Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sensurert og raljert med på det mest graverende av jurist Anita Skippervik og hennes provokatører vedr. barnevernet og gutten i Ås


Sensurert og raljert med på det mest graverende av jurist Anita Skippervik og hennes provokatører – en hykler, agitator og fanatiker som slett ikke udelt kjemper for ytringsfrihet og rettferd, men rir egne og meningsfellers kjepphester med slavisk propaganda i deres ekkokamre – helt uten skrupler.
Det hele startet med at jeg postet følgende innlegg på FB  i går 12.02.2018 i «Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!» der bl.a Skippervik er en av administratorene
Tvangshentingen av 12- år gammel gutt i Ås
https://sommer17.wordpress.com/2018/02/12/tvangshentingen-av-12-ar-gammel-gutt-i-as/
Skipperviks agering som jeg har utdypet lenger ned i denne posten, indikerer at hun overhodet ikke har befattet seg med en gang å lese denne (angivelig).
Posten får mange likes og kommentarer, og står hele tiden øverst på gruppa. Trass flere tomler opp er det kun en dame – videre i posten kalt XX som selv har vært i befatning med barnevernet og snakker av erfaring som tilkjennegir at hun støtter mine betraktninger og står for sine meninger, hvorpå mobben, agitatorene og i særdeleshet Ken (Joar) Olsen som i sin tid ble omplassert av barnevernet (etter egne utsagn) besørger uttallige personangrep og lar en strøm av Ad hominem-argumenter renne både over XX og meg – som vi naturlig nok besvarer og adresserer usakligheten. Demagogen Per Einar Guthus slutter seg også til, håner og manipulerer.
Olsen holder fremdeles på når Skippervik plutselig lukker debatten etter selv å ha avgitt en vilt usaklig tirade overfor meg som jeg aldri gis anledning til å besvare, mens hun lar Olsens kraftige personangrep stå. Sitater:

 

CHILDDDDDDDDD

 

XX: «Ingenting er greit med hvordan denne stakkars gutten blir håndtert. Det er grusomt.. men det er veldig viktig å påpeke det du gjør her jeanine, altså guttens rett til personvern oppi det forferdelige han blir utsatt for. Flere burde evne å se dette og reflektere over hvilke konsekvenser det kan få for gutten
XX til andre debattanter som stilte seg kritiske til innlegget jeg postet hvor gjennomgangsmelodien var «simpelt, stygt, ondskapsfullt å kritisere og dømme andre»:
«Dette (hun ref. min posting) er forøvrig et uavhengig innlegg, til debatt. Jeg ville ikke henvendt meg til de involverte og kritisert de i deres innlegg (det har jeg heller ikke gjort). Man kan ikke regne med uforbeholden støtte når man offentliggjør noe slikt. Reaksjoner utløses. Sånn er det bare. Jeg har selv måttet tåle sånt. Det er prisen man betaler. Vil man skjerme seg selv og barnet, så må man gjøre nettopp det!««Etikk var temaet her i utgangspunktet, ivaretakelse av barnet med tanke på eksponering av en traumatisk hendelse hos gutten.««Jeg hadde aldri lagt ut slikt om mine barn i sosiale media, det ville krenket deres rett til personvern, og det kunne ført til at de ville blitt gjenkjent senere, og aldri fått fred. Syns folk mangler evne til å reflektere rundt gutten det gjelder her. Alle midler helliger målet i kampen mot bv. Ærlig talt, det finnes bedre måter enn å la barna bli ytterligere skadelidende!«
Per Einar Guthus til XX: Du virker lite reflektert. Du sitter å ser på nyhetene der sprengte barn barn bæres bort av gråtende foreldre. Der står også journalister eller andre med kamera for å dokumenteres overgrepene. Det er viktig at slike overgrep dokumenteres også i vårt samfunn, da barnevern og politi hele tiden fornekter at slikt skjer, og hvor BV  hendelsene og forteller en annen historie enn hva som blir dokumentert i denne filmen.
XX til Guthus; Min første innskytelse er at ingen forsøker å trå til for å trøste og berolige gutten. Det blir hauset opp mer frykt hos gutten i det moren roper, you are killing him! Stakkars gutt. Det må være lov å være kritisk til noe av framgangsmåtene som blir brukt av foreldre i disse forumene. Og jeg kommer med min personlige mening.
Per Einar Guthus til XX: «trøste og berolige gutten» når det er krise i hans liv? Foreldrene vil bli tiltalt for det minste støtte av gutten sine følelser, og barnet vil bli svært frustrert om foreldrene støtter barnevern og politi. Denne gutten kan være STOLT av at i alle fall hans foreldre klart og tydelig sier at de IKKE støtter BV og politi, og derfor «viser verden» den uretten han ble/blir utsatt for.
CHILDDDDDDDDDD

AD (annen debattant) til meg:  Det er noe som heter «figth and flight» reaksjon (kommer fra amygdala sentret i hjernen) Det glemte i denne beskrivelsen er bambieffekten ,som er utelatt og heter freeze ! : Hvor alt blodet trekker seg tilbake og man blir urørlig ! Som en rådyrkalv i møte med en skurtresker. Dette er den tredje reaksjonen på angrep eller røm i farer. Den har ikke du – og ikke jeg : bare at jeg har lest om den ,og dermed vet om den.
Jeg: Men mor var ikke en «Bambi», hun «frøs» ikke når hun stod og så på at politiet holdt hennes barn der nede, hun skrek tvert i mot ut over det ganske landskap «You are killing him» mens hun HOLDT sitt videokamera og kikket inn i det så alle skulle få med seg hvor opprørt hun var!
DET hadde hun åndsnærværelse til å kreste ut av seg uten å følge opp alarmen hun selv slo for å gjøre opptaket enda mer dramatisk for publikum uten å evne og innse – eller/og slett ikke brydde seg om hvordan falsumet ville traumatisere sønnen! Som jeg skriver i slutten av posten:
Hvis mor virkelig trodde at politiet var i ferd med å kvele sønnen eller ta hans liv på annen måte som hun hylte der og da, så hadde hun – hvis normalt utviklede sjelsevner styrtet inn, dratt med seg mannen – eller ei, men uansett hastet ned – OMGÅENDE!
En syk forestilling for galleriet og publikum! Et vondt og opprørende tilleggstraume for gutten.

 

bullyyyyy

 

Ken Olsen til meg: Håper ikke at være meddommer, innebærer å være like dømmende eller fordømmende… (han har vel funnet ut det ved å sjekke min profil)
Jeanine Horntvedt Vel er jeg meddommer i Lagmannsretten Olsen, men selvsagt måtte jeg si fra meg en innkallelse og påberope meg inhabil hvis saker om Nav spesielt og bekymringsmeldinger fra barnevernet stod sentralt og jeg sluttet at jeg ikke ville kunne være nøytral!
Ken Olsen Så tolker jeg det så slik at du selv avgjør om du kan være nøytral eller ikke Horntvedt er det en korrekt tolkning?
Jeanine Horntvedt til Ken Olsen: «Meddommere som er i nær slekt eller nær familie med noen av partene, er inhabil og kan ikke dømme i saken. Det samme gjelder hvis de har direkte interesser i saken. De kan også bli ansett inhabil hvis de ellers på en eller annen måte har noen tilknytning til partene eller saken som kan påvirke deres avgjørelse. Ved inhabilitet innkaller domstolen et varamedlem.»
https://www.domstol.no/lekdommer

BULLYYYYYYY

 

Ken Olsen til meg: For noe tid siden så postet du et innlegg. hvor jeg tenkte det var da en voldsom mangel på affekt kontroll, fra en der også sitter som med dommer. Men slo det av med at du var et offer. Og dertil reaksjoner, tillater meg selvsagt og sitere:
(Olsen siterer her et lengre stykke fra posten, som en vil se at jeg imøtegår i mitt tilsvar under her. Så raljerer han videre rundt min sammfunnsoppgave som meddommer i en suppe som ingen mening gir):
Syntes det virker veldig aggressivt i kommunikasjonen med ens advokat jeg da…. Men allikevel så sitter du her og mener at denne mannen på sin private profil opptrer aggressivt, når han har opplevd det mest traumatiske man kan oppleve… Det mest kastrerende en mann kan bli utsatt for, av en overmakt…
Det får meg til å tenke over om refleksjonsevner og empati, og ikke minst menneskelig forståelse er høy nok. Til at du kan avholde egne traumer i din posisjon som meddommer, og ikke dra dem med dit. Når du rent faktisk ikke er i stand til å utvise den forståelsen her, men istedenfor velger og fordømme noe som jeg ikke anså som aggressivt på mannens egen vegg.
Det er min redegjørelse i korte trekk, da jeg nok ikke trenger å ta den lange versjonen siden du jo er et oppegående menneske. Vil jeg gå ut ifra, om du besitter en så viktig samfunnsmessig oppgave. Der er så inngripende for enkelt individer (sitat slutt)

 

 

Her følger mitt svar til Olsen som Skippervik avskar meg fra å poste, da hun i dette moment skyndte seg å stenge hele tråden!:
Hvilke borgere som helst kan utnevnes til meddommere her i landet så lenge man innehar et plettfritt rulleblad. Det er ikke spesielt for meg, og det begriper du mest sannsynlig. Jeg har full ytringsfrihet til å skrive og mene det jeg vil som privatperson.
Du opptrer ikke som annet enn et sjikanerende svin, og jeg er sjokkert over at moderatorerer her på gruppa lar deg utfolde deg så heslig her du retter et fundamentalt søplete personangrep mot meg i form av å publisere et lengre sitat fra en av mine andre bloggposter der jeg vitner om å ha blitt utsatt for et seksuelt overtramp fra en lege som på oppdrag fra Nav skulle utrede meg for arbeidsdyktighet rett etter hans fokusering på og utspørring av meg vedr. at jeg var blitt voldtatt og forsøkt myrdet som barn, hvis krenkelse jeg hyler ut til min advokat i fortvilelse. Dette velger du å bruke som «argument» (sitat); «du velger og fordømme noe som jeg ikke anså som aggressivt på mannens egen vegg.» i forbindelse med at du var uenig i at jeg beskrev reaksjonen fra faren til gutten overfor en dame som sa sin mening som sterkt bekymringsverdig!.
Sitat derfra:
Damens betraktninger (som ble sitert rett over i posten) stod seg fint alene kun ved å ha sett fimen, ingen forhistorie var påkrevd for å trekke de slutninger hun gjorde, derfor (og ville uansett) fant jeg svaret hun fikk fra guttens far sterkt bekymringsverdig!:
(Barnefar) Leif Kristiansen: «Når du ikke vet hva grunnen er i det hele tatt, så bør du holde kjeft nå.»

 

 

DA reagerer Gruppeadministrator!
Ikke på min tilbakemelding – den satte hun aldri inn. Hun skyndte seg å stengte hele kommentarfeltet alt mens hun lot mobberens svineri stå – en mann som fremgår av denne posten at sjikanerer alle mennesker som stiller spørsmål ved foreldrenes agering og som hun flere ganger tydelig viser at hun stort støtter og sympatiserer med, og etter at hun selv hadde lagt inn følgende svar til meg mens jeg intetanende var i ferd med å formulere min overnevnte respons som da ikke kom med:
Anita Skippervik Gruppeadministrator Jeanine Horntvedt Du har uttalt deg heile helga om kva du meiner og syntes om mor. Dette grenser til sjikane og grove krenkande personangrep utan at mennesket får forsvarer seg. Dette gjer at svært mange blir opprørt. Som eg har skreve over ein eller annan plass er videoen like mykje ledd i ein samfunnsdebatt om eit alvorleg tema om maktmisbruk fråoffentlege etater mot barn.
(Men i denne sammenhengen dreiet debatten seg utelukkende om svar til mitt postede blogginnlegg –  som hun stengte!)
– Dette er ikkje det einaste barnet som opplev dette traumet. Det skjer for ofte. Slik ein annan gutt har formulert det etter at politi og barnevern har fått krass kritikk – det er trist å se på videoen av seg sjølv og at det ikkje har skjedd nokon endringer. Blir det denne videoen som må til for å få ei endring?
(Så drar hun nøyktig samme søplete og meningsløse hersketeknikk som Olsen):
Til å være meddommar i lagmannsretten bør du halde deg for god til å gjennom ei heil helg skrive slike nedlatande, subjektive skildringar om ein person i krise.
Det er svært lite objektivt. Eg ser helst at du og andre avslutter dette og går i tenkeboksen på kva er fokuset -mor sine traumereaksjoner, far sitt sjokk og barnet sine traumer, frykt, sjokk og flight or fight reaksjoner eller ulovleg maktmisbruk som utløyser dette. (sitat slutt) Juristen velger altså å bite seg fast i min strupe, selv om XX har imøtegått sin skjerv av hetsen og.
Jeg går umiddelbart inn på Skipperviks fb-mail og skriver: Hvorfor i helvete slår du av kommentarer i diskusjonen jeg postet om gutten i Ås rett etter at Ken Olsen har avgitt en dypt sjikanerende og krenkende kommentar til meg og du har svart uten at jeg blir gitt anledning til å imøtegå postingene til noen av dere!?
Skippervik: Du får fokusere på dine egne krenkande og djupt sjikanerande uttalingar. (!!!) Eg har fullstendig rett til å slå av kommentarfeltet når slikt går føre seg akkurat som i går. dersom det ikkje blei forstått i går kan eg neppe se at det blir forstått i dag når det gjentar seg.
Jeg: En sjokkerende feig og sterkt bekymringsverdig holdning fra en jurist! Dette er sensur av verste slag. Du avslører deg som en hykler og agitator som slett ikke kjemper for ytringsfrihet og rettferd, men rir egne og meningsfellers kjepphester med slavisk propaganda i egne ekkokamre – helt uten skrupler! Ditt forsøk på «rettferdiggjøring» av å la et sjikanøst nettroll få siste ord sammen med deg i debatten med påfølgende stengning av tråden uten å la meg imøtegå hetsen, er lavpannet og umoralsk!  
Skippervik: Det er fleire vurderingsmonentersom du burde visst og fokusert på omdu hadde hatt juridisk forståing i kraft av meddommer enn dine subjektive sjikane sriverier om mor. Eg har fått fleire PMer omdine skriverier,også frå seriøse meddommarar som reagerer. på dine skriverier om mor. (sitat slutt)
Skippervik raljerer vilt med meg her hun velger å karakterisere meg som en «useriøs meddommer» på bakgrunn av den grunnlovsfestede rett jeg har til å anvende min ytringsfrihet og debattere og kritisere samfunnsforhold (noe hun uomtvistelig er grundig kjent med) – hvor jeg vil, og i hvilken utstrekning som helst! Flere «seriøse meddommere» – les; «ustraffede borgere som ikke stiller kritiske spørsmål» skal angivelig ha nedrent hennes innbox med reaksjoner på min bloggpost! Igjen – som jeg svarte Olsen tidligere; 
Hvilke borgere som helst kan utnevnes til meddommere her i landet så lenge man innehar et plettfritt rulleblad. Det er ikke spesielt for meg, og det begriper du mest sannsynlig. Jeg har full ytringsfrihet til å skrive og mene det jeg vil som privatperson.
Man er ikke i behov av juridisk utdanning for å kunne utøve gjerningen, dog har jeg gått et år til sammen på Domus Academica og Domus Nova v/s av å ha en Bachelor i Kultur- og samfunnsfag fra UIO m.m.
Så – til det manipulerende svineriet du her velger å komme opp med Skippervik, har jeg følgende å si: Jeg anser deg for å være skvatt kvitrende koko! Hvordan du opptrer, bistår og skikker deg i ditt gebet som jurist, ser jeg herved rimelig grunn til å stille et stort spørsmål ved! Du fremstår som en ensporet fanatiker som er villig til å gå over lik for å fremme og misjonere for din spikrede agenda, og det er uintelligent, tarvelig og æreløst.
Og – Jurist Skippervik rettferdiggjør voldshandlinger: – OJ! Her har skjedd noe! (20/2)  Jeg vet ikke hvem eller hvordan dette er utført, men innlegget «screenshot» jeg hadde lagret – og lagt inn akkurat her er FJERNET! Hvem i all verden er det som kan gå inn på mitt blogginnlegg og fjerne bildet jeg tok av denne artikkelen?
Forsøker igjen:

 

SCREENSHOTANITASKIPPERVIKVOLD

 

Skippervik sperret og blokkerte meg på FB, og lot følgende sjikaneinnlegg fra Olsen stå på FB-gruppa!:

 

SCREENSHOT KEN OLSEN

Her følger et lettere redigert standardsvar som jeg alltid bruker å poste der lyset er slukket og det ingen hjemme er:
Det er uhyre viktig for sørgelig mange enkle sjeler å avspore hele debatter ved å angripe trådstarters (bloggers) budskap som de uansett ikke ønsker å diskutere kjernen i overhodet.
Det er aldri lønt å være behjelpelig med å få slike eksemplarer av arten inn på rett spor – agitatorer overgir aldri sin opprinnelige misjon.
De hopper lange stavsprang over materialet jeg har linket til for å presentere et overordnet bilde av saken.

Den slags fremtoninger ynder alltid å fokusere på person fremfor sak, og kan gnåle på i en ørkesløs runddans helt til kuene kommer hjem.
De har har ikke intellektuell kapasitet til og debattere, problematisere og bidra med egne anskuelser for å skape fremdrift, men går rett i strupen på avsender som de så tarvelig tillegger helt andre standpunkt og meninger enn de opprinnelige.
Goddag mann – økseskaft taktikken er godt innarbeidet.
De setter opp en stråmann; gjengir en feilaktig utgave av motstanderens argumenter, avfeier dem, og later som at motstanderens posisjon i diskusjonen har blitt redusert.
Så lener de seg frydefullt tilbake og ser om «offeret har tatt åtet».
Trolling fordrer aldri oppmerksomhet eller oppfølging fra min side.
Takk for meg.
Dette, som svar til to sjikanerende aktører – Laila Dalbye og Elin Ingebrigtsen som trollet med at jeg kun «brydde meg om titler» (osv. osv.) :

 

LIESSSSSSSSS

 


Jeg svarte Dalbye: Hvis du hadde brydd deg om å lese postene jeg har skrevet, så fremgår det der at Olsen – som kun har valgt å fokusere på meg som person og ikke momenter i saken, gikk inn på min profil og valgte seg ut det element at jeg bl.a er meddommer – hvilket ikke har betydning for noe som helst i debatten som nettrollene her inne uansett ikke har ønsket å ta, blandet dette sammen med utdrag fra en annen av mine andre poster der jeg varslet «Metoo» om overgrep fra en lege, og tok utgangspunkt i dette for rette inn et voldsomt personangrep mot meg, hvilket admin. godtok, bifalte og broderte videre på før hun lukket debatten uten å gi meg tilgang på å svare – hvilket jeg har gjort i denne posten.
Ingebrigtsen fortsatte med å dyrke den usaklige hetsen Olsen hadde påbegynt – sitt fokus på den personopplysning han hadde gått inn og funnet på min side, fremhever usakligheten «meddommer» igjen, og påstår at jeg i kraft av dette «ikke bryr meg om familien men febrilsk prøver å finne noe på mor og far» og at dette «nok bare er et bevis på at hele rettssystemet er blitt en vits.»
Det er derfor jeg skriver at lyset er slukket og ingen er hjemme.
Jeg bryr meg ikke om tittelbruk og har ikke anvendt sådant i utgangspunktet – det er det alle andre her inne som gjør.

 

BYSTANDERRRR

 

 

Politiker Irene Hov viste seg ikke stort mindre fanatisk, en patroniserende demagog lik som Guthus, og her er flere utdrag fra samme debatt i posten jeg la inn:
XX: Kan jeg spørre irene hov, på hvilken måte bidro foreldrene til trygghet og beskyttelse i den grad de kan i denne situasjonen? Hva gjør de inne i huset når barnet løper rundt i gatene, og hvorfor står moren med ryggen til og snakker inn i telefonen når barnet løper vettskremt rundt i gata jaget av politiet og barnevernet?
Irene Hov
Irene Hov Det mest groteske XX er at du i det hele tatt spør om det.
Det er det samme som å granske, kritisere og dømme mens de sager av mor den ene armen uten bedøvelse. Hvor høy frustrasjonsterskel hun har. Hvor rasjonell er hun og hva slags omsorgskompetanse utviser mor mens de sager av henne armen? Er det etisk riktig å utsette mor for denne type navlebeskuelse når staten heretter familien? Det er usaklig å sette barnets personvern øverst i behovspyramiden og foran tilhørighet i familien. Barnets trygghet og beskyttelse fra mor og far er det viktigste. Politiet og barnevernet fratar barnet tryggheten på hjemmet og sine omsorgsgivere i denne aksjonen. Familien opplever sin eksistens truet av staten og presumptivt siviliserte mennesker analyserer mors adferd opp mot hva vi forventer av lydighet og rasjonell adferd. Vi tåler så inderlig vel en urett som utøves av politi og barnevern. Våkn opp! Det var ingen akutt situasjon (Og så linker hun til eget innlegg i Bodøposten) «Hva var den «akutte» situasjonen? Jo, fare for manglende sosialisering med venner (?)» – hvorpå hun viser  skjermdump av farens eget utsagn i artikkelen som jeg innledet med i min forrige post om dette temaet.
http://bodøposten.no/frp-politiker-om-barnevern-skandalen-i-as-det-er-helt-ulovlig/
Jeg med fler spør da Hov om hun har lest akuttvedtaket fra barnevernet. Etter flere repeteringer, svarer hun benektende:
Jeanine Horntvedt Vel – Irene Hov, har du lest akuttvedtaket i denne saken?
Irene Hov Jeanine Horntvedt jeg har fått grunnlaget referert men ikke lest det selv nei.
Videre skriver Hov på sin FB-side 11.02.2013 (utdrag – link følger under): Barnevernspedagogene kommenterer filmen flittig i sine fora og Facebook grupper. Og da kun mor og fars adferd under akuttvedtaket som de observerer på filmen. De kritiserer mor for å filme, for at hun ikke går ned og hjelper politiet ta gutten, innholdet i det mor sier, og at filmen er publisert. Stakkars gutt, bli publisert på den måten da gitt. Det eneste jeg ser at såkalte fagfolk på barn er opptatt av, er gransking og kritikk av foreldrene. For det er det eneste de har lært på den treårige høyskoleutdanningen som barnevernspedagoger. De raljerer over mors oppførsel når hun i sjokk snakker usammenhengende mens hun gråter. Og diskuterer hvor lite rasjonell hun er. Uansett hva foreldrene har gjort, fremstår dette som politivold mot barn. At fagmiljøet på barn i Norge bagatelliserer det betyr ikke at resten av verden er like enig.
https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10156164950607899?hc_location=ufihttps://www.facebook.com/irene.hov/posts/10156164950607899?hc_location=ufi
Hvem alle barnevernspedagogene er som angivelig velter seg i fryd og fordømmelse i ymse fora som Hov har full tilgang på oppgis selvsagt ikke, heller ikke nettadressene til FB-gruppene der «fagtrollene» som er underlagt full taushetsplikt håner og latterliggjør moren og ruller seg i bingen. Infantil propaganda som faller på egen urimelighet. Disse grovt villedende påstander kommer altså fra en politiker!

 

CHILDDDDD

 

XX: Jeg tror også han ville vært takknemlig for å se at foreldrene hadde kjempet på en annen måte enn å sitte i telefonen, eller stå å hyle på verandaen med et kamera. Jeg har selv stått i en lik situasjon, og jeg valgte å være en bauta for mine barn. Jeg tør ikke tenke på hvilket traume jeg ville påført mine barn om de skulle sett meg miste fatningen.
Anita Skippervik Gruppeadministrator; Når folk er i sjokk, også barn tenker dei ikkje slik, og som Ken Joar uttaler barn har ikkje dei samme indoktrinerte boksene som vaksne. Kva som subjektivt er rett for dine barn kan ikkje være være subjektivt rett for andre barn. Gutten var ikkje takknemlig for å bli utsett for bv og politiet sine handlinger som skapte traumene, så kvifor skal du være så bråsikker på kva eit barn er og ikkje er takknemlig for. Har du spurt barnet, XX? Ingen reagerer på at andre barn som lider blir filma og ekspondert over heile verda, men når det kjem til dokumentasjon av barnevernet og politi sitt maktmisbruk då skal temaet diskuterast og kritiserast. og skjulast. Kven ivaretar og spør andre barn om det samme som du stiller? Helliger alle midler målet for barnevernet for å tilfredstille new managment målene?
 XX: Jo, jeg reagerer på slikt over hele linja. Og jeg synes på en side at man må gå til ekstreme skritt for å eksponere hvordan bv og politi holder på slik at alle får se. Men det må på en eller annen måte gå an å få fram innholdet i saken uten at barnet skal eksponeres på den måten mange tyr til.
Per Einar Guthus Jeg må bare takke denne mora, som tok opp telefonen, og dokumenterte at INGEN i nabolaget kom til. Alle holdt seg unna som nordmenn oftest gjør i slike situasjoner. Hun roper på hjelp, og vi ser at ingen kommer til. Det er på tide at vi våkner som naboer, slekt og venner, og danner kringvern rundt famlier.
Anita Skippervik Gruppeadministrator til XX: Av og til må personvernhensyn vike som ledd i ein større samfunnsdebatt.
 XX:  Hvem bestemmer at personvernhensyn må vike i denne saken? Du eller personen det gjelder? (sitat slutt)
– Se det spørmålet besvarer ikke Skippervik.
Olsen går igjen i strupen på XX, Skippervik argumenterer videre og XX svarer: Se videoen på nytt Ken Joar Olsen. Og du har ingen rett til å uttale deg om min situasjon, hva jeg har gjort eller ikke! Jeg har mine barn hjemme i dag pga av kampen jeg har kjempet, dag og natt, og det har krevd alt av meg! Men en ting har jeg ikke gjort, det er å utlevere mine barns traumer og reaksjoner for gud hvermann å se, iallefall hadde jeg aldri gjort noe sånt uten deres samtykke. Det kan få følger. Og hadde jeg ukritisk utlevert de offentlig, så hadde de ikke vært hjemme i dag. Det har jeg prøvd å påpekt flere ganger Anita Skippervik. Før personangrepene kom flagrende.
Anita Skippervik Gruppeadministrator til XX (fremsetter nettopp Argumentum ad personam som vanlig): Når du meiner at du har rett til at ingen uttaler seg om din måte å kjempe på kvifor kritiserer du så hardt andre sin måte å kjempe på? Det ligger tydelig frykt bak å ikkje løfte eit stort samfunnsproblem med eit konkret eksemple eller ti.
XX: Fordi ingen vet hvilke måter jeg har kjempet på Anita Skippervik. Det er bare ken joar som spekulerer, og det blir feil. Det blir usannheter, og det godtas ikke.
Anita Skippervik Gruppeadministrator til XX (forsetter i samme gate): Så du meiner at dine personangrep på den aktuelle mora er riktig, men ikkje det du sjølv skriver….Ein god del av det du skriver er også spekulasjoner.

 

CHILDDDDDDDDD
XX: Jeg har ikke valgt å gå ut offentlig med saken min, i det tilfellet jeg hadde gjort det måtte jeg ha forberedt med på div reaksjoner. Slik er det bare. Er det ikke på sin plass at noen kommenterer dette på vegne av barnet som er forsvarsløs, mens foreldrene ikke er til stede for barnet på noen måte? Jeg kritiserer det, for det er helt urasjonell oppførsel av foreldre. Innstinktet til å beskyttet slår gjerne inn før man trekker opp telefon for å filme begivenheten. Når det gjelder personangrep, så er det typisk og til å regne med når det kommer til diskusjoner her inne med enkelte. Ja jeg har fått flere i løpet av dagen, og jeg synes det er latterlig.
Så til dere Anita Skippervik og Ken Joar Olsen, har dere opplevd at jeg har betvilt deres dømmekraft eller kommet med personangrep mot dere fordi vi er uenige? At jeg kritiserer foreldrene som har utlevert sin sønn og saken her, må bare regnes med da de åpner opp for en debatt rundt det. Jeg uttaler meg om hva jeg observerer, og kan uttale meg om det.
Og anita, jeg er spørrende, så gjerne motbevis meg. Men som ken joar gjør, skuffende som jeg synes det er, er å betvile min evne til å ta et barneperspektiv, tillegge ord og handlinger på meg som ikke er reelle, samt projisere hans egne erfaringer med sin mor over på meg, selv om han ikke har kjennskap til min sak eller meg som person, det blir så sneversynt og lavmål.
Man begynner å gå til personangrep framfor å argumentere saklig, det samme som å si at man er tom for argumenter.
CHILDDDD
XX til Ken Olsen etter vedvarende personangrep fra ham; Og her tillater du deg å mene litt av hvert om meg; jeg var akkurat en sviker som din mor, en kontrollert en sådan.. i call bullshit on you! ikke har du møtt meg eller vet noe som helst om meg eller saken min. Ikke har jeg gått ut i offentligheten heller. Jeg er uansett ikke mor di, kjenner henne ikke, så vennligst ikke sammenlign meg med den kontrollerte svikeren du beskriver.
Personvern har gutten krav på, og ikke bli brukt som et objekt i en film som brukes som taktikkeri.
Barnets ve og vel må gå først, og å bruke barnet på denne måten byr meg i mot. Ken Joar Olsen, når har jeg sagt at barnet skal oppfordres til å bli med?? Hvis du finner en eneste kommentar avmeg der jeg har oppfordret foreldre til å overgi sine barn med samtykke, så vis meg den kommentaren! Jeg snakket i hovedsak om guttens rett på personvern idet han blir utlevert i sitt mest sårbare. Og jeg stilte meg kritisk til hvordan foreldrene forholdt seg/ ikke forholdt seg til gutten idet han lå der alene overmannet av politi og barnevern!
Vri og vend så mye du og dere andre vil, men da er dere ikke hakket bedre enn de konsulentene som sitter å fabrikkerer historier i etaten! Man må passe seg for å synke ned på et visst nivå. Iallefall hvis man vil beholde integritet og fornuft.
Ken Olsen til XX: Har forholdt meg helt saklig jeg, at du har valgt å ikke ville lese andre sine kommentarer for å få gjennomslag for egen meninger må du nok ta på din egen kappe… Men så er det vell ikke lenge til du så må slette dine kommentarer, av sikkerhets hensyn? For meg å se, virker du på en eller annen måte desperat for å få rett? Uten refleksjons evne, og barneperspektiv.
XX: Spennende å kaste seg ut i slikt, man vet man blir slaktet, men det er interessant å se hvor lang folk tillater seg å gå.
Blir lenge til neste gang jeg forsøker meg på å praktisere ytringsfrihet her inne. Men dere finner sikkert noen andre å kaste dere over .
(Utdrag fra kommentarrekken slutt, og de er ikke gjengitt i rekkefølge. Dog er ingenting av det jeg har sammefattet tatt ut av kontekst.)
Barnefarens brev til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland:
http://bodøposten.no/leserinnlegg-til-barne-og-likestillingsminister-linda-hofstad-helleland/
flowers of the green gardenNYNAV
Stor takk til XX for at hun stod opp for uvesenet.
02.05.2008 – Legger barnevernsbarn ut på Youtube
Barneombud, Knut Haanes mener at publiseringen av videoene bryter med FNs barnekonvensjon.
– Voksne har et ansvar og det ligger nedfelt i FNs barnekonvensjon, som er del av norsk lov, at barn har rett på et privatliv, barn har full integritet som fullverdige mennesker med menneskerett, og det er et brudd på deres integritet og deres privatliv å utlevere barn på denne måten.
https://www.vg.no/forbruker/teknologi/data-og-nett/legger-barnevernsbarn-ut-paa-youtube/a/514701/
21.09.2015 – Foreldre utleverer barna på nettet
Jurist Sara Eline Grønvold har en mastergrad i barns personvern i sosiale medier, og har sammen med Morten Hendis skrevet boka «Barn og personvern».
– Nylig kom det en ny hjemmel i personopplysningsloven. Her heter det at barn ikke skal behandles på en måte som kan «virke uforsvarlig av hensyn til barnets beste», opplyser Grønvold.
Juristen understreker at i tilfeller hvor barn er involvert må man utvise særlig varsomhet.
– Et vergeløst barn kan ikke gjøre seg opp en mening på egne vegne, sier hun.
https://www.ta.no/nyheter/sosiale-medier/nettbruk/foreldre-utleverer-barna-pa-nettet/s/5-50-125236
Når barn og barnevernsaker eksponeres i media. Barnevernkonferansen 2016
Side 27: Barnevernssaker på nett – Barnet brukes i de voksnes interesse
1.Ved skilsmisse
2. Mot barnevernet
3. Protestarena
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Barn%20og%20foreldre%20DOK/Barnevern/Datatilsynet.pdf

 

buds-in-bloom-picture-flowers

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/
HOVEDSIDE BLOGG:
https://sommer17.wordpress.com/
Reklamer

Én kommentar på “Sensurert og raljert med på det mest graverende av jurist Anita Skippervik og hennes provokatører vedr. barnevernet og gutten i Ås

  1. Bente Støa
    februar 14, 2018

    Jeg er forundret over at du øyeblikkelig tok barnevernets side i denne saken. Mange i systemet og ellers ser deg som en like stor kjeftesmelle når det gjelder dine egne saker. Av og til kan det lønne seg å holde kjeft. Jeg vil tro at sønnen hører at foreldrene sloss for han. Sannsynligvis deler han deres oppfatning av at INGEN andre gjør det. Er du plutselig blitt sentimental? Eller bare kjefter du? Jeg fant deg på Facebook, og bare med denne saken. Har tenkt på den noen dager, og ville skrive, og du hadde stengt av. Du gjør altså som andre som heller ikke liker den veien innleggene går. Hilsen Bente Støa.

    13. februar 2018 kl. 23:55 skrev Jeanines Blogg. Når offentlig sektor

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den februar 13, 2018 av i Nyheter&Debatt, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2018
M T O T F L S
« jan   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: