Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

#MeForvaltningsofferToo


 

Del gjerne posten og/eller bruk innholdet i alle sammenhenger.  Fint om alle og enhver har tid til å spikre innholdet bak emneknaggen på sin side og ellers, hvor budskapet når ut til flest mulig.
(Som jeg nylig skrev til Jobcentrets ofre og dets administrator i Danmark – Kim Madsen som øyeblikkelig satte som plakat #MeReformramtTooinn på både egen FB-side, og min oppfordring inn i nevnte gruppe):
«Hei, Madsen. Jeg lurer bare på om du – som også går i bresjen for reformrammede mennesker med liv og helse som innsats, kunne tenke deg å dele emneknaggen #MeForvaltningsofferToo og oppfordre alle i ditt land m.fl. til å sette denne ved sitt navn i samtlige debatt- blogg- avisinnlegg osv.
MERK: Selvsagt måtte den i Danmark endres til #MeReformramtToo – men innholdet – den klare beskjeden som ligger deri om at nok er nok, vil dog være den samme.
Dere kan alle f.eks ta base i enkelte avsnitt som vist under i denne posten og gjøre om på dem så de passer til behovene mennesker har for å gjøre seg hørt i deres land.»
En stor takk til Madsen!
https://www.facebook.com/groups/1490301027910427/

 

THANKSSSS

Statsminister Erna Solberg foreslo MeToo-kampanje:

 

SOLBERGG

 
– I disse dager hvor vi diskuterer MeToo i alle nivåer, trenger vi en slags MeToo-kampanje på korrupsjon.
Vi må finne en måte å gjøre dette uakseptabelt i alle nivåer i vårt samfunn, sa Solberg på pressekonferansen i Davos.
https://www.nrk.no/norge/solberg-foreslo-en-_metoo-kampanje-mot-korrupsjon-pa-davos-mote-1.13879972
Nye tider for maktpersoner
Kronikk: #Metoo dreier seg om mer enn sex. I arbeidslivet og politikken blir grensene for uakseptabel maktbruk flyttet og kravene til anstendighet skjerpet.
https://kommunal-rapport.no/meninger/kronikk/2018/01/nye-tider-maktpersoner
Emneknaggen #metoo handler altså i første rekke om ytringsfrihet og avsløringen av et kollektivt maktmisbruk.:
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/EowJOP/Sheknew-truer-metoo–Tor-Erik-Martinsen

 

Protect

 

Min oppfordring til å varsle: #MeForvaltningsofferToo – er således «innafor». Og:
BEHOVET FOR VARSLING GJELDER PÅ ALLE SAMFUNNSOMRÅDER, IKKE BARE I ARBEIDSLIVET!
Handelshøyskolen 13.03.2017: Snu varslerens status fra sviker til helt
Fenomenet varsling må løftes ut av Arbeidsmiljøloven og gis en egen generell lov for å markere at behovet for varsling gjelder på alle samfunnsområder, ikke bare i arbeidslivet.
Også andre enn ansatte og innleide arbeidstagere har behov for varslervern. De har også en stor samfunnsverdi som varslere.
Allmennhetens og myndighetenes behov for opplysninger om kritikkverdige forhold er vesentlig for transparens og etterprøvbarhet.
Og behovet går lengre enn opplysninger om den enkelte virksomhets arbeidsmiljø.
Varslere bør være trygge på at den varslingen gjelder ikke har definisjonsmakten over varslingens berettigelse.
(Tekst: Advokatene Nicolai Skjold og Jan Fougner i Wiersholm)
https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/snu-varslerens-status-fra-sviker-til-helt/

 

 

 

 

Eksempler på andre gruppers benyttelse av hashtaggen: Mandag denne uken lanserte Marit Hovdal Moan og Sophia Efstathiou ved NTNU oppropet #MeTooAkademia, som en emneknagg og en underskriftskampanje.
Over 3200 leger og medisinstudenter slår nå alarm i oppropet #utentaushetsplikt.
https://www.aftenposten.no/norge/i/9mvnGq/–En-del-eldre-leger-bruker-seksuell-trakassering-som-maktmiddel
Mandag denne uken lanserte Marit Hovdal Moan og Sophia Efstathiou ved NTNU oppropet #MeTooAkademia, som en emneknagg og en underskriftskampanje.
https://morgenbladet.no/aktuelt/a-bryte-stillheten-er-viktig
#Metoo i Sverige – nya avslöjanden varje dag
 I Sverige växer metoo-kampanjen – bransch för bransch – på ett sätt som få hade kunnat förutspå.
Här är utvecklingen i stora drag hittills.
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26686767.ab
Nu berättar 2192 kvinnor om situationen i den svenska musikbranschen, i följderna av #metoo och #tystnadtagning: #närmusikentystnar.
https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-sjunga-mer/
#metoo samlar snart alla branscher i Sverige – här är listan
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/metoo-samlar-snart-alla-branscher-i-sverige-har-ar-listan

 

 

Videre, slutter meg til følgende karakteristikk av de totalt uakseptable forholdene fra rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen i dag 12.01.2018:
Metoo representerer en bevissthetsrevolusjon som jeg synes er veldig nødvendig. Hvis dette kan bidra til transparens i maktutøvelsen, er jeg svært glad for det.
Det er stor fare for at det fins vennekulturer som hvisker vekk de reelle maktstrukturene.
Mange har kjent på at dersom de sier fra, kan det få represalier.
– Dette er en taushetskultur som må brytes. Hvorfor har ikke systemene fanget opp det som påstås å eksisterere.
https://www.vartoslo.no/rektoren-ved-kunsthogskolen-i-oslo-knytter-varselet-mot-hogskolen-til-danselinja-rystende-og-svaert-alvorlige-handlinger/
Nøyaktig samme rystende mekanismer tar plass i forvaltningen, hva maktmisbruk overfor forsvarsløse mennesker angår!
«Lov om Internkontroll» praktiseres så godt som ikke i sosialforvaltningen, og ignoreres konsekvent av klageinstansene når man varsler om dette i tilknytning til sak! (1)

 

 

 

Jeg mener det er langt på overtid at alle vi forvaltningsrammede mennesker utnytter «Metoo»-kampanjen, og ikke sitter passive og bevitner at Eliten åpenbart har monopol på sloganen her til lands.
Kampanjen har fått stort gehør, og bør utvides fra – ikke kun avsløringer om seksuelle overgrep (som er viktige nok), men også til å innbefatte mennesker som har erfart maktmisbruk i ulike former fra Forvaltningen.
Derfor oppfordrer jeg alle til å dele følgende emneknagg på sin side, gjerne at dere setter eget bilde og navn ved, og klart og tydelig konstaterer som jeg gjør her:
#MeForvaltningsofferToo
En kan selvsagt velge om egen historie skal inkluderes, eller om statementet skal stå alene. Det viktigste er at det blir lagt merke til slik at det synes at vi er mange, og at vi velger å sette foten ned!
Sett også for eksempel emneknaggen etter navnet ditt når du kommenterer i div. debatter.
Måtte alle mennesker på FB, blogg, og ellers alle relevante plattformer kringkaste over det ganske land at nok er nok, og at vi protesterer på det inderligste å bli kategorisert som annenrangs borgere og tiet ihjel med våre klager og varslinger av både medier og klageinstanser.
Så vi vil snart oppdage nøyaktig HVOR langt Metoo-kampanjen – hvorav forvaltningsofre er berettiget til å inkluderes i begrepets essens – favner …
Vil emneknaggen som dreier seg om ytringsfrihet og avsløringen av et kollektivt maktmisbruk åpne opp for oss også? – eller skal den kun brukes til å avsette politikere?
Link gjerne til dette blogginnlegget, her jeg redegjør for kampanjen.
Tusen takk.
Jeanine Horntvedt (55)

 

 

 

MERK: Like etter at jeg skrev dette innlegget og neste (vist som nr. 2 under her), satte FB foten ned!:
Emneknaggen #MeForvaltningsofferToo har blitt blokkert av FBs sikkerhetssystem!
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/14/emneknaggen-meforvaltningsoffertoo-har-blitt-blokkert-av-fbs-sikkerhetssystem/
#MeForvaltningsofferToo sensurert i Danmark og?
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/13/meforvaltningsoffertoo-sensurert-i-danmark-og/

 

 

 

Om meg: Borgerjournalist, informasjonsrådgiver, Meddommer i Oslo Tingrett 2010 – 2013 og i Borgarting Lagmannsrett 2013 – 2020
Jeg er 55 år, har examen artium fra Fagerborg gymnas, et-årig bokføring og regnskap, et- årig Helse- og sosialfag, fire-årig vernepleierutdannelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, et- årig jusstudie ved Domus Nova og Domus Academica og en bachelorgrad i Kultur- og Samfunnsfag ved Universitetet i Oslo som jeg egentlig skulle fullføre over de vanlige tre år, men brukte fire, da jeg samtidig gikk med stor svulst i halsen som legene nektet å fjerne, men som endelig ble operert vekk etter fire år da den hadde rukket å vokse inn i luftrøret.
Da jeg var ca. 30 år begynte et smertehelvete i hele ni år som legene ikke fant ut av. Når de det endelig gjorde i 2001 ble jeg hasteoperert og vant pasientskadesøksmålet, men min helse var kraftig redusert.
Flere store operasjoner fulgte, samtidig som Nav og deres samarbeidspartner OPT utarbeidet en falsk Rapport som ledet til at min Yrkesrettede Attføring ble tatt fra meg slik at de kunne sende meg rett over på sosialen – hvis kamp og sykdom til slutt gjorde at jeg ikke kunne klare å stå i arbeidslivet lenger.
Sosialtjenesten sanksjonerte ogå sterkt overfor min varsling, og har besørget å holde meg – med alvorlige sykdommer og skader i kroppen, ulovlig nede på, og mange ganger langt under aller minste grunnsats sosialhjelp – på 10. året.
Fire leger erklærte meg etterhvert 100 % ufør over en periode på flere år, hvorav Nav kun valgte å forholde seg til den siste av dem, som er overlege på Rikshospitalet og jeg fikk tilstått uførepensjon i mai 2015.

 

 

 

Mitt valg har vært å utlevere både navnene på urederlige ansatte og deres ledere samt tapede samtaler med forvaltningsmobben, som i fellesskap besørger at internjustisen opprettholdes i egne fagforeningsbeskyttede reir – deres ubegrensede sanksjonsmuligheter overfor varslere som ødelegger helse og i ytterste konsekvens tar liv.
Dette, etter å ha anonymisert skadevolderene i flere år i debatter i aviser og ulike fora på nettet og varslet til samtlige overordnede klageinstanser – fullstendig uten gehør!
Forvaltningen ivaretar kun seg og sitt når deres ofre kringkaster sine vitnesbyrd, og (u)gjerningspersonene setter ubekymret inn et tungt og uuttømmelig artilleri for å eliminere varsleren. De opprettholder bekymringsløst sin hevntunge rovdrift som avstedkommer utmattelse og feilernæring for den «utvalgte» (i mitt tilfelle) som får sitt livsopphold resolutt snevret inn til det livstruende uholdbare trass legeerklæringer som konkluderer med at ulovlighetene vil være nettopp – «livstruende», og i tillegg lovstridige! Det koster ikke bødlene en kalori.
Mennesker, syke, eldre, uføre og andre må surrealistisk nok seg seg nødt til å kjempe for sine liv når de intet har å gå på fra før, alt mens menneskeplagerene som er ansatt ved div. forvaltningsarenaer innehar uuttømmelige ressurser for konsekvent å begå maktmisbruk overfor borgere som har levert inn klager på deres maktmisbuk, eller/og vitnet om deres lovbrudd offentlig. Med få pennestrøk bagatelliserer og/eller omdefinerer de sakenes faktiske forhold.
Deres ugjerninger rammes helt klart av Straffeloven og dertil hørende brudd på etiske retningslinjer, som begge medfører tap av tjeneste, bøter og i enkelte tilfeller fengselsstraff.
Men utro tjenere i flere leire samt det kameraderi som hersker flere etater imellom besørger at skadevolderene aldri får sine straffer effektuert!
Det er DET som er saken.
Hva sosialforvaltningen angår: Bjurstrøm- Det er ikke mangler ved regelverket som er problemet, men kvaliteten på det arbeidet som gjøres. Hun opplyser at Nav i disse dager har sendt et omfattende rundskriv til kommunene om hvordan behandlingen av sosialhjelpen skal foregå. Her er reglene klare, men manglene oppstår når kommunene skal behandle dem (Utdraget er hentet fra posten – Stortingsmeldingen som aldri blir utgitt)

 

 

 

Forvaltningens kyniske og livsfarlige lek med liv – det være seg innenfor Nav, barnevern, eldreomsorg etc – skal ikke få ta plass i det skjulte, og må bli flombelyst på lik linje med #Metoo sitt opprinnelige budskap om seksuell trakassering, siden deres forurettede og forkrøpne herjinger avstedkommer svært alvorlige konsekvenser for mennesker som allerede ligger nede uten reell rettsikkerhet og adekvate midler å ta i bruk, og mange ganger tiet fullstendig ihjel av Pressen! (noen få eksempler fra egne opplevelser):
VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
http://bit.ly/2nugIby
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4
Tilhørende post: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2suYLMu
MERK: Hvordan står det til med helsen til varslere her i landet?:
https://sommer17.wordpress.com/2017/05/25/hvordan-star-det-til-med-helsen-til-varslere-her-i-landet/

 

 

 

 

 

 

 

#metoo-kampanjen er ikke ny. Uttrykket ble skapt av denne kvinnen for et tiår siden.
https://www.aftenposten.no/verden/i/ngaxpa/metoo-kampanjen-er-ikke-ny-Uttrykket-ble-skapt-av-denne-kvinnen-for-et-tiar-siden
(1) Venninnene i Departementene
https://sommer17.wordpress.com/2016/06/29/venninnene-i-departementene/
Hovedside blogg:
https://sommer17.wordpress.com/
Listen over alle bloggposter:
https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 11, 2018 av i Politikk med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2018
M T O T F L S
« des   feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 054 andre følgere

%d bloggere like this: