Grove brudd på personvern skal IKKE straffes med fengsel – Nav-sjef får kun bøter.

Grove brudd på personvern skal straffes med fengsel, sist jeg sjekket, og i denne saken var kriteriene definitivt oppfylt. Men vent litt – nei! Her er siste nytt i saken: En tidligere respektert Nav-sjef er dømt til å betale en bot på 15.000 kroner for omfattende snoking i privatlivene til folk. Politiet ville ha henne… Les mer Grove brudd på personvern skal IKKE straffes med fengsel – Nav-sjef får kun bøter.

Alvorlig helseforverring etter å ha blitt holdt ulovlig nede på minstesats sosialhjelp i hele ti år

    Her følger et lite utdrag fra det nær to timer lange tapede møtet politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen (FrP) og jeg hadde 14.08.2012 om sosialtjenesten Nordstrands behandling av meg (i fem år), som hun konstaterte at var «rovdrift på et menneske» og «personforfølgelse». Reprisen er i anledning av at sosialtjenesten St.Hanshaugen –… Les mer Alvorlig helseforverring etter å ha blitt holdt ulovlig nede på minstesats sosialhjelp i hele ti år

#Metoo – Varsling om overgrep fra Navs «spesialistlege» Robin Holtedahl med påfølgende forsøk på å stemple meg som utilregnelig.

  NAV tvang meg til å møte hos egen samarbeidende spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering – Robin Holtedahl 11.11.2013, etter å ha ignorert flere andre leges krav om 100 % uføretrygd for meg på det tidspunkt. Holtedahl stilte meg en rekke spørsmål rundt et overgrep han fikk meg til å fortelle om da jeg… Les mer #Metoo – Varsling om overgrep fra Navs «spesialistlege» Robin Holtedahl med påfølgende forsøk på å stemple meg som utilregnelig.

Det opereres med fiktive saksbehandlere i forvaltningen.

Rett 24 – 08.12.2017: Sivilombudsmannen vil ha lovregulering av «fiktive saksbehandlere» En undersøkelse gjort av Sivilombudsmannen viser at flere forvaltningsorganer har begynt å bruke fiktive navn på saksbehandlere. Hensikten er å beskytte dem mot trusler. http://rett24.no/articles/sivilombudsmannen-vil-ha-lovregulering-av-fiktive-saksbehandlere Les hele uttalelsen her: SOM – Vedtak uten saksbehandleres navn. 27.11.2017 (2017/1135) (utdrag): På bakgrunn av den kjennskapen ombudsmannen… Les mer Det opereres med fiktive saksbehandlere i forvaltningen.

Vi vil ha deg i livet, Johanna Engen!

Del 2: Hjertelig takk, Johanna, for en personlig synliggjøring av forvaltningens uhørte krenkelser. De må stanses! http://bit.ly/2rjAZ8D Alle må få kjennskap til hvilke menneskelige tragedier en hensynsløs og ubamhjertig forvaltning konkret forårsaker: Johanna Engen, Styreleder i Velferdsalliansen – EAPN Norway, styremedlem i European Anti Poverty Network og vinner av Brosteinsprisen, ble i dag – 16.05.2017… Les mer Vi vil ha deg i livet, Johanna Engen!

Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?

Advokatbladet 13. juni 2013 – Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket? Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren: «Begrepet «menneskerettigheter» er en fellesbetegnelse for et regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep, og er et vern om rettigheter som statene ikke kan frata borgerne. Lovverket må forplikte… Les mer Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?

Kirkevalget (Bispedømmerådsvalget og Menighetsrådsvalget) 2015 – Mine utvalgte kandidater

Kirkevalget 2015 Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere kandidatlister) http://bit.ly/1hiWkWO Men OBS! :  Hvis du bare leverer inn stemmeseddelen som den er, vil ALLE kandidater på listen automatisk få en stemme hver (klønete formulert, det får de jo allikevel) Men: For å unngå at de kandidater som du mener at… Les mer Kirkevalget (Bispedømmerådsvalget og Menighetsrådsvalget) 2015 – Mine utvalgte kandidater