Vaksineskepsisen som ble slaktet – Lege Anja Zanjani svarer:


Bilderesultater for anja zanjani lege
  • «Nei, vaksinenes trygghet og virkning er ikke dokumentert!»

    Utdrag sitat legen, og mine egne uthevinger: Unøyaktigheter i produksjonen av vaksiner – EMA (European Medicines Agency) har i sin rapport hatt flere anmerkninger til produksjonsnøyaktighet og renhet av vaksinen av BioNTech/Pfizer. Det har blitt funnet rester av bakterielle RNAser, løsningsmidler, og DNA fra produksjonsprosessen. Dessuten har integriteten av mRNAen i de forskjellige chargene variert, ned til kun 55%. Dette kan føre til nedsatt produksjon av spikeproteinet, og dermed mangelfull immunrespons.

    Hvis det fører til «misdannete» proteiner, vil det kunne utløse ukjente forsvarsmekanismer fra immunsystemet. DNA-forurensning innebærer en liten risiko for at den integreres i vårt eget genom
    .

Dette kan føre til genetisk kontrolltap i disse cellene, funksjonstap, påvirket metabolisme og mulighet for kreftdannelse. Slike seneffekter vil ikke kunne observeres før det har gått noen år.

En vanlig vaksineutvikling tar rundt 10 år, nå ble vaksinen satt i produksjon og bruk etter noen få måneder.

Lovendring og genmodifisering (GMO)mRNA-vaksinen fører, i hvert fall midlertidig, nemlig så lenge mRNA er i våre celler og virusspikeproteinene produseres og vises på våre celleoverflater, til genetisk modifisering. Etter tidligere lovgivning er den vaksinerte da en GMO. For å gjøre en slik vaksinering og prosess lovlig, ble loven endret i juli i fjor.


De som har hatt betenkninger mot genmodifiserte matvarer bør revurdere sin holdning. GMO-mat har en stor sjanse for å bli fordøyd og nedbrutt i mage-tarm-kanalen, vaksinen settes rett inn i kroppsvev. Store sikkerhetstiltak hindret GMO i å komme seg ut av laboratoriene.

For å provosere: bør i så fall ikke de vaksinerte holdes innesperret og hindres i å reise, i stedet for de ikke-vaksinerte?

Bilderesultater for brain under attac

Forbundet av lipidnanopartiklene (LNP) løses opp og blir frie i menneskecellen når mRNA frisettes fra skallet sitt. De har en kjent toksisk effekt som brukes målrettet mot kreftceller i kreftbehandlingen. LNP fører til ødeleggelse av proteiner som i konsekvens mister sin funksjon. De interagerer med DNA og fører til brudd i DNA. De kan skade membraner som ofte fører til at den påvirkete cellen dør. Vaksinen fra BioNTech/Pfizer inneholder ca. 50% kationiske nanolipider. I et dyreforsøk med rotter ble det funnet en synlig levercelleskade rundt portalvenen. Etter injeksjonen kunne LNP påvises etter bare 15 minutter i flere organer, og den klarte også å komme inn i hjernen.

Halveringstiden for LNP var 3 uker i leveren, og det tok inntil 6 uker før eliminering. Og etter 3 uker settes dose nr.2 … I klinisk testfase 1 ble det funnet at vaksinasjonsdoser på 10 ug hadde samme effekt (målt i antistoffproduksjon) som høyere doser (testet på 10, 30 og 100 ug per dose). Høyere doser medførte økt bivirkningsfrekvens. Likevel er 30 ug per dose anbefalt. Hvorfor?

Bilderesultater for a glass of waterAllergiske reaksjoner

PEG-lipidene kan føre til antistoffdannelse mot PEG, som ved neste kontakt med PEG kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner. 50% av PEG-lipidene utskilles via nyrer og tarmen. Det er ikke undersøkt om dette kan ha en miljømessig konsekvens når millioner av mennesker utskiller stoffet, dersom PEG-molekyler kommer i f.eks. drikkevann.

Antistoffer kan forverre forløpet av sykdom.


Vaksinene innebærer risiko for at kroppen danner bindende antistoffer. Altså antistoffer som binder til viruset, eller den virusinfiserte cellen, men ikke fører til eliminering av disse. Dersom det er høy produksjon av slik type antistoffer, vil de kunne påvises som antistoffer mot koronaviruset, og man vil si at vaksinen hadde effekt. Men når kroppen senere kommer i kontakt med det ekte viruset, vil det kunne medføre et langt alvorligere forløp av sykdommen enn uten vaksine. Dette har ikke blitt tilstrekkelig undersøkt.

Autoimmune reaksjoner

I en tidligere dyrestudie med mRNA vaksine (mot et influensavirus) ble det funnet mRNA i nesten alle organer, selv i hjernen. Dette innebærer risiko for autoimmune reaksjoner i de organene virusproteinet eksprimeres. Dette må derfor undersøkes og dokumentert utelukkes før en vaksine tas i bruk på mennesker.

Men testfase 3 pågår, og er langt fra planlagt avslutning. Slik vil de vaksinerte være forsøkspersoner i denne gentekniske studien, uten at de blir opplyst om det.

I mange land har det vært rapportert om alvorlig sykdom og dødsfall tidsnært til vaksinering, også i Norge. Vaksineprodusentene hadde krevd og har av regjeringene blitt fritatt for å stå ansvarlig for eventuelle skader relatert til vaksinen. I Storbritannia la en ut et offentlig anbud for kunstig intelligens for å kunne håndtere det store antallet av forventete bivirkninger ved Covid-19 vaksinen, da nåværende systemet ikke kunne håndtere det.

Tall for PCR-positive tester alene sier ingenting om alvorligheten av sykdommen og utbredelsen av pandemien.


Tallet på utførte PCR-tester er svimlende. At dødsårsaker ble og fortsatt blir forfalsket er kjent, og har blitt påpekt av pårørende, behandlende leger, ansatte i begravelsesbyrå osv. i flere land. Også multiple feilbehandlinger har ført til økte dødstall.

Kumulative tall av PCR-positivt testete personer alene sier ingenting om alvorligheten av sykdommen og utbredelsen av pandemien. Det som virkelig teller er antallet alvorlig syke og døde (av faktisk Covid-19).

Foreløpig er det dessverre ikke dokumentert at vaksinen er trygg. Og en falsk trygghet kan gjøre ting verre.

Jeg forstår at de som er redde for seg selv eller for å påføre andre sykdom og død lengter etter trygghet. Er det virkelig så rart at noen er skeptiske å påføre andre og seg selv en slik vaksine?


Er ikke det heller uttrykk for ansvarsbevissthet, og krav om forsvarlighet av pasientbehandlingen?

https://hemali.no/siste/nei-vaksinenes-trygghet-og-virkning-er-ikke-dokumentert/

Kronikken avslutter med følgende art. sitat, som jeg viste til i min siste post tidligere i dag:

«Indias ekspertpanel for Covid-19 medisiner og vaksiner har avvist søknaden fra konsernet Pfizer om unntakstillatelse for deres vaksinekandidat.»:

Pandemiøvelsen Event 201 – Polio er nå gjenopplivet!

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/10/pandemiovelsen-event-201-polio-er-na-gjenopplivet/

Bilderesultater for anja zanjani lege


Her er posten om legen som jeg utgav i går, og som per skrivende stund har avstedkommet langt over to tusen treff på bloggen og flere hundre empatiklikk og støtteerklæringer til henne fra medlemmer i to FB-grupper!

Flott at hun blir sett og hørt, og et stort BRAVO til Anja Zanjani fra meg og!
Hun er en kritisk viktig stemme med bred faglig ballast som gir oss et mer solid fundament å basere våre vurderinger på hva angår egen kropp og helse i den forferdelige situasjonen vi står midt oppe i, der myndighetene nå har satt inn sitt tyngste skyts og ikke en gang gidder å kamuflere tvangen de utsetter oss for til å ta vaksine lenger. De gjør det åpenlyst, misbruker sin makt på det groveste, men her fremgår at de ikke har anledning til dette, det er direkte ulovlig!:

Fastlege: Vi må stå for og gå inn for det som er medisinsk riktig, selv om kommunen får andre føringer

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/09/61664/

Bilderesultater for vaccine money changing hands illustration

FHI har ikke hatt sperrer med å både utprøve og videreselge farlig vaksine fra tidligere:

Nettavisen 16.10.06 Solgte farlig vaksine

Jenny Mathilde Ingebrigtsen var en av 180 000 skolelever som sa ja til å bli testet i statens store vaksinekampanje mot Meningokokk B-bakterien på slutten av 80-tallet. – Smertene varte i 40 minutter. Så var det over og jeg ble lam fra livet og ned som resultat av vaksinen, sier hun til TV 2-Nyhetene.

Folkehelseinstituttet fikk dermed aldri tatt i bruk vaksinen, men måtte heller betale Jenny, og mange andre vaksineofre erstatning.


Mens vaksineskadde fikk erstatning for skadene her hjemme i Norge, solgte Folkehelseinstituttet rettighetene til vaksinen til myndighetene på New Zealand for 8,5 millioner kroner. De gikk i den sammenheng også ut på fjernsyn i New Zealand og anbefalte vaksinen, med små justeringer, til bruk på spedbarn.

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk: Å behandle små barn med en vaksine som er prøvd ut på en helt annen gruppe er å utsette dem for et gigantisk eksperiment, for å si det forsiktig, sier Solbakk.

Vaksinen ble aldri innført på grunn av mangelfulle testresultater. Isteden har flere, så mange som 33 barn, fått erstatning for skader etter vaksineringen på New Zealand bare hittil i år
.

https://www.nettavisen.no/artikkel/solgte-farlig-vaksine/s/12-95-772300

Bilderesultater for FFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

10.02.2021 – FHI snur angående vaksinasjon av unge mellom 16 og 18 år med underliggende sykdommer som gir økt risiko ved Covid-19 smitte. Etter at FFO påpekte at denne gruppen ikke var nevnt i vaksinasjonsprogrammet i det hele tatt, har FHI snudd. Nå er det åpnet for at også de mellom 16 og 18 skal tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

LES I DENNE FORBINDELSE ALLE ARTIKLER RUNDT EMNET LITT LANGT NEDE I FØLGENDE POST «VI VAKSINERES…» – VED DET STORE BILDET AV FOLKEMENGDEN SOM UTGJØR OMRISSET AV EN LITEN GUTT OG EI JENTE (UTDRAG):

«Vi har visst, og også erfart, at sjeldne biverknadar ikkje er mogleg å oppdage før millionar av dosar er gitt. Difor er denne vaksinen ikkje anbefalt til friske under 18 år. – Kven bør ikkje vaksinere seg? – Friske under 18 år. For dei som har hatt alvorlege allergiske reaksjonar bør vaksinasjon eventuelt gjerast med beredskap for dette.» Den perverterte logikken som utledes av dette, går da slik: NRK 25.10.2020 – Flere legemiddelfirmaer starter testing av koronavaksiner på barn. «Barn under 16 år vil foreløpig ikke få tilbud om koronavaksinering i Norge. Men nå starter blant andre legemiddelgiganten Pfizer testing av vaksinen sin på de aller yngste.»

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/08/vi-vaksineres/

Corona: Vi må åpne opp! Tanken om å redde alle, er politisk propaganda.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/07/corona-vi-ma-apne-opp-tanken-om-a-redde-alle-er-politisk-propaganda/

HVA VIL DET SI Å VÆRE SMITTET?

Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. 

Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen.

Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke.

Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå.

Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet

Bilderesultater for papaya, sheep and goat


Christian Paaske 09.02.2021 FB – utdrag: PCR-testen er en form for DNA-prøve og ekstremt sensitiv for den minste forekomst av mikroskopisk materiale. Metoden består i å ta ørsmå partikler fra kroppen som dermed inneholder celler med DNA-molekyler og bestemte gener. Disse fortynnes eller kopieres i et bestemt antall sykluser. Den maksimale grensen er 40 sykluser. De fleste laboratorier i Europa og USA bruker minst 35 sykluser. Når fortynningen overstiger 30 sykluser er det mulig å finne som Kary B. Mullis påpekte nærmest hva som helst i hvem som helst og avgir det som karakteriseres som falske positive tester. PCR-testen sier ikke noe om mengden virus en person har. Den sier heller ingenting om viruset er aktivt og skiller ikke mellom rester av virus og levende virus. Testen sier ikke sier noe om personen er syk eller kan smitte. PCR-testen undersøker mønstre i DNA/RNA som kan indikere forekomsten av virus eller bakterier, men er ikke en isolering og bekreftelse av selve viruset. En så stor usikkerhet knyttet til PCR-testen førte blant annet til at en domstol i Portugal avsa en nylig domfellelse og erklærte PCR-testen ulovlig. «Hvis noen tester positivt med PCR-test med en terskelverdi på minst 35 sykluser er sannsynligheten mindre enn 3 % for at personen er smittet, og mer enn 97% for at prøven er falsk positiv.» (7) Det vakte også oppsikt når presidenten i Tanzania John Joseph Maufuli med doktorgrad i kjemi, stilte spørsmålstegn ved testregimet i Tanzania etter at PCR-testen slo positivt ut for papaya, sau og geit.

En kommentar om “Vaksineskepsisen som ble slaktet – Lege Anja Zanjani svarer:

  1. Anja – vi støtter deg 100% !!! Takk for at du er saklig, kompetent og ikke minst har baller til å fortelle sannheten!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s