FYLKESMANNEN – KRAV TIL VEDTAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN

Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Saksbehandle etter sosialtjenesteloven | Del 2: Krav til enkeltvedtak Kravene vi går igjennom her finner vi i forvaltningsloven §§ 23 – 27. Sosialtjenesteloven § 17 – opplysning, råd og veiledning handler om plikten til å gi opplysning, råd og veiledning. Bestemmelsen beskriver en av kjerneoppgavene til NAV-kontorene, og henger tett… Les mer FYLKESMANNEN – KRAV TIL VEDTAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN

Sosialtjenesten – Ulovlig praksis: Helsetilsynet konstaterer: INGEN individuell vurdering!

Lovbruddene er gjennomgående, og gjengs gjeldende for hele den lovløse forvaltningen. Følgende bærende prinsipp, blir sjelden eller aldri fulgt: Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfelle) Godkjent av Lars E. Hanssen 10. mai 2010: «Kravet om at det… Les mer Sosialtjenesten – Ulovlig praksis: Helsetilsynet konstaterer: INGEN individuell vurdering!

Nav-høringen og det sedvanlige spillet for galleriet

OPPDATERINGER 13.01.2020 – TRE partier har fremmet mistillit – Nå venter vi på Arbeider- og senterpartiet!:SV, Rødt og MDG fremmer mistillit mot statsråden. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4qKyEV/lysbakken-hauglie-kunne-forhindret-justismord-det-er-grunn-nok-til-aa-fremme-mistillit Spillet er slutt!: Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes Advokatselskapet Elden har gjort en vurdering av NAV-saken. Konklusjonen er rammende: Helt siden 1994 har trygdede i Norge kunne… Les mer Nav-høringen og det sedvanlige spillet for galleriet

Regjeringen Solberg: Mottakere av supplerende sosialhjelp skal fremdeles være unntatt rettssikkerhet!

I dag – som for straks 12 år siden!: Vilkårlighet, tilfeldighet, forskjellsbehandling – sosialhjelpssatsene i kommunene (laget materiale fra 2008) Innspill til Fagforbundets Fattigdomskonferanse den 22. oktober 2008. Advokat Kjetil Edvardsen. Forbundsadvokatene Forvaltningsorganet skal i størst mulig grad være bundet av regler og i minst mulig grad ha fritt skjønn, som henger nøye sammen med… Les mer Regjeringen Solberg: Mottakere av supplerende sosialhjelp skal fremdeles være unntatt rettssikkerhet!

Navskandalen – Bevisste krenkelser av åpenbare rettigheter

Stortinget 19.09.2019 – EU/EØS-arbeidet Norge er ikke medlem av EU, men påvirkes i stor grad av EUs politikk, særlig som følge av EØS-avtalen. Norges formelle forhold til EU reguleres primært av EØS-avtalen. EØS-avtalen er en avtale mellom EUs medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein (3) Europautvalget møtes før saker skal behandles i EØS-komiteen. Regjeringen… Les mer Navskandalen – Bevisste krenkelser av åpenbare rettigheter

Nav og deres perverterte overgrep mot kvinner

Del 2 av denne posten: Endometriose – Maktkvinnenes overgrep skal rammes av Straffeloven https://sommer17.wordpress.com/2019/07/07/endometriose-maktkvinnenes-overgrep-skal-rammes-av-straffeloven/ OVERGREPENE ble etablert for så mye som to år siden! Solfrid Lerbrekk engasjerte seg i Monland & Hauglies gigantiske overtramp allerede på det tidspunkt, når krenkelsene var et faktum!: Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Dokument nr. 15:124… Les mer Nav og deres perverterte overgrep mot kvinner

AAP – «Forstår ikke» – Om rikets hyklende klakører

Klakkførere: «Lederen i en klakk«. I overført betydning: Nedsettende betegnelse på noen som hyller, applauderer, støtter eller taler varmt for en tredjepart, underforstått at det skjer i egen vinnings hensikt. Akkurat hva er det vår styresmakter angivelig ikke evner å «forstå» ‼️⁉️ Alle politiske spørsmål, alle spørsmål om lov og rett, er når alt kommer… Les mer AAP – «Forstår ikke» – Om rikets hyklende klakører