Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Hetsen av de offentlig ansatte


HALOOOOOOO

Huffda… Må offentlig ansatte endelig stå til rette for svineriet de bedriver?
Våre riksdekkende medier er som alltid raske til å komme på banen og tale «de stakkars uskyldige uthengtes sak» – og i skjul bak spotlighten befinner seg titusener av hardt rammede mennesker hvis liv har gått i stykker – de som media strategisk aldri slipper til.
Jeg har ikke lest Aftenpostens artkkel, den er skjult bak betalingsmur, og jeg abonnerer ikke på noen av landets aviser.
Det holdt å lese overskriften og headingen:
Offentlig ansatte hetses grovt og henges ut med navn og bilde på nett
«Nav-ansatte (…) utsettes for sjikane og trusler på nett. Jeg sjekker bilen hver gang jeg skal ut og kjøre, sier Ailèn Henriksen».
http://bit.ly/2aTkqaJ

 

 

Er de Navansatte så skvetne at de sjekker bilen sin hver gang de skal ut og kjøre?
Ojda så traumatisk det må være for dem!
(Les også dagens andre post:):
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx

 

 

Jeg er imidlertid noen tusen ganger mer opprørt over at en kvinne kjente seg så maktesløs at hun satte fyr på seg selv på Nav St.Hanshaugen, Nav-kontoret der ledelsen gir f*en i sine lovpålagte plikter, og avvikene som er nøye organisert florerer i stor stil! :
http://bit.ly/1zCGVXn
Og jeg er noen tusen ganger mer bekymret over at mitt eget liv skal opphøre mange år før tiden på grunn av at jeg i hele 7 år har blitt holdt nede på aller minste flate sosialhjelps grunnsats med alvorlige sykdommer i bunn fra (de tre siste årene) Fagansvarlig for oppfølging: Line Tunsve og Seksjonsleder Randi Trøeng ved overnevnte kontor, som i tillegg har besørget via et Stoppvedtak at jeg de tre siste måneder – hver måned har ligget under aller minste lovpålagte norm med hele 1018,- kroner – enda flere fastleger tidligere har presisert at det å ligge på en flat grunnmal for meg vil være livstruende, og sterkt oppfordret til at denne skal heves, samt fremhevet at sosialtjenestens agering er lovstridig!
Beskjeden ble altså gitt mange år FØR de nå kuttet denne med ytterligere en tusenlapp i måneden etter konsekvent å ha totalignorert legenes varsling.

 

 

 

Sett i forbindelse med legeerklæringene og nylig hjertearytmi, så er saksbehandlers stans av tilstått ytelse som til og med har satt meg en drøy tusenlapp under den lovpålagte malen, en potensiell dødsdom.
Hun stanset den sgu helt uten å ha iverksatt den!
Under dette graverende misbruk av myndighet, sitter jeg kun med kr. 4771,- igjen til absolutt alle regninger, livsnødvendigheter og medisiner etter at husleie og strøm er betalt per måned.
Dvs. fra 20. juli til 10 august dog, holdt Tunsve meg på kr. 3000,- i 20 dager for å «røske litt opp i armoden»!
Tunsve & Trøeng har konstant operert etter eget forgodtbefinnende ved å utelate sakens alle faktiske forhold når de sender innstillinger til Fylkesmannen etter gjennomgående å ha ignorert samtlige klager fra meg, og brodne skår hos Fylkes- og Sivilombudsmann undertegner taktisk på sine gjennomgående tilsvar som alltid gir lovbryterene fullt medhold – selv her:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

 

 

Sakens faktiske forhold meget kort oppsummert:
Jeg hadde levd uten supplerende sosialhjelp i et år – fra da jeg fikk uføretrygd 01.05.2015, men ny utleier hevet plutselig husleien med hele 4050 kroner fra 1. juni d.å. og jeg fikk sjokk!
Derfor måtte jeg igjen søke sos. om supplerende bistand, siden jeg således ble liggende 1018,- kr under minste grunnsats for sosialhjelp.
Under sin samlede viten om voldsomme brystsmerter og at Ambulansen kom med blålys – jeg hadde hjertearytmi, sykehusinnleggelse, ødelagt kredittverdighet stilt overfor potensielle utleiere siden holdt på minste sosialhjelps norm i over 7 år og har inkassoer, legeerklæring som konkluderer med at min helse ikke tåler mer flytting, nylig tegnet 3-års leiekontrakt som Tunsve hadde fått kopi av som juridisk binder meg til juni 2017 før jeg kan inngi gyldig oppsigelse og ellers alt jeg redegjorde for i mine overklaginger av 17/7 – deriblant Tunsves kjennskap til svært syk hund og jeg således satt i en umulig, vond og sterkt belastende livssituasjon, stanset Tunsve altså tilskuddet til livsopphold som hun til alt overmål hadde maskert som «supplerende husleie» fordi jeg ikke hadde etterkommet hennes urealistiske krav om å hute meg ut av barndomshjemmet her jeg bor slik at hun kunne slippe å utbetale meg de skarve 1018 kronene, der hun hadde satt som vilkår i mai at jeg omgående måtte ut på boligjakt etter rimeligere husvære og skrive Boliglogg som jeg var pålagt å sende henne hver uke.
Tunsve stilte til alt overmål sine komplett uanstendig og urealistiske vilkår etter omstendighetene kun to dager etter at jeg hadde orientert henne om brystsmertene – slå den!

 

 

Fra Nav sitt eget Regelverk, Hovednr. 35
4.20.2.8 Konsekvensen av at et vilkår brytes [Endret 6/13]
  • Redusert stønad 
«Hvis tjenestemottaker ikke har andre reelle inntektsmuligheter, har vedkommende rett til stønad og vilkårsbrudd vil ikke kunne føre til stans i stønaden.»
http://bit.ly/2bfs0P1
ALTSÅ – DE 1018 KRONENE KUNNE MENNESKELIG MULIG ABSOLUTT IKKE TAS FRA MEG – TUNSVE HADDE IKKE LOVHJEMMEL FOR DET, MEN I SIN IVER ETTER Å TILINTETGJØRE MEG, KUNNE INGENTING STANSE HENNE – GODT KJENT SOM HUN ER MED AT HENNES SJEF BIFALLER DENNE TYPE AGERING!

 

 

Les søknadene jeg hadde sendt inn i juni- som jeg alle fikk avslag på (påklagingen jeg gav av 17/7 er ikke publisert, men jeg ønsker å trekke ut fra den – følgende avsnitt som jeg mente at måtte nedtegnes, i stedet for at jeg skulle agere på en sterk fornemmelse av voldelighet):
Vedr. Pkt. 3. AVSLAG LÅN/BIDRAG TIL VETERINÆRUTGIFTET
VEDTAK Vår ref. (saksnr.): 2016/057173 Dokumentnr: 2016/337492 Søknad om lån i forbindelse med utgifter til veterinærutgifter – SØKNADSDATO 09.06.2016
Her presterer du – din tilbakestående, hevngjerrige, innavlede purke, å pisse ut av deg følgende, etter fullstendig å ha UTELATT å kommentere eller notere hva jeg presiserte og sterkt fremhevet for deg i min mail (søknad) til deg av 8/6 :
Råd og veiledning
«Du er tidligere blitt rådet til å tegne forsikring for din hund. Sosialtjenesten er ikke kjent med at dette er gjort, men anbefaler på nytt at du gjør dette (sitat slutt)» (…)
Måtte dere alle svinske fagforeningsbeskyttede feige og hevngjerrige jævler og lovbrytere endelig få den straff dere fortjener!
Her står altså søknadene vist.:
Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6

 

SIGURDRØ

Sosialsjef Sigurd Røeggen (bildet) har alltid stått i bakgrunnen og heiet på Tunsve & Trøeng ved å slå ring rundt skadevolderene, alt mens han har tiet ihjel samtlige av mine varslinger samt klager som jeg hele veien har sendt ham kopi av. Bydelsdirektør Ellen Oldereid m.fl. er også oppdatert på forholdene, men holder fullstendig kjeft:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4
Advokat er nå inne i bildet.

 

 

Flere ansatte i etaten har vist seg såpass uegnede og lavpannede at de aktivt går etter borgere som er i behov av bistand fra Nav og hetser dem offentlig!:
Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook
http://bit.ly/293qECt
To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke (utdrag):
«Kan hende du ut fra eget beste burde slette innlegget og la det være siste ord i din kamp»!
http://bit.ly/29kVlHd
Navkonsulenten som sjikanerte meg på Facebook ber om unnskylding
https://t.co/AlHJsVGFxb

 

 

 

Jeg kontaktet Pressen og informerte om forholdene –  «den svakere stilte part» som jeg er, men ble møtt med en mur av taushet fra de selektive taktiske kujonene.
Mine vitnesbyrd om et vedvarende og samkjørt maktmisbruk av det helt spektakulære som er nedtegnet og bevist med lydopptak over hele ni år, skal aldri oppnå en slik rekkevide i det offentlige rom må vite!
Atter en gang skal  de «hjelpeløse offentlige ansatte» som i realiteten er den fagforeningsbeskyttede sterkeste part få beklage seg på bred spalteplass.
Tidligere raut:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1zhPOa5
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
http://bit.ly/1JmOFyM

 

 

Smurt ut over avisers forside i går, var at «Gapestokken» angivelig skal være gjeninført.
Alle menigmanns desperate rop om hjelp mot overgrep fra forvaltningen når klageinstansene fungerer like bra som om man skulle henvendt seg til Julenissen eller Spøkelseskladden, ikke bare bagatelliseres, men vinkles infamt til at man «henger ut» (de forvaltningskriminelle) Navansatte m.fl.
Men det å kringkaste skadevolderes navn og bilde er det eneste som står igjen som rell motmakt når «hjelpeapparatet» svikter så gjennomgående.
For Media begraver de aller fleste av oss Navrammede levende, alt mens de overvåker våre blogger (de få av oss som orker å skrive) og merker seg at Nav gjør det samme. De begraver også varslere levende, hvilket er et stort ikke-tema for landets kyniske rottepresse!

 

 

– Hetsen fra de Nav-ansatte tok plass ca. en uke etter at jeg hadde postet følgende innlegg:
«Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere»
«Dette er en omfattende og graverende rapport – herunder hører flere klagepunkter som avslører kameraderi, trusler, grov vilkårlighet, løgner, trakassering manipulering og unnlatt hjelp og bistand etter loven i stor utstrekning, samkjørt begått av representanter ved Sosialkontor, Arbeidsformidling, Attføringsutvalg og Fagforening i Bydelene Nordstrand & St.Hanshaugen».
http://bit.ly/1UEOF5J

 

 

Så er jo spørsmålet – Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet?
Det har blant annet Annette Olsen gjort:
17.04.2008: Vil knuse «systemets rotter»
«Hvis noen vil anmelde meg, så følger jeg saken helt til Høyesterett.»
Blir Borgerenes Ytringsfrihet stanset og blir vi straffeforfulgt hvis vi tar saken i egne hender og selv avslører dyptgripende forvaltningskriminalitet offentlig etter å ha kommet til kort og blitt avvist, ignorert, avfeid og bagatellisert av både overgriperene og klageinstansene selv om konkrete håndfaste bevis foreligger?
Nei!
Les videre her:
http://bit.ly/1pAtbFn

 

 

For – hvorfor tror dere at ingen av de mange avviksfremmende aktører i Nav har stevnet meg for å ha utlevert deres fulle navn og bilde supplert med flere graverende lydopptak gjennom hele 8 år?
Svaret gir seg selv.
Den risk kan de ikke ta, for da ville jeg ha blitt innvilget talerett selv om jeg er uten øk. midler, og de ville ha fått bøter og fengselsstraff!

 

 

Avisene står faktisk fritt til å omtale og avbilde borgere som har svindlet Nav med navn og bilde – de gikk til og med fri i PFU en gang for dette (les posten under).
Men når borgere tyr til samme metode med den eneste reelle motmakt de har, så tier avisene dem i hjel uten unntak, og fremhever i stedet prosjektet til Navs rike onkler i Fagforeningen som slo på stortromma og spydde ut flere millioner på «opplysningsfilmen» om angivelig uskydige saksbehandlere der en av disse håner et fortvilt innspill fra en maktesløs borger.
Så noe bra kom jo ut av feire seg selv og drite ut andre, siden de var såpass etterblivne at de klarte å skyte seg selv i foten.
Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle.
http://bit.ly/1Ah5CnN
http://bit.ly/2aSxHgx

 

 

Til slutt vil jeg ta med diskusjonen som tok plass på Navgruppa som jeg administrerer for et par timer siden, tilknyttet artikkelen jeg fremhevet innledningsvis:
https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/

 

 

Bjørn Hjelmerud De er ikke psykopater, de bare følger ordre som gode nazister. De aller værste ting i historien har blitt begått av folk som bare gjør som de har fått som de har fått beskjed om. Som om det fritar dem for ansvar.
Jeanine Horntvedt Jo, jeg ser den. Men ved å forfekte dette, slipper de alt for lett unna.
For saken er den at Navansatte har absolutte plikter å forholde seg til.
Og det står i Straffeloven at ingen plikter å adlyde ulovlige pålegg. Hvis de det gjør, skal tap av tjenesten, bøter og evt. fengselsstraff følge.
Dette står som absolutter, og absolutt ingenting kan frita dem fra ugjerningene.
De har imidlertid immunitet lik som Diplomater.
De er Fagforeningsbeskyttede, og klageinstansene er korrupte.
Les gjerne posten: Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Utdrag: 12. Personlig ansvar
Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder.
Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.
Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet (…)

 

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
http://bit.ly/1zhPOa5
Bjørn Hjelmerud Jeg er for at statlig ansatte skal personlig stå til ansvar for sine handlinger, og siden det offentlige ikke vil straffe dem er det opp til den fornærmede å utmåle straff. Føkker du med meg eller min familie får du faen meg betale for det slik jeg mener det passer seg, så vær forsiktig. Loven kan straffe meg, men ikke beskytte deg. Jeg vet ditt navn og hvor du bor.
Jeanine Horntvedt  Justis- og Politidepartementet Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
AVSKJED AV OFFENTLIG TJENESTEMANN
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
9.17.2 Gjeldende rett. Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet.
(…) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. (Slik Sosialtjenesten konsekvent har gjort gjennom hele 7 år mot meg)
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling (Unnlatelsene Sosialtjenesten konsekvent har bedrevet gjennom hele 7 år overfor meg – tydelige lovpålagte tjenestehandlinger som de forsettlig har holdt i hevd)
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.

 

Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg. (Sosialsjef Sigurd Røeggen som har ignorert samtlige av mine varslinger, og han har mottatt ALLE mine klager som kopi over mail)!
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen.
Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
http://bit.ly/dCTSqY

 

Jeanine Horntvedt Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den
§ 171 Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.
§ 172 Grovt uaktsom tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.
§ 173 Misbruk av offentlig myndighet
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge,
eller d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

 

 

§ 174 Tortur
Med fengsel inntil 15 år straffes en offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
a) med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,
b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
c) på grunn av personens religion eller livssyn, hudfarge,
nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering, nedsatte funksjonsevne eller kjønn.
Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver
a) i statlig eller kommunal tjeneste, eller
b) som er engasjert av stat eller kommune for å utføre tjeneste eller arbeid.
Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i første ledd begås av noen som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.
http://bit.ly/9V1XGS

 

Bjørn Hjelmerud Loven driter jeg i. Loven beskytter først og fremst staten og deres håndtlangere. Alle må stå personlig ansvarlige for sine handlinger. Ingen kan skjule seg bak plikt eller stand. Jeg finner deg uansett hvor du gjemmer deg, og ingen politi kan beskytte deg, for jeg frykter ingenting.
Jeanine Horntvedt Det kan jeg forstå, og det er nok mange som istemmer. Men å ødelegge resten av livet og bli fratatt friheten til å leve og virke i samfunnet på grunn av at man har skadet en offentlig tjenestemann – så mye er de ikke verd!
Bjørn Hjelmerud Jo, prinsipper er verdt å dø for. Uten prinsipper og personlig frihet er man en trell. Hva er frihet om man lever i frykt og trelldom? Om man frykter straff er man ikke fri.
Jeanine Horntvedt Hvem skal dø, Hjelmerud? Du? En dør mest sannsynlig ikke etter volden, men blir sperret inne. Der kan en sitte uten frykt og evt. med følelsen av at rettferd har skjedd fyllest, men man er slett ikke fri…
Bjørn Hjelmerud Frihet er en mental ting. Alle skal dø en gang. Tror du Nelson Mandela eller Mahatma Gandhi fryktet døden, straff eller tap av frihet?
Ved å frykte straff gir du dem herredømme over deg. Om ingen står oppreist mot dem, vinner de ved sine trusler. De truer deg om du protesterer, er du villig til å bøye deg? Du tror frihet er avhengig av at du kan bevege deg som du vil, vel da tar du feil. Frihet sitter i hodet, og det kan de aldri ta fra deg.
Jeanine Horntvedt Jeg skriver akkurat en bloggpost som jeg vil gi ut i løpet av denne søndagen. Kan jeg ta med denne samtalerekken der? Med ditt fulle navn – eller uten? Jeg tror det er viktig å få ut politisk ukorrekte meninger i disse patetiske maskeradetider der Media manipulerer som aldri før.
Bjørn Hjelmerud Hva skjedde med Mandela? Fra å være en opposisjonell (terrorist) sperret inne i et fengsel, ble han president i sydafrika. Gandhi ble en av de mest kjente personene i det 20nde århundre og frigjorde India fra et av de mektigste imperiene i historien.
Du må gjerne ta med mitt fulle navn i hvilken som helst forbindelse du vil, for jeg står for hva jeg sier og jeg frykter ikke noe som helst. Jeg er ikke en Trell!
Jeanine Horntvedt  Takk for det.

 

Bjørn Hjelmerud Noen i dette samfunnet må stå oppreist når alle andre bøyer seg. Det er ikke min plikt, men det er mitt ansvar. Som en god hindu/buddhist gjør jeg det rette uten frykt for konsekvensene. Det viktigste i livet er å gjøre rette handlinger av de rette motivene. Ut fra det åpenbarer seg karma.
Jeanine Horntvedt Det er jeg fullstendig enig i. Jeg har utgitt mitt vitnesbyrd i hele ni år hittil, og se hvilken behandling jeg enda erfarer.
Ingen reagerer, alle klageinstanser tier meg ihjel, det samme gjør Bydelsdirektør, politi, presse og politikere.
De har lent seg godt tilbake i total taushet og bevitnet at jeg er i ferd med å miste livet på bakgrunn av samkjørt og forsettlig maktmisbruk fra en hel rekke samarbeidende aktører ved flere Nav-kontor over like lang tid.
Ignorering er den mest virkningsfulle hersketeknikk.
Grensesprengende absurd.
Bjørn Hjelmerud Hvis du spiller deres spill er resultatet gitt. Ignorering og andre hersketeknikker er slik de holder folk nede.
Man kan velge sivil ulydighet eller vold. Hvilket redskap man velger er ikke så viktig, men vold er et språk de forstår og vet svaret på.
Sivil ulydighet er et effektivt våpen, men det krever at du frigjør ditt sinn først. Sivil ulydighet er kun effektivt hvis du klarer å samle nok folk. Hvis ingen bryr seg om loven kan den ikke bestå.
Nordmenn er desverre et feigt folkeslag som lett underkaster seg et repressivt regime. Det så vi godt under nazistenes regime. Vold avler alltid vold, men kan være nyttig i spesielle tilfeller (sitater slutt)

 

 

Les også:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1zhPOa5
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Venninnene i Departementene
http://bit.ly/29cAWnD
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
http://bit.ly/1ySVWqh
Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.
http://bit.ly/1HsWLD5
Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
http://bit.ly/1BAtVRq
Det største svik
http://bit.ly/28OCJdm
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 14, 2016 av i Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2016
M T O T F L S
« jul   sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: