Ansatt i Adresseavisen svarer meg vedr. helsefarer ved maskebruk.


Bilderesultater for Corona masks health risks illustration

MERK: Etter at jeg publiserte denne posten, fremsetter Hilanmo en trussel på min FB-side under linken hit:

Terje Hilanmo: Som nevnt i posten der ordvekslinga foregikk: Mine personlige ytringer har ingenting med arbeidsgiveren min å gjøre, og du bes om å fjerne alle spor av denne koplinga omgående.

Jeg: Det oppfatter jeg som en trussel, samt knebling av ytringsfrihet. Jeg er sikker på at dine overordnede selv klarer å skille mellom dine private ytringer og hva du kommuniserer som ansatt i avisen. Hvis jeg ikke fjerner min post, ønsker jeg å vite hvilke tiltak du iverksetter – umiddelbart!

Terje Hilanmo: Jeg har ikke bedt deg fjerne posten din, men å blande inn arbeidsgiveren i posten din, blir bare usaklig (sitater slutt)

En AVISANSATT – IT ansvarlig for sikkerhet i Adressa, beordrer altså meg , som privatperson og som han akkurat har gjort sitt ytterste for å sverte i debattfeltet, om å «fjerne alle spor av koplinga» til ham!

Hva gir dere meg!?


Han beveger seg over til FB-diskusjonen og gjentar seg selv der:

Terje Hilanmo: Mine personlige ytringer på sosiale media er på ingen måte knytta til arbeidsgiveren min, og heller ikke til hva avisa måtte stå for. Vennligst fjern den koplinga omgående. I tillegg har du feilstava navnet mitt den siste gangen du nevner det. Ellers står jeg for det jeg har sagt, og innser at ytterligere debatt med deg er nytteløst. Ha en fin dag.

(Link til FB-diskusjonen nederst i denne posten)

Nedsnakking er en patetisk retrett. En ynkelig måte å fri seg fra å svare på tiltale rundt en særdeles aktuell problemstilling:

Potensielle store helseskader ved maskebruk!

– (Og han bare fortsetter)

I FB diskusjonen blir han spurt om han er kjøpt av faktasjekk, og her spiller Hilanmo fremdeles seirende storkar og definerer meg denne gang som «konspirasjonsteoretiker»:

Terje Hilanmo: «Andre har vel allerede «avslørt» hvem som betaler lønna mi? Spøk til side; jeg mottar ingen som helst godtgjørelse av noen art for henvisninger til faktasjekkere. Jeg bare prøver å få folk til å stille spørsmål ved hvilke kilder de bruker før de videreformidler artikler o.l. I dag har jeg imidlertid lært at kritiske (og legitime) spørsmål til konspirasjonsteoretikere sannsynligvis ikke fører til stort anna enn forsøk på uthenging i bloggen og dårlig skjult hundefløyteblåsing. Det er meningsløst å debattere med folk som setter ut alle piggene og føler seg angrepet når de blir motsagt, og jeg må innrømme at jeg har bedre ting å bruke tida mi på. Ha en fin kveld, du også
(sitat slutt)

Et annet sted på FB sier en at det ikke er vits i å poste «personlige konflikter», og jeg svarer:

Det er snakk om at en sikkerhetsansvarlig i en avis søker å kneble mine ytringer der jeg fremlegger bevis for at maskebruk er skadelig. Det er ingen «personlig konflikt», det er en orientering om at selv en presseansatt ikke underslår seg fra å gå i strupen på meg på «fritiden», nedsable meg med å tillegge meg motiver jeg ikke innehar, anvende hersketeknikker for å bagatellisere det jeg bringer til torgs og deretter anse sin misjon for avsluttet.


Der bet jeg meg selv i halen, for Hilanmo insisterer på at han skriver som privatperson og ikke som ansatt i Adresseavisen, men da må jeg få minne om at diskusjonen på FB i kommentarfeltet, tar plass ca. klokken 12 på blanke formiddagen mandag 8 februar!

Hans hets overfor meg er således effektuert innenfor normal arbeidstid.

Elisabeth Brattebø Fenne Senioradvokat, Deloitte advokatfirma Stavanger Signe Braut Advokatfullmektig, Deloitte advokatfirma Stavanger:

Rett som det er blir vi arbeidsrettsadvokater bedt om å ta stilling til om arbeidstakeres publikasjoner på sosiale medier kan gi grunnlag for arbeidsrettslige sanksjoner. I slike tilfeller er vårt utgangspunkt om ytringen har eller kan medføre skade på arbeidsgivers interesser. Blant annet vil det å uttale seg på en måte som får negative konsekvenser for forholdet til kunder, klienter eller samarbeidspartnere kunne føre til arbeidsrettslige reaksjoner. Saker fra domstolene viser også at det skal vurderes om ytringene er et viktig tilskudd til den offentlige debatt, eller om den bare fremstår som harselerende, trakasserende eller lignende. Hvilken type stilling og arbeidsoppgaver arbeidstakeren har vil også være en viktig del av vurderingen.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/8wk0ow/han-der-sjefen-kan-ta-seg-ei-paere-jeg-stikker-paa-ferie

Bilderesultater for woman sitting by computer illustration

Det starter med at jeg poster følgende svar i et kommentarfelt på FB*

Anbefaler å lese fakta om testingen langt nede i denne posten:

**Corona – Om massetestingen, muteringen og vaksinetvangen

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/25/corona-om-massetestingen-muteringen-og-vaksinetvangen/

Terje Hilanmo, IT-konsulent sikkerhet og infrastruktur for Adresseavisen går til aksjon:

Hvilke «fakta», Jeanine Horntvedt? Har du tatt deg bryet med å sjekke dem sjøl? (og vedhefter denne linken for å underbygge «sine» realiteter):

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-false-masks-bacteria-idUSKBN2A4275

Terje Hilanmo (legger til): Sant å si mister du meg som leser ganske fort når du går i baret allerede på første lenke.

Jeanine Horntvedt – Terje Hilanmo: Hvilken av artiklene i posten sikter du til? Så kan du svare meg på skikkelig vis.

Terje Hilanmo: Den første du klager over å ikke få lov til å poste på FB, som har overskrifta «Long term mask use breeds microbes that infiltrate the lungs and contribute to advanced stage lung cancer». Du mener du har fakta, men lenker til artikler som er usanne. Hvordan kan du da mene at vi skal tru på deg? Visste du forresten at Science News Features, som driver science[.]news, også driver trump[.]news? Bare det burde få noen bjeller til å ringe.

Jeanine Horntvedt – Terje Hilanmo: Først trodde jeg du var et nettroll, men siden du er IT-konsulent sikkerhet og infrastruktur for Adresseavisen vil jeg forsøke å ta nærmere rede på hva det er du påstår, trass i at du tar en uakseptabelt aggressiv tone:

**Sitat fra innholdet i posten som du bestrider ektheten av:

Her er hva FB ikke tillater publisert. Jeg siterer kun et utdrag, og har brukt «Google Translate»:

Science News STUDY: Long term mask use breeds microbes that infiltrate the lungs and contribute to advanced stage lung cancer. 01/15/2021.

En studie publisert i tidsskriftet Cancer Discovery finner at lungekreft utvikler seg når lungene blir tvunget til å gjenopplive mikrober. Langvarig maskebruk skaper et fuktig miljø som dyrker mikrober (og jeg understreker – her skriver altså ikke Science at det er CD sin påstand, det er deres egen og etterprøvbare logiske utledning). Dette giftige miljøet tvinger ikke bare personen til å gjenopplive sitt eget avfall, men oversvømmer også lungene med mikrober som forårsaker et giftig miljø som gir lungekreft. Mikrober som normalt finnes i munnen, kan komme seg inn i lungene. (HER derimot, siterer de fra CD):

«Gitt den kjente virkningen av IL-17 og betennelse på lungekreft, var vi interessert i å avgjøre om berikelse av orale kommensaler i lungene kunne drive en IL-17-type betennelse og påvirke lungekreftprogresjon og prognose,» sa Leopoldo Segal , Direktør for lungemikrobiomprogrammet og førsteamanuensis i medisin, New York University Grossman School of Medicine (sitat fra art. jeg kritiseres for slutt, men jeg siterer videre fra min post):

Wikipedia: Science News er et amerikansk bi-ukentlig magasin viet til korte artikler om ny vitenskapelig og teknisk utvikling, typisk hentet fra nyere vitenskapelige og tekniske tidsskrifter. Science News har blitt publisert siden 1922 av Society for Science & the Public, en ideell organisasjon grunnlagt av E. W. Scripps i 1920

(OG MERK NØYE): Hvis man trykker på Scienceart. første setning der «infiltrate the lungs..:» linkes videre, kommer man til Azolife, og de har et vektig team med leger, forskere m.fl. som presenteres med både bilde og tittel : (sensurert her på FB) (sitat slutt)

På dette grunnlag ber jeg deg om å grunngi hvilken – eller hvilke av disse kildene du påstår at er falske og knyttet til Trump. For når jeg søker Science News+Trump, finnes ingen treff på Google. Ditto for Azolife.

Uansett – hvis «Trump»- tilknytning eller materiale fra andre upopulære kilder generelt er ditt eneste trumfkort for å vanemessig diskreditere samtlige vitenskapelige artikler, så holder ikke det vann.

«Faktasjekken» du smeller opp, er heller ikke relatert til kildene jeg har postet, og du burde vite meget bedre enn å foreta en slik manøvre.

DENNE innleder (direkte sitat): «The article (som Hilanmo feilaktig tillegger meg for å ha publisert) was published by Natural News, a website that according to reports by Vox ( vist til ) and McGill University’s Office for Science and Society (vist til) is known for spreading conspiracy theories and false health information.«

Det er ikke Natural News jeg linker til!

Dog siterer NN også det samme som Science – et vitterlig VALID og godt etablert magasin, så her fremgår det til alt overmål enda tydeligere at «faktasjekkerne» fordreier de allerede etablerte fakta, ved å skyve foran seg andre kilder som står mer lagelig til hugg for å søple ned. En bevisst seleksjon og en rånetaktikk! (sitat slutt, og min respons står ubesvart i skrivende stund)

Om kilden jeg vitterlig fremhevet og siterte fra i min post

Når jeg leser videre på «faktasjekkerne» fremhever de et innlegg Shawna Childress har postet på FB og linker i denne forbindelse til AACR – Lower Airway Dysbiosis Affects Lung Cancer Progression
https://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/11/2/293

– der de innleder: To support the claim that “masks are priming the lungs for inflammation and lung cancer pathology”, the article refers to a study published in February 2021 in the American Association for Cancer Research (AACR) journal Cancer Discovery that can be seen here (overnevnte art)

så er ikke dette kilden jeg fremhevet i min post!


Det er derimot DENNE, hvis overskrift og ingress allerede borger for å forsvare Science sin egen slutning, som vist lenger opp!:

Azolife Sciences 12.11.2020Tilstedeværelse av mikrober i lungen kan modulere lungekreftpatogenesen (googleoversatt)

Bunnlinjen: Berikelse av lungene med orale kommensale mikrober var assosiert med avansert stadium sykdom, dårligere prognose og svulstprogresjon hos pasienter med lungekreft.


Tidsskrift der studien ble publisert: Cancer Discovery, et tidsskrift fra American Association for Cancer Research. Forfatter: Leopoldo Segal, MD, direktør for Lung Microbiome Program, lektor i medisin ved New York University Grossman School of Medicine, og medlem av NYU Langones Perlmutter Cancer Center

Bakgrunn: «Lungene ble lenge antatt å være sterile, men vi vet nå at orale kommenser – mikrober som normalt finnes i munnen – ofte kommer inn i lungene på grunn av ubevisste ambisjoner,» sa Segal.

Mens mange studier har vist virkningen av tarmmikrobiomet på kreft, er virkningen av lungekreftmikrobiomet fortsatt uklart. Tidligere forskning fra Segal og kollegaer viste at tilstedeværelsen av mikrober i lungen kan aktivere immunresponsen, noe som fører til rekruttering av immunceller og inflammatoriske proteiner som cytokinet IL-17, som har vist seg å modulere lungekreftpatogenesen.
Gitt den kjente innvirkningen av IL-17 og betennelse på lungekreft, var vi interessert i å avgjøre om anrikning av orale commensals i lungene kunne drive en IL-17-type betennelse og påvirke lungekreftprogresjon og prognose.

Hvordan studien ble gjennomført og resultater: I denne studien analyserte Segal og kollegaer lungemikrobiomene til 83 ubehandlede voksne pasienter med lungekreft ved hjelp av prøver hentet fra diagnostiske kliniske bronkoskopier. Prøver ble analysert for å identifisere mikrobiell sammensetning og for å bestemme hvilke gener som ble uttrykt i lungevev.

Forskerne fant at pasienter som hadde avansert stadium lungekreft (trinn 3b-4) hadde større berikelse av orale commensals i lungene enn de som hadde sykdommen i det tidlige stadiet (trinn 1-3a). Videre var berikelsen av orale kommensaler i lungen assosiert med redusert overlevelse, selv etter justering for tumorstadiet. Dårlig prognose var assosiert med berikelse av Veillonella-, Prevotella- og Streptococcus-bakterier i lungemikrobiomet, og tumorprogresjon var assosiert med berikelsen av Veillonella-, Prevotella-, Streptococcus- og Rothia-bakterier.

Hos pasienter med tidlig stadium sykdom var anrikning av Veillonella, Prevotella og Streptococcus assosiert med aktivering av signalveiene p53, PI3K / PTEN, ERK og IL-6 / IL-8.

En Veillonella-stamme, funnet å være beriket hos pasienter med avansert stadium lungekreft, var assosiert med uttrykk for IL-17, celleadhesjonsmolekyler, cytokiner og vekstfaktorer, samt med aktivering av TNF, PI3K-AKT , og JAK-STAT signalveier.

Segal og kolleger undersøkte også effekten av lungemikrobiomet i en musemodell for lungekreft. De dyrket Veillonella parvula i lungene til mus med lungekreft for å modellere berikelse av orale commensals.

Dette førte til redusert overlevelse, vekttap og økt tumorbelastning og var assosiert med økt ekspresjon av IL-17 og andre inflammatoriske proteiner, økt rekruttering av immunsupprimerende celler og økt aktivering av inflammatoriske veier.

For å forstå rollen til IL-17 i lungekreftpatogenese, behandlet Segal og kolleger Veillonella parvula-berikede mus med et antistoff målrettet mot IL-17, noe som resulterte i en signifikant reduksjon i svulstbelastning sammenlignet med mus behandlet med kontroll.

Forfatterens kommentarer: «Gitt resultatene av studien vår, er det mulig at endringer i lungemikrobiomet kan brukes som en biomarkør for å forutsi prognose eller for å stratifisere pasienter for behandling,» sa Segal».

https://www.azolifesciences.com/news/20201112/Presence-of-microbes-in-lung-can-activate-immune-response-to-modulate-lung-cancer-pathogenesis.aspx

Til slutt får jeg svar: Terje Hilanmo: Science News, som Wikipedia omtaler, er ikke det samme som science[.]news, som du lenker til i bloggen din. Det velrennomerte og godt etablerte magasinet Science News finner du på adressa sciencenews.org. Koplinga til Trump finner du hvis du søker på «Science News Features, LLC». Og teksten i den faktasjekka artikkelen er jo helt lik den du har oversatt, er den ikke? (sitat slutt)

Neivel. Da har jeg misforstått – det at to publiseringer med like navn er to ulike foretak.

Ikke desto mindre er påstandene i den Science jeg linket til valide som her fremgår, det kan ikke bestrides om de så var fremsatt av Hitler selv, nettopp fordi de ledsages av publiseringen i Azolife Sciences som slett ikke kan forveksles med andre likelydende skrift og som igjen underbygger med kilder det overhodet ikke går an å sette i miskreditt!

MERK: Faktasjekkerne har altså linket til en annen vitenskapsartikkel enn den jeg viste til i blogginnlegget (se innledning) og som jeg har har googleoversatt og vist et lengre utdrag fra her, så derfor gjelder enda innledende premiss, uavhengig av om jeg misforstod mellom 2xScience!

«Koplinga til Trump» er derfor totalt uinteressant, og en utidig distraksjon. Og «faktasjekket artikkel» som Hilarmo maser om, er altså slett ikke den jeg verken har postet eller oversatt. Dermed faller hele grunnlaget for hans insisteringer på å tillegge meg å fremme Trump-agenda bort!

(Jeg vil snart rette opp den gale Wikipedia-henvisningen til Science i min post )

* «Regjeringen har stengt ned Norge og skapt frykt i befolkningen med falske smittetall»

https://www.facebook.com/frehusby/posts/4952813174793907

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s