Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Den største perversitet som alle tier om


Jeg merker meg stort det følgende fra artikkelen: «Før traff du en sosialkurator på sosialkontoret. I dag treffer du en saksbehandler i NAV. Endringen ligger ikke bare i språket. Sosialt arbeid har lav prioritet i NAV. Det viser doktoravhandlingen til Anita Røysum fra 2012. Kommunalt ansatte sosionomer får ikke jobbe etter yrkesetikken de er opplært i. Statsansatte byråkrater setter standarden i etaten.» (sitat slutt)
Kilde: Erlik Oslo – Det sosiale er blitt umoderne
http://www.erlik.no/det-sosiale-er-blitt-umoderne/
Hva da «får ikke»!???
Hvem farken er det som tillater «statsansatte byråkrater» å bryte med både lov- etikk og regelverk via denne form for absurd ansvarsfraskrivelse og udiskutabel forvaltningskriminalitet – og like viktig: Hvorfor kommer lovbryterene unna med det?!
Hvorfor i all verden tar ikke doktorstipendiat Røysum denne sentrale problemstillingen for seg, i stedet for ukritisk å fremheve blankofullmaktene til de mange avvikere og kjeltringer som setter sin ære i og ta livet av hjelpeløse syke eldre (m.m.) mennesker over langen har– som var de tavler gitt av Gud!?
Hvorfor tar ikke seniorrådgiver Klyve fatt i perversiteten?
Jeg siterer et lite utdrag fra to poster jeg har skrevet med særdeles relevant informasjon vedrørende det sterkt villedende mantraet om at «tilstandene bare er slik»!:
«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!:
«Martinsen skulle – i likhet med figuren i art. tidligere omtalt i følgende post: «Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!» – ha vært politianmeldt, der hun tilsynelatende tanketomt omfavner Rapporten i stedet for å belyse LOVENS fremme hva gjelder udugeligheters virke og skadevoldning slik hun som sosialarbeider plikter å gjøre som eneste anstendige valg når hun får slippe til i riksdekkende media!»
https://sommer17.wordpress.com/2016/12/31/politiske-foringer-meg-midt-i-ryggen-kujoners-sutteklut/
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet! (…)
https://sommer17.wordpress.com/2016/11/29/navansatt-innrommer-lov-etikk-og-regelbrudd-offentlig-uten-a-ta-ansvar/
Merkelig er det at e-post adressen til seniorrådgiver Arne Klyve ikke står oppført under «ledelse» ved Bergenklinikkene, jeg får ikke tak på ham.

 

Advokat Anders Andersen: Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…)
Andersen sier kort oppsummert: «Arroganse, uhøflighet og avvisning»!
Han vil at noen må bli stilt til ansvar for at det kan bli en stopp av uverdig behandling av brukere!
Han fremhever at såkalte «Serviceklager» har ingen effekt eller funksjon – en mottar ingen tilbakemeldinger – ingenting skjer!:
http://bit.ly/19vB78G
Det har Advokaten rett i, og jeg viser til posten – Nav med balltre – Del 2 – Ryddeguttens kujonbesvarelse som politiker Laila Marie Reiertsen fikk se da hun var i møte hos meg i 2014, hvorpå hun roper (lydopptak): «MEN HAN HAR JO IKKE SVART DEG – HAN HAR JO IKKE SVART!
Vel… Daaah…
Sitat «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud): Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser. (Jeg sverger ved Gud)
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander. Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen Bjørn Gudbjørgsrud
http://bit.ly/x0cn7n

 

AVAV

Nordnorsk debatt 05.03.215: Det sterke hatet mot NAV
Reaksjonene var overveldende samstemte om en ting:
Dette var ikke en glipp fra NAVs side. «Det er slik NAV er».
Det var den nærmest unisone dommen (…)
Nå har NAV i Hammerfest lagt seg flat, tatt selvkritikk og innrømmet feil. Det skulle da også bare mangle. Men det er langt fra nok.
Det vi i første omgang trenger et svar på, er hvordan dette kunne skje? (…) Hva er det som feiler NAV?
Vi frykter at det kan dreie seg om en ganske alvorlig diagnose (sitat slutt)
http://nordnorskdebatt.no/article/sterke-hatet-mot-nav

 

Mitt svar: Det er ikke «NAV» som skal hates, det er hver og en av avvikerene som arbeider der, for – kanskje så mye som 8-10 personer, har uhemmet veltet seg i egne abnormiteter under viten om at de rett og slett «kan»!
Disse skal navngis, straffes og avsettes!
Vi andre Navrammede som media systematisk tier ihjel, har like stor mulighet for å protestere mot avvikene som brodne kar i etaten samvittighetsløst effektuerer – og nå frem med vår bevisføring, som det krigsfangene hadde.
Fagforeningsbeskyttet sitter de og lar kloakken renne over borgere som ingen definisjonsmakt har!
Liv blir forkortet og lidelser forsterket når syke eldre og funksjonshemmede ikke mottar de ytelser som vi har krav på.
Medspillerene hos Fylkesmannen rabler på som var de gale, der de ukritisk og gjennomgående gir yrkesforbrytere og sadister fullt ut medhold i ulovligheter som ligger helt oppe i dagen å skue – alt mens de behendig skjuler livsviktige passasjer i lov- etikk og regelverk som kunne ha kommet borgeren til gode!

 

Debatt: Nav – Dagbladet 23.02.2017: Vi beklager at enkelte brukere må «kjempe mot Nav»
Det er potensial for bedre saksbehandling. Det tar vi på alvor.
http://www.dagbladet.no/kultur/vi-beklager-at-enkelte-brukere-ma-kjempe-mot-nav/67326350
Jeg har like mye tillit til «småbrukerkjerringa» sine luftige lovnader nå som jeg hadde sist!
Utdrag fra posten – Nav snoker på deg:
Etaten ble altså totalslaktet, men forvaltningskriminalteten fortsatte å bli godt ivaretatt av den stormannsgale «småbrukerkjerringa» Monland ved roret som gav blanke f*en i Datatilsynets pålegg, og ufortrødent heiet de maktsyke ukritiske småkongene i Nav frem med sine spinnville hjemmelagede regler og forrykte tilrettetaken – les posten «Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav»
(Henholdsvis):
https://sommer17.wordpress.com/2017/01/05/nav-snoker-pa-deg/
https://sommer17.wordpress.com/2016/11/30/tomfyllet-kjersti-monland-ytelsesdirektor-i-nav/
Monlands luftige manipulerende utgytelser koster henne ikke et øre, de koster henne ikke stillingen, hun risikerer intet her hun rister av seg en ubehagelig problemstilling med standard velvalgte fraser – hvis innhold aldri vil bli en realitet!
«Kjempe» mot Nav – tygg litt på den!
Som om vi vergeløse, syke eldre borgere som på papiret er innvilget rettigheter, noensinne skulle måtte se oss nødt til å kjempe mot brodne kar i forvaltningen som konsekvensfritt massakrerer Lovens bokstav og tar seg til rette i flokk og kollegiat der de nedkjemper spurver med kanoner.
Men det må vi vanvittig nok, for Monland er deres yppersteprestinne!

 

For denne din vederstyggelige nonchalanse alene Monland, skulle du ha vært avsatt på dagen!
Og les gjerne følgende blogginnlegg:
«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!
http://bit.ly/2hCwBw2
Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
http://bit.ly/2i7BFGP

 

Debatt: Nav 24.02.2017 –  Hovedproblemet med Nav er ikke unge slabbedasker som urettmessig hever trygd
Utdrag: Utallige er historiener om mennesker som møter en kald skulder i møte med Nav-byråkratiet.
Og som har nok byrder fra før med, sykdom og problemer av ymse slag.
Det snakkes lite om hva udugelig saksbehandling koster samfunnet og den enkelte.
Desto lettere er det å snu ting på hodet å gjøre syke mennesker avhengig av Nav, til skyteskiver.
Krav til yteevne bør i større grad rettes til Nav selv – i forhold til tidsbruk, kompetanse og håndheving av Forvaltningsloven.
Hvorfor er det så vanskelig forbedre dette systemet, som tross alt skal være selve «sikkerhetsnettet» i vårt velferdssamfunn?
http://bit.ly/2mCzAE6

 

Vedr. «SIKKERHETSNETT« – Les følgende post på WordPress – «Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare» der en av verstingene – den totalt skruppelløse skadevolderen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste utfolder seg hemningsløst i all sin ondskap overfor hjelpeløs eldre syk og bistandstrengende borger i tapede nedtegnede telefonsamtaler.
Jeg ber leserene merke seg stort herunder, intervjuet i Klassekampen med den selvsamme Trøeng 22.10.2013.
Der tok hun på seg «finstasen» i sinn og skinn for å oppnå størst mulig økonomisk vinning for seg og sine (utdrag):
Her vises Randi Trøengs sleske uttalelser overfor avisen når det står på at egen lønn må heves, der hun så fromt rasker de bistandstrengende hun hersker over med i samme åndedrag – som om hun virkelig brydde seg.
Punchlinen fra den sadistiske trakasserende, bortskjemte fagforeningsbeskyttede feigingen, når det dreier seg om eget salt til maten er:
«SAMMEN ER VI STERKE«!:
«Tungt: Sosialarbeiderne ved bydel St. Hanshaugen synes de ikke har noe annet valg enn å gå til streik for lønnsvekst. Samtidig har kollegene i Fagforbundet blitt enige med byrådet.– Det er klart det er vanskelig å gå ut i streik. Brukerne vi har er ganske marginale, og mange sliter. Vi representerer det siste sikkerhetsnettet – (MERK: SIKKERHETSNETTET) i samfunnet sier Randi Trøeng til Klassekampen (…)
Og vedr. streik for egen lønn, sier hun:
«Men jo flere som står sammen, jo større styrke har vi.»!
http://bit.ly/2hgspje
Og DET er det INGEN tvil om! En pris for fremragende resultater får hun/de nok aldri, men en pris for organisert ondskap – skriften stemplet med hett brennjern på et godt synlig sted, skulle de hatt!
Tusen takk til enda et menneske med ryggrad og nødvendig ballast!: Radikal Portal 27.02.2017 – Svingdør-tiltak og kortvarige løsninger
Jeg (..) fikk sjokk da jeg møtte mentaliteten i attføringsbedriften.
Jeg gikk inn i jobben som karriereveileder for å hjelpe folk til et bedre liv (…)
Jeg ble fortalt at jeg var for snill med arbeidssøkerne mine. Jeg brukte for lang tid på dem.
En kollega av meg opererte med utsagn som «vi er ingen jævla drømmebedrift».
Selv har jeg aldri vært mer sikker på- og komfortabel med- at jeg i den jobben var en godhetstyrann. (Spør du meg er det å være en godhetstyrann en forutsetning for å jobbe med mennesker, uansett rolle- og bransje.)
https://radikalportal.no/2017/02/27/svingdor-tiltak-og-kortvarige-losninger/

 

Her er mitt eget møte med attføringsbedriften OPT – Oslo produksjon og tjenester på Østensjø:
Forvaltningskriminelle aktører skrev en falsk Rapport i 2008 – (bevist falsk for Navdirektører via lydopptak men tiet ihjel i alle ledd) og besørget således – i samarbeid med brodne kar i Nav, at jeg ble fratatt min Yrkesrettede Attføring som på papiret var tilstått meg ut år 2010 og sendt rett over på sosialen som i alle år senere kun har utposjonert meg aller minste flate grunnsats sosialhjelp (og langt under det i til sammen minst tre av de ni årene) som eldre diabetessyk borger med ca.12 andre fysiske diagnoser.
Samtlige klageinstanser har gitt Nav fullt medhold ved å underslå alle bevis jeg har ført i saken.
– Da først gjorde jeg det jeg indirekte ble tvunget til – Å gå til full offentlig publisering av den rent ut kriminelle og livsfarlige forvaltningsførselen:
(Avskrift fra lydopptak): Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37

 

LYDOPPTAKET:
https://www.youtube.com/watch?v=1HCMA6g2fyM&t=1414s
(Avskrift fra lydopptak): Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/244IngC
LYDOPPTAKET:

 

Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/1HhdTRJ
LYDOPPTAKET:
https://www.youtube.com/watch?v=tfLixnuwybA
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/bZSsti
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!

http://bit.ly/2b9WAaf

Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg

Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!

http://bit.ly/2aSxHgx
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
http://bit.ly/1EPAFzf
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 19, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2017
M T O T F L S
« jan   apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: