Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare


Bildet: utenfor Nav St.Hanshaugen sosial (damen på bildet er ikke Trøeng, men mannen er sosialsjef Sigurd Røeggen)
Les gjerne første del av saken her, med full bakgrunnsinformasjon:
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW

 

reiertsen

Utdrag fra mitt to timers tapede møte med politiker Laila Marie Reiertsen allerede i 2012, der man kan høre at hun bekrefter at hun har satt seg grundig inn i min håpløse kamp med sosialtjenesten –  Del 5:
Politikeren: Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! (…)
Her er det altså personforfølgelse, rett og slett!!
Jeg følger opp: Ja du skjønner det?
Reiertsen: Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det! Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett! (…) Det er heilt GRUSOMT å lese – jeg synes det er helt forferdeleg! (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske”!
Reiertsen: «Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt»!
Jeg sier: «For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL»
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker:
«Nei, nei nei» Det er bevisst, det er bevisst»! (sitat slutt)
http://t.co/YAGNqwUHh4

 

Lov om straff (straffeloven). Annen del. De straffbare handlingene
Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred
§ 266. Hensynsløs atferd
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
http://bit.ly/2hbeGg8
Kort oppsummering:
Jeg sender nødhjelpsøknad HASTER over e-post til min tidligere innklagede og politianmeldte saksbehandler Line Tunsve 28.11.2016 som jeg gjentatte ganger har krevd et bytte fra – med fullstendig taushet som resultat, med inngående forklaring på hva jeg har brukt mine foregående penger til og skriver at jeg vil komme senest torsdag 1/12 og levere inn DOKUMENTASJONEN tilhørende nødhjelpen jeg søker om fordi jeg for tiden er syk (jeg kom meg ikke dit før fredag 2/12 uten at DET hadde noe å si for utfallet)
Sosialtjenesten har ikke lov å kreve kontoutskrifter, men jeg vet av lang erfaring at lovbryterene ved dette kontoret uansett ville beordre disse utlevert selv om de iht. lovverket ikke har anledning til det, og møte meg med en mur av taushet hvis jeg skulle nekte. Så jeg skrev i tillegg ut en artikkel (har nå funnet flere) der både Stortinget, politiker og Datatilsynet bekrefter denne type lovbrudd, og la den ved dokumentasjonen (se vedlegg (2) lenger ned i denne posten)
06.12.2016 sender Tunsve meg en forvaltningsmelding i Digipost der hun etterspør – nettopp det jeg omstendelig hadde belyst for henne i min søknad av 28/11 – men underslår sitt kjennskap til denne, ved kun å fremheve dokumentasjonen jeg inleverte 2/12 og gjør seg dum.
Deretter gikk hun ut i ferie/sykdom – hva vet jeg, med automatisk svarmelding om at hun ville være tilbake først 13 desember!
Tunsve drøyer altså hele 8 – ÅTTE DAGER med å besvare min søknad om nødhjelp som etter lovverket skal behandles samme dag – senest dagen etter – og da med oppsiktsvekkende raljering og underslag av selve søknaden! Hun gjør seg deretter utilgjengelig ytterligere syv dager frem i tid, og delegerer angivelig ikke min hastesøknad om nødhjelp videre til noen på kontoret, men har den lagret på sin PC der seksjonsleder Randi Trøeng – iflg. henne selv to dager etter i tapet telefonsamtale, ikke har adgang, men allikevel avslår min søknad UTEN å ha lest den!

 

DOKUMENTASJONEN fra meg om hva tidligere utbetaling var gått til ble altså innlevert fredag 2/12 siden jeg var syk på søketidspunktet MED FULLE KONTOUTSKRIFTER VEDLAGT OG STEMPLET – men den OPPRINNELIGE SØKNADEN om nødhjelp med livsoppholdssatser og juletilskudd, hadde jeg for lengst sendt Tunsve over mail siden jeg var syk MERK DATO: MANDAG 28.11.2016INNBEFATTET NETTOPP DET HUN ETTERSPURTE HELE 8 DAGER SENERE: FULL SKRIFTLIG FORKLARING om nettopp hva pengene var gått til!
Tunsve unnlot å oppgi at søknaden av 28/11 i det hele tatt eksisterer i sitt brev/forvaltningsmelding for å kunne manipulere søknadsdatoen fire dager frem i tid til 2/12, enda det elektroniske beviset for at selve SØKNADEN av 28/11 befant seg opp i dagen og ble sendt til henne fra meg på hennes rette mailadresse!
Jeg ringer 02180 som orienterer meg om at Anne Bjølset og Nadia Gran vikarierer for Tunsve.
Men de gjør seg begge utilgjengelige på telefon – enda jeg flere ganger ringer dem i telefontiden som 02180 oppgir, og legger sågar igjen mitt navn og telefonnr. ved vakttelefonen uten annet resultat enn at tidligere innklaget og politianmeldt seksjonssjef Randi Trøeng overstyrer mine beskjeder. ringer meg opp i stedet for dem, og proklamerer at det kun er henne og sosialsjefen jeg har å forholde meg til, og at hun avslår min søknad om nødhjelp MERK: SOM HUN OGSÅ KONSEKVENT OMTALER SOM LEVERT 2/12 i to sinnsvake telefonsamtaler.
MERK: Dette presterer hun, enda jeg innledet med følgende opplysning på det stemplede søknadsskjemaet som jeg benyttet meg av på kontoret 02.12.16 når jeg endelig innleverte dokumentasjonen:
«Jeg viser til min nødhjelpssøknad, skrevet og sendt på mail til Line tunsve 28.11.2016«.
Alle forstår nå at denne beskjeden skal være totalt umulig å misoppfatte eller underslå. Det ble den allikevel av begge skadevolderene – åpenlyst!
På skjemaet orienterte jeg KUN om hva DOKUMENTASJONEN innbefattet, og hvor mange siden den lød på (22 sider)!

Her vises utdrag fra mailene jeg deretter sendte, så følger avskrift av første tapede oppkall fra Trøeng:

Oslo 07.12.2016

To: anne.bjølset@bsh.oslo.kommune.no; line.tunsve@bsh.oslo.kommune.no; postmottak@bsh.oslo.kommune.no; hildeterese.hamre@bsh.oslo.kommune.no; postmottak@byr.oslo.kommune.no; post@ombudet.no
Subject: ER DERE GALE?! JEG SØKTE NØDHJELP FOR HELE NI DAGER SIDEN OG DENNE SKAL ETTERBETALES MEG ØYEBLIKKELIG I DAG!
Jeg er diabetiker (54) med 14 andre fysiske diagnoser, kjent for sosialtjenesten)
Til stedfortreder Anne Bjølset for min politianmeldte og flere ganger innklagede saksehandler Line Tunsve siden 02180 oppgav i går 6/12 da jeg ringte , at Tunsve ikke var til stede og ble borte helt til MERK: 13 desember (lydopptak)! (og flere mottakere)
(Jeg orienterer om alt det overnevnte. og avslutter):
**** MERK: MIN SØKNAD AV 28.11.2016 SOM TUNSVE I PROTOKOLL HAR FORFALSKET TIL Å VÆRE AV 02.12.2016 OG IKKE – SOM RIKTIG ER: 28.11.2016, STÅR FULLT UT GJENGITT NEDERST I DENNE MAILEN, (Jeg hadde altså klippet den ut og limt inn for at alle mottakere av denne purringen skulle se den – også Trøeng, for Bjølset befant seg på kontoret og kunne vise henne den)  OG JEG KREVER NØDHJELPEN JEG SØKTE MED FULLE LIVSOPPHOLDSSATSER ETTERBETALT OG SATT INN PÅ MIN KONTO I DAG 7/12 – JEG SKRIVER DETTE I NATT KL. 00:39 (…)

 

 

 

Oslo 08.12.2016

Til Saksbehandlere ved sosialtjenesten som vikarierer for Line Tunsve – Anne Bjølseth og Nadia Gran – jeg krever at dere nå tar akutt grep og gjør jobben deres!
med kopi til Sosialsjef Sigurd Røeggen
Bydelsdirektør
Hilde Terese Hamre,
Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef – Seksjonssjef Sosiale tjenester i Oslo kommune
Line Tunsve
og
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo ved min saksbehandler der: Hege Rutgersen (det viser seg senere å være helt feil- SJEFEN der nede trår inn i stedet, det påstås at HUN var min EGENTLIGE saksbehandler, og hun overkjører meg helt)
Viser til mail jeg sendte dere alle natt til 07.12.2016 og natt til i dag 08.12.2016 som hver i sær belyser bakgrunnen for følgende hendelsesforløp omstendelig.
Jeg står nå på 10 dagen uten nødhjelp og har fått vite av lovbryter – sekssjonssjef Randi Trøeng både i går og i dag i svært opprørende og uprofesjonelle telefonsamtaler hun har tatt til meg, at min søknad om nødhjelp av 28.11.2016 som Trøeng hardnakket påstår at hun verken har sett eller lest, er avslått – av Trøeng selv! (TAPET)!
JEG KREVER AKUTT BISTAND OVERFOR DENNE VANVITTIGE, STERKT BELASTENDE OG HELT UVIRKELIGE FORVALTNINGSKRIMINALITETEN!:
Trøeng ringte meg opp igjen i dag ca. kl. 14:14 etter at jeg har sittet store deler av dagen i dag og forsøkt å nå dere i deres telefontid – Bjølseth kl. 12-14, og Gran fra kl. 14:00 uten at noen av dere fant det for godt å ta telefonen.
Jeg la igjen mitt navn og telefonnummer hos vakten og ba dere ringe meg.

 

Trøeng tok imidlertid og overstyrte mine beskjeder, gikk rett i strupen på meg og spurte:
«Hva er det du vil nå»!?
Jeg var i sjokk over at hun i det hele tatt våget å ringe meg etter gårsdagens samtale der jeg nesten fikk et hjerteinfarkt på grunn av hennes vanvittige raljering (se klagene dere har fått tilsendt over mail 7 og tidligere i dag 8 desember), og spurte – flere ganger og fra flere vinkler hvorfor akkurat HUN som seksjonssjef kontaktet meg – og ikke saksbehandlerene jeg hadde spurt etter.
Trøeng uten forklaring eller fornuftig begrunnelse responderer konsekvent:
«Du er NØDT TIL å forholde deg til meg»! – «Hva er det du vil nå»?!
Jeg spør om hun NÅ har lest min SØKNAD – altså S.Ø.K.N.A.D.E.N om nødhjelp (og juletilskudd) som jeg sendte Tunsve forst den 28.11.2016 – men Trøeng svarer NEI!
Jeg spør hva det er HUN vil i så måte, og sier at det er FULLSTENDIG uakseptabelt at hun ringer meg opp uten nå å ha lest denne.
Trøeng svamler psykotisk på over stemmen min hele tiden, og kaster meg i øret IGJEN – at hun har avslått nødhjelpen i det hun konsekvent omtaler som min SØKNAD av MERK: 02.12.2016!
Jeg roper over henne og gjentar meg selv som jeg gjorde i hele går – og som Trøeng er mer enn vel inneforstått med, at min S.Ø.K.N.A.D er av 28.11.2016, mens DOKUMENTASJONEN ble levert inn 02.12.16!
Men Trøeng viser med all tydelighet at hun gir blanke faen i å ville ta til seg sakens realiteter, og messer gang på gang det samme! – «Du får avslag på din SØKNAD av – MERK: 2/12!»
Dette er ikke normalt. Denne ageringen er fullstendig sinnsyk.
Mennesket opererer hos dere med totalt fravær av faglig forsvarlighet og man forstår på lydopptaket som også er gjort av denne samtalen under Trøengs vitende, at hun opptrer slik med vitende, vilje og et absolutt forsett.

 

Et ugjendrivelig bevis for at dette er tilfellet, er at jeg i går orienterte henne på lydopptak at Bjølseth også hadde fått min søknad av 28.11.2016 sendt henne over mail.
Så hvis Trøeng ikke hadde mottatt denne natt til i dag på sin mailadresse som jeg forsøkte meg på etter at hun nektet å gi meg den: randi.trøeng@bsh.oslo.kommune.no, så kunne hun uansett lese den hos Bjølseth som vitterlig var på jobb – og – i slike hastesaker der nødhjelp er tema og saksbehandler har meldt seg syk/reist på ferie o.a, vil jeg tro at kollega/i alle fall LEDER også kan gå inn på dennes mail og lese denne – hvilket Trøeng nektet for.

Trøeng har hatt mange alternativ her, men velger i stedet å jævles åpenlyst med meg!

Som seksjonsleder burde Trøeng også ha tilgang på å hente ut søknaden min av 28.11.2016 slik jeg i tillegg fremhevet for henne i går – fra postmottak – men velger i stedet å møte meg slik hun gjør i dag – og avslå min nødhjelpssøknad på 10 – TIENDE DAGEN på både bevisst og BEVIST feilaktig grunnlag – SØKNADEN MIN AV 28.11.2016 ER IKKE LEST!!!!
En slik opptreden hører etter omstendighetene presentert under sinnsykdom eller/og alvorlig og sykelig gjengjeldelsestrang mot søker som tidligere har politianmeldt henne.
MERK: *************************
Inkompetanse og graverende unnlatelser av å utføre sitt gebet forsvarlig for å sette søkers liv og helse i fare er her således bevist, og jeg krever at Bjølseth eller Gran – dere har begge mottatt over mail min søknad av 28.11.2016, behandler denne forsvarlig og utbetaler meg det jeg har krav på i min nødsituasjon straks.
Trøengs befaling til dere om å skjule dokumenter i saken (dokumentfalsk) – det dreier seg altså om min søknad av 28.11.2016 for å kunne avslå denne og påberope seg at denne gjaldt DOKUMENTENE jeg i tillegg leverte inn 02.12.2016 som Trøeng konsekvent velger å omformulere som «SØKNADEN» der jeg allerede hadde besvart hva Tunsve i etterkant lot som om hun ikke hadde sett – og etterlyste, er spektakulær ulovlig saksførsel fra begge parter!
HERUNDER FREMHEVER JEG DERE STERKT DERES EKSPLISITTE STILLINGSINSTRUKS SOM DERE ALLEREDE HAR BRUTT MED, VED Å LA EN MASSIVT USTABIL LEDER BEORDRE DERE TIL Å LA VÆRE Å KONTAKTE EN 54 ÅRIG DIABETIKER MED EN REKKE ALVORLIGE SYKDOMMER VEDRØRENDE EN ÅPENBAR VILLET SAKSBEHANDLINGSFEIL SOM ER BEGÅTT MED FORSETT, OG VELGER DERE IKKE Å FORHOLDE DERE TIL DENNE, VIL DERE GÅ MED I DRAGSUGET I POLITIANMELDELSEN MED MER: (1)

 

Ytterligere en mail jeg sendte natt til 08.12.2016:

HASTER – Klage på graverende og samkjørt raljering fra to av Sosialtjenestens ansatte over søkt nødhjelp – hvilket setter liv og helse i fare.
Til Sosialsjef Sigurd Røeggen med kopi til Bydelsdirektør Hilde Terese Hamre,
Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef – Seksjonssjef Sosiale tjenester i Oslo kommune
Saksbehandlere ved sosialtjenesten som vikarierer for Tunsve – Anne Bjølseth og Nadia Gran
og
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo ved min saksbehandler der: Hege Rutgersen.
DETTE ER ET TILLEGG TIL OPPRINNELIG SAK SOM VISES MED FULL FORKLARING UNDER DENNE INNLEDENDE REDEGJØRINGEN SOM BLE SENDT ALLE PARTER I GÅR 7/12-16, OG OMHANDLER I HOVEDSAK TELEFONSAMTALEN SOM NÆR HADDE BLITT FATAL (JEG HAR SVÆRT HØYT BLODTRYKK) MED SEKSJONSSJEF RANDI TRØENG VED NAV ST.HANSHAUGEN SOSIAL I GÅR ETTERMIDDAG HUN RINGTE MEG (…)
(Jeg orienterer Røeggen om Tunsve og Trøengs operasjoner i detalj, og viser her et lite utdrag fra resten av mailen):
Til slutt måtte Trøeng vedgå eksplisitt at hun altså ikke hadde lest søknaden av 28/11, og sa at jeg hadde sendt denne til Tunsve sin e-post som Trøeng påstod at hun ikke hadde adgang til å gå inn på for å lese!
Det tok jeg henne raskt på, ved å understreke at jeg uansett hadde klippet ut og limt inn søknaden på selve postmottak-adressen til hele kontoret natt til 7/12 slik at ALLE ville ha adgang på å lese denne over mail, og at hele forutsetningen for at hun kunne ringe meg var at hun måtte ha LEST denne for å kommunisere med meg, men da hører man Trøeng påstå at hun allikevel ikke kunne få opp mailen, angivelig «fordi det tok veldig lang tid før postmottaket delegerte denne videre»!
– FORBANNET LØGN!
Jeg glemte å si at Anne Bjølseth var blant de på kontoret som også hadde mottatt søknaden av 28/12 natt til 7/12 – og Trøeng ringte hit først kl. 15:00 så forbannet var jeg.
Når jeg så krever Trøengs e-post adresse for akutt å sende henne min nødhjelpssøknad av 28/11 eksplisitt siden ni dager er et tidsrom som utgjør et alvorlig lovbrudd å nekte syke mennesker mat og penger, nekter hun plent å gi meg denne med et – «Jeg saksbehandler ikke på e-post» – selv om hun var helt på det rene med at selve temaet var at nødhjelpssøknaden var hele NI DAGER GAMMEL og hastet veldig siden hun påstod at hun angivelig ikke klarte å finne denne i systemet for å lese den – men ville allikevel gi meg avslag!
FAEN TA DERE SLIK DERE OPERERER I SVINEBINGEN, HELSESKADELIGE SINNSYKE HEVNGJERRIGE JÆVLER!
MERK: Jeg satser på at Trøengs e-post adresse også er hennes navn, og forsøker å sende til henne allikevel.
Trøeng konfronterte meg så med at jeg har ringt forskjellige saksbehandlere samme dag, og formante meg ettertrykkelig om at jeg «ikke hadde noe med å forsøke å kontakte dem», – «DU SKAL KUN KONTAKTE MEG OG SOSIALSJEFEN» (altså Dem).
HVA ER DETTE FOR SLAGS NAZI-FAKTER?!
Jeg svarte at det er en selvfølge at jeg forsøker komme i kontakt med Tunsve sine stedfortredere når 02180 opplyser meg om at Tunsve er borte helt til den 13 desember!
Det er jo de som da skal overta saksbehandlingen – det er da ren skjær logikk! – Hvorfor blir jeg i stedet beordret om å kontakte den politianmeldte Trøeng samt Dem som jeg også tidligere har anmeldt!?

 

Og jeg forsøkte skrike min beskjed over Trøeng som duret som en jevn motor i bakgrunnen og aldri slapp meg til med et ord som man tydelig hører gjennom hele opptaket, at Tunsve jo var på jobb frem til i alle fall 2/2 (MERK: HER OPPFATTET JEG FEIL! NÅR JEG ETTERGIKK DOKUMENTASJONEN, VISES DET AT TUNSVES FORVALTNINGSMELDING VAR AV 6/12)! – da hun sendte meg det grovt urimelige kravet etter å ha mottatt min HASTESØKNAD om nødhjelp den 28/11så hvorfor hadde da Tunsve angivelig ikke delegert denne til andre når hun visste at hun kom til å være vekk fra kontoret i flere uker?
Men Trøeng demonstrerte tvert at hun ikke vektla noen av mine argumenter og svamlet blindt på i jevn konstant dur om det samme – at jeg ikke hadde etterkommet Tunsve sitt krav i brevet – og viste meg med tydelighet at hun ikke gad å registrere et ord av det jeg forsøkte å formidle.
Både hun, De, Trøeng og store deler av Norges befolkning (jeg har flere hundre tusen lesere på bloggen) vet at jeg ble hentet av ambulanse med blålys og kjørt til sykehuset med hjertearytmi i sommer, og at jeg tar sterke blodtrykksenkende  medisiner jeg er 54 år.
Enda bedriver Trøeng og Tunsve denne rovdriften og sinnsvake raljeringen.
Dette er ulovlig forvaltningsførsel på det verste, og har pågått i samme gate i over tre år!
Jeg krever atter at De stanser disse vedvarende graverende lov- etikk og regelbrudd og tilstår meg den akutte hjelp jeg er i behov av øyeblikkelig – jeg skriver dette natt til i dag 8/12-16.
Pengene med etterbetaling skal inn på min konto senest i dag da liv og helse står i alvorlig fare!
Hele rekken med gangen i denne saken med min søknad av 28/11-16, Line Tunsve sin raljering og skjuling av denne i mail av 2/12-16 og min purring natt til 7/12 vises under her.
Dere vil bli politianmeldt igjen.
Med hilsen

 

Oslo 09.12.2016

HASTER: LIV OG HELSE STÅR I FARE – NØDHJELP UNNLATT PÅ 10. DAG – SEKSJONSSJEF HAR BEGÅTT ALVORLIG MAKTMISBRUK OG BEVISES MARKANT USTABIL I TAPEDE LYDOPPTAK
Til
Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef – Seksjonssjef Sosiale tjenester i Oslo kommune, med kopi til Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, Bydelsdirektør Hilde Terese Hamre og Bydelsoverlege Ingunn Haakerud.
Jeg orienterer om forholdene, beretter om unnlatt bistand fra Helse-, sosial og eldreombudet både nå og tidligere siden mottakerene av denne min varsling alltid konsekvent har henvist meg dit ved andre varslinger jeg har sendt dem, legger ved linker til greverende lydopptak der flere ansatte ved Ombudet ber meg drite og dra, og avslutter:
Under, følger altså kopi av mine foregående varslinger av 7 og 8.12 og jeg ber om at De eller / og noen av de andre mottakerene akutt tar nødvendige grep. De bør kanskje leses fra bunnen av med den første meldingen som der står – det springende punkt: Min søknad om nødhjep av 28.11.2016 som Trøeng har avslått og innrømmet på lydopptak – UTEN å ha lest!
Tusen takk for at Dere leste dette.

07.12.2016 Første av to tapede telefonsamtaler kl. 15:01-15:09: Seksjonssjef for Nav St.Hanshaugen – Randi Trøeng ringer meg opp, enda jeg tidligere både muntlig og skriftig har krevd å få slippe å ha mer kontakt med vedommende på bakgrunn av mangeårige belastninger som hun har utsatt meg for. (Neste dag – 8/11 ringer hun meg opp igjen på pur faen for å fortelle meg det samme – HUN HAR ANGIVELIG ENDA IKKE LEST MIN SØKNAD AV 28.11.2016!)

Den andre samtalen er nå utgitt i følgende post:
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Trøeng innleder med å orientere meg om det fullstendig åpenbare, at jeg har ringt flere ved kontoret den dagen. Så sier hun at de har sendt meg en forvaltningsmelding.
Jeg spør om hun har lest mailen jeg sendt dem natt til i dag, Trøeng svarer benektende, og jeg leser da opp den velkjente mailadressen til deres kontor, som menneskelig mulig ikke vil være ukjent for Trøeng og gå henne hus forbi  – fellesmailen som går til hele kontoret:
postmottak@bsh.oslo.kommune.no.
Jeg fortsetter – Da må jo du SE den, er det ikke DERFOR du ringer meg!?
T: Nei, det er IKKE derfor jeg ringer deg – det er fordi du har ringt og etterspurt svar på søknad om nødhjælp!
Jeg: Ja, og da må jo du gå inn og finne søknaden min om nødhjelp (av 28.11.2016) – det er en forutsetning for all dokumentasjon!
Trøeng (lyver glatt, og det er rimelig å slutte at hun håper at jeg ikke vil gå henne på klingen med datoer når hun påstår):
Jeg har SETT nødhjelpssøknaden din, (og så legger hun ut om informasjonen Tunsve urettmessig etterlyste fra meg som jeg uomtvistelig HADDE OPPGITT i nødhjelpssøknaden av 28.11) – og vi ber deg om å sende denne…
Jeg: Du sa jo nettopp at du ikke hadde SETT den!?
T: (svamler i bakgrunnen): «dokumentere» ….
Jeg: Hallo, hei, hei – hei hei, hallo  – (jeg ber henne om ikke å avvise det jeg sier og snakke over meg, men snakker som alltid for døve ører)
T: (gir seg overhodet ikke, men responderer kontant) – «DU avbryter MEG nå! JEG sier at vi trenger dokumentasjon og redegjørelse på …
Jeg skriker: Ja men den har jeg jo SKREVET I SØKNADEN AV 28 NOVEMBER!
T: Nei, i den søknaden jeg har sett, så fremkommer ikke det! Men det fremkomer jo at du hadde 24 kroner eller noe sånt på konto…

 

Jeg: Har du LEST min søknad av 28.11.2016, det må vi etablere her før vi går videre i kommunikasjonen!
T: Ja du har søkt nødhjælp.
Jeg: Har du LEST søknaden min av 28 november 2016!?
T: Jeg har i hver fall lest en nødhjelpssøknad FRA deg…
Jeg:  Ja, men er DEN av 28.11.2016, det skal vel ikke være så vanskelig å få etablert!
T: Mnååååh….
Jeg: HAR du det?! Ja eller nei!
T: Jeg skal bare finne den fram her…
(Trøeng gjør en kunstpause over noen sekunder) og proklamerer så:
«Og det er en nødhjælpssøknad mottatt 2/12-16!«
Jeg: NEI! – DEN BLE SENDT OVER MAIL TIL LINE TUNSVE OG POSTMOTTAK@BSH.OSLO KOMMUNE 28.11.2016! DOKUMENTASJOOONEN PÅ SØKNADEN BLE LEVERT INN 2/12 – DET STEMMER – MEN SELVE SØKNADEN ER AV 28.11.2016, OG DET HAR JEG OGSÅ ORIENTERT DERE OM I DAG (mail) TIL ANNE BJØLSETH – hun er på jobb i dag men gad ikke ta telefonen (telefonvakt fra 12-14:00) selv om jeg ringte henne gang på gang i det tidsrommet!

 

 

T: Det er INGEN grunn til at du skal ringe ALLE ANDRE her på huset!
Jeg (sjokkert): Det er jo det når Line Tunsve er borte i en uke til – hun er jo min opprinnelige saksbehandler! (jeg ringte altså Bjølset og Gran som 02180 opplyste om at vikarierte for Tunsve)
T: (fortsetter å gi faen i mine høyst rimelige argumenter) og fortsetter bare på setningen hun har påbegynt, med en høyst alarmerende ordre: 
  • «Da hører du til Sigurd Røeggen (sosialsjefen) eller meg!»
Trøeng fortsetter med største dødsforakt og raljerer triumferende:
Og den søknaden du leverte inn den (MERK DEN FORTSATT GALE DATOEN): 2/12, den har du underskrevet den 2/12, og der søker du om nødhjælp.
Jeg (supplerer): Og VISER TIL OPPRINNELIG SØKNAD AV 28.11 som dere har mottatt over mail!
(Her siterer jeg direkte fra det stemplede søknadsskjemaet jeg benyttet meg av på kontoret 02.12.16 der jeg KUN oppsummerte hvilken DOKUMENTASJON jeg innleverte den dagen sien jeg var syk den 28.11, og hvor mange siden den lød på (22 sider) og innledet:
«Jeg viser til min nødhjelpssøknad, skrevet og sendt på mail til Line tunsve 28.11.2016″.
Alle forstår nå at denne beskjeden skal være totalt umulig å misoppfatte.

 

T: Det står at du har sendt den inn til Line Tunsve (jeg innskyter: «Det stemmer»)
Trøeng fortsetter – og vi kan ikke motta dette direkte på mail, for det er ingen andre som kan gå inn og ta det ut! (Det tror jeg ingenting på – hun er SEKSJONSSJEF, og har vel adgang til det meste)!
Jeg: Men jeg sendte dere natt til i dag (7/12), kopi av all informasjon inkl. SØKNADEN til Tunsve over mail til POSTMOTTAK@BSH.OSLO.KOMMUNE.NO, og da skal du som er en av toppsjefene der borte, ha anledning til å lese dette!
Når du ringer meg nå, så viser du med din kommunikasjon at du overhodet ikke har lest søknaden, og spør etter det samme som Line Tunsve gjorde (i forvaltningsmeldingen) av 2/12 – som jeg allerede har redegjort for i min opprinnelige søknad av 28/11 sendt på mail både til henne og dere!
T (like veloverveid bevisstløs og raljerende):
Ut fra det vi har vurdert før forvaltningsmeldingen (Tunsves e-post til meg av 2/12 der hun etterspør nøyaktig det jeg hadde redegjort for i min SØKNAD av 28/11 sendt henne over mail den dato men som hun lot som om hun ikke hadde sett), – ser vi ikke grunnlag for å innvilge nødhjælp!

 

Jeg spør igjen om Trøeng har lest min søknad av 28/11!
T: Jeg har lest SØKNADEN som er innlevert (MERK DERE IGJEN DEN GALE DATOEN TRØENG FREMDELES – OG DERAV UDISKUTABELT  FORSETTLIG FREMDELES PISSER UT AV SEG) – 2/12, og mottatt!
Jeg: Nå snakker jeg om SØKNADEN av 28/11 – du KØDDER med meg nå – du gjør det med VILJE, gjør du ikke det!!!!???
T: Nå må du gi deg!
Jeg (roper): Nei, jeg gir meg IKKE! Du har ikke LEST min søknad av 28/11-2016 – det er jo det du hele tiden har stått her og fortalt meg!
T: Såååhmm…
Jeg: ELLER?! Er det ikke slik!?
Taushet.
Jeg: Har du LEST min søknad av 28/11!?

T: NEI!

Jeg (hyler nå på toppen av lungene mine, så Trøeng meget vel forstår at hun har tøyd strikken langt over bristepunktet):
NEI DET HAR DU IKKE NEI!!!

 

narci

Trøeng (like rolig – under viten om hvilke massive provokasjoner hun konsekvent hadde utøvd i flere minutter – og den sterkt bekymringsverdige (for normale mennesker) opprørte reaksjonen fra meg som hun utvilsomt oppfattet at var konsekvensen av disse), koser seg nå riktig godt og erklærer fornøyd:
«Ja. Men jeg kan ikke snakke med deg hvis du skal skrike sånn?»
Jeg klarte på dette tidspunkt ikke å snakke, fordi jeg trodde at jeg ville få et hjerneslag.
– Så Trøeng bare fortsatte – kun opptatt av seg selv og at hun skulle få komme til orde med det som akkurat på dette tidspunkt lå henne nærmest hjertet:
«Og så vil jeg  jo også spørre deg om du gjør opptak av denne samtalen også (jeg bekrefter) – det har du ikke mitt samtykke til!»
Jeg: Det har du sagt flere ganger (over flere år) – Flere opptak ligger ute på Youtube om din forvaltingskriminalitet – hvordan du MØTER mennesker – hvorfor anmelder du meg ikke da!?
T: Du har ikke lov til å legge det ut på internett og bruke det på den måten du gjør …
Jeg: Nehei, men da FORLANGER JEG at du politianmelder meg så jeg kan få Advokat på saken – og DA skal vi ta dere!!!
T: Ja men da tror jeg vi avslutter – (MERK dere stort hva Trøeng deretter konkluderer med her): «For nå har jeg sagt mitt!»
Vanvittig! Men med denne punchlinen avslører Trøeng eksplisitt hvor fordervet hun er.
Hevngjerrigheten skinner grelt gjennom. Forblindet av ønsket om å angripe meg ved hjelp av  forsettlige, infame utmattelses- og hersketeknikker og drege provokasjonene ut for å forvolde størst mulig skade, evner Trøeng ikke å begripe at hun her slår inn siste spiker i kisten. Hun ser kun ut til å tro at hun vil være vanntett beskyttet mot alle eventualiteter ved at hun muntlig protesterer mot mine lydopptak.
Som forvaltningsansatt i ledende stilling (og ellers) har Navansatte en lovpålagt instruks om å møte alle bistandstrengengende mennesker med profesjonalitet, konstruktiv dialog og hensynsfullhet. De skal lytte til den andre part, og være løsningsorienterte (Etikkdelen i regelverket): «Du skal behandle andre mennesker slik du selv vil ønske å bli behandlet».

 

Trøengs vedvarende og villede raljering med meg kan bidra til å i ytterste konsekvens ta mitt liv – hvilket hun er vel inneforstått med da jeg har en rekke alvorlige sykdommer.
Som kronen på sitt verk, nekter hun å utdele meg den lovpålagte nødhjelpen. Den kom aldri.
«Samtalen» fortetter:
Jeg: Ja men du kan jo ikke AVLÅ søknaden min av 28/11 når du ikke har LEST DEN!
T: Din søknad om nødhjælp ut fra den informasjon vi har nå…
Jeg: Kan du sjekke at min søknad av 28/11 ligger inne nå så du er den – jeg sendte den natt til i dag…
T: Nei, jeg ser IKKE din søknad!
Jeg: Hva er din e-post?
T: Nei du får ikke min e-post.

 

Jeg: Ja men du må jo LESE min søknad av 28/11 når min saksbehandler ikke er på jobb – da må jo en ANSVARLIG der borte lese min søknad!
T: Du må bruke Bydelens postadresse, da kommer den hit ETTERHVERT, men da kommer den ikke først til vårt kontor, da kommer den til BYDELEN!
Jeg: sier at jeg jo i tillegg har sendt direkte e-post (søknaden av 28/11) til alle de andre på kontoret (Tunsve, Røeggen, Bjølset m.fl)- og da går jo beskjeden direkte DIT!
Når det har gått NI DAGER SIDEN jeg søkte nødhjelpen og den enda ikke er utbetalt meg – det er KRISE – hvorfor kan jeg ikke få din e-post da – du må jo LESE den!
T: Nei, du får ikke min direkte mailadresse for jeg korresponderer IKKE med BRUKERE over mail!
Jeg: Det er vel randi.trøeng@bsh.oslo.kommune.no – er det ikke det!?
Trøeng driter fremdeles i å gå i dialog og responderer:
«Sååååå….eeeeeehhhhh…»
Det er rimelig å tro at hun lager slike evneveike pauser for at jeg atter skal klikke i vinkel og hisse meg opp.
Jeg: DU MÅ JO LESE MIN SØKNAD AV 28/11!
T (helt uanfektet): Da har jeg mottatt brev fra deg (???) om at du har sendt MER (???) over til Bydelens mailadresse, så da skal vi ta tak i det. Men per nå, så er DET vår vurdering(???) så jeg ville bare informere deg om DET (?????) og så saksbehandler vi…
Jeg (gjentar flere ganger): Du er faen meg sinnsyk – vet du det!?
T: Da avslutter vi, og så får du ha det bra (!!!)

 

Trøeng visste – BEGGE gangene hun valgte å overstyre saksbehandlerene og ta kontakt med meg telefonisk, at jeg bl.a har svært høyt blodtrykk og ble hasteinnlagt på Aker Sykehus i sommer med hjerteflimmer.
Orienteringen ble stemplet mottatt med dato på Navkontoret St.Hanshaugen, og var innbefattet i mitt søknadsskjema om høyere sosialhjelp.
(To dager etter at jeg gjorde det kjent for dem, fatter hun og Tunsve vedtak med krav til meg at jeg har å hute meg ut av barndomshjemmet og finne meg noe rimeligere, trass legeerklæring på at jeg ikke kan flyttes – og at jeg hver uke fra det tidspunkt må føre boliglogg på visninger jeg har vært på, ellers ville jeg miste ytelsene mine – hvilket jeg også gjorde! Les):
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo

Trøeng er vel inneforstått med – siden jeg har formidlet til hennes overordnede og direkte til henne tidligere, at jeg overhodet ikke ønsker at hun tar kontakt med meg på grunn av hennes mange belastende overgrep (forvaltningsmessige) – hvilket en også kan dra en rimelig logisk slutning ut fra, med politianmeldelsen jeg innga på både Trøeng, Tunsve og Røeggen i 2014.
Allikevel tvinger hun seg på meg.
Trøeng forstod udiskutabelt at jeg var rasende i denne første telefonsamtalen hun tok til meg  7/12.
Ikke desto mindre ringer hun meg opp igjen dagen etter og harselerer videre med meg om det samme tema – at hun ENDA IKKE hadde lest min søknad om nødhjelp – men alikevel hadde fattet avslag!
Tapet samtale 2 vil straks bli offentliggjort.
Denne gangen går hun/de ikke fri!:
Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.
Krav til forsvarlighet
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
http://bit.ly/1UAfRTr

 

22.10.2013  i Klassekampen:
Randi Trøengs sleske uttalelser overfor avisen når det står på at egen lønn må heves, der hun så fromt rasker de bistandstrengende hun hersker over med i samme åndedrag – som om hun virkelig brydde seg.
Punchlinen fra den trakasserende, bortskjemte fagforeningsbeskyttede feigingen, når det dreier seg om eget salt til maten er: SAMMEN ER VI STERKE!:
Tungt: Sosialarbeiderne ved bydel St. Hanshaugen synes de ikke har noe annet valg enn å gå til streik for lønnsvekst. Samtidig har kollegene i Fagforbundet blitt enige med byrådet.
– Det er klart det er vanskelig å gå ut i streik.
Brukerne vi har er ganske marginale, og mange sliter.
Vi representerer det siste sikkerhetsnettet i samfunnet.
Det er ingen ønskesituasjon, men det ble ikke noe forhandlingsresultat, og vår ledelse ville ikke gi seg, sier Randi Trøeng til Klassekampen (…)
Vi må stå på kravene, sier Carina Danielsen.
De er sosionomer, og jobber i bydel St. Hanshaugen i Oslo (…)
De streikende på St. Hanshaugen synes det er litt rart å stå streikevakt mens LO-kolleger fra Fagforbundet er på jobb.
– Her og nå føles det litt rart, sier Randi Trøeng.
– Burde de gjort noe annet?
– Det er vanskelig å svare på.
Men jo flere som står sammen, jo større styrke har vi.
http://bit.ly/2hh7fnN
Et lite utdrag fra Trøengs tidligere overgrep som vitner om hennes bedervede karakter (LYDOPPTAK) – TRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22.08.14
(Seksjonsleder, innklaget og politianmeldt) Randi Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!

 

MERK: Da jeg atter i sommer krevde å få bytte Navkontor på bakgrunn av vedvarende trakassering og graverende tjenesteunnlatelser fra Line Tunsve, Randi Trøeng og deres sjef Sigurd Røeggen, var det den mange ganger innklagede Trøeng selv, som ulovlig sendte meg det korte avslaget med totalt fravær av begrunnelse:
«Vi ser ingen grunner for at du skal bytte kontor»!
Jeg fremhever herunder:
Etiske regler – Utfyllende kommentarer Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 5 – Habilitet
En rekke lover setter etiske standarder for ansattes handlinger og opptreden.
Forvaltningslovens habilitetsregler står i en særstilling fordi de gjelder innenfor kommunens totale ansvarsområde og for alle som opptrer på kommunens vegne.
De gjelder for alle typer beslutninger som for eksempel myndighetsutøvelse, tjenesteytelse (…)
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
http://bit.ly/KUJHkA

 

INHABILITET
Regjeringen.no § 6 – Forvaltningsloven § 6 – inhabilitet ved gjentatt behandling av en sak 04.10.2007
Forvaltningsloven kapittel II gir alminnelige bestemmelser om når en offentlig tjenestemann er inhabil.
At vedkommende er inhabil innebærer at han eller hun ikke kan ”tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse” i saken.
Reglene gjelder i alle forvaltningssaker (…)
Der tjenestemannen selv er part i saken, er vedkommende uten videre inhabil etter forvaltingsloven § 6 første ledd bokstav a.
Det samme gjelder der tjenestemannen har en tilknytning til en part i saken som nevnt i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b til d (…)
De absolutte inhabilitetsgrunnene suppleres av den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 annet ledd.
Etter § 6 annet ledd første punktum er en offentlig tjenestemann inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe avgjørelse i en forvaltningssak ”når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet”.
http://bit.ly/1cWZwFK

 

harassed

(1)

Straffeloven og misbruk av offentlig myndighet
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
Side 230 – Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet 9.17.
(…) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år (…)
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.

 

Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen.
Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes (…)
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten (…)
Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
Straffen er bot eller tap av tjenesten.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/2hmQwzY

 

(2):

Radikal Portal 25.09.2016: NAV bryter eget regelverk i sosialstønadssaker
Lovbrudd er normen
– Etter de tilbakemeldingene jeg har fått kan det virke som det å bryte loven og be om slike kontoutskrifter er normen for NAV kontor over hele landet.
Det er mye som tyder på at NAV i slike saker rutinemessig setter loven til side, understreker han.
( Lokalpolitiker for MdG – Kjelkenes Giæver)
http://bit.ly/2gxL0sL
Regjeringen.no – Rundskriv | Dato: 05.05.2003
U-4/2003 Sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift fremlagt ved behandling av søknad om økonomisk stønad
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Bondevik II
Utgiver: Sosialdepartementet
En kontoutskrift, som viser alle bevegelser på konto i et bestemt tidsrom, inneholder store mengder personlig informasjon, og mye av denne er ikke relevant for sosialtjenestens behandling av saken. Kontoutskrift kan derfor ikke kreves fremlagt rutinemessig. Krav om å legge frem kontoutskrift skal ikke være hovedregel ved behandlingen av søknader om økonomisk stønad.
http://bit.ly/2hjYsiN
Kommunal Rapport 15.08.2002: Reagerer på kontoutskrift-krav fra sosialkontor
Dersom formålet er å avdekke om man har andre inntekter, så skal innhentingen kun omfatte opplysninger om det.
Opplysninger ut over innskudd, som opplysninger om forbruk, vil da i utgangspunktet være overskuddsinformasjon.
Det vil dermed være ulovlig behandling etter loven, mener Datatilsynet.
http://bit.ly/1qCmJ1K

 

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Anden Del. Forbrydelser. 11te Kapitel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.
§ 117 a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år (…)
Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte (…)
b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen (…)
Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
a) utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
b) utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.
Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.
http://bit.ly/2hiOgqB

MERK:

Les iht. siste avsnitt over her, posten der jeg gjengir Trusselbrevet fra sosialsjefen av 25.04.2014 – leddet rett over Trøeng, som i over tre år har mottatt kopi av alle mine varslinger uten å gjøre annet enn å forsøke skremme meg til taushet «for det gode samarbeidets skyld» som han ynder å kalle sin dårlig skjulte advarsel!:
http://bit.ly/1mPFVX4
Når jeg ikke lot meg true til taushet men fortsatte å utgi vitnesbyrdene om graverende forvaltningskriminalitet her på bloggen og på FB, kan man udiskutabelt bevitne at maktmisbruket har økt i intensitet og at skadevolderene riktig mesker seg i abnormiteter overfor meg helt ukritisk, skråsikre som de er på at de er «urørlige» og at ingen konsekvenser vil ramme dem.
Kameraderiet «hjelpeinstansene» i mellom, er godt innarbeidet på øverste nivå.
De har blitt uforsiktige, siden de for lengst er inneforståtte med at lovbruddene blir tapet når vi har kontakt over telefon – det hører man dem flere ganger sågar bevitne, men de bryr seg ikke.
Denne gangen har de forregnet seg kraftig!

 

Utdrag fra posten: «Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere» hvor jeg kommenterer trusselbrevet fra sosialsjef Sigurd Røeggen:
Når denne kameratgjengen ved to kontor (Nav Nordstrand og Nav St.Hanshaugen) samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – er dette intet annet enn kalkulerende rå manipulering, som understøtter bortenfor en hver tvil at her foregår systematiske og målrettede mordforsøk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har tillatt seg å varsle om fullstendig uakseptable forhold.
For jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptakene sannheten og grelle realiteter vedrørende forbryterenes ugjerninger i offentlig virke som man samtidig kan høre på Youtube at er fullstendig rystende, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar der det fremgår at de opererer i fagorganisert samlet flokk, og over ÅR tar i bruk alle utenkelige midler for å  tilintetgjøre meg som varsler – selv nekt av økonomisk bistand til livsnødvendige medisiner og diabeteskost – hvilket også skadevolderene ved Nav Nordstrand holdt i hevd:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker (Fredag 13.03.2015)
http://bit.ly/1V7lEve
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!
http://bit.ly/1UEOF5J
http://bit.ly/1mPFVX4

 

ababababaracrat

Les også posten: Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere (utdrag):
Når NAV (…) får kritikk for sin måte å behandle ansatte og brukere på, så fordømmer de ofte dem som kritiserer, og deretter tier de saken i hjel.
Slik har NAV fått drive på i årevis, til manges store fortvilelse.
Slik håndterer NAV også kritikken fra boken «NAV – fra innsiden» av David Friman.
http://bit.ly/2cCJuED
Mennesker møter forståelse fra rettssystemet når Navansatte provoserer forsettlig, mens jeg blir begravd levende uten å ha gjort en flue fortred:
Roganytt.no 13.05.2016: Provosert mann (25) banket saksbehandler på Nav-kontor.
25-åringen fikk mildere straff fordi saksbehandleren hos Nav provoserte ham.
25-åringen (snakket) med en saksbehandler og temaet var hvorfor 25-åringen ikke hadde rett på dagpenger eller sosialhjelp.
Stavanger tingrett kom til at saksbehandleren hadde kommet med utsagn som var egnet til å provosere 25-åringen. I den forbindelse ble det blant annet vist til forklaringen til en kollega av saksbehandleren som satt bak skranken sammen med ham.
Han sa at kollegaen hadde vært provoserende og at han tenkte at «nå smeller det».
Og akkurat det gjorde det.
http://bit.ly/1V2bcK5
Les også posten:
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
Den sentrale aktør som skulle ha kommet oss til unnsetning, later strategisk som om han intet har hørt, forstått eller sett, og fornærmer borgernes intelligens monumentalt samt massakrerer egen integritet ved å henvise til «systemet» – et luftslott som slett ikke eksisterer, siden det er de enkelte saksbehandlere og deres ledere ved hvert kontor som tar loven i egne hender, lager sine egne regler og terroriserer de bistandstrengenede over en lav sko – ustraffet!:

 

JAnA

Nettavisen 08.03.2016: Statens helsetilsyn: – Nav bryter loven – ULOVLIGHETER I NAV
Ny rapport fra Statens helsetilsyn sier det er avdekket avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler de seks siste årene (…) Det tegnes et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester.
Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn (bildet over, og surrealistisk nok er han avbildet utenfor nettopp Nav St-Hanshaugen!):
Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom mer enn fem år (…)
MERK: Tilsynene avdekker blant annet at de ansatte på Nav-kontorene ikke vet hva brukerne trenger og ikke klarer å fange opp hjelpebehov (- meg midt i ryggen)!
– På alle områdene finner vi det samme: manglende styring og kunnskap hos medarbeiderne.
Dette handler ikke om at den enkelte medarbeider ikke gjør en god nok jobb, men det er en gjennomgående svikt i hele systemet (sitat slutt)
– Så fra den kanten, forstår man raskt at hjelpen aldri vil komme!
http://bit.ly/28THamH

 

U-14/2002 Historisk arkiv. Publisert under: Regjeringen Bondevik II. Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv. Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten.
Statens helsetilsyn skal blant annet ha ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten i landet (…)
ha ansvaret for innføringen av utvidet og endret tilsyn med kommunenes tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4 i samarbeid med Fylkesmennene
være ansvarlig for overordnet tilsyn med kommunens virksomhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A (…)
være en faglig ressurs for Fylkesmennene i deres tilsyn med tjenestene i kommunene
bidra til samordning av internkontrollarbeidet i helse- og sosialtjenesten
være en faglig ressurs for kommuner og Fylkesmenn i internkontrollarbeid etter sosialtjenesteloven.
Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med virksomhet etter sosialtjenesteloven omfatter all virksomhet etter loven, også de områder der Fylkesmannen ikke fører tilsyn (kapittel 5 om økonomisk stønad mv.) (…)
Med hilsen
Liv Telle e.f.
fung. Avdelingsdirektør
Karl Olav Hovland
rådgiver
http://bit.ly/1F47lV7
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSMENLOP
Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
«Det kan spores en viss økning i antall gjentatte henvendelser fra klagere som ønsker ombudsmannens avvisninger av klager vurdert på ny. Da det ikke foreligger noen klageordning på ombudsmannens uttalelser, har jeg valgt å innta en åpen holdning til slike fornyede henvendelser.»

 

Helse-, sosial og eldreombudets sinnsvake respons på denne stygge saken (avskrift fra lydopptak):

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2hrjxtT

 

Serien jeg laget om deres tidligere meritter:
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling (Utdrag):
33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!:
bit.ly/1NOb5KH
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene (2014)
http://bit.ly/1A8IQ4T

Index – Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2016
M T O T F L S
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: