Hvorfor kapitalismen nå trenger ‘lockdowns’ (sosial innhegning) og ‘medisinsk’ tyranni.


The Ruling Class Does Rule - New Politics

Why capitalism now needs ‘lockdowns’ (social enclosure) and ‘medical’ tyranny - Hvorfor kapitalismen nå trenger ‘lockdowns’ (sosial innhegning) og ‘medisinsk’ tyranni. 30 april 2021: 


Fordi kapitalismen jobber mot sin egen avskaffelse ved å erstatte råvareproduserende arbeidskraft med automatiserte maskiner, er kapitalens lønnsomhet i økende grad avhengig av lave lønninger, offentlig gjeld, statsordrer og sentralisering av rikdom og makt.

Enten du tror at covid-19 brøt ut som et resultat av kapitalismens stadig større behov for å gjøre miljøet til varer; [1] at infeksjons- og dødsratene har blitt oppblåst av sleights of hand [2] for å rettferdiggjøre lockdowns og et lønnsmotivert våpenløp; at utbruddet var planlagt bioterrorisme hele tiden; eller at det ikke er noe bevis for at covid-19 til og med eksisterer som et nytt virus (på grunnlag av at det tilsynelatende aldri har blitt isolert, se her også); 

- en ting er ubestridelig: gitt den dårlige tilstanden til verdensøkonomien, kunne tidspunktet for pandemien ikke ha vært mer praktisk for den herskende klassen og behovet for kapitalakkumulering.

Tvil om alvorlighetsgraden eller sannheten til covid-19; og bekymringer om sikkerheten og effektiviteten til forhastede vaksinasjonsprogrammer som ikke selvfornøyd kan avvises som anti-vaxxer-hysteri [3] har blitt diskutert og diskutert mye andre steder. Det som ikke har blitt dekket overbevisende, i det minste bredt, er en analyse av hvorfor den herskende klassen kunne ha brukt noen konspirasjon (eller i det minste et slikt nivå av rangopportunisme), og hvorfor akkurat nå (med World Economic Forum som snakker om en 'Great Reset', og en av bidragsyterne som forventer en helt leiebasert økonomi der "du vil ikke eie noe og være lykkelig"). 

Det vi pleier å høre fra de som tror på en sammensvergelse, er at det handler om å ta tak i makt, land og rikdom. Disse grepene skjer absolutt, men å stoppe der kommer ikke til roten til problemet. 

Roten til problemet? Kravene til kapitalakkumulering.

Kapitalisme er et system som må fortsette å utvide produksjonen for å holde kapitalakkumuleringen økende; for å kompensere for den generelle profittens tendens til å falle (den gikk ned fra anslagsvis 43% på 1870-tallet til 17% på 2000-tallet). Frekvensen av profittrender nedover (og derfor historisk mot null) fordi for å øke produktiviteten til råvareproduserende arbeidskraft (kapitalens utnyttelse som er den eneste kilden til fortjeneste), har innovasjonen som kreves omvendt en tendens til å erstatte arbeidskraft. Jo mer kapital-partisk forholdet mellom kapital og arbeidskraft blir, jo vanskeligere blir det for arbeidskraft å reprodusere og utvide den totale kapitalen ytterligere, men løsningen er å intensivere motsetningen. 

Systemet lider under en økende overakkumulering, eller overskudd, av kapital, det som ikke kan reinvesteres lønnsomt i produksjonen.Gjennomsnittlig BNP-vekstrate i tiår for tiår i det Verdensbanken definerer som ‘høyinntektsland’ trender mot null.


Lønningene må kuttes ned for å utvide tynne fortjenestemarginer, men arbeidskraftens utnyttbarhet fortsetter å bli stadig utilstrekkelig for å møte de stadig økende kravene til akkumulering. Sentraliseringen av kapital blir derfor stadig mer nødvendig (ofte gjennom spekulasjoner). De større selskapene kjøper opp mindre selskaper (helst de som har gått i stykker på det billige) og monopoliserer industrien. [4] Og gjeld stiger for å 'fylle gapet' etterlatt av den utilstrekkelige mengden merverdi som kapital tilegner seg arbeidere og realiserer gjennom varesalg.

Kapitalismen har nå gått inn i sin dypeste krise noensinne. Et tiår med vill innstramming etter den økonomiske krasj 2007–09 - som gjorde det mulig for regjeringer å omdirigere en stor del av de offentlige utgiftene til subsidiering av kapital - viste seg å være utilstrekkelig. 

Kapital krevde en dypere depresjon. 

Lockdown induserte for eksempel Storbritannias verste lavkonjunktur siden 1709 (en økonomisk sammentrekning på rundt 30%, og tok størrelsen på økonomien tilbake til 2002, da befolkningen var 59,24 millioner sammenlignet med 2019s 66,65 millioner). Økonomisk vekst, som har avtatt tiår mot tiår i 50 år, [6] var allerede i ferd med å stoppe - i august 2019 var Tysklands økonomiske vekst 0,1%; Storbritannias 0,2% - før det hardeste aksjemarkedskrasj noensinne 19. februar 2020.

Allerede før den økonomiske krasjen hadde verdensgjelden nådd fjellhøyder. Siden har den fortsatt å slå nye høydepunkter for såkalt 'fredstid'.

USA, Storbritannia og Europa fører selvfølgelig uendelige kriger i Midtøsten og andre steder - med utgiftene til pandemien (subsidiering av kapital; håndheving av lockdown) når verdenskriglignende proporsjoner. 

Dette er ikke bare kapitalismens dypeste krise noensinne - systemet nærmer seg sin endelige krise, siden den moderne innovasjonen som kreves for å øke arbeidskraftens produktivitet - automatisering - nå avskaffer omvendt profittkilden, dvs. kapitalens utnyttelse av råvareproduserende arbeidskraft.

Dybden i akkumuleringskrisen er slik at sentraliseringen av kapital akselererer i et ekstraordinært tempo. Kapitalens avhengighet av offentlig gjeld når ekstreme høyder. Monopolkapital har ikke noe annet valg enn å gjøre staten til sin første kunde hvis den skal være lønnsom. Dette har alltid vært tilfelle for eksempel våpenprodusenter. 

Uten at kapitalistiske stater fører kriger, kan ikke våpenprodusenter forbli lønnsomme, og slik skapes falske rettferdiggjørelser for kriger (husker du Saddam Husseins aldri gjenfunnede masseødeleggelsesvåpen?) 

Enten covid-19 er ekte eller ikke, overdrevet eller ikke, gjelder det samme for ‘Big Pharma’. 

Omtrent 97% av finansieringen bak Oxford / AstraZeneca-vaksinen kom fra offentlige kilder. Den private farmasøytiske industrien i USA har blitt så ulønnsom at den har stengt hovedtyngden av sine forsknings- og utviklingsanlegg og har i stedet satt sin lit til offentlig finansierte statlige anlegg. Big Pharma trengte noe sånt som et statlig mandat for massevaksinasjonsprogram for å være lønnsomt. 

Tilsvarende blir offentlig utdanning privatisert, gjort avhengig av 'Big Tech', en annen katastrofe for barn og deres privatliv (deres data er et skattkammer å selge videre til markedsføringsfirmaer) etter et år med nektet utdannelse og sosial utvikling. '

Klikk her for å lese i sin helhet ...En påstått hurtigbuffer av e-postutveksling mellom EU-tjenestemenn og Det europeiske legemiddelkontoret viste at legemiddelregulatoren var ukomfortabel med hurtig utrulling av godkjenning av Pfizer og Moderna vaksiner (Le Monde, 18. januar).

Akkumulering krever raskere omsetning og sirkulasjon av kapital under økonomisk krise. Trykket på arbeidstakere fra ledelsen om å ignorere helse- og sikkerhetsbestemmelsene har derfor en tendens til å øke. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil gjelde for vaksineproduksjon.

Da BBC Panorama avslørte krysskontaminering av prøver i et laboratorium for testet laboratorium som ble ignorert (og dermed økte positive testresultater), måtte man lure på om arbeidstakere med lavtlønnede midlertidige kontrakter ble truet med oppsigelser hvis de rapporterte om krysskontaminering.

(NB: Jeg er ikke en anti-vaksiner, men er fortsatt skeptisk i dette tilfellet, spesielt når de blir så aggressivt markedsført til unge funksjonærer og barna deres, dvs. den demografiske risikoen med lavest risiko for et virus med en infeksjonsoverlevelsesrate på 99,77%, og steg til 99,95% for under 70-årene (ifølge denne metanalysen fra Stanford University / WHO, som sier at "Hvis man kunne prøve likt fra alle steder globalt, kan medianinfeksjonsdødeligheten til og med være betydelig lavere" siden dødsfallet er lavere blant de yngre befolkningene i Afrika og Asia); spesielt når de mest sårbare menneskene den skal beskytte blir kastet ut av sykehus og inn i omsorgsboliger, så viruset blant de mest utsatte, mens omsorgsboliger er blir sultet av ressurser, og spesielt når vaksinene blir laget av selskaper som Johnson & Johnson (et selskap som er rikere enn New Zealand eller Ungarn), som i flere tiår visste at asbest lurte i babypulveret. utrullingen av J & J-vaksinen ble suspendert etter at seks kvinner i alderen 18-48 år fikk blodpropp.)

[4] The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition (2018) av Jonathan Tepper og Denise Hearn fant at: fire selskaper kontrollerer 90% av amerikansk øl; fire flyselskaper dominerer flytrafikken fullstendig, og ofte nyter de komplette lokale monopol i sine regionale ‘nav’; fem banker kontrollerer halvparten av amerikanske bankaktiva; i mange stater har de to beste forsikringsselskapene 80–90% markedsandel mellom seg; 75% av amerikanske husholdninger har bare tilgang til en monopolleverandør for høyhastighetsinternett; fire selskaper kontrollerer hele det amerikanske biffmarkedet; tre selskaper kontrollerer både 70% av det globale pesticidmarkedet og 80% av det amerikanske maisfrømarkedet; Googles andel av søketrafikken på internett er 90%; og så videre. "Omfanget av fusjoner er så ekstremt," skriver de idealistiske høyre-libertariske forfatterne, "at du nesten skulle tro at amerikanske kapitalister prøvde å bevise Karl Marx rett." Wiley, New York, 2018, s. xv-10.

https://leftlockdownsceptics.com/2021/04/why-capitalism-now-needs-lockdowns-social-enclosure-and-medical-tyranny/

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s