COVID-19-pandemien har potensiale for å reversere helse- og utviklingsgevinster oppnådd de siste tiårene


Bilderesultater for GLOBAL PANDEMIC EXERCISE illustration

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION. PROJECT APPRAISAL DOCUMENTON A COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM AND PROPOSED 25 PROJECTS UNDER PHASE 1 USING THE MULTIPHASE PROGRAMMATIC APPROACH WITH AN OVERALL FINANCING ENVELOPE OF UP TO US $6.00 BILLION EQUIVALENT, OF WHICH UP TO $4 BILLION FOR HEALTH FINANCING (UP TO US$ 1,300 MILLION IDA AND UP TO US $2.7 BILLION UNDER THE IBRD) APRIL 2, 2020. Human Development Practice Group (Utdrag sitat):

3. mars 2020 godkjente styret til Verdensbankgruppen (WBG) en hastehandling som støtter klientlandenes respons på COVID-19-pandemien.

17. mars 2020 innvilget konserndirektørene godkjenning av spesifikke fravik og unntak som kreves for å muliggjøre rask forberedelse og implementering av landoperasjoner behandlet under dette anlegget.


Gitt effekten av utbruddet på økonomisk aktivitet, vil det også være behov for respons på økonomiske og sosiale forstyrrelser som følge av spredning av viruset.

4. Forskjellig fra en katastrofe som begynner gradvis (for eksempel tørke), hvor en mer grundig utarbeidelse av en standard investeringsoperasjon som kan være gjennomførbar og å foretrekke, har COVID-19-pandemien dramatisk økt sine globale tall på sykelighet og dødelighet på daglig basis.

«COVID-19-pandemien har potensial for å reversere helse- og utviklingsgevinster oppnådd de siste tiårene, som et resultat av både fremskritt mot smittsomme sykdommer og forbedrede sosiale og økonomiske forhold».

(Et eksempel av mange er at Polio har blitt gjenopplivet):


https://sommer17.wordpress.com/2021/02/10/pandemiovelsen-event-201-polio-er-na-gjenopplivet/

Uhyggelig, selv om COVID-19 overføring kan bli stoppet i dag i de hardest berørte landene, vil spredning av nye infeksjoner i fattige, tett befolkede land, hvor svake helsesystemer trenger store skalerbare investeringer i menneskelig kapital, forsyninger og infrastruktur, fortsette å true hele det globale samfunnet.

Denne pandemiske sammenheng kreveren evidensbasert og godt koordinert global inneslutnings- og avbøtningsstrategi, med høyeste prioritet, siden ingenland er immune mot spredning av et virus som ikke respekterer landegrensene.

Bilderesultater for countries worldwide pandemic illutration


5. Globale offentlige varer og eksternaliteter. Som observert av ledende globale eksperter, er COVID-19-utbruddet en sterk påminnelse om den pågående utfordringen med fremvoksende og gjenoppståtte smittsomme sykdommer og behovet for konstant sykdomsovervåking, rask diagnose og robust forskning for å forstå den grunnleggende biologien til nye organismer og vår følsomhet overfor dem, samt å utvikle effektive mottiltak for å kontrollere dem.

Overførbarhet og alvorlighetsgrad er de to mest kritiske faktorene som bestemmer effekten av en epidemi. Nye epidemier kan føre til rask og store spill-over-effekter som overskrider nasjonale grenser. Den verdensomspennende spredningen av COVID-19 demonstrerer virkningen smittsomme sykdommer av animalsk opprinnelse kan ha på den globale helse og utvikling.

En nøkkelbegrunnelse for bankens engasjement er derfor aspektet Global Public Goods i COVID-19-responsen.

Til være vellykket, effektiv inneslutning og redusering av COVID-19, og eventuell undertrykkelse av viruset vil kreve at alle IDA / IBRD-land i fellesskap støtter en forebygging og kontrollinnsats av enestående omfang til å være vellykket.

Det er spesielt viktig at støtte er tilgjengelig for land med lave og lavere mellominntekter, hvor helsesystemene er svakere, levekårene ofte mer overfylte og befolkningene mest sårbare.

Bilderesultater for countries worldwide pandemic illutration


6. Den globale spredningen av COVID-19. Siden desember 2019, etter diagnosen av de første tilfellene iWuhan, Hubei-provinsen, Kina, antall tilfeller utenfor Kina har økt raskt og antall berørteland fortsetter å vokse. 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) en globalpandemi.

Figur 2 sammenligner saksveien til COVID-19 i viktige land, etter antall dager siden det 100. tilfellet. Denne figuren fremhever det faktum at COVID-19-infeksjoner fortsatt vokser eksponentielt i mange land over hele verden. Fordoblingstiden er økt til seks dager eller mer i Sør-Korea, men er mellom 2 og 4 dager i land som Sverige, Frankrike, Italia, Australia, Spania, Nederland og USA. Denne eksponentielle veksten drives av tilstedeværelsen av tre forhold: (i) det er minst en smittet person i befolkningsgruppen; (ii) regelmessig kontakt mellom infiserte og ikke-infiserte medlemmer av befolkningen forekommer; (iii) og det er store antall uinfiserte potensielle verter blant befolkningen.

Eksponensiell vekst er så kraftig, ikke fordi den er det nødvendigvis raskt, men fordi den er nådeløs. Uten å innføre en faktor som undertrykker den, blir eksponentiell vekst en vanskelig utfordring, fordi den dobler sin tilstedeværelse / populasjon i en gitt tid.

Bilderesultater for infection man and animals pandemic illutration

COVID-19 er en av flere nye infeksjonssykdommer (EID) som har utbrudd de siste tiårene. Nylig zoonotiske sykdommer som påvirker menneskelige populasjoner inkluderer Hendra-virus (1994), Nipah (1998), SARS-CoV (2003), H5N1 AvianInfluensa (2005), MERS-CoV (2012), Ebola (2014 og 2018), Lassa Feber (årlige utbrudd) og de siste,COVID-19. Disse sykdommene kommer fra dyrekontakt med mennesker og har resultert i store utbrudd av betydning for folkehelsen, og har sosial og økonomisk innvirkning.

Økende dynamiske interaksjoner mellom mennesker, dyr, smittsomme agenter og miljøet i en hyperkoblet verden, antyder sannsynlig fortsettelse av slike smittsomme sykdomsutbrudd. Derfor krever aggressive folkehelsetiltak for å demme COVID-19-pandemien og andre slike zoonotiske sykdommer, en rask, mangesidig, tverrsektoriell og globalt koordinert respons.

For eldre voksne med sameksisterende kroniske helsemessige forhold, som koronar hjertesykdom og hypertensjon, lungesykdom eller diabetes; helserisikofaktorer som tobakkbruk og luftforurensning (f.eks. i internasjonale hotspots for COVID-19, som Wuhan, Nord-Italia og Sør-Korea, som har ganske høye nivåer av luftforurensning), er lagevirale luftveisinfeksjoner som COVID-19 spesielt farlige. Gitt nyheten til COVID-19-pandemien, bestemmer forskere fortsatt det fulle bildet av sykdomssymptomene og alvorlighetsgraden.

De amerikanske sentrene for sykdom Kontroll og forebygging (CDC) antyder at symptomer på COVID-19 kan vises på så få som to dager eller så lenge som 14 dager etter eksponering for viruset. Rapporterte symptomer hos pasienter har variert fra mild til alvorlig, og kan omfatte feber, hoste og kortpustethet. Generelt har studier av innlagte pasienter funnet at ca 83 til 98 prosent av pasientene utvikler feber, 76 til 82 prosent utvikler tørr hoste og 11 til 44 prosent utvikler tretthet eller muskelsmerter. Andre symptomer, inkludert hodepine, ondt i halsen, magesmerter og diaré, er rapportert, men er mindre vanlige.

Bilderesultater for countries worldwide pandemic illutrationMens 4 prosent av menneskene over hele verden som er bekreftet smittet har dødd, har WHO vært forsiktig med å beskrive dette tallet som en dødelighet eller dødsrate. Dette er fordi i løpet av en utvikling av epidemien kan det være misvisende å kun se på estimatet av dødsfall delt på tilfeller til dags dato.

Gitt at den faktiske forekomsten av COVID-19-infeksjon forblir ukjent i de fleste land, utgjør det en utfordring uten sidestykke med respekt for global inneslutning og avbøting. Disse spørsmålene forsterker behovet for å styrke responsen på COVID-19-pandemi i alle IDA / IBRD-land for å minimere den globale risikoen og effekten av denne sykdommen.

Begrensning og avbøtende respons: Per 29. mars 2020 har utbruddet resultert i en estimert 685,623 bekreftede tilfeller, 32,137 bekreftede dødsfall og 145,696 utvinnende tilfeller i 177 land / regioner.

COVID19 fortsetter å infisere tusenvis og spre seg raskt over hele kloden. Som COVID-19 ser ut til å spre seg fra person til person på samme måte som andre forkjølelses- eller influensavirus (dvs. kontakt med ansikt til ansikt med nys eller hoste, eller fra kontakt med sekresjoner fra de smittede), ikke-farmasøytiske inngrep, både individuelle og kollektivt, utgjør det en kritisk søyle for COVID-19-kontroll – spesielt siden det ikke er noen lisensierte vaksiner eller antivirale midler for behandling ennå.

Bilderesultater for handwash pandemic illutration


Erfaring fra forskjellige land viser nå det i møte med bredere samfunnsoverføring med flere foci, må en strategi for inneslutning suppleres med avbøtingstrategier. Disse inkluderer: (i) tett overvåking av endringer i epidemiologi og effektiviteten av folkehelsenstrategier og deres sosiale aksept; (ii) forbedrede kommunikasjonsstrategier for å gi befolkningen informasjon for selvbeskyttelse, inkludert håndvask; (iii) intensive kontrolltiltak, inkludert isolering av pasienter og personer som tester positive for viruset, kontaktsporing og helseovervåking, streng helseinnretninginfeksjonsforebygging og -kontroll, inkludert trygt vann og sanitæranlegg i helsefasiliteter, og aktiv sykdomsovervåking og inneslutning aktiviteter; iv) forberedelse for motstandsdyktighet i helsesystemer i alle land, slik det gjøres i tiden for sesonginfluensa, forutse alvorlige infeksjoner og sykdomsforløpet hos eldre mennesker og andresårbare populasjoner med risiko for alvorlig sykdom (f.eks. personer med kroniske helsemessige forhold); og (v) itilfellet med omfattende samfunnsoverføring, avbøtende aktiviteter, for eksempel sosiale distanseringstiltak (f.eks. kansellering av offentlige samlinger, skolestenging, fjernarbeid) og levering av viktig livsstøtte i intensivomsorgsenheter på sykehus som oksygenforsyninger, mekaniske ventilatorer og oksygeneringsutstyr.

Det effektive vedtak av sosiale distanseringstiltak kan bidra til å redusere den «eksponentielle veksten» av pandemien betydelig og redusere smittehastigheten (eller «doblingstiden») i den ikke-infiserte befolkningen. Jo mer vellykket intervensjoner er, jo mer spredt over tid vil ytterligere infeksjoner være blant befolkningen (referert til som»flatning av kurven»). Denne innsatsen kan imidlertid angres av en smittet person – enten ved ondskap eller uvitenhet – som går ut offentlig og har nær kontakt med mange andre og smitter dem.

Bilderesultater for hospitalbeds and doctors pandemic illutrationNyere bevis fra land viser at selv om inneslutningstiltak i Kina har redusert nye tilfeller med mer enn 90 prosent, er ikke denne reduksjonen tilfelle andre steder. Den raske økningen av saker utgjør en alvorlig situasjonutfordring for helsesystemer på tvers av land. Denne situasjonen understreker behovet for at regjeringer raskt tildele nok ressurser (inkludert personell, senger og intensivfasiliteter) på kort og mellomlang sikt. Dette betyr at land, parallelt med å vedta restriktive tiltak for å begrense viraldiffusjon i samfunn, også behøver å sikre passende helsesystemrespons for å redusere dødeligheten.

Risikoen for gjenoppblomstring eller ny infeksjonsbølge. Som vist i en nylig studie, betydelig udokumentert infeksjon muliggjør rask spredning av COVID-19

15. I Kina er det anslått at udokumenterte infeksjoner var smittekilden for 79 prosent av de dokumenterte tilfellene. I tillegg skal det være klart at fordi det er ukjent hvor effektiv kroppens immunrespons er i å gi langvarig immunitet, er det ingen garanti at det å komme seg fra sykdommen forhindre at folk får det en gang til. Resultatene av en matematisk modellvurdering utført av forskere ved Harvard University, viser at engangs intervensjoner vil være utilstrekkelig for å fullstendig hemme økning i COVID-19-prevalensen i et land. Denne analysen understreker at sesongvariasjoner i smitte vil lette epidemiskontroll i sommermånedene, men kan føre til en intens gjenoppblomstring eller en ny bølge av infeksjoner om høsten. Intermitterende distanseringstiltak kan opprettholde kontrollen av epidemien, men i fravær av en vaksine eller effektiv behandling, kan disse tiltakene fortsette å være nødvendige over tid.

Økt kritisk helsevesenskapasitet kan derfor redusere samlet varighet og innvirkning av COVID-19-pandemien, samtidig som det sikres at kritisk syke pasienter får passende omsorg. Som et resultat bør en falsk dikotomi mellom COVID-19 beredskap og styrking av helsesystemetsprioriteringer unngås.

Bilderesultater for powerty and scools epidemic illutrationVirkningen av COVID-19. I løpet av de kommende månedene har COVID-19-pandemien potensialet til å utøve større sykdoms- og dødelighetspåvirkninger, samt å påvirke sosiale og økonomiske forhold i land, slik det var negativt observert i tidligere smittsomme sykdomsutbrudd som Ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-2015.

Til dags dato har den største innvirkning på privat sektor har vært på tjenester som reiser, turisme og konferanser så vel som forstyrrelser i forsyningskjeder i forskjellige bransjer. På kort sikt krever folkehelsemål at folk holder seg hjemme fra shopping og jobb, spesielt hvis de er syke eller i fare.

Det er uunngåelig at produksjon og forbruk vil avta en stund.

19. Utdanningssystemet er også påvirket, noe som hindrer utvikling av menneskelig kapital i landene.

Fra og med 24. mars 2020 viser data fra Verdensbanken at 161 land pålegger skolestenging (ut av de 181 rapporteringssakene). Av disse har 148 land stengt på nasjonal skala. Dette gir rundt 1,5 milliarder barn og ungdom ute av skolen. Tidspunktet er også uheldig da mange nasjonale undersøkelser nå er på vent eller kansellert.

14. Beskytte de fattige. De fattige blir spesielt rammet på grunn av tap av arbeidsplasser og inntekt. Strømestimater antyder at en nedgang på en prosent i vekst i utviklingsland vil fange ytterligere 20 millioner mennesker i fattigdom. I tillegg sliter flere land i Øst-Afrika, Horn of Africa og Sør-Asia med å håndtere det historiske gresshoppeangrepet, og COVID-19 setter slike land og de fattigste i ekstremt høy risiko, inkludert overhengende matmangel.

Potensiell innstramming av kredittvilkår, svakere vekst og avledning av utgifter for å bekjempe pandemien vil trolig kutte i offentlige inntekter og deres evne til å investere for å møte infrastruktur, helse, utdanning og andre prioriterte utviklingsmål.

I land uten universell helsedekning kan den økonomiske innvirkningen av COVID-19 på befolkningen, spesielt lavinntektsgrupper, være betydelig eller til og med katastrofal på grunn av økte utbetalinger for å få tilgang til medisinsk behandling.

Bilderesultater for tobbacco smoking pandemic illutration


15. Det allmenngyldige pliktbudet til god helse i befolkningen.

Tilgjengelig bevis viser nå at COVID-19 forårsaker mild og selvbegrensende sykdom hos de fleste som er smittet, med alvorlig sykdom mer sannsynlig blant eldre mennesker eller de medkomorbiditeter, som lungesykdom og andre kroniske helsetilstander. Data fra Kina indikerer, ikke overraskende, at tobakkrøyking spiller en stor rolle i kjønnsfordelingen og alvorlighetsgraden av COVID-19.

Som det ble gjort klart av COVID-19-utbruddet, har regjeringer en forpliktelse til å beskytte befolkningens velvære med å vedta befolkningsbaserte sykdomsforebyggende tiltak (for eksempel fiskale og regulatoriske tiltak som støtter tobakkbeskatning og andre «helseskatter»), i tillegg til å gi medisinsk behandling til de som blir syke. Denne tilnærming kan gi store gevinster for folks helse og lands sosiale og økonomiske utvikling. I kontrast, aredusert forhold mellom sunne og syke arbeidstakere, eldre pårørende, vil absolutt øke oddsen for fremtidig økonomisk økonomiforsinkelser og utgjør en betydelig sosial utfordring for land. Å holde mennesker sunne er viktig for fremtidens utvikling av land i en aldrende verden, særlig da mangel på ferdigheter utgjør en økende utfordring for økonomier.

16. Kritiske trinn for COVID-19-responsen. Virus- og responsintervensjonene vil variere i høyere ressurs enn i land med lavere ressurser, avhengig av trengsel, kapasitet for diagnose og behandling og evne til å redusere spredning. En fersk rapport utarbeidet for den britiske regjeringen, som har informert om politikkutforming i Storbritannia og andre land de siste ukene, viser at en undertrykkelsesstrategi for sosial distansering, hjemisolasjon og husholdningskarantene til familiemedlemmer, kan bidra til å begrense veksten av epidemien.

Disse tiltakene kan være supplert med nedstengning fra skole og universitet for å forhindre overføring under den grunnleggende reproduksjonen antall 1.0 (Ro), som er nødvendig for raskt å redusere tilfelle av saker, holde tilfellenumre på lave nivåer, og opprettholde den situasjonen over tid. I motsetning viser rapporten at vedtakelse av en avbøtningsstrategi, med fokus på å bremse men ikke nødvendigvis stoppe spredningen av epidemien, vil neppe oppnås uten en betydelig økning i kapasitet i helsesystemene.

Rapporten påpeker at å løsne den relative effektiviteten til dags datoforskjellige inngrep i forskjellige land er utfordrende, fordi de har implementert flere tiltak med varierende grad av suksess.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf

Bilderesultater for EVENT 201 – A GLOBAL PANDEMIC EXERCISE

Les: Event 201, en pandemiøvelse på høyt nivå 18. oktober 2019, i New York, NY.

Øvelsen illustrerte områder der offentlige / private partnerskap vil være nødvendige under responsen på en alvorlig pandemi for å redusere store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.

Uttalelse om nCoV og vår pandemiøvelse.:

De siste årene har verden sett et økende antall epidemiske hendelser, som utgjør omtrent 200 hendelser årlig. Disse hendelsene øker, og de er forstyrrende for helse, økonomi og samfunn. Å håndtere disse hendelsene belaster allerede den globale kapasiteten, til og med fravær av en pandemitrussel. Eksperter er enige om at det bare er et spørsmål om tid før en av disse epidemiene blir globale – en pandemi med potensielt katastrofale konsekvenser. En alvorlig pandemi, som blir «Event 201», vil kreve pålitelig samarbeid mellom flere bransjer, nasjonale myndigheter og sentrale internasjonale institusjoner.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/07/corona-vi-ma-apne-opp-tanken-om-a-redde-alle-er-politisk-propaganda/

Så bra at de satt der med en krystallkule, da!

Bilderesultater for drug covid-19 illustration


15.06.2020 – Forskere skal teste om et eksperimentelt medikament kan forhindre potensielt dødelige blodpropper assosiert med Covid-19.

Forsøket, finansiert av British Heart Foundation, vil teste teorien om blodproppene er forårsaket av en hormonbalanse utløst av coronavirusinfeksjon.


En tredjedel av innlagte pasienter med koronavirus utvikler farlige blodpropper. Legemidlet, TRV027, virker for å balansere hormoner som er involvert i blodtrykk, vann og salt. Forskere fra Imperial College London, involvert i forsøket, tror at når viruset kommer inn i kroppen, bruker det et enzym som et «håndtak» for å komme inn i cellene. Men dette deaktiverer enzymet, som spiller en viktig rolle i å balansere nøkkelhormonene. Når blodet ikke er i balanse, kan det bli klissete og føre til blodpropp.

De teoretiserer at TRV027 – hvis skaper vant en Nobelpris i 2012 – kan gå inn for å spille denne ombalanseringsrollen.

Mange av behandlingene som blir testet for å behandle Covid-19, fokuserer på kroppens inflammatoriske respons. Men den hormonelle ubalansen er et «ganske distinkt problem» som kan gi ledetråder til spørsmålet om hvorfor noen blir alvorlig syke hvorfor andre ikke gjør det, sier Dr. David Owen, en av studiens ledere. Blodpropp kan også forklare hvorfor Covid-19 ser ut til å påvirke mennesker som allerede har kardiovaskulær sykdom til tross for å være en luftveissykdom, ifølge British Heart Foundation.

Ulike stoffer testet: Siden Covid-19 er en så kompleks sykdom som påvirker mange av kroppens systemer, kan denne behandlingen brukes i kombinasjon med andre medisiner, sier Dr. Kat Pollock, en ledende leder av studien. Det har vist seg å være trygt hos pasienter med akutt hjertesvikt, selv om det ikke var effektivt som behandling for denne tilstanden.

TRV027 er bare ett av flere forskjellige legemidler som testes for å lette sykdommens verste effekter eller hjelpe kroppen til å bekjempe den. Minst 10 forskjellige antivirale legemidler inkludert HIV-behandling lopinavir / ritonavir blir, eller har blitt prøvd for å se om de kan bidra til å bekjempe sykdommen.


Remdesivir har ‘klar kutt’ makt til å bekjempe Covid.

Konvalesent blodplasma ble testet for pasienter med coronavirus. Ingen har ennå vist seg å være effektive alene, selv om det fremdeles er håp om at flere kan brukes sammen for å forkorte pasientenes sykdomsforløp. Remdesivir, et medikament som har vist lovende effekter, virker ved å angripe et enzym som et virus trenger for å replikere i kroppens celler. I mellomtiden kan plasma – den flytende delen av blod – hentet fra mennesker som har kommet seg fra koronavirus, også hjelpe ved å gi syke mennesker som ikke har gjenopprettet de riktige antistoffene for å bekjempe det. Og en rekke andre behandlinger fokuserer på kroppens farlige inflammatoriske respons på å bekjempe Covid-19, kjent som cytokinfrigivelsessyndrom.

https://www.bbc.com/news/health-53045180

Kan være et bilde av ‎tekst som sier '‎Country(ies) 42د00 Project Name World Project ID COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program (SPRP) P173789 Financing Instrument Investment Project Financing Environmental and Social Risk Classification Substantial Financing & Implementation Modalities (√] Multiphase Programmatic Approach (MPA) Series of Projects (SOP) Disbursement-linked Indicators (DLis) Financial Intermediaries (FI) Component (CERC) Expected Project Closing Date [ Project-Based Guarantee [ Deferred Drawdown Alternate Procurement Arrangements (APA) 31-Mar-2025 Expected Project Approval Date -made Disaster Expected Date 02-Apr-2020 osing Expected Program Closing Date Bank/IFC Collaboration 31-Mar-2025 No 31-Mar-202‎'‎

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s