! – Del 2

HASTEBEHANDLING KREVES – OVERKLAGING NEKT NØDRETT MÅ OMGJØRES AKUTT – Avslag nødrett for ca. 18. gang eller mer til eldre enslig diabetiker. Liv kan ikke lenger opprettholdes. Oslo 10.04.2017 Disse mailene hører under posten jeg skrev tidligere i dag i Del 1, og dreier seg om de andre to klagene/varslingene jeg sendte dager forut min… Les mer Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat! – Del 2

Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:

Som fremgår av allerede publisert innlegg tidligere i dag, løy sosialsjef Sigurd Røeggen Politiet rett opp i ansiktet etter å ha utsatt meg for store merbelastninger i en prekær og alvorlig situasjon som raskt kunne – og kan utvikle seg livstruende, mine sykdommer og alder tatt i betraktning – deriblant diabetes og svært høyt blodtrykk.… Les mer Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:

Offentlige tjenestemenn forfølger en personlig agenda, og misbruker sin makt.

Ulovlighetene er viden kjent både blant oss forvaltningsrammede, andre oppegående mennesker, skadevolderene selv, presse og advokatstand. Jeg har lånt påstanden(e) fra Investor Kristian Siem, og overført blottleggelsen av aktørenes tarvelige virke til yrkesforbryternene i sosialtjenesten i Nav i det store og hele. Her følger et relevant utdrag: Siem (bildet) mener Økokrim, Arbeidstilsynet og Skatteetaten lar… Les mer Offentlige tjenestemenn forfølger en personlig agenda, og misbruker sin makt.

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.

Politiker (til meg på privaten i etterkant av at jeg sendte varsling til Helse- og sosialkomiteen): Jeg har aldri hørt om et lignende tilfelle hvor fylkesmannen har bedt noen slette noen poster (…) Hvis noen mener at du er injurierende så får de heller anmelde deg. Det å blande inn rollen som redaktør av (blogg)… Les mer Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.

Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:

  «Det er jo godt kjent at «Sigurd» avskyr deg og gjør alt han kan for å ødelegge, det har vært et stort samtaleemne mellom flere ansatte her i bydelen leeeenge , og du kan tro at diskusjonene har gått hett for seg!» Avsløringen som slett ikke kom som en bombe siden «Sigurd» og hans… Les mer Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:

Trust Failed

REGJERINGEN VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger. 1. Innledning – oversikt Viktige elementer av rettssikkerhetsprinsippene som direkte eller indirekte kommer til uttrykk i forvaltningsloven og enkelte særlover er: · Legalitetsprinsippet: Når det offentlige utøver makt og myndighet i forhold til enkeltindivider, kreves både prosessuell… Les mer Trust Failed

Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet

Følgende lagrede  materiale er rensket vekk fra samtlige søkemonitorer i dag, så jeg kopierer det rett fra posten jeg skrev 10.09.2012: «Hvem skal kontrollere kontrolløren« med linken som i dag ikke virker innbefattet. Noen datakyndige personer er kanskje så greie å finne rett link og sette inn i kommentarfeltet. Tusen takk!: Hvilke krav stilles til… Les mer Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet

Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling

Pasient- og brukerombudet Helse- og sosialombudet 2011: Med hånda på rattet? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne – Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo. Ombudet for brukere av helse- og sosialtjenester i Oslo. Instruks fra Oslo bystyre § 1. Formål: Innenfor sitt arbeidsområde skal ombudet arbeide for at… Les mer Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling