Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Lars Gules dagsorden


SAINTMAN

Gullkorn fra Gule:

Anstendigheten

Vårt Land Verdidebatt 21 desember 2014 Kommentar #2
«Min forståelse av hva som er anstendig, handler ikke om bruk av krasse karakteritikker. Det kan dreie seg om folkeskikk eller etikette. Noen ganger viktig nok – og en moderators ansvar å holde orden på.»
http://bit.ly/1UnBG8D
Se hvem som snakker:
KICKKK

«Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla»!

Utskjelling og andre ubehageligheter er han (Gule) godt kjent med.
– Det er tøft å argumentere mot ekstremister, og det er svært ubehagelig å bli utskjelt, sier han, og innrømmer at han kan bli for aggressiv i debatten (…)
– Finnes det forskning som viser noen effekt av å imøtegå ekstreme ytringer på nettet?
– Ikke som jeg kjenner. Men jeg ser på aktiviteten som en del av opplysningsprosjektet. Argumentasjon har noe for seg, påpeker han (…)
Fra Aftenposten 24.11.2011 – Kurser seg for å takle ekstreme meninger på nett
http://bit.ly/1X5xLOt

BASTARDS

 

Gule på sin FB-side 29.04.2016: DRITTSEKKENE PÅ FACEBOOK (utdrag)
Det finnes nok av dem – drittsekkene på Facebook. De som sprer hat og hets mot andre, rasister og halvnazister. Islamofobe og antisemitter, løgnere og moralske avstumpede. De er så hellig overbevist om at de har rett at slurv, unøyaktigheter, overdrivelser og rene løgner ikke bare får passere, men aktivt spres. Det er jo ikke så nøye, bare man kan få blåst ut hat og hetset noen.
Disse moralsk nedrige personene sprer sin hets og sitt hat mot grupper og personer. Verst er de når de får motbør. Da er de plutselig blitt ofre. Så intensiverer de sin sjikane.
En av disse sjikanørene heter Thomas Knarvik (sitat slutt).

ASSSS

Mine kommentarer på Gules FB-side:
Lars Gule (til Knarvik): «Å svare en såkalt kunstner og gjennomført drittsekk som deg, Knarvik, er ikke aktuelt.» (sitat slutt)
Oj, så rart at man tar til motmæle når man blir kalt for drittsekk Gule!
Men det er nå en ting.
For det er ikke grenser for hvilke avskyelige karakteristikker Gule spyr ut av seg i innledningen, som han deretter og direkte knytter Knarvik opp mot.
En personlig vendetta fra en nedkjempet agitator mot en mann som kun påpeker The Bleeding Obvious, som man med få tastetrykk kan få bekreftet.
Hvis Gule hadde vært «menigmann» og ytret seg i hytten og styrten, så er ikke uttalelsen spesiell – dog fordømmer jeg både her og generelt de totalt uakseptable karakteristikker han ynder å strø om seg på det sterkeste, og hans uavlatelige underminering av motdebattanter.
ASSSSSS

For nå har det seg en gang slik at Gule utrolig nok er Pressens favoriserede «Rikssynser».

Han har svingdørpass som «ekspert» på migrasjon og hint i riksdekkende media og er et kjent ansikt utad.
Således følger det med Gules «posisjon» et ansvar for å opptre ryddig og korrekt i en hver sammenheng, og søke å opplyse, forklare, imøtegå og informere på best mulig vis – det være seg om han er på TV, i radio, aviser eller i debattfora som her på FB.
Hvis han DET ikke ønsker, vil det være rimelig å slutte at han besitter en påfallende uprofesjonalitet som ikke er en «ekspert» verdig.
Pressen er selvsagt klar over dette, men lar allikevel kloakken renne ut på lederplass kontinuerlig der Gule riktig får boltret seg i bakvaskelser og nedsabling av meningsmotstandere, og det er ingen grenser for den strøm av æreløse holdninger han er bemyndiget å tillegge dem.
Gule har konsekvent slettet alle mine innspill på hans FB-side gjennom tidene.
Så også dette?

GULEEEEEEEE

Lars Gule: Et av Jeanine Horntvedts mer balanserte innlegg. Men det renner over av kunnskapsløshet og meningsløsheter. For mange til at alle kan påpekes. Men jeg blir sjelden bedt om å kommentere migrasjonsspørsmål i mediene.
Og hvis Horntvedt mener norske aviser lederspalter kan kalles rennende kloakk, har hun et så forvridd syn på hva som skrives, at det er hinsides det meningsfulle.
Ellers, jeg opptrer saklig overfor de saklige og tar krasst til motmæle mot hatspredere og mobbere.
Jeg møter sjelden slike mobbere og hetsere (eller personer som uttrykker seg mobbete og hetsaktig) i TV-studio, når jeg ellers blir intervjuet eller når jeg holder foredrag/forelesninger.
Altså er det liten grunn til å være så krass og folkelig som jeg er på Internett.
For på Internett finnes det nok av dem som vrenger ut av seg møkk.
I tillegg kommer alle dem – som Horntvedt – som skriver tull og tøys.
Det har jeg heller ingen tåmodighet med.
Slik idioti kaller jeg akkurat det – idioti. Eller tullball og dilldall (sitat slutt)

HEF

«Sjelden Gule uttaler seg om Migrasjon» – når han bl.a har dette som del av sitt levebrød?!
Aftenposten 18.02.2015 – Lars Gule (…) reagerer sterkt på Jyllands-Postens utfall mot innvandring fra Midt-Østen.
http://bit.ly/1TrEFIv
13.01.2014 – HEF koordinerer motoffensiv mot hatretorikk
Human-Etisk Forbund i Oslo søker penger for å samordne kampen mot hatretorikk på nettet.
Oslo kommune har allerede signalisert at de vil støtte prosjektet.
«Som eksempel på påstander man kan søke i kunnskapsbasen for å imøtegå, nevner (Gule) påstander om at Europa er i ferd med å bli et slags «Eurabia» på grunn av innvandring fra Midtøsten, feilaktige koblinger mellom innvandring og kriminalitet, samt påstander om hva Islam faktisk er, og hva muslimer tror.»
http://bit.ly/1Thehk5

DICIPLE

Dette er mitt andre svar til Gule som han slettet etter ca. en time:
Lars Gule Vedr. «norske aviser lederspalter» m.m.:
Du skrev her på FB 02.03.2016 det følgende – og jeg gikk ut fra at du siterte fra en avisartikkel der du hadde ytret deg – vennligst bekreft eller avkreft:
ISLAMKRITIKK OG «ISLAMKRITIKK»
En rekke samfunnsdebattanter, fagfolk og muslimer poengterer forskjellen på kritikk og hets, hat og fordomsspredning i en god kronikk i Journalisten.no.
Den er også publisert i Dagbladet.
Det er i aller høyeste grad på tide at folk flest – og journalister – reflekterer over det språket de bruker.
Å kalle Hege Storhaug og en rekke (andre) islamofobers mytespredning og hatefulle retorikk for kritikk, er både å tappe språket for innhold og å legitimere hets, hat og ekstreme ytringer.
Det bidrar til stigmatisering og polarisering i samfunnet. I verste fall bidrar dette også til å legetimere dehumaniserende retorikk (sitat slutt)
Men være seg om dette ble publisert i avisen eller ikke (det forøvrig, kan jeg skrive en kronikk på tre tusen ord om og tar det ikke her), så er det ingen andre enn du selv som uavlatelig stigmatiserer, stempler polariserer og effektuerer ondsinnede bakvaskelser.

DEHUMAN

Du er spesielt, vedvarende og påfallende ute etter å diskreditere og sverte Hege Storhaug.
Du misjonerer overfor samtlige mennesker du diskuterer med, dine forræderske påstander om inkompetanse hos damen så som i ditt svar i diskusjonen til norsklektor Sig Tove Aasen (Ap) som skrev at hun brukte noen av Storhaugs tekster i norskundervisningen men syntes dette kunne være problematisk – og spurte deg til råds!
Her er «rådet» du gav:
«Vel, bruker man Storhaugs tekster som utgangspunkt for eksamensoppgaver, antar jeg at man også bruker andre hatefulle, fordomsfulle, rasistiske eller konspirasjonsteoretiske tekster som eksempler også. Å bruke henne som eksempel på seriøs samfunnsdebattant er fullstendig meningsløst. Det ville være uttrykk for inkompetanse hos dem som er ansvarlige for å utarbeide eksamensoppgavene» (sitat slutt)
Videre, har du urettmessig stemplet min blogg som «konspirasjonsteoretisk», at jeg er «islamofob» at jeg bedriver «mytespredning» – og har ellers slettet omtrent samtlige svar jeg har kommet med i diskusjoner du har startet mens dine tilsvar fremdeles har blitt stående med «korreks» til meg slik at bildet ser totalt misvisende ut.
Hvis jeg ikke «gir meg» og stanser min posting som du i all hovedsak sier, så vil du blokkere meg tvert!
Din iver etter å nedsable Storhaug og underminere de fakta hun bringer til torgs, bunner – slik jeg og nok mange med meg ser det, i og fremme egen agenda.

 

ISLAMM

Personlig er jeg dypt frastøtt over hvordan du aktivt og går inn for å avkristne landet vårt og gi det til fremmed makt, hvilket jeg oppfatter som pkt. 1 på din dagsorden:
Østlandsposten 14.11.2014 – Lars Gule: – Mer islam i skolen
Det er større behov for å lære om islam enn om kristendom i skolen (…)
Nå oppfordrer han lærere til sivil ulydighet og ber dem avvise kravet om at rundt 50 prosent av undervisningen i faget skal dreie seg om kristendom.
Gule mener det er viktig å gjøre minoritetsungdom trygge på sin muslimske identitet ved å gi dem solide kunnskaper om egen religion.
http://bit.ly/1SVqnFy

HELAN GÅR

(Og jeg legger til utenom hva jeg skrev i tråden til Gule, følgende informasjon fra posten – EU-presidentens budskap til Migrantene: «Hold dere unna»!):
Totalt er det 136 grunnskoler i Oslo (…)
Ved hele 58 grunnskoler i Oslo er norskspråklige elever kommet i et mindretall, viser helt ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo, som VG har fått tilgang til.
De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58.
Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.
Ti år senere er andelen steget til 40 prosent (…) VG 19.03.2010
bit.ly/1MsfK9o
Og med den store invasjonen som nå lenge har rammet oss, klarer nok den mest enfoldige, gjenstridige og manipulerende sjel å gjøre resten av den påkrevde matematikken!
http://bit.ly/1TwBvIO
(Jeg innskyter): Hanne Nabintu Herlands blogg 30.04.2016: Islamister fjerner systematisk restene av arabisk kristendom I Midtøsten: Raymond Ibrahim
Den arabiske kristendommens historie er i ferd med å bli fysisk fjernet fra hele Midtøsten, med anklager om at arabiske kristne representerer vestlig tankegang. Islamister arbeider aktivt i en rekke land for å frata de kristne deres historiske plass I Midtøstens pluralistiske verden. Dette skjer mens verdenspressen omtrent ikke reagerer.
http://bit.ly/1VPHGII

HEGEEEEE

(Jeg fortsetter i Gules tråd): Motvekten – røsten Gule alltid søker å stilne:
Storhaug 03.09.2014 – Hva i all verden, Tajik?
”Gi ungdommene en koran før ekstremistene tar de,” er leder av Justiskomiteen, Hadia Tajik, sin oppskrift på å forebygge radikalisering (..) Hun har glemt at IS nettopp går til de voldelige suraene i koranen, den gang Muhammed hadde makt som militær og politisk leder, og henter inspirasjon til blant annet å massakrere minoriteter?»
http://bit.ly/1TPBv5Q
(Her skyter jeg inn et senere svar i rekken fra Gule til annen debattant for å illustrere overnevnte hykleri fra Gule):
Lars Gule: Marit Finholt (…) Jeg driver islamkritikk, men ikke hets av muslimer. Jeg går ikke inn for forbud av en religion jeg ikke liker, men forsvarer alles religionsfrihet.
Det gjør IKKE Knarvik og hans klakører, ei heller Storhaug mfl (sitat slutt)

 

GULEEEEEEEE

(Så underbygget jeg min påstand om «Redaksjonenes kloakk» ved å vise til):
NA Gjesteblogg 17.11.2015: Den 12. landeplage: journalister som med forakt og uten fakta gyver løs på medborgere?
Lund mener Storhaug stadig «lirer av seg noe skit».
Lund siterer videre dikteren Per Larsen etter å ha pekt på Storhaug:
«Du kan skrike ditt visvas fra parker og torg.»
Er dette et nivå redaktørene i Aftenposten kan være bekjent av? (…)
Vi trenger mer enn noensinne flere stemmer som viser til og peker på alvorlige samfunnsproblem der andre velger fordummelse og forakt (…)
Vi håper at Aftenposten tar en intern samtale på redaktørplan om hvordan avisen vil forebygge grove etiske overtramp hos sine ansatte.
Dette innlegget ble refusert av Aftenposten (…)
http://bit.ly/1MnavW1

BEGONE

Lars Gule: Jeanine Horntvedt, du har ikke mer å bidra med. Dine innlegg blir slettet. Hvis du fortsetter med røret ditt, blir du også blokkert.
Tor Petter Eriksen siterer fra en av Gules statusoppdateringer – Lars Gule: OM NØDVENDIGHETEN AV Å NYANSERE
Vi behøver ikke å like hva Islam Net står for – det er faktisk ganske ekstremt på flere punkter – men det er ikke en kriminell organisasjon. Det er derfor toleranse er påkrevd. Og et forsvar for Islam Nets religions- og ytringsfrihet.
For toleranse handler også om å forsvare RETTEN til å ha meninger andre finner provoserende eller endog avskyelige (…)
Lars Gule: Tor Petter Eriksen, jeg er saklig med de saklige og krass mot mobbere, hetsere og hatere. Det er rimelig. Også å kalle rørebøtter og kunnskapsløse besserwissere for idioter, og drittsekker for akkurat det. Like it or not. Dette er min side.

 

FREEEEE

Jan Arvid Ravnanger: Det er rimelig åpenbart at Gule oppfatter Knarvik som en slags høyreekstremist. Og la det være sagt; det er ikke et kvalitetstegn fra en ekspert på ekstremisme.
Tvert i mot viser det med all mulig tydelighet at Knarviks satire er særdeles treffende.
Og, la det og være sagt; du har absolutt lov å bli både forbanna og fornærma, Gule. Men nå har vi et visst inntrykk av at du kødder litt her. Du er tross alt akademiker, men prøver, sannsynligvis som et slags eksperiment, og ta Knarvik slik du mener han tar deg.  La oss si dette enkelt, eksperimentet er særdeles mislykket.
Lars Gule: I dag er det nær 225 kommentarer i denne tråden, med alle underkommentarene.
I går slettet jeg nær 100. Og jeg har blokkert et par-tre stykker. Det har hjulpet. Det ble slutt på å spre svineri på min side. Nå er det mulig å diskutere noe mer saklig det saken dreier seg om, nemlig en såkalt kunstner (Gule sikter til Knarvik) som sprer hets, hat og sjikane, ofte med et haleheng av islamofobe klakører.
Så la oss diskutere nettopp dette. Og hvordan man møter, konfronterer og nedkjemper hat, hets og sjikane på Facebook og andre nettsteder.
Noen mener min stil er for aggressiv og vulgær. Kanskje. Jeg synes selvsagt ikke det. Men kom gjerne med forslag til hvordan Internett-drittsekker skal møtes (sitat slutt)

 

AUDI
Vel Gule, personlig har jeg et – om ikke akkurat forslag, så en forutsigelse vedrørende Internett-drittsekker som deg:
Du vil ganske raskt erfare stadig synkende popularitet og miste maktposisjon og anseelse som profilert talerør.
Folket vil ikke lenger bedras.
De vil heller ikke finne seg i å bli hånet, hetset, sjikanert, nedsablet slettet og «truet» av en kjent og profilert hykler som uavlatelig presenterer høyst vikarierende motiver for sin nedrige dagsorden utenfor kamera, som er å kneble, skjule og uhemmet håne alle kritiske røster – alt mens du fremhever egen dagsorden, hvilket du tydelig konfronteres med bl.a her:
Thomas Knarvik: Lars Gule Det du anser som mobbing fra min hånd, vil jeg gjerne snu. Jeg mener at du mobber meningsmotstandere (…)
Ikke at du ikke skal få ytre deg, for det mener jeg alle bør få gjøre, men at du er et talsrør til det norske folk, det er et stort problem (..)
Og om jeg skal bruke din egen logikk; undertrykkelse skaper behov, og du undertrykker (…)
Uredeligheten i din intensjon står lite støtt mot reflekterte meningsmotstandere.
Jeg er på ingen måte verken rasist, islamofob eller ”halv-nazist”. Hva nå enn det er. Jeg er imot alt som undertrykker våre demokratiske rettigheter (…)

Det er pinlig at et propagandamaskineri som NRK benytter din såkalte ekspertise. For vi er i en vanskelig tid, og har rett og slett ikke tid til å bruke den på løgn og mobbing.

Cato Snarheim: En trenger ikke være Knarvik for å få de beskyldningene. Det tas også opp i postene hans, du slenger disse egenskapene på folk på mange debatt sider.
Så ikke gjør deg til et offer utfra Knarvik. Du har greid det uten ham ellers (sitat slutt)

CLOWWWN

Thomas Knarvik til Gule m.fl. på egen FB-side 27.04.2016 (Fremhevet sitat (utdrag)):
Åpent skriv til samfunnsdebattant Lars Gule, og Rune Berglund Steen i antirasistisk senter.
Etter å ha tegnet dere, og mottatt underholdende svar fra dere begge, vil jeg bringe inn en grad av alvor. For det er en grunn til at dere avbildes.
Det skyldes at jeg oppfatter dere begge som uredelige, uetterrettelige og derfor useriøse stemmer, i et demokrati som er stadig mer presset av reaksjonære krefter.
Dere er også begge maktpersoner i form av deres stillinger, ikke minst ved at pressen stadig velger å benytte deres ”ekspertise”.
Få, bortsett fra de mer ekstreme haterne på nettet, er mer vulgær i språkbruken enn deg, Lars Gule. Du har skjelt ut mange …): «Faktisk står vi overfor en gjeng ekstremister – deskriptive ekstremister”.
Det gjør du på en satirisk side hvor utblåsninger er og skal være akseptert, i en stadig mer kontrollert hverdag.

POINTTTTT

Enda verre: Den kontrollen, som svært mange har skjønt hører inn under begrepet politisk korrekt, er du med på å skape ved å stemple og utdefinere meningsmotstandere som ekstremister (…)
Både du og Steen konstruerer en fiende som er minimal i forhold til den reelle faren dere så villig unnskylder.
At NRK bruker deg som ekspert, Lars Gule, er pinlig, noe flere og flere heldigvis får øynene opp for (…)
Selv tror jeg ettertiden vil dømme dere to hardt.
Ikke for at dere engasjerte dere på en annen side enn meg, eller hadde andre meninger enn meg. Selvfølgelig ikke.
Den vil dømme dere hardt fordi dere verken er redelige, etterrettelige eller har det etiske kompass mennesker I en posisjon som dere nødvendigvis må ha.
Det er forskjell på satire og løgn.
Og ekstra ekkelt er det når moralister lyver om virkeligheten.

 

BULLYING

Jeg avslutter med at Gule i en av hans kommentarer i tråden først omtalt erklærer at han har hele 4400 FB-venner, og at han har blokkert 25 av disse.
I går «truet» han med å blokkere meg igjen som vist, slik han alltid har gjort – også tidligere.
Det tyder ikke på annet enn at kritikken treffer der den skal, og derfor må jeg utgi mine anskuelser her på bloggen siden jeg tilhører den forsvinnende lille skaren som Gule ønsker permanent vekk fra «sitt domene»!
Les også:
Lars Gules feige, lumske og tarvelige opptreden (Utdrag):
Nåde den som er i stand til å plukke giftighetene dine fra hverandre.
Den personen gir du beskjed til at vil bli blokkert tvert, etter listig å ha sådd tvil om dennes integritet – ja rent ut massakrert troverdigheten – noe vedkommende ikke gis anledning til å imøtegå, siden du har for vane å slette innsender og la dine egne søkte kommentarer om den bannlyste stå!
Du har gjort det overfor meg (flere ganger) og jeg vil tro at du har opptrådt slik overfor flere andre også (…)
bit.ly/1TQe7UJ
Ludvig den uanstendige
http://bit.ly/1O0msoX
Nyhetsbildet uten partisk lojalitet:
http://bit.ly/1Vwl7sl
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

 

 

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 3, 2016 av i Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2016
M T O T F L S
« apr   jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: