«Ekspert» Gunnveig Grødeland dukker lege Anja Zanjani


Bilderesultater for woman harassing other woman illustration


(Utdrag sitat fra) Les ekspertens svar på Zanjanis påstander her 13.02.2021:

GD har bedt forsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo gå gjennom teksten som lege Anja Zanjani har skrevet om koronavaksinen.

Teksten som fastlege Anja Zanjani publisert på sin egen Facebookprofil 10. februar står i fet skrift. Gunnveig Grødelands kommentar står i kursiv. Artikkelen er oppdatert med en siste kommentar fra Grødeland til slutt i teksten.

(Utdrag) A.Z: Det vi krever er akkurat det: faglig dokumentasjon og data fra studier utført etter «Good manufactering/laboratory practice». Og det mangler.

(Jeg tilføyer: GGs første påfølgende svar som jeg ikke siterer her, inneholder utelukkende mye skrik og lite ull. Intet der kan overbevise og etterprøve at vaksinen vitterlig er sikker, og at det er dokumentert belegg for å konkludere med at ingen alvorlige bivirkninger vil kunne oppstå over tid. I flere andre land er vaksineringen stanset, nettopp grunnet alvorlige bivirkninger)!

«Ekspert» Grødeland velger å kvittere med hersketeknikk – en stygg takling overfor AZ sitt andre inspill, hvilket alene borger for å syne at det i GGs respons ligger en gjennomgående og høyst diskutabel agenda:

A.Z: At mange leger godtar å sette og å ta vaksinen i tro på at myndighetene ikke vil godkjenne noe som ikke er bra, er for meg ikke bra nok. Medisin er naturvitenskap, ikke religion, ikke tro og synsing, men fakta- og evidensbasert kunnskap.

Grødeland: Helt enig, vil foreslå at du leser deg opp på dette emnet.

Til A.Z sitt tredje innspill – «Foreløpig vil vaksinering ikke føre til avslutning av de politiske tiltakene og spredning av viruset, uansett hvor stor vaksinasjonsdekningen i befolkningen vil være. Det fordi det er hittil ukjent om vaksinen fra BioNTech/Pfizer og Moderna beskytter mot alvorlig sykdom og om den stopper smitteoverføring (som det står ordrett i vaksinasjonsveilederen for helsepersonell fra FHI!)»

– så sier GG seg først enig, men fortsetter i neste nu med å både bagatellisere og kamuflere disse realitetene med et graverende monn av «tro», «synsing» og andre viderverdigheter – en «sannhetsgehalt» som ikke står noe tilbake for den fra de ukritiske vaksinetilbedende klakører i kommentarfelt rundt og forbi, som beveger seg totalt utenfor det som allerede er etablert, og som slår tilbake på henne selv som en boomerang, gitt det sparket som hun nettopp hadde avlevert til A.Z!:

GG: Det sagt, så er det mest trolig at vaksinene faktisk også vil redusere smittespredning. Dette basert på erfaringer med tidligere vaksiner, samt indikasjoner etter vaksinering med de ulike koronavaksinene. Det er faktisk ingen indikasjoner på det motsatte, altså det finnes ingen bevis eller indikasjoner på at vaksinen IKKE vil redusere smittespredning i samfunnet.

Zanjani: Vaksinen innebærer en risiko for at kroppen danner bindende antistoffer, dvs. antistoffer som binder til viruset eller den virusinfiserte cellen, men fører ikke til eliminering av disse. Dersom det er høy produksjon av slik type antistoffer, vil de kunne påvises som antistoffer mot koronaviruset, og man vil si at vaksinen hadde effekt.

Grødeland: Om du leser artiklene vil du se at det skilles veldig klart mellom nøytraliserende antistoffer, altså antistoffer som direkte kan hindre binding mellom virus og ACE-2 ved å blokkere bindingssetet. Det er overhodet ingen som har blandet effekt med generelt nivå av antistoffer i sera. Det sagt, kan også antistoffer mot andre deler av Spike være viktige, spesielt når det gjelder beskyttelse mot ulike varianter av SARS-CoV-2. Disse antistoffene kan ikke direkte hindre viruset fra å trenge inn i cellene våre, men kan merke virus slik at andre immunceller kan komme og eliminere det (les litt om Fc-medierte effektorfunksjoner, ADCC for eksempel).

Zanjani: Men når kroppen kommer senere i kontakt med det ekte viruset, vil dette kunne føre til et langt alvorligere forløp av sykdommen enn uten vaksine. Dette har ikke blitt tilstrekkelig undersøkt.

Grødeland: Dette stemmer ikke. Se kommentar over.

https://www.gd.no/les-ekspertens-svar-pa-zanjanis-pastander-her/s/5-18-1297441

Bilderesultater for woman harassing other woman illustration


Virkelig Grødeland? Her er hva GG selv slo fast få uker tidligere når hun ikke var forventet å massakrere en motpart med alle knep tillatt for å behage resten av banden, og som slår bena vekk under den manipulering og nedsnakking som hun utsetter A.Z for!:

Nettavisen 09.01.2021: Her er svarene på spørsmålene du kanskje ikke har turt å stille om koronavaksiner

Vaksineekspert og forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo:


«De vaksinene som brukes mot korona inneholder kun en bit av viruset. Startpunktet for utviklingen var kunnskap om hva som sannsynligvis ville være relevante og beskyttende immunresponser mot et respiratorisk virus som korona. Det er derfor vaksinene er basert på piggene på koronaviruset, vi vet at antistoffer mot disse vil kunne blokkere viruset slik at det ikke kan trenge inn i cellene våre.

Når det gjelder aluminium, brukes dette i flere vaksiner for å øke effekten.

Hvor trygge kan man egentlig være på at vaksinen ikke gir alvorlige bivirkninger som først dukker opp mange år frem i tid?

Grødeland: Det er det vanskelig å si noe sikkert om før lang tid har gått.

En av de mest alvorlige bivirkningene som kan komme over tid er autoimmune responser, det vil si at immunsystemet aktiveres slik at det angriper elementer som naturlig finnes i kroppen vår.

De vaksinene som nå settes inn mot korona bør (bør – bør bør BØR) i utgangspunktet ha lavere sannsynlighet enn andre vaksiner for å gi autoimmune responser. Dette fordi vaksinene kun inneholder en bit av koronaviruset, og ikke hele.

https://www.nettavisen.no/nyheter/her-er-svarene-pa-sporsmalene-du-kanskje-ikke-har-turt-a-stille-om-koronavaksiner/s/12-95-3424071061

Altså «bør»- «bør» – «BØR» – som jo – unødvendig å understreke, ikke er reell vitenskap, men vill synsing!

Grødeland innrømmer jo her i realiteten at alt kan gå galt, men var altså FAKTISK fast bestemt på å dukke Zanjani og sette henne i miskreditt – helt uten FAKTISK belegg!

Jeg gjentar det jeg allerede har fremhevet fra art.:

Zanjani: Men når kroppen kommer senere i kontakt med det ekte viruset, vil dette kunne føre til et langt alvorligere forløp av sykdommen enn uten vaksine. Dette har ikke blitt tilstrekkelig undersøkt.

Grødeland:

Dette stemmer ikke.
Dette stemmer ikke.
Dette stemmer ikke.
Dette stemmer ikke.
Dette stemmer ikke.


https://www.gd.no/les-ekspertens-svar-pa-zanjanis-pastander-her/s/5-18-1297441

Jeg orker ikke å ta hele bolken i filler, men vil evt. etter hvert fullføre denne posten.

Bilderesultater for forced vaccine illustration

14.09.2020 – WHO advarer: Vaksinen vil ikke få slutt på pandemien.

Verdens helseorganisasjon venter at koronadødsfallene i Europa vil øke i oktober og november, og advarer samtidig mot å tro at en vaksine kommer til å fjerne viruset.

Jeg hører stadig vekk at «vaksinen vil sette en stopper for pandemien». Det vil den selvsagt ikke gjøre, sier Europa-sjef Hans Kluge i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Belgieren er krystallklar. Fra kontoret sitt i København løfter han en pekefinger mot alle som tror at en koronavaksine vil sette en stopper for pandemien.

– Vi vet ikke engang om vaksinen vil hjelpe alle grupper i befolkningen. Vi har fått noen signaler den siste tiden som forteller oss at vaksinen virker godt på den ene gruppen, men ikke den andre, sier Kluge.

Slutten på denne pandemien vil være i det øyeblikk vi som samfunn forstår hvordan vi skal klare å leve med denne pandemien.

Det er positivt at det er opp til oss, avslutter Kluge.


https://www.nrk.no/norge/who-advarer_-_-vaksinen-vil-ikke-fa-slutt-pa-pandemien-1.15159862

Bilderesultater for businesspeople holding money tight illustration

03. feb. 2021 – EUs trege vaksinestrategi

EU har i praksis kjøpt en forsikring i stedet for vaksiner. Konsekvensen er at massevaksineringen forsinkes.

En av grunnene til det er at unionen har gjort noen svært spesielle prioriteringer i forhandlingene med vaksine-selskapene.

EU har forhandlet frem en løsning med vaksineselskapene Pfizer og Biontech hvor vaksineselskapene, heller enn de enkelte statene, står juridisk ansvarlige for eventuelle bivirkninger ved vaksinene.

I et scenario hvor de utviklede vaksinene viser seg å ikke ha ønsket effekt, eller medfører alvorlige bivirkninger, vil EU-borgere med andre ord ha krav på erstatning fra produsenten. Statene går fri.

EU går med på å ta en stor kostnad i dag, hovedsakelig i form av forlenget nedstengning, og flere korona-dødsfall. Til gjengjeld har man forskanset seg mot å betale ut eventuelle kompensasjoner i fremtiden.

Et av argumentene for denne løsningen er at det gir vaksineselskapene gode insentiver til å være varsomme med å rulle ut vaksiner de ikke er sikre på at er trygge.

Hadde man gjort det klart idet vaksinene utvikles og testes, at selskapene står juridisk ansvarlige for eventuelle feil og ettervirkningerville selskapene brukt lengre tid på å teste den ut.

https://neitileu.no/aktuelt/eus-trege-vaksinestrategi

Bilderesultater for wll atreet journal


04.12.2020 – Regjeringa i Storbritannia gir Pfizer garanti mot søksmål

Et av verdens fremste medisinske tidsskrifter, BMJ, (British Medical Journal) har tatt kraftig til orde mot de metodene den farmasøytiske industrien bruker for å lansere koronavaksinene sine.

I stedet for å legge fram resultatene av testene i fagfellevurderte vitenskapelige artikler, slik den vitenskapelige standarden tilsier, velger vaksineindustrien å legge fram sine resultater i form av pressemeldinger, skriver BMJ.

«Alle disse dataene for de forskjellige vaksinene er potensielt veldig lovende, men ingen av fase III-studiene har blitt publisert i fagfellevurderte tidsskrifter eller analysert etter aldersgruppe, kjønn og saksbeskrivelse (asymptomatisk, mild, alvorlig), virusoverførbarhet etter immunisering, eller varighet av beskyttelsen.»

Forfatterne, professor Jose M Martin-Moreno, æresprofessor John Middleton, professor Mohamud Sheek-Hussein og professor Manfred S Green skriver: Som profesjonelle i folkehelsa mener vi at resultatene av kliniske studier, enten foreløpige eller endelige, bør være gjenstand for en korrekt systematisk prosess og deretter publiseres i fagfellevurderte journaler. Å rapportere resultatene av covid-19-vaksine i pressemeldinger før publisering i tidsskrifter er verken god vitenskapelig praksis eller hjelper til med å bygge offentlig tillit til vaksiner.

https://steigan.no/2020/12/regjeringa-i-storbritannia-gir-pfizer-garanti-mot-soksmal/

Bilderesultater for female doctor illustration


Andre innlegg om den flinke pliktoppfyllende lege Zanjani:

Fastlege: Vi må stå for og gå inn for det som er medisinsk riktig, selv om kommunen får andre føringer


https://sommer17.wordpress.com/2021/02/09/61664/

(DEL 2 – 10.02.2021) Vaksineskepsisen som ble slaktet – Lege Anja Zanjani svarer:

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/10/vaksineskepsisen-som-ble-slaktet-lege-anja-zanjani-svarer/

Bilderesultater for masks corona illustration

Andre leger og kirurger – Om maskebruk:

Anbefaling om å bruke to munnbind – også her i Norge, er en villet og ønsket beslutning om å gjøre uopprettelig skade på liv og helse mot bedre vitende!

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/11/anbefaling-om-a-bruke-to-munnbind-ogsa-her-i-norge-er-en-villet-og-onsket-beslutning-om-a-gjore-uopprettelig-skade-pa-liv-og-helse-mot-bedre-vitende/

«Det er bestemte og demonstrerte farer for langvarig bruk av masker – inkludert hypoksi (oksygenmangel) og hyperkapni (akkumulering av C02). Personer med lungesykdommer, som KOLS, emfysem og astma, bør ikke bruke maske, da det kan utløse en medisinsk krise.Gravide kvinner skal aldri bruke maske, da det kan forårsake skade på babyen. Den eldre personen er også i fare, spesielt under anstrengelse. Personer med hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes bør ikke bruke maske. Overvektige mennesker skal ikke bruke maske.Det er tydelig vist at intermitterende hypoksi kan forårsake en rekke alvorlige effekter på kroppen ettersom vi lærte av søvnapné. Selv kirurgiske masker kan føre til hypoksi over flere timer, noe som betyr at arbeidstakeren som er pålagt å bruke en maske i åtte timers skift er i fare».

Les hele den tilknyttede posten her: Nevrokirurg: Hvorfor blir vi tvunget til å bruke disse ineffektive og farlige maskene?

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/11/nevrokirurg-hvorfor-blir-vi-tvunget-til-a-bruke-disse-ineffektive-og-farlige-maskene/

Kan være et bilde av 1 person og står

Ord til ettertanke. Vi begynner livet med at verden presenterer seg selv for oss som det den er. Noen – våre foreldre, lærere, analytikere – hypnotiserer oss å «se» verden og fortolke den på “riktig” måte. Disse andre merker verden, fester navn og gir stemmer til vesener og hendelser i den, slik at deretter, kan vi ikke lese verden på noe annet språk eller høre den si andre ting til oss. Oppgaven er å bryte hypnosen, slik at vi blir seende og hørende, og dermed lar verden tale til oss i nye stemmer og skrive alle dens mulige betydninger i den nye boken om vår eksistens.

Vær forsiktig i valg av hypnotisører.

~ Sidney Jourard ~
Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s