Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kongen er den som aldri vil la sitt folk i stikken


FORÆDERI

Lørdag 9 april undret jeg: Har jeg en egen evne til å p*sse på meg folk?

En FB-venn har allerede fjernet og blokkert meg, og en professor klarte å gå fullstendig av hengslene og erklærte at han ville klage meg inn for FB hvis jeg ikke ba ham om unnskyldning – deretter både fjernet og blokkerte han meg, samtidig med at FB slettet nær 60 av mine «følgere».
Alt på grunn av at jeg på egen side kommenterte Hadia Tajiks ønske om å fjerne Norges Konge, og slett ikke la fingrene i mellom torsdag 07.04.2016, der jeg innledet:
Den unge, arrogante, begrensede og derfor livsfarlige muslimen Haida Tajik har lenge gått inn for å fjerne vårt lands Konge! (og så siterte jeg fra art):
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik (32) og over 80 prosent av den yngre Ap-gruppen på Stortinget vil forkaste Kongehuset og innføre republikk i Norge.
Nå er hun Arbeiderpartiets mektigste kvinne (…)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:
(…) Det er viktig å huske på at historisk var en av de viktigste begivenhetene i norsk historie da kong Haakon sa «Jeg er også kommunistenes konge» og dermed banet vei for at Arbeiderpartiet fikk danne sin første regjering (…)
Hukommelsestapet her kan ikke forklares med at man er under 40. Dette er noe som alle burde vite (…)
Tajik: At enkeltrepresentanter kan ha problemer med de prinsipielle sidene, lever vi godt med. Jeg er mer urolig for at kunnskapsministeren ikke har viktigere ting å bekymre seg for, sier Tajik i en sms til VG i går kveld.

 

Isaksen: Det er ikke oppsiktsvekkende at det finnes utbrytere i Arbeiderpartiet, men at nesten hele den kommende generasjonen av Aps stortingspolitikere slutter opp om å snu opp ned på hvordan landet vårt styres for å innføre en styringsform som vi aldri før har hatt i Norge (…)
– Jeg har aldri i mine 37 år følt meg utrygg på Arbeiderpartiets standpunkt i spørsmålet om Kongehuset, men jeg blir jo usikker når jeg ser at det er de som skal lede Arbeiderpartiet i fremtiden som mener dette (sitat slutt)
http://bit.ly/1Xjlggn

ASS

(Posten som tilhører denne: Om å fjerne Kongen – Diskusjonen):
https://t.co/EEHiC3nJ6C
Jeg satte inn flere relevante artikler under statusoppdateringen – bl.a om Kongens betryggende standpunkt til innvandringen i dag, og om hva historien har lært oss: At Kongen er den som aldri vil la sitt eget folk i stikken, i motsetning til Arbeiderpartiregjeringen som viste seg handlingslammet forut for tyskernes angrep.
Video Dagens Næringsliv 07.04.2016
Kongen – «Vi kan ikke ta i mot hele Afrika i Europa heller«.
Kong Harald kommenterte flyktningesituasjonen under et pressetreff i Roma onsdag ettermiddag. Kongen er opptatt av at flyktningene får hjelp i nærområdene og mener at Europa ikke kan ta i mot hele Afrika.
http://bit.ly/1VAud5K
Minervanett 08.10.2012 – Et prinsipielt forsvar for monarkiet
Ved i hvert fall to viktige anledninger har monarken fungert som en beskytter av det liberale demokratiet.
I 1928, i en situasjon med parlamentarisk kaos, ga kongen Arbeiderpartiet oppdraget med å danne regjering da partiet hadde blitt størst ved valget.
Slik bidro han til å styrke reformkreftene i arbeiderbevegelsen.
Det andre eksempelet er kongens nei som egentlig viser til to episoder:
Nei til å utnevne en Quisling-regjering, og nei til å abdisere i sin tale fra London i 1940.
Kongens nei var med å sikre den norske regjeringen legitimitet gjennom okkupasjonsårene (…)
http://bit.ly/1SfCEy3

OMDAL

Dette ledet meg videre til Sven Egil Omdal – journalist og redaktør i flere aviser, og som til alt overmål er overhode for Pressens Faglige Utvalg.
15.09.2012 startet han sin kronikk «Feiginger blant oss«:
«BILDET HAR VÆRT ET NASJONALT IKON, men vi har ikke forstått hva vi ser. På stive bein løper kong Haakon gjennom snøen på Nybergsund. Sammen med sin sønn søker han ly under trærne for de tyske stupbomberne.
Til slutt forlater han landet i en pansret båt, mens alle hans «kære landsmænd» blir igjen.
Vi trodde han var en helt, helt til vi hørte at ledere ikke flykter.
Har vi noen gang tatt debatten om hvor feig kongen var i 1940?
Kan VG ringe Brynjar Meling?
http://bit.ly/Rfad3Z

KONGENS NEI

Jeg svarte ham bl.a via debatten jeg startet i Dagsavisens Nye Meninger 17.09.2012:
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende (utdrag)
http://bit.ly/UgkBPg
i sin absolutte determinasjon på å rane fokuset vekk fra fakta, presterte han (Omdal) å sidestille Eskil Pedersens agering med vår egen Kong Haakon i det mest graverende tilfellet av bevisst historieforfalskning jeg noen gang har sett! (…)
Et absurd makkverk blir utgitt, der skytset igjen rettes mot de vergeløse pårørende, hvilket Omdal meget vel var klar over.
Omdal er ingen umoden pøbel uten impulskontroll, reell dømmekraft og evne til refleksjon!
En debattant gikk i rette med den erfarne mediemannen, hvis respektløse angrep og graverende faktafeil kun bidro til å slå bena under hans egen integritet.
«Du burde ha lest boken «Kongens nei» av Alf R. Jakobsen.
Her forklares på hvilket grunnlag konge og regjering tok avgjørelsen de gjorde.
Alternativet var å overgi seg for å bli lakeier for tyskerne under Quislings ledelse..
Eskild Pedersen var ingen landsfader eller kaptein som går ned med skuta (…) (sitat slutt)
Og selvsagt er Omdal kjent med det! (…)
HAAKON KONGE
Regjeringen forlot Norge sammen med kong Haakon og kronprins Olav 7. juni 1940, kort før de norske styrkene i Norge kapitulerte 10. juni (…)
Johan Nygaardsvold (…) også kjent som Gubben, var en norsk arbeiderpartipolitiker, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1932–1935 og statsminister i perioden 1935 til 1945.
(MERK: I 1933 foreslo Arbeiderpartiet at forsvaret skulle nedlegges og erstattes med en kyst- og landvakt)!
Etter at regjeringen ble tvunget til å forlate Norge i juni 1940, ledet Nygaardsvold eksilregjeringen i London frem til våren 1945.
Han opprettet den andre norske regjering med basis i Det norske Arbeiderparti 20. mars 1935 (sitat fra Maktapparatet… slutt)

WAR

Dagbladet 06.11.2012 – Da sannheten ble kneblet
Regjeringen Gerhardsen gikk i 1949 til injuriesøksmål mot Oliver Langeland (t/v under) for å stoppe hans kritikk av landssvikoppgjøret.
Langeland ble frikjent.
Men kritikeren ble en ikke-person. Og kritikken forstummet (…)
Hans to bøker, Dømmer ikke (1948) og Forat I ikke skal dømmes (1949), ble inndratt.
http://bit.ly/1E1vlm5

OLIVERLANGELAND

En meget opplysende kommentar fra «Polinkorr» til den god kronikken «Hvor naive kan vi være?» blir viktig å fremheve herunder;
Det finnes to bøker til som avkler Ap-regjeringens verdensrekord i naivitet og handlingslammelse i 1940, major Langelands bøker:
Dømmer ikke og Forat i ikke skal dømmes.
Der blir regjeringens landssvik avdekket på en måte som førte til at bøkene ble forbudt utgitt en periode etter klrigen – de var for avslørende.
Imens dømte de tilbakevendte «heltene» dvs rømlingene fra London så mange som mulig for å trekke oppmerksomheten bort fra det faktum at angrepet var kjent på forhånd.
Tyske fly hadde ulovlig fotorekognosert i ukevis – likevel ble absolutt ingenting gjort fra regjeringens side for å hindre 15000 tyske soldater i å invadere et lett forsvarbart land med 600000 menn i våpenfør alder.
Det er etter min mening det aller største landssviket her til lands under 2.vk (…).
http://bit.ly/1MVEdF8

BEDRAG.jpg

(Jeg tilføyer): Aftenposten 11.09.2014 – Bedrag å hevde at angrepet 9. april kom overraskende
Da angrepet nærmet seg, hadde den annen verdenskrig vart i over et halvt år.
At Norge – på grunn av malmeksporten over Narvik var av stor betydning for de stridende stormaktene, var åpenbart for enhver.
Likevel gjorde de politiske og militære myndigheter lite eller ingenting for å forberede Norge på et angrep.
De siste dagene før det tyske angrepet strømmet det på med advarsler (…)
Flere av opplysningene underslås av landets mektige utenriksminister Halvdan Koht, og når aldri resten av regjeringskollegiet.
Allerede 5. april vet Aftenpostens mann i Berlin at angrepet er på vei, men etter å ha rådført seg med Utenriksdepartementet, beslutter avisen å holde informasjonen tilbake.
8. april strømmer tyske skip gjennom dansk farvann (…)
http://bit.ly/1NsrgjE

LØNNÅ

Regjeringen.no – 1940: Statsministeren og sekretæren
8. april 1940 – Lønnås beretning om kontakten mellom statsminister og sekretær det dramatiske døgnet 8.- 9. april, viser at kontakten var beskjeden. Da det om morgenen 8. april var klart at britiske minefelt var lagt ut på tre steder i norsk kystfarvann, ble det ikke kommentert av Nygaardsvold på annen måte enn at han spurte hva Solberg Larsen syntes.
På Solberg Larsen spørsmål om Oslo nå burde evakueres på grunn av risikoen for tysk gjengjeldelse, svarte ikke statsministeren.
«N. hadde annet å gjøre, og jeg så ham ikke resten av dagen« (…)
skriver Lønnå.
Stortingets undersøkelseskommisjon av 1945 konkluderte slik om det samme:
«Statsministeren burde i sin hånd ha samlet utenriks- og forsvarspolitikken og ledet den, som innenrikspolitikken tidligere, med kraft og initiativ. Dette skjedde ikke. … Han tok derimot et standpunkt som ledet til at også denne dagen (8. april, forf.anm.) gled bort i en langtrukken og lite givende debatt i Utenrikskomite og Storting».
http://bit.ly/1Q4aSTQ

GENERAL FLEISCHER

Gjenreis general Fleischers minne – VG 28.12.1998
«Hvordan kunne Nygaardsvolds regjering sende den norske general med høyest anseelse blant våre allierte, og som var et samlende symbol i motstandskampen i det okkuperte Norge, i «eksil» til Canada?
C.J. Hambro sa om dette: «Man hadde formelig inntrykk av at general Fleischer virket som en torn i kjødet på regjeringen, en påminnelse om det forsømte forsvar, en slags levendegjort dårlig samvittighet, som man ville ha bort.»»
http://bit.ly/1RZvxy0

JAN HENRIK JEBSEN

Hvorfor stoppet NRK filmen?
Av <forf> Jan Henrik Jebsen
Oppdatert: 19.okt. 2011 i Aftenposten
General Carl Gustav Fleischer var sjef for de norske styrker under slaget om Narvik og ble dermed den første allierte general under annen verdenskrig som tilføyde de tyske styrker et nederlag.
Han ble deretter satt på sidelinjen av Nygaardsvolds regjering i eksil, og tok sitt eget liv (…)
Et fjernsynsprogram basert på general Torkel Hovlands bok om Fleischer, som er kritisk til Arbeiderpartiet og London-regjeringen, var planlagt sendt på NRK 8. mai i år, men ble tatt av plakaten.
Etter tiår med kun Ap.-nære historikere som eksperter, har kringkastingssjefen akseptert politisk press og unnlatt å vise en film som muligens er kritisk til London-regjeringens håndtering av general Fleischer (…)
Spørsmålet en kan stille er, hvordan kunne general Fleischer mobilisere i Nord-Norge allerede 8. april, dagen før invasjonen, mens regjeringen i Oslo ikke klarte å mobilisere før den 11. april, to dager etter at invasjonen var et faktum.
General Fleischer reddet vår ære i 1940.
http://bit.ly/1NdPKQj
ABCnyheter 20.10.2007 – Styrtrik nordmann mot terror
Den norske rederarvingen Jan Henrik Jebsen (46) finansierer anti-terrorsenter i USA. – Vi kommer til å bli utsatt for attentat i Norge i tiden fremover, sier han til ABC Nyheter.
http://bit.ly/1VvGuu
Overnevnte informasjon (utenom de tre sistnevnte art), var altså blant mine statusoppdateringer på FB 07.04.2016.
Da ble det bråk!:
Les Posten som tilhører denne: Om å fjerne Kongen – Diskusjonen:
https://t.co/EEHiC3nJ6C
Historiskebilder
En jublende folkemasse ønsket kongefamilien velkommen tilbake til Norge 7. juni 1945. Her vinker Kong Haakon til folket ved ilandstigningen. Th. ordfører Einar Gerhardsen

 

– Men rabalderet sprang slett ikke ut fra min påminnelse om den innflytelsesrike meningsbærerens alarmerende og åpenlyse forræderi overfor Kongehuset det norske folk og ikke minst foreldrene og de pårørende til Utøyaofrene, der Omdal i oppsiktsvekkende misbruk av sin betydelige maktposisjon valgte å fabrikkere absurditeter og injuriere den Konge som vitterlig banet vei for at Arbeiderpartiet fikk danne sin første regjering – totalt uten skrupler!
-Dette, for omhyggelig å plante en ufortjent heder hos Ap`s Eskild Pedersen som valgte å redde seg selv og en håndfull andre ungdommer vekk fra Utøya ved å unndra det største millitærfartøyet som lå der tilgjengelig og som kunne ha blitt brukt til å frakte kommandosoldatene over dit langt tidligere da katastrofen ble et faktum, til de gjenværende hjelpeløse og livredde barn og unge som febrilsk talte sekunder i håp og bønn om en assistanse som således aldri rakk frem til flere av dem.
Omdal unndro seg heller ikke fra å gi seg på en av de mange sørgende mødre i sin absolutte determinasjon på å forsvare både Pedersens flukt, og hans (AUFs) arrogante overstyring av flere pårørendes ønsker om å frede øya – med følgende skinnhellige og dypt uetiske manøver:
«Når hun forsøker å gi sitt syn tyngde ved å hevde at Eskil Pedersen var feig som dro fra øya, og derfor ikke har noen rett til å bestemme over dens framtid, trår hun over en grense. Sorgen gir henne ikke rett til å klandre dem som overlevde massakren. Ingen andre er skyld i hennes smerte enn han som sitter innesperret på Ila.» (sitat slutt) (Utdraget er også fra debatten «Maktapparatet» som er linket til over.)

HILDUR BAKKENE

Arbeiderpartiets frastøtende behandling av en annen mor:
Aftenposten 21.12.2012 – Melder seg ut av Ap etter 22. juli-oppgjør
Av natur er jeg opptatt av fakta.
Derfor hadde jeg mange spørsmål fra starten av.
Når ble egentlig Andrine drept?
Når kom egentlig politiet ut på Utøya? Og hvorfor tok det så lang tid?
Hun fikk raskt beskjed om å dempe kritikken (…)
Eskil Pedersen og MS Thorbjørn skulle vi heller ikke snakke om.
Det var helt tabu (…)
http://bit.ly/1V1wDMN
Under,  attesteres hva Omdal utelot i kronikken «Feiginger blant oss» trass sin udiskutable historieviten, i sin misjon om å sverte Kongen utilbørlig som forsøk på å oppdrive allmenn aksept for Eskild Pedersens utilgivelige avgjørelse.
(Kronikken ble skrevet nøyaktig en måned etter at Ap-onkelen – LO-leder Roar Flåthen den 15.08.2012 fikk kontroll over 18 nye aviser):
LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen».
http://bit.ly/OkoaMF
Fortielsene: Einar Gerhardsen – Kongens hjemkomst Oslo, 7. juni 1945
Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen (red.): Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år. Oslo 1967, s. 20-21
Gi meg lov til å fortelle fra krigens dager i Norge: Da Dovre-platået var besatt av tyske fallskjermtropper, ville noen at Kongen skulle dra fra Vågå over fjellet til Romsdalen.
Kongen sa nei.
«Jeg vil ikke risikere å bli tatt til fange av tyskerne og kanskje tvunget til å gjøre ting som folket og historien aldri vil tilgi meg. Heller vil jeg prøve å forsere Dovre, selv om jeg blir skutt under forsøket.»
Det ble sagt enkelt og beskjedent, men husk at det dengang var dødsens alvor, at det virkelig gjaldt livet.
http://virksommeord.uib.no/taler?id=1041

HAAAAKON.jpg

Haakon 7 – Sammen om de store ting: Ved ankomsten til Oslo 7. juni 1945
Kilde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo, 1947, s. 78-79.
Kjære landsmenn! (…)
Det var en meget tung dag den dag da vi skulle fatte den beslutning at vi måtte forlate landet.
Vi stod overfor det at hvis vi ble i landet, da ville vi bli fanger. Vi ville være fanger og ikke representere det fri Norge.
Av den grunn var vi nødt til å fortsette vårt arbeid for Norges frihet utenfor landet (…)
La oss ikke nå i gledens rus glemme at vi har et meget stort og vanskelig arbeid foran oss ved å skulle gjennomføre det som vi ønsker å skape her i landet, nemlig et fritt og godt samfunn for alle gode nordmenn (…)
http://bit.ly/23zzJbu

NYBERGSUND

Tilbake til kommersen på min FB-side:
Tilsvarene jeg mottok var ulidelig lavpannede og ble servert av figurer som hoppet stavsprang over både konteksten jeg hadde beskrevet Tajik i, samt de supplerende artiklene jeg hadde lagt inn.
Den anstendige motvekten, ble besørget av Cato Snarheim.
Diskusjonen er samlet her:
https://t.co/EEHiC3nJ6C

 

 

Det er signifikant forskjell på borgere her i dette landet – hvilke som har «nytteverdi» og hvilke som skal forbigåes i stillhet, og regelrett knebles.
Pressens Vær Varsom- Plakat er et formidabelt hån mot de av landets borgere som ikke nyter godt av en eller annen form for anseelse i diverse fora.
Her foregår en åpenlys grotesk rangering av menneskeverd, av hvor mye den ene må tåle og den andre ikke – og det skal altså stå på hvor mye medie/makt den enkelte har og hvilken agenda som er mest formålstjenlig for det enkelte politiske parti m.fl. å flombelyse til en hver tid.
Avisenes fremheving av akkurat Tajiks intensjon om å fjerne Kongen kan dreie seg om en villet strategi, lik som Omdals bevisste svikt av sitt gebet for å beskytte og tekkes Arbeiderpartiet.
Ingen doktorgrad ville fordres for aktørene å begripe at oppslagsvinklingen utvilsomt ville avstedkomme en ballade ut av en annen verden, noe som ville være gunstig for Tajik og Ap.
Deretter kunne Tajik stå der så from og forurettet med store øyne og erklære The Bleeding Obvious – at hun «ble utsatt for fiendtlige kommentarer» – hvilket påregnelig høstet en storm av oppbakking og sympati fra «folket», og som langt på vei kompenserte stort for knippet med langt over streken-kommentarer som fulgte medieoppslagene.
Leserbarometrene gikk rett til himmels, og omtanken for Tajiks ve og vel ble enorm!
«Påkjenningene hun måtte bære», gjorde utvilsomt sitt til at det nok blant majoriteten ble inkorporert en langt større velvilje enn ellers normalt overfor henne – og derav partiet, en tid før neste valg.
Dette er et stunt som vil bli husket.

ELECTION

Jeg – og mange med meg har kun forakt til overs for denne tarvelige maskepien.
Selv stod både jeg og annen person i full storm over flere måneder, etter at jeg som første person i landet hadde startet debatt rundt den massive svikten som tok plass terrordagen 22. juli – rett etter at katastrofen var et faktum.
Det skulle vel ikke være nødvendig å tilføye at jeg ikke er en «Important Person» som kan nyte godt av støtte og vennetjenester fra et gigantisk nettverk rundt meg og dra fordeler av en siklende partisk presse, siden det følgende ratt kunne ta plass:
Sjikanen haglet tett over et langt tidsrom, alt mens sjefsredaktør for Dagsavisen – Stian Bromark lente seg godt tilbake og mesket seg verre med daglige doser grov trakassering fra en god rekke anonyme nettroll.
Varslingen jeg sendte ham via flere mail  gjennom disse månedene, gikk fullstendig upåaktet hen.

BROMARKKK

Først etter hele 1123 kommentarer i debatten – hvorav hundretalls av dem inneholdt kontinuerlige målrettede personangrep, reagerte endelig Bromark 11.06.2012 – men slett ikke som en skulle ha forventet seg.
Han utestengte overhodet ikke bermen, men lukket faktisk hele tråden med «begrunnelsen»:
«Dagsavisen stenger denne tråden nå, for å rydde opp i usaklige innlegg og fjerne personkarakteristikker.»
Han åpnet den aldri igjen.

BROMARKKKK

Og per skrivende stund jeg tilføyer dette – 12.04.2016, er jeg fremdeles permanent blokkert fra å kommentere i avisen. Både for ham og en rekke andre stasiblekker jeg en «ikke-person»!
Her fant jeg igjen noen av alle mail  jeg sendte Bromark etter hans stans av debatten – samt hans ufattelige tilsvar, og de gikk slik:
23.04.2015 – Hei, jeg har vært bidragsyter hos dere tidligere på Nye Meninger, og har i dag fått gratis tilgang på papir og e-avis hos dere i 14 dager.
Men når jeg trykker på glemt passord etter å ha skrevet min mailadresse, så kommer kun opp:
404 – Resource not found
Vil gjerne ha en forklaring på dette snarest, og at problemet rettes opp.
Mange takk.
«SVARET»: Hei, du er blokkert fra nyemeninger.no.
Mvh
Stian Bromark
Debatt- og kommentarredaktør

BLOCKEDD

MITT SVAR: Javel, jeg mener dere blokkerte meg for over to år siden, er det ikke på tide å oppheve sperringen eller er det slik at jeg er blokkert permanent? Ber i så måte om at du gjør rede for grunnen til sperringen!
Mvh
Jeanine Horntvedt
Ingen respons fulgte på dette tidspunkt.
Siste henvendelse jeg sendte Bromark var vel for ca. 4 måneder siden med spørsmål om når jeg kunne kommentere igjen, hvorpå han atter gav meg et Goddag mann – økseskaftsvar over mail:

DU ER UTESTENGT!

Les:
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6
Arbeiderpartiet mottok «hele» folkets medfølelse etter 22 juli, men de av oss som valgte å stille store spørsmål ved hele hendelsesforløpet – både fortvilte foreldre og utenforstående, ble som illustrert forsøkt både truet, hånet kneblet og sensurert til taushet av definisjonsmakten her til lands – og det er min beskjed med denne posten.
Arbeiderpartiet ville aldri ha tillatt spesielt Tajik som «hoggestabbe» bak ønsket om å fjerne Kongen hvis det ikke var vinning for dem å hente å hente i form av landsdekkende empati og derav bredere oppslutning innfor neste stortingsvalg, samt herunder å ytterligere brøyte veien for bredere aksept av at muslimer skal kunne inneha sentrale maktposisjoner her i dette landet.
Såpass må en regne med at «noen» snakker sammen – og det er skremmende.:

INNVANDRERMAKT

Flere Muslimer blir ordførere og ministre her i landet, krav om oppheving av Kongens bekjennelsesplikt, og avkristningen av Norge (utdrag):
http://bit.ly/1QMEKqt
NRK Norge 20.03.2010 – Oslo AUF frykter føringer
Lederen i Oslo AUF ber partiledelsen holde seg unna byrådsnominasjoner i Oslo
AUF-lederen sier at Rieber-Mohn ikke er ønsket som kandidat fordi hun vil splitte partiet på grunn av sine restriktive standpunkter i forhold til innvandring da hun var statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i den første rødgrønne regjeringen.
Nettavisen 15.09.2011 – Innvandrerne kuppet Ap i Oslo
11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo de neste fire årene har innvandrerbakgrunn (…)
Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne.
Nettavisen 14.04.2015 -Ap importerer flere velgere
Norge har nå rundt 310.000 utenlandske statsborgere med stemmerett her i landet.
Arbeiderpartiet vinner mest på velgerimporten.
Vårt Land 17.09.2011 – Flere innvandrere søker makt
Andelen folkevalgte med ikke-vestlig bakgrunn kraftig opp etter valget.
Dette er en naturlig utvikling. Målet er at de folkevalgte organene skal gjenspeile befolkningen.
Ap og særlig AUF har vært flinke til å rekruttere innvandrere over lengre tid, sier Khamshajiny Gunaratnam (bildet), som er valgt inn i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet.
Tirsdag ble det klart at andelen innvandrere i Aps bystyregruppe i hovedstaden er mer enn doblet. 11 av de 20 nye representantene har minoritetsbakgrunn.

BERLINGSKE LØPE FRA ANSVAR

ÅRET ER 2004! – Idag.no 07.08.2004: Hvordan vil det politiske islam erobre verden?
I motsetning til norske journalister har Europa-korrespondenten til The Times gått til kildene og sjekket hva som sies i islam selv.
Hvorfor må vi diskutere det politiske islam?
Svaret på dette er ganske enkelt.
Ifølge en NTB-melding kan muslimene få flertall i Europa alt i vårt århundre.
Derfor må vi diskutere islam (…)
I store deler av islam anser en bruken av muslimsk innvandring som en måte å få kontroll over Vesten på. Sier The Times-korrespondenten. (…)
Vi skal altså «ikke nødvendigvis» erobres med armèer (…)
Vi vet at ekspertene nå mener at med dagens demografiske utvikling, kan muslimene være i flertall i Europa ved slutten vårt århundre
(NTB-melding, basert på orientalisten Bernard Lewis).
http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=5487

FAKTA SKIFTER

  1. innlegg om Tajik:
Hadia Tajik – Unnskyld!:
Røines patetiske retrett, er nær opp til det mest hyklerske blendverk og taskenspill som jeg noensinne har bivånet.
http://bit.ly/1qfrFht
2. Hadia Tajik – Arbeiderpartiets mektigste kvinne
Tajik er en vakker muslimsk kvinne med store dådyrøyne, og har derfor bred appell opp mot det politisk korrekte Norge med sine frydefulle agitatorer som nå kan meske seg med en av årets største gavepakker!
http://bit.ly/1VgYPu8
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 12, 2016 av i Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2016
M T O T F L S
« mar   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: