Steinar Lem står fast ved at norsk kultur trues av muslimer.