Åndedrettet deres skal kveles. Her er ikke begrunnelsen. Hilsen Myndighetene.


Bilderesultater for one percent illustration


Hvis du kun orker å lese EN artikkel om myndighetenes kriminelle påstander rundt «corona-smitten» her du lurer på hvorfor de har bestemt at åndedrettet vårt skal kveles og at vi må mates med deres giftige materiale og propaganda som antar stadig sluere former med apokalyptiske skremsler og påfølgende bindegale restriksjoner hver eneste time på døgnet, så burde du lese denne!:

Hva vil det si å være smittet? Dag Bratlid Professor emeritus og barnelege 8. sep. 2020:

Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 et lite «smittsomt» virus. En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke. Leger bruker derfor ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Vi sier at personen er bærer eller kolonisert.

To norske vitenskapelige studier tydeliggjør forskjellen på det å være kolonisert av et smittestoff sammenlignet med å være smittet.

I 1974/75 rammet en dødelig meningokokkepidemi Nord-Norge, også en mann på Svalbard døde.


Man fant at 48 prosent av alle menn og 19 prosent av alle kvinner var bærere av meningokokker uten å være syke. I alderen 15–24 år fant man meningokokker hos 2/3 av alle menn.


Gruvearbeidere hadde bærerfrekvens på mer enn 60 prosent, mens blant ansatte på kontor, i skole og barnehage var færre enn 20 prosent bærere av bakterien.

Sentrale helsemyndigheter fant likevel ingen grunn til å sette inn smitteverntiltak.

I to forskjellige barnehager undersøkte man gjennom to vintersesonger forekomsten av 19 forskjellige sykdomsvirus hos barn. Man fant at 43 prosent av barna var bærere av alt fra ett til tretten slike virus, likevel hadde 35 prosent av disse barna ikke tegn til sykdom.

Selv for meget farlige bakterier og virus er det ingen direkte sammenheng mellom påvist smittestoff og sykdom.

Bilderesultater for one percent illustration

Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen.

Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke.

Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent.

Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

Under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet

Overnevnte utgjør altså det ikke-eksisterende grunnlaget for at vi blir påbudt eller sågar pålagt å bruke maske! Ikke bare en, men mulig to, slik at det blir totalt umulig å få luft inn på noen av sidene, og vi puster inn vårt eget avfall – en sakte avlivnings-metode som «Årets Navn» Espen Rostup Nakstad skal vurdere nå.

Da skjer dette:

Bilderesultater for encyclopedia resiratory organs illustration


SNL – Store Norske Leksikon – Åndedrett (utdrag):

Gassutveksling – For at det indre åndedrett skal kunne foregå kontinuerlig, må nytt oksygen hele tiden bringes til, og avgitt karbondioksid må fjernes fra cellenes omgivelser.

Blod som har vært i kontakt med organismens celler, er blitt venøst, det vil si at det er rikt på karbondioksid og fattig på oksygen. Det ytre åndedrett foregår ved at dette venøse blodet i åndedrettsorganet bringes i nær kontakt med luft eller vann i det omgivende miljø.


I eller ved åndedrettsorganet må igjen luft eller vann stadig skiftes ut for å få tilgang på nytt oksygen. Ved inn- og utpustinger som følge av åndedrettsbevegelsene fornyes luften i de små lungeblærene, alveolene, slik at gassammensetningen her holdes nær konstant.

Det ytre åndedrett med åndedrettsbevegelsene er finregulert fra spesielle områder i hjernen, de såkalte respirasjonssentrene. Fra disse sentrene reguleres åndedrettsbevegelsene og lungeventilasjonen slik at partialtrykket av karbondioksid og oksygen i lungealveolluften og i arterieblodet holdes tilnærmet konstant.

https://snl.no/%C3%A5ndedrett

Bilderesultater for pregnant ladies with face masks illutration

Et hvert normalt oppegående tenkende menneske er fullt ut i stand til å slutte det samme som både fremgår i det overnevnte, samt det lege og nevrokirurg opplyser om i de følgende to poster.

Dog veier profesjonenes erfaringer selvsagt tungt, helt til den grad at det med sikkerhet fastslås at tvangen om maskebruk volder mor og barn og befolkningen forøvrig uopprettelige skader, og bidrar til å forkorte liv med store lidelser innbefattet.

Et hvert menneske er forpliktet til å stå inne for egne handlinger og er ikke bundet til å følge påbud fra overordnede hvis disse ikke er forenlige med lov og rett og / eller vil påføre andre skade. I slike tilfeller er man faktisk forpliktet til å orientere overordnet myndighet om dette, og derfor har jeg i dag bedt Porsgrunn Kommune som er en pådriver for å påføre helseskader lokalt via deres påbud om munnbind, om å oppheve deres ulovlighet umiddelbart!:

Nevrokirurg: Hvorfor blir vi tvunget til å bruke disse ineffektive og farlige maskene?

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/11/nevrokirurg-hvorfor-blir-vi-tvunget-til-a-bruke-disse-ineffektive-og-farlige-maskene/

DEL 2: Anbefaling om å bruke to munnbind – også her i Norge, er en villet og ønsket beslutning om å gjøre uopprettelig skade på liv og helse mot bedre vitende!

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/11/anbefaling-om-a-bruke-to-munnbind-ogsa-her-i-norge-er-en-villet-og-onsket-beslutning-om-a-gjore-uopprettelig-skade-pa-liv-og-helse-mot-bedre-vitende/

Etiske retningslinjer for statstjenesten – Revidert 26. april 2012.

2.1 Lydighetsplikt


Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.


Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.


Side 8: Verken administrativt eller politisk overordnete skal instruere eller oppfordre underordnete til å gi feilaktige eller villedende opplysninger.


Det er en rett, og i noen tilfelle følger det også av lojalitetsplikten, at den underordnete skal gjøre den overordnete oppmerksom på dette.


I noen tilfelle kan det være riktig for statsansatte å gå utenfor virksomheten med sin kunnskap eller mistanke om uriktige eller villedende opplysninger som har blitt gitt. Se for øvrig pkt. 2.2 om rapportering og 3.4 om varsling
.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/arbeidsgiverpol/etiske_retningslinjer_rev2012.pdf

Green and Blue People with Speech Bubbles Talking Animated Clipart,  PowerPoint Animation | 00450 | PoweredTemplate.com


Jeg sender posten til Oslo Kommune på FB i deres post av dagen, og slik går kommentarrekken:

  • Forfatter Oslo kommune Jeanine Horntvedt takk for innspill, det er ikke ukjent at FHI har vært skeptiske til bruk av munnbind og påpeker at dette kun bør benyttes når en ikke kan holde avstand. Og at munnbind må byttes og/eller vaskes mellom hver bruk. Men at det kvelder åndedrett er nok ikke et argument støttet av helsepersonell.Vi anbefaler alle å holde mest mulig avstand. Når en ikke klarer å holde avstand må munnbindet på.
  • Jeanine Horntvedt Oslo kommune For å være en etterrettelig informasjonkilde, så må Kommunen ha kjennskap til Nakstads pågående vurdering av doble munnbind, hvilket legger ytterligere restriksjoner på et fritt åndedrett, der allerede et munnbind er omtalt som helseskadelig av fagprofesjonene. Når ikke tatt med, men heller en flåsekommentar som valgt respons til mitt klare spørsmål, er dette ikke et greitt svar. «Kvele» – ikke «kvelde» – åndedrettet, er faktisk meget betegnende, men dere gjør dere så enkle at dere tror at jeg mener at vi bokstavelig talt skal kunne KVELE oss selv med munnbind? Det får være grenser for patetisk unnamanøvre! (sitater slutt)
  • Åndedrettet – PUSTEN vår – organene og funksjonene har da for faen ikke endret seg i menneskehetens historie!

    Derfor kan følgende absolutter fra 12 år tilbake overhodet heller ikke endres via noen eventuelle nye «vitenskapelige oppdagelser»! Du skal være bra korrumpert for å klare å f*cke til det fullstendig åpenbare, vise et glatt ansikt og ta en kjekk tone i riksdekkende medier i beste sendetid for å proklamere det!:
Bilderesultater for surgery illustration

27.02.2020 Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, bekrefter at munnbind kan øke risikoen for smitte.

Viruset kan lett komme seg inn bak masken.

– Hvis du da går med masken for å beskytte deg mot viruset, vil det kunne ha motsatt effekt, ved at viruset fanges mellom munnen og masken og du kan faktisk bli lettere smittet.

Folkehelseinstituttet anbefaler på bakgrunn av dette å ikke bruke munnbind utenfor helsetjenesten. 

Munnbind er primært konstruert for å hindre smitte fra helsepersonell til sårbare pasienter. De er altså konstruert for å hindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet, oppgir Folkehelseinstituttet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/ikke-bruk-munnbind/72186941

30.03.2020 – Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet gjentar at det ikke er noen grunn til å tro at generell bruk av munnbind hindrer koronasmitte. Det er godt kunnskapsgrunnlag for at munnbind er nyttig hvis man er i kontakt med en syk pasient, sa Forland på Regjeringens pressekonferanse mandag.

Men de som er syke, skal ikke gå ute i samfunnet. Det er heller ingen kunnskapsgrunnlag for å si at du ikke kan bli smittet hvis du er frisk og bruker munnbind.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er viktig å unngå unødvendig bruk av munnbind.

– Munnbindene skal vi bruke på dem som trenger det, altså de som er i helsetjenesten.


https://www.itromso.no/ntb/iriks/2020/03/30/FHI-Munnbind-forhindrer-ikke-koronasmitte-21485043.ece

Common Causes of Carbon Monoxide Poisoning | Wayne Alarm

29.04.2009: Folkehelsa: – Munnbind kan bli bakteriebomber.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan bruk av munnbind for å beskytte seg mot svineinfluensasmitte, bare gjøre vondt verre.

WHO er skeptiske til bruk av munnbind.


Britiske myndigheter søker nå å øke landets beholdning av munnbind med 32 millioner ansiktsmasker.

Munnbindene er for bruk for leger og annet helsepersonell.

– Selv om vi er klar over at munnbind blir delt ut til innbyggerne i Mexico er det ingen undersøkelser som støtter det at friske mennesker skal bære munnbind i det daglige, sier talspersonen til Sky News.


Amerikanske Centers for Disease Control and Prevention anbefaler ikke vanlige folk å ta på seg munnbind.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WQ6Mk/folkehelsa-munnbind-kan-bli-bakteriebomber

Bilderesultater for espen nakstad

NRK VIDEO AV NAKSTAD 11.02.2021 – Derfor vurderer Norge å anbefale dobbelt munnbind

https://www.nrk.no/video/derfor-vurderer-norge-aa-anbefale-dobbelt-munnbind_608d1b30-ed8c-4409-b210-02a4642c85ce

Coronamillionene – Griseflaks eller … noe helt annet?

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/05/coronamillionene-griseflaks-eller-noe-helt-annet/

År 2009: Munskydd kan öka risken för smittaAnsiktsmasker och munskydd rekommenderas varken av Socialstyrelsen eller Smittskyddsinstitutet (SMI) för den som vill skydda sig mot svininfluensan. 

Mia Brytting, chefsmikrobiolog vid SMI:

– Munskydd är inte att rekommendera. 

 Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare på Socialstyrelsen.:

– Munskydd ska egentligen bara användas inom vården.


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/munskydd-kan-oka-risken-for-smitta

Bilderesultater for global crimes illustration

Å legge ned en økonomi, strider mot et grunnleggende prinsipp i Verdens helseorganisasjon

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/27/a-legge-ned-en-okonomi-strider-mot-et-grunnleggende-prinsipp-i-verdens-helseorganisasjon/

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s