Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Lars Gules feige, lumske og tarvelige opptreden.


GULE

(Nytt innlegg 03.05.2016 ) Lars Gules dagsorden:
http://bit.ly/26N3Ej3
Mitt svar som Gule nok straks vil slette – Han har en lei uvane med det (Jeg besvarer her følgende statusoppdatering på hans FB-side 02.03.2016 og kåserer for meg selv på egen side):
Gule: ISLAMKRITIKK OG «ISLAMKRITIKK»
En rekke samfunnsdebattanter, fagfolk og muslimer poengterer forskjellen på kritikk og hets, hat og fordomsspredning i en god kronikk i Journalisten.no. Den er også publisert i Dagbladet.
Det er i aller høyeste grad på tide at folk flest – og journalister – reflekterer over det språket de bruker. Å kalle Hege Storhaug og en rekke (andre) islamofobers mytespredning og hatefulle retorikk for kritikk, er både å tappe språket for innhold og å legitimere hets, hat og ekstreme ytringer. Det bidrar til stigmatisering og polarisering i samfunnet. I verste fall bidrar dette også til å legetimere dehumaniserende retorikk (sitat slutt)
Mitt svar: 
Gule – «Mytespredning»? «Hatefull retorikk»?!
Jeg registrerer at du atter er i full gang med å undergrave alarmerende forhold, og likerklikkene strømmer på.
Derfor velger jeg å henvise til uomtvistelige realiteter, som motvekt til din (pågående) og urederlige nedsabling av Storhaug:
Oppdatert: Landssviket – Samlede nyheter Del 3
bit.ly/1oTSec9

BROLL

OG GANSKE RIKTIG! SEKUNDER ETTER:
Lars Gule: Jeg sletter innlegg som forsøker å bruke min Facebook-side som plattform for nettopp mytespredning og spreding av fordommer og hets.
Jeg repliserte:
Du vil få bred omtale i bloggposten min som du nettopp slettet, så alle kan bevitne din feige, lumske og tarvelige karakter.
Lars Gule: Vær så god, Jeanine Horntvedt, vi har ytringsfrihet her i landet. Men jeg behøver ikke tillate alt mulig på min Facebook-side. Det er elementært. Folk som heller ikke kan holde seg til saken, er a pain in the as.
Sig Tove Aasen skriver: God lesning. Men jeg har faktisk problemer med hvordan jeg skal forholde meg til Storhaug. Er det mulig å fortelle meg det på en forståelig måte?
Jeg svarer: Google meg og les min siste bloggpost som Gule slettet.

ABALIN

Lars Gule: Jeanine Horntvedt, hvis ikke du kan holde deg til sak og levere seriøse innlegg på denne sidne, men fortsetter å spre tullballet ditt – og lenke til din konspirasjonsteoretiske blogg – blir du blokkert. En advarsel gis.
Lars Gule til Sig Tove Aasen: Storhaug kan ignoreres. Det er liten grunn til å ta hennes skriverier på alvor. Til det er de alt for fulle av feil, forvrengninger og ekstreme vurderinger og forslag. Hun driver fordomsspredning – om hun skjønner det selv eller ikke.
Enten må man bruke svært god tid på å gå gjennom hennes skriverier og sjekke alt, for så å levere kritikk. Men det er ikke bryet verdt.
Sig Tove Aasen: Takk. Derfor kommenterer jeg henne aldri. Jeg er norsklektor i vgs, merkelig nok brukes en del av hennes tekster i norskundervisningen, f eks i eksamensoppgaver. Det synes jeg er problematisk, for jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si til elevene mine….
Lars Gule til Sig Tove Aasen: vel, bruker man Storhaugs tekster som utgangspunkt for eksamensoppgaver, antar jeg at man også bruker andre hatefulle, fordomsfulle, rasistiske eller konspirasjonsteoretiske tekster som eksempler også.
Å bruke henne som eksempel på seriøs samfunnsdebattant er fullstendig meningsløst. Det ville være uttrykk for inkompetanse hos dem som er ansvarlige for å utarbeide eksamensoppgavene (samtalerekken slutt)

ABIGf

Sig Tove Aasen (bildet) kan jo baske meg ikke være annet enn Varaordfører for AP, her hun ignorerer mitt innspill totalt uten å sjekke det nærmere og faktisk TAKKER manipulatoren, samt gir ham et likerklikk under hans «trussel» om å blokkere meg! – Aasen er til alt overmål LEKTOR og burde vite bedre, men trass det, omfavner hun Gules respons fullstendig ukritisk enda hun hadde registrert at han raderte min kommentar! Min behjelpelighet med for henne å finne frem til ytterligere materiale om Storhaug som hun etterlyste, interesserte henne forbløffende nok midt i ryggen.
on.fb.me/1QJYvNe
Og mens Gules hår etter alle solemerker må ha stått rett opp i konjakkrusen (vel- hva vet jeg, men det er da lov å komme med antakelser etter forholdene), serverer Gule meg tilbakemeldinger som ingen fornuft inngir.
Han velger faktisk å kaste ut påstander om at jeg bedriver mytespredning og spreding av fordommer og hets. At jeg ikke holder meg til saken, når jeg fremsetter en nøytral opplysning om at her eksisterer en motvekt til hans nedsabling av Hege Storhaug!
Og i neste nu presterer han å «stadfeste» at min blogg er konspirasjonsteoretisk og at jeg farer med «tullball» – så derfor vil han blokkere meg hvis jeg henviser hit om så en gang til!
Ikke bra Gule, slett ikke bra for din (lurvete – for de som har normale antenner) – posisjon som på ren plankekjøring skaffer deg svingdørpass som «ekspert» på migrasjon og hint i riksdekkende media.
Den begynner å se ganske sjaber ut nå som du gir deg på to damer (vi kjenner hverandre dog ikke, og Gule har gått som en pitbull etter Storhaug i flere år) – som alltid har underbygget våre påstander med et betydelig utvalg av kilder.
Når du da påstår at min blogg er «konspirasjonsteoretisk» og full av myter, så må du vite at du samtidig underkjenner nyhetsmaterialet til samtlige store aviser i både inn- og utland.
Jeg tror ikke pressen kommer til å juble over det.

ABLOC

Ironi til side, for avisredaksjonenes late berme vil alltid trykke Gule til sitt bryst, om han så hadde sprengt Slottet i fillebiter – For hvor mange «eksperter» er det vel vi HAR på Islam her i landet? Jo – tydeligvis EN så mye som Gule er i vinden, figuren som til alt overmål i sin ungdom befant seg i Libanon med sprengstoff og fenghetter i bagasjen!:
Gule – Du er overveldende klar over at jeg alltid oppgir valide kilder i hvert eneste blogginnlegg. Flere av postene er endog understøttet med gode lydopptak.
Derfor er du ikke annet enn en tarvelig manipulator og løgner, som panisk hegner om egen bedr*tne falske propaganda ispedd grov personhets for harde livet.
Nåde den som er i stand til å plukke giftighetene dine fra hverandre.
Den personen gir du beskjed til at vil bli blokkert tvert, etter listig å ha sådd tvil om dennes integritet – ja rent ut massakrert troverdigheten – noe vedkommende ikke gis anledning til å imøtegå, siden du har for vane å slette innsender og la dine egne søkte kommentarer om den bannlyste stå!
Du har gjort det overfor meg (flere ganger) og jeg vil tro at du har opptrådt slik overfor flere andre også.
Cred til «Kongen på haugen»!
Innledningsbildet er en fotomontasje av Gule, bygget på Dabladets artikkel av 28.11.2014: Han ble tatt med sprengstoff på vei til militant aksjon i Israel. Nå skriver han bok om norske islamister
bit.ly/1Tm8mQf

ABVE

Det at Gule i artikkelen avviser at det var aktuelt for ham å utføre terror mot sivile mål, har vi kun hans ord for.
Og – Etter det som her har fremkommet – Hva er egentlig Gules ord verd?
Når han er såpass arrogant at han ønsker å nedsable debattanter som rokker ved hans nedrige misjon uten å bekymre seg et dugg over at bakvaskelsene lett kan avsløres for det de vitterlig er, tror dere da at han frivillig ville ha oppgitt overfor pressen at var det opp til ham, så ville han ha bombet både mann og mus sønder og sammen om han fikk sjansen- var det hans virkelige agenda, under viten om at uten en slik innrømmelse ville sådant være fullstendig umulig å bevise ?!
Mannen har da næringsvett hva angår egne goder og velbefinnende.
Diskusjonen på FB pågår enda i skrivende stund – selvsagt uten meg…
Blogginnlegget mitt som Gule slettet:
Landssviket – Samlede nyheter Del 3
bit.ly/1oTSec9
BOOOM
– Og rett nok – litt senere fant jeg en avslørende disputt, der Gule redegjør og resonnerer ved hjelp av sin sedvanlig forkvaklede logikk, som etter hans oppfatning fritar ham selv fullstendig fra ansvar for sine tidligere handlinger.
I sin oppsiktsvekkende bagatellisering var han jo aldri terrorist siden han hadde betenkeligheter runt ugjerningen han var beredt til å utøve, og ladningen var jo så veldig, veldig liten, så hadde den gått av, så ville dødtallene ha vært mikroskopisk beskjedne – for han var jo ikke voldelig i det hele tatt!:
VG Debatt 24.06.2012 – Lars Gule er vel ganske hyklersk?
tenker-selv: Vel du er jo en terrorist spire som forsøkte det samme som Breivik dermed er det naturlig at man spør hva som formet ditt hat mot samfunnet du følte du måtte angripe med bomber?
Hvor mange som hadde dødd hvis du hadde grid å klare det du gikk inn for da, muligens hadde antallet døde og sårede langt overgått ABB (…)
Gule: Når man har et nick som «tenker selv» er det å forvente at man tenker selv. Det gjør helt åpenbart ikke tenker selv, eller så er tenkeevnene svært, svært begrenset (…)
1. Jeg var ikke en terrorist-spire, men kunne ha blitt involvert i en væpnet aksjon som kunne drept eller skadet noen. Så jeg hadde betenkeligheter.
2. Jeg hatet et (verdens)samfunn preget av urettferdighet og undertrykkelse, av imperialisme og overgrep, tortur og vold. Det er noe jeg fortsatt hater. Men siden jeg hadde forlatt en ikkevoldelig posisjon, mente jeg (som ganske mange også gjør i dag) at det kan være legitimt å bruke vold i frigjøringskamp (…)
3. Så kommer det: Hvis en som tror hyn tenker selv, innbiller seg at 850 gram plastisk sprengstoff er i nærheten av å gjøre den skade som en ca. 900 kilos kunstgjødselbombe utrettet, da har man rett og slett ikke tenkt selv. Dvs. man har ikke tenkt i det hele tatt.
Jeg hadde altså ikke tenkt å drepe eller skade noen DERSOM jeg kom til at jeg ville utføre aksjonen. Det betyr at jeg hadde forsøke å unngå det. Det er ingen garanti mot at noen kunne bli skadet eller drept, men det burde være åpenbart – for folk som kan tenke – at et eventuelt skadeomfang på mennesker hadde blitt beskjedent.
Sammenligninger med Behring Breiviks konkrete aksjon er derfor – intet ord kan passe bedre, dessverre – rene idiotien (…)
Lars Gule

CFIRE

«Johnedd» svarer:
Her kommer den bortforklarende Gule fram Derfor konfronterer jeg deg stadig vekk siden du er en offentlig person som selv debatterer dette.
Platiske eksplosiver som C-4 er typisk 118 % mer effektive enn TNT. 
Og en liten mengde Semtex, som vanligvis brukes av terrorister kan legge en fleretasjer bygning i grus.
850 g semtex ville ha en ødeleggende effekt for eksempel på en markedsplass , en buss, en restaurant – typiske terroristmål.  Det ville være døde overallt.
Det er helt sikkert at antallet ville ha oversteget 7 men ikke 77.
Plastiske eksplosiver er drapsvåpen mot mennesker. 
Skadene på bygg ville ha vært minimale dersom den ikke var satt opp for det formålet.
En 3 pund plastikk eksplosiv kunne ha gruset et 3-etasjers bygg, så da ville 850 g også ha gjort betydelige skader.  Det er hva et lett søk på internett frambringer om plastiske eksplosiver.  feks:
http://bit.ly/1Tl3t4T
 Less than a pound of C-4 could potentially kill several people
Du hadde ca. 2 pound plastiske eksplosiver.
http://bit.ly/21lcf8T
How C-4 Works
http://bit.ly/23gsqDQ
C-4 (explosive)
Toxicity – C-4 has toxic effects on humans when ingested. Within a few hours multiple generalized seizures, vomiting, and changes in mental activity occur. A strong link to central nervous dysfunction is observed.
http://bit.ly/23wZ7zN

Gulem

Mer, vedr. galskapen rundt Gules rettferdiggjøring av «begrenset skadeomfang»:
Side 3.no 20.02.2011 «Norges første internasjonale terrorist»
Dette kommer til å ordne seg, tenker Gule. Han hadde ikke tenkt å gjøre noe mot libanesiske interesser. Hans mål var Israel — et land Libanon var (og er) i krig med. Her gikk annenhver mann rundt med maskinpistol og tidvis kunne en høre skuddsalver fra sammenstøt i gatene.
— I en slik situasjon er 800 gram sprengstoff null og niks, sier Gule.
http://bit.ly/1VYD2sl
Mannen er livsfarlig på andre måter og:
ORIGO – Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal 17.11.2014:
Lars Gule vil mer Islam i skolen
Den tidligere formannen i Human-Etisk Forbund (HEF) befinner seg på norsk venstreside. Marxistisk-leninistisk ideologi henger nøye sammen med ateisme.
Det har vært HEFs (Humanetisk forbund) hovedmål siden opprettelsen på 1950-tallet: å skille stat og religion og deretter misjonere for en ikke-religiøs tilstand.
Humanismens forkjempere avviser noe som helst verdifullt i den metafysiske dimensjonen. HEF tror ikke på Gud.
Det skal heller ingen andre gjøre.
Målet er å rense samfunnet for religiøs villfarelse. Slik halshogger man etikken og skryter av det.
Kom muslimsk innvandring beleilig for Gule og HEF?
Religion og stat er snart adskilt. Den kristne formålsparagrafen er lagt død, og renser skolen og andre institusjoner for religiøse innslag og påvirkning.
Prosessen har i stor grad vært drevet av HEF og bakket opp av islamske organisasjoner i Norge.
Islamsk Råd Norge (IRN) har 43 medlemsorganisasjoner over hele landet.
Det fins en rekke student-og ungdomsorganisasjoner.
Nettet kryr av islamske stemmer som fordømmer alt vestlig.
Koret i det offentlig rom er langt sterkere enn forsvaret av kristendommen.
Har virkninger direkte og indirekte betydning for HEFs kamp for hedenskapet?
Ja, det vet Gule. Han vil ha mer Islam i skolen og mindre kristendom (…)
http://bit.ly/1rHkbFo

ISLAMM

Østlandsposten 14.11.2014 – Lars Gule: – Mer islam i skolen
Det er større behov for å lære om islam enn om kristendom i skolen (…)
Nå oppfordrer han lærere til sivil ulydighet og ber dem avvise kravet om at rundt 50 prosent av undervisningen i faget skal dreie seg om kristendom. Gule mener det er viktig å gjøre minoritetsungdom trygge på sin muslimske identitet ved å gi dem solide kunnskaper om egen religion.
http://bit.ly/1SVqnFy
Vårt Land 29.05.2013 – «Humanetikere er parasittiske’
Human-Etisk Forbund lever av å kritisere kirken, og bidrar ikke konstruktivt i samfunnsdebatten, mener religionshistoriker.
HEF mangler en trygg verdiplattform som setter dem i stand til å levere egne konstruktive bidrag til samfunnet, mener Brekke:
Mye av aktiviteten til HEF er regelrett reaktiv. De forsøker å lage et ideologisk grunnlag, men når de kommer på banen er det stort sett som rene reaksjoner mot kirken og kristen kultur generelt.
I motsetning til kirken makter ikke HEF å gripe tak i tidens store verdispørsmål og dermed bringe noe viktig til torgs (…)
De tar de kristne ritene, tømmer dem for det de mener er religiøst innhold, og fører dem videre som humanistiske overgangsritualer.
Det er helt greit å overta riter, men når de gjør det samtidig som de er knallharde i sin kritikk av kirken, mangler de forståelse for hva religion er.
Religion handler ikke bare om å gå rundt med en idé om en Gud oppe i himmelen.
Det er ikke nødvendigvis det som er det religiøse i slike riter.
De synes å mangle forståelse for hva de selv driver med.
http://bit.ly/1pRTU5B
Amen.
Les videre om temaet i posten under, etter headingen:
«Til slutt et knippe informasjon om bl.a øvrige individer som aktivt går hardt inn for å avkristne landet vårt:»
Om å fjerne Kongen – Diskusjonen
https://t.co/EEHiC3nJ6C

TIDLIGERE:

ABAMM

Lars Gules æreløse seleksjon

Gule nedlot seg endelig til å svare meg på sin FB-side vedr. kommersen vi hadde i dag, med dette påfølgende blogginnlegget.
Et spottende, patroniserende svar som innbefatter uriktige påstander, men dog:
«At Jeanine Horntvedt ikke forstår hva jeg sier i intervjuet med NRK Finnmark, gjengitt av Nettavisen, og heller ikke forstår hva jeg skriver i kommentaren i denne trådstarten, er ikke overraskende.
Horntvedts forståelse synes å mangle en del. Ja, manglene i forståelse er såpass store at jeg ikke bruker tid på å forsøke en oppklaring.
Det vil enten kreve for mye tid eller være bortkastet uansett.
Men jeg sletter nok også i framtiden den typen avsporinger som det er å legge inn ukommenterte lenker med islamofobe overskrifter.»
Min respons: 4 x om «forståelse» på kun 5 linjer – Enten må du være rimelig svett, eller / og så har du tatt deg en dram!
Gule slettet meg selsagt her og!
bit.ly/21s2NSb

Lydoppak med VGs godt lønnede og partiske skjøge – Hanne Skartveit

bit.ly/1Y1vFha

DEBATT

Nyhetsbildet uten partisk lojalitet:

http://bit.ly/1Vwl7sl

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

 

Dumskap

Reklamer

Én kommentar på “Lars Gules feige, lumske og tarvelige opptreden.

  1. Børre Bjerkland
    mars 6, 2016

    Syk fyr.., han burde vært tvangsinnlagt

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 2, 2016 av i Politikk med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2016
M T O T F L S
« feb   apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: