Der Führer 1 og Der Führer 2 om Vaksinepass:


Om Der Führer 1.: Før den digitale jødestjernen som skiller mellom «oss» og «dem» kan tre i kraft, må det en Grunnlovsendring til! Verken oppegående jurister, professorer eller forskere tror at det vil bli en realitet!

Men her lyver altså «autoriteten» glatt for å manipulere massene til å ta vaksine:

30. apr. 2021 – FHI vurderer lettelser for dem som har fått første vaksinedose

FHI- direktør Geir Bukholm: Det kan være lettelser forankret i forskrift, slik som karantenebestemmelser, tilgang til offentlige arrangementer, eller hvor store grupper som kan samles.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/04/30/195755968/fhi-vurderer-lettelser-for-dem-som-har-fatt-forste-vaksinedose

Der Führer 2 En parti- flasket lavt utdannet broiler av en aldrende muppet er en av topp-arkitektene bak denne tids største forbrytelser mot menneskeheten – Bent Høie, er også pådriver for regelrett å omdefinere de nattsvarte realiteter som følger av myndighetenes voldsomme repetitive angrep på – og overgrep mot egen befolkning – som mangler sidestykke i historien etter annen verdenskrig!

Sitat:

 • Det blir feil å kalle det vaksinepass, og det er et viktig poeng, fordi det er mye mer enn bare dét, sier Høie.
  Helseministeren sier at dersom vi skal kunne bruke et slikt pass som et virkemiddel for å kunne åpne opp samfunnet mer, vil det innebære at passet også har med testresultater.


  – Om du får vaksine, får du lov til å gjøre ting. Men om du ikke er vaksinert så kan du kunne vise en test, som er mindre enn 72 timer gammel, og kan da gjøre det samme som vaksinerte.


  På denne måten kan vi åpne opp for flere og unngår noe av den urettferdigheten som mange har vært opptatt av, sier Høie.

  https://www.tv2.no/nyheter/13930827/

  Nei. Det er ikke tilfellet! Blant de hardest rammede av dette (våre barn stiller jo alltid i første rekke) – minstepensjonister og andre ubemidlede som skal over grenser på stor eller liten ferie – kun et av mange eksempler, må bruke PRVATE testkapasiteter til flere tusen kroner for å få VAKSINEPASS-rettigheter, herunder falsifiseres mange positive utkommer, og reisen man har påkostet går rett i dass da denne må påbegynnes få timer etter svaret, som igjen kan komme med store forsinkelser! Det samme med konserter, idretts- og andre arrangementer m.m.

  Dette VET den slue slasken!
9,460 BEST Bellboys IMAGES, STOCK PHOTOS & VECTORS | Adobe Stock

Det dreier seg om en «myk tilnærming» av jødestjernen for å ikke motta alt peset på en gang, nå når hotellgutten & co litt etter litt skal fylle den med restriksjoner på folkets bevegelsesfrihet og adgang til diverse fora, hvilket eksplisitt bryter med grunnloven og menneskerettighetenes absolutter.:

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997 Det menneskelige genomet, som i sin natur utvikler seg, er gjenstand for mutasjoner. Den inneholder potensialer som uttrykkes forskjellig i henhold til den enkeltes naturlige og sosiale miljø, inkludert individets helsetilstand, levekår, ernæring og utdannelse. Artikkel 4. Det menneskelige genomet i sin naturlige tilstand skal ikke gi økonomiske gevinster. B. De berørte personers rettigheter Artikkel 5. Forskning, behandling eller diagnose som påvirker et individs genom skal bare utføres etter streng og forhåndsvurdering av de potensielle risikoene og fordelene knyttet til det og i samsvar med ethvert annet krav i nasjonal lovgivning. Artikkel 6 – Ingen skal utsettes for diskriminering på grunn av genetiske egenskaper som er ment å krenke eller har til følge at menneskerettighetene, grunnleggende friheter og menneskelig verdighet krenkes. Artikkel 7 – Genetiske data knyttet til en identifiserbar person og lagret eller behandlet for forskningsformål eller andre formål, må holdes konfidensielle i henhold til lovene. Artikkel 8 – Ethvert individ skal ha rett, i henhold til internasjonal og nasjonal lov, til rettferdig erstatning for enhver skade påført som et direkte og avgjørende resultat av en intervensjon som påvirker hans eller hennes genom. Artikkel 9 – For å beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter, kan begrensninger til prinsippene om samtykke og konfidensialitet bare foreskrives ved lov, av tvingende grunner innenfor rammen av folkeretten og den internasjonale menneskerettighetsretten. Artikkel 21 – Stater bør treffe egnede tiltak for å oppmuntre til andre former for forskning, opplæring og informasjonsformidling som bidrar til å øke bevisstheten om samfunnet og alle dets medlemmer om deres ansvar med hensyn til de grunnleggende spørsmålene om forsvaret av menneskelig verdighet som kan reises av forskning innen biologi , i genetikk og medisin, og dets applikasjoner. Artikkel 25 – Ingenting i denne erklæringen kan tolkes som å innebære for noen stat, gruppe eller person noe krav om å delta i noen aktivitet eller å utføre handlinger i strid med menneskerettigheter og grunnleggende friheter, inkludert prinsippene som er angitt i denne erklæringen.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Covid-19 Vaccine 'Passports,' Passes and Apps Around the Globe - The New York Times


HER MÅ VI HUSKE HVA FHI UTTALTE 03.04.2021 – Et vaksinepass som lar deg reise utenlands? FHI er skeptiske. Det er problematisk å gi de vaksinerte friheter som andre ikke får tilgang på, mener Folkehelseinstituttet.

EUs vaksinepass skal vise om en person er vaksinert, har testet negativt eller blitt frisk etter å ha vært smittet.

– Man har en ambisjon om at dette skal være klart til sommeren. Da vil vi se på dette, både om det er egnet for Norge og hvilke deler av dette vi eventuelt skal være med på, sa helseminister Bent Høie til NTB i midten av mars.


EU-passet har fått navnet «Digital Green Card».


FHI anbefaler i første omgang et digitalt vaksinasjonskort, som bygger på det som allerede finnes på helsenorge.no. Dette skal først og fremst fremvises overfor helsepersonell. Det vil ikke gi økt frihet. «Så snart det er mer tydelighet i politiske føringer, internasjonale forhold med mer, kan en beslutte utvikling av de andre løsningsalternativene», skrev de.

FHI mener at:

Et slikt pass kan oppleves diskriminerende.


Passet kan oppleves som et press for å ta vaksinen.

https://www.aftenposten.no/norge/i/wenG2P/et-vaksinepass-som-lar-deg-reise-utenlands-fhi-er-skeptiske

New Report Shows Ongoing Racial Discrimination in CA Jury Selection | Berkeley Law

§ 186.Diskriminering

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) seksuelle orientering,
d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller
e) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.


På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#%C2%A7186

Chris Hedges: Gaslighted by the Ruling Class – The World Turned Upside Down


Hvorfor kapitalismen nå trenger ‘lockdowns’ (sosial innhegning) og ‘medisinsk’ tyranni

Enten covid-19 er ekte eller ikke, overdrevet eller ikke, gjelder det samme for ‘Big Pharma’. Omtrent 97% av finansieringen bak Oxford / AstraZeneca-vaksinen kom fra offentlige kilder. Den private farmasøytiske industrien i USA har blitt så ulønnsom at den har stengt hovedtyngden av sine forsknings- og utviklingsanlegg og har i stedet satt sin lit til offentlig finansierte statlige anlegg.

Big Pharma trengte noe sånt som et statlig mandat for massevaksinasjonsprogram for å være lønnsomt.

Tilsvarende blir offentlig utdanning privatisert, gjort avhengig av ‘Big Tech’, en annen katastrofe for barn og deres privatliv (deres data er et skattkammer å selge videre til markedsføringsfirmaer) etter et år med nektet utdannelse og sosial utvikling.

https://sommer17.wordpress.com/2021/05/02/hvorfor-kapitalismen-na-trenger-lockdowns-sosial-innhegning-og-medisinsk-tyranni/

Covid: Clashes as police shut down protest over new rules - BBC News

March for Freedom, London 24th April 2021

Naturligvis klarte lamestream media for det meste ikke å dekke denne enorme demonstrasjonen, og da de gjorde det, ble den fordømt som en samling av noen få tusen kovidioter og Q-Anon-konspirasjonsteoretikere. Den falske venstresiden har også vært over hele sosiale medier for å skille borgerskapet det siste døgnet og slå ut sine vanlige påstander om arbeiderklassefolk som fascister, idioter, analfabeter og, i ett tilfelle som minner om Monthy Pythons Four Yorkshiremen-skisse, ikke å være “fattig nok” fordi de har råd til en togbillett til London. Disse covid-kultistene som maskerte seg som sosialister. I virkeligheten har tilfeller og dødsfall stupt fordi vi har forlatt respirasjonsvirussesongen kjent som vinter. Men hei, hvem trenger fakta når du har støtte fra den borgerlige staten?

Når feige flirer og forrædere håner, holder vi fortsatt det røde flagget høyt.

https://leftlockdownsceptics.com/2021/04/march-for-freedom-london-24th-april-2021/


Covid-19. «Dette er grunnlaget for Lockdown»:


https://sommer17.wordpress.com/2021/04/17/covid-19-dette-er-grunnlaget-for-lockdown/

The victim blaming has to stop

Krav om vaksinering for å slippe inn på steder er i strid med loven om diskriminering. Det mener professor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Det er som å si at funksjonshemmede ikke får komme inn på et utested, sier hun.


Hun får støtte av Mona Naomi Lintvedt, stipendiat ved Universitetet i Oslo.


– Vi må ta utgangspunkt i en normalsituasjon. Da kan vi gjøre som vi vil. Vi trenger ikke å vise til helsetilstand for å dra på skole eller konsert, sier hun.


Lintvedt legger til:


– Å ta vaksinen er frivillig.


Dersom du knytter goder til det, kan det fungere som et press for å ta vaksinen.

https://www.aftenposten.no/norge/i/oA2O5B/ekspert-dersom-du-ikke-kan-smitte-noen-boer-du-faa-friheter-med-et-vak

The work of Arthur Szyk, whose political cartoons lampooned Hitler, resonates today


Nazieffektene er godt innarbeidet hos vår overkommando også!:

Politiken 29 april 2021 – Trangen til at kommandere og tale i bydeform er et af coronaens værste symptomer. Jeg får lyst til at tillægge mig hanekam.

Har du bemærket, at det offentlige rum er presset ned i bydeform?’Hold afstand’, står der på strimler på gulvet i supermarkedet, så du ved præcis, hvor din coronafri ø begynder og ender.

’Hold 4 trins afstand på trappen’, råber et skilt, mens du ruller ned til S-togs-perronen. ’Sid venligst her’, står der på gulvet i kupeen, og et omrids af en par skosåler angiver præcis, hvor dine sko skal placeres. Sætter du dine fødder på pletterne, er du beskyttet mod luftbåren ondskab.

Et Danmark inficeret med corona taler kommandosprog.

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8187825/Vi-er-allerede-endt-som-Sverige

Pin on Holocaust~May We Never Forget


18 februar 2021 – Vaccination in Israel: Challenging mortality figures? – Vaksinasjon i Israel: Utfordrende dødelighetstall?

Analyse av spesialist i smittsomme sykdommer hevder misforhold mellom data publisert av myndigheter og virkeligheten på stedet. En forside-artikkel dukket opp i avisen FranceSoir om funn på nettstedet Nakim angående det som noen eksperter kaller

«den høye dødeligheten forårsaket av vaksinen.»

Avisen intervjuer Aix-Marseille University Faculty of Medicine Emerging Infectious and Tropical Diseases Unit’s Dr. Hervé Seligmann and engineer Haim Yativ om deres forskning og dataanalyse.

De hevder at Pfizers vaksine forårsaker «dødelighet hundrevis av ganger større hos unge mennesker sammenlignet med dødelighet fra coronavirus uten vaksine, og dusinvis av ganger mer hos eldre, når den dokumenterte dødeligheten fra coronavirus er i nærheten av vaksinedosen, og dermed legger til større dødelighet av hjerteinfarkt, hjerneslag osv. «


Etter en presentasjon diskuterte forfatterne sin dataanalyse, utførte valideringer, begrensninger og fremfor alt deres konklusjoner som de sammenligner med data mottatt via en forespørsel fra Health Ministry Freedom of Information Act.

Deres funn er:

Det er et misforhold mellom dataene publisert av myndighetene og virkeligheten på stedet.

De har tre informasjonskilder, i tillegg til e-postmeldinger og bivirkningsrapporter de mottar via Internett.

Ved å analysere disse dataene kom vi til oppsiktsvekkende tall som tilskriver vaksinen betydelig dødelighet.

«Forfatterne sier «vaksinasjoner har forårsaket flere dødsfall enn koronavirus ville ha forårsaket i samme periode.»


Haim Yativ og Dr. Seligmann erklærer at «dette er en ny Holocaust» for dem i møte med israelsk myndighets press for å vaksinere innbyggere.


https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051

Dette er realitetene, alt mens Teknisk Ukeblad spyr ut sine meningsløse plattheter, dog med en viktig opplysning til slutt:

Vaksinepass vil derimot kunne bli svært kontroversielt om det skal brukes som metode for å åpne opp samfunnet igjen før det er oppnådd flokkimmunitet eller tilgangen på vaksine er blitt slik at alle kan få. Dette er allerede reelle problemstillinger i Israel der slike grønne digitale pass ligger på mobilen til de som har fått Pfizers vaksine. Israel er blant de land i verden som har kommet lengst med å vaksinere sin befolkning. Over 90 prosent av innbyggerne over 50 år er ferdig vaksinert med to doser. De vaksinerte strømmer til kinoer, konsertsaler og restauranter. Samfunnet er i ferd med å åpne helt opp for de med vaksinepass. Israel tok ledelsen i vaksinekappløpet fordi landets korrupsjonstiltalte statsminister, Benjamin Netanyahu, allerede i november tok kontakt med Pfizers toppsjef Albert Bourla og fikk avtale om levering av vaksiner.

https://www.tu.no/artikler/vil-du-ha-vaksinepass/508479

Les mer her:

Covid-19: Myndighetene hadde aldri belegg for å overfalle oss med ekstreme tiltak og fryktpropaganda Del 6.


https://sommer17.wordpress.com/2021/03/13/covid-19-myndighetene-hadde-aldri-belegg-for-a-overfalle-oss-med-ekstreme-tiltak-og-fryktpropaganda-del-6/

Kan være et skjermbilde fra Twitter av 1 person og tekst som sier 'NK Nyheter NRK Nyheter 46 min Muterte virus kan fore til testing pả grensa i mange år framover. i NRK.NO NRK. Trur det kan ta ảr for vi kan reise fritt igjen'

Nakstad NRK Nyheter 01.05.2021 – Muterte virus kan føre til testing på grensa i mange år framoverMutasjonar av koronaviruset gjer at det kan ta år før vi kan reise fritt igjen, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Den høge smitta der gjer at vi truleg vil ha høg smittespreiing i store delar av verda, med fare for nye mutasjonar.

Difor må vi truleg teste oss på grensa for å sikre oss mot muterte virus, sjølv om vi er vaksinerte, seier Nakstad.


– Vi blir nøydde til å følge med og kartlegge om slike mutasjonar kan dukke opp i Noreg i fleire år framover. Det kan ha noko å seie for vaksineeffekten.


https://www.nrk.no/norge/muterte-virus-kan-fore-til-testing-pa-grensa-i-mange-ar-framover-1.15478922

LES i denne forbindelse:

Professor med vaksine-advarsel: Kan gi sterkere mutasjoner

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/07/professor-med-vaksine-advarsel-kan-gi-sterkere-mutasjoner/

«DET MÅ VAKSINERES SÅ MANGE SOM MULIG SÅ FORT SOM MULIG!» Steinar Madsen bryter med Council of Europe.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/06/det-ma-vaksineres-sa-mange-som-mulig-sa-fort-som-mulig-steinar-madsen-bryter-med-council-of-europe/

27 april 2021 – FHI: Pandemien er ikke over i Norge før den er over i alle land

Tidligere har det vært snakket om at det kan bli nødvendig å supplere vaksinen med en tredje dose etter hvert som viruset endrer seg, muterer og dukker opp i nye varianter.

Nakstad tror det kan skje raskt.


– Vi må være forberedt at vi må få påfyll av en justert vaksine allerede til høsten.


– Siden så mange i verden ikke er vaksinert, vil det fortsatt være en utfordring med mutasjoner. Pandemien vil fortsette å leve i verden, sier Nakstad.


– Det spørs hvor mye vi påvirkes i Norge når de fleste voksne er vaksinert med vaksiner som, tross alt, har en ganske god effekt på disse mutasjonene.


https://www.nrk.no/norge/kan-bli-aktuelt-med-en-tredje-vaksinedose-allerede-til-hosten-1.15471946

250 x 1 swabs individually wrapped and ethylene oxide treated - You Do Bio

DETTE er hva du utsetter deg for når du – gang på gang «corona»testes:

«Bortsett fra det sensibiliserende og irriterende potensialet, er EtO kjent som et middel med cytotoksisk, kreftfremkallende og mutagen kapasitet. Det ble rapportert om økt frekvens av leukemi og magekreft blant utsatte arbeidere [16, 17]. Derfor bør medisinsk utstyr sterilisert med EtO luftes ordentlig, og når det er mulig, bør EtO erstattes av alternative produkter.» LES:

怒る男性医師 イラスト素材 [ 6272673 ] - フォトライブラリー photolibrary

24.02.2021 flombelyste også en lege i Danmark de fullstendig åpenbare realiteter:

– Læge skyder vaccinepas ned: Det er “aldeles unødvendigt”

Thomas Birk Kristiansen er modstander af vaccinepas af en række årsager:


– Hvis ikkevaccinerede holdes udenfor samfundet, vil det betyde at virksomheder vil få for lille kundegrundlag.


– Vaccinepasset vil skabe splittelse i befolkningen.


Når ældre borgere og yngre borgere med kroniske sygdomme er vaccineret, er passet overflødigt.

I øvrigt er den primære grund til vaccine at beskytte sig selv – ikke at beskytte andre, skriver han.


Kristiansen mener alt i alt, at vaccinepassset er unødvendigt, også set i lyset af, at der formentlig kommer nye mutationer – og når der opstår flokimmunitet:


Følger man den danske vaccinationsplan, bliver et vaccinepas unødvendigt.


Kommer der nye mutationer, som forringer beskyttelsen ved vaccination, er passet også unødvendigt, og kommer der flokimmunitet, ja, så er det endnu mindre relevant.


Både på kort og lang sigt giver det ikke nogen mening med et vaccinepas, konkluderer lægen.


Er få vaccineret, er der ingen økonomiske mening i passet, og når mange er vaccineret, er det aldeles unødvendigt, skriver Thomas Birk Kristiansen.


https://indblik.net/laege-skyder-vaccinepas-ned-det-er-aldeles-unoedvendigt/


OHCHR guidance on COVID-19 and its human rights dimensions: now available in Albanian and Serbian! | United Nations Peacekeeping


15.04.2021 – Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. «Vi lover å bruke det med klokskap» sa statsministeren da de fikk makt til å sette til side lover og regler for å kunne håndtere koronakrisen.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket.

Denne ideen er nedfelt i menneskerettighetene i form av universelle naturrettigheter:

«Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» (artikkel 1) «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet» (artikkel 3) «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» (artikkel 13,1) «Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» (artikkel 13,2) «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.» (artikkel 21). «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder.» (artikkel 27) Dagens vaksiner mot covid-19 har betinget godkjenning. Vaksinene kan heller ikke kan gis til mindreårige. En bør stille seg spørsmål hvordan en politisk innført lov om vaksinepass knyttes opp mot nye legemidler før disse er helt utprøvd og endelig godkjent til allment bruk.

I innledningen skriver vi at et vaksinepass blir substitutt for gjenåpning. Det betyr at passet ikke gir oss nye rettigheter, eller friheten tilbake.


Men tvert i mot at passet fører til innskrenking av rettigheter og friheter som vi burde tatt for gitt.

Å innføre et vaksinepass vil ikke bare medføre, men også formelt stadfeste et syn på mennesker som potensielle smittebærere, noe som også vil medføre at vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet, og da er det neppe langt igjen til segregering.

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/det-etiske-dilemmaet-med-vaksinepass/o/5-95-217177I denne forbindelse, les gjerne min post: Vaksinepass = Vaksinetvang

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/03/vaksinepass-vaksinetvang/

Legal, Law And Justice Icon Set In Flat Design Illustration 39986641 - Megapixl

Juridika 22 april 2021 – Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres

Etter Grunnloven § 113 må myndighetens inngrep overfor den enkelte ha hjemmel ha hjemmel i loven.
Samtykke kan heller ikke erstatte kravet til lovhjemmel, da koronasertifikat har rettsvirkninger for dem som ikke er i posisjon til å samtykke til å få utstedt sertifikatet.

I utgangspunktet er det neppe et inngrep å utstyre en person som er vaksinert med et dokument i fysisk eller elektronisk form som bekrefter dette. Som eksempel på dette kan nevnes det europeiske helsetrygdkort. Når en slik bekreftelse eller dokument skal fungere som betingelse for å utøve visse rettigheter eller å oppnå visse fritakelser, så kan svaret bli et annet. Dokumentet får da karakter av å være et sertifikat eller kompetansebevis, på linje med for eksempel førerkort, pass og nasjonalt ID-kort.

Alle disse er innført ved lov.

Koronasertifikat kan ikke sammenlignes med helsetrygdkortet.

Selv om dette tilsynelatende gir rett til behandling under opphold i et annet EØS-land, er det formelt sett ikke noe annet enn en måte å kommunisere informasjon om dekning mellom trygdemyndighetene i EØS-landene. Regler som muliggjør forskjeller i handlefriheten mellom dem som er vaksinert og dem som ikke er det, reiser spørsmål om fordeling av rettigheter og plikter mellom grupper av befolkningen, som går ut over de hensyn som ligger til grunn for den medisinskfaglige begrunnelsen for fordelingen av vaksiner.

På sikt må det dessuten ses i sammenheng med spørsmålet om hvilken grad av press myndighetene skal legge på borgerne for å få dem vaksinert.

Dette har helt klart en side mot «inngrep» i Grunnlovens forstand.

Det finnes ingen generell hjemmel for innføring av koronasertifikat.

Den generelle hjemmelen i smittevernloven § 7-12 kan neppe brukes. For det første er det ikke noe slik fare for opphold at det er nødvendig å bruke en nødhjemmel, og for det andre er formålet med et slikt sertifikat langt videre enn «å trygge folkehelsen» slik bestemmelsen krever.

Mens formålet med smittevernrestriksjoner er å begrense smitten, er formålet med å innføre et koronasertifikat å øke retten for dem som kan få utstedt et slikt sertifikat til å slippe restriksjoner og kunne bevege seg fritt over grensene. Det er derfor ikke opplagt at en hjemmel til å fastsette restriksjoner også kan ses som en hjemmel til å innføre en sertifikat, selv om sertifikatet også gjør unntak fra de restriksjonene som er fastsatt.

Sertifikatet gjør mer enn det, siden det gir en gruppe av befolkningen andre rettigheter og tilgang til goder enn resten av befolkningen. Smittevernloven bygger på en inndeling mellom smittede, de som kan antas å være smittede og resten av befolkningen. Restriksjonene skal først og fremst rette seg mot de som er smittet eller antatt smittet. Koronasertifikatet innfører en ny kategori: de som er antatt ikke-smittsomme. Med den utbredelsen som smitten hittil har hatt i befolkningen med cirka to prosent som har fått påvist smitte, er det ganske klart at gruppen av de som ikke er bærere av smitten til enhver tid er mye større enn dem som er vaksinert, i alle fall på det tidspunkt som sertifikatet blir innført.

Slik loven er utformet i dag legger den ikke opp til å trekke et slikt skille.

Som nevnt ovenfor må en koronasertifikatordning ta stilling til en rekke spørsmål som går langt ut over det rent smittevernfaglige, særlig dersom det også skal gjelde tilgang til tjenester og arrangementer innenlands. Det må også vurderes om det bør settes grenser for privates adgang til å bruke mangel på vaksinepass som grunnlag for å nekte å yte tjenester eller for å nekte arbeidstakere som ikke har vaksinepass å utføre visse oppgaver eller fylle visse stillinger. Smittevernlovens kapittel 4 gir ikke hjemmel til å regulere slike forhold. Smittevernlovens § 3-8


Et ytterligere argument for at et sertifikat ikke kan hjemles i kapittel 4, er at loven allerede har en bestemmelse som retter seg mot dem som ikke er vaksinert mot en allmenfarlig smittsom sykdom i § 3-8 tredje ledd.

Denne sier:

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert


a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,
b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,
c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse


Bestemmelsen knytter seg til «utbrudd» av en sykdom.


Det gir bestemmelsen karakter av å være en bestemmelse for akutte situasjoner, noe som taler i mot at den gir hjemmel for innføring av koronasertifikat i den nåværende situasjonen.

En annen ting som taler imot dette, er at den ikke sier noe uttrykkelig om vaksinesertifikater. Den er i sin form rettet mot å legge restriksjoner på dem som ikke er vaksinert, og ikke mot å gi rettigheter til dem som er vaksinert. Etter forarbeidene skal den ses i sammenheng med regelen i andre ledd om påbud om vaksinasjon, se ot.prop. nr. 91 (1992-1993) s. 140. Dette taler også mot å anse den for å gi hjemmel for å innføre koronasertifikat, eller for i det hele tatt å innføre forskjeller i restriksjoner for vaksinerte og uvaksinerte

 • så lenge det ikke er gitt noe påbud om vaksinering.

Siden loven har en spesiell bestemmelse om restriksjoner ut fra om personer er vaksinert eller ikke, er det nærliggende å se denne som uttømmende for hva slags regler som kan gis på dette grunnlaget. Dette taler i seg selv imot at bestemmelsene i kapittel 4 kan tolkes slik at de gir hjemmel for innføring av koronasertifikat.

Konklusjonen er at smittevernloven slik den nå er utformet ikke gir hjemmel til å innføre en ordning med koronasertifikat.

Da det heller ikke finnes hjemmel for dette i annen eksisterende lov, blir konklusjonen at en slik ordning bare kan innføres om Stortinget vedtar en lovhjemmel for det.

Lovhjemmel kan også være nødvendig dersom et koronasertifikat kommer i konflikt med Grunnloven eller gjeldende lover.

Etter Grunnloven § 98 er alle like for loven. Ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Man kan lett tenke seg at unntak fra smittevernrestriksjoner på grunnlag av vaksinasjon kan oppfylle kravet til saklighet. Selv om det ikke uttrykkelig følger av § 98, er det også god grunn til å stille som betingelse i tillegg til saklighet og forholdsmessighet, at en ordning som gjør forskjell mellom mennesker på grunnlag av helseforhold har hjemmel i lov. Det er en avsporing å starte med å diskutere samtykke etter GDPR, slik helsemyndighetene har gjort til nå. GDPR stiller krav til at et samtykke må være reelt sett frivillig, og kan ikke brukes dersom det er stor ubalanse i styrkeforholdet mellom partene, slik det er i forholdet mellom offentlige myndigheter og borgere.

https://juridika.no/innsikt/stortinget-m%C3%A5-vedta-en-ny-lov-dersom-koronasertifikat-skal-innf%C3%B8res

Fabian Stang inn i regjeringen - Høyre

Fabian Stang 

7. april kl. 23:16  · Kjære venner! Vaksinepass?

I et håp om delvis å kunne gjenåpne verden diskuteres «vaksinepass». Det er selvfølgelig en fristende tanke, for hvorfor skal de som er ferdig vaksinert fortsatt sitte hjemme.Tenk så hyggelig om noen restauranter og butikker kan holde åpent, bare du har riktige papirer å vise frem i døren. Riktignok vil det bli en ekstra belastning for de som ikke har riktige papirer og fortsatt er isolert, men tanken er fristende? Eller er det et dumt forslag? Adelen hadde også juridiske privilegier, men adelskapet avskaffet vi for 200 år siden, fordi det ikke skal være forskjell på folk. Vil det kle oss å skape en ny adel:«vaksineadelen»? Eller blir vi over tid stoltere hvis vi står sammen, solidarisk, også gjennom siste del av pandemien? Det politiske er min største innvending mot særbehandlig av grupper, unntatt barn og unge. Det praktiske vil også bli et stort problem! Hvem skal kontrollere dokumentet? Skal dørvakter, butikkansatte og flyvere pålegges å sjekke våre helseopplysninger? Vi har tre viktige former for legitimasjon: pass, bankkort og førerkort. Bak dem ligger mange års arbeid for å hindre forfalskning. Når noen går på ski, for å komme inn i Norge, for å unngå karantene, skjønner vi at juks med vaksinepass ikke er en umulighet. Pandemien har kostet mange liv, stjålet mye livsglede og arbeidsplasser. Ikke la pandemien også stjele verdigheten vår, ved at noen får et annet liv enn andre.

Hilsen FabianAnført av talsmennene Nakstad og Høie opplever vi nå det største overgrepet mot sivilbefolkningen siden 2. verdenskrig. Kronikk av overlege Halvor Næss

Det er et overgrep som ikke står i forhold til den sykdommen som bekjempes.


Sannsynligheten for å dø av covid dersom du smittes, er 1-3 promille. Sagt på en annen måte er sannsynligheten for å overleve covid 99,7 til 99,9 prosent.


Dødeligheten er høyest for gamle og kronisk syke og så godt som fraværende hos friske unge.


I verste fall risikerer vi nedstengninger hver vinter når en ny influensaepidemi melder seg.

Det er ingen tegn til at myndighetene tar disse tallene inn over seg.

Det synes tvert imot å være slik at det letes etter stadig nye påskudd for å stenge ned eller forlenge en nedstengning.

Nye mutasjoner som kanskje øker dødeligheten med 30% blir brukt til å spre frykt. Tretti prosent økning betyr at en dødelighet på 1 promille øker til 1,3 promille. Dette bør avrundes til 1 promille, dvs. i praksis ingen forskjell.

Myndighetene kommer ikke til å innrømme at nedstengningene kun var skadelige.


To spørsmål høres stadig oftere:


– Når er vi tilbake til normal hverdag igjen?- Kommer vi noen gang tilbake til normal hverdag igjen?


Det er vanskelig å se at myndighetene har noen strategi hvor normalisering er målet.


Det er ingen målstrek.

Jeg vil belyse dette med flere mulige scenarioer.:


https://hemali.no/siste/det-trengs-sterke-ord-for-a-beskrive-det-myndighetene-na-gjor-med-samfunnet/


COVID vaccine side effects: Women, young people report more


Statens Legemiddelverk – Statistikk over meldinger om mistenkte bivirkninger per 20.04.2021

Det er så langt mottatt 11 422 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 7108 (62%) av disse er behandlet.

(vi kan påregnelig forutse en mulighet for at statistikken over alvorlighetsgrad og dødsfall kan nærme seg det dobbelte når ferdigbehandlet)

Meldinger fordelt på alder (høyest i aldersgruppen 30-39 år – det er meldt om hele 108 ALVORLIGE bivirkninger her)

Meldinger fordelt på alvorlighet for hver vaksine

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) = 138 dødsfall. Antall alvorlige meldinger unntatt dødsfall = 283

COVID-19 Vaccine Moderna = 4 dødsfall. Antall alvorlige meldinger unntatt dødsfall = 41

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210422%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

The Challenges and Distinguishing Features of Correctional Nursing: Part 2 | Essentials of Correctional Nursing

19. nov. 2020 – Ingen kan tvinges til å oppholde seg på karantenehotell. Hans Petter Graver Professor i jus, Universitetet i Oslo:

Reglene om karantenehotell er nok et eksempel på hvordan rettssikkerheten ofres i kampen mot korona. At isolering av folk som er smittet av covid-19 og smittekarantene etter covid-19-forskriften i dag er sanksjonert med straff, betyr ikke at det kan brukes tvang for å anbringe og holde folk i karantenehotell. Rundskrivet om karantenehotell pålegger kommunen å sørge for «informasjonsformidling om rettigheter og plikter til den reisende ved ankomst karantenehotellet». Blir det her informert om at ingen kan beordres til å ta transporten til hotellet? At ingen kan tvinges inn i oppholdet der? At det ikke er hjemmel til å nekte folk å forlate hotellet? Eller å holde dem tilbake eller hente dem inn igjen? Loven er klar på dette punktet. Da regjeringen la frem forslag om karantenehjemmel for Stortinget, sa den tydelig: «Det kan ikke brukes tvang for å gjennomføre plikter etter bestemmelsen.» (Prop. 130L (2019–2020) s. 25. I klartekst betyr det at det et ikke er adgang til å benytte tvang for å gjennomføre isolering eller karantene, enten dette skjer i særskilt anviste hoteller eller andre steder.


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/oAKwk7/ingen-kan-tvinges-til-aa-oppholde-seg-paa-karantenehotell

27.03.2021 – Josef nektet å sjekke inn på karantenehotell – vil gå rettens vei

https://www.tv2.no/a/13913443/


28.03.2021 – Tordnet – slapp karantenehotell Alt er i orden, testene var negative, papirene i orden, vi slipper hotellkarantene og kan dra rett hjem til tomme og smittefrie leiligheter i Ski og Langhus, forklarer paret i kor.

https://www.dagbladet.no/nyheter/tordnet—slapp-karantenehotell/73583818

21.04.2021 – Slipper bot for hotellnekt

Avhør gjenstår, og de fleste sakene er fortsatt under etterforskning, opplyste politidistriktets kommunikasjonsavdeling før helgen. Avgjørelsene i disse sakene i Øst politidistrikt blir ventet på av prinsipiell interesse, også for de mange som har godtatt hotellkarantene med 500 kroner egenandel om dagen og foran sommerens mulige utenlandsreiser.

https://www.dagbladet.no/nyheter/slipper-bot-for-hotellnekt/73658791

World Map, Political Map of the World


An.no 29.04.2021 – Disse har størst smittetrykk i verden

Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

(Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i samme periode).

* Kypros: 1.291 smittede (3,3 døde)* Uruguay: 1.183 smittede (24,6 døde)* Bahrain: 895 smittede (3,8 døde)* Tyrkia: 885 smittede (5,7 døde)* Sverige: 734 smittede (2,7 døde)* Kroatia: 730 smittede (14,8 døde)* Argentina: 725 smittede (9,8 døde)* Kapp Verde: 665 smittede (4,5 døde)* Nederland: 648 smittede (1,5 døde)* Frankrike: 611 smittede (6,1 døde)* Litauen: 547 smittede (6,5 døde)* Serbia: 489 smittede (6,7 døde)

I Norge er det registrert 123 nye smittetilfeller og 0,9 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 177 smittede og 0,6 døde i Danmark, 62 smittede og 0,5 døde i Finland og 51 smittede og ingen døde på Island.

Så langt har 149.621.765 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 3.150.664 mennesker er døde hittil i pandemien.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet(©NTB)

https://www.an.no/korona/f/5-4-1176427

– Så må jeg få spørre: Hvor i helvete befinner… INDIA seg !?

Kan være et bilde av tekst som sier 'De skraemmetal, de skraemmetal... Indien 1.380.000.000 210.000 0,015 Befolkning: Smittede pr. dag: Andel i % Danmark 5.830.000 900 0,015'

Kan være et bilde av tekst som sier 'Vaccination information Vaccines Mandatory Government vaccine adverse reactions. Execution date: March Vaccination information No Mandatory Vaccines 2021. Blood disorders: 2,033 UK Report. AstraZeneca vaccine adverse eactions Date execution: 2021 Congenital disorders: disorders: Endocrine disorders: (12 Gastrointestinal disorders: 26,391 Liver disorders: Hearing disorders: disorders: disorders: blind) 17,597 General disorders: 56,377 disorders: Metabolic disorders: 525 disorders: Neoplasms:20 Disorders: Psychiatric Injuries: 668 Investigations: 1,878 2,057 disorders: 19,241 Neoplasms:1 Nervous System Disorders: 34,656 disorder: Reproductive: Respiratory Skin disorder: disorders: 992 Psychiatric disorders: urinary disorder: Syst. Surgical Procedures: disorders: Skin disorder: 7,872 Vascular disorders: 1,274 and Surgical Procedures: 117 post AstraZeneca 19-vaccine-adverse-reactions previous Pfizer'
The 7 Most Ghoulish Edward Gorey Stories — Nerdist

Riv av dere ansiktsmaskene – flere er allerede skadet for livet! Narrativet er forsettlig løgn, og påbudene er grovt helseskadelige. Les avhandlingen som NIH – National Institutes of Health fremhever på sine sider:

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/20/riv-av-dere-ansiktsmaskene-flere-er-allerede-skadet-for-livet-narrativet-er-forsettlig-logn-og-pabudene-er-grovt-helseskadelige-les-avhandlingen-som-nih-national-institutes-of-health-fremhever/

Massetesting er kun vilt pengesløseri, og utkommet er signifikante mengder av falske positive svar! (The Guardian)

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/25/massetesting-er-kun-vilt-pengesloseri-og-utkommet-er-signifikante-mengder-av-falske-positive-svar-the-guardian/

Det er ingen som har råd til alltid å være føre var. Kostnaden er blitt mer og mer tydelig.

NRK Rogaland 30.04.2021 – Reagerer på Nakstad-uttalelser: – Arrogant

Arrogant svar


Kommuneoverlegen i Sunnfjord er blant dem som er kritiske. Han kalte ordningen med massetesting for «symbolpolitikk».


Nakstad svarte at han anbefalte kommuneoverlegen «å lese den informasjonen de hadde sendt ut til kommunene».


– Jeg synes svaret fra Nakstad er arrogant, sier Kommedal og utdyper:


– Det er kompetente og erfarne fagfolk som er kritiske. Dette handler ikke om at de ikke har lest informasjonen, det handler rett og slett om at flere på faglig grunnlag er uenige i at massetesting har noe for seg.


Absurd å hevde


Regjeringen endret nylig på reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det er satt av opptil 836 millioner kroner til dette.


I Vestland fylkeskommune har de den siste tiden kjørt et pilotprosjekt med massetesting på videregående skoler.


Her har elever og ansatte testet seg selv mer enn 30.000 ganger, og de har påvist fem positive tilfeller – Det er absurd å hevde at dette er nyttig og god ressursbruk. Tenk på hva det krever av tid og krefter i skolene.

Det er ikke slik at sunn fornuft ikke gjelder bare fordi det er snakk om korona, sier Kommedal.


https://www.nrk.no/rogaland/spesialist-stotter-hurtigtest-kritikk_-kaller-nakstads-svar-for-arrogant-1.15474803

Lockdown – alt mens: ««Interessant nok er 99% av de påviste tilfellene med SARS-CoV-2 asymptomatiske eller har mild tilstand, noe som er i strid med virusnavnet (alvorlig akutt respiratorisk syndrom-coronavirus-2) [4].»

«Daglige dødstall etter «dødsdato» avslører at Storbritannia ikke har hatt mer enn 28 dødsfall om dagen siden begynnelsen av april. I mellomtiden kunngjorde regjeringen at dødsfall har vært så høye som 60.» – The Sun.

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/24/lockdown-alt-mens-interessant-nok-er-99-av-de-paviste-tilfellene-med-sars-cov-2-asymptomatiske-eller-har-mild-tilstand-noe-som-er-i-strid-med-virusnavnet-alvorlig-akutt-respiratorisk-synd/

Coronavaksinene mixes! Er det lurt!? «En kombinasjon av et antigen og adjuvans er vaksinespesifikk,og kan ikke overføres til et annet antigen».

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/24/coronavaksinene-mixes-er-det-lurt-en-kombinasjon-av-et-antigen-og-adjuvans-er-vaksinespesifikkog-kan-ikke-overfores-til-et-annet-antigen/

Lockdown med åpne Vinmonopol er ikke basert på annet enn Kapitalismens golde grin!

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/24/lockdown-med-apne-vinmonopol-er-ikke-basert-pa-annet-enn-kapitalismens-golde-grin/

FHI: Over 2,5 millioner nordmenn er testet! Overveldende antall falske positive testresultat gjør at Lockdown kan holdes i hevd!

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/18/fhi-har-testet-over-25-millioner-nordmenn-overveldende-antall-falske-positive-testresultat-gjor-at-lockdown-kan-holdes-i-hevd/

Covid-19. «Dette er grunnlaget for Lockdown»:

https://sommer17.wordpress.com/2021/04/17/covid-19-dette-er-grunnlaget-for-lockdown/

Kan være et skjermbilde fra Twitter av 1 person og tekst som sier 'Kim Varming @KVarming 9h Covid-19 Anbefaling: ingen personer under 70 ar bơr lade sig vaccinere, hvis kke helt specielle forhold taler for for en vaccine.'

SKRIV GERNE UNDER. Overnevnte lege er en av medstillerne:

Free Contract Images (Page 5) - Line.17QQ.com

Ophæv beslutning om coronapas. Støt. Startdato 02. maj 2021 Slutdato29. oktober 2021. ID: FT-07983

Regeringen pålægges straks at ophæve beslutning om etablering af et coronapas og dermed krav om fremvisning af coronapas ved besøg hos frisører, på restauranter m.m. • Beslutningen om coronapas medfører betydelige gener både for kunder og forretningsdrivende.

• De forretningsdrivende pålægges at udføre en kontrolfunktion som er uden relation til deres næring.

• Beslutningen om coronapas er en unødvendig overregistrering af borgernes adfærd, som yderligere medfører besvær og begrænser spontane udfoldelsesmuligheder.

• Beslutningen om coronapas er potentielt diskriminerende over for udlandsboende danskere i forbindelse med besøg i Danmark pga. manglende mulighed for at opfylde diverse dokumentationskrav.

• Beslutningen om coronapas medfører kompromittering af datasikkerhed pga. uautoriseret adgang til sundhedsdata. • Der er ingen videnskabelig dokumentation for evt. effekt af de restriktioner og kontrolfunktioner, som er besluttet med indførelsen af et coronapas.

Der foreligger således ikke et rationelt grundlag for indførelse af et coronapas, men gener og ulemper er betydelige. – Beslutningen om etablering af et coronapas skal derfor straks ophæves.Forslag stillet af:


Kontaktoplysninger: Søren SchifterFrederiksberg
Medstillere: Kontaktoplysninger: Kim Varming Aalborg
Christian Bjørnskov Haderslev
Niels Jacob Bundgaard Nielsen København


https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/

Kan være et bilde av 6 personer og tekst

Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved Comirnaty (Pfizer/BioNTech) efter vaccination af mere end 550.000 danskere 9. april 2021

Over 550.000 danskere er vaccineret med Comirnaty.


Lægemiddelstyrelsen har frem til 6. april 2021 modtaget 9.812 indberetninger om formodede bivirkninger ved Comirnaty,


hvoraf 1.529 er behandlet.

Der er behandlet 25 tilfælde af anafylaksi og 48 dødsfald.


27 indberetninger om blodpropper er behandlet.


Lægemiddelstyrelsen har vurderet 73 indberetninger om kraftige allergiske reaktioner efter vaccination med Comirnaty. 60 af disse vurderes at være relateret til vaccinen.


I 45 af de 60 relaterede tilfælde krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation ved personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. I nogle af disse sager medførte symptomerne en kortvarig indlæggelse til observation på hospitalet.


Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der i 25 tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner (anafylaksi i henhold til Brighton klassifikationen). 19 tilfælde af anafylaksi opstod efter første vaccination, og 6 tilfælde opstod efter anden vaccination
.

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-comirnaty-pfizerbiontech-efter-vaccination-af-mere-end-550000-danskere/

KUN EN BRØKDEL av innrapporteringene er BEHANDLET, så tallmaterialet over alvorlighetsgrad, favner ikke vidt!

Thomas Larsen: Støttepartiers krasse kritik af Mette Frederiksen blotlægger deres egen afmagt

27 april 2021 Mette Frederiksen ønskede ikke at kommentere Socialdemokratiets eksklusive erhvervsklub, da hun i dag stillede sig frem foran pressen.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, forsøgte at få en uddybende kommentar fra Mette Frederiksen om, at man kan betale 20.000 kroner til en erhvervsforening, som ledes af Socialdemokratiet, og herefter komme til møder, hvor statsministeren også er med.

https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-lukker-i-om-eksklusiv-erhvervsklub

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s