Regjeringen Solberg: Mottakere av supplerende sosialhjelp skal fremdeles være unntatt rettssikkerhet!

I dag – som for straks 12 år siden!: Vilkårlighet, tilfeldighet, forskjellsbehandling – sosialhjelpssatsene i kommunene (laget materiale fra 2008) Innspill til Fagforbundets Fattigdomskonferanse den 22. oktober 2008. Advokat Kjetil Edvardsen. Forbundsadvokatene Forvaltningsorganet skal i størst mulig grad være bundet av regler og i minst mulig grad ha fritt skjønn, som henger nøye sammen med… Les mer Regjeringen Solberg: Mottakere av supplerende sosialhjelp skal fremdeles være unntatt rettssikkerhet!

Navskandalen – Bevisste krenkelser av åpenbare rettigheter

Stortinget 19.09.2019 – EU/EØS-arbeidet Norge er ikke medlem av EU, men påvirkes i stor grad av EUs politikk, særlig som følge av EØS-avtalen. Norges formelle forhold til EU reguleres primært av EØS-avtalen. EØS-avtalen er en avtale mellom EUs medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein (3) Europautvalget møtes før saker skal behandles i EØS-komiteen. Regjeringen… Les mer Navskandalen – Bevisste krenkelser av åpenbare rettigheter

Nav og deres perverterte overgrep mot kvinner

Del 2 av denne posten: Endometriose – Maktkvinnenes overgrep skal rammes av Straffeloven https://sommer17.wordpress.com/2019/07/07/endometriose-maktkvinnenes-overgrep-skal-rammes-av-straffeloven/ OVERGREPENE ble etablert for så mye som to år siden! Solfrid Lerbrekk engasjerte seg i Monland & Hauglies gigantiske overtramp allerede på det tidspunkt, når krenkelsene var et faktum!: Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Dokument nr. 15:124… Les mer Nav og deres perverterte overgrep mot kvinner

Nav sosial – konsekvenser av å forbryte seg i tjenesten

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2008 Erstatter: Saksnr: Brv 1035/08 Eier/ ansvarlig: Byråd for finans Ikrafttredelse: 27.03.2008 Versjon: 1 Bemyndiget: Dok.nr: RE-0015 PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Vedtatt av byrådet brv 1035/08, med senest endring i § 7 d brv 1027/12  § 1 Virkeområde Dette personalreglementet gjelder for alle arbeidstakere i Oslo kommunes virksomheter, herunder ansatte i… Les mer Nav sosial – konsekvenser av å forbryte seg i tjenesten

Gamle dagers brutale fattiglover er innført igjen.

  Arbeid eller brød – historien bak NAV- reformen av Ebba Wergeland. Lege og spesialist i arbeidsmedisin. Skammen er tilbake i stønadssystemet. Gammel rettighetsorientering konkurrerer med den offentlige debattens pekefingermoralisering. Det nye budskapet er at du kan hvis du vil, hvis vi bare truer med å kutte ytelsene. Den nye sosialpolitikken bygger på at det… Les mer Gamle dagers brutale fattiglover er innført igjen.

Nav: Vi avviser de beste kandidatene for jobben og ansetter ufaglærte!

Hva er det forsker Knut Røed påstår?! Er han genuint kunnskapsløs og ubegavet, eller spiller han på lag med eliten og deres depraverte flanører? Det blir ingen vrien gjettelek: «Ved ansettelse i offentlig sektor gjelder prinsippet om at den best kvalifiserte skal få jobben.» https://bit.ly/2HeYKqQ På papiret ser alt korrekt ut, og forskerens påstand støttes… Les mer Nav: Vi avviser de beste kandidatene for jobben og ansetter ufaglærte!

Elisabeth Thoresen nekter folk medlemskap i «Aksjon mot AAP-forslag»

  Det ser ut til å være vanskelig å få medlemskap i FB-gruppa «Aksjon mot AAP-forslag». Min første henvendelse ble slettet, og ny står og venter. Det skal også være vanskelig å poste et enkelt innlegg og etterlyse svar hos IGFU – der Elisabeth Thoresen også er / var en av administratorene (rettelse – det… Les mer Elisabeth Thoresen nekter folk medlemskap i «Aksjon mot AAP-forslag»

Hva gjør Vågeng? (Om AAP) og – hvordan har det gått med den ANDRE varsleren?

  Integritetsbarometeret for Hauglie, Monland & Vågeng har for lengst passert tallet null: «Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak» Her skyter Navdirektør Sigrun Vågeng seg i begge føttene. En større inkriminering av egen person og effektuering av hjerterå skruppelløse hensikter er vel sjelden satt på trykk! Det å tro seg unntatt alle… Les mer Hva gjør Vågeng? (Om AAP) og – hvordan har det gått med den ANDRE varsleren?

Komme Nav sitt rike, skje Hauglies vilje

– så makten uten ære kan slå de vergeløse til jorden; Statsråden som ikke har latt seg hefte med sitt lovpålagte ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner, og Stortinget som erklærer seg maktesløse overfor Hauglie & Co som hele veien har hatt fritt leide til konsekvensløst og operere etter eget forgodtbefinnende, til alvorlig ulempe… Les mer Komme Nav sitt rike, skje Hauglies vilje