Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Åse Mette Sanden – Gårdeieren fra helvete


Fortsettelse på nedtegning i posten fra i går av sjikanen Sanden utsatte meg for når hun plutselig ringte meg den dagen, samt orientering rundt hennes underslag av Nav`s feilutbetaling til henne på flere tusen kroner av min husleie over flere måneder –  en «bagatell» som senere av Sanden og Tunsve i romslig forståelse ble «ordnet opp på bakrommet» etter at jeg plutselig oppdaget dette og sa fra.
Nå har jeg skrevet av telefonsamtalen ordrett, og slik begynte den, helt frem til hun roper:
«VET DU HVA – DET SPILLER INGEN ROLLE OM HUNDEN DIN DØR, ALTSÅ – DET HAR JEG INGENTING MED»!
Sanden ringer meg, og påstår at jeg ikke har besvart hennes mail om innkreving husleie.
Jeg svarer (og sikter til flere andre ganger hun har bedrevet denne form for uprofesjonell og søplete agering):
Du kan jo ikke kreve husleien inn dagen etter at den skal være betalt! Det her er jo ren personforfølgelse og trakassering!
Du har å gjøre som andre som jeg har skrevet i mail til deg før, at etter 14 dager kan du purre – og så går det 14 dager til, og har jeg ikke betalt da, så går det til inkasso – det er slik det fungerer – loven i Norge!
Sanden: Vet du hva, da vil De bli kastet ut av leiligheten, da sender jeg deg videre til det, for da har jeg rett til det i følge leiekontrakt nummer 14 – så det – da blir jeg dessverre nødt til å kaste Dem ut – umiddelbart!
ABCD
Jeg (fullstendig sjokkert): Hva snakker du om nå?!
Sanden: Vet du hva, da er det bare å lese kontrakten – vet du hva – jeg syns det er meget upassende å kalle det personforfølgelse, jeg syns det er MEGET ubehagelig!
Jeg: Når du purrer på husleien DAGEN ETTER at den skal være betalt, det er IKKE normalt, og det er ikke lov!
Sanden: Jeg hakke purret jeg, jeg har bare på en MEGET høflig måte minnet om at De har ikke betalt husleie!
Jeg: DAGEN ETTER at den skal være betalt!
Sanden: Ja, det gjorde jeg, og det var ingen purring!
Jeg: Det har du ikke noen ting med å gjøre – det har du ikke LOV til å gjøre, du har gått LANGT ut over den myndighet som du egentlig har!
Sanden overhører meg totalt – hun går fremdeles i rette med meg, uprofesjonell forurettet og truende, og serverer meg løgner i sitt raseri i en opprørende samtale hun aldri skulle ha tatt:
Vet du hva, min myndighet gjør at jeg kan kaste ut deg på DAGEN – og det vil jeg gjøre nå! Så derfor så ringer jeg nå, så gir jeg deg den siste sjansen, hvis du betaler husleie i løpet av SNARLIG, så vil jeg ikke gjøre no mere med det, hvis du ikke betaler husleie HVER måned den 1. i hver måned, så har jeg muligheten å kaste ut deg!
Nå har du ikke betalt husleie en eneste gang i løpet av dette siste året – før det har vært for sent! (LØGN) – dette er helt beregnet trakassering fra DIN side – ikke fra min!
Jeg: Jeg har skrevet til deg hvorfor jeg ikke hadde mulighet for å betale, og jeg skriver jeg har søkt…
Sanden avbryter:
«VET DU HVA – DET SPILLER INGEN ROLLE OM HUNDEN DIN DØR, ALTSÅ – DET HAR JEG INGENTING MED»!
Resten står å lese her:
Huseieren min kjenner politianmeldt saksbehandler

 

 

Diskusjon rundt disse innleggene har gått høyt på Navgruppa på FB som jeg administrerer, og et vell av agitatorer har materialisert seg.
Derfor vil jeg fremheve et svar jeg ga en som angivelig mente at at det var JEG som bedrev personforfølgelse:
De som har giddet å lese min blogg – om så bare forsiden, har fått med seg at jeg er 100 % ufør – erklært av fire leger hvorav siste lege er overlege på Rikshospitalet og at jeg i hele 7 år har ligget på og under flate minste grunnsats for sosialhjelp – hvilket ikke er lov, det sier seg selv i tillegg til paragrafene. Min hund har jeg hatt lenge før Nav sendte meg rett over på sosialen pga falsk forklaring fra deres samarbeidspartner.
Hvorfor skal det være personforfølgelse å legge ut huseiers navn?
Med denne formuleringen innrømmer du jo at du faktisk har oppfattet at huseier har oppført seg på en måte som er kritikkverdig – hvilket det jo i aller høyeste grad er, og da er jeg i min fulle rett til å belyse dette offentlig.
Hun skal være profesjonell i sitt gebet, og er hun ikke det, så bør flest mulig mennesker få rede på at slik opererer hun ikke. Vi er også sårbare som leietakere.
Selvsagt står jeg ansvarlig for å betale mine leier, det har jeg også gjort – om ikke den første så ca. i snitt den 19 hver måned, siden jeg kom svært på etterskudd når de pusset opp badene her i hele 2 måneder i sept/okt i fjor, og bad og kjøkken ble ubrukelig og jeg måtte spise ute.
På tross av dette, skrev Sanden ny kontrakt med meg på 3 år fra 1. mai, 2016 der hun i forkant hadde skrevet et brev om at hun GJERNE fortsatt ville ha meg som leietaker.
Det var kun i juni/juli i år at det ble helt uoverkommelig pga min hund som ble akutt syk og jeg fikk utkastelsesvarsel – men klarte med et skrik å få lånt de resterende tusenlappene dagen før dette skulle settes i verk!
DISABLEDD
Nå, ligger jeg «som vanlig» etter ca. 19 dager med leien, men som vist i postene så har jeg gjort alt som står i min makt overfor en illvillig og hevngjerrig sosialtjeneste, og fått Advokat inn i bildet som krever dette rettet opp av Nav.
Ageringen til min politianmeldte saksbehandler Line Tunsve som hadde brutt sin taushetsplikt og snakket med Sanden ved 2 anledninger, og lagt lokk på Sandens underslag over 2 måneder av kr. 4050 ,- av min husleie er også overklaget!
Kun «dager» etter med leien, gir INGEN huseier rett til å kaste leietakere ut, så Sandens opprigning SEKS dager etter at septemberleien skulle ha vært betalt med rasende løgner om akutt utkastelse, var ikke ment som annet enn ren terrorisering og feilinformasjon for å stresse meg optimalt.
Hun innrømmet jo – som kan leses, at hun kjenner min situasjon meget godt og leser min blogg, der hun gikk i varmt forsvar for min saksbehandler Line Tunsve som hun indirekte innrømmet at hun kjente!
INGEN skal ha huseiere hengende over seg med befaling om å betale leien DAGEN ETTER at denne skal være betalt – som flere ganger her har blitt gjort – og sette et rentekrav for tre dager forsinket innbetaling ved en annen anledning!
Les loven jeg linker til her:
http://bit.ly/2c405NW
Et godt samarbeid, har kobbelet Tunsve & Sanden:
Tunsve besørger å kaste meg ut av mitt barndomshjem via totalt urealistisk krav om hyppig boligsøking med boliglogg til rimeligere husvære så hun skal slippe å utbetale meg en ekstra tusenlapp hver måned som akkurat vil løfte meg opp til flat mal grunnsats sosialhjelp (hvilket hun så allikevel ikke har gjort) siden Sanden satte opp min husleie med hele 4050 kroner fra 1. juni d.å, og Sanden velger å kaste meg ut i stedet for å la meg få lov å betale leiene (se brev nedenfor) og sitter kontinuerlig i halsen på meg via hyppige brev og telefonkontakt som hun ikke har myndighet til.
Tunsve nektet å innvilge leiene jeg hadde søkt om med henvisning til utkastelsesvarselet.
Slik besørger de en rovdrift ekstraordinær, som langt på vei kan medføre et dødsfall.
Sanden gikk altså i forsvar for sin venninne/bekjente Line Tunsve ved å henvise til mine skriverier om henne som hun ikke likte, hun har således lest min blogg og er vel kjent med min helsesituasjon – blålys og ambulanse til sykehus med hjerteaarytmi m.m.
De opprettholder trykket for fullt!
ABCD
Flere personer er nå utestengt fra gruppa permanent, som bare ønsker å harselere og agitere når de vet så meget bedre – de er jo leseføre.
Og det vil jeg fortsette med.
Ingen grunn til å ha nettroll på en gruppe som dette.
Jussportalen – Utkastelse av leietaker:
«For at det skal foreligge vesentlig mislighold skal det mer til enn noen dager eller ukers forsinkelse med betalingen. Normalt kreves det at leietaker ikke har betalt leie de siste tre til fire måneder til tross for purringer.»

 

 

Og i innledningen står:
I mange tilfeller er utleier fristet til å ta loven i egne hender, og selv kaste ut en leier som ikke betaler for seg eller på annen måte ikke oppfyller sine forpliktelser etter leiekontrakten.
Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er tillatt å kaste ut leietaker på egen hånd.
Dette kalles selvekt, og kan være straffbart etter straffeloven, og man kan både bli erstatningsansvarlig og strafferettslig ansvarlig.
http://www.juss.info/utkastelse-av-leietaker/
Her ønsker jeg sterkt å fremheve Sandens påstander i tapet telefonsamtale, også vist i den andre posten:
«Jeg har myndighet jeg, til å kaste deg ut på dagen siden du ikke betaler husleien din – du må ut i løpet av 14 dager! Min myndighet er at jeg kan kaste ut deg på dagen, og det vil jeg gjøre nå!» :
Huseieren min kjenner politianmeldt saksbehandler
http://bit.ly/2c405NW

 

KEYYYYYYY

 

Vår korrespondanse forut – og jeg vil tilføye, at forrige måned lå det brev fra Sanden i min postkasse kun fire dager etter at augustleien skulle være betalt den 1. med et purregebyr på – jeg tror det var kr. 12,70 for tre dagers rentekrav på forsinket leie med befaling om å betale denne omgående, ellers ville hun sende den til inkasso! (ulovlig – se posten linket til over) :
Til Åse Mette Sanden Oslo 09.07.2016
Jeg har for lengst tilkjennegitt at jeg ønsker at vår kommunikasjon kun skal foregå vi brevpost og ikke per mail eller telefon, på bakgrunn av vedvarende personforfølgelse fra Dem i uttallige mail og oppmøte, med alvorlig forringet helsetilstand som følge.
Mandag 4. juli 2016 skrev jeg ut og sendte Dem brevet som følger under, per vanlig postgang, og datoen er satt innenfor Deres rett til å sende meg varsel om utkastelse!
Onsdag 6. juli, to dager etter – hvilket tilsier at De burde ha mottatt mitt brev som vanligvis tar en dag med vanlig postforsendelse, besvarer De slett ikke mine spørsmål, men velger i stedet å sende meg utkastelsesvarselet!
Dette finner jeg meget spesielt, siden jeg i brevet krever svar fra Dem på hvorfor De evt. har underslått hele kr. 4050,- fra meg og ikke trukket beløpet fra giroen De har sendt meg for junihusleien!
Jeg sendte brevet med mitt navn og adresse bak på konvolutten som enda ikke har blitt returnert meg hvis det er så var at jeg skulle ha påført uriktig adresse – hvilket jeg slett ikke har, siden jeg skrev denne av Deres siste brevforsendelse til meg av 22.06.2016 som inneholdt husleiegiroer ut året samt en purring på juni-husleien:
«Åse Mette Sanden Brageveien 2 Eiendom 4 Ans Nordraaks gate 15, 0260 Oslo».
holiday
Jeg vil tro at De – hvis ferie, har sørget for at posten blir sendt dit De befinner Dem siden De har viktige forretninger å ha overoppsyn med – eller at De har noen på kontoret som mottar innkommende brev og gjør Dem oppmerksom på det mest presserende.
Det vil også være rimelig å slutte, fra utkastelsesvarslet som De har hatt stålkontroll på å sende meg selve dagen som muliggjorde denne type effektuering.
Jeg ber om at min henvendelse til Dem per brev av mandag 4/6 som følger under her blir besvart umiddelbart per vanlig postgang, og at De gir meg en forklaring på hvorfor De har ignorert denne!
Min lille hund Theodor på 11 år som De har hilst på hver gang De har vært her, fikk plutselig store smerter og hylte av full hals for ca. 4 – 5 uker siden. Jeg måtte ta ham til Veterinær akutt som gav ham sterke smertestillende, tok flere prøver, og som sterkt anbefale at han måtte ta CT – hvilket ble gjort.
Jeg har levd på minste sosialhjelps norm i hele 7 år og hadde ikke penger ekstra til denne utgiften, men følte at det ikke var annet jeg kunne gjøre for å redde min beste venn.
Dette er kun en orientering siden det ikke er noen unnskyldning, og selvsagt noe De ikke vil akseptere som gyldig grunn for å unnlate å betale leien.
Nav avslo min søknad om økonomisk hjelp til Veterinærutgiftene, jeg vil nå overklage Navs nekt av bistand, og håper at de vil kunne dekke de to husleiene jeg skylder for juni og juli før fristens utløp 20.06.2016.
Jeg beklager forsinkelsen.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
(P.S): HER FØLGER MITT BREV SOM GIKK MED VANLIG BREVPOSTGANG TIL DEM, OG JEG TILFØYER AT ATTESTASJONEN DE SENDTE MEG OVER MAIL OM AT EN ØKNING AV LEIEN PÅ 4050 KR FØRST SKULLE TRE I KRAFT 01.06.2016, BLE MOTTATT 21.03.2016!

 

 

 

Til Åse Mette Sanden Oslo 04.07.2016
Vedr. Deres purring på juni husleien av 22.06.2016, kan jeg ikke se at De har kommentert at De mottok hele kr. 13300,- for mai måned i husleie.
Jeg sitter med elektronisk bevis fra Dem , sendt meg på mail for en god tid siden, der De attesterer at leieøkningen fra kr. 9250 og til 13300,- først skal tre i kraft fra JUNI måned.
Jeg synes det er underlig både at De verken har kommentert dette, eller trukket fra kr. 4050,- på husleiegiroen for juni måned.
Bare så alt er på det rene:
Jeg oppfatter det slik at kr. 4050,- om De fikk for mye innbetalt ifbm. mai-husleien, skal trekkes fra juni-husleien stor kr 13300,- og at jeg kan gjøre dette selv slik at vi kommer ajour.
Vennligst gi meg en snarlig bekreftelse på dette, så vil leien innbetales straks.
Mange takk.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt

 

Utdrag fra varslingen og påklagingen av 17/7-16 som jeg sendte i kopi til flere makttopper samme dag (ikke tidligere utgitt på blogg), og den lange navnelisten står oppført i posten:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Til Saksbehandler Line Tunsve med kopi til Sosialsjef Sigurd Røeggen Oslo 12.07.2016
Jeg viser til mailen jeg sendte Dem i går 11/7, som jeg også har kopiert og limt inn på slutten her etter min underskrift. Der fremgår at jeg leverte inn 20 sider med dokumentasjon på Navkontoret St.Hanshaugen i går.
Jeg rakk ikke sette på sidetall, men både dokumentene jeg innleverte til Dem og de jeg tok kopi av og fikk stemplet i resepsjonen lå i samme rekkefølge, og jeg går ut fra at ingen har omrokert på disse.
Spesifikasjon:
S.1: Utleier Åse Mette Sanden 06.07.2016 – VARSEL ETTER TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN § 4-18 OM FRAVIKELSE (UTKASTELSE) FRA DERES LEIEFORHOLD
S. 2: Utleier Åse Mette Sanden 06.07.2016 – krever at leien blir betalt innen 14 dager.
S. 3 og 4: Utleier Åse Mette Sanden 07.07.2016 Sitat: «NAV har ikke innbetalt husleie for mai 2016 på kr. 13300,-.» (sitat slutt)
Deretter oppgir Sanden at hun har hatt en telefonsamtale med Dem samme dag (- hvilket kom som et sjokk på meg, da jeg ikke jeg har samtykket til – jeg har aldri verken muntlig eller skriftlig gitt Dem lov til å samtale om meg med utenforstående – dette er brudd på personvernet)
Jeg mener å huske at det er korrekt som Sanden skriver «beløp må ha blitt oppgitt fra Dem» – at jeg ikke innleverte husleiegiroen for mai måned når jeg søkte sosialkontoret om å få denne dekket pga omstendigheter beskrevet som lå utenfor min kontroll, fordi jeg antakelig ikke klarte å finne den.
Derimot spesifiserte jeg tydelig på etatens eget søknadsskjema som jeg skrev i tillegg til den mer utfyllende søknaden jeg sendte dere over mail, at husleieøkningen fra kr. 9250,- til kr. 13300,- IKKE TRÅDTE I KRAFT FØR 1. JUNI (en tydelig skriftlig beskjed fra meg om at økningen altså ikke gjaldt for MAI måned) – dette, fordi jeg samtidig innleverte leiekontrakt – hvilket var et krav fra sosialtjenesten, siden jeg der bandt meg til tre nye år og samtidig søkte om forhøyet depositum siden leien ville stige med kr. 4050,- per måned – noe dere innvilget.
*** MERK DEM STORT: I kontrakten står det TYDELIG at jeg skriftlig har bundet meg til å bo her i minst 15. måneder av tidsrommet på tre år, og fullt krav om oppgjør for resterende måneder vil komme hvis jeg flytter ut tidligere.
I møtet vi hadde i mai der dere godkjente ny leiekontrakt ved å innbetale det forhøyede depositumet, ble INGEN føringer ble lagt – verken av Dem eller sosialsjef Røeggen som også var til stede når jeg skrev under på dette, om at jeg omgående måtte ut og finne meg en rimeligere bolig (møtet er selvsagt festet til video, men dette vet dere alle fra før)
Kravet er således lovstridig, høyst urimelig og totalt uforståelig, og jeg finner det sterkt belastende.

 

 

Ikke minst har sosialtjenesten ignorert massiv dokumentasjon på svært dårlig helse (grundig attestert fra flere leger og billeddiagnostikk levert dere opp gjennom årene) men her fremhever jeg spesielt uttalelsen fra min tidligere fastlege Dr. Nørager som jeg igjen leverte sosialtjenesten 07.06.2016:
«Vedlegg 9. Legeerklæring fra Dr. Dan M. Nørager på 1. side, som attester min uførhet som livslang 23.01.2012 der han oppsummerer noen få av alle sykdommer jeg har (dere har også denne fra tidligere) – hvilken også attesterer at flere flyttinger for meg er fullstendig uholdbart, hvis det da ikke blir til en sikret og permanent bolig gjennom et lån.» (sitat slutt)
Jeg har nettopp gjenfunnet Vedtaket som fulgte fra Dem, med dato 02.05.2016 Saksnummer 2016/03486
Der anfører De på side 2: «Månedlig husleie utgjør kr. 13300,- fra 01.05.216» – alt mens de på Vedtakets forside noterer et høyere beløp, uvisst av hvilken grunn:
«Husleierestanse 13.500,00 engangsutbetaling fra 01.05.2016 til 31.05.2016 etter § 19. Ytelsen sendes utleier» (sitat slutt)
Selvsagt er det ikke jeg som har rett på det overskytende beløpet sosialtjenesten feilaktig har innbetalt Sanden som da vil utgjøre kr. 4250,- det har jeg heller aldri påstått!
Og selv om jeg gjentatte ganger har klaget dere inn for å sette grunnløse vilkår som fremvisning av kvitteringer, så ignorerer dere jo bare dette tvert, og hersker på som dere bare lyster.
Så også ville jeg ha måttet fremvist sosialtjenesten kvittering på en junihusleie som – hvis alt hadde blitt brakt i orden slik jeg forsøkte å oppnå, ville ha utgjort et langt mindre beløp enn kr. 13300,-!

 

ABCD
Min beskjed til Sanden, var at hun ikke hadde trukket fra beløpet hun urettmessig hadde mottatt i mai måned på husleiegiroen for juni, og derfor var min påstand at hun hadde underslått disse pengene!
Sandens sammensurium i påstand: » «Regnskap koblet, beløp var manglende beløp på depositumkonto » – et totalt villedende! Hun må raskt ha oppfattet at selv om deposituminnbetalingen var sen, så kom den dog inn på et eller annet tidspunkt og at hun da satt med for mange penger på innestående hva gjaldt meg.
Sandens «redegjøring» har overhodet ingen base i fornuft, og jeg siterer videre ordrett her hun bruker strategien «anklager»:
«Re. ditt brev «at jeg ikke har kommentert at jeg mottok hele 13300,- for mai måned !!!!! Hvorfor skulle jeg kommentere det? det er ikke betalt inn kr. 13300,-» (sitat slutt)
Snedig. Jeg leste feil at sosialtjenesten utbetalte Sanden kr 13300,- for maihusleien men så viste det seg altså å være kr. 13500,- når jeg nå leste Vedtaket nøyere uten at det skal kunne være noen buffer for at Sanden kan påberope seg å ikke ha svindlet Nav – for det er jo nettopp det hun har gjort – trass sitt frenetiske babbel.
AMETT
Faktum er at Sanden – uansett hvordan hun forsøker å vri og vrenge på det, aldri oppgav verken for Nav eller meg at hun mottok kr. 13500,- i stedet for kr. 9250,- slik hun etter vår avtale skulle hatt innbetalt i mai (hvilket gikk meg hus forbi – jeg registrerte kun at leien var betalt), og innbetalt beløp fra Nav for depositum, må ha vært inne på hennes konto forsinkelser til tross, ganske tidlig i juni om ikke før – og hun har således hatt rikelig med tid å rette opp i den overskytende summen hun mottok for maihusleien.
Det har hun valgt å ikke gjøre, for 22.06.2016 sender hun meg nye husleiegiroer der JUNIHUSLEIEN er pålydende fulle kr. 13300,- altså har hun ikke trukket fra kr. 4250,- på denne slik mitt krav var!
Flere uker har gått siden det, men intet brev om at dette ville bli rettet opp materialiserte seg.
Derimot sendte gårdeier meg utkastelsesvarselet dagen etter at hun mottok min henvendelse til henne om underslaget.
Det er ikke JEG som skal stå ansvarlig for situasjonen som har oppstått, ansvaret skal ikke skyves over på meg!
S. 4: Sanden – «Oversikt over datoer vi har mottatt husleie fra Dem»:
«De kan selvfølgelig ikke trekke fra beløp kr. 4050 på husleie for juni 2016. Dette er betalt for mye fra Nav og ikke fra Dem, ref. Line Tunsve. Saken er avklart mellom Nav, fra Line Tunsve og undertegnede i Brageveien 2 Eiendom» (Utdrag sitat slutt)

 

 

Men jeg gjorde alt riktig.:
Jeg søkte kun om økonomisk bistand, og oppgav riktig informasjon på papirsøknaden – at leieøkningen først trådte i kraft 01.06.2016!
Deretter viser det seg at saksbehandler i Nav (Tunsve) ignorerte mine opplysninger og utbetalte til gårdeier – ikke bare kr. 200,- over beløpet hun selv hadde anført i sitt Vedtak, men totalt kr. 4250,- over det beløp som jeg hadde søkt om å få tilstått i husleie for mai 2016 som for mai måned fremdeles lå på kr. 9250,-!
S. 5: – Her har Sanden sendt meg kopi av en mail De sendte henne 02.05.2016 som de rett nok hadde fått tillatelse av meg til å sende som varsel på grunn av at depositumet ville bli forsinket, men her fremgår tydelig at De i TILLEGG har RINGT henne og samtalet om meg – fordi De innleder: «Hei. Viser til telefonsamtale i dag 02.05.16» (sitat slutt)
Her har De begått enda et brudd på personvernet!
Derfor fremhever jeg atter: Jeg ikke jeg har samtykket til – jeg har aldri verken muntlig eller skriftlig gitt Dem lov til å samtale om meg med utenforstående!
De har heller aldri informert meg om at de to telefonsamtalene har funnet sted!

 

 

 

 

Det er mulig at jeg i min totale kaotiske og sterkt belastende livssituasjon (nylig gjort rede for) ikke har tenkt riktig, at det evt. var Nav selv som skulle ha krevd tilbakebetalingen og ikke jeg som skulle ha gjort den jobben, men jeg var i den umulige og sterkt belastende situasjon at De hadde avslått samtlige av mine søknader om ekstra økonomisk hjelp pga. syk hund og atter en søknad om forhøyet livsopphold som flere fastleger gjennom ÅR har presisert at er tvingende nødvendig for at jeg med mine alvorlige sykdommer skal kunne opprettholde livet, SAMT ULOVLIG TILBAKEHOLDT TO MÅNEDER MED DET SUPPLERENDE LIVSOPPHOLDET DE INNVILGET PÅ KR. 1081 PER MÅNED som akkurat løfter meg opp på minste sosialhjelps norm!
Jeg visste at påslaget av en ekstra leie ville medføre inkassokrav på å betale to leier akutt hvilket ville medføre utkastelse, jeg stod nesten uten penger og kunne miste min beste venn.
Derfor anså jeg det som tvingende nødvendig å konfrontere Sanden slik at jeg kunne betale junihusleien med mai-satsen (dvs. kr 9250,-) fordi en «hundevenninne» hadde sagt seg villig til å låne meg det resterende opp til det beløp fra det jeg hadde på konto siden jeg straks ville motta bostøtten på ca. kr 4000,- og ville således kunne ha forevist husleiebetalingen for juni måned for Sosialtjenesten med forklaring til, og sluppet å risikere utkastelse.

 
Uansett, så har Sanden gjort seg skyldig i et forsettlig lovbrudd, siden hun aldri oppgav til Nav, ei heller gjorde meg oppmerskom på at hun utettmessig hadde mottatt fra Nav kr. 4250,-.
Det var kun ved mitt forsøk på å rydde opp i dette at lovbruddet ble avdekket, for hadde jeg holdt tett om dette eller rett og slett ikke husket hva som var skjedd (som jo var utgangspunktet), så ville Sanden mest sannsynlig aldri ha gjort Nav oppmerksom på svindelen selv – så lang tid det har gått siden utbetalingen.
Derfor er jeg dypt sjokkert over følgende – Utdrag fra side 4:
«Saken er avklart mellom Nav ved Line Tunsve og undertegnede i Brageveien 2 Eiendom» (sitat slutt)
Jeg krever selvsagt at Nav politianmelder Sanden for hennes underslag, da lovbrudd som dette ikke er vanlig at «gjøres opp på bakrommet» på Nav – og jeg krever en tilbakemelding på om dette vil bli gjort!
S. 6 og 7: Bekreftelser fra Ullevål Sykehus, Biopsi og etterkontroll – henholdsvis datert 13 og 23 juni 2016 – Totalt Kr. 640,-.
S. 8: Evidensia Oslo Dyresykehus 16.06.2016 – spesifikasjon av nødvendige undersøkelser av min hund Theodor Papillon som var meget syk – Kr. 5090,16
S. 9: Bekreftelse fra Veterinærhøgskolen på hva en liten sekk mat til hunden koster og som jeg må ha minst to av i måneden – Kr. 265,-.
S. 10: Bekreftelse fra Veterinærhøgskolen på boksefor som hunden må ha som supplerende kost fordi han har dårlige tenner – Kr. 280,80,-.
S. 11: Evidensia Oslo Dyresykehus 20.06.2016 CT på Theodor m.m. Kr. 9308,-.
S. 12: Flere regninger samlet på et ark (…)
S. 15 og 16: Evidensia Oslo Dyresykehus 20.06.2016 Evidensia Oslo Dyresykehussender Sykehistorien til Theodor, hvor tydelig fremgår på side 2 at de ANBEFALER både røntgen og CT – som jeg da tok!

 

**** Herunder fremhever jeg sterkt følgende sekvens (forkortet) i søknaden jeg sendte Dem 03.06.2016 – lovbestemmelsene som De ignorerte tvert, men som jeg naturlig nok fremdeles insisterer på at De skal hensynsta:
Advokatfirmaet Wulff: Det er forbudt å (…) hensette dyr i hjelpeløs tilstand!
http://advokatwulff.no/tag/lov-om-hunder/
MATTILSYNET Tilsynsveileder hund – utarbeidet for TA av Prosjekt dyrevelferd, august 2014S. 5:
Dyreholder skal aktivt forebygge og beskytte dyret mot farer for unødvendige påkjenninger (…)
S. 6: Dyreholder skal sørge for at dyret blir ivaretatt av kompetent person til enhver tid. Økonomisk evne er også en del av kompetansen. Dyreholder skal ha økonomisk evne til å gi dyret nok og godt fôr, nødvendig veterinær behandling, feriepass m.m.
S. 11: Hunden skal ha daglig tilsyn. Det betyr at dyreholder daglig skal fysisk sjekke at hunden ikke er syk, har sår eller skader.
Ved behov skal hunden ha veterinærbehandling, i tvilstilfeller skal veterinær kontaktes.
http://bit.ly/1X564Gv
S. 17, 18, 19 og 20: Kontoutskrift som viste kr. 5257,42 innestående på søkedagen, pga at min bostøtte for juli var kommet inn på kr. 4102,00,-.
Siden, har jeg kjøpt mer mat, sanitær og husholdningartikler.
Deres tilbakeholdelse av supplerende livsopphold skarve kr. 1081,- per måned som De presterte å utdele meg trass min og leges vektige påklaging for høyere sats som De (slik regelen vanvittig nok er) ignorerte – og hvor Deres rettsstridige avgjørelse avstedkom en utilstrekkelig sum som kun løftet meg opp til MINSTE sosialhjelps norm, er et klart lovbrudd.
Jeg underbygger min påstand med følgende materiale – godt kjent for Dem som er «Fagansvarlig for oppfølging», og derav har De tilbakeholdt suppleringen med vitende, vilje og forsett som et ledd i de konstante gjengjeldelsene både De, Trøeng og Sosialleder Røeggen har effektuert overfor meg gjennom de tre årene jeg har hørt til dette kontoret (min påstand kan etterprøves via Trusselbrevet jeg mottok fra Sosialsjefen i 2014) ved å kutte det lovpålagte skjønnet – herunder etikkdelen til «ikke eksisterende»:
Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 07.07.2014  av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tjenesteavdelingen, Oppfølgingsseksjonen.
(…) Eksempler på konsekvenser: Stans i stønaden.
Den mest alvorlige konsekvensen av brudd på vilkår er stans i utbetaling av stønad.
Denne konsekvensen kan iverksettes hvis tjenestemottaker bryter et vilkår som er direkte knyttet til å utnytte alle reelle muligheter til å forsørge seg selv (…)
Redusert stønad **** Hvis tjenestemottaker ikke har andre reelle inntektsmuligheter, har vedkommende rett til stønad og vilkårsbrudd vil ikke kunne føre til stans i stønaden.

Stønaden kan imidlertid reduseres til et forsvarlig minstenivå. Hva som er et forsvarlig minstenivå må vurderes konkret og individuelt, og i sammenheng med varigheten av reduksjonen.
http://bit.ly/2bfs0P1
Sluttbegrunnelsen er at forholdene som jeg har orientert Dem om via både kvitteringer, Lovverk, denne mailen og mine forutgående søknader/opplysninger over mail av henholdsvis i går, 3/6, 7/6,  8/6 og 27/6 samlet, viser at forholdene som ledet til at jeg ikke klarte å betale husleiene for juni og juli 16 har ligget utenfor min kontroll siden jeg har vært i krise og nødvendige utgifter har vært betydelige.

 

ANIMALLLL

 

Hunden min Theodor er altså 11 år, og jeg har hatt ham mange år før Nav Arbeid på bakgrunn av falsk forklaring fra deres samarbeidspartner OPT i 2008 tok fra meg min Yrkesrettede Attføring og sendte meg rett over på sosialen – hvilket både De og flere andre ved avdelingen er meget godt kjent med via min blogg som Deres Sosialsjef har tilkjennegitt skriftlig for meg at dere leser!:
https://sommer17.wordpress.com/2009/08/17/om-meg-bakgrunn-og-historie/
Theodor var altså ikke en «ekstrautgift» som jeg pådro meg etter at jeg ble tildelt sosialhjelp, han er min høyt elskede følgesvenn som er den som drar meg med ut på turer selv om jeg er så syk at jeg bare vil ligge, hvilket jeg fremhevet kolossalt i min søknad av 3/6 med linker til det Lov- og regelverk som var relevant herunder men som De underslo: «Det er ikke fremkommet noen opplysninger i saken» som er Deres vante, rystende uprofesjonelle og lovstridige mantra.
Theodor skal IKKE lide fordi uegnede elementer i i forvaltningen velger å herske over en lav sko med å underslå essensielt materiale i min sak som de bare lyster og begå store utelatelser av saksfakta med forsett om å ramme meg på verst tenkelige vis.

På denne bakgrunn ber jeg igjen om rask behandling av min søknad som gikk til Dem i går – hvilken jeg her har har underbygget ytterligere, og om å få dekket beløpet huseier krever stort kr. 26727,58,–  for å sikre mitt nåværende leieforhold innen 19 juni 2016.
I posten vist til under, er gjengitt nesten fulle søknader med brede begrunnelser som jeg har sendt Dem vedr. forholdene omtalt – hvor De har underslått samtlig materiale:
Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
AVSLAG PÅ ALT! Advokatens påklaging er i skrivende stund ikke behandlet, og verken Sandens underslag av flere tusen kroner (som først ble rettert opp etter min varsling nesten to måneder senere) eller Tunsves brudd på taushetsplikt er kommentert fra noe hold! ALT er tiet ihjel med et unntak, og jeg siterer igjen fra posten – Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:

 

 

Tilsvaret jeg mottok fra Oslo kommune – Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester. Vår ref (saksnr): 201200199 – 18, Saksbeh: Kari Bansal, Dato 24.08.2016. Arkivkode 399:
PURRING PÅ HASTESAK, UTKASTELSE, – KLAGER PÅ VEDTAKENE OG GRAVERENDE TJENESTEUNNLATELSER
Byrådsavdelingen mottok den 19.07.2016 en mail fra deg med klage på vedtak og service du har fått ved NAV St.Hanshaugen. (DETE ER ALTSÅ FEIL – JEG SENDTE DEM DEN DEN 17/7!)
Byrådsavdelingen går ikke inn i enkeltsaker og er heller ikke en del av vanlig klageprosess.
Klager skal rettes direkte til NAV-kontoret som er ansvarlig for saksbehandling og videresending til korrekt klageinstans.
«Klager på service skal rettes til bydel for oppfølging» (?????????) (Hun kunne like gjerne ha bedt meg om å kontakte «Moder Jord» – det hadde vært like opplysende – Jeg vet selvsagt at jeg bor i Bydel St.Hanshaugen men så… HVADA?!)
Bydelen har mottatt samme mail som byrådsavdelingen og er derfor kjent med din klage på vedtak og service vil behandle denne videre. (HVILKEN INSTANS ER DET SOM UTGJØR «SERVICE» -HVA HETER DE ANSATTE  I «SERVICE» – HVILKEN FAGLIG KOMPETANSE HAR «SERVICE»?!) (…)
Med hilsen
Endre Sandvik Kommunaldirektør
Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef

 

 

Vel – Nå har jeg ringt Kari Bansal for å avkreve henne svar (30.08.2016 – tapet)
Svaret på samtlige av mine spørsmål, kokte ned til – etter å ha gått en hard drakamp frem og tilbake – at det er inhabile, politianmeldte og innklagede Sosialleder Sigurd Røeggen (bildet) som står ansvarlig for å behandle mine klager!

Det er han som ER «Service»! – ta meg f*en!

http://bit.ly/2bBsNFo
Og Sjefen over alle sjefer: «Jeg er seksjonssjef (Assistant Director General) for sosialseksjonen, også definert som sosialtjenestesjef i Oslo kommune. Jeg er medlem av både byrådens- og kommunaldirektørens ledergruppe» – Knut Egil Asprusten, driter altså fullstendig i min varsling (som utgjorde langt mer enn det som her fremgår på blogg) og fraskriver seg et hvert ansvar for sosialtjenestens multiple avvik!

 

 

Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister (utdrag):
Avslaget er ugudelig infamt, og jeg skal ikke male ut hvilke bilder som i dag gikk gjennom mitt hode etter gjennomlesning, fordi det kan få enkelte lesere til å spy!
http://bit.ly/2c9RWfo
Posten knyttet til overnevnte:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Mine søknader for syk hund – der alt ble avslått: Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDgo
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
http://bit.ly/2bRjbup
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Advertisements

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 7, 2016 av i Nav, Nyheter, Politikk, Samfunn, samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2016
M T W T F S S
« Aug   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 943 andre følgere

%d bloggers like this: