Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.


– Sosialtjenesten jeg har sognet til i over tre år, som i samarbeid med Nav Nordstrand – det forrige kontoret jeg hørte under i 8 år, har gått mannsterke sammen om å knuse meg. Derfor belyser jeg innledningsvis hva Marita Synnestvedt har å si om sistnevnte foretak, og om flere Navansattes ulovlige operasjoner generelt.:
«Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering og andre handlinger som krenker et menneske.»
Overgrep – Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter.
Dette er situasjoner og opplevelser som skaper frykt, sorg, sinne og frustrasjon.
http://bit.ly/2gq4yMm
Første telefonsamtale med innledende sammendrag: Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare (7 og 8/12-16)
http://bit.ly/2hgspje

 

Marita Synnestvedt (Miljøpartiet De Grønne) Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg, traff spikeren på hodet når hun fremhevet det følgende i kommentar 41. på s. 3 i sin kronikk -Når livet blir uholdbart:
(Innledning): Det sies at musikere er overrepresentert i gruppen som lider av depresjoner og prøver å ta sitt eget liv. Finnes det noen tilsvarende statistikk for NAV-klienter?
– Når det gjelder respekt virker det på meg som om den mangler. NAV-ansatte ser ikke på brukerne som kunder, men klienter som står under dem i status.
NAV-ansatte har makt hva angår bruk av skjønn – og bruker den bevisst for å vise «vanskelige» klienter hvem som sitter med makten.
Mange har fortalt meg hvordan de har følt at de må krype, smiske og vise seg små for å få saksbehandleren «på sin side».
Den som ikke lar seg pille på – slike som meg – får det vanskelig.
Kvinne er tydeligvis kvinne verst, hva angår NAV-kontorer. (…)
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11522796?side=9
Synnestvedt i Aftenposten 31.01.2011 – Nav tar ikke kundene alvorlig (utdrag):
Det er mangelen på respekt som preger de flestes møter med Nav. Det er (…) ikke regelverket som får et menneske til å løpe gråtende ut fra møtet med en av Navs saksbehandlere, det er deres manglende kunnskap i kundebehandling.  Jeg vet det (…)
http://bit.ly/2hCd9k4

 

Synnestvedts artikkel som jeg her har lagret og viser utdrag fra, er i dag fjernet fra alle søkermonitorer, men jeg vil spørre om hun kan finne den igjen:
NAV Nordstrand – på bedringens vei?
Som mangeårig høyst ufrivillig ”kunde” (klient) hos NAV Nordstrand (tidligere Nordstrand trygdekontor) har jeg erfart hvor liten, maktesløs og fortvilet man kan føle seg når man blir utsatt for et upersonlig og umenneskelig byråkrati, forvaltet av bigotte hurper av verste slag.
Heldigvis har jeg aldri latt meg overkjøre, men klaget oppover i systemet på hva i hvert fall jeg vil definere som overtramp og ufin praksis (…)
http://bit.ly/g5XgHt
Synnestvedt i Dagsavisen Nye Meninger 08.10.2013 – NAV selv skyld i sine sikkerhetsproblemer
Det nytter ikke å skylde på at det er regelverket i seg selv som oppfattes som upopulært. Det er hvordan regelverket forvaltes som skaper desperate mennesker. Hadde ikke jeg hatt en ektefelle som forestår all kontakt med NAV, kunne også jeg ha vært en av dem som går amok.
http://bit.ly/2gXs6sV
Om Nordstrand bydelsutvalg
http://bit.ly/2hqmI55
Rett fra Levvra:
https://rettfralevvra.com/

 

Sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen sosial og to av hans underordnede har systematisk utsatt meg (54) for massive gjengjeldelser og strukturelle overgrep i over tre år, og at jeg er eldre og funksjonshemmet med en rekke alvorlige sykdommer interesserer dem midt i ryggen. Jeg har avslørt deres ulovlige forvaltningsførsel, og sanksjonene er å eliminere varsleren for en hver pris.
De har opprettholdt en vedvarende trakassering som kun har økt i intensitet helt siden jeg ikke etterkom sosialsjefens meddelelse i brevet han sendte meg 25.04.2014 der han underforstått beordret meg om å stanse min «sjikane», hvilket han valgte å karakterisere mine (tapede) vitnesbyrd om forsettlig maktmisbruk fra flere samarbeidende aktører som på min blogg, og presiserte at ansatte ved både dette, og foregående Navkontor jeg hadde tilhørt (Nordstrand) fant det meget belastende å bli «uthengt» på denne måten!!

 

Ordlyden i brevet indikerer mer enn godt nok at Røeggen gir sine underordnede fritt leide til fortsatt å eliminere meg med stor kreativitet for å gjengjeldelde min varsling.
Herunder må man være meget bevvist på at når dette kollegiale kobbelet ved to kontor samstemt påberoper seg at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – så dreier den angivelige sårbarheten seg intet annet enn om en kalkulerende hjerterå manipulering som bortenfor en hver tvil understøtter at her pågår et systematisk og målrettet maktmisbruk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har valgt å varsle om fullstendig uakseptable forhold.
For hvis de innklagede og politianmeldte aktørene bare hadde vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk og profesjonell måte som de kunne stå inne for med hevet hode – da skulle de jo rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem slik at alle kan bevitne hvordan disse møter og behandler sine kunder – jeg nedtegner ulovlighetene deres rett fra lydopptak.
Så ved å benytte seg av de talende karakteristikker sosialsjefen har valgt seg ut, oppnår han ikke annet enn å inkriminere seg selv og de andre skadevolderene uopprettelig – men i sin iver etter å knuse meg er han for innskrenket til å begripe at det er nettopp det han gjør!
Røeggen har skutt seg selv i foten.
Han har konsekvent unnlatt å behandle mine klager, og ignorert min fortløpende varsling om utstrakt mangeårig organisert misbruk av myndighet.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser i form av tilbakeholdte lovpålagte livsviktige ytelser, raljerer hensynsløst over mine søknader og henvendelser og påberoper seg beskyttelse!
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4

 

Utdrag fra Inger Helene Rambøl Kaspersen L41 Masteroppgave: Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten:
(…) Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse (…) objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering (…) ironisering (…)  umyndiggjøring og usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill (…)
(S. 57) Det forekommer baksnakk av brukere. Brukerne opplever at de usynliggjøres og utsettes for krenkende holdninger og handlinger)
(S. 58) Brukerne forteller at det ikke er lett å benytte seg av klageretten, i det de overveidende mener at muligheten for negative konsekvenser er tilstede (…)
http://bit.ly/2hn2xT7
Les bekreftelse av overnevnte påstander her: Varsleren Heidi Follett: Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://bit.ly/1O9cyBL

 

Under, viser jeg avskrift fra den andre telefonsamtalen med seksjonsleder Randi Trøeng når hun igjen tok kontakt med meg 08.12.2016 kl. 14:17.

VIKTIG: Les først posten jeg skrev  i går 11/12, der jeg har nedtegnet direkte fra lydopptak den første tapede telefonsamtalen av to som tok plass i forrige uke med Trøeng, der jeg innleder med å konkretisere hendelsesforløpet bak den ulovlige og sadistiske forvaltningsførselen som både hun og min saksbehandler har valgt å utsette meg for nå.:
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Torsdag 08.12.2016 – på 10 dagen uten mat og penger etter at min nødhjelpssøknad ble sent inn 28/11 med det resultat at denne ble underslått av radarparet Line Tunve & Randi Trøeng og de svarte med å bedrive et massivt hardkjør bestående av underslag av dokumentet og diverse andre utmattelsestaktikker, gjorde jeg nye forsøk på å kommunisere, og ringte flere ganger i oppgitt telefontid fra 02180 til Line Tunsve (som var borte fra 6-13/11) sine stedfortredere: Anne Bjølseth og Nadia Gran.
De tok ikke telefonen.
Jeg oppgav igjen min kontaktinformasjon for Vakttelefonen, men ingen av dem besvarte henvendelsen.
Men så ringte det.
Det var Seksjonsleder Randi Trøeng som altså viste seg å være så oppsiktsvekkende hensynsløs at hun igjen valgte å kontakte meg, selv om hun dagen før utvilsomt måtte ha oppfattet at jeg var på nippet til å få et alvorlig illebefinnende.
Hun ringte meg rett og slett for å raljere videre over samme tema, under påskudd av at hun angivelig ikke forstod hva saken gjaldt – hvorfor jeg hadde ringt stedfortredende saksbehandlere «i dag også»!
Jeg ba henne ringe meg på fasttelefonen (som hun hadde ringt dagen før) siden hun nå ringer meg på en nesten utladet mobil, men hun nektet!
Trøeng (rett på): Hva gjelder det?
Jeg: Unnskyld!!?
T: Du har bedt oss ringe deg!
Jeg: Nei jeg har ikke bedt DEG ringe meg, jeg har bedt Nadia Gran eller Anne Bjølset som er stedfortredere for Line Tunsve som nå saksbehander min søknad om nødhjelp (av 28/11) om å ringe meg nå 8/12!
Dere fikk også en mail fra meg natt til i dag, og den formoder jeg at du har lest?
T: Den har jeg ikke sett!
Jeg: Så du har fremdeles ikke SETT DEN – nå er klokken 14:12 og jeg sendte den natt til i dag!
T: Da er det JEG som ringer deg – og ikke Nadia eller Anne, så da spør jeg hva det gjelder!
Jeg: Det skal jeg snakke med STEDFORTREDENDE SAKSBEHANDLER om, og ikke seksjonssjefen for Nav Sosial, du er tidligere politianmeldt og innklaget!
DEG skal jeg IKKE snakke med! Jeg forlanger å få snakke med saksbehandlerene!
T: Nei men NÅ snakker du med meg!

 

Jeg: HVORFOR snakker jeg med deg, kan du oppgi grunnen?!

Trøeng (med totalt fravær av rimelighet): Jo, fordi JEG er SEKSJONSLEDER HER!

Jeg: Jaha, og hva har DU med å overformynde saksbehandlerene og ringe meg!?
T: Du har bedt om at «VI» ringer…
Jeg: NEI – jeg har gitt ettertrykkelig beskjed…

Trøeng avbryter: Det er JEG som ringer fra dette kontoret!

Jeg: HVORFOR det!? Du må jo oppgi en skjellig grunn!

T: NEI! Det er JEG som ringer, og du får IKKE snakke med saksbehandlerne!

Jeg (gjentar sjokkert): Jeg får ikke snakke med saksbehandlerne…

Trøeng (messer skamløst over meg): Så hva gjelder det!?

Jeg: Det er det samme som vi snakket om i går – når du ringte meg og jeg spurte etter din e-post siden du påstod at du ikke hadde sett min nødhjelpssøknad (av 28/11) jeg sendte for TI dager siden! Jeg sendte denne inn IGJEN natt til i dag, og forsøkte meg på randi.trøeng.bsh.oslo.kommune.no (den kom ikke i retur med beskjed om at var undeliverable) – så den har du sikkert fått!
For i går så påstod du at du ikke hadde sett min nødhjelpssøknad (av 28/11) men allikevel ville du avslå den!

 

Adrenalinet mitt var skyhøyt og jeg glemte helt at både sosialsjefen, «Nadia» og «Anne» som også vitterlig befant seg på kontoret hadde mottatt min søknad av 28/11 over flere mail også, og at det ville ha stått som udiskutabelt logisk for Trøeng at hun etterlyste søknaden hos disse senest i går, hvis hun mente å ta grep for å bistå meg og således ha belegg for å fatte riktig avgjørelse i denne, som hun nå  – to dager på rad påstår at hun «ikke har fått tak i» – men som hun har avslått likevel!
Her etableres altså bortenfor en hver tvil at Trøeng bevisst har en totalt annen agenda – å jævles med meg helt til det kanskje skjer en katastrofe.
På opptaket har man nettopp hørt at hun på andre dagen forsettlig har avskåret meg fra å ta direkte kontakt med stedfortredende saksbehandlere «Nadia» og «Anne» som Trøeng er inneforstått med at har mottatt kopi av søknaden jeg sendte Tunsve av 28/11!
Sosialsjef Røeggen mottok også søknaden med tillegg fra meg over mail uten å gripe inn, så hans bifall av sine underordnedes agenda om å holde trykket oppe mot meg, er konstant!
«Samtalen» forts:
Trøeng fortsetter med å gni den uriktige datoen inn;» Vi har sett søknaden din som ble stemplet inn her den  2/12…»

Jeg: DEN tok vi i går, og hjertet mitt tåler ikke mer av dette P*SSET du holder på med!

– Du har å LESE min nødhjelpssøknad av 28/11 og BEHANDLE den FØR du i det hele tatt ringer til meg!
(Roper): At du i det hele tatt VÅGER å dra det du gjorde i går (hardnakket repetere en uriktig dato som overhodet ikke gjaldt SØKNADEN) en gang til i dag, det er RIMELIG spesielt din jævla ROTTE!

 

Trøeng fremholder like rolig og uanfektet å prioritere egen agenda uten å ta notis av mine anførsler – slik som anliggendet går ut på, og responderer:
Men da vil jeg bare informere om at eeeeeh – nødhjelpssøknaden fra (MERK dere stort at Trøeng uavbrutt stevner målbevisst på for å presse meg over stupet med sin konsekvente raljering): «ANDRE DESEMBER»...
Hennes provokasjoner treffet atter en gang som tilsiktet, og jeg fremholder å brøle fra toppen av lungene mine:
NEI, DEN ER AV 28/11 2016!!!
Trøeng ignorerer atter dette sakens essensielle argument for ca. 25 gang, når man slår denne og gårsdagen sammen – og jeg kjenner igjen at jeg er på vei til å få et alvorlig illebefinnende –
– Alt mens Trøeng bedriver hardkjør og triumferer nådeløst: «Vi har svart på søknaden din (MERK) AV ANDRE DESEMBER – den ble stemplet inn her da»…

 

Jeg: Men – men – men du går jo ikke inn i noen kommunikasjon med meg, du bare rabler på i ditt eget hode etter eget forgodtbefinnende – du går jo ikke i DIALOG, din forbanna taper!
Trøeng penser da fokuset umiddelbart inn på egen person, og gir meg samme formaning som dagen før:
«Men uansett så har du ikke min tillatelse til å bruke dette opptaket som du sikkert tar»…
Jeg: Jo det skal jeg sende til Sivilombudsmannen – og han har selv skrevet at det er lov å benytte seg av skjulte lydopptak når forvaltningen går helt i vranglås!
Trøeng har flere ganger registrert hvor opprørt jeg er, og vet fra tidligere at jeg ble lagt inn på sykehus i sommer med hjerteflimmer og  bl.a har svært høyt blodtrykk.
Men hun bare fortsetter sin enetale uten å ta notis av mine anførsler som misjonen er: «Så har du ikke lov å bruke dette her overfor andre personer – du har ikke min tillatelse til det!
Jeg: Det sa du i går også! Men jeg må jo få nødhjelp NÅ! Min søknad av 28/11 skal jo behandles – det er bare TILLEGGSDOKUMENTASJONEN jeg leverte inn 2/12 selve SØKNADEN er av 28/11 og det er DEN som skal behandles! ER DEN BEHANDLET!?
Det er rimelig å slutte at Trøeng udiskutabelt er fast besluttet på å forsøke og ta livet mitt.
Hun overhører meg konsekvent, og responderer med nøyaktig samme provokasjon som hun vet at jeg hele veien har tatt fullstendig av på: «Det som er registert her, det er ANDRE DESEMBER – på fredag»….
Og her holder Trøeng strategisk kjeft i flere sekunder, i henrykt forventing over at det skal kunne skje et eller annet med meg – infarkt – hjerneslag o.a. når konsekvensen mest sannsynlig vil bli at jeg vil hisse meg enda mer opp.
Jeg har også tidligere i samtalen understreket for henne at hjertet mitt ikke tåler slike voldsomme belastninger.

 

Jeg går henne omsider på klingen her jeg forstår hva som vil komme: Ja, hva er det du skal si – kom igjen – kom igjen –
Trøeng repeterer så med smør i stemmen – siden hun mest sannsynlig ergret seg over at hun ikke også denne gangen hadde oppnådd umiddelbar effekt:

«Det var søknaden av ANDRE DESEMBER!»

Jeg protesterer utrolig nok standhaftig at søknaden var av 28/11 (jeg var jo i sjokk)
Trøeng avfeier meg som forventet igjen, forholder seg kun til egen beskjed som hun ønsker å ferdigstille, og erklærer fornøyd:
«Såååå… jeg har ikke sett noen annen søknad enn det»!
Jeg fremhever atter for Trøeng navnene til alle de andre på kontoret som hadde mottatt min søknad av 28.11 over mail hvor hun har hatt anledning til å hente ut denne hvis hun påberoper seg å måtte ha siste ord i saksbehandlingen, samt at jeg har sendt søknaden direkte til mailadressen som jeg ved logisk slutning hadde utledet at gikk til henne siden hun nektet å gi den til meg: randi.trøeng@bsh.oslo.kommune.no, men Trøeng er ikke å rokke, påstår at hun enda ikke har mottatt min søknad og stevner infamt på:
«Den søknaden du har registrert den andre desember den har du da fått avslag på, så da tenker jeg vi avslutter med det»!
Jeg:  «Jeg håper du brenner i helvete, din jævla sinnsyke faen!»
Trøeng (med latter i stemmen): «Hadet»!

 

Jeg vil igjen innlevere politianmeldelse på aktørenes samarbeidende forsettlige og forvaltningskriminelle rovdrift, og kopi av varslingen skal bl.a også gå til Statens Helsetilsyn og atter til Yrkesetisk råd som tidligere har ignorert mine varslinger med dødsforakt – alt med lydopptakene innbefattet.
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Vedlegg: Organisasjonskart. Årsberetning for 2015
Side 26 – Saksbehandlingstid: Gjennomsnitt saksbehandlingstid for sosialsaker er 92 % innen 2 uker i 2015.
Forlenget saksbehandlingstid i vedtak etter sosialtjenesteloven skyldes i hovedsak påvente av dokumentasjon som er nødvendig for å ferdigbehandle en sak. (sitat slutt)
http://bit.ly/2chMVjy
Enten er overnevnte informasjon en monumental løgn, eller så understøtter denne at sosialtjenesten utsetter meg spesielt for velorganiserte represalier siden sosialtjenesten nesten utelukkende gjennom hele 3 år har sendt meg tilsvar om at saksbehandlingstiden for mine søknader- angivelig vil være 5-14 uker!
Les også posten:
Bydelsdirektør Ellen Oldereids avgang i Bydel St.Hanshaugen er forbigått i stillhet. Grunnen?:
http://bit.ly/2ciz0ZA

 

Her er et av alle lydopptak jeg har gjort med sosialtjenesten i bydel St.Hanshaugen, der saksbehandler Line Tunsve bekrefter at saksbehandlingen kan ta opptil 14 uker! :
Lytt spesielt 2:24 – 3:37 – og fra 4:00 og ut opptaket:
Line Tunsve påstår at hun har 14 UKERs behandling av klage på rekvisisjon:
http://youtu.be/G1S8uISJhfA

 

Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering – Sosiale tjenester i Nav:
Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…)
Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn til å vurdere om kommunens sosiale tjenester i Nav drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker, eller på annen måte er uforsvarlig og ulovlig (…)
Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp (…)
http://bit.ly/2bszc5n

 

Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den:
§ 171 Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.
§ 172 Grovt uaktsom tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

 • § 174 Tortur
 • Med fengsel inntil 15 år straffes en offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte (…)
 • b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
 • c) på grunn av personens (…) nedsatte funksjonsevne (…)
 • Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver
 • a) i statlig eller kommunal tjeneste, eller
 • b) som er engasjert av stat eller kommune for å utføre tjeneste eller arbeid.
 • Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i første ledd begås av noen som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.
 • § 173 Misbruk av offentlig myndighet
  Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
  a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
  b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
  c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade (…) som følge,
  eller d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.
  http://bit.ly/9V1XGS
Eilif Aslaksen – ansvarlig redaktør i Dagbladet Finnmarken AS 11.12.2015: Et brev om ytringsfrihet til Tone:
«Du kan fotografere hva du vil og hvem du vil i Norge. Selv ikke politifolk eller tollere kan nekte deg og ta bilde av dem.»
http://bit.ly/2hr5BOe

 

Første telefonsamtale med innledende sammendrag: Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare (7 og 8/12-16)
Utdrag:
Trøengs befaling til dere om å skjule dokumenter i saken (dokumentfalsk) – det dreier seg altså om min søknad av 28.11.2016 for å kunne avslå denne og påberope seg at denne gjaldt DOKUMENTENE jeg i tillegg leverte inn 02.12.2016 som Trøeng konsekvent velger å omformulere som «SØKNADEN» der jeg allerede hadde besvart hva Tunsve i etterkant lot som om hun ikke hadde sett – og etterlyste, er spektakulær ulovlig saksførsel fra begge parter! (…)
http://bit.ly/2hgspje
Les også:

 

ansvarligggggggggggg

Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
http://bit.ly/2fzKoEa
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
http://bit.ly/2bRjbup
Årsaker til vold mot Nav-ansatte
http://bit.ly/2b9WAaf
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDgo
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
http://bit.ly/1EPAFzf
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

2 kommentarer på “Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.

 1. Leah Olsen
  desember 12, 2016

  Så utrolig bra innlegg. 🙂
  Du har virkelig noe å være stolt over.
  Å jeg skjønner frustrasjonen din så meget.
  At de ansvarlige her ikke er bedre vitende enn å gjenta seg om at -du- ikke har lov til det ene og det andre hadde jeg gitt en ren blank F i.

  De kan drive å herse å leke med livet ditt så mye de vil, men når de får samme mynt tilbake så er det fullt kaos. Akkurat det synes jeg bare er rett å slett tragisk latterlig av offentlig ansatte som er ansatt for å -HJELPE- å ikke ta livet av borgere som kun står opp for sine krav og rettigheter.

  Alle de lover og pagrafer du henviser til annbefaler jeg deg på det sterkeste å ta med som kopi sammen med anmeldelsen. Det går ikke ann å drive å leke med livet til folk på denne måten.
  At vedkommende i det hele tatt tør å gjøre som de gjør er helt sykt å tenke på.
  Det gjør jeg forbannet at selv dems overordnede -ikke- griper inn å ser alvorligheten i dette.
  Han vil og brude få samme konsekvens som de andre, da han bevisst ignorerer alle dine varslinger om at hans underordnede begår ekstreme lov og etikk brudd med all viten å vilje.

 2. Jeanine
  desember 12, 2016

  Tusen hjertelig takk for svar og støtte! 🙂 Og – ja, det skal med i anmeldelsen!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2016
M T O T F L S
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: