Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Landssviket – Samlede nyheter Del 4


ROTTEFANGER

Her informeres blant annet om den overhengende faren vi alle står overfor nå – angrep med plutonium.
Morten Uhrskov Jensen – cand.mag. i historie og samfundsfag og landsformand for Dansk Samling, leverte svært presist i Jyllandsposten 30.03.2016
– Sagen i en nøddeskal
Bog om den svenske udlændingepolitik lader intet håb tilbage.
Forfatterne viser, hvordan den svenske løgnepresse i den anledning tog samtlige beskidte kneb i brug for at undgå at tale om det væsentlige, som er de svenske politikeres kolossale medansvar for de forbrydelser, som udlændinge begår i Sverige.
Fra ikke at skrive om dobbeltmordet, over bagatellisering, videre til pervertering af offerrollen og til at skabe sympati for gerningsmanden, prostituerer svenske journalister sig på daglig basis for at opretholde en facade, der krakelerer og har skandaliseret standen for tid og evighed (…)
En moralsk korrupt politisk elite, en afstumpet og løgnagtig journaliststand og et kulturslæng i bred almindelighed desforuden er, hvad der skulle til for at smadre et af verdens mest velfungerende lande på ca. 40 år (…)
bit.ly/1WZHaou
Hvordan kunne de forårsake et slikt pandemonium!?
Dailymail.co.uk  01.04.2016 – Migration ‘has created 900 no-go areas in EU’:
Devastating report shows order breaking down – including parts of London, Paris, Stockholm and Berlin!
dailym.ai/1SG2238

SCROOGE

Dagens Næringsliv 29.03.2016 – Sikkerhet på territoriet
Islamistisk terror begått av egne borgere mot andre borgere er intet mindre enn borgerkrig. Borgerkriger er alltid de verste, sies det.
Denne gangen er det ikke engang politiske mål som er politikere eller andre ledere; det er tilfeldige sivile.
Det er skremmende at det må store terrorangrep til før regjeringer innser at parallellsamfunnene i landets midte er livsfarlige for stat og samfunn.
Nå er Europa også i en meget usikker situasjon på grunn av Russlands bruk av militærmakt i Ukraina, et Russland som opptrer uforutsigbart og aggressivt og som derfor må avskrekkes.
Dette er den militære primæroppgave som nå og fremover krever mye mer av både penger og politisk oppmerksomhet enn Europas regjeringer vil bruke.
Også den norske regjering ser ut til å vike unna de økonomiske forpliktelser som dette krever nå (…)
bit.ly/1q4NHUO

ANDRE VERDENSKRIG

– Lik som de gjorde den gang:
Aftenposten 11.09.2014 – Bedrag å hevde at angrepet 9. april kom overraskende
Da angrepet nærmet seg, hadde den annen verdenskrig vart i over et halvt år.
At Norge – på grunn av malmeksporten over Narvik – var av stor betydning for de stridende stormaktene, var åpenbart for enhver.
Likevel gjorde de politiske og militære myndigheter lite eller ingenting for å forberede Norge på et angrep.
De siste dagene før det tyske angrepet strømmet det på med advarsler (…)
Flere av opplysningene underslås av landets mektige utenriksminister Halvdan Koht, og når aldri resten av regjeringskollegiet.
Allerede 5. april vet Aftenpostens mann i Berlin at angrepet er på vei, men etter å ha rådført seg med Utenriksdepartementet, beslutter avisen å holde informasjonen tilbake.
8. april strømmer tyske skip gjennom dansk farvann (…)
http://bit.ly/1NsrgjE

ABACCCEEEEEEEE

Så selv om Hærsjefen av i dag har ryggrad, her han predikerer realitetene: «Vi må være beredt til å kjempe!»
bit.ly/1Skvvg6
– med henblikk på sin forgjengers uttalelser: Hærsjef om kuttforslag: – Da har vi ikke noen hær
Hærens øverste leder er svært tydelig på konsekvensene hvis de ikke får ekstra penger fra politikerne og må gå for kuttplanene.
Etter hans syn innebærer det nedlegging av hele hæren.
bit.ly/1PHMlUl
-så er han dømt til å tape i sitt forsøk på å redde vårt land fra dommedagkonskvensene som Eutopas elite har påført oss.
Dette, fordi forrædere sitter ved makten nå som for snart et sekel siden, og kjernekarakteren hos den innavlede bande av skruppelløse udugeligheter aldri har blitt rokket ved!
TYSKll
Jg minner herunder om at Norsk Militært Tidsskrift – NMT nr. 6/90, side 17 utga essensiell informasjon i «Supplement til en TV-debatt – Det brukne gevær» som sammenfattet mye av Arbeiderpartiregjeringens meritter både før og under annen verdenskrig (utdrag):
I 1925 foreslo Arbeiderpartiet hel avvepning, subsidiært at det fremset­tes forslag som går ut på å avskaffe militærvesenet.

I 1927 foreslo Arbeiderpartiet påny alle våpenøvel­ser sløyfet.

I regjeringen Hornsruds til­tredelseserklæring 28/1 1928 ble det foreslått at alle årets våpenøvelser skulle sløyfes «samt forberede full avvepning.»

I 1929 foreslo Arbeider­partiet vernepliktloven opphevet, alle festninger nedlagt, militære fabrikker og verksteder avviklet.

I 1933 foreslo Arbeiderpartiet at forsvaret skulle nedlegges og erstattes med en kyst- og landvakt (…)
http://bit.ly/RexkLz

SLEEPER CELLS

I Oslo er nå innvandrerne i flertall i 3 bydeler og det ventes at de blir i flertall i flere bydeler innen kort. Samme trenden ser man også i andre byer i Norge.
Hvordan tror du at valgresultatet blir etter et storting eller kommune valg om noen få år når de har startet sitt eget politiske parti?
(Teksten er hentet fra «Norge vårt fedreland» 04.04.2016, og art. linket til er fra Dagbladet 02.04.2016):
«I disse tre bydelene er innvandrere nå i flertall»
bit.ly/1W52ryN
Flere imamer har  gjennom svært lang tid, informert om at Europa ikke nødvendigvis behøver å bli erobret «ved sverdet», men ved massemigrasjon:
Dailymail .co.uk 18.09.2015 – Imam tells Muslim migrants to ‘breed children’ with Europeans to ‘conquer their countries’ and vows: ‘We will trample them underfoot, Allah willing’
The notion of using mass migration as a form of stealth jihad is outlined in the Koran, which states, ‘And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many locations and abundance.’
To move to a new land in order to bring Islam is considered a meritorious act.
dailym.ai/1V0GZMZ
Innvandrerbefolkningen i Oslo i prosent av folketallet i bydelene
Andel av innvandrerbefolkning (%)
Bydel 2010 2015      Endring
Stovner 46,3 55,4 9,1
Søndre Nordstrand 47,6 54,2 6,6
Alna 45,7 52,8 7,1
Grorud 42,3 49,2 6,9
Bjerke 38,4 43,7 5,3
Gamle Oslo 36,1 40,7 4,6
Grünerløkka 31,6 36,2 4,6
Frogner 22,8 28,6 5,8
St. Hanshaugen 23,1 27,1 4,0
Sagene 24,1 26,4 2,3
Østensjø 20,9 25 4,1
Ullern 15,3 18,9 3,6
Nordre Aker 15,9 17,4 1,5
Vestre Aker 14,1 17,2 3,1
Nordstrand 13,8 16,9 3,1
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år
2010 2015      Endring
Stovner 58,4 64,6 6,2
Alna 57,2 61,1 3,9
Grorud 55 58 3,0
Søndre Nordstrand 51,3 54,5 3,2
Gamle Oslo 45,3 47,9 2,6
Bjerke 45,2 46,2 1,0
Grünerløkka 36,9 40,7 3,8
Sagene 31,2 31,5 0,3
Frogner 20,1 29,5 9,4
St. Hanshaugen 22,3 27,3 5,0
Østensjø 24,2 25,7 1,5
Ullern 9,8 13,7 3,9
Nordstrand 10,4 12,2 1,8
Vestre Aker 8,7 10,7 2,0
Nordre Aker 8,3 10,2 1,9

 

WWII B17 BOMB GERMAN TARGETS

31.03.2013 – Anmeldelsen medianorge ikke snakker om!
Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya.
bit.ly/22R8skv
Klassekampen 22.10.2013 – Bombet der ingen turte
Det vekket internasjonal oppsikt at Norge spilte en sentral rolle under bombingen av Libya (…)
(Oberstløytnant Dag Henriksen, sjef for Luftmaktsavdelingen i Trondheim) mener Norge ikke benyttet seg tilstrekkelig av mulighetene til å være med og bestemme hvordan Nato-oppdraget i Libya skulle løses.
I stedet for å være med i de overordnede diskusjonene om hva som skulle bombes, aksepterte Norge å velge mål fra den lista som kom ut fra diskusjonene (…)
I de store diskusjonene om maktanvendelse, valgte Norge å ikke delta.
Men da lista med mål som skulle bombes ble lagt fram, tok Norge innlednigsvis mange av de mest krevende oppdragene, sier han (…)
BOMBEFLY
I går sendte NRKs Brennpunkt en dokumentar om Norges deltakelse i Libya.
Her kommer det fram at norske fly skal ha deltatt i bombingen av en av Muammar al-Gaddafis residenser, på tross av at den norske regjeringen hele veien hevdet at Gaddafi ikke var et mål.
I dokumentaren snakker også to av de norske pilotene som deltok i bombingen ut om hvordan de jobbet.
Bare 25 prosent av de norske bombetoktene var planlagt med utvalgte mål på forhånd.
De resterende bombemålene ble valgt av pilotene selv, som fra 40.000 fot måtte avgjøre om bygninger, veier og mennesker de selv observerte var legitime mål i henhold til Natos mandat.
– Vi kunne få beskjed om å fly inn i et kjempestort område på størrelse med Sør-Norge, med oppdrag om å lete etter mål for bombing selv, sier oberstløytnant Bård Reidar Solheim til NRK (…)
bit.ly/1UWDCRT
Klassekampen 15.10.2014 – Ville bombe for å trene
I møte med svensk partikollega begrunnet Jens Stoltenberg Libya-bombingen med at krigen var «utmerket trening for det norske luftvåpenet».
bit.ly/1PylJFl

APORT

Erling Borgen på sin FB-side23.03.2016:
Alle fornuftige mennesker er rasende og fortvilet over terroren og ekstremismen som nå treffer Europa. Konsekvensene er menneskelige lidelser og tragedier. Men også mer hat og rasisme, mer overvåking og bevæpning.
NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg har sagt at «vi må stå sammen om viktige verdier, som frihet, åpne samfunn og respekt for menneskeliv.»
RESPEKT FOR MENNESKELIV?
Er det da lov å minne om de krigene Norge har deltatt i siden 2001: Afghanistan, Iraq og Libya. Afghanistan: 30 000 døde. Iraq mellom 500 000 og 700 000 døde. Libya, der Norge slapp 10% av bombene, fullstendig ødelagt og et slags senter for terrorgrupper og bander (…)
Sist helg skrev VG en leder, der avisen var opptatt av Russlands bombing i Syria og la til:
«I Syria har det ikke vært noen særlig vestlig militær innsats.»
Dette er usant.
Jeg har funnet frem til hjemmesidene laget av det amerikanske forsvarsdepartementet. Her fortelles det at USA og 11 koalisjons-land har angrepet Syria og Irak 10 900 ganger i løpet av de siste 571 dagene. 39 000 bomber er sluppet. 22 000 mål er ødelagt.
Operasjonene har kostet 52 milliarder kroner.:
1.usa.gov/1RduyX

ATV

 Document.no utga noen høyst betimelige sammenlikninger 29.03.2016:
«Venn dere til terroren – Folk må for all del ikke reagere!»
På rekke og rad står «forskere» frem og sier: «Vi må venne oss til terroren». Ståle Ulrichsen, Harpviken, Magnus Ranstorp.
Til og med PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann sa det samme etter fredag 13. november (…)
Ingen sa på 70-tallet at samfunnet måtte venne seg til at røde terrorister skjøt seg ut av fengsler, ranet banker (og) bortførte samfunnstopper. Tvertimot. Den tyske staten erklærte RAF krig tilbake (…)
Våre medier kommer aldri med noe svar, om hvem de er de som sprenger flyplasser og metrostasjoner. Til tross for svarene ligger opp i dagen.
I stedet mystifiserer de dem som «ekstremister» og «terrorister», omtrent som de falt ned fra Mars.
bit.ly/1Tlhvrp

ABACCCE

Så:
Nej vi måste inte alls vänja oss vid terror
Säpo har hittat ett 20-tal återvändare från Syrien som bedöms utgöra ett hot för Sveriges säkerhet.
Dessa kan dock inte utvisas eftersom det råder verkställighetshinder för utvisningar dit.
Det kom också ett stort antal unga män till Sverige som inte ville söka asyl. Polisen lät dem komma in i landet och gå under jorden (…)
Politiker som oansvarigt låtit människor okontrollerat flöda in över gränserna är medansvariga till situationen vi nu har i Europa, med fruktansvärda terrordåd.
bit.ly/1ROat92
Nyheteridag.se 11.11.2016 – Säpo bekräftar: Asylsökande IS-terrorister får stanna i Sverige – Dussintals varje år
bit.ly/1QByioj

ABACCE

Jenny Sonesson – Född 1972. Socionom samt fil kand. i Religionsvetenskap och Antikens kultur och samhällsliv. Har bland annat arbetat i socialtjänsten, riksdagen, europaparlamentet och regeringskansliet samt för Ecpat och Folkpartiets kvinnoförbund:
Kan vi sluta prata högerextremism ett tag?
Våldsbejakande islamistgrupper utgör det allvarligaste terrorhotet i vår tid.
Ändå väljer vissa svenska politiker och debattörer gång på gång att lyfta högerextremism så snart islamismen hamnar i fokus (…)
Dagens Samhälle 27.03.2016
http://bit.ly/1VRRII7
Et velrettet spark som også fint lander midt i planeten på «vår egen» Stig Ledaal & Co!:
«Stig Ledaal fra PST Rogaland er ikke redd for at IS skjuler seg blant flyktningene. Derimot frykter han de som hater at flyktningene er her»
Stavanger Aftenblad: PST-sjefen frykter høyre-ekstremister i Stavanger.
bit.ly/1HnEIoP
Expressen.se 30.01.2015 – IS smugglar terrorister till Sverige
Den sunniextremistiska organisationen IS uppges smuggla krigare till Sverige och Europa i skydd av den pågående flyktingströmmen från Mellanöstern.
Det uppger Buzzfeed.
Sajtens erfarne utrikesreporter Mike Giglio skriver att han fått kontakt med IS-medlem som med Turkiet som bas jobbar med att sända jihadistkrigare över havet.
– «De väntar på order. Vänta bara, ni kommer att se»!

ABETAR

Damen som tok ordene ut av munnen på meg:
Dailymail.co.uk 23.03.2016 – To hell with ‪#‎solidarity‬. If Europe is willing to accept that Muslim terror is simply the new normal we can’t afford to stay part of it (…)
And the people who say we must carry on as normal or the terrorists win are talking nonsense.
Because the terrorists are winning.
They won in Paris, they won in Brussels, they won on 7/7 and 9/11 and they will win again (…)
You are not fighting back. You are just taking extraordinary risks and hoping for the best because no one else seems to be doing anything but sharing pictures and hashtags and solidarity — which are meaningless gestures.

SOLIDARITY

People even used images of Belgium’s famous peeing-boy urinating on ISIS to demonstrate their resilience, despite 34 dead, over 200 wounded and a nation hiding in their homes in fear (…)
All I see is we have become so used to ISIS winning small battles and destroying life that we aren’t going to open our eyes and notice when they storm over in greater numbers and win a war we never had the courage to fight (…)
Muslims make up 26 per cent of metropolitan Brussels. The self-styled capital of Europe is now one of the most Islamic cities in Europe (…)
The Managing Editor of Channel 4 News tweeted me last night, asking if I would share a picture of the people of Belgium chalking words of defiance in the public square as if they were all suddenly infantilised by their impotence.
I refused.
Because, you see, you are not standing up to terror. You are normalising it. Giving it a shiny coat. Pretending it’s all going to be OK because we know what to do when bad stuff happens.
dailym.ai/1pP0xps

ABACE

The Courier Mail 25.03.2016 – Brussels bomber brothers ‘once worked at airport’
Selvsagt gjorde de det!
Anonyme kilder har jo i årevis informert om at bakmennene systematisk har sørget for å plassere sine lojale fotsoldater i diverse yrker der de best kan tilegne seg sentral informasjon om infrastruktur og samferdsel, samt i sentrale maktposisjoner – så som politikk.
Ugjerningene som nå har rammet, er kun «trening» før det virkelige helvetet starter – hvilket de også har lovet:
«The brothers who unleashed carnage in Brussels both once worked at the airport. Ibrahim and Khalid El Bakraoui were cleaners there for several summers, The Sun reported. It means they would have had detailed knowledge of the airport’s layout.»
bit.ly/1XSwsjR
Jeg fremhevet altså det overnevnte på min FB side terrordagen i Brussel, og mange med meg konkluderer likeens.
En slutning jeg formoder at de fleste mennesker med normal hjernekapasitet har dratt. Et eksempel:
Farahmand blog 28.03.2016 – En krigshandling
Terrorhandlingene i Brussel er rene krigshandlinger utført av en aktør med både vilje og kapasitet. Terroristene bruker kryptert kommunikasjon, de har framskutte våpenlagre, og slår til mot det som kan anses som strategisk mål.
Det kan ligne en forberedelse til en større militær offensiv der man først skaper tilstrekkelig kaos og strekker sikkerhetsressursene; politi, etterretning, militære styrker, til bristepunktet, for så å gjennomføre en fullskala offensiv.
bit.ly/1Sq47O0

HIGH FIVE

Gefle Dagblad 22.03.2016: IS-terroristen sköts ihjäl av belgisk polis – satt i styrelsen för Hoforsföretag
Mohamed Belkaid kom till Sverige 2010 då han gifte sig med en svensk kvinna.
Under sin tid i Sverige dömdes han flera gånger för stöld och en gång för brott mot knivlagen.
Han blev även invald i två företagsstyrelser. Det ena företaget heter MXM Bygg AB och det andra Gästrike Modulbyggnad & Förvaltnings AB med säte i Hofors (…)
bit.ly/1RImP2E
The Sun 28.03.2016: MI5 tracking more than 50 jihadis plotting deadly terror attacks across Britain
“Everyone in the counter-terrorism community believes an attack in Britain will take place.»
Intelligence officials fear «sleeper cells» are poised to unleash mass killings across the UK
bit.ly/1XXV6zw
Mirror.co.uk 27.03.2016 – ISIS chief executioner says Brussels was ‘only a taste’ of what terrorists are planning
bit.ly/1UvN43a

ABAAAM

The Sunday Times27.03.2016 – Tony Blair: We are in denial about Islam
If we dismiss jihadists as a cult of crazies, we will never get to grips with the ideology responsible for terrorist attacks.
thetim.es/1RvaMXd
The Spectator 01.04.2016: ‘You even stop thinking of your own family’: meet the Isis fighters addicted to amphetamine
Before the conflict, Aadheen was a moderate Muslim, in a country where his faith was not at odds with those around him.
His reasons for joining seem more practical than ideological.
‘I was fighting with the Syrian army when Isis took over the area,’ he said. ‘I joined them for my own protection and protection for my family.’
I’d heard similar tales from other former fighters who’d joined Islamist militia like Isis or Nusra Front.
Not one had told me they signed up because they shared the group’s ideology (…)
bit.ly/1SIVT6d
Jyllandsposten 28.03.2016 – Fornyet frygt for atomterror
På onsdag bliver der afholdt Nuclear Security Summit i USA, hvor 50 af verdens ledere skal diskutere sikkerheden omkring atomtrusler og atomkraftværker.
»Vi kan ikke vente på et tilfælde af atomterrorisme, før vi samarbejder kollektivt om at forbedre vores kultur for atomsikkerhed, dele vores erfaringer og forbedre standarden af sikkerhed,« står der blandt andet i invitationen til mødet, der bliver afholdt i Washington.
Og truslen fra atomkraftværkerne er igen for alvor sat på dagsordenen efter tirsdagens terrorhændelser i Bruxelles.
bit.ly/22HweCR
Express.co.uk 23.03.2016 – SAS prepare for radioactive dirty bomb in London amid fears of ‘spectacular’ ISIS attack
COUNTER-TERRORISM chiefs have been told to prepare for up to 10 simultaneous attacks amid fears of an Islamic State “spectacular”.
bit.ly/1MzyQWS
Men det er ikke noe nytt… Business Insider 07.10.2015:
AP investigation finds that nuclear smugglers shopped radioactive material to ISIS and other terrorists
bit.ly/1UCkCw7

BOMBBB

Dailymail.co.uk 29.09.2015 – Islamic terrorists Isis want to wipe the west off the face of the earth with a nuclear holocaust according to a journalist who spent ten days with the group while researching a book (…)
The German journalist claimed the terror group wants to launch a ‘nuclear tsunami’ against the west and anyone else that opposes their plans for an Islamic caliphate (…)
He warned that the terror organisation is far more ‘dangerous and organised’ than people in the West realises.
He said the West has ‘no concept of the threat it faces’ from the Islamic State and has underestimated the risk posed by ISIS ‘dramatically’ (…)
I’m talking about the strategy of religious cleansing.
That’s their official philosophy.
They are talking about 500 million people who have to die.’ (…)
http://dailym.ai/1KQk9xh

PLITICIANS MICHROPHONE

01.04.2016 skriver jeg på min FB-side: DER satt den ja! – Informasjonen landets medier omhyggelig har unngått frem til nå;
Obama: IS har allerede brukt sennepsgass og vist at de er villige til å bruke masseødeleggelsesvåpen.
Hadde disse galningene fått tak i atomvåpen, ville de forsøkt å drepe så mange som mulig, sa han.
En plutoniumsmengde på størrelse som et eple kan drepe hundretusener av mennesker.
Det ville endret verden, sa Obama.
bit.ly/1SGp6ic
Materialet er uansett allerede kommet i gale hender for lengst!
07.10.2015 – FBI has foiled four plots by gangs to sell nuclear material to ISIS
They say the breakdown in cooperation between Russia and the West means that it has become much harder to know whether smugglers are finding ways to move parts of Russia’s vast store of radioactive materials – an unknown quantity of which has leached into the black market.
‘We can expect more of these cases,’ said Constantin Malic, a Moldovan police officer who investigated all four cases. ‘As long as the smugglers think they can make big money without getting caught, they will keep doing it.’
http://dailym.ai/1MdZrrt

URAN

Ekstrabladet.dk 02.04.2016 – Obama: Frygter IS drone-angreb med atom-affald mod storbyer
David Cameron sagde efter topmødet: Risikoen for at IS får fat i atom-affald er ‘alt for realistisk.’
Ved stormødet konkluderede præsident Obama fredag aften at der er en vedvarende og grusom frygt for, at terrorister fra eksempelvis IS får fat i en atom-bombe.
Han opfordrede de øvrige ledere til at tage situationen meget alvorligt, fordi der er en reel risiko for en katastrofe, ‘som vil ændre hele vores verden.’
– Gale mennesker kan dræbe og såre hundrede tusinder af uskyldige personer, hvis de bruger plutonium på størrelse med et æble. Faren for, at en terrorist-gruppe bruger atomvåben i deres kamp, er en af de største trusler mod den globale sikkerhed, fastslog den amerikanske præsident (…)
Det menes, at IS allerede er i besiddelse af omkring 45 kilo af uran, som blev taget fra Mosul Universitet i Irak i 2014.
bit.ly/1X6YaJw
NRK Urix 01.04.2016 – Belgia har vært en vekker når det gjelder atomsikkerhet
Erna Solberg – I dag diskuterer hun frykten for at terrorister skal kunne lage en radioaktiv bombe med kolleger fra hele verden (…)
Det finnes radioaktivt materiale også i Norge, og statsministeren understreker at også vi må være nøye med hvem som får jobbe med slikt materiale for å senke faren for at radioaktivt stoff skal kommer på avveie.
Det er en reell fare for at noe sånt kan skje. Det er en av grunnen til at Norge har fjernet radioaktiv strålebehandling av medisiner på sykehusene og erstattet dette med røntgenbehandling av medisin for¨å sørge for at vi ikke har radioaktivt stoff for mange steder, forklarer hun.
bit.ly/1qm607O
Utrop 23.03.2016 – Derfor er Belgia et senter for høyreekstrem islam:
Da Belgia trengte billig tilgang til olje, inngikk de en avtale med Saudi-Arabia i 1967. Som motytelse skulle saudi-araberne få bygge moske, samt å gi opplæring til imamene i Belgia. Landet var preget av stor økning av afrikanske og marokkanske muslimer. På denne måten fikk Saudi-Arabia frie tøyler til å spre sin versjon av islam i Belgia. I Saudi-Arabia er det kun sunni-islam, og da i salafist-varianten, som er tillatt, og det er denne retningen som fikk fotfeste i Belgia.
bit.ly/1X0YeKQ

BOOOMB

NRK Norge 06.11.2010 – Forbereder norske muslimer på handling
Iran finansierer moskeer og sender imamer til Norge. Her forkynner de et hat mot Vesten.
Målet er å forberede norske muslimer ideologisk på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det, sier en kilde til NRK (…)
Ingen av kildene vil stå frem med navn, to av dem på grunn av frykt for egen sikkerhet, en på grunn av at vedkommende ikke vil ødelegge forholdet til det iranske regimet.
bit.ly/1PIEc1S
Petter Larsson må øyeblikkelig hentes av mennene i hvite frakker, legges i tøy og remmer og aldri – ALDRI slippe ut!:
10.03.2016 – Sluta prata om kollaps – Flyktingvågen är räddningen för vår välfärd
«Vi har, som samhälle, råd att investera i vår egen framtid, i de syriska familjer och afghanska barn som ska betala våra pensioner, driva våra företag, bota våra sjukdomar och bygga våra bilar.»
http://www.aftonbladet.se/kultur/article22419884.ab

SLEEPER CELLS

NRK Norge 05.02.2011 – Norske agenter ble sendt på oppdrag i ni land
Rundt 140 norske kvinner og menn var i løpet av en tiårsperiode innom Seksjon for spesiell innhenting, også kalt E 14 (ledet av etterretningsoffiseren Ola Kaldager) (…)
Agentene ble sendt på oppdrag to og to, som oftest for to til tre måneder av gangen.
Ifølge VG opererte de i land som Bosnia, Kosovo, Makedonia, Serbia, Sudan, Libanon, Syria, Irak og Afghanistan, ofte under dekke av å være studenter.
bit.ly/1pUvB7m
Vel, vel vel… :
Reuters 20.08.2014 – Islamic State opens new anti-U.S. front with beheading video
The West are idiots and fools. They think we are waiting for them to give us visas to go and attack them or that we will attack with our beards or even Islamic outfits,» said one.
«They think they can distinguish us these days – they are fools, and, more than that, they don’t know we can play their game in intelligence. They infiltrated us with those who pretend to be Muslims and we have also penetrated them with those who look like them».
reut.rs/1M7CLj2
NRK Urix 10.03.2016 – IS-dokumenter identifiserer 22.000 jihadister
Tusenvis av dokumenter som er lekket til den britiske TV-kanalen Sky News gir informasjon om 22.000 IS-medlemmer fra 51 ulike land.
Tyske myndigheter har også fått tilgang til det sensitive medlemsregisteret, og bekrefter at dokumentene er ekte.
bit.ly/21ZuWO1

ATTACK

The Sun 24.03.2016 – ISIS has up to 600 ‘ready-to-attack’ fighters in more than 100 terror cells scattered throughout cities and holiday hotspots in Europe
Extremists are preparing a wave of deadly attacks
A senior Iraqi intelligence official who was not authorized to speak publicly said people from the cell that carried out the Paris attacks are scattered across Germany, Britain, Italy, Denmark and Sweden.
Recently, a new group crossed in from Turkey, the official said.
bit.ly/1SCXGJX
The Guardian 25.03.2016 – How Isis laid out its plans to export chaos to Europe
Nine days before the Paris attacks, Islamic State leaders gathered in the Syrian town of Tabqah to talk about what was coming next for the terror organisation (…)
In a critical phase in the group’s evolution, there was to be a new focus on exporting chaos to Europe, the assembled men were told.
And up to 200 militants were in place across the continent ready to receive orders.
bit.ly/1oaYV8q
Dagens Næringsliv 20.11.2015 – Vi må ikke undervurdere disse menneskene
– Dette går ikke over. Det blir grisete, sier Ola Kaldager etter Paris-terroren.
bit.ly/1IfD6st
NRK.no 31.03.2016 –  Tidligere spionsjef for den hemmelige norske etterretningsgruppa E14 – Ola Kaldager:
Vi kan ikke bekjempe terror
bit.ly/1SIXkkV

BOOOOM

Ekstra Bladet 23.03.2016 – Nyhedsbureauet AP skriver, at omkring 400 IS-terrorister er blevet specialtrænet til terror i Europa
«De 400 personer skulle angiveligt være spredt ud over det meste af Europa og arbejde på egen hånd, mens de venter på at finde ‘det rigtige tidspunkt, sted og metode’ til at udføre deres mission.»
bit.ly/22Tp8v6
Dailymail.co.uk 23.03.2016 – ISIS have 400 trained fighters in Europe
«They have orders to wait for the right time to cause maximum carnage».
dailym.ai/1T6TPaa
Jyllands-Posten 23.03.2016 – »Sandheden er, at terroristerne er rejst frit ind og ud af Europa, hen over Tyrkiet og dets porøse grænser og tilbage igen til Europa og har gemt sig,« lyder det fra en terrorforsker.
bit.ly/1Uayv4N
Jyllands-Posten 23.03.2016 – Er efterretningstjenesterne ved at miste grebet om Islamisk Stat i Europa?
Det seneste terrorangreb i Bruxelles vidner om, at efterretningstjenesterne i stigende grad er på hælene over for terroristerne, siger flere eksperter.
bit.ly/1q31qew
Nyheder.tv2.dk VIDEO 23.03.2016 – Man kan frygte, at det ikke kun er en lokal celle
Der er en mulighed for, at det her angreb er velplanlagt fra Raqqa i Syrien, og at ordrerne om at det skal udføres, kommer derfra.
Og det betyder jo, at man kan frygte, at det ikke kun er en celle, som man kan få styr på i Europa.
Hvis der sidder folk i Syrien og planlægger, så planlægger de også ud i fremtiden.
Og det giver selvfølgelig bange anelser, siger TV 2s korrespondent Rasmus Tantholdt.
bit.ly/22vNNWr
Mirror.co.uk 23.03.2016 – Brussels attacks: Seven ISIS atrocities on UK soil have been prevented by intelligence agencies says Theresa May.
bit.ly/1pIazcr

KART

Dailymail.co.uk 18.03.2016 – – MAX HASTINGS says unchecked mass migration will make Europe unrecognisable
What it will actually mean is that 77 million Turks will have the right to travel all the way to Calais unhindered should they so wish.
Tens of millions of people in Africa, too, aspire to move to Europe in search of a better life, and huge numbers are already crossing the Mediterranean via Libya, Algeria and Tunisia (…)
Mass migration now poses the gravest threat to Europe’s stability and tranquillity since the end of the Cold War, and arguably since 1945.
Unless it is checked, over the coming decades it promises to change the character and make-up of all our societies on a scale to make past immigration seem trivial (…)
We are witnessing the beginning — and it is only the beginning — of a game-changing shift of populations, which if it continues unchecked will over the next half-century change all our societies for ever.
Maybe our children’s generation will be content to live with such a transformation. Maybe we can avoid the wars my friend in Washington fears.
But our politicians should at least be telling the nation just how profound the coming upheaval threatens to be (…)
dailym.ai/1UHqJ0R
Nyheder.tv2.dk 23.03.2016 – Militær parat til at bevogte flygtningecentre
Forsvaret har uddannet næsten 600 soldater til bevogtning af modtagecentre til flygtninge.
bit.ly/1UkChsH

ID

Min FB-status 23 mars 2016:
Lars Løkke: Let’s hunt them down
Nyheder.tv2.dk 22.03.2016
bit.ly/25iNY6z
Så spyr «eliten» ellers ut sitt sedvanlige oppkomme av floskler og pjatt – stilt overfor den målrettede ondskap Europa har lukket inn, og som nå bare så vidt har ristet litt på det ene øret:
«Mange reagerer ved at blive bange. Og det er forståeligt. Vores fælles opgave er at forsøge ikke at lade frygten styre vores liv. Vi skal insistere på demokratiet, fællesskabet og frihedsrettighederne. Vi skal insistere på at leve frit.»
Dårene kan insistere så meget de vil, mens realitetene bomber både dem og resten av innbyggerne sønder og sammen!
Utdrag fra «Landssviket – Samlede nyheter Del 2.»:
Alice Teodorescu: «Kära politiker, ni har inte varit naiva. Ni har varit fega, inkompetenta och ansvarslösa.»
Danske politikere i chok: – Vi betaler prisen for at handle for sent. Vi betaler pris for ikke at have grebet ind tidligt nok og standset en forfærdig ulykkelig udvikling (…)
Den tidligere chef for den østrigske sikkerhedstjeneste, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, er sikker på, at der er hellige krigere fra Islamisk Stat blandt flygtningene i Europa.
»Vi vil se angreb inden for de næste fem måneder«, advarer Gert Polli (…)
LIBYA
Og vårt lands politikere, er som kjent medskyldige i Syriakonflikten.
De har besørget at vi nå etterhvert vil få «hva tilkommer oss»
«Den gode dialogen» meg midt i ryggen!
Pål Steigan 24.08.2015 – Hjelp syrerne der de er – stopp krigen!
Er du klar over at Norge er i krig med Syria? Er du klar over at Norge siden 2011 har gått aktivt inn for å styrte Syrias regjering og for å ramme landet både militært og økonomisk?
Er du klar over at før Vesten med Norge på slep startet krigen mot Syria, så fantes det knapt noe syrisk flyktningeproblem?
Siden da er over 4 millioner syrere drevet på flukt til andre land og ytterligere sju millioner er flyktninger i sitt eget land (…)
bit.ly/1OfTpfi
Independent.co.uk 19.03.2016 – How politicians duck the blame for terrorism
The French and British governments enabled Isis to grow, but the media lets them off the hook
«Once again, the wall-to-wall media coverage is allowing Western governments to escape responsibility for a far worse security failure, which is their own disastrous policies. «
ind.pn/1R9m8lT

Norway's PM Stoltenberg answers a question from the audience following his speech at the Kennedy School of Government at Harvard University in Cambridge

VG 02.04.2014 -Eksperter: Økt terrortrussel mot Stoltenberg ** Har allerede fått økt beskyttelse fra PST
Terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier NATO-jobben utvilsomt er terrorutsatt (…)
Når terrortrusselen mot en profilert person som Stoltenberg øker, så betyr det at terrortrusselen mot Norge også øker, påpeker statsviter og terrorekspert Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø (…)
Den type organisasjon som kunne tenkes å ville ramme Stoltenberg kan ikke iverksette nålestikkangrep, men bruker bomber eller lignende, der personer rundt kan bli rammet, sier Buck.
bit.ly/1z7hkDK

Chamberlain and Hitler in Munich

Stort klarere, kan galskapen ikke illustreres:
Efter at Storbritanniens regeringschef Neville Chamberlain indgik sit München-frolig med Adolf Hitler, lød Winston Churchills kommentar:
“Du fik valget mellem krig og vanære. Du valgte vanære og du vil få krig.”.
I den nuværende situation, hvor fjenden springer ud af kontinentets muslimske befolkning, er omstændighederne noget anderledes.
For i dag er ikke de vestlige landes myndigheder vis begrebsmæssig beredt.
De giver nemlig efter for fjenden på det ideologiske område, ved at give deres undergravende ideer vor retsstats beskyttelse.
Det betyder, at myndighederne har valgt en åndelig underdanighed for fjenden på vores vegne, mens de bekæmper fjenden idet han erstatter ord med skydevåben og sprængstoffer.
Det er lidt, som hvis Chamberlain havde underskrevet forliget München i en atmosfære, hvor man ganske vist var imod nazisternes forfølgelse af jøderne, men understregede, at den tyske autoritære tradition er virkelig en okay ting.
Document.dk 22.03.2016 – Vi valgte underdanighet, og vil få krig
bit.ly/1Pp4N3Q

AGULL

Landssviket – Samlede nyheter Del 3
bit.ly/1oTSec9
Landssviket – Samlede nyheter Del 2.
http://bit.ly/1OfTpfi
Landssviket – Samlede nyheter Del 1.
http://bit.ly/1MRdYzx

FREDRIK

En underlig debatt med nyhetsanker Fredrik Solvang:
https://t.co/hT9bhhRxci
Europa – den “nyttige idioten” (Flyktningdebatten)
https://t.co/bUnIdydFuR

EU Council President Tusk addresses a news conference following a EU leaders summit in Brussels

EU-presidentens budskap til Migrantene: «Hold dere unna»!
bit.ly/1TwBvIO

CAHOOTS

Flere Muslimer blir ordførere og ministre her i landet, krav om oppheving av Kongens bekjennelsesplikt, og avkristningen av Norge
http://bit.ly/1QMEKqt
Norsk presse tilbakeholder sentrale fakta om migrantene – borgerne må ty til bl.a utenlandske medier:
http://bit.ly/1UPrmCv
Norge er medansvarlig – Fakta som ligger til grunn for den store innvandringen
http://bit.ly/1F43hq6
Det her er Tredje Verdenskrig
http://bit.ly/1MUDJZu
Når sjefsredaktører mister hodet
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2016
M T O T F L S
« mar   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: