Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Om å fjerne Kongen – Diskusjonen


TODAY ANGEL ME

Tilbake til kverulantene som spratt frem på min FB-side 7. april, for det er uhyre viktig for sørgelig mange enkle sjeler å avspore hele debatter ved å stanse helt opp og feste seg ved noen få stavelser i et budskap som de uansett ikke ønsker å diskutere kjernen i overhodet. Det er aldri lønt å være behjelpelig med å få slike eksemplarer av arten inn på rett spor –  agitatorer overgir aldri sin opprinnelige misjon.
Figurene hoppet lange stavsprang over det faktum at personkarakteristikkene jeg benyttet meg av – utelukkende baserte seg på artikkelens faktiske kontekst,  og brydde seg katten om resten av materialet som jeg hadde linket til for å presentere et overordnet bilde av saken (bl.a den bevisste historieforfalskningen om Kong Haakon som PFU-leder Sven Egil Omdal begikk, i sin dypt uetiske streben mot å rettferdiggjøre Eskild Pedersens flukt med millitærfartøyet MS Thorbjørn 22. juli).
Den slags fremtoninger ynder alltid å henge seg opp i person fremfor sak, og kan gnåle på i en ørkesløs runddans helt til kuene kommer hjem.
De ønsker slett ikke – eller har ikke intellektuell kapasitet nok til å debattere faktiske forhold og bidra med egne anskuelser for å skape fremdrift, men  går rett i strupen på trådstarteren som de tillegger helt andre standpunkt og meninger enn de opprinnelige.
Strategisk forurettet trer de inn i «oppdragerrollen» overfor denne for å høste stjerner i boka for sin – etter eget hode – kloke, rause, medmennesklige godhet og toleranse, hvis vedkommende har framsatt kritikk om en person som de finner det lønt å anskueliggjøre overfor andre at de «står seg inne med».:
«Dom som snakker stygt om andre, dom er domme, dom»!
Det er hva det hele kokte ned til.
En Cato Snarheim sluttet seg heldigvis til etterhvert, som den eneste rasjonelle og ikke minst leseføre bidragsyter.
FORÆDERI
MERK: Dette er vedlegget til siste post som bør leses for å få et klarere begrep rundt bakgrunnen for diskusjonen jeg her siterer, der også Omdals forræderi er utdypet:
Kongen er den som aldri vil la sitt folk i stikken
http://bit.ly/1NmSsO
Hege Storhaug i Dagbladet 27.05.2015 : «Når man ikke har noe substansielt å komme med, kan det nok oppleves som smart å sette opp en bataljon stråmenn, og parallelt underslå fakta, for så å gyve løs»

HILDEMARA

Journalisten Hilde Marstrander var først ut:

 

Hilde Marstrander
Hilde Marstrander Er den første setningen din mening, Jeanine?
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Sikter du til – «Den unge, arrogante, begrensede og derfor livsfarlige muslimen Haida Tajik har lenge gått inn for å fjerne vårt lands Konge!» – så er det jeg som mener det, ja.
Hvorfor?
Hilde Marstrander
Hilde Marstrander: Ja, det var den jeg mente. Den er drøy. Å kalle noen «begrenset» og «livsfarlig», i tillegg til å fremheve religionen hennes som et skjellsord er langt over kanten.

 

Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Må du lese skikkelig. Jeg skrev – «begrensede og derfor livsfarlige»!
Ja, jeg fremhever så absolutt religionen hennes, for hva F*EN skal en muslim avsette VÅR Konge for? – Har verden blitt gal?:
Flere Muslimer blir ordførere og ministre her i landet, krav om oppheving av Kongens bekjennelsesplikt, og avkristningen av Norge
http://bit.ly/1QMEKqt
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGALL
Hilde Marstrander
Hilde Marstrander Ja, du kalte henne «bregrenset» og «livsfarlig», akkurat som jeg skrev.
Hvis du hadde tatt deg tiden til å sette deg inn i de ulike verdensreligionenes grunnfilosofi, så vil du finne at de alle er fredelige og nestekjærlige av natur.
At en lav prosent av fundamentalister gjennom tidene har tolket skriftene til egen vinning er ikke noe nytt, og dette gjelder for alle religioner – også kristendommen.
Hadia er ikke en fundamentalist, og har gode argumenter for å avskaffe privilegier som går i arv eller inngiftning. Jeg er for øvrig født i Norge, døpt protestantisk og er også i mot Kongehuset.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Marstrander – Du har akkurat kvalifisert deg til karakteristikken «begrenset» med dette ditt tilsvar.
Hilde Marstrander
Hilde Marstrander: Akkurat. Mitt tips til deg: Les mer. Bli smartere. Og lykke til. Uttrykksikonet smile
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Jeg forsøker å nå inn til deg igjen – og nå må du merke deg nøkkelordet som jeg denne gang uthever med store bokstaver:
«Må du lese skikkelig. Jeg skrev – «begrensede og DERFOR livsfarlige»!»

PERSONALITY

Kari Eldnes
Kari Eldnes Hilde, jeg er kjempeglad for at det finnes slike som deg, som orker å ta til motmæle mot dette deprimerende grumset. Tusen takk!
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt: Kari Eldnes – et like sørgelig begrenset individ.
Selv min hjelpsomme mating med teskje, avstedkom slett ingen dypere innsikt.
Til din informasjon, så slettet og blokkerte analfabeten Marstrander meg som FB-venn allerede i går, hvilket du også kunne ha klart å slutte av å bevitne inaktiviseringen av hennes navn her i tråden.
Intet tap dog.
Derfor Eldnes, vil Marstrander ikke kunne lese dette ditt tilsvar.
Du får istedet gå inn på hennes side, så får dere fortsette å utveksle usakligheter der.
Personlig, verken ønsker eller bruker jeg tid på å argumentere med imbesiler.

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEFOOLAS
Ingunn Walsøe
Ingunn Walsøe Hvorfor kaller du dine meningsmotstandere for begrenset? Hvem er du som tar deg sånne rettigheter?
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Er du frisk?!
Ingunn Walsøe
Ingunn Walsøe takk for omsorgen….jeg er frisk som en fisk
Ingunn Walsøe
Ingunn Walsøe – Jeanine Horntvedt Hadia Tajik er først og fremst nordmann, poliriker…..OG muslim. Dessuten er det ikke muslimer som vil ha bort bekjennelses plikten til «kongen». Det ble foreslått da stat og kirke skilte lag, men «kongen» nektet. Jeg synes du skal roe ned språkbruken din for du får ingen flere tilhengere ved å være så nedlatende og ufin som du er.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Rettelse – Tajik er først og fremst en muslim som er født i Norge og som lenge har vært i besittelse av stor makt i kraft av sin stilling som politiker.
Og når du først tar deg bryet med å besvare en FB-status, så vil det være lønt å ha bitt seg merke i overskriften som utgangspunkt for ikke å rote seg helt bort på viddene.
Der befinner du deg åpenbart, så jeg fremhever (og uthever) diskusjonstemaet igjen:
«AP-TAJIK VIL FJERNE KONGEN»!
Videre – jeg har aldri hatt som mål å skaffe meg «tilhengere» – hvor i all fredens har du det fra?
At du synes «jeg skal roe ned språkbruken min» interesserer meg midt i ryggen.
Det er langt mektigere aktører enn deg som til og med har forsøkt å TRUE meg til det.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Som forventet – her befinner seg et stort knippe av udugeligheter, mange av dem er tidligere omtalt på min blogg for å svikte stort i sine gebet:
Nettavisen 07.04.2016 – Her er stortingspolitikerne som vil fjerne Kongehuset
http://bit.ly/20cpMPi

 

EINAR STRUMSE
Einar Strumse
Einar Strumse Dette var et riktig usaklig innlegg – personkarakteristikker har ikke noe med saken på gjøre, men brukes utelukkende for å stemple den man tar for seg slik at alle må forstå at de synspunktene denne personen har ikke er noe å støtte. Fy skam! (sitat slutt)

 

På dette tidspunkt var jeg dr*ttlei det ørkesløse pjattet, og kraftig provosert over at selv en professor ikke ønsket å vrenge ut av seg noe mer intelligent enn det overnevnte for å tilføre debatten fremdrift men  valgte å ty til banale irettesettelser for riktig å følge opp konsentrasjonen rundt MIN person –  så jeg svarte kort og godt:

 

Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt – Strumse:

J*vla k*dd!

 

Einar Strumse
Einar Strumsedette kan jeg godt rapportere til fb hvis du ønsker det eller du kan be om unnskyldning.

 

ASS
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt: Ojda. skal instituttleder hos Høgskolen i Oslo og Akershus og Associate professor hos Lillehammer University College Einar Strumse rapportere den rettmessig forbannede gamle damen til FB for at hun sensurerte sin ærlig oppriktige mening om professorens kalkulerende stikk?
En takk skal du dog fandenme ha, for jeg har ikke ledd så mye på minst tre måneder!
Gjør ditt verste, ditt manipulerende skinn, det skulle slett ikke forundre meg om du fikk gjennomslag for din narsissistiske hevnakt!

 

 

Einar Strumse
Einar Strumse: dette trenger ingen ytterligere kommentar
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt: En patetisk «punchline» som indikerer at du ser på deg selv som den som går seirende ut av debatten, og at jeg er den som har blamert meg selv.
En velkjent hersketeknikk.

Som sagt…

Cato Snarheim
Cato Snarheim: Det er underlig å se en voksen mann som sutrer og truer med å sladre.
Du er også i gråsonen for utpressing for å true med anklage om hun ikke gir etter for ditt krav.
Du kan sjekke straffeloven § 266 selv å se om du faller innenfor noen av leddene.
 BLACKMAIL
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt: Glimrende, Snarheim. Det tenkte jeg ikke på. Strumse har blokkert meg og kan derfor ikke se din kommentar, så jeg vil bare gjøre oppmerksom på det hvis du har mulighet for – og ønsker å kommentere dette på hans side.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt § 266. For utpresning straffes den som i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for. Medvirkning straffes på samme måte.
Det samme gjelder den som i nevnte hensikt rettsstridig tvinger noen til å foreta en slik handling ved å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med framsettelse av ærekrenkende beskyldning eller skadelig opplysning, eller som medvirker hertil.
Utpresning straffes med fengsel inntil 5 år.
Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen (…)

 

Cato Snarheim
Cato Snarheim Jeg tenkte på denne, som ikke fraskriver ham trusselen om anklage utfra ordlyden.
«I rettsstridig atferd ligger samtidig en rettsstridsreservasjon, ved at eventuelt press eller for så vidt trusler for å oppnå en vinning som ikke oppfattes som verken straffbar eller rettsstridig, ikke vil anses som straffbar utpressing. Eksempelvis må det være lov å si at man blir meget skuffet eller til og med forbannet dersom man ikke får det man ber om, såfremt det i utsagnet ikke ligger noe mer i utsagnet enn skuffelse og forbannelse hos seg selv.»

FUTURE

 

Odd Hoff-Petersen 26 stortingsrepresentanter stemte for forslaget, deriblant Ap-nestleder Hadia Tajik og 15 andre fra Arbeiderpartiet. Seks fra SV stemte for, tre fra Venstre og én stortingsrepresentant fra Høyre.
Meningsløs hets rettet mot Tajik fra J. Horntvedt. Usakligheten rår.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Ikke enig med deg Petersen – Arbeiderpartiet er ikke ved makten nå, men ved neste Stortingsvalg som meget vel kan gå filleveien, vil Tajik være den mektigste tullingen på tronen. Når dette spørsmålet da kommer opp igjen, behøver man ikke en krystallkule for å begripe hva utfallet blir. Uansett, har Tajik et formidabelt hoff ved sin side allerede i dag.
Nils A Raknerud Amund
Nils A Raknerud Amund– Dersom vi avskaffer monarkiet, så vil vi tape et av de samlende symbolene vi har igjen i et samfunn som blir stadig mer mangfoldig (…)
Jeanine Horntvedt

 

 

Nils A Raknerud Amund
Nils A Raknerud Amund Mindre eksakt: «arrogante, begrensede og derfor livsfarlige muslimen Haida»
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Hva mener du? – Viser seg ikke Tajik arrogant og begrenset når hun responderer til kunnskapsministeren som kritiserer hennes ønske om «Kongefjerning» med at:
«Jeg er mer urolig for at kunnskapsministeren ikke har viktigere ting å bekymre seg for» ?!
– etter at han fremhevet at Kong Haakon var den som banet vei for at Arbeiderpartiet fikk danne sin første regjering!
STUPIDDD
Nils A Raknerud Amund
Nils A Raknerud Amund Helt ok å reagere, men ikke så eksakt.
PÅ den annen side (eller den tredje Uttrykksikonet smile ) synes jeg dette blir en del av skuespillet til politikere. Når det kommer til det som skulle være viktigere, TISA Folkeaksjonen mot TISA og disse hemmelige forhandlingene som avgjør hverdagen til alle, så vrir de seg som ål. Men det du sa som jeg siterte, «Dersom vi avskaffer … » er det beste argumentet man kan oppdrive for monarki.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Jeg forstår ikke ditt samlede tilsvar i det hele tatt, Raknerud, det gir ingen fornuftig mening for meg. Og – hva mener du med at det ikke er ok å reagere «så eksakt»?
Nils A Raknerud Amund
Nils A Raknerud Amund Jeg mener at det er helt ok at du sier det på din måte. Takk for praten. Uttrykksikonet smile

STØREJAJIK

 

Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt VG 07.04.2016 – Støre forsvarer konge-motstanden i Arbeiderpartiet
Etter at nestleder Hadia Tajik i forrige uke stemte for å avskaffe monarkiet og erstatte det med republikk har Arbeiderpartiets nestleder konsekvent valgt å si nei til intervjuer og debatter om saken.
Så sent som torsdag ettermiddag har Tajik blitt forespurt om å stille i debatt om saken, men nektet å møte opp (…)
Støre:
Dette har Hadia ment i hele sitt politiske liv. Og da er det naturlig at hun også mener det nå.
http://bit.ly/23qwraJ

 

UTØYA

Ikke så rart at Tajik ønsker å avskaffe monarkiet, hun har jo lenge vært på god glid med egne hjertesaker som bekreftet:
HRS 03.09.2104  – Hva i all verden, Tajik?
”Gi ungdommene en koran før ekstremistene tar de,” er leder av Justiskomiteen, Hadia Tajik, sin oppskrift på å forebygge radikalisering (…)
IS nettopp går til de voldelige suraene i koranen, den gang Muhammed hadde makt som militær og politisk leder, og henter inspirasjon til blant annet å massakrere minoriteter (..)
Tajiks utspill er oppsiktsvekkende, men hun lager ingen problem for seg selv.
Media tør ikke konfrontere henne med islamske fakta
http://bit.ly/1TPBv5Q
Utdrag fra posten – Hadia Tajik – Unnskyld!:
Den unge, begrensede barnløse tåpen (uttrykte) i klartekst at hun faktisk hadde sympati med terroristen – barnemorderen!:
Aftenposten 19.12.2014 – Jeg hater ham. Men i prinsippet mener jeg at alle fortjener en ny sjanse, også Anders Behring Breivik.
Så kan jo de mest etterblivne stå og klø seg litt i hodet og lure på om vår Konge noensinne ville kunne være i nærheten av å besitte slike holdninger.
Jeg er frastøtt!
Hvis vi noengang får gjennomslag for republikk her til lands, vil veien mot den sikre undergang øke med stormskritt:
Lenge før massemigrasjonen var et faktum, fremhevet Osloby 13.03.2012:
Halvparten innvandrere i 2040
I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn, på landbasis hver fjerde person.
«Oslo har i dag 170 000 innvandrere. Hvis de beregningene som regnes som mest sannsynlige slår til, vil andelen innvandrere i Oslo i 2040 være 380 000 personer.»
http://bit.ly/1an8h5l

INNVANDRERMAKT

Og innvandrerene stemmer opp sine egne. Etter katastrofedagen på Utøya gikk flere av de overlevende ungdommene rett inn i Bystyret:
Utdrag fra posten – Flere Muslimer blir ordførere og ministre her i landet, krav om oppheving av Kongens bekjennelsesplikt, og avkristningen av Norge:
Nettavisen 15.09.2011 – Innvandrerne kuppet Ap i Oslo
11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo de neste fire årene har innvandrerbakgrunn (…)
Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne.
Nettavisen 14.04.2015 -Ap importerer flere velgere
Norge har nå rundt 310.000 utenlandske statsborgere med stemmerett her i landet.
Arbeiderpartiet vinner mest på velgerimporten.
– Det har nok med å gjøre at mange av disse oppfatter venstesiden forsvarer utsatte flyktningegrupper mer enn høyresiden, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Finansavisen.
– I Norge har særlig Arbeiderpartiet fått mange velgere herfra, mener valgforskeren (…)
NRK Norge 20.03.2010 – Oslo AUF frykter føringer
Lederen i Oslo AUF ber partiledelsen holde seg unna byrådsnominasjoner i Oslo
AUF-lederen sier at Rieber-Mohn ikke er ønsket som kandidat fordi hun vil splitte partiet på grunn av sine restriktive standpunkter i forhold til innvandring da hun var statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i den første rødgrønne regjeringen (sitat slutt)
http://bit.ly/1QMEKqt
Allerede i 2010 ble det slått fast at:
Norskspråklige elever kan være i mindretall i Oslo-skolen i 2021, om utviklingen fortsetter (…)
I skoleåret som begynte høsten 2005, var det 40 barne- og ungdomsskoler i hovedstaden hvor 50 prosent eller flere av elevene hadde et annet morsmål enn norsk.
Nå, bare fem år senere, er det hele 58 grunnskoler hvor norskspråklige elever var kommet i et mindretall.
Totalt er det 136 grunnskoler i Oslo.
 VG 19.03.2010
bit.ly/1MsfK9o
Les mer om dette her: EU-presidentens budskap til Migrantene: «Hold dere unna»!
bit.ly/1TwBvIO
Og med den store invasjonen som nå lenge har rammet oss, klarer nok den mest enfoldige, gjenstridige og manipulerende sjel å gjøre resten av den påkrevde matematikken!
I posten under, er bl.a samlet tidligere festtaler fra Apene som Tajik maler videre på også i dag de gangene hun stiller opp til intervu og deltar i debatter og påstår at partiets arbeid for god ingegrering av våre nye landsmenn er så forbannet «vellykket»!:
SSB-FORSKER STOLTENBERG
http://bit.ly/1fQ2Tio

ISAKSSEN

Utdrag fra Røe Isaksen uttalelser i VG 07.04.2016 – «AP-Tajik vil fjerne Kongen»:
Det er ikke oppsiktsvekkende at det finnes utbrytere i Arbeiderpartiet, men at nesten hele den kommende generasjonen av Aps stortingspolitikere slutter opp om å snu opp ned på hvordan landet vårt styres for å innføre en styringsform som vi aldri før har hatt i Norge (…)
– Jeg har aldri i mine 37 år følt meg utrygg på Arbeiderpartiets standpunkt i spørsmålet om Kongehuset, men jeg blir jo usikker når jeg ser at det er de som skal lede Arbeiderpartiet i fremtiden som mener dette (sitat slutt)
http://bit.ly/1Xjlggn
Les gjerne:
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/UgkBPg

 

ABB,,
Tajik som altså ønsket å åpne for å gi ABB en ny sjanse, forsøkte i tillegg å unndra flere essensielle 22. juli- dokumenter:
NRK Norge 28.09.2012 – Hadia Tajik gir etter for presset
Kulturminister Hadia Tajik gir etter for presset fra Stortinget og offentliggjør forklaringene sentrale byråkrater ga til 22. juli-kommisjonen.
For ei uke siden ble Hadia Tajik utnevnt til kulturminister. Hun har fått mye kritikk for hemmelighold av 22. juli-dokumenter.
http://bit.ly/1MsCtTU

JULIREF

Tajik stod last og brast med sitt svikefulle parti. Det måtte regelrett tvang til for at Tajik skulle åpne opp for innsyn i  22.juli- referatene, og når hun det måtte, la hun for dagen en sukkersøt bagatellisering av egen nekt.
Men Høyres Per-Kristian Foss parkerte henne grundig:
– Hun hadde nok ikke noe valg. Det var det eneste fornuftige å gjøre, sier Høyre-politikeren til NRK.no om snuoperasjonen til kulturministeren (…)
Sist lørdag sa hun til NRK at innsynsnekten skyldes viktige prinsipper rundt embetsverkets rolle.
– Folkevalgte må tåle å bli eksponert, mens embetsverket har en helt annen rolle, og vi har valgt å ikke offentliggjøre dem, sa hun til Dagsnytt i helga (sitat slutt)
01.08.2012 – Politiet slettet lydlogg fra 22. juli
Politiet i Asker og Bærum har slettet lydloggen fra 22. juli. Dermed er det umulig for 22. juli-kommisjonen å ettergå innholdet i samtalene til og fra operasjonssentralen
«Ja, det er riktig at samtalene er slettet. Det er noe som skjer automatisk etter en viss tid, bekrefter politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt overfor VG (…)
Politimester Veiding opplyser til VG at de i motsetning til Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter, aldri fikk noen anmodning fra 22. juli-kommisjonen om å ta vare på de historiske samtalene.»
http://bit.ly/QtM7WE
 Utdrag fra tilhørende post: Kongen er den som aldri vil la sitt folk i stikken
Det er signifikant forskjell på borgere her i dette landet – hvilke som har «nytteverdi» og hvilke som skal forbigåes i stillhet, og regelrett knebles (…)
Rabalderet (jeg siktet her til kommersen som denne posten innleder med) sprang slett ikke ut fra min påminnelse om den innflytelsesrike meningsbærerens alarmerende og åpenlyse forræderi overfor Kongehuset det norske folk og ikke minst foreldrene og de pårørende til Utøyaofrene, der (Sven Egil Omdal – journalist og redaktør i flere aviser og overhode for Pressens Faglige Utvalg) i oppsiktsvekkende misbruk av sin betydelige maktposisjon valgte å fabrikkere absurditeter og injuriere den Konge som vitterlig banet vei for at Arbeiderpartiet fikk danne sin første regjering – totalt uten skrupler! (…)
i sin absolutte determinasjon på å rane fokuset vekk fra fakta, presterte han (Omdal) å sidestille Eskil Pedersens agering med vår egen Kong Haakon i det mest graverende tilfellet av bevisst historieforfalskning jeg noen gang har sett! (…)
Avisenes fremheving av akkurat Tajiks intensjon om å fjerne Kongen kan dreie seg om en villet strategi, lik som Omdals bevisste svikt av sitt gebet for å beskytte og tekkes Arbeiderpartiet (…)
Arbeiderpartiet mottok «hele» folkets medfølelse etter 22 juli, men de av oss som valgte å stille store spørsmål ved hele hendelsesforløpet – både fortvilte foreldre og utenforstående, ble som illustrert forsøkt både truet, hånet kneblet og sensurert til taushet av definisjonsmakten her til lands (…)
http://bit.ly/1NmSsOr

 

Men i Bakvendtland, der går jo som kjent «allting an»:

 

HADIAA

Tajik i Aftenposten 30.07.2015 –  «Jeg er dypt kritisk til å forby utsagn som hyller terror, slik PST har sagt at de ønsker. I et demokrati må det være rom for alle typer politiske ytringer, også de ekstreme. Kan man ytre slike holdningene blir de også synlige, og er de synlige kan de lettere bekjempes.»
http://bit.ly/1qyxYxh

YOUTUBE

Video NRK Nyheter – Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet godtar oppfordring til drap
http://bit.ly/1NobGmG
Mazyar Keshvari, er derimot en mann jeg har stor respekt for siden han både her og i en rekke andre debatter jeg har sett ham i, har presentert aldeles glitrende argumenter.
Men han tilhører partiet FrP, og innehar dessverre langt mindre makt, «anseelse» og innflytelse enn den høyprofilerte Tajik som nå troner som den mektigste kvinnen i Arbeiderpartiet!
(For ordens skyd – jeg stemmer ikke FrP heller)
Her går han rett til sakens kjerne ca. 1:49 minutter inne i sendingen – Hadia Tajik mot Mazyar Keshvari i Debatten:

«Det er jo rart hvordan en debatt om islamisering og ISLIL kommer til å dreie seg og DEG og DITT EGO»!

http://bit.ly/1Mu70Rj

HADIAA

Tajik slår deretter vilt rundt seg – ganske så oppkavet, med en patetisk retur:
(Sammenfattet) – Den store forskjellen (på vårt parti og deres), er at når dokkers representanter (bedriver sjikane, trakassering m.m) så blir ledelsen helt stille!
– Solveig Horne har blitt utfordra – hu sa «ingen kommentar!»
– Siv Jensen har blitt utfordra – hu sa «ingen kommentar!»
– Justisministren har blitt utfordra – han sa «ingen kommentar!»
– «andre partier tar et oppgjør, DOKK gjør ikkje det!» (sitat fra sendingen slutt)
Snakk om å dr*te i eget reir:
Utdrag fra VG 07.04.2016 – Ap-Tajik vil fjerne Kongen… men nekter å svare om sitt konge-nei
Vil ikke svare om sitt eget syn
VG har bedt Tajik om et intervju om hennes målsetting om at Norge skal skifte statsform til republikk, men Ap-nestlederen nekter å stille til intervju om saken.
http://bit.ly/1Xjlggn

Avisartikkelen om Debatten, fremhevet at Tajik gråt i etterkant!:
VG 29.08.2014 – Tajik gråt etter Frp-oppgjør
** – Frp har en skittentøyvask å ta
** Beskyldt for å være ego
«Hun var tydelig berørt over å ha fått lettet på trykket, og tok til tårene etter sendingen, ifølge NRK».
http://bit.ly/1RU4VhP
Og hvem kan vel la være å ta parti for en liten skapning med store dådyrøyne som sitter og gråter, som partiske NRK – og deretter VG følte for å «lekke»…
Stygt!
HRS 01.04.21016:
Hadia Tajik følte seg vel forpliktet til først å komme med floskler i NRK i går (ca 13 min. ut i sendingen) som at verdikonflikter vi ser utspille seg i Europa og Norge ikke er en «konflikt» mellom Vesten og islam. Den påstanden tror jeg ikke mange tror på lengre. Islam har vært i krig og konflikt med sine omgivelser i 1 400 år.
http://bit.ly/1SM0QZA

ALSTAEDHEIM

Til slutt et knippe informasjon om bl.a øvrige individer som aktivt går hardt inn for å avkristne landet vårt:
Kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Bragli Alstadheim
Vårt Land 06.05.2014 – Kongen ødela 
grunnlovsreformen
Gjønnes-utvalget anbefalte å fjerne kongens bekjennelsesplikt og det var trolig et klart flertall for dette i Stortinget, fremholder Alstadheim.
Det er lenge siden kongen ble fratatt sin vetorett i grunnlovssaker, påpeker DN-kommentatoren.
Likevel ga kongen uttrykk for sin oppfatning om bekjennelsesplikten, ifølge Alstadheim.
Han skriver: «I september 2006 slo den kristne dagsavisen Vårt Land opp at kongen i flere samtaler med biskoper hadde uttrykt (…) at han ville beholde bekjennelsesplikten».
Under sitt første moskébesøk i 2010 uttalte kongen dessuten at «kongehuset bør være kristent», skriver Alstadheim.
http://www.vl.no/2.615/kongen-%C3%B8dela-grunnlovsreformen-1.81155
Dagen.no 14.06.2014 – Stoltenberg avviser Ap-agenda for avkristning
Hvor viktig har det vært å fjerne kristendommens kulturelle hegemoni i Norge?
–Det har ikke vært noe mål eller viktig i seg selv, men det har vært viktig for oss å ha en kirkereform som reflekterer (…) at Norge er et mer mangfoldig samfunn (…)

http://bit.ly/1MhjvLY

GUD

Fritanke 29.10.2013 – Grunnlovsparagrafene alle glemte
Grunnloven krever at Norges øverste maktpersoner sverger en ed der man påkaller hjelp fra «Gud den Almægtige og Alvidende!» Ingen foreslår endringer. – Dette har vi glemt, sier HEFs Bente Sandvig.
http://bit.ly/1Q5nuKh
Unge vettløse jyplinger, velges inn i sentrale posisjoner der de får gjort mest mulig skade:
Humanistisk ungdom 13.05.2015: Arnlaug Høgås Skjæveland (21) er ny leder.
Frem mot neste landsmøte skal Humanistisk Ungdom jobbe for en skole som ikke favoriserer én religion.
Til høsten lanserer de en kampanje for å endre ordningen med skolegudstjenester.
Den nyvalgte HU-lederen mener skolen skal fokusere på felleskap før jul og ikke splitte eleven på bakrunn av religion.
Det er ikke skolens oppgave å forkynne én religion til ungdom.
Kristendom kan ikke få særbehandling av det offentlige lenger, og vi kommer ikke til å gi oss før denne ordningen blir avviklet, sier den nyvalgte lederen.
http://bit.ly/1TH5Y64
Drittungens uttalelser i Vårt Lands reportasje «Trosarvingen» av 15.01.2016:
Arnlaug Høgås Skjæveland, leder i Humanistisk Ungdom havner på bord med en imam, en buddhistisk munk, en fra Den norske kirke og en fra Holistisk forbund.
– Det var hyggelig at kongen inviterte. Det er fint at kongehuset legger tilrette for en dialog om tro og mellom livssynssamfunn, sier Skjæveland.
Men at Grunnloven skal bestemme hva kongen skal tro mener hun er et problem.
– Han tvinger ikke bare seg selv, men også sine etterkommere til å være kristne.
Om Ingrid Alexandra blir dronning, bør hun få bytte religion om hun vil, uten å spørre Stortinget.
http://bit.ly/1XmlQKc

Muslimsk gravplass

NRK Norge 31.03.2011 – Alle trossamfunn skal få gravplass
Regjeringen vil pålegge norske kommuner å sørge for gravplasstilbud for alle religioner og trossamfunn.
http://bit.ly/1N2kWlv
Fritanke 24.08.2010 – HEF: Bra at ordet «kirkegård» går ut
Til tross for at de fleste gravlunder ligger rundt kirker i Norge, og fortsatt vil gjøre det i overskuelig framtid, betyr ikke dette at gravlunden «hører til kirken» på noen måte.
Gravlunden er kommunal og felles for alle. Det er dette departementet nå prøver å tydeliggjøre med å fjerne ordet «kirkegård» fra Gravferdsloven og konsekvent bruke ordet «gravlund» (…)
Det er fortsatt de kirkelige fellesrådene i kommunene som skal ha det praktiske ansvaret for gravferdene. Dette er en del av statskirkeforliket og kan ikke endres. Dermed må muslimer, hinduer og buddhister fortsatt henvende seg til et kirkekontor for å få gravlagt en av sine kjære. (…)
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes høringsutkastet fra departementet er et skritt i riktig retning, men synes det er synd at de kirkelige fellesrådene fortsatt skal ha det praktiske ansvaret for all gravferd i Norge.
– Det er synd at man ikke kan gjøre gravferdsforvaltningen helt livssynsnøytral når man først er i gang, sier hun.
Mile er fornøyd med at ordet «kirkegård» byttes ut med «gravlund».
http://bit.ly/1RZ31sX
STL – samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 01.10.2010
Høring – endringer i gravferdslov og kirkelov
Et flertall av STLs medlemmer (mener at forvaltningen av gravferd) burde være livssynsmessig nøytral).
Mindretallet, representert ved Den norske kirke og Oslo katolske bispedømme, deler ikke disse vurderingene.
http://bit.ly/1qBGwmZ
Les også postene:
Kongen er den som aldri vil la sitt folk i stikken
http://bit.ly/1NmSsOr
Hadia Tajik – Unnskyld!:
Røines patetiske retrett, er nær opp til det mest hyklerske blendverk og taskenspill som jeg noensinne har bivånet.
http://bit.ly/1qfrFht
Hadia Tajik – Arbeiderpartiets mektigste kvinne
Jeg er dypt rystet og direkte frastøtt over at det vil være en muslim som evt. skal ha tungen på vektskålen hvis Arbeiderpartiet skulle komme til makten for å fjerne vårt lands Konge.
Min far tjenestegjorde under Kong Haralds bestefar:
Min far var yrkesbefal, og på kompanibildene står han rett under H.M. Kong Haakon
http://bit.ly/1VgYPu8
http://bit.ly/aHd8Mo

EINAR THO

Når sjefsredaktører mister hodet
http://bit.ly/1Mgsn2w

LARSGULE

Lars Gules feige, lumske og tarvelige opptreden
bit.ly/1TQe7UJ

FREDRIK

En underlig debatt med nyhetsanker Fredrik Solvang:
https://t.co/hT9bhhRxci
Charlie Hebdo og medias strategiske påvirkning, setter verden i brann!
http://t.co/OTmgelMZOf

POLITICIANSS

 

I 2015 slettet Dagsavisen alle debattene jeg hadde startet på Nye Meninger som jeg viser til under, og overførte disse til egne sider.
Dette medførte at flere hundre kommentarer som man tidligere kunne bla seg igjennom med sidetall og lett finne frem til ønsket materiale fra, nå står oppført som en eneste stor sammenhengende harang, og har blitt totalt uoversiktlig – hver især!
Noen få eksempler:
AUF først! (Publisert 5. juni 2012)
http://bit.ly/LQJTus
AUFs eierskap til 22. juli:
http://bit.ly/NjDgmE
Ledelsen i AUF bør skiftes ut etter respektløse avgjørelser av historiske dimensjoner (Side 50 i «Kommandosoldatene):
http://bit.ly/LOae0t
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/UgkBPg
Minnemarkeringen 22. juli 2012
Ord om ufattelige tap som de pårørende og etterlatte har erfart – fremført direkte til de som fysisk ikke var der:
http://bit.ly/1Sg7lJQ

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 13, 2016 av i Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2016
M T O T F L S
« mar   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: