Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialtjenestens lovløshet – flere borgere er hardt rammet!


Liv Serine Helgesen er også et menneske som gjennom flere år har blitt rammet hardt av Sosialtjenestens lovløshet og blitt både rist og rost i diverse debattfora (som alle er lagt ned) på bakgrunn av hennes fortvilte nødrop – lik som jeg. Her vises utdrag fra flere  oppsiktsvekkende vitnesbyrd, der Lov- etikk og regelverk er plassert så hatten passer.:
Avskyelige og forsettlige ugjerninger fra en korrupt sosialtjeneste, og oppsiktsvekkende unnlatelser fra en feig, unnvikende og systemtro Presse av å ivareta Borgerenes beste som ikke kan passere i stillhet!
Pressens Vær Varsom-plakat 1.5. «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
http://bit.ly/12idyMz
Utdrag fra Liv Serine Helgesen 26.05.2015 – Kommunerevisjonen i Oslo i arbeide….ved sosialkontoret Vestre Aker:
Er kommunerevisjonen klar over at alle saksbehandlerne på sosialkontoret daglig samarbeider med hverandre i forskjellige teamgrupper, som mottaksgrupper, oppfølgingsgrupper og arbeidsgrupper?
Og at de deltar sammen på vedtaksmøter vedrørende klientene? I tillegg omgås de ofte i seminarer på Danskebåten. Flere omgås privat på fritiden.
I tillegg bor flere av sosialkontorets ansatte rett rundt hjørnet for den leiligheten jeg ble tvangsutkastet fra,  leiligheten som saksbehandler Stabell kjøpte (…)
Straks etter at jeg var blitt tvangsutkastet av namsmannen, leverte utleier nøklene inn til sosialkontoret.
Sosialkontoret plasserte meg der etter på et hospits, som var mangedobbelt så dyrt som husleien (…)

 

Straks jeg var blitt kastet ut, ble sosialhjelpen igangsatt igjen av saksbehandler Stabell, som måneden etter kjøpte leiligheten med flere hundre tusen i rabatt, forklarer jeg (…)
Et halvt år etter at kommunerevisjonen i Oslo undersøkte saken, solgte saksbehandler Stabell leiligheten med trehundretusen kroner i gevinst. Hvorvidt det var etter påtrykk fra sin arbeidsgiver Oslo kommune skal være usagt.
Slik fikk saksbehandler Stabell i løpet av vel to år en skattefri fortjeneste på omtrent en årslønn….
Saksbehandler og sosionom, Ane Haugen Stabbell behøvde tydeligvis ikke leiligheten, men pengene… (…)
Sosialsjef Elisabeth Lohne ved sosialkontoret Røa/Vestre Aker var inntil 2001 tidligere ansatt ved sosialombudet i Oslo. Hennes tidligere kolleger befant seg der.
Det nyttet derfor ikke for sosialklienter i Vestre Aker (Røa) å klage til sosialombudet…(…)
http://bit.ly/2bl8H7W

 

(Utdrag Helgesen) 29.05.2015 – Gjengjendelse etter varsling – sosialsjef Elisabeth Lohne i Vestre Aker
– Da dere sist stoppet sosialhjelpen, ble jeg kastet ut av namsmannen. Rett etterpå kjøpte en av mine saksbehandlere, Ane Haugen Stabell den leiligheten jeg da hadde bodd i…forklarer jeg. 
Altså…..stotrer sosialsjef Lohne og trekker pusten før hun fortsetter:
– Ser jo at du skriver om dette i avisene….Mine ansatte kjøper bolig for egne penger, hvor de vil. Jeg ante ikke at det var din bolig, og heller ikke at saksbehandler Ane Stabell hadde kjøpt den (…)
Er ansatte ved sosialkontoret Røa/Vestre Aker bevisstløse i arbeidet sitt, siden de ikke aner hvor klienten bor når de bevilger husleien?
Pussig, siden flere ansatte ved sosialkontoret var naboene mine, og bodde rett rundt hjørnet av den leiligheten jeg ble tvangskastet ut fra som saksbehandler Stabell kjøpte.
Dessuten var saksbehandler Ane Stabell direkte inne i bildet også vedrørende flyttetransporten.
Merkelig da at hun «ikke visste»…? (…)
Først avla saksbehandler Sølvi Svoren meg et uoppfordret såkalt ‘hjemmebesøk‘.
Hyggelig, tenkte jeg…
Det jeg ikke visste da, var at Sølvi Svoren kom for å besiktiget leiligheten på vegne av sin kollega Ane Haugen Stabell, som da vurderte å kjøpe den.
Dette er første og eneste gang jeg noensinne har fått ‘hjemmebesøk’ fra sosialkontoret…

 


Og bakom synger min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Elisabeth Dege… Bosatt i Vestre Aker, bare noen steinkast fra sosialkontoret.
På tidspunktet for ovennevnte møte med sosialsjef Elisabeth Lohne hadde jeg allerede vært i møte ved trygdekontoret med saksbehandler Inger Lise Dege -da Røa trygdekontor befant seg midlertidig på Vinderen…
Ikke ante jeg på dette tidspunktet at juristen Inger Lise Dege var barndomsvenninne av voldtektsmannen/skadevoldsmillionæren jeg i 2006 gikk til erstatningssak mot (…)
Heller ikke visste jeg da at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte voldtektsmannen,  var  e k s m a n n e n til Inger Lise Dege (…)
http://bit.ly/2bSpHOz

 

 

(Utdrag Helgesen) 16.01.2015 – Nødhjelp ved sosialsjef Toril Sagen
8.juni 2006. Toril Sagen er sosialsjef i NAV Oslo kommune Ullern.
Klokken nærmer seg tre, torsdags ettermiddag. Arbeidsdagen skal snart avsluttes, helgen står for døren. Da ringer telefonen…. Lite aner sosialsjef Toril Sagen at akkurat denne telefonsamtalen kan få uante konsekvenser for hennes fremtidige karriere i Oslo kommune….
Sagen er godt kjent med langtidsklienten på den andre siden av linjen. I mange år, langt lengre enn Lovens hensikt, har klienten blitt oppbevart på livsopphold tilsvarende sosialhjelpens eksistensminimum (ca. kr. 3.000 pr. måned) (…)
Samtalen med sosialsjef Sagen blir spontant avspilt (anonymisert) under Kirkens Bymisjons seminar om sosialhjelp 14.juni 2006, der  publikum kom fra forskjellige offentlige etater, både statlige og kommunale (…)
Kort tid etter seminaret i Kirkens Bymisjon, får daværende sosialsjef Toril Sagen ny jobb. I staten….
I følge tidsskriftet Kapital nr.1 -15.januar 2015, side 20, er Toril Sagen nå ansatt som ‘fungerende fagsjef’ i Helsetilsynet
Der saksbehandler hun klager på psykologer…
http://bit.ly/2bLsBXN

 

I posten: Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket, viser jeg til Helgesens bidrag til å sette fokus på sosialhjelpmottakeres uverdige og lovstridige kår.
Hun er stifter av «Aksjon Sofasliter`n»:
OPPROP FRA WORKSHOP OM LANGTIDS SOSIALKLIENTER OG HELSE
Arrangert av Aksjon Sofasliter ́n og Batteriet – Kirkens Bymisjon i Oslo
http://bit.ly/2bRjbup
http://www.fami.no/Nyheter/opprop_230606.pdf

 

 

Her vises et utdrag fra en debatt Helgesen startet i Dagsavisens Nye meninger for noen år siden – hvis alt materiale nå er slettet! (lagret):
NAV Klageinstans Nord-i Høyre-FrPs tjeneste?
(… ) NAV legger til grunn at klagers advokat er kjent med at kopier av saksdokumenter som viser grunnlaget for vurderingen kan oversendes ved skriftlig forespørsel fra advokat til riktig instans (…)
HVA menes med «riktig instans» ? (…)
Forvirrer NAV med hensikt for å behjelpe Høyre-FrPbyrådet i Oslo å spare utgifter på sosialbudsjettet?
At kronisk syke, bostedsløse og fattige slik fratas viktige rettssikkerhetsprinsipper ved at disse nektes å klage på hvordan sosialtjenesten i Oslo kommune forvalter deres trygdemidler, fraviker betydelig fra dagens fokus på MENNESKEVERD og demokratiets rettssikkerhetsprinsipper skal gjelde ALLE i kongeriket Norge, også de neders på den økonomiske – og sosiale rangstigen!
http://bit.ly/WNxa6g

 

Enda et fora der borgere fritt har kunnet ytre seg lukkes (fra en privat melding de sendte meg 24/8-16, men jeg linker til siden deres):
«Origo har i ni år vært en sosial plattform der hvem som helst har kunnet opprette profiler og soner – alene, i grupper og for lokalsamfunn. Det har vært en plattform for mye moro og nytte, og er det i enkelte kriker og kroker fortsatt. Men kostnaden mot nytten forsvarer det dessverre ikke lenger. Derfor kommer vi til å stenge for videre bruk av Origo 31. oktober.»
http://origo.no/-/site/global
Firdaposten 24.08.2016 – Origo blir lagt ned
http://bit.ly/2blbhVz
Tidligere:
Kommunevalget 2015 – En påminnelse om medias dyptgripende sensur av borgermeninger som tok plass i 2011
http://bit.ly/1NBhVr5
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/1M5fs8X

ABTOAST

(…) Som redaktør Domås sier, hver gang presseforbunndet holder dundrende banketter for pressefriheten og sannnheten, og det er ikke sjelden:
«Grunnlaget for folkefriheten og folkestyret er, at hele folket får vite den fulle sannhet.»
«Pressen har ingen annen makt enn den, som ligger i sannhetens levende ord. Den kan bare komme frem på overbevisningens vei, gjennem å si det den mener er sant», «og den står alltid åpen for anderledes tenkende.»
En skål for frekkheten kunde her være på sin plass – men i brendevin, til å svelge ned det fete hykleriet (…)
Prester og borgerlige politikere og redaktører behøver ingen ytterligere ytringsfrihet. De har det, de trenger, og mere vil de ikke ha.
Vi vet det.
Og hvis vi bare vil gjenta det bavl, som utgydes daglig i avisene og hver søndag i kirken, så står det oss fritt.
Det er tillatt å opfordre til lydighet mot loven og myndighetene og til underkastelse under den væbnede makt; det er tillatt å lovprise elendigheten, løgnen og uretten.
Men verge oss mot den, protestere mot den på en slik måte, at det også blir hørt, det har vi ikke lov til (….)

 

ajull

 

“Prate skitt med hverandre på gatehjørnet, det har vi lov til. Tale sømmelig i forsamlinger, det har vi lov til.
Men den som har et alvorlig ord å si til offentligheten, vil meget snart få erfare, at ordets frihet, som all annen frihet, er en frihet for makthaverne.
For folket er den en illusjon og en løgn.
Arnulf Øverland – Det frie ord 1935.
Og jeg legger til det følgende fra Marcus Thrane;
“Et demokrati hvor den fattige nektes innflytelse, er den mest beklagelsesverdige og mest demoraliserende regjeringsform”.

 

Les også:
Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister (utdrag):
Avslaget er ugudelig infamt, og jeg skal ikke male ut hvilke bilder som i dag gikk gjennom mitt hode etter gjennomlesning, fordi det kan få enkelte lesere til å spy!
http://bit.ly/2c9RWfo
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Venninnene i departementene
http://bit.ly/29cAWnD
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
http://bit.ly/2bRjbup
Listen over alle blogposter
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 26, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, sosialhjelp med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2016
M T O T F L S
« jul   sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: