Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!


Er det i orden at en av landets fremste overordnede klageinstanser unnlater og påse at sentrale lovpålagte rettigheter blir oppfylt ved å forsettlig feilbehandle klagesaker som er sendt dem fra den svakere stilte part – borgere som i sin ytterste fortvilelse og avmakt har benyttet seg av selvtekt (1) og har publisert forsettlig skadevolding fra offentlig myndighet på nettet i diverse fora etter å ha blitt ignorert og tiet ihjel fra alle relevante overordnede ledd man har kontaktet med sitt rop om hjelp – uten å ha mottatt respons?
Er det en slags «Den som er med på leken må tåle steken- mentalitet» som ligger til grunn for alle Fylkesmannens avgjørelser, gjøren og laden?
Finnes det noen type uskrevne regler i «et spill» jeg ikke har forstått?!
Går det hele ut på at når ovemakten i flokk og samhold «føler seg avslørt», så har de – i kraft av sin suverenitet, adgang på å utøve diverse sanksjonerer ved å utmatte den menigmann som har varslet om deres diverse avvik offentlig ved å agere idiot overfor ekplisitte bevis for ulovligheter begått av sosialtjenesten, og forsøke å få varsleren til å trekke sine publikasjoner i en «privat samtale» som aldri vil bli nedtegnet og arkivert noe sted av foretaket det er varslet om!?:
(1) Selvtekt: «Selvtekt kan være aktuelt der det vil være urimelig å forvente at den som er krenket skal måtte vente på at myndighetene skal gripe inn.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Selvtekt

TILHØRENDE POST:

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
http://bit.ly/2nugIby

 

 

Magevendende avsløring festet til Tape, torsdag 30.03.2017:
Det dreier seg om atter en sanksjon som har rammet meg etter at jeg påklaget to sosionomers graverende og forsettlige tjenesteavvik til Fylkesmannen 28.02.2017: Å la meg som er eldre diabetiker og min lille hund leve på kun 70 kroner dagen i nær tre måneder, med kopi av (senere) politianmeldelse vedlagt en liten tid etter.
Samtidig uttrykte jeg at det var stor sannsynlighet for at det var et samrøre mellom saksbehandler hos Fylkesmannen – Linn Timenes og sosialtjenesten, jfr. hennes siste avvisning av alvorlig varsling fra meg sent i 2016 som overhodet ikke kunne passere, var ikke sådant tilfelle! På det grunnlag krevde jeg at hun ble holdt unna denne saken.
Sosionomene som har stått ansvarlige for den opp i dagen ulovlige forvaltningsførselen beskrevet, er atter Line Tunsve & Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial – som regelen er.
Anonym saksbehandler hos Fylkemannen gav selvsagt tospannet ukritisk medhold i den grenseoverskridende sadismen – som regelen også er, hvilket fremgikk av brev jeg mottok derfra i går.
Saksbehandleren hadde altså ikke undertegnet sitt sinnsvake makkverk der ingen av mine anførsler og krav var belyst eller kommentert – slik som regelen alltid har vært!
Derfor ringte jeg dit og spurte forværelset sosialavdelingen hos Fylkesmannen (Oslo) hvem min saksbehandler var. Det ble en skremmende opplevelse!
Sitat – avskrift fra lydopptaket:

 

 

Sekretær: Du skal få snakke med Grete Finstad! (Seksjonssjef hos Fylkesmannen)
Jeg: Seksjonssjefen?! – Er det HUN som har behandlet søknaden min?
Sekretær: Ja!
Jeg: Å?!
Sekretær: Ja!
Jeg: Unnskyld… Er det vanlig at seksjonssjefer behandler søknader fra vanlige folk? ……. Hallo?…… HALLO???
Nervøs sekretær: Jeg skal bare få satt deg over til Grete Finstad!
Jeg: Hørte du spørsmålet mitt?
Sekretær: Det kan du stille til Grete Finstad, et lite øyeblikk bare!
Finstad kommer i telefonen, jeg gjengir sekretærens påstand om at det er HUN som er min saksbehandler, og spør om det er rett prosedyre at en seksjonssjef skal behandle min overklaging vedr. sosialhjelp – og ikke en vanlig saksbehandler.
Finstad avkrefter sekretærens påstand, og svarer at saksbehandleren ikke er der nå, «hun er sykemeldt!»
Jeg fremholder at jeg gjerne vil vite navnet uansett, men Finstad bare avslutter:  – «Så derfor så snakker du med meg»!
Jeg gjør et nytt forsøk på å få navnet oppgitt – hvem er det som er min saksbehandler?!
Finstad: DET ER MEG!
Jeg: ????????????????????????????????????????????????????

 

Finstad: Så lenge hun er sykemeldt, så er det meg!
Jeg: Det har jo alltid stått et navn før?
Finstad: Men det er MEG du skal snakke med, da! Men hva er det du lurer på?
Jeg: Jeg lurer på hvorfor det bare er avdelingsdirektører og seksjonssjefer som behandler mine søknader både på Nav og hos dere – ikke vanlige saksbehandlere, og hvorfor saksbehandlers navn er skjult.
Selv om hun NÅ skulle være sykemeldt, så har hun jo behandlet saken, og hennes navn skulle da ha stått på stadfestelsen dere har gjort av sosialtjenestens kriminelle forhold.
Finstad: Ja. Men poenget er at du har vært ufin med annen saksbehandler hos oss, og det er ganske plagsomt at det ligger på nettet, så derfor så har vi funnet ut at du skal snakke med en av lederene hos oss.
Jeg ber om navn og opptak for gjennomgang på hva hun sikter til.
Finstad: Det er på Rigmor Hartvedt der hun kommer opp med navn hver gang hun blir søkt på.
Hvis du tar bort det, så skal vi sette på saksbehandler igjen!
Jeg (på autopilot): «Hvis jeg tar bort lydopptaket med Rigmor Hartvedt, så opplyser dere meg om hvem min saksbehandler er hos dere!??»
Hadde jeg ikke sittet ned når jeg fikk dette i øret så hadde det gått galt, det vridde seg oppe i hodet, og synet ble uklart. et sekund.

 

Finstad: Ja, hvis du kan være VENNLIG å ta bort opptaket – eller det som LIGGER UTE på Hartvedt (altså underforstått – BÅDE lydopptak og avskrift av lydopptakene i blogginnlegg) – så vil du få sakbehandler som vanlig igjen – UTEN å snakke med LEDERE!
Jeg: Så dette er en sanksjon dere bruker overfor meg for å ha lagt ut lydopptaket!
Finstad: Det er ingen sanksjon – det er jo bare det at vi skal beskytte våre ansatte!
Jeg: Så dere skal ikke beskytte de som … Jeg har jo ikke fått svar på noen av mine anførsler i klagen – det her er jo et makkverk uten sidestykke – det er derfor jeg spør om navn på saksbehandleren. OG – belastning?! Det er en BELASTNING FOR MEG – rett etter å ha funnet min mor død i hjemmet at Rigmor Hartvedt påstod at det ikke lå under Fylkesmannens mandat å behandle klage på … (sosialtjenestens brudd på taushetsplikt)
Finstad: Det er veldig lenge siden, vet du…
Jeg: Jeg har jo ikke gjort annet enn å dokumentere de faktiske forhold som var helt under pari!
Det går ikke AN at en RÅDGIVER hos Fylkesmannen gir meg falsk opplysning om at brudd på taushetsplikt ikke gikk an å behandle rett etter at jeg fant min mor død – Hun er RÅDGIVER hos dere, og hun må meget vel vite at det ligger under en av deres SENTRALE oppgaver  – så hvorfor ikke det skal få lov til å belyses på nettet for allmen interesse –  det må du nesten forklare meg!
Finstad: Det er måten det gjøres på! Det er i alle fall bakgrunnen da for at du skal snakke med meg når det gjelder denne saken her! Men er ikke det greit det da!?
Jeg: Nei. Det synes jeg ikke er greit i det hele tatt! Det er sanksjoner – uansett hva du velger å kalle det!
Jeg har RETT på å vite navnet på min saksbehandler, og ikke bli rammet av represalier over (å ha avslørt) tidligere forbrytelser i offentlig tjeneste hos deres ansatte!
Finstad ber meg da om å sende hva jeg har av evt. innvendinger mht vedtaket som nå er gjort inn til henne, så skulle hun «se på saken»!

 

Jeg: Men du står altså fast på at lydopptaket med Rigmor Hartvedt må slettes før jeg får vite hvem som har saksbehandlet dette… dette…
Finstad: Så lenge det er – det er ubehagelig, så…!
Jeg: Ubehagelig – for DERE ja?!
Finstad – Ubehagelig – ja – det går jo på privatpersonen – HENNE – det går jo ikke bare på arbeidet!
Jeg: (JO det er det!) Det er jo en PRIVATPERSON som har gitt meg en fullstendig uriktig opplysning, og det er jo PRIVATPERSONER innenfor sosial- og andre foretak som skal stå ansvarlig for den feilinformasjon den enkelte vedkommende gir – det står jo i lov om sosialt arbeid!
Finstad: Men da er det en helt annen måte å gjøre det på, vet du – da må du heller henvende deg  til leder eller et eller annet, og da er det helt vanlig kutyme, at da tar vi som er ledere og snakker med dere!
(JEG PRESISERER: MIN VARSLING BLE UMIDDELBART SENDT  TIL FYLKESMANN SVARSTAD HAUGLAND NÅR AVVIKET TOK PLASS – MED TOTAL TAUSHET SOM RESULTAT (det er det vanlige). DERFOR KRINGKASTET JEG DEN ULOVLIGE FORVALTNINGSFØRSELEN PÅ BLOGG OG YOUTUBE)!
Jeg: Jeg oppfatter dette som en klar sanksjon – «Trekk lydopptaket, ellers gidder ikke vi samarbeide med deg, og vil gjøre livet et helsike for deg»!
Finstad: Det er ikke det jeg sier!
Jeg: Nei! Men det er slik det er; For denne forbrytelsen – å la en diabetessyk dame med hund leve for 70 kroner dagen i tre måneder – at dere STADFESTER denne behandlingen fra sosionomene med trampeklapp og bravur, det er magevendende! Det er helt – HELT feil! (samtalen avsluttes)

 

Finstad påstod altså at jeg hadde «vært ufin mot» en av deres medarbeidere «før», (FOR FIRE ÅR SIDEN) – og derfor fikk jeg ikke vite navnet på saksbehandleren!
Hun sa at jeg hadde lagt ut på nettet om Hartvedt, og så lenge jeg ikke fjernet det, fikk jeg heller ikke vite navnet på den som behandlet min sak!
Jeg svarte at de ikke hadde LOV å ramme meg med sanksjoner på det grunnag, og at hvis noen hadde begått overtramp, så var det Hartvedt som direkte løy til meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt (som temaet var den gang i 2013) ikke lå under Fylkesmannens gebet å behandle!
Dette, enda hun visste at jeg nettopp hadde funnet min mor død i hjemmet og uttrykte at det var leit i begynnelsen av samtalen!
Dog er det er tydeligvis JEG som skal straffes som fremgikk, siden Finstad presiserte overfor meg at hun hadde et ansvar for å «BESKYTTE SINE ANSATTE»!
Og selvsagt sjikanerte jeg ikke Hartvedt i lydopptaket, jeg var så inne i min egen sorg at jeg tok hennes uttalelse der og da for god fisk enda jeg naturligvis visste bedre.
Sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshaugen skrev i 2014 et brev til meg som gikk i samme gate – han overså min varsling og slo full ring rundt sine ansatte, og så fikk jeg underforstått slutte å «henge ut hans ansatte for at vi i fortsettelsen skulle kunne ha et godt samarbeid»!
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/29/trusselbrevet-fra-sosalsjefen-ved-nav-st-hanshaugen/
Dette er ulovlig forvaltningsførsel på et groteskt nivå!

 

 

Jeg vil presisere at etter at Røeggen i overnevnte brev uttalte at jeg ikke fikk vite hvem min saksbehandler var – og jeg overklaget dette, har denne (Line Tunsve) alltid siden stått med fullt navn i alle vedtak – selv om jeg selvsagt ikke etterkom sosialsjefens forsøk på knebling av min ytringsfrihet.
Saksbehandlere hos Fylkesmannen har også satt sine fulle navn på samtlige av sine avslagsvedtak både før og etter at jeg la ut lydopptaket med Hartvedt, men saken er at jeg i min siste overklaging dit i februar 2017 innklaget Linn Timenes hos Fylkesmannen for å ha et samrøre med sosialtjenesten pga hennes foregående medhold til disse i sak av 2016 som hun umulig kunne ha gitt dem medhold i, hvis en samforståelse mellom henne og sosialtjenesten ikke var en realitet.
DA først forsvant navnet på saksbehandler – og Hartvedt ble brukt som påskudd og tvang :
«Gi oss det vi er ute etter, så skal vi kanskje gi deg det du etterlyser!»
Jeg repliserte selvsagt at den enkelte saksbehandler plikter å stå ansvarlig for eget fattede vedtak, og allmennheten hadde krav på å få vite om en slik løgn av de helt monumentale – gitt en borger i en svært sårbar situasjon, uten at det nådde frem.
Les underbygging for overnevnte påstand i posten under med ref:
Institutt for klinisk medisin. Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO 01.05.2012 Side 5 – 2.6 Yrkesetisk grunnlagsdokument
Individuelt ansvar (…) Sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå.
Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet.
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
https://sommer17.wordpress.com/2015/01/02/man-skylder-pa-systemet-forvaltningskriminaliteten-i-nav/

 

Her følger linker til materialet oppgitt, de to siste blogginnleggene og trusselbrevet fra sosialtjenesten.
Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/29/sosionomene-vi-anbefaler-at-du-skaffer-deg-en-hjelpeverge/
Posten knyttet til overnevnte:
Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle: (link til opptaket med Hartvedt står litt langt nede der)
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/28/samroret-mellom-sosialtjenesten-og-fylkesmannen-bevist-en-gang-for-alle/
Jeg vil i tillegg sterkt fremheve det følgende, for grell sammenlikning av hvor langt sosialsjefen valgte å tøye grensene for sin totalt uakseptable fremferd med sitt trusselbrev, samt beskjeden jeg mottok fra lederen hos Fylkesmannen som mer enn godt nok indikerte at de har misbrukt sin makt ved å ignorere alle mine klager på sosionomenes herjinger på bakgrunn av forurettet gjengjeldelsestrang.
For det er ikke menneskelig mulig å applaudere sosialtjenestens avlivningsforsøk gjennom nær tre måneder på meg som eldre diabetiker og min hund ved å la meg leve på 70 kroner dagen, hvis ikke et graverende samrøre lå til grunn!:
Jeg viser til en sak der aktører i det offentlige «følte seg uthengt» pga forvaltningsrammedes offentliggjøring av deres navn og agering og gikk til søksmål – men tapte så det suste hos Personvernnemnda.
Datatilsynets referanse: 2004/423- CWI/- og 2004/609 CWI. KLAGESAK 2005-03: Klage på Datatilsynets vedtak om avvisning. Personvernnemndas avgjørelse av 9.6.2005 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Hanne Bjurstrøm, Tom Bolstad, Sven-Erik Eikeid, Siv Bergit Pedersen, Lars Erik Fjørtoft)
1 Innledning. Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt klage på tilsynets vedtak av 1.9.2004, om avvisning av sak om internettsider som inneholder personopplysninger (…)
5. Datatilsynets vurdering: (…) Datatilsynet mener at det ikke foreligger holdepunkter for at nettsidene er opprettet for å skremme/eller hevne, slik kommunen anfører.
Tilsynet bemerker i denne sammenheng at fordi de finner at saken ligger i grenseområdet mellom ytringsfrihet og personvern, har internettsidene på tross av sin negative form, også et samfunnskritisk element (…)
Klagen tas ikke til følge.
Oslo 9.6.2005
Jon Bing
Leder
http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005_3.htm

 

Fylkesmannen kunne – ikke bare kunne men har udiskutabelt vært FORPLIKTET til å gå ad riktig tjenestevei og anmelde meg til politiet hvis de mente at de hadde hatt en sak, at ytringsfriheten var misbrukt og lydopptaket ulovlig, men nei! Det gjorde de ikke!
De har i stedet latt uhyrligheter begått av sosionomene passere ustraffet i taus indignasjon over flere ÅR, og både omdefinert, tiet ihjel og underslått mine høyst etterprøvbare bevis for ulovlig forvaltningsførsel som sanksjoner overfor min ytringsfrihet konsekvent.
De har forsettlig skadet en funksjonshemmet eldre borger voldsomt med sin ignoranse, og latt opp i dagen forbrytelser i offentlig tjeneste som beviselig vil forkorte mitt liv og påføre meg store unødvendige lidelser og ekstrabelastninger utspille seg konsekvensfritt!
OG – «På bakrommet» trekker altså seksjonssjef Finstad frem riset bak speilet og kunngjør at de ikke vil gi meg navnet på saksbehandler som nå nylig gav sosionomene fullt medhold i at de nesten lot meg og min hund sulte i hjel under hele 90 dager – selv med deres viten om alvorlig diabetessysykdom innbefattet, hvis jeg ikke slettet et fire år gammelt lydopptak OG blogginnlegget med avskrift av deres RÅDGIVER (Hartvedts) falske opplysninger som hun foret meg med!
Tjenesteavviket kom med en bindegal strategisk påstand om at det var JEG som hadde «vært ufin mot HENNE!»
Fengselsstraff, mener jeg det er for denne form for grov manipulering av offentlig ansatt overfor den svakere stilte part mot bedre vitende.
Og som et medlem så treffende kommenterte på Navgruppa jeg administrerer akkurat nå der diskusjonen har gått høyt:
«Vedtak uten underskrift er ugyldige. Man har rett til å vite hvem saksbehandler er. Føler saksbehandler seg truet er det en politisak, ikke en personalsak».
https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/
Utdrag fra posten – Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
ARBEIDSTILSYNET (ATIL): Arbeidstakere skal beskyttes mot vold og trusler
«Det fremgår derfor nå av arbeidsmiljøloven § 4-3, fjerde ledd at arbeidstakere så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.» (sitat slutt)
Jeg har ikke vært voldelig.
Jeg har ikke truet.
«Uheldige belastninger» – her er hva jeg har skrevet om det:
Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – er dette intet annet enn kalkulerende rå manipulering, som understøtter bortenfor en hver tvil at her foregår et systematisk og målrettet maktmisbruk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har tillatt seg å varsle om fullstendig uakseptable forhold (…)
For jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptakene sannheten og grelle realiteter vedrørende forbryterenes ugjerninger i offentlig virke som man samtidig kan høre på Youtube at er fullstendig rystende, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar der det fremgår at de opererer i fagorganisert samlet flokk, og over ÅR tar i bruk alle utenkelige midler for å tilintetgjøre meg som varsler.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!
Snakker vi PERSONVERN?
Det var nettopp temaet personvern som var involvert den gangen rådgiver Hartvedt hos Fylkesmannen løy til meg om at sosialtjenestens taushetsplikt ikke lå under deres gebet å behandle.
Hun var RÅDGIVER hos Fylkesmannen, der nettopp dette tema ligger som en av deres fremste plikter!
Hun løy til meg under de verste omstendigheter som menneskelig mulig kunne foreligge – og hun visste det!
SÅ – Min bevisføring som er av almenn interesse om at RÅDGIVER Harvedt – som man på opptaket hører at først overbringer sin kondolanse fordi jeg nettopp hadde funnet mamma død i hjemmet, med deretter velger å lyve til meg om at det ikke ligger i Fylkesmannens mandat å behandle klager på sosialtjenestens brudd på taushetsplikt – denne hennes hjerterå manipulering skal altså projiseres over på MEG – JEG er den som angivelig skal ha vært «ufin»!
JEG er den som skal straffes!
JEG er den som angivelig må tåle å ikke få vite hvem det nå er hos Fylkesmannen som har besluttet at sosialtjenesten har utført sine plikter uklanderlig, der vedkommende gav sosionomene fullt medhold i at 70 kroner dagen for meg med diabetes og min hund over en periode på nær tre måneder var fullstendig akseptabelt!
Ageringen er UFATTELIG! Den er SINNSYK! Den er SKREMMENDE! – Den er ulovlig.

 

OG – hvis de hadde lagd en Politisak:
Må jeg få spørre hvor et angivelig «risikobilde» ligger i dette tilfellet – hvor jeg som forvaltningsrammet eldre funksjonshemmet borger har stått alene mot en gjeng forvaltningskriminelle aktører over ÅR og kun har avslørt deres graverende forsettlige avvik på blogg via bevisopptak!?
Særdeles viktig blir postene jeg her linker til her å lese – så jeg uthever:

MERK – MERK – MERK – MERK – MERK – MERK – MERK – MERK – MERK – MERK – MERK:

VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!
Sosionomene underslår i stedet alle livsavgjørende relevante saksfakta for selv infamt å anføre: (…)
http://bit.ly/2ti1HyV
Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:

 

 

Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR
Del 2 – Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.
Sosialtjenesten – søker er prisgitt saksbehandler.
http://bit.ly/2t5rVlB
Sosialtjenestens mordforsøk satt i perspektiv:
Nav saboterer utdanning, og ignorerer varsling om ulovligheter:
 

 

– Skal menneskeverdet og de rettigheter en borger har, graderes – alt ettersom man er arbeidstaker, jobbsøker eller venter på/har blitt tilstått uførepensjon hva gjelder varsling om alarmerende avvik i foretakene?
Skal man bli møtt med ulike grader av sanksjoner og erfare spinngal vilkårlighet – alt ettersom hvilken «samfunnsposisjon» en befinner seg i?
Her sikter jeg til Sivilombudets uttalelser vedr. utilbørlige gjengjeldelser mot varslere, om den utstrakte ytringsfrihet ansatte har, når de erfarer misligheter på egen arbeidsplass:
Sivilombudsmannen 2006-10-30: SOM – Ansattes ytringsfrihet – skriftlig advarsel etter avisinnlegg 05.05.2011. Ansattes ytringsfrihet – skriftlig advarsel etter avisinnlegg 30. oktober 2006 (Sak 2006/530)
Det følger av Grunnloven § 100 at det er begrensningene i ytringsfriheten som må begrunnes (…)
Arbeidsgivers styringsrett gir imidlertid ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer.
Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på illojal måte skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser.
Arbeidsgivere kan derfor ikke slå ned på ytringer som oppfattes som uønskete, uheldige eller ubehagelige (sitat slutt)
Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013. Utdrag fra side 122:
Sivilombudsmannens uttalelse i en sak om ansattes ytringsfrihet
Den alminnelige ytringsfriheten følger av EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100 (…)
I avveiningen mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten uttalte ombudsmannen at begrensninger i ytringsfriheten som generelt utgangspunkt bare burde gjelde ytringer som påviselig skadet, eller kunne skade, arbeidsgivers interesse på en unødvendig måte, og at bevisbyrden lå på arbeidsgiver (sitat slutt)
Jeg vil herunder fremheve sosialsjefens påstander fra posten som tilhører denne og som jeg viste til innledningsvis her (utdrag):
Så insisterte jeg på å få gjenta mitt spørsmål om hvorfor sosiallederen aldri hadde svart meg på min graverende varsling av 9/2 eller tilleggene jeg sendte ham senere samme måned, samt klagen av 27 mars 2014.
Da svarer han meg kun (lydopptak): «Det er DU som påstår at det har skjedd lovbrudd, og da må DU bevise det, for å komme med slike påstander!»
Sosialsjef Sigurd Røeggen løy altså til meg som den manipulerende kujon han er ved å vri lovbestemmelsen om bevisbyrde trill rundt for å villede og ramme meg. Dette proklamerte han selv om bevisene lå ytterst tilgjengelig rett under nesen hans, i form av alle mine klager på ulovlig forvaltningsførsel som jeg hadde sendt ham i kopi per mail over svært lang tid, men som han aldri aktet å ta tak i – forpliktet som han er til å «Holde orden i eget hus» etter Lov om internkontroll, men som han ut fra egen illvilje og gjengjeldelsestrang overfor meg bestemte seg for å trekke rett ned i dass. Og akkurat der, befinner alle mine alvorlige varslinger seg enda i skrivende stund!
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/29/trusselbrevet-fra-sosalsjefen-ved-nav-st-hanshaugen/
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/25/nav-st-hanshaugen-sosial-og-ombudet-sosialsjef-sigurd-roeggen/
Les posten med materiale som ytterligere forsterker holdet i overnevnte avsløring:
Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:
«Det er jo godt kjent at «Sigurd» avskyr deg og gjør alt han kan for å ødelegge, det har vært et stort samtaleemne mellom flere ansatte her i bydelen leeeenge , og du kan tro at diskusjonene har gått hett for seg!»
Avsløringen som slett ikke kom som en bombe siden «Sigurd» og hans ditto forvalningskriminelle medarbeidere har forsøkt å ta mitt liv gjennom drøye tre år (Line Tunsve & Randi Trøeng) ved å nekte meg tilstrekkelig lovpålagt livsopphold og utpine meg på nødhjelpssatser i månedsvis, ble gitt meg fra dypt indignert ansatt i Oslo Kommune med vitne til stede.
To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke (utdrag):
Navklikken har full anledning til å uttale seg i pressen hvis jeg selv løser dem fra taushetsplikten – hvilket jeg selvsagt hadde gjort umiddelbart i så måte, og de har full adgang på å anmelde meg til politiet hvis de mener at mine metoder er lovstridige.
Hvorfor de aldri har benyttet seg av disse muligheter, er innlysende:
Bak deres absolutte immunitet og maktgiven, befinner det seg noen onde, tarvelige og æreløse kujoner, som kun ved sin strategiske og absolutte taushet kan fortsette å begrave varsleren (meg) og gå fri fra sine multiple lov- etikk og regelbrudd.
Ved å stevne meg derimot, ville de ha skutt seg selv i foten – men de har tross alt næringsvett hva kommer til eget velbefinnende siden jeg da naturligvis ville fått meg Advokat og helvete ville ha ramlet ned over deres hoder.
http://bit.ly/29kVlHd

ABABABABABABABABABABABABLAND

Lydopptak Youtube:
TELEFONSAMTALE MED HARTVEDT – Rådgiver hos Fylkesmannen 02.04.2013
Hjerterå manipulering fra Rådgiver Rigmor Hartvedt etter dødsfall:
http://bit.ly/1zEAvmi
Jeg ringer Fylkesmannen og min saksbehandler der – Hartvedt mens jeg enda bor på Nordstrand.
(Så fort jeg har ringt opp ringer det på døren, og jeg får blomster av naboen i anledning min mors bortgang).
Først utspør hun meg om dødsfallet 15 mars 2013, og hun hører at jeg er svært langt nede. Dette gjør ageringen spesielt stygg!
Les resten av nedtegnet lydopptak her, hvor det virkelig fremgår at Hartvedt manipulerer meg trill rundt med listig forsett i sin grundighet – grusomheten som Seksjonssjef Finstad støttet opp om i gårsdagens telefonsamtale der hun la til bindegal projisering om at JEG hadde vært «ufin» mot Hartvedt ved å publisere våre samtaler! En pøbel som Finstad så seg nødt til å skjerme den stakkars fagforeningsbeskyttede ansatte mot ved å skjule ny saksbehandlers navn overfor meg som hadde bifalt sosionomenens avlivningsforsøk fire år etter at denne hendelsen tok plass!:
Klagen til Fylkesmannen 2013 der rådgiver bedyrer at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres mandat å behandle! (utdrag fra lydopptak):
14:40 spurte jeg Hartvedt (troskyldig, for jeg trodde virkelig på hennes løgn i sorgen) om hun kunne skrive et lite notat (til Nav Nordstrand) om dagens samtale  (og gir henne et resymê over hvordan jeg har oppfattet det hele hittil); – om at det ikke vil bli opprettet noen «egen sak» på dette (bruddet på taushetsplikt) fordi det ikke ligger i deres mandat (løgnen hun hadde servert meg) (…)
Tilsvaret fra Hartvedt 15:16:
«Det er nok du som må ta den henvendelsen! Du bør jo egentlig trekke den klagen skriftlig da!» (Hartvedt ønsket forståelig nok ikke å inkriminere seg selv)
Jeg 15:25: Men hvis jeg trekker den klagen skriftlig nå, så kan jo ikke Sivilombudet behandle den heller!?

Hartvedt 15:30: Jeg anbefaler at du snakker med en JURIST da!
Jeg 15:36: Men du mener at jeg bør TREKKE denne klagen nå uan…
Hartvedt 15:39: Det er jo DITT valg da! Men nå har jeg sagt at hvis den blir sendt til oss, så får ikke vi gjort noe mere med den – og å vente et halvt år på å vente på at vi skal si at vi ikke får gjort noe med den, det er kanskje ikke så hensiktsmessig!
http://bit.ly/1F5bzc2

 

offensive

04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand (utdrag):
Oslo 02.04.2013 Jeg viser til telefonsamtale med Anette Jørve Ingjer dagen før påske.
Jeg forsto det slik at hun ønsket å opprette ny sak på min klage av mars 2013 på fortsatte massive og bevisste brudd på taushetsplikten.
Nå har jeg nettopp snakket med Rigmor Hartvedt ved Fylkesmannens kontor, som sier at det ikke er i hennes mandat å behandle slike saker.
Derfor ber jeg om at sosialtjenesten ikke oppretter ny sak på overnevnte, men at dere skal oversende hele min mappe til Nav i Bydel St.Hans-Haugen (…) (SITAT SLUTT)
Men en strek i regningen var vel at siden jeg skriftlig fremla at jeg trakk mine klager på taushetspliktsbrudd og spesifiserte at det ble gjort nettopp på bakgrunn av Hartvedts uttalelser, så hadde altså Jørve næringsvett nok til å maile meg tilbake at uttalelsen fra Hartvedt ikke medførte riktighet! (…)
http://t.co/sAgin8CMYz
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
http://bit.ly/1JmOFyM

 

Ledelsen gikk inn og overtok saksbehandlingen av mine klager også her – avslag bistand!!:

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Etter å ha publisert dette innlegget, har jeg fått støtte på Navgruppa jeg administrerer iht. oppførselen jeg møter.
Jeg svarer:
Ja. Jeg vil karakterisere den som farlig. «Alle» vet hva som foregår, alle rette instanser varsles, alle tier forholdene ihjel.
Skikkelig skremmende blir det når jeg orienterer min flere ganger politianmeldte og multiple ganger innklagede saksbehandler ved sosialtjenesten Line Tunsve om at lydopptaket jeg tar med henne der hun nekter meg penger til diabetesmedisin over en helg, blir besvart slik: (utdrag):
Jeg forteller henne (Tunsve) 1:22:55 at dette klippet vil gå rett til Helsetilsynet, hvorpå hun responderer med en trygghet i stemmen som kun de som sitter inne med internviten om et dyptgripende kameraderi sosialtjenesten og klageinstansene imellom innehar:
«Da kan Helsetilsynet ta kontakt med meg, det går helt fint»!)
Og det gjorde det!
For Sivilombudet som varslingen også gikk til, gav slett intet ved dørene, og rotet seg bort i en Oscarvinnende bortforklaring som jeg enda ikke har forstått noe av.
Avskrift fra opptaket i posten:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
bit.ly/18UVVpn
LYDOPPTAKET: Sosialkontor og mordforsøk:
http://bit.ly/1n9P6qW
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

To svar på Navgruppa til denne bloggposten:
(Medlem): «Trengs en solid opprydding i systemet. ….blir så pisset off her. Psykopat-jævler
Rune Engelien Nei! Det er IKKE i orden at en av landets fremste overordnede klageinstanser unnlater og påse at sentrale lovpålagte rettigheter blir oppfylt! For det første så er det helt unødvendig å måtte klage på slikt til Fylkesmannen eller «what ever»!
For slikt skal de kunne og må forvalte Folketrygdloven etter hva loven sier.
Det er tydeligvis at i NAV så kan de bruke og tolke loven dit de måtte ønske (stadig sjeldnere i favør til Medlemmet av Norsk Folketrygd).
Det at avgjørelser i vedtak skal være forsvarlig bør de i NAV kunne komme frem til i følge lov og normal folkeskikk.
Nå er fakta annerledes og man må klage til Fylkesmannen, da forventer man og man skal kunne forvente at det skal bli behandlet etter lovens formål.
Gjør de graverende feil (noe det raskt blir i en slik situasjon) enten i NAV eller hos Fylkesmannen så kan de da ikke forvente at det ikke blir kraftige reaksjoner.
Har de da ikke evne til å for så vidt kunne sette seg i situasjonen så si opp!
Man kan ikke, som saksbehandler kunne regne med at noen bare skal sitte med hendene i fanget uten noen form for forsvarlig støtte fordi saksbehandlere ikke forvalter norsk lovgivning på rett måte, som de er satt til.
Får man klage eller irettesettelse så kan man ikke i det offentlige sette seg til med geipen nede på tredje knappe-hullet og furte. Da tar man det til etterretning og ordner opp på profesjonell måte.
Det er ikke riktig og rett og slett ikke forsvarlig å sette medlemmer av norsk folketrygd uten nødvendige midler til mat, medisiner, tak over hodet m.m.
Hvis noen i NAV, Fylkesmannen eller andre offentlige instanser surver over å bli uthengt da, så «sorry», det er bare fullstendig uprofesjonelt!
Men det er politikk, kameraderi og korrupsjon i snart alt!
Hvem er de mest «lojale» til, de som de flere ganger i året «samarbeider» med, eller de som klager en gang eller to?!

 

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/1vHVQZM
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering
http://bit.ly/1JzOx00
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1jzyX98
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 31, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2017
M T O T F L S
« jan   apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: