Om dødsfallene etter koronavaksinering – viktig orientering:

Statens Legemiddelverk 14.01.2021: Meldte bivirkninger etter koronavaksine pr. 14. januar 2021 Det er meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon. https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021 Slik forbereder de seg på allergisjokk fra koronavaksinene GJØVIK (NRK): Koronavaksinene kan i noen tilfeller gi alvorlig allergisjokk. Her øver sykepleierne Kari Wedvik (t.v.) og Elisabeth Bogsti på hvordan de skal bruke hjertestarter… Les mer Om dødsfallene etter koronavaksinering – viktig orientering:

Navskandalen – Bevisste krenkelser av åpenbare rettigheter

Stortinget 19.09.2019 – EU/EØS-arbeidet Norge er ikke medlem av EU, men påvirkes i stor grad av EUs politikk, særlig som følge av EØS-avtalen. Norges formelle forhold til EU reguleres primært av EØS-avtalen. EØS-avtalen er en avtale mellom EUs medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein (3) Europautvalget møtes før saker skal behandles i EØS-komiteen. Regjeringen… Les mer Navskandalen – Bevisste krenkelser av åpenbare rettigheter

Førstekandidat foran kommunevalget 2019 – Ole Jacob Johansen (FrP) i fri utfoldelse

17. juli d.å sender jeg tidligere vararepresentant for Stortinget, gruppeleder og førstekandidat for Asker FrP Ole Jacob Johansen (FrP) en melding på Messenger: Hei, Johansen. Jeanine Horntvedt her. Jeg oppfatter deg som genuin og troverdig. Spørsmål: Som politiker, er du jo som kjent forpliktet til å engasjere deg – også i enkeltsaker. Og saken jeg… Les mer Førstekandidat foran kommunevalget 2019 – Ole Jacob Johansen (FrP) i fri utfoldelse

Fattighusets mat- og gaveutdeling julen 2018

Kaos! NULL kommunikasjon! Feilinformasjon! Juksekultur! «Ingen» mat, middager eller pålegg; Ratatouille, Dehli-dip, poser med ris og esker med Hoisin- saus på det «beste» – og klokken var 13:55 fredag 21.12.2018! OsloEnglene på FB informerte om at det var kølapputdeling for å motta gaver på Fattighuset, og da jeg spurte om tidspunkt, fikk jeg til svar… Les mer Fattighusets mat- og gaveutdeling julen 2018

Om brødrene fra Tolga og vergemål

    Geelmuyden Kiese: Tolga-ordføreren trenger verge! For Tolga var det viktig å få dem registret som utviklingshemmet; jo flere slike, jo mer penger fra staten. Dette er kommunalt overgrep av verste sort. Mot sin vilje får de oppnevnt verge som styrer både personlige og økonomiske forhold. https://bit.ly/2D2KKxu 11.10.2018: Fylkesmannen opphever vergemål for Magnus Holøyen… Les mer Om brødrene fra Tolga og vergemål

Brukermedvirkning i Nav, etatens spesialbehandling av egne ansatte og klageeksplosjonen

Stortingsmelding Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. 8 – Brukermedvirkning og individuell plan. 8.1 Innledning. Å sette brukernes behov i sentrum betyr et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur preges av respekt for brukeren, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak.… Les mer Brukermedvirkning i Nav, etatens spesialbehandling av egne ansatte og klageeksplosjonen