Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke


Jeg registrerer at to patetiske nettroll har materialisert seg (den ene er anonym, uten profilbilde og med et av de vanligste navn i Norge) :
Origo bergen360.no:
http://bit.ly/29cLgZv
Synd at ikke seriøse mennesker tør ta denne debatten.
I tillegg til å publisere følgende innlegg på blogg, la jeg det også inn i en del soner på Origo, bl.a  Bergen 360:
«Sosialsjefens trusler opprettholdes.»
Jeg innleder:
Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.
Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.
Ingen av oss utveksler et ord.
Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.
Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette non-verbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!
Hva mener jeg? (og linker hit):
http://bit.ly/2956sQ6

 

Nettrollene kryper frem:
«Jeg har ingen sympati med et menneske som henger ut offentlig tilsatte som på grunn av taushetsplikt ikke har mulighet til å forsvare seg. Ynkelig.»
Kvasnes – akkurat hva er det du ikke forstår med at fire leger har erklært meg 100 % ufør og at den siste er overlege ved Rikshospitalet?
Hvorfor går du inn for å mobbe meg med en meningsløs infantil kommentar?
Andersen – Hva er det du angivelig ikke begriper av lydopptakene der man tydelig kan høre at flere ansatte sjikanerer meg på det mest uanstendige og nekter meg livsnødvendige medisiner i et av dem?
Er dette noe som skal “forsvares”?
Når “klageinstansene” viser seg å være medløpere for sosialtjenestens avvik og Pressen svikter Vær-Varsom-plakaten på flere punkt, må forvaltningskriminaliteten belyses på andre måter.
Bermen i etatene må lukes ut.
De Navansatte har alle vært underrettet hele veien fra meg (elektroniske bevis) på at jeg dokumenterer samtlige avvik de effektuerer, og de har svart at jeg må “bare holde på” – allikevel sender Sosialsjefen meg et trusselbrev – og det har jeg sagt akkurat hva jeg mener om
Navklikken har full anledning til å uttale seg i pressen hvis jeg selv løser dem fra taushetsplikten – hvilket jeg selvsagt hadde gjort umiddelbart i så måte, og de har full adgang på å anmelde meg til politiet hvis de mener at mine metoder er lovstridige.

 

Hvorfor de aldri har benyttet seg av disse muligheter, er innlysende:
Bak deres absolutte immunitet og maktgiven, befinner det seg noen onde, tarvelige og æreløse kujoner, som kun ved sin strategiske og absolutte taushet kan fortsette å begrave varsleren (meg) og gå fri fra sine multiple lov- etikk og regelbrudd.
Ved å stevne meg derimot, ville de ha skutt seg selv i foten – men de har tross alt næringsvett hva kommer til eget velbefinnende siden jeg da naturligvis ville fått meg Advokat og helvete ville ha ramlet ned over deres hoder.
Er det så å forstå at jeg skal miste livet i stilhet – alt mens en samlet fagorganisert ivaretakende Navberme (seg i mellom) fra to kontor standhaftig går løs på en eldre funksjonshemmet kvinne med all den makt de besitter og som de misbruker åpenlyst og til fulle over ÅR?
Drittunger! (sitat slutt)

 

Hvem er patetisk her Jeanine Horntvedt, er det du som altså henger ut navngitte personer fordi du ikke får det akkurat slik du vil, eller er det oss?
Nettroll er greit å bli benevnt som så lenge vi står opp mot slike som deg Jeanine Horntvedt, for det du forsøker deg på her er å presse noen til å tøye reglene for akkurat deg.
Du er i din fulle rett til å kritisere NAV Jeanine Horntvedt, men å henge ut enkeltpersoner viser hva du står for, -og den holdningen er mildt sagt patetisk, som du kaller det Jeanine Horntvedt.
Mitt svar: Responsen er som forventet.
Jeg er fullt klar over at jeg i tråden har pratet med meg selv, da undermåls fjolleri som totalt er blottet for relevante argumenter og ispedd direkte personangrep, selvsagt verken fordrer oppmerksomhet eller oppfølging fra min side.
Svaret var mest for ytterligere å orientere den oppegående delen av befolkningen om Etatens groteske maktbrynde i en sak det for lengst har gått prestisje i.
4 x “Jeanine Horntvedt” på tre linjer.. du verden, du verden…
Til din orientering Kvasnes, så er du den andre aktøren i rekken Navansatte som offentlig har gått ut og sjikanert meg i løpet av kort tid, og dine overordnede vil bli orientert om forholdet!
Om Navansatt nr.1:
Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook
https://t.co/qg95s0deT2
Navkonsulenten som sjikanerte meg på Facebook ber om unnskylding
https://t.co/AlHJsVGFxb

 

hva tror du skjer? Du henger ut noen som ikke kan ta til motmæle mot deg, så da får du spille ditt drama og kan påstå hva du vil uten at det kan verifiseres… Blir noe tøvete dette.

 

 

 

Jeg svarer: Jeg synes du bør stanse nå!
http://bit.ly/297IuYg
Men Kvasnes hadde slett intet ønske om å etterkomme det, og raljerer videre:
Kjære Jeanine Horntvedt, nå har du vist alle leserne hvilket menneske du er og hvor langt du er villig til å gå for å presse penger ut av samfunnet, kan hende du ut fra eget beste burde slette innlegget og la det være siste ord i din kamp, eller utpressing, for det er vel derfor du legger ut dette?
(Ingen flere kommentarer)
Så er spørsmålet om Kvasnes og den første Navansatte som trakasserte meg på FB- Nina Lønningdal  har et ansvar som ansatte i foretaket hva gjelder deres sjikane etter kontortid av bistandstrengende borger som er avhengig av hjelp fra Nav.
Det har de utvilsomt!
Her er hva jeg fant:
LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m. Tjenestemannsloven
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-04-3

 

 

Vi må heller aldri glemme:
Nettavisen NAV-ansatt kalt inn til møte etter Fatima-trussel på Facebook
http://bit.ly/1JvhJrR
6. juni var min kommentar til art. på Navgruppa:

Hvordan har det gått med denne saken?
Fullstendig taust fra Pressen etter truslene, hvilket er totalt uakseptabelt.
Vi vil vite hva konsekvensene ble for den Navansatte og hans navn ikke minst, men mest sannsynlig sitter han på samme plass enda – om han da ikke t.o.m ble forfremmet for sin «kreative terrorisering»!
Jeg trekker altså frem igjen en ca. et år gammel artikkel, der jeg i sin tid kommenterte:
Her bevitner man altså at selv «førstekonsulenter» i Nav har så fundamentalt lite mellom ørene, at de tom. mener at de kan begå slike trusler åpenlyst og komme unna med det.
Og det tror jeg horribelt nok at han kan.
For når en Navansatt som her påstår at en trussel ikke er en trussel, så hensynstas dette tvert av skadevolderene som sitter i øverste ledelse – hvilket tydelig fremgår mellom linjene til artikkelen – og alt blir feid under teppet som vanlig!
Så kan man bare begynne å forestille seg hvor massiv gjørmepølen av overgrep utført i det stille av den harde kjerne i Nav egentlig er!
Adressa 05.06.2015 – Truet Fatima Almanea på Facebook: Nav-ansatt måtte i møte med ledelsen
Sitat: I en tidligere Adressa-sak med utgangspunkt i hetsen mot Almanea, sier retts- og påtaleleder John Bjøraas i Nord-Trøndelag politidistrikt at slike kommentarer kan være et brudd på loven.
Vi må se nærmere på sammenhengen det er sagt i.
Det er slik at man kan bli straffet om man har truet med en handling som medfører en straff på over seks måneders fengsel.
Det blir det gjort her (sitat slutt)
http://bit.ly/1Il9ICA
Her fremgår hvilken side av bordet en helt klart må sitte på for å bli fengslet på rappen på bakgrunn av trusler!:
Fredrikstad Blad 04.06.2015 – Drapstruet Nav-ansatte i Fredrikstad
http://bit.ly/1G2vOsE
Og merk dere ellers at den Navansatte mannen i maktposisjon tom. valgte å hetse en ungdom som står helt uten midler til å forsvare seg mot onde krefter som kan dukke opp hvor som helst fra!
For en slik søplete agering springer udiskutabelt ut fra en fordervet personlighet, og her blir betimelig å slutte at et sådant element kan ha mange lyssky bekjentskaper og «kontakter» som nok vil kunne være med på å effektuere trusselen og gjøre livet til den unge kvinnen særs ubehagelig!
Hvorfor offentliggjør de ikke navnet på idioten som har forvoldt angst og skade, men lar den unge jenta ta hele støyten?!

 

Fylkesdirektør for Nav Oslo – Hege Farnes Hildrum svarer som hun har vett på i hovedartikkelen:
Samtidig har denne personen de samme rettighetene som alle andre til å ytre seg, sier Hildrum (…)
Hvordan vi tar dette videre vil vi beslutte etter å ha gått igjennom hele saken (…) Hun forteller at det, ut fra det hun vet, ikke er grunn til å suspendere mannen.
Vi vet også at han har unnskyldt seg i sosiale medier, og at han har fjernet fra sin profil at han er ansatt i NAV, sier Hildrum (!!!???)
– Derfor vil jeg med det samme fremheve hennes absolutte lavmål og uskikkethet i sitt gebet også i andre saker/tragedier:
Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!
http://bit.ly/1yRrr1h

 

Jeg har tidligere kommentert sjefsposørens «meritter»:
Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
For sin ugudelige perverse egotripp stilt overfor abnorme realiteter, skulle Hildrum vært sparket på dagen! (…)
De gemene selvsentrerte småherskerene sørger kaldt og kjapt for å rette fokuset mot seg selv og sine – fullstendig uten skam i livet, og en grensesprengende bedragersk Presse bøyer av!
Nå kjenner t.o.m JEG meg voldelig!
http://bit.ly/1zCGVXn
BRUKERUNDERSØKELSENE I NAV
http://bit.ly/2997JoV

 

Aldri har vel et innlegg på Navgruppa fått så mange «Likes» noensinne, som når jeg publiserte det følgende 14. mai 2016 – det rundet 118!:
Provosert mann (25) banket saksbehandler på Nav-kontor
25-åringen fikk mildere straff fordi saksbehandleren hos Nav provoserte ham.
Stavanger tingrett kom til at saksbehandleren hadde kommet med utsagn som var egnet til å provosere 25-åringen.
I den forbindelse ble det blant annet vist til forklaringen til en kollega av saksbehandleren som satt bak skranken sammen med ham.
Han sa at kollegaen hadde vært provoserende og at han tenkte at «nå smeller det».
Og akkurat det gjorde det.
http://bit.ly/1V2bcK5
Nei tenk… så pussig!

 

Så lette jeg fram litt mer:
Aftenposten 12.10.2011 – Nav-ansatte må tåle å bli skjelt ut
NAV-ansatte må tåle utbrudd fra klientene. Det fremgår av en dom som nylig er avsagt i Kristiansand tingrett.
Retten sier i sine domspremisser at tiltaltes opptreden klart kan karakteriseres som krtikkverdig.
«Retten kan samtidig ikke se bort fra at tiltaltes verbale utbrudd var en følge av øyeblikks frustrasjon over den situasjonen han var i på tidspunktet han snakket med fornærmede».
http://bit.ly/21fG0qO
11.04.2011 – Truet med å knuse NAV-kontor med balltre
«En mann tiltalt for å ha truet med å knuse NAV-kontoret i Halden med balltre ble frikjent i Halden tingrett.»
http://bit.ly/OzZwbW

 

 

ATTER

08.05.2012 kommenterte jeg i posten «Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede»:
Så langt har vi altså kommet i dag…
Vottekasting på NAV var vold
«Tingretten slår fast at enhver kraftanvendelse stor eller liten mot ansatte på NAV er å anse som vold»
Hva skjedde?! … Hvem var det som plutselig glemte å ta medisinen sin?
http://bit.ly/1OPB8mU

 

 

Les herunder:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1DqZEse
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll
«Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger»!
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Nav – Ukvalifiserte søkere favoriseres, og ansettes strategisk foran fagpersonell.
http://t.co/xf5WAqxdDo
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
http://bit.ly/1pD9z3j
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse

 

Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
For de etiske retningslinjene for virksomheten er hugget i stein.
De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
Herunder vil jeg sterkt påminne om aktørenes lydighetsplikt som du så varmt favner i en oppsiktsvekkende villedende retning:(…)
http://bit.ly/1EPAFzf
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM
Det største svik
http://bit.ly/28OCJdm
Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans.
http://bit.ly/1mN34Of
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
http://bit.ly/1V0ftsZ

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juli 2, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2016
M T O T F L S
« jun   aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: