Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook


EMPLOYEES GOODBYE
MERK: Etter at jeg hadde sendt mailen og skrevet denne posten, mottok jeg følgende svar fra lederen i Drammen over mail:
Til Jeanine Horntvedt – Kopi Heidi Kvaal Djupvik
Denne er nok feilsendt. Du viser til at personen jobber hos NAV Drammen, det er ikke korrekt.
Det kan derimot se ut til at personen du sikter til jobber i «NAV Forvaltning i Vestfold».
Jeg videresender derfor henvendelsen til enhetsleder ved NAV Forvaltning i Vestfold, Heidi Kvaal Djupvik.
Enhetsleder Djupvik følger opp denne henvendelsen i det videre.
Vennlig hilsen NAV-Leder Steinar Hansen Leder NAV Drammen (sitat slutt)
Men for et sammentreff! Jeg var nok ikke så langt inne i myra for å plukke bær allikevel se, siden Steinar Hansen ble ansatt som ny fylkesdirektør for nettopp Nav Vestfold for ringe to dager siden!:
http://bit.ly/28SsiZ7
Jeg gjør i tillegg oppmerksom på at Lønningdal i dag har fjernet sine kommentarer på min FB-vegg, men jeg har altså filmet disse!
SISTE: Navkonsulenten som sjikanerte meg på Facebook ber om unnskylding – (men så kommer plutselig en FB-venninne av henne inn på min side samme dag –  Mette Christina Lund · og fortsetter der Lønningdal først slapp)!
Lund er foreleser i Kunsthistorie ved Folkeuniversitetet i Oslo som er en ideell organisasjon, hvis formål er å «bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte»! …:
http://bit.ly/28WnPa7

 

Til ledelsen ved Nav Drammen (Steinar Hansen som nå skal slutte) med kopi til Statens Helsetilsyn
Oslo 24.06.2016
Varsling om oppsiktsvekkende sjikane og raljering på min FB-side til meg personlig, herunder tilkjennegivelse av alarmerende realitetsbrist, ikke-eksisterende forståelseshorisont og komplett fravær av kunnskap om Lov- etikk og regelverk m.m. hos en av deres ansatte gjennom godt og vel 13 år – Nina Lønningdal 23.06.2016.
Filmopptak av samtalerekken er tatt.
Lønningdals profil på LinkedIn understøtter at hun arbeider hos dere per dags dato:
https://www.linkedin.com/in/nina-l%C3%B8nningdal-96046044
Jeg som varsler, er personen hun valgte å gå løs på, som gjennom bl.a min blogg på WordPress har dokumentert de forbrytelser i offentlig tjeneste Nav har begått overfor meg i hele 9 år med lydopptak som bevis for ugjerningene.
Etter å ha verifisert at hun hadde lyttet til opptakene, konkluderte Lønningdal med at jeg er en aggressiv bruker som ønsker å tolke alt i gal retning, når man bl.a kan høre at saksbehandler standhaftig nekter meg økonomisk hjelp til livsviktige diabetesmedisiner over en helg og en kan lese trusselbrevet som sosialsjefen for Nav St.Hanshaugen sendte meg etter at jeg hadde innlevert klager på omfattende unnlatt faglig forsvarlig bistand fra kontoret.
I posten hun følte seg kallet til å kommentere, hadde jeg til alt overmål linket til nettopp de passasjer ved lovtekstenes alle aspekter som etaten har brutt med.

 

WHISTLE
Hovedsiden av bloggen, med dokumentaren komprimert:
http://bit.ly/1EsU4CL
Under, følger Bloggposten jeg hadde linket til på min FB-side med ingress som utløste Lønningdals vrede, med påfølgende kommentarer:
«Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere»
Dette er en omfattende og graverende rapport – herunder hører flere klagepunkter som avslører kameraderi, trusler, grov vilkårlighet, løgner, trakassering manipulering og unnlatt hjelp og bistand etter loven i stor utstrekning, samkjørt begått av representanter ved Sosialkontor, Arbeidsformidling, Attføringsutvalg og Fagforening i Bydelene Nordstrand & St.Hanshaugen.
http://bit.ly/1UEOF5J
Og jeg tillegger her på bloggen – hvis jeg noensinne mottar informasjon om at der eksisterer forbindelser mellom Lønningdal og skadevolderene ved Nav Nordstrand og/eller St.Hanshaugen som er omtalt på min blogg, så skal det bli månelyst! (ikke-voldelig aksjon) Alle tips mottas med takk, også fra borgere som eventuelt har erfart uprofesjonell behandling fra Lønningdal. Henvendelsene vil i så måte behandles konfidensielt, hvis da ikke avsender ønsker å gå ut offentlig:
Min e-post: emmali1@msn.com
NINA LØNNINGDALL
Under, følger samtalerekken som jeg valgte ikke å delta i.
En av mine FB-venner forsøkte der å gå i dialog med Lønningdal (avbildet over – og man kan se at hun er en godt voksen dame) uten at det kom noe fruktbart ut av det, og underveis oppgir Lønningdal sterkt motstridende og urovekkende informasjon:
«Jeg er ufør, jeg har jobbet i Nav»
«jeg kan ordne praksisplasser» (sitater slutt) – og jeg viser relevante utdrag fra den videre samtalen:
Nina Lønningdal – Etter at jeg tilbød jobb og lønn så ble det stille.
Anne S – hvem har du tilbudt jobb og lønn…
Nina Lønningdal – Alle som ønsker det….. (utdrag fra samtalen slutt)

 

DRAMMEN NAV
(Navleder Steinar Hansen avbildet)
Så jeg vil i tillegg spørre: Hvilken av påstandene vil være riktig?
Jobber Lønningdal for dere enda?
Hvis ikke- hvordan kan hun i så måte ha tilgang på å «ordne praksisplasser» for dere?
Jeg forventer snarlig respons per mail fra dere både på mine spørsmål rundt hva overnevnte utdrag fra samtalerekken angår, og hva konsekvensene vil bli for Lønningdals avsløring av egen formidable inkompetanse etter å ha arbeidet hele 13 år i Nav sett opp mot hennes raljering med uføretrygdet borger (erklært 100 % ufør av fire leger uten at Nav ønsket å hensynsta deres kompetanse, hvorav siste lege er overlege på Rikshospitalet)
Av Lønningdals infame og tilbakestående kommentarer til og om meg, vil det være rimelig å slutte at hun opp gjennom årene kan ha opptrådt tilsvarende uprofesjonelt og hyset personlig agg mot flere bistandstrengende borgere i sitt virke som konsulent, og derav fattet uriktige vedtak med hensikt og besørget utilstrekkelige ytelser.
Dette krever jeg at Ledelsen tar en øyeblikkelig utredning på, og formoder at Helsetilsynet ut fra denne informasjonen vil kreve det samme!
Mange takk.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt (54)

 

BUREAUCRAT
(Mitt svar til samtalerekken under, som jeg oppdaget en tid etter):  Ja. Da har jeg endelig registrert at en Navansatt som helt klart har alvorlige realitetsbrister og ellers mangler nødvendig ballast har vært her inne og herjet. Takk til Anne Shresta for å prøve og få til en dialog. Psykopater er det dog aldri lønt å gå i dialog med. Jeg vil ta samtalerekken videre til rette instanser.
Nina Lønningdal – Jeanine Horntvedt, jeg har lest en del av det du skiver om NAV, til å begynne med leste jeg med nysgjerrighet – jeg har også opplevd rare ting. Men etter hvert ser jeg at du bare kaster masse møkk over enkeltpersoner. Til din orientering: De ansatte i NAV er ikke utdannet i «hatJeanineprosjektet», de fleste gjør så godt de kan, og det er mange ganger ikke godt nok – til det er opplæringen for dårlig. Men jeg har enda til gode å møte ondskapsfulle Navansatte.. Hva ønsker du med prosjektet ditt. Å få fri tilgang på drosje, meny, bosted osv. i henhold til dine preferanser Ok, du har diabetes, og høyt blodtrykk – vet du hvor mange som har det? Aner du hvilket fantastisk land vi lever i? I India måtte du jobbe uansett! For å leve. Beklager utblåsning, men forstå at du lever i et vanvittig generøst land – og klag når du har grunn til det. Dersom du seriøst ønsker å klare deg selv bedre : flytt til et mindre snobbete sted, lev rimeligere.
Anne S – Nina Lønningdal….. Hvilken planet lever du på.. som ikke forstår omfanget av det en NAV klient blir utsatt for…. Hvis det var ditt liv dem behandlet slik ville du kansje ha holdt kjeft… er er det din total mangel på empati og samfunnsforståelse som her får utløp på en simpel og nedrig måte… Jeg skal skrive under på hvert eneste ord Jeanine her beskriver er SANT … og er det slik du ser andre med sykdom… det er ingen jeg kjenner som ville måtte være NAV klient hvis dem er friske !!! God bedring Nina !!!
Nina Lønningdal – Greit Anne, dette var heftig. kunne du vært litt mer saklig? Jeg er ufør, jeg har jobbet i Nav, jeg har en del kompetanse på området. Jeg jobber sammen med folk som strekker seg mil etter mil for å gi pengene til folk. Og det er innmari mange som kunne jobbet. Fakta.
Anne S – Jeg vet også noe annet etter 14 år med erfaringer fra NAV !! Kom ikke her å fortell meg eventyr !! -Dessuten er det vel ikke bare penger Nav skal yte .. når de kaller seg velferdsetaten…(…)
Nina Lønningdal – Herrejesus, av en befolkning på 5 millioner – så er det 700000 som overhodet ikke kan utføre noe som helst arbeide? Hallo, er det noen som tror på det? Da skatteetaten gjorde en sjekk i skjærgården utenfor risør for noen år siden, så var det de uføre som gjorde alt det svarte arbeidet. Bli voksen – det første mange uføre spør om etter vedtaket er : hvor mye kan jeg jobbe? Det er sant, sorry.
Anne S – Og dem som vil … og blir sabotert da …. og de som sliter på seg mersykdom pga praksisen denne etaten yter.  Nei jeg er ikke usaklig jeg mener det jeg skriver og har dektning for det jeg ytrer 100 % !!! –  Som Jeanine med Diabetes nektes støtte til mat… det er livstruende… mangelen på kunnskaper hos denne etaten er Gjennomgående og kan være livstruende for syke !! Det er merkelig at dere på NAV tror dere er Medisinskfaglig dyktigere enn all verden Med Spesialister? Det er komplekse og sammensatte lidelser og situasjoner som kan sette et msk ut av arbeid og normalitet…feks Ulykker etc.  Jeg ser Dere som maktmisbrukere og inkompetente synsere som leker med mange klienters liv. Trylle msk sykere kan jo dere på NAV !!! Sorry Nina men jeg klarer faktisk ikke å ta deg seriøst.
Anne S – Nina Lønningdal: Fint at du kan heve deg over andres liv og dømme andres liv…. Godt du ikke jobber der mer….
Nina Lønningdal – Når dømmet jeg andres liv?
Anne S – Når du går til angrep på Jeanines årelange kamp i systemet NAV … og hun er langt fra alene… Tåler du ikke kritikken som er både grunndig dokumentert og sann…. Lydopptak osv… tydeligvis ikke…
Nina Lønningdal – Har du lyttet til opptakene? en navansatt som forsøker å ivareta bruker og sine egne regler – og en aggressiv bruker som ønsker å tolke alt i gal retning. Tro du at de nav ansatte kan finne på nye regler i løpet av samtalen ? Hallo?
Nina Lønningdal – I og med at så mange du snakker om ønsker å jobbe – gi meg navn, jeg kan ordne praksisplasser – lønn er mer enn trygd
Anne S – Ja.. det vet jeg. !! Dem følger ikke mange ganger verken forvaltningslov eller tjenestemannslov… Jeg har lang erfaring….. ha haha… Vel .. Nina… meg får du ikke overbevist
Nina Lønningdal – Heller et fint liv i Norge – enn et vanskelig liv i et annet land.
Anne S- Nina Lønningdal .. har du flyttet..
Nina Lønningdal – Etter at jeg tilbød jobb og lønn så ble det stille.
Anne S – hvem har du tilbudt jobb og lønn…
Nina Lønningdal – Alle som ønsker det…..
Nina Lønningdal – Hvorfor er du så sint?
(SAMTALEREKKE SLUTT)

 

 

 

Les også:

Fylkesmannens lovbrudd:
Her er samlet lov- etikk og regelverk som Fylkesmannen jamnt over har gitt faen i, ved samtlige innsendte klager fra meg gjennom en årrekke: (…)

Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse

http://bit.ly/1Bfinmx

Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)

Bernt – du påstår: «De aller fleste er skikkelige mennesker som vil gjøre en god jobb, men det er en yrkesrisiko for de som har en slik jobb at man får «tunellsyn» og blir ensidig opptatt av at ting skal «fungere», uten for mye forstyrrrelser og forsinkelser.» (sitat slutt)
Men i din påstand ligger en formidabel diskrepans, som meget etterprøvbart faller hardt på egen urimelighet: (…)

 

Forvaltningstilsatte som bevisst velger å overse det lov- etikk og regelverk som hører inn under deres stillingsinstruks både må og skal sparkes på dagen – hvilket direktivene også klart understøtter, for da kan de slett ikke karakteriseres som «skikkelige mennesker».
Tvert i mot!
Og implisitt har de selvsagt heller aldri vært i nærheten av å besitte den genuine og ulastelige integritet som benevnelsen fordrer, for et «skikkelig menneske» vil alltid være tro mot seg selv og aldri fravike sine grunnbegreper om moral og etikk!
Disse figurer er tvert i mot forræderske av natur, og tar slett ikke to øre for å operere helt uten samvittighet ryggrad og moral under absolutt viten om at belastningene de påfører den svakere stilte part ved å utøve sitt gebet vilkårlig og etter dagsform og humør kan være ødeleggende for borgeren, og mange ganger fatalt (…)
http://bit.ly/1EPAFzf

 

 

Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?

De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!

Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):

At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
http://bit.ly/1BqC0qB

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!

 

BOSSSS

Det største svik

http://bit.ly/28OCJdm
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
http://bit.ly/1ySVWqh
Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere – Forvaltningens hjemmelagde regler
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juni 24, 2016 av i Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2016
M T O T F L S
« mai   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: