Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

EU-presidentens budskap til Migrantene: «Hold dere unna»!


HØRING

Bildet er fra høringen etter at Titanic sank.
Og det kan være en passende intro til følgende:
«Norge har truffet isfjellet, og er i ferd med å synke».
Det er det underliggende budskapet i boken «Mens orkesteret fortsetter å spille».
Det er nemlig ikke tvil om at Christian Tybring-Gjedde påpeker reelle, virkelige problemer med norsk innvandring og integrering.
For å ta et lite knippe:
En ikke-vestlig innvandrer koster i gjennomsnitt samfunnet 4,1 millioner kroner i sitt livsløp.
Av 36.000 somaliere i Norge, er kun 27 prosent i arbeidsfør alder i lønnet arbeid.
Elever med norsk morsmål er i mindretall på 58 av 126 skoler i Oslo (…)
Betegnende nok siterer boka Henrik Ibsens «En folkefiende»: «Den sterkeste mann i verden er han som står mest alene».
Fra Stavrumblogg.no 18.11.2014: Tybring-Gjeddes religionskrig
bit.ly/1UG3S6e
Svar på spm. 1165 fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde
bit.ly/1LZ8XPX
ABYR

En folkefiende, Torshovteatret, Nationaltheatret, 2014. På bildet fra venstre: Christian Skolmen, Bernhard Arnø.

«Menneskets evne til å snu kappen etter vinden er ikke bare lattervekkende. Hvordan forholder vi oss til varsleren? Er han en helt bare så lenge sannheten ikke er altfor dyrekjøpt for oss? Skal varsleren opp på sokkel eller landsforvises og hysjes ned?»

bit.ly/1pOLPM0
STIAN BERGER RØSLANDAllerede i 2010 ble det slått fast at:
Norskspråklige elever kan være i mindretall i Oslo-skolen i 2021, om utviklingen fortsetter (…)
Totalt er det 136 grunnskoler i Oslo (…)
Ved hele 58 grunnskoler i Oslo er norskspråklige elever kommet i et mindretall, viser helt ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo, som VG har fått tilgang til.
De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58.
Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.
Ti år senere er andelen steget til 40 prosent (…) VG 19.03.2010
bit.ly/1MsfK9o
Og med den store invasjonen som nå lenge har rammet oss, klarer nok den mest enfoldige, gjenstridige og manipulerende sjel å gjøre resten av den påkrevde matematikken!

ADISN

Aftenposten 27.08.2010 – Drøm fra Disneyland
«Vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.«
bit.ly/1QwJd2M
VG 27.08.2010 – Tybring-Gjedde (om overnevnte kronikk som igjen er høyaktuell): – Jeg representerer flertallet

Hva ville du med denne kronikken?

– Stille Arbeiderpartiet til ansvar for den demografiske utviklingen som vi ser i Norge i dag. Norsk kultur skvises ut fordi vi blir i mindretall mange steder (…)

– Hva legger du i at norsk kultur skvises?

– Det er skoler i Groruddalen der det ikke finnes noen nordmenn igjen, eller hvor det finnes kun en eller to. Hvordan skal man da opprettholde kulturtradisjoner som jul og påske hvis ikke en eneste person der anser seg som kristen?
Da vil andre kulturer og feiringer ta over, og denne utviklingen har skjedd uhyrlig fort.
bit.ly/1oWye8e

AVAND

04.03.2016 – Kveldsredaktør i Aftenposten Kristin Kornberg Retweeted:
«Førstesiden lørdag: 82 av de 89 som er dømt for vold mot barn i Oslo de siste tre årene, har innvandrerbakgrunn.»
VG samme dag: Nesten alle som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn
bit.ly/1Sp4QmI
Ungdom som bærer med seg disse traumene skal altså dominere Osloskolene, og både de og ellers voksne migranter skal snart kunne ture fritt frem i stort flertall med å terrorisere byen forøvrig!
Der er nok av forskningsrapporter på at ungdom som kommer fra voldelige hjem kan ta etter med samme fremferd – for de som ikke evner å dra logiske slutninger helt på egen hånd!

ACHIFT

29.11.2015 – Virkeligheten har innhentet selv de mest idealistiske
Anne Grenersen, journalist og kommentator i Avisa Nordland
De enfoldige og de døde skifter aldri mening», ifølge den amerikanske dikteren og kritikeren James Russel Lowell (1819-1891) (…)
Politikere og samfunnsdebattanter, som tidligere så det som sin misjon å skjelle ut Frp, er nå til forveksling lik det samme partiet.
bit.ly/21NXOuy
Skal man le eller gråte? Nei – man skal RASE og dele rottemedias beregnende forvrengninger av fakta!:
For FrP avslører: Drammens Tidende 03.03.2016 – Skjønnmaling om flyktninger
Samarbeidsavisene Bygdeposten, Eikerbladet og Drammens Tidende i en felles publisert sak i forrige uke.
Overskriften var: «Kun 10 av 129 flyktninger på trygd» (…)
Men så til saken: Reportasjen viser til statistikk fra Nav når det gjelder flyktninger til Øvre Eiker fra 2010 fram til i dag (…)
På denne tiden er det bosatt 129 flyktninger i kommunen (…)
Leser man grafikken som ledsager det journalistiske arbeidet, kommer det fram at kun 12 av 129 flyktninger er i ordinært arbeid.
bit.ly/1oYbQv3

ABENS

Noksagtene – «kameratgjengen» – den skamløse renkesmiende bølingen som utrolig nok sitter i styre og stell, har mest holdt på å ta livet av denne stakkars mannen med sine pågående målrettede angrep over flere år. Legg spesielt merke til den tarvelige aktøren avbildet over – Venstres pressesjef Jan-Christian Kolstøs infantile dr*ttkasting her – en mobber så ussel som noen:
Nettavisen 09.02.2016 – Tybring-Gjedde er en ekstremist som ingen på Stortinget tar seriøst
«Gjedda er en ekstremist som ingen på Stortinget tar seriøst. Dette blir aldri norsk politikk», skriver pressesjefen.
bit.ly/1RtiJvt
Tybring Gjedde mener asylsøkere bør undervises i engelsk og ikke norsk,  og poengterer i overnevnte artikkel:
«Det er veldig lite nyttig å lære norsk om du skal tilbake til Syria. Derfor er det bare naturlig at undervisningen går på engelsk, et språk som kan brukes overalt i verden».
Det har han naturligvis rett i.
Jordens alle nødstilte kan ikke bli her. Det er en umulighet, som vil avstedkomme pandemoniske konsekvenser for egen befolkning:
<p>TROR DET BLIR FLERE PÅ TRYGD: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom I Eika Gruppen.</p>
Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom I Eika Gruppen. Foto: Eika
VG 03.03.2016 – Spår fremtidens velferdssamfunn: – Blir en helt annen verden
«Mange nordmenn kan få et dårligere tilbud fordi offentlige tjenestetilbud må prioritere våre nye landsmenn».
bit.ly/1QVekXWS
Hele  60 % av de ankomne har ikke krav på beskyttelse.:
VG 29.02.2016 – Slår alarm om flyktningsituasjonen i hemmelig UD-notat
bit.ly/1RiJ0fW
Hele 72 % er menn i beste krigføre alder:
Les:
Flyktningstrømmen i et rasjonelt perspektiv
http://bit.ly/1Nkt8uK

ABAMENNN

Mange av mennene har overlatt kvinner og barn til seg selv:
Les:
Landssviket – Samlede nyheter Del 3
bit.ly/1oTSec9
Alt mens unge sterke syriske kvinnelige opprørerene blir igjen og sloss for sitt land:
«These rebels call themselves the Al Mouminin Aisha, which is the name of Prophet Mohammed’s wife.»
Natoassociation 16.09.2013 – The Fierce Women of Syria: Asserting their Role in Syria’s Civil War
bit.ly/1OVooZn
I Danmark står myndighetene fast på at migrantene slett ikke skal «integreres i samfunnet» – men vende tilbake til sine forlatte koner og barn så fort de har tilegnet seg håndtverksmessig kompetanse til å gjenoppbygge landet:
Ekstrabladet.dk 21.01.2016 – DF-ordfører revser utilfredse flygtninge: De er fuldstændig vanvittige
I udgangspunktet er det ikke tanken, at de skal integreres i samfundet.
De skal kunne føre deres uddannelser videre, så de har uddannelses- og håndværksmæssige kompetencer til at kunne vende hjem og genopbygge deres eget samfund, når situationen er til det.
bit.ly/1Jsu9SQ
Nøyaktig det samme budskap Tybring – Gjedde i essens fremlegger!

MUTTI MERKEL

Så «Mutti Merkel» er udiskutabelt syk på sinnet, som virkelig tror at hordene av Migranter som hun har bestilt skal kunne integreres i landet! Det er hennes hellige overbevisning, og hun har ikke endret mening selv i dag. For – Hvilken integrasjon!?:
 16.10.2010 – NRK Urix: Merkel: Flerkultur har feilet
«Dersom man ikke kan snakke tysk, kan ikke integrasjonen i Tyskland fungere» !!!
bit.ly/1oVZXpj

ABESET.jpg

Bergensordfører Tor Woldseth, sa det kort i Nettavisen 12.09.2015, med en illustrasjon som tok essensen i galskapen rett på kornet – hvorpå den arrogante drittungen av en agitator – Pål Hafstad Thorsen (Ap) klarte å vrenge ut av seg at ordføreren var «årets kødd»!:
bit.ly/1EUgT6Y
Mitt svar til art. i Dagsavisen 04.09.2015 – Tatt av flyktningstrømmen
http://bit.ly/1hMVz8K
Arne Strand tok frem malerkosten igjen . den bredeste penselen han hadde, og sammenlikner flyktningene på toget i Budapest som sendte dem til et asylmottak når de trodde de skulle til Østerrike, med minner han har av dødstogene som sendte jødene til de tyske konsentrasjonsleirene!
En svært erfaren og slu ringrev, den gamle Strand!
Men han undervurderer allmuens intelligens grovt.
(Så jeg satte inn videoen som bekreftet at unge, friske menn «på flukt» nekter kvinner og barn drikke!):
Healthy male refugees in Hungary refusing food and water for women and children on train
bit.ly/1EJq5eC

ABANDED

Dette bringer meg til problematikken jeg belyste her for en tid siden:
Europa – den «nyttige idioten» (Flyktningdebatten)
Europa har sendt ut signalet – «De sterkeste vil oppnå fremtidig trygghet for seg og sin familie – så lenge de klarer å nå destinasjon Europa i live».
Dette er ikke en situasjon som har oppstått det siste året.
Våre og andre lands politikere vet dette meget godt og har visst om det i flere år.
http://bit.ly/1KPjwaZ
Youtube 10.01.2015 – Brigitte Gabriel: Western Leaders Afraid of the Truth About Islam
VIDEO 02:25: «Frankrike har blitt et gjøkerede under sosialistisk styre!:
Frankrike har 750 «No -Go-Zones» !!!
bit.ly/1QyIv51

ABARIA

Så «Speisa.com» farer altså ikke med tull:
There are an estimated 750 no-go zones across France, large, insular neighborhoods where the government has all but surrendered authority to the Muslim community.

Many of these areas are governed by Islamic Sharia law, and the state is unable to provide even basic public aid such as police, fire and ambulance services.

bit.ly/1QVAKSo
Lenge før grensene ble slått vid åpne, åpenbarte disse profetiene seg:

FERRY

13.03.2012: Halvparten innvandrere i 2040
I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, og av dem vil om lag syv av ti ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området.
Andelen innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre vil øke fra 28 prosent i dag til 47 prosent av byens befolkning om 30 år (…)
http://bit.ly/1an8h5l
Hegnar.no 08.09.2013: Innvandrere fra fire land gir pluss – 16 land gir minus
Bare innvandrere fra fire av de 20 landene gir pluss i regnskapet (…)
«Basert på oljefondets verdi fredag, på 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrerne som allerede er kommet, skriver avisen.
Forutsetter perfekt integrering (…) en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.»
bit.ly/1pqROtC
Og da er det kanskje lønt å lese posten:
SSB-FORSKER STOLTENBERG!
http://bit.ly/15OJgfC

ACROSS

SSB beordret til å nedgradere prosentandelen av innvandrere i Norge
bit.ly/1PCSdmw
ABCnyheter 03.03.2016: En av tre innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn.
700.000 innvandrere i Norge
Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge.
Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen.
I Oslo er andelen 33 prosent.

MERK: Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i disse tallene.

bit.ly/1LFAniZ

EU Council President Tusk addresses a news conference following a EU leaders summit in Brussels

Endelig – Budskapet til Migrantene: «Hold dere unna»!
«Hvorfor er du her hvis du vet at du ikke slipper over grensen?»
Svaret:
«Jeg kan ikke gjøre noe» !!!
NRK Dagsrevyen 03.03.2016 Kl. 19:00
EU-president Donald Tusk med bønn til Migrantene:
«Jeg vil be alle potensielle, illegale økonomiske Migranter – samme hvor de er fra, om ikke å komme til Europa! Verken Hellas eller noe annet europeisk land vil være transittland lenger»!
bit.ly/1Twp3bN

EN DRØY MÅNED TIDLIGERE: Six in ten migrants not entitled to asylum, says EU chief

Frans Timmermans says official data shows majority of refugees are economic migrants, as Slovakia declares Europe is ‘suicidal’
Frans Timmermans, the first vice president of the European Commission, said that the majority of those coming to the EU are not fleeing war or persecution.
The Telegraph 26.012016
bit.ly/20rB6rh

A group of children, circa 1940BARNA

Britiske barn i barneverninstitusjoner blir kastet ut for å gi plass til «asylbarna»:

The Telegraph 25.012016 – Greece faces being sealed off from Europe to stop migrant flow in move that creates ‘cemetery of souls’
‘It’s a myth the Greek-Turkish border cannot be protected. The Greek navy has the capacity to secure this border – it is one of the biggest navies in Europe’
Johanna Mikl-Leitner, Austria’s interior minister.
Some 2.6 million people are expected to try to reach Europe in the next two years, with 30,000 arriving this month (…)
Greece has registered just a quarter of the nearly half a million migrants that passed through the country between July and November en route to Germany and Sweden (…)
Child asylum seekers who arrive in Britain alone should be distributed across the country because a massive influx threatens to overwhelm one local authority, it was warned last night.
A county councillor in Kent said vulnerable British children in care have had to move away from their home area because of a sharp rise in young asylum seekers arriving from Calais.
bit.ly/23p7Tzy

ABEGION

Nå er galskapen komplett – Danmark går inn med bakkestyrker i Syria, og dommedag for Europa vil komme raskere enn forventet:
Jyllands-posten.dk 04.03.2016 -Regeringen vil udvide dansk krigsindsats til Syrien
Der er bred opbakning i Folketinget til at sende danske kampfly og specialstyrker til både Irak og Syrien for at bekæmpe Islamisk Stat.
bit.ly/1nmaObf
En politianmeldelse fulgte naturligvis:
Politianmeldelse for brud på FN Pagtens Artikel 2.4, ved indsættelse af danske styrker i Syrien.
Politianmeldelsen bliver indgivet efter 1. behandlingen i Folketinget i starten af april.
bit.ly/1pqNXNp

EUROPEEEEEEEEE

Les også:
Lydoppak med VGs godt lønnede og partiske skjøge – Hanne Skartveit
bit.ly/1Y1vFha
Lars Gules feige, lumske og tarvelige opptreden (Utdrag):
Landssviket – Samlede nyheter Del 3
bit.ly/1oTSec9
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2016
M T O T F L S
« feb   apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: