Fastlege: Vi må stå for og gå inn for det som er medisinsk riktig, selv om kommunen får andre føringer


Bilderesultater for anja zanjani lege


(DEL 2 – 10.02.2021) Vaksineskepsisen som ble slaktet – Lege Anja Zanjani svarer:

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/10/vaksineskepsisen-som-ble-slaktet-lege-anja-zanjani-svarer/

Glåmdalen 22.12.2020: Fastlege advarer mot koronavaksinen: Legemiddelverket reagerer på uttalelsene

– Du er fastlege og skal rådgi pasientene dine. Mange er eldre og vet ikke hvordan man søker opp informasjon digitalt. Hva sier du om de spør deg om de bør ta vaksinen?

Anja Zanjani
– Vi fastleger har en plikt, for meg en etisk plikt i forhold til deklarasjonen fra Genève, å sette oss grundig inn i saken, i studier, resultater og fakta.

Og når vi har vurdert saken objektivt må vi stå for og gå inn for det som er medisinsk riktig, selv om kommunen får andre føringer.

Det er vi leger som har ansvaret for den medisinske behandlingen av våre pasienter, og en vaksine er et legemiddel.

Hvem vil behandle en pasient med en ikke utprøvd medisin?

Pasienten må ta sitt eget valg, men foreløpig kan ikke jeg forsvare å anbefale vaksinen.

Zanjani forteller at hun er forbauset over at FHI, Legemiddelverket og Helsedirektoratet er så positive. Hun er kritisk til at man godkjenner en vaksine som man normalt ville forsket og testet på i flere år, og mener at det er tatt snarveier blant annet ved å begynne testing rett på mennesker.
👏👏👏

https://www.glomdalen.no/fastlege-advarer-mot-koronavaksinen-legemiddelverket-reagerer-pa-uttalelsene/s/5-19-899520

Drøye 7 uker senere, ropes det: «Korsfest! Korsfest!!!:

09.02.2021 – Frykter vaksinemotstand blant leger kan bidra til forlenget pandemi


Etikkrådet i Legeforeningen går hardt ut mot helsepersonell som uttaler seg kritisk om koronavaksinen. – Rart at ikke flere uttrykker skepsis, svarer lege. 💯🥰

Det har vakt oppsikt i legemiljøet etter at en fastlege i Gudbrandsdalen har sagt at hun er skeptisk til vaksine mot covid-19.

Det får lederen for Rådet for legeetikk (Svein Aarseth) i Legeforeningen til å reagere kraftig.

Effekten kan bli at færre tar vaksinen. Dermed kan det bli dårligere vaksinedekning, sier Svein Aarseth.


Kan det dermed ta lengre tid å bekjempe epidemien?

– Ja, det kan bli effekten. Og dermed kan det lengre tid for deg og meg å komme tilbake til vår hverdag.


https://www.nrk.no/innlandet/leger-som-er-kritiske-til-koronavaksine-far-motstand-av-radet-for-legeetikk-1.15361246

Løgn! Og på bakgrunn av løgnen, henges den stakkars etisk pliktoppfyllende Zanjani ut!

Det er en alvorlig anklage Aarseth fremsetter, den har ikke har rot i virkeligheten, og da går hans påstander over i sjikane!

Hvorfor konfronterer ikke journalistene den faktavrengende «lederen» med dette i stedet for å bare la ham kjøre på? Det er jo han selv som blir direkte farlig for befolkningens helse når angriper og villeder som han gjør på beste spalteplass!

Falsumet – og fremsatt av en såpass fremtredende autoritet på feltet, skal derfor rammes hardere av sanksjoner enn publisert av en karakterløs kommentarfelt-troller.

Les begrunnelse her:

Professor med vaksine-advarsel: Kan gi sterkere mutasjoner


https://sommer17.wordpress.com/2021/02/07/professor-med-vaksine-advarsel-kan-gi-sterkere-mutasjoner/

Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk i Legeforeningen, bør gi fastlege Anja Zanjani en offentlig og uforbeholden unnskyldning umiddelbart, og landets journalister oppfordres sterkt til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte heretter, hvilket innbefatter påkrevd og grundig research!

Ingen modige stemmer skal fortrenges av maktpersoner som tydeligvis innehar enerett på «fakta» selv om disse inneholder usannheter som rammer troverdigheten til deres mål hardt!

Bilderesultater for lockdown illustration

Å legge ned en økonomi, strider mot et grunnleggende prinsipp i Verdens helseorganisasjon

Mens lockdown i Covid-19-saken kan ha bidratt til en forlengelse av krisen ved å forsinke flokkens immunitet, var perioden som den asiatiske influensa hadde de alvorligste konsekvensene, på bare tre måneder.

Avisene dekket det knapt, og de fleste la ikke merke til det.


Mens historiene fra perioden knapt har nevnt det, vil 2020 først og fremst handle om viruset og lockdowns.

Dette skyldes ikke pandemien, men den brutale pandemipolitiske responsen.


https://sommer17.wordpress.com/2021/01/27/a-legge-ned-en-okonomi-strider-mot-et-grunnleggende-prinsipp-i-verdens-helseorganisasjon/

«DET MÅ VAKSINERES SÅ MANGE SOM MULIG SÅ FORT SOM MULIG!» Steinar Madsen bryter med Council of Europe.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/06/det-ma-vaksineres-sa-mange-som-mulig-sa-fort-som-mulig-steinar-madsen-bryter-med-council-of-europe/

Bilderesultater for Marit Hermansen, legeforeningen

Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, bryter også med Council of Europe!:

– Vi står overfor muterte virus, og vi kan venta at dei muterer igjen. Der er det usikkert hjå alle vaksinane, seier ho.

Eg vil oppmoda helsepersonell og befolkninga til å seia «ja, takk» til vaksinane når dei får tilbydd ein godkjend vaksine.

https://www.nrk.no/norge/fhi_-_-astrazeneca-er-ikkje-ein-darlegare-vaksine-1.15364864

Council of Europe: Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations. Resolution 2361 (2021) |

7.3.1 sørge for at innbyggerne blir informert om at vaksinasjonen IKKE er obligatorisk og at ingen er politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert, hvis de ikke ønsker å gjøre det selv;

7.3.2 sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulige helserisker eller ikke ønsker å bli vaksinert;

Yrkesforbrytere! Deres tjenesteavvik er så signifikant grove at de skulle hatt sparken på dagen som første konsekvens!

Dagens Medisin 10.02.2021 – Åpner for å tillate koronavaksinering i apotek

Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de i løpet av uken vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner.

– Vi legger til rette for at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19 vaksiner kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/02/10/apner-for-a-tillate-koronavaksinering-i-apotek/

Jeg har spurt Dagens Medisin om de ikke er kjent med bestemmelsene i Council of Europe – og hvis ikke, hvordan de har tenkt å agere på dette. Avventer svar.

Kan være et bilde av tekst som sier 'Gmail YouTube Maps He FACTS ABOUT PFIZER AND IONTECH'S COVID-19 VACCIN Facts About Pfizer and COVID-19 vaccine has not approved or licensed the U.S. Food and Drug has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use (EUA) prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for use ndividuals years The emergency use of product only authorized for the of the declaration exist justifying the authorization emergency use the medical product under 564(b)(1) FD&C Act unless the declaration terminated or authorization revoked sooner. Fact Sheet How ofthe pandemic RELATED we begin vaccine for emergency our vaccine, here are some key'
Screenshot Marius Reikerås

Pandemiøvelsen Event 201 – Polio er nå gjenopplivet!

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/10/pandemiovelsen-event-201-polio-er-na-gjenopplivet/

Vaksinepass = Vaksinetvang

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/03/vaksinepass-vaksinetvang/

Myndighetenes bølger og Pressens svik

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/05/myndighetenes-bolger-og-pressens-svik/

Flokkimmunitet – Viruset skal brenne ut! Medisin i stedet for vaksiner.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/06/flokkimmunitet-viruset-skal-brenne-ut-medisin-i-stedet-for-vaksiner/

Professor med vaksine-advarsel: Kan gi sterkere mutasjoner

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/07/professor-med-vaksine-advarsel-kan-gi-sterkere-mutasjoner/

«DET MÅ VAKSINERES SÅ MANGE SOM MULIG SÅ FORT SOM MULIG!» Steinar Madsen bryter med Council of Europe.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/06/det-ma-vaksineres-sa-mange-som-mulig-sa-fort-som-mulig-steinar-madsen-bryter-med-council-of-europe/

Om bruk av munnbind, faktasjekkere, sensur, og frykt som virkemiddel for å ta vaksine.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/01/om-bruk-av-munnbind-faktasjekkere-sensur-og-frykt-som-virkemiddel-for-a-ta-vaksine/

Corona – Om massetestingen, muteringen og vaksinetvangen

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/25/corona-om-massetestingen-muteringen-og-vaksinetvangen/

Medisiner i stedet for vaksine

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/04/medisiner-i-stedet-for-vaksine/

Vaksine Covid-19 Bivirkninger for gamle og unge. Løsningen?:

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/14/vaksine-covid-19-bivirkninger-for-gamle-og-unge/

Å legge ned en økonomi, strider mot et grunnleggende prinsipp i Verdens helseorganisasjon

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/27/a-legge-ned-en-okonomi-strider-mot-et-grunnleggende-prinsipp-i-verdens-helseorganisasjon/

Corona: Vi må åpne opp! Tanken om å redde alle, er politisk propaganda.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/07/corona-vi-ma-apne-opp-tanken-om-a-redde-alle-er-politisk-propaganda/

COVID-19 – Vitnesbyrd fra lege i Senathøringer ble fjernet fra Youtube.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/04/covid-19-vitnesbyrd-fra-lege-i-senathoringer-ble-fjernet-fra-youtube/

Om penger for å stille diagnosen COVID-19, og evt. cytokinstorm når man er vaksinert

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/01/om-penger-for-a-stille-diagnosen-covid-19-og-evt-cytokinstorm-nar-man-er-vaksinert/

Ansatt i Adresseavisen svarer meg vedr. helsefarer ved maskebruk.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/08/ansatt-i-adresseavisen-svarer-meg-vedr-helsefarer-ved-maskebruk/

Om dødsfallene etter koronavaksinering – viktig orientering:

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/16/om-dodsfallene-etter-koronavaksinering-viktig-orientering/

Vi vaksineres…

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/08/vi-vaksineres/

Om vaksinen for Covid-19

https://sommer17.wordpress.com/2020/12/04/om-vaksinen-for-covid-19/

Corona og det politiske spillet

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/24/corona-og-det-politiske-spillet/

Corona – Vaksinene og graviditet: Forskere kan ikke kan være sikre på hvordan forskjellige stoffer vil samhandle med kvinnekroppene

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/02/corona-vaksinene-og-graviditet-forskere-kan-ikke-kan-vaere-sikre-pa-hvordan-forskjellige-stoffer-vil-samhandle-med-kvinnekroppene/

Corona – Om maskebruk

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/26/corona-om-maskebruk/

Bill Gates for you… Nå er vi godt i gang!

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/28/bill-gates-for-you-na-er-vi-godt-i-gang/

Amerikanske bombefly utplasseres i Norge

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/02/amerikanske-bombefly-utplasseres-i-norge/

Coronamillionene – Griseflaks eller … noe helt annet?

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/05/coronamillionene-griseflaks-eller-noe-helt-annet/

Betydningen av The Nuremberg Code – 50 år senere

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/08/betydningen-av-the-nuremberg-code-50-ar-senere/

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s