Anbefaling om å bruke to munnbind – også her i Norge, er en villet og ønsket beslutning om å gjøre uopprettelig skade på liv og helse mot bedre vitende!

Det holdt med å gi div. forhandlere fri adgang etter eget forgodtbefinnende å nekte oss tilgang på mat- og fødevarer m.m. hvis vi ikke iførte oss ET munnbind før trådte over terskelen – hvilket ikke var påbudt av myndighetene, dog ble det raskt bot fra kr. 2000,- og oppover hvis vi ikke brukte munnbind når… Les mer Anbefaling om å bruke to munnbind – også her i Norge, er en villet og ønsket beslutning om å gjøre uopprettelig skade på liv og helse mot bedre vitende!

Nevrokirurg: Hvorfor blir vi tvunget til å bruke disse ineffektive og farlige maskene?

Avisen The NorthsideSun On Thu, 08/20/2020 – 04:32 PM – THE PROBLEM WITH MASKS By Russell Blayloc. Jeg har fulgt den vitenskapelige litteraturen om denne pandemien som ble sendt til Vesten av det kommunistiske Kina helt fra begynnelsen. Jeg var stort sett enig i kommentarene til utgiveren, Wyatt Emmerich, men hans introduksjon til emnet inneholdt… Les mer Nevrokirurg: Hvorfor blir vi tvunget til å bruke disse ineffektive og farlige maskene?

COVID-19-pandemien har potensiale for å reversere helse- og utviklingsgevinster oppnådd de siste tiårene

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION. PROJECT APPRAISAL DOCUMENTON A COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM AND PROPOSED 25 PROJECTS UNDER PHASE 1 USING THE MULTIPHASE PROGRAMMATIC APPROACH WITH AN OVERALL FINANCING ENVELOPE OF UP TO US $6.00 BILLION EQUIVALENT, OF WHICH UP TO $4 BILLION FOR HEALTH FINANCING (UP TO… Les mer COVID-19-pandemien har potensiale for å reversere helse- og utviklingsgevinster oppnådd de siste tiårene