COVID-19 – Vitnesbyrd fra lege i Senathøringer ble fjernet fra Youtube.


Bilderesultater for wall street journal
02.02.2021 - YouTube Cancels the U.S. Senate

It censors testimony from physicians on early treatments for Covid-19 patients.

YouTube avbryter det amerikanske senatet. De sensurerer vitnesbyrd fra leger om tidlige behandlinger for Covid-19 pasienter.

Googles YouTube har økt sensuren til et nytt nivå ved å fjerne to videoer fra en amerikansk senatkomité. 

De var fra en 8. desember-komité for hjemlandssikkerhet og statlige anliggender om tidlig behandling av Covid-19. 

Den ene var et sammendrag på 30 minutter; den andre var innledningserklæringen til intensivspesialisten Pierre Kory.

Dr. Kory er en del av en verdenskjent gruppe leger som utviklet en banebrytende bruk av kortikosteroider for å behandle innlagte Covid-pasienter. Hans vitnesbyrd under en høring i Senatet i mai hjalp leger til å tenke om behandlingsprotokoller og redde liv.

Under høringen i desember presenterte han bevis angående bruken av Ivermektin, et billig og allment tilgjengelig legemiddel som behandler tropiske sykdommer forårsaket av parasitter, for forebygging og tidlig behandling av Covid-19. 

Han beskrev en nettopp publisert studie fra Argentina der rundt 800 helsearbeidere fikk Ivermektin og 400 ikke. 

Ikke en av de 800 kontrakterte Covid-19; 58% av de 400 gjorde det.

Dr. Kory ba National Institutes of Health om å gjennomgå gruppens manuskript som skisserer dusinvis av vellykkede studier, og å vurdere å oppdatere sin 27. august-veiledning der den anbefalte "mot bruk av Ivermektin til behandling av Covid-19, bortsett fra i et klinisk forsøk." 

10. desember sendte senator Rand Paul og jeg et brev til NIH der vi ba om å gjennomgå Dr. Korys bevis.

14. januar endret NIH sin veiledning til nøytral ved å erkjenne vellykkede studier, men bestemte seg for at det for øyeblikket ikke er tilstrekkelige data til å anbefale enten for eller mot bruk av Ivermektin til behandling av Covid-19. 

22. januar sendte jeg et tilsynsbrev der jeg spurte hvilke tiltak NIH hadde gjort for å utforske bruken av legemidler som ble brukt på nytt for behandling av Covid-19.


Bilderesultater for this video does not exist YouTube

Før han ble fjernet fra YouTube og andre nettsteder, hadde Dr. Korys åpningserklæring blitt sett av mer enn åtte millioner mennesker. 

Dessverre deler ikke offentlige helsebyråer interessen for tidlig behandling. 

Et år inn i pandemien er NIH-behandlingsretningslinjer for Covid-pasienter å gå hjem, isolere seg og ikke gjøre noe annet enn å overvåke sykdommen sin. 

Heldigvis har noen leger mot til å ignorere disse hjerterå retningslinjene og bruker sin ekspertise til å utvikle protokoller ved å bruke en rekke billige, tilgjengelige og trygge FDA-godkjente medisiner for å behandle pasienter tidlig og unngå sykehusinnleggelse. 

I stedet for å bli belønnet blir de sensurert, utstøtt, ødelagt i pressen, til og med sparket. 

Denne lukkede tilnærmingen representerer et mørkt kapittel i medisinens og journalistikkens historie. 

De som begår sensuren på YouTube har bestemt for oss alle at den amerikanske offentligheten ikke skal kunne høre hva senatorene hørte. 

Tilsynelatende er de smartere enn leger som har viet livet sitt til vitenskap og bruker ferdighetene sine til å redde liv. 

De har bestemt at det kun er ett medisinsk synspunkt tillatt, og det er synspunktet diktert av offentlige etater. 

Regjeringssanksjonert sensur av ideer og tale skal skremme oss alle. 

Mr. Johnson, republikaner, er en amerikansk senator fra Wisconsin.

https://www.wsj.com/articles/youtube-cancels-the-u-s-senate-11612288061

Oversatt fra engelsk; Pierre Kory er en amerikansk lege for kritisk omsorg som to ganger har reist kontrovers på grunn av sine uttalelser om Deksametason og deretter Ivermektin som behandling for COVID-19.

Bilderesultater for Ivermektin
POLITIKERE I ANDRE LAND STØTTER BEHANDLINGEN MED IVERMEKTIN!:

France24 - 15.01.2021 - 'Miracle' drug ivermectin unproven against Covid, scientists warn

I mai kunngjorde den bolivianske regjeringen at de hadde godkjent Ivermektin til å behandle pasienter med koronavirus, til tross for at de innrømmet "foreløpig ingen vitenskapelige bevis for en medisinbehandling for COVID-19".

Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro hevdet i en tweet denne måneden at Ivermektin kan være ansvarlig for det relativt lave antallet koronavirusdødsfall i Afrika.

Bilderesultater for many people in a group illustration
Så mange mennesker har tatt Ivermektin at forskere i Peru fortalte det vitenskapelige tidsskriftet Nature i oktober at de slet med å rekruttere frivillige til studier for å vurdere om stoffet kan bekjempe koronavirus. Personer som allerede har tatt stoffet, er ikke kvalifisert til å delta i programmet.

Ivermectin er en av en rekke medisiner som er testet som en potensiell Covid-19-behandling siden pandemien startet.

I likhet med anti-malariamedisin Hydroksyklorokin - hittil uprøvd av kliniske studier - er Ivermektin allment tilgjengelig og relativt billig.

Unitaid, et byrå som kjøper medisiner til de fattigste i utviklingsland, sa at det var behov for flere studier for å bekrefte Ivermektins effekt.

"Foreløpige data er lovende, men det er behov for å avvente resultatene av ytterligere rettssaker før vi bestemmer neste trinn," sa Unitaid-talsmann Herve Verhoosel til AFP i en uttalelse forrige uke.

Den amerikanske mat- og medikamentadministrasjonen (FDA) advarte i forrige måned om at stoffet ikke var godkjent for å forebygge eller behandle Covid-19.

"Selv om det er godkjent bruk av Ivermektin hos mennesker og dyr, er det ikke godkjent for forebygging eller behandling av COVID-19," heter det på nettstedet.

Kvaliteten på eksisterende kliniske studier har også blitt undersøkt.

En mye sitert studie publisert i april i medisinsk tidsskrift Antiviral Research fant at Ivermektin var effektivt mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19, i celler testet i en laboratorieform.
Disse såkalte in vitro-testene er det avgjørende første trinnet i medisinsk testing.

Men medisiner som gir lovende resultater i laboratorieinnstillinger, er ofte ineffektive hos mennesker, ofte fordi dosen som kreves for å nøytralisere et patogen ikke trygt kan administreres til pasienter.

"Konsentrasjonene som brukes in vitro, kan ikke oppnås i terapeutiske doser," sa Ruben Hernandez, farmasøytisk kjemiker ved San Borja Arriaran sykehus i Santiago, Chile til AFP.

Det sørafrikanske legemiddelbyrået SAHPRA sa at det ennå ikke var mulig å anbefale Ivermektin som et Covid-19-legemiddel.

"Fra det tilgjengelige randomiserte kontrollstudiet, er Ivermektin ikke bedre enn placebo når det gjelder reduksjon av virusbelastning eller klinisk progresjon. Det er ingen bevis fra randomiserte kontrollforsøk for reduksjon i dødelighet," heter det i en uttalelse tidligere denne måneden.

Kim Woo-joo, professor ved Korea University Hospital's Division of Infectious Diseases i Seoul, sa at det var behov for flere studier.

"Hvis vi vil være 100 prosent sikre på stoffets effektivitet, trenger vi resultater fra større kontrollerte randomiserte kliniske studier," sa han til AFP i et intervju 7. januar 2021.

Han sa at det var vanskelig å vite om forbedringen av en bestemt pasients tilstand skyldtes Ivermektin eller ikke.

"Noen pasienter som er smittet med Covid-19 har en tendens til å bli bedre selv uten å få riktig behandling," sa han.

https://www.france24.com/en/live-news/20210115-miracle-drug-ivermectin-unproven-against-covid-scientists-warn

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'While the World is on a vaccine frenzy, the Indian Government is distributing a home Covid Kit with Zinc, Doxycycline and Ivermectin. The cost $2.65 per person. KitofZincAcetate Tablets, Doxycycline CapsulesP& Dispersible Tablets ZIVERDOKIT KIT የምንይ மகமி'
Rimelig medisin som virker mot COVID-19 ties i hjel. Rakryggede fagfolk knebles og sensureres av mektige krefter som har monopol på sensur.

Mer om den gode effekten av bl.a Ivermektin i kombinasjon med et annet preparat er omtalt her, hvor fremgår at flere leger i andre land også omfavner denne løsningen som så hardnakket har blitt skjult for allmennheten:

Vaksine Covid-19 Bivirkninger for gamle og unge. Løsningen?:

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/14/vaksine-covid-19-bivirkninger-for-gamle-og-unge/

Bilderesultater for read all about it illustration


02.02.2021, dundrer Nettavisen på med krigstyper:

Studie: Bedre intensivbehandling gir færre koronadødsfall

Dog går ingressen slik

«Mer effektive medikamenter og bedre behandling har redusert dødsraten blant koronapasienter på intensivavdelinger med over en tredel, viser studie.»

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/studie-bedre-intensivbehandling-gir-farre-koronadodsfall/s/12-95-3424082923

Nettavisen er en av landets aller mest vaksinetro propagandablekker, så det er notert at de her unnlater å navngi de «mer effektive medikamentene»!

Bilderesultater for Test are HIV positive illustration

Så gi oss endelig sprøyta!:

Forbes.com 20.10.2020: Researchers Warn: Some Covid-19 Vaccines Could Increase Risk Of HIV Infection

Forskere advarer: Noen Covid-19-vaksiner kan øke risikoen for HIV-infeksjon

Noen av Covid-19-vaksinene som er under utvikling kan øke risikoen for å få hiv, advarte en gruppe forskere i The Lancet Medical Journal mandag, noe som potensielt kan føre til en økning i infeksjoner ettersom vaksiner blir rullet ut til sårbare befolkninger over hele verden.

https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/10/20/researchers-warn-some-covid-19-vaccines-could-increase-risk-of-hiv-infection/

Mer om hensynsløse absurditeter som tvinges på oss her, samt lovene som brytes for å få de effektuert:

Vaksinepass = Vaksinetvang

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/03/vaksinepass-vaksinetvang/

Ikke minst:

Å legge ned en økonomi, strider mot et grunnleggende prinsipp i Verdens helseorganisasjon

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/27/a-legge-ned-en-okonomi-strider-mot-et-grunnleggende-prinsipp-i-verdens-helseorganisasjon/

Dommen vil bli hard… til slutt.

Terje Tvedt, professor i geografi, Universitetet i Bergen: Permanent frykt

I Sumer for omtrent 5000 år siden levde befolkningen på de store elveslettene ned mot Persiabukta i permanent frykt for naturens herjinger. Samfunnets lederskap hadde ikke et apparat eller ressurser til å forsvare samfunnet mot Eufrat- og Tigris-elvenes uberegnelighet. Samfunnet tydde til ritualer:

Via et presteskap søkte samfunnet å beskytte seg ved stadige offer til gudene. Ifølge den første nedskrevne fortellingen i historien kom likevel storflommen og la alt øde.

Gudene var forbannet, de fikk nemlig ikke sove. De straffet menneskeheten, fordi folk festet og lagde støy. Handlingsrommet var begrenset da: Folk burde slutte å leve – for å hindre at naturen tok livet av dem.

Hvordan havnet vi der igjen – i et førmoderne forhold til naturen?

Og hvorfor har ikke det politiske lederskapet bygd «dikene» som kan redusere faren for at virus og frykten for naturen, tvinger samfunnet i knestående – nå, og i fremtiden?

https://www.tv2.no/a/11932034/

Bilderesultater for espen nakstad illustration

Hva ligger bak myndighetenes beslutninger? Følelser eller fakta? Stig R. Wigestrand – Doktorgrad i improvisasjon og foredragsholder 9. des. 2020

Mange tusen har vært innlagt på sykehus ifølge Nakstad.

Riktig tall var ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) 1464.

Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad.

288 er korrekt.

I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad.

Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker.

Kan det tenkes at Nakstad rasjonaliserer sin egen overbevisning av hvor farlig viruset er, ved å addere og multiplisere på tallenes faktiske størrelse?

På NRK Debatten 27. oktober: Solvang påpeker at vi mangler bevis for at munnbind er effektivt – altså et argument innenfor rammen av vitenskapelig evidens.

Høie endrer raskt denne rammen til å gjelde inntrykket det norske folk har av regjeringens tiltak. Han sier at Solvang ikke må skape usikkerhet.

Han overser altså Solvangs empiriske ramme og lager i stedet sin egen emosjonelle ramme.

Great Barrington Declaration (GBD), underskrevet av drøyt 45.000 leger og forskere fra hele verden, også fra Norge, er svært interessant.

Ifølge GBD finnes det ikke lenger medisinske grunner til å stenge ned samfunnet slik som nå, men det finnes mange grunner til ikke å stenge ned. Hvorfor mener GBD dette?

Det er nå (pr. 8. desember) registrert drøyt 19.355.000 active cases i verden. 0,5 prosent av disse beskrives som «serious or critical», 99,5 prosent som «mild condition»

Tyder 99,5 prosent «mild condition»
på et virus som rasjonelt sett krever de restriksjonene vi nå ser?

Jeg tror ikke det, og jeg lurer på hva som egentlig ligger bak myndighetenes beslutninger. Er det følelser eller fakta?

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'Fra er det Fra og med idag forbudt for enhver ả ferdes ute i gatene i tiden kl. 20 om kvel- den til kl. kl. 8 morgen. Videre er det forbudt a samle i klynger pả personer i gatene. sig mere enn 10 Narvik politikammer, 10. april 1940. o. Ulfsby.'


Om portforbud: Professor Ørjan Olsvik mener at det ikke er et forslag om portforbud som regjeringen nå har inne for høring.

– Skal man innføre et portforbud i smittesammenheng må det være svartedauden som er på vei, ikke virus som gir moderat død og sykdom. Det er når man har med virkelige farlige virus og bakterier at man kan innføre det.

https://www.dagbladet.no/nyheter/slakter-portforbud–et-skremmeverktoy/73334837

Bilderesultater for sideeffects vaccine illustration

CNN Business for drøye fem år siden 04.06.2015 – Ray Kurzweil:

Humans will be hybrids by 2030

I fremtiden vil mennesker være kunstig intelligente.

Dette er spådommen fra Ray Kurzweil, ingeniørdirektør i Google (GOOGL), som snakket onsdag på Exponential Finance-konferansen i New York.

Kurzweil spår at mennesker vil bli hybrider i 2030-årene. Det betyr at hjernen vår vil være i stand til å koble seg direkte til skyen, der det vil være tusenvis av datamaskiner, og disse datamaskinene vil øke vår eksisterende intelligens. Han sa at hjernen vil koble seg til via nanoboter - små roboter laget av DNA-tråder.

"Vår tenkning vil da være en hybrid av biologisk og ikke-biologisk tenkning,"

Jo større og mer kompleks skyen er, desto mer avansert tenker vi. Når vi kommer til slutten av 2030-tallet eller tidlig på 2040-tallet, tror Kurzweil at tankegangen vår vil være overveiende ikke-biologisk.

"Etter mitt syn er det naturen til å være menneske - vi overskrider våre begrensninger." 

Kurzweil, som er kjent som en av verdens ledende oppfinnere, har spådd hvordan fremtiden vil se ut før. På 90-tallet fremsatte han 147 spådommer for 2009. I 2010 gjennomgikk han spådommene sine, hvorav 86% var korrekte. Han ga seg selv en "B" -karakter. 

Hans korrekte spådommer inkluderte at folk primært ville bruke bærbare datamaskiner i 2009, at kabler ville forsvinne og at dataskjermer ville være innebygd i briller.For de som er opptatt av kunstig intelligens som tar over verden, sa Kurzweil at vi har et moralsk imperativ å fortsette å utvikle teknologien mens vi kontrollerer potensielle farer.

https://money.cnn.com/2015/06/03/technology/ray-kurzweil-predictions/index.html

Bilderesultater for corona vaccine and Ivertimin illustration


Forøvrig:

Om bruk av munnbind, faktasjekkere, sensur, og frykt som virkemiddel for å ta vaksine.

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/01/om-bruk-av-munnbind-faktasjekkere-sensur-og-frykt-som-virkemiddel-for-a-ta-vaksine/

Corona – Om massetestingen, muteringen og vaksinetvangen

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/25/corona-om-massetestingen-muteringen-og-vaksinetvangen/

Om penger for å stille diagnosen COVID-19, og evt. cytokinstorm når man er vaksinert

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/01/om-penger-for-a-stille-diagnosen-covid-19-og-evt-cytokinstorm-nar-man-er-vaksinert/

Om dødsfallene etter koronavaksinering – viktig orientering:

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/16/om-dodsfallene-etter-koronavaksinering-viktig-orientering/

Vi vaksineres…

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/08/vi-vaksineres/

Om vaksinen for Covid-19

https://sommer17.wordpress.com/2020/12/04/om-vaksinen-for-covid-19/

Corona og det politiske spillet

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/24/corona-og-det-politiske-spillet/

Corona – Vaksinene og graviditet: Forskere kan ikke kan være sikre på hvordan forskjellige stoffer vil samhandle med kvinnekroppene

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/02/corona-vaksinene-og-graviditet-forskere-kan-ikke-kan-vaere-sikre-pa-hvordan-forskjellige-stoffer-vil-samhandle-med-kvinnekroppene/

Corona – Om maskebruk

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/26/corona-om-maskebruk/

Bill Gates for you… Nå er vi godt i gang!

https://sommer17.wordpress.com/2021/01/28/bill-gates-for-you-na-er-vi-godt-i-gang/

Amerikanske bombefly utplasseres i Norge

https://sommer17.wordpress.com/2021/02/02/amerikanske-bombefly-utplasseres-i-norge/Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s