Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Uføreopprøret: FB-gruppa som sensurerer de fattige, syke og uføre


OPPDATERT: Få minutter etter at jeg publiserte denne posten på Uføreopprørets side, ble jeg slettet og blokkert!
Del 2: Slutt å henge ut admins. på FB-gruppa Uføreopprøret!
Et medlem av gruppa stiller følgende spørsmål der inne 8 juni 2017 kl. 21:09:
«Har någen lest denne bokå?» – og refererer til David Frimans bok «Nav fra innsiden».
Et annet medlem «X» svarer etterhvert litt ute i diskusjonen: Enhver har ansvar, men jeg har vært såpass mye ute i arbeidslivet at jeg er fullstendig klar over de sosiale maktmekanismene som fungerer i praksis. Når dette blir satt i system i et så stort «troll» som Nav er, så er det lett å både angripe og ofre enkelt personer, uten å ville forandre systemet som skaper slike rutiner. Nav ledelsen er ikke redde for å skylde på individene. Men det ansvaret de har og får også klekkelig betalt for, det slipper de unna med, gjennom å skylde på enkelt ansatte.
Jeg svarer: Ikke enig. De avvik som forvaltningskriminelle Navansatte effektuerer, rammes av Straffeloven. Problemet er at få Advokater tar sosialsaker og de har hele Fagforeningen i ryggen. Vi har ikke økonomiske midler til å slå fra oss. DET må endres.
X: Det er ikke det jeg sier. Jeanine. Lovbrudd er lovbrudd… Men ts snakker nå om en bok som handler om systemet. Det blir ikke noe forandringer med at de kan kvitte seg med enkeltpersoner, når også ledelsen driver mobbing. Grunnen til at de ikke tar sakene, er fordi det er et feil system, som ledes på en feil måte. Ikke fordi alle saksbehandlerne er lovbrytere.. (…)
Jeg svarer: Jeg tror du må lese postene jeg linket til (som da var fjernet av administrator)
Så jeg setter de inn her:

 

TYSTTTT

 

Nav knebler pressen etter bokutgivelsen «NAV – fra innsiden»?
http://bit.ly/1LmQ4Z0
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
http://bit.ly/2fzKoEa
«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!
http://bit.ly/2hCwBw2
X: Joda. lest den jeg… Men på denne tråden blir det et sidespor å skulle forfølge enkeltpersoner. At en anonym går ut og forteller dette, handler allikevel mer om systemet enn om personen. Det er ulovligheter satt i et system, som Nav ser ut til å akseptere.

 

 

 

Jeg svarer: Dypt uenig! For – det dreier seg ikke om å «forfølge» enkeltpersoner – hva er det for slags urederlig agenda du farer med, men å stille avvikere som riktig fryder seg med å praktisere avvik som går ut over liv og helse og leke Gud til ansvar, og det er ikke en dag for tidlig!
I postene jeg linket til, står fremhevet det udiskutable ansvar som hver eneste en av skadevolderene har å forholde seg til, og i dag debatterte jeg følgende hos enda en fremragende varsler. Sitat fra hennes kronikk:
Det er min oplevelse, at socialrådgiverne er blevet alvorligt ramt af min karikeret marionetsymbolik (…)
Det interessante er, at jeg ikke oplever, at socialrådgiverne kæmper for at få forbedret deres arbejdsmiljø – de opponere kun mod marionetsymbolikken og undskylder med hvor hårdt livet er som socialrådgiver og at lovgivningen er forfærdelig – altså ansvarsfralæggelse, som min kronik netop handler om (sitat slutt)
http://bit.ly/2rFE6J9

 

STUPIDDDDDDDDD


(Og jeg svarer kronikkforfatteren): Selvsagt reagerer de slik som du beskriver.
Når man tilhører bunnfallet av befolkningen uten moral, ære eller anstendighet, så kan man vanskelig forvente annet.
Flott at du belyser dette eksplisitt!
Men det forventes at her blir en kraftig opprydning i den forvaltningskriminalitet som skadevolderene besørger og at Straffeloven som det helt klart fremgår at skal iverksettes for svært mange av avvikene sosionomene og deres ledere begår (men som vanvittig nok aldri effektueres), virkelig skal tre i kraft – omgående – for hvert eneste et!
Det er både ufattelig å måtte bevitne og udiskutabelt lovstridig at lovverket p*sses på rett foran øynene på oss, så mye, så hardt og så lenge at en spent skulle tro at de aldri fikk tid til å trekke på seg buksene en gang!
Hver eneste en av dem står personlig og strafferettslig ansvarlig for egne handlinger! Les:
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
(sitat slutt)
http://bit.ly/2fzKoEa

 

 

Da besluttet en av administratorene å sensurere mine innspill, og kneblingen gikk slik:

 

Randi Sejer
Randi Sejer: Har slettet dine poster med uthenging av enkeltpersoner i Nav /kommune Jeanine Horntvedt. For ettertiden ber jeg deg om og ikke poste slike ting i denne gruppen. Henviser ellers til gruppens formål og beskrivelse.
Dette er ikke til debatt.
Admin
Mitt svar: Hvilke grupperegler er det jeg angivelig skal ha brutt?
Jeg leser (og har tatt bilde av):  Fredrik Ståhl Woldseth har oppdatert beskrivelsen. 3. juni kl. 18:59
Gruppe for alle som er interessert i å debattere uføre og velferdens øvrige vilkår. NB!!!!!
Dette er ikke en diskusjonsside om innvandring, deres synspunkter på det kan dere diskutere i egnede forum for dette. Tråder som ikke dreier seg om sak, slettes umiddelbart!
Tråder som er designet for å sverte politiske motstandere slettes omgående.
Dette er en gruppe for politske diskusjoner, -IKKE- propaganda, relgion, eller innvandring!
Stenges en tråd for kommentarer, slettes den umiddelbart, så om man vurderer stengning, kan man like godt vurdere sletting.
Vi er ikke en gruppe for reklame av noe slag, slike linker slettes fortløpende.
Bruk folkeskikk og hold deg innenfor lovens rammer i debattene. Ingen personangrep tillates, heller ikke personfokuserte tråder.
(Min utheving): Deling av linker, memes osv uten egen tekst eller opplegg til debatt slettes.
(Jeg innskyter): Mine delte linker var jo nettopp til egen blogg med egne tekster, og videre til kronikør fra nabolandet der også bekreftet et opplegg til debatt – lik som den som tok plass her)!
(Gruppereglene forts): Blokkering av administratorene i gruppen er ikke tillatt og vil føre til sletting fra gruppen.
Unngå unødvendig tagging (sitat slutt)
Igjen: Hvilke regler er det jeg her har brutt?
Vidr – Jeg har ikke «hengt ut» noen, jeg diskuterer kun etterprøvbare fakta som gjennomgående i hele min blogg er tatt opp på bånd og således kan verifiseres.
Derfor kan jeg ikke oppfatte det annerledes enn at Sejer velger å kneble ytringsfriheten, og har personlig agenda for at det jeg publiserer ikke skal kringkastes.
Avventer tilbakemelding.

 

STUPIDDD

 

X svarer meg igjen: Altså da har jeg bare lest en link om Nav ansatt innrømmer. Uthenging av person. er fbs egne regler og burde ikke nødvendigvis skrives i enhver gruppe. Å beskylde meg for «uredelig agenda» når jeg forsøker å holde meg til trådens agenda, blir temmelig feil. Poenget var Nav som system. Ikke drive klikk-fisking på bloggen din til et annet tema. Dermed avslutter jeg diskusjonen med deg Jeanine Horntvedt (sitat slutt)
Da kommer Sejer inn igjen, og gir meg et svar uten base i fornuft. Hun konstruerer ikke-eksisterende grupperegler, som oppbacking av sin tarvelige misjon: 
Randi Sejer: Neida, du skriver og publiserer hva du vil i grupper innenfor gruppereglene. Blogger er ikke noe som kan publiseres her, og det vil bli oppdatert i dag. Var opprinnelig med men har falt ut underveis.
Har ingen intensjon om og kneble din ytringsfrihet, men deling av blogger og publisering av egne blogger er altså utenfor denne gruppens formål.

 

 

Mitt svar: Sejer: Så beleilig å konstruere det dithen da. Feigt.
Mitt arbeid med å belyse forvaltningskriminaliteten i Nav, med bakgrunn i bachelor Kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo (UIO) – og som personlig hardt rammet, eldre, syk forvaltningsrammet borger (55), strekker seg over hele ni år.
Etatens represalier og gjengjeldelser overfor meg som varsler, har vært så groteske, forsettlige og konsekvente at det kan ta mitt liv når som helst – jeg har alvorlige sykdommer!
«Klikkfisking» lyder det fra bevisstløs agitator, hvilket varmt omfavnes av admin.
Jeg registrerer at Sejer slett ikke ønsker å la medlemmer med faktabaserte bidrag debattere faktiske og ulovlige forhold i Nav og presentere egne anskuelser, men forsvarer medlemmer med «riktige» kommentarer, satt etter egen målestokk – hvor søplete de enn er.
«Uføreopprøret» – en sørgelig vits, med kunnskapsløse og uegnede administratorer for en såpass viktig oppgave. (De som tier, samtykker)
Dere vil få bred omtale på min blogg i løpet av få dager.
Dette er «ikke til debatt»!

 

TYSTTTTT

Randi Sejer svarer meg : Ja, det forventet vi også. Mange bruker jo sine blogger til nettopp det. Derfor god grunn til og avstå fra bloggdeling.
Lykke til med skrivingen (sitat slutt)
Jeg svarer Sejer :  Og med dette, bekrefter du en gang for alle hva du er laget av (sitat slutt)
Dermed slettet Sejer alle sine kommentarer.
Jeg trodde ikke mine egne øyne, og klikket meg inn og ut minst ti ganger – men de var vekk, slik at det så ut som om jeg snakket med meg selv, så jeg repliserte til Sejer:
Du behøver ikke slette dine angrep Sejer, de er lagret og filmet (sitat slutt)
Dermed sendte Sejer meg et felt tomt for skrift, men med flere spørsmålstegn. Og så kom den arrogante repliseringen:
«Er ikke slettet noenting her ? Og ikke kan jeg se du er angrepet heller» (sitat slutt)
Jeg opplyste om alle gangene jeg hadde sjekket, og avsluttet: Men nå du svarer, er de synbare igjen.
Randi Sejer svarer meg: Ok, ganske sikkert en FB feil en liten stund. Har i alle fall ikke slettet noe her (sitat slutt)

 

 

 

 

Løgn. Når jeg går inn i dag jeg skriver dette – ti dager etter diskusjonen tok plass, så er alle hennes svar borte igjen. Jeg ser heller ikke Sejer under Administratorer på Uføreopprøret, men det kan kanskje bety at hun har blokkert meg.
Sejer unndro seg heller ikke fra å søke medlemsskap for FB-gruppa om Nav som jeg administrerer, for tre dager siden. Hun er blokkert derfra:
https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/
Det bør stå som opplagt at samtlige admin. samtykket i Sejers egenkonstruerte omdefinering av gruppas regler for å skvise meg ut, for de er de samme i dag (filmet 18.06.2017) som de var da hun valgte å kneble og sensurere meg for ti dager siden.
Enda i skrivende stund, står intet der oppført som bekrefter hennes påstand: «Blogger er ikke noe som kan publiseres her, og det vil bli oppdatert i dag. Var opprinnelig med men har falt ut underveis» (sitat slutt)
Det er altså mye som angivelig «faller ut» her i gruppa for at administratorenes forræderske seleksjon skal kunne anvendes overfor – nettopp syke, eldre og funksjonshemmede som jeg også er.
Jeg er en varsler. Det er også mange andre her i landet som skriver om bl.a Nav, klageinstanser og helsetjeneste.
Våre vonde erfaringer og vitnesbyrd er gjerne kringkastet i våre blogger.
At gruppa angivelig ikke skal tillate denne form for belysning, er altså enda ikke uttrykt i gruppereglene, og skulle det komme til nå etter at jeg har publisert denne posten, vil en slik begrensning være særdeles usømmelig, uprofesjonell og ekskluderende.
Igjen: «Uføreopprøret» – en sørgelig vits, med kunnskapsløse og uegnede administratorer for en såpass viktig oppgave. Riktig noen mobbere!
Deres «Slogan» – «Ser du oss?» – Nei, det gjør dere så f*en ikke!

 

 

 

Sejer har også vært involvert i ULO – Uføres Landsorganisasjon, og blir beskrevet som en «vesentlig bidragsyter» for ULOs vekst! Utdrag sitat fra Informasjon fra Styret som der er datert 16.09.2016, med Emne: «Informasjon fra ULO, januar 2016»:
Vi vil og få takke Randi Sejer hjertelig, for hennes store og gode innsats i ULO. Randi har vært med fra oppstart, og mange har fått glede seg over hennes store kunnskap, og arbeidsinnsats i ULO! Det er ingen tvil om at Randi har vært en stor ressurs for vår organisasjon, og har vært en vesentlig bidragsyter for ULOs vekst! Randi har nå valgt å trekke seg ut av ULO, det er noe vi må respektere, men vi vil savne å ha Randi med på laget.
http://bit.ly/2sN1VOJ

 

ULO 03.04.2017 – Vet politikere hva det å være ufør innebærer?
Jeg sitter her, som leder i Uføres Landsorganisasjon ULO, og leser nyheter, artikler osv, som omhandler uføre og uføres liv. SVs leder, Lysbakken, sier uføre bør gjøre opprør, og jeg kunne ikke vært mer enig i det. Samtidig så blir jeg frustrert, for dette sier noe om hva politikere og andre arbeidsføre  mennesker vet, eller: Ikke vet om det å være ufør!
I to år har ULO, gjort et iherdig forsøk på å bli sett og hørt- som en organisasjon, som står på, for å fremme et likeverdig samfunn, der det og er rom for mennesker som er rammet av varig sykdom, skade og lyte. Og i de samme to årene har vi erfart, at det slett ikke er så enkelt å bli sett og hørt.
For uføre har jo ikke ressurser til å gjøre dette opprøret, som vi oppfordres til (sitat slutt)
http://www.ulo.no/aktuelt-saker/vet-politikere-hva-det-vre-ufr-innebrer
Derav navnet på FB-gruppa «Uføreopprøret»!
Sejer er også administrator for Facebook-gruppene «Nav hjelpen» samt «Uføres arena»:
Nav endret utbetalingsdato før 17. mai – uføre fortviler
http://bit.ly/2sF5eXQ

 

MANIPULLLLLLL

 

7 juni 2017, skriver et medlem på Navgruppa jeg aministrerer :
Har oppretta en gruppe for uføre siden uføres arena skal legges ned. Håper admin synes det er greit at jeg deler. (sitat slutt)
Medlemmet linker til denne gruppa:
Uføre Forum – Et samlingssted for uføre

https://www.facebook.com/groups/1345762652168660/

Og 11 mai 2017 belyser et medlem på min gruppe:
Ble sparket ut av gruppen de uføres arena,pga ytringsfriheten!så ikke lov å være uenig i det mange i gruppen skriver om?HAHAHAHAHA (sitat slutt)
2. januar, skriver enda et medlem hos meg:
Huff da , la inn et lite skarpt inlegg på siden Nav Hjelpen her på facebook …
Litt om sannheten og hvordan NAV systemet egentlig fungerer etter min opfatning etter å ha tatt en titt inn i det .
Ble veldig dårlig mottatt gittt!, tok ikke mange sekundene før inlegget ble slettet ..
Men nettopp det gjorde det, og jeg fikk svar på nettop det jeg tenkte: Sannhet er en farlig sak , som helst ikke skal frem i lyset – og ialfall ikke om det offentlige «hjelpeapparatet » (…)
Regner med at de fleste som oppsøker NAV gjør dette nettop fordi de har møtt på et hinder, en sykdom eller annet slik at de trenger hjelp – noen annen grunn er det ikke til å oppsøke den etaten (…)
Kommunikasjonen som egentlig skulle vært loggført, veksler gjennom brev i postkassa og som «logg» på Ditt Nav på hjemmesiden .. Denne stemmer ikke overens og er umulig å holde oversikt over (…)
Masse feil, vrangstyring skjult bakom et skjemavelde – man må være ganske frisk og oppegående i hodet for å forstå noe av for å komme igjennom ..
Jeg er virkelig skremt … ! (sitat slutt)
Mannen mottar et svar fra et annet medlem:
Innlegget ditt ble nok slettet fordi det bryter med gruppereglene i den gruppen. (Nav-hjelpen) Så hadde du giddet å lese disse først hadde du spurt admin der for unødig arbeide (sitat slutt)
Så – Sejer har «mange jern i ilden», og materialiserer seg i gruppe etter gruppe med sin sensurering av ytringsfriheten.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2017
M T O T F L S
« mai   jul »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: