Anbefaling om å bruke to munnbind – også her i Norge, er en villet og ønsket beslutning om å gjøre uopprettelig skade på liv og helse mot bedre vitende!


Bilderesultater for double wear masks lack of oxygen illustration

Det holdt med å gi div. forhandlere fri adgang etter eget forgodtbefinnende å nekte oss tilgang på mat- og fødevarer m.m. hvis vi ikke iførte oss ET munnbind før trådte over terskelen – hvilket ikke var påbudt av myndighetene, dog ble det raskt bot fra kr. 2000,- og oppover hvis vi ikke brukte munnbind når benyttet offentlig transport!

Vår helse har således allerede blitt sterkt skadelidende. Det merkes som regel ikke med en gang, men senvirkningene kan bli uhyrlige!

Common Causes of Carbon Monoxide Poisoning | Wayne Alarm


De bryter med FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter, herunder Art. 3 – «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet

Art. 5. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig (…) behandling

Artikkel 30.: Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Bilderesultater for crimes against universal rights illustration


Nå trappes denne tids forbrytelser mot menneskeheten opp! TO munnbind som sitter stramt over luftveiene skal beordres! USAs smittevernsjef Anthony Fauci er arkitekten!

Her må vi være meget bevisste på hva denne mannen – som kanskje nå viser seg å ikke være ved sine fulle fem (ditto for Nakstad), derimot stadfestet for få måneder siden (sitat utdrag):

Mangelen i den vitenskapelige litteraturen
om å støtte medisinsk maske for influensa og alle andre virus, er også grunnen til at Fauci, US Surgeon General, CDC, WHO, og stort sett alle eksperter på smittsomme sykdommer uttalte at bruk av masker ikke vil forhindre overføring av SARS CoV-2Selv om «myndighetene» for folkehelsen snudde, floppet og senere endret sine anbefalinger, endret ikke vitenskapen seg, og det dukket heller ikke opp ny vitenskap som støttet bruk av masker offentlig. Den siste systemiske analysen bekrefter faktisk at masker ikke er effektive for å forhindre overføring av virus som CoVID-19: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

Bilderesultater for surgery operation table illustration

Et annet område med «falsk ekvivalens» har å gjøre med miljøet som masker brukes på. Miljøene der kirurger bruker masker minimerer skadevirkningene kirurgiske masker har på brukerne.

I motsetning til publikum som bruker masker i samfunnet, jobber kirurger i sterile kirurgiske rom utstyrt med kraftige luftutvekslingssystemer som opprettholder positivt trykk, bytter og filtrerer romluften på et veldig høyt nivå, og øker oksygeninnholdet i romluften.

Disse forholdene begrenser de negative effektene av masker på kirurgen og personalet på operasjonsrommet.

Og til tross for disse ekstreme klimakontrollforholdene, viser kliniske studier de negative effektene (senking av arterielt oksygen og karbondioksid som puster tilbake) av kirurgiske masker på kirurgens fysiologi og ytelse.

Hvis du ikke kan unngå å tro og stole på de svake retrospektive observasjonsstudiene og folkehelsemyndighetene som lyver for deg om fordelene og fullstendig ignorerer risikoen ved medisinske masker: Masker dekker bare munn og nese. De beskytter ikke øynene.

Hentet herfra, hvor lengre utdrag vises: https://sommer17.wordpress.com/2021/02/01/om-bruk-av-munnbind-faktasjekkere-sensur-og-frykt-som-virkemiddel-for-a-ta-vaksine/

Bilderesultater for Nakstad illustration


11.02.2021 – Vurderer å anbefale bruk av to munnbind i Norge

Amerikansk studie tyder på at to munnbind utenpå hverandre kan gi bedre beskyttelse mot koronasmitte. Norske helsemyndigheter vurderer nå å anbefale det samme
.

Espen Rostrup Nakstad er åpen for å revurdere anbefalingene for bruk av munnbind etter å ha sett den amerikanske studien. – Det kan gi stor effekt å aktivt dekke lekkasjer fra munnbind som ikke sitter optimalt i ansiktet. Dette kan gjøres ved å bruke en ytre festeanordning eller et tøymunnbind som presser kantene på det kirurgiske munnbindet tettere mot ansiktet, slik at det ikke lekker luft på sidene, sier Nakstad til NRK.

https://www.nrk.no/norge/vurderer-a-anbefale-bruk-av-to-munnbind-i-norge-1.15369205

«Årets Navn»?

– Heller årets avlivings- ekspert!

Bilderesultater for crimes against universal rights illustration

Det er bestemte og demonstrerte farer for langvarig bruk av masker – inkludert hypoksi (oksygenmangel) og hyperkapni (akkumulering av C02). Personer med lungesykdommer, som KOLS, emfysem og astma, bør ikke bruke maske, da det kan utløse en medisinsk krise.Gravide kvinner skal aldri bruke maske, da det kan forårsake skade på babyen. Den eldre personen er også i fare, spesielt under anstrengelse. Personer med hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes bør ikke bruke maske. Overvektige mennesker skal ikke bruke maske. Det er tydelig vist at intermitterende hypoksi kan forårsake en rekke alvorlige effekter på kroppen ettersom vi lærte av søvnapné. Selv kirurgiske masker kan føre til hypoksi over flere timer, noe som betyr at arbeidstakeren som er pålagt å bruke en maske i åtte timers skift er i fare.

Les hele den tilknyttede posten her:

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/11/nevrokirurg-hvorfor-blir-vi-tvunget-til-a-bruke-disse-ineffektive-og-farlige-maskene/

Bilderesultater for crimes against universal rights illustration


NAKSTAD ER DA FOR FAEN LEGE! – Spesialist i indremedisin og lungesykdommer! – Hans ugjerninger må derfor straffes med denne forholdsmessighet i bunn!

Coronamillionene – Griseflaks eller … noe helt annet?

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/05/coronamillionene-griseflaks-eller-noe-helt-annet/

Bilderesultater for anthony fauchi

Fauchi 2020: «There is no reason to be walking around with a mask»!

Videoen der han sier dette, ble lastet opp av:

DeAnna Lorraine for Congress 2. oktober 2020 · fauci on masks Dr. Fauci Said THIS About Masks.Apparently he changed his mind but he said it. To deny this is to LIE.

Som dere vil se, har noen sensurert vekk denne videoen for videreformidling, men på siden til Reuters «factcheck» der de påstår at denne informasjonen er «delvis falsk», kan man klikke seg inn og se den. Påstanden igjen, er også falsk, siden alle kan se at Fauchi vitterlig står der og sier det overnevnte, men de velger å kalle den falsk fordi Fauchi har «endret mening»! – Slå den!

08.10.2020 – Fact check: Outdated video of Fauci saying “there’s no reason to be walking around with a mask” 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-fauci-outdated-video-masks-idUSKBN26T2TR

Bilderesultater for crimes against universal rights illustration


CDC – Center for Disease Control and Prevention Volume 26, Number 5 – May 2020. Policy Review. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings – Personal Protective and Environmental Measures

I vår systematiske gjennomgang identifiserte vi 10 RCT som rapporterte estimater av effektiviteten til ansiktsmasker for å redusere laboratoriebekreftede influensavirusinfeksjoner i samfunnet fra litteraturen som ble publisert i løpet av 1946 – 27. juli 2018.

I samlet analyse fant vi ingen signifikant reduksjon i influensaoverføring ved bruk av ansiktsmasker (figur 2).

En studie evaluerte bruken av masker blant pilegrimer fra Australia under Hajj-pilegrimsreisen og rapporterte ingen større forskjell i risikoen for laboratoriebekreftet influensavirusinfeksjon i kontroll- eller maskegruppen.

To studier i universitetsmiljøer vurderte effektiviteten til ansiktsmasker for primærbeskyttelse ved å overvåke forekomsten av laboratoriebekreftet influensa blant studenthallenes beboere i 5 måneder. Den totale reduksjonen i ILI eller laboratoriebekreftede influensatilfeller i ansiktsmaske-gruppen var ikke signifikant i noen av studiene.

Engangs medisinske masker (også kjent som kirurgiske masker) er løstsittende enheter som er designet for å brukes av medisinsk personell for å beskytte utilsiktet forurensning av pasientens sår, og for å beskytte brukeren mot sprut eller spray av kroppsvæsker.

Det er begrenset bevis for deres effektivitet når det gjelder å forhindre overføring av influensavirus, enten når den bæres av den infiserte personen for kildekontroll eller når den bæres av uinfiserte personer for å redusere eksponeringen.

Vår systematiske gjennomgang fant ingen signifikant effekt av ansiktsmasker på overføring av laboratoriebekreftet influensa.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article


The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, med hovedkontor i Atlanta, Georgia. Hovedmålet er å beskytte folkehelse og sikkerhet gjennom kontroll og forebygging av sykdom, skade og funksjonshemning i USA og internasjonalt. CDC fokuserer nasjonal oppmerksomhet på utvikling og anvendelse av sykdomsbekjempelse og forebygging. Den fokuserer særlig på smittsomme sykdommer, matbårne patogener, miljøhelse, arbeidsmiljø og helse, helsefremmende, skadeforebygging og pedagogiske aktiviteter designet for å forbedre helsen til amerikanske borgere. CDC forsker også og gir informasjon om ikke-smittsomme sykdommer, som fedme og diabetes, og er grunnlegger av International Association of National Public Health Institutes.

Kan være et bilde av en eller flere personer og tekst som sier 'MUIND hensyn OM Takk for at du viser Helsedirektoratet FHI'

Kriminelt!

Åndedrettet deres skal kveles. Her er ikke begrunnelsen. Hilsen Myndighetene.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/16/andedrettet-deres-skal-kveles-her-er-ikke-begrunnelsen-hilsen-myndighetene/

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s