Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Norge er medansvarlig – Fakta som ligger til grunn for den store innvandringen


STOLTENBERG, NATO
 AFTENPOSTENTV 28.03.2014 – Jens Stoltenberg ny generalsekretær i NATO
Kl. 18:16 – Utnevnelsen er en stor anerkjennelse av den måten Jens Stoltenberg har ledet Norge på.
Jeg gratulerer, sier SV-leder Audun Lysbakken til Aftenposten.
– Jeg håper også Stoltenberg vil gjøre noe med NATOs avhengighet av atomvåpen, og at han blir generalsekretæren som avslutter NATOs mislykkede krig i Afghanistan.
Jeg har stor tiltro til hans politiske klokskap. Han er en dyktig og ansvarlig leder, sier Lysbakken (…)
Kl. 18:02 – Hva håper du står igjen for deg i norsk politikk? (spørsmål til Stoltenberg):
Jeg har tenkt å avslutte mitt arbeid i norsk politikk på en litt annen måte enn denne pressekonferansen, sier Stoltenberg.
Jeg håper jeg har bidratt til å gjøre Norge til et mer mangfoldig og retteferdig samfunn, sier han.
 http://bit.ly/1QjKqHC
Ny Tid 19.08.2011 – Syria: Norge tier. Libya: Norge bombet
Norske jagerfly har i 2011 både deltatt i og avsluttet et bombeoppdrag i Libya. I Syria fortsetter diktaturets angrep på sivilbefolkningen uten internasjonal inngripen.
Hvorfor bombes det i Libya mens det ties om Syria? (…)
Hvorfor reagerer Norge og verden så forskjellig? Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe for Syria når Norge har gjort så mye i Libya?
Eller er det det som er problemet – at den begrensede suksessen i aksjonen mot Muammar al-Gaddafi i Libya har gjort det vanskeligere å bistå de sivile i Syria?
http://www.nytid.no/syria-norge-tier/

BOMBEFLY

STOLTENBERG ROSELØFT

Pål Steigan 16.09.2015 – Jacob Zuma: Vesten er skyld i flyktningekrisa
Bombarderinga av Libya og drapet på landets leder åpnet flomportene for alvorlige splittelser og konflikt.
NATO-styrkenes systematiske bombing undergravde sikkerheten i landet og skapte den konflikten som fortsetter i Libya og nabolanda.
(De europeiske landa) vil ikke ha flyktningene. Det var de som gjorde dem til flyktninger (…)
Zumas kritikk rammer også Norge, fordi det var Jens Stoltenberg og hans «rødgrønne» regjering som gikk i spissen for å bombe Libya, og som derfor har et tungt ansvar også for den flyktningekrisa som nå rammer både Midtøsten og Europa.
Dette var de med på alle sammen, Jonas Gahr Støre, Kristin Halvorsen, Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken og Liv Signe Navarsete (…)
http://bit.ly/1gtjLMq

PROFSSOR TERJE TVEDT

Aftenposten Kronikk 17.09.2015: Den politiske eliten ante ikke hva de gjorde da de gikk inn for å sende F-16-fly til Libya.
Av professor Terje Tvedt – utdannet historiker og professor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, forfatter og filmskaper (utdrag):
Det er vel kjent at Norges statsminister, Jens Stoltenberg, kunne erklære at Norge gikk inn for å bombe Libya etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre lørdag formiddag 19. februar hadde ringt rundt til partilederne og fått deres støtte til beslutningen han og Jens hadde tatt noen timer tidligere (…)
Den mest alvorlige beslutningen noen politiker noen gang må fatte, ble tatt uten at noen ba om en grundig diskusjon.

Oslo. Avisstativ med Aftenposten på fremtredende plass. Aftenpostens forside viser jusistminister Odd Einar Dørum, og er lørdagsutgaven 23. juli 2005. Ved siden av Aftenposten ser vi Dagsavisen og Bergens Tidende.

I dagene som fulgte ga de mest sentrale avisene politikerne full støtte, tilsynelatende med samme letthet (…)
Mye hadde skjedd etter FN-resolusjonen 1973 og Støres ringerunde.
Allerede dagen før Støre tok opp telefonen, hadde Libyas leder Muammar Gadafi bedt om våpenhvile, men opprørslederne i Benghazi og politikere i Norge avfeide det (…)
Den dominante norske fortellingen våren og sommeren 2011 ble radikalt utfordret da Jacob Zuma i august kom på besøk til Norge. Sør-Afrikas president og African Unions leder anklaget Norge og NATO ikke bare for å ha bombet ihjel AUs meglingsforsøk, men også for drap på sivile, og ville ha dem tiltalt for krigsforbrytelser!
Reaksjonen var – rungende taushet.
De norske politikerne og de store nyhetsmediene fortsatte å beskrive Norges politikk og Libya som om Zumas kritikk aldri var fremsatt (…)
http://bit.ly/1F42IMK

INTEGRITY

Klassekampen 13.03.2013 – Bombet der ingen turte
GIKK FØRST: Det vekket internasjonal oppsikt at Norge spilte en sentral rolle under bombingen av Libya.
Mellom 1945 og 2011 har norske fly bare sluppet seks bomber mot fiendtlige mål.
I krigen mot Libya skulle dette endre seg:
I løpet av få måneder slapp norske F-16 kampfly 567 bomber – nesten ti prosent av det totale antallet bomber i hele Nato-operasjonen.
Men der andre land hadde politiske begrensninger, gikk Norge i front med å påta seg sensitive bombeoppdrag i den innledende fasen av Natos operasjon mot Libya i mars 2011.
Det bekrefter Oberstløytnant Dag Henriksen, sjef for Luftmaktsavdelingen i Trondheim:
– Norge har begrenset erfaring med å stå i fremste rekke, men i Libya var Luftforsvaret villig til å påta seg oppdrag menge andre nasjoner ikke ønsket å ta (…)
http://bit.ly/1UWDCRT
CAHOOTS
Morgenbladet 10.06.2011 – Fra okkupert til okkupanter
Statsministeren bør ikke dele ut frigjøringsmedaljer til sine medskyldige i folkerettsbrudd.
Ved å delta i USAs og Natos kriger er den norske regjering og norske offiserer og soldater blitt moralsk og juridisk medansvarlig for våre og våre alliertes brudd på folkeretten i to pågående angrepskriger (…)
Angrepskrig er også forbudt etter norsk lov. Grunnlovens paragraf 26 gir regjeringen bare rett til å innlede krig når dette er til «Landets Forsvar» og da bare når den norske regjering selv har den «høieste Befaling» over de norske styrker.
Disse ufravikelige betingelsene forelå ikke i Kosovo og foreligger ikke i Afghanistan og Libya. Fra å ha vært okkupert er vi blitt okkupanter.
Slik våre okkupanter gjorde Quisling til norsk regjeringssjef, slik har USA innsatt Hamid Karzai som afghansk regjeringssjef.
Vi trener hans milits til kamp mot landets lovlige regjering (…)
Vi er medskyldige i enorme ødeleggelser av landets infrastruktur og økonomi – og derved også for verdens største narkotikaeksport.
Også Norges krigføring i Libya bryter med folkeretten og med norsk rett.
Jens Stoltenberg hadde det så travelt med å følge Natos og vår norske USA-lobbys oppfordring til deltagelse i den opprinnelig franske angrepskrigen at han ikke hadde tid til å vente til det neste regjeringsmøtet.
Vår deltagelse ble vedtatt før dette i hans telefonsamtaler med utvalgte generaler og politikere. De etterfølgende vedtak i regjering og storting har ikke kunnet gjøre statsministerens ulovlige igangsatte angrepskrig lovlig (…)
Det har vist seg å være løgn at Gaddafi har angrepet sivilbefolkningen.

FREINDS POLITIC

Stoltenberg og hans tjenestevillige general Sunde behøver ikke å frykte en straffedom ved krigsforbryterdomstolen i Haag for sin medvirkning til disse folkerettsbruddene.
De har medansvar for angrepskriger med flere folkerettsbrudd og drap enn sine kolleger statsminister Milosevic og general Mladic.
Men de har heldigvis mektigere venner enn disse to.
De etterlatte kan heller ikke stole på den regjeringslojale norske riksadvokaten.
Riksrettstiltale er umulig da Stortinget er inhabilt etter at det enstemmig har godkjent statsministerens rettsbrudd.
http://bit.ly/1JcVr8m

The Guardian 11.04.2011 – Libya: Gaddafi has accepted roadmap to peace, says Zuma

http://bit.ly/1uW9udS

Peoplesworld.org 18.04.2011 – NATO blocks possible peace deal in Libya

http://bit.ly/1Mdx4fg
CAHOOTS
Pål Steigan 17.02.2012 – Våre allierte, slakterne:
Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør, skrev Arnulf Øverland.
Strofen dukker opp når jeg ser de vestlige ledernes reaksjon på at islamske fundamentalister tirsdag 11.09.2012 drepte USAs ambassadør J. Christopher Stevens og tre andre amerikanske diplomater.
For morderne er våre allierte! (…)
Islamistene i Libya ønsker å opprette et islamistisk diktatur i Øst-Libya, og det var godt kjent for vestlig etterretning før NATO-krigen mot Libya.
Så NATO og USA visste hva de gjorde (…)
I Libya er det tusenvis, antakelig titusenvis av irregulære væpna menn, reine bander som er utstyrt med våpen fra NATO og gulfstatene, og våpen de har tatt fra Gaddafis våpenlagre. De terroriserer befolkninga og slåss med hverandre.
NATO har skapt et anarki som kan sammenliknes med Somalia, og Norge er medansvarlig (…)
http://bit.ly/1KiBLl6

STOLTENBERG OG STØRE

Pål Steigan 25.02.2012 – Stoltenberg og Støre brøt grunnloven!
Grunnlovens paragraf 25 er svært klar på hva som kreves dersom norske styrker skal settes under fremmed kommando eller delta i krig i utlandet:
Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.
Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.
Den 19. mars 2011 hadde ikke Stoltenberg noe stortingsvedtak i ryggen.
Det fantes ikke noe grunnlovsmessig mandat for å gjøre det han og hans innerste krets gjorde.
Jeg har sendt en rekke henvendelser til statsministerens kontor og spurt om hvor det formelle mandatet ble gitt for uttalelsen 19. mars.
Til slutt fikk jeg ett svar, og det viste til stortingsbehandlinga 22. mars og Kongelig resolusjon 23. mars.
Dette fulgte jeg opp med å etterlyse hvilket organ som hadde vedtatt det som lå til grunn for Stoltenbergs melding til NATO 19. mars, og jeg ba også om å få tilgang til ordlyden i vedtaket.
Da ble det taust fra statsministerens kontor. De veit at denne saka ikke tåler dagens lys.
Poenget er at det ikke finnes noe gyldig mandat.

sms

Det er som Erling Borgen skriver i Dagsavisen 25.02.2012 at dette ble ordnet med sms-er og mobilsamtaler.
Stortinget opptrådte skammelig
Den 22. mars kom turen til Stortinget. Stoltenberg kom for å redegjøre om Norges deltakelse i Libya-krigen.
På det tidspunktet deltok Norge allerede i krigen, uten at Stortinget hadde gitt noen godkjenning.
Stoltenberg åpnet nemlig sitt innlegg i Stortinget slik:
Norge deltar i militære operasjoner (…) Våre F-16-fly har vært på vingene siden torsdag (…)
Legg merke til at regjeringa alt hadde gått til krig.
Den eneste forsamlinga som har mandat til å godkjenne noe slikt, nemlig Stortinget, hadde ikke vært spurt, og langt mindre vedtatt noe som helst.
Men hva gjorde Stortinget? Stortinget opptrådte skammelig.

GRUNDLOVEN

Alle partiene fra FRP til SV la seg langflate for Stoltenberg, og ikke én representant minte om at Norge faktisk har en grunnlov.
En etter en reiste gruppelederne seg og takket Stoltenberg for at han hadde brakt Norge i krig (:)
Karin S. Woldseth (FrP)
Erna Solberg (H)
Martin Kolberg, Ap
Bård Vegar Solhjell (SV)
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Trine Skei Grande (V)
I dyp ærbødighet takker de Stoltenberg for å ha brakt Norge i krig.
Alle sammen. AP, SV, FrP, Høyre, Venstre, Sp (…)

RIKSREV

20.02.2012 ba (jeg) Riksrevisjonen gjennomgå hele saksgangen i forbindelse med krigen i Libya og vurdere om det er grunnlag for å reise riksretssak mot Stoltenberg, Støre og Faremo.
Jørgen Kosmo svarte raskt: (…)
Kosmo sier at dette ikke er en sak for Riksrevisjonen og ber meg kontakte Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Deretter gjør han likevel en summarisk behandling av saka ved å si at det er hans mening at at regjeringa har sitt på det tørre.
Det er greit for meg at Jørgen Kosmo mener dette, men hvordan kan Riksrevisoren mene dette, hvis saka ikke har vært behandla der?
I sin iver etter å dekke regjeringa gjør Kosmo en formell brøler.
Og en viktig brøler, for hvordan kan man stole på Riksrevisjonens integritet dersom den tar stilling til saker uten saksbehandling og dokumentasjon?
http://bit.ly/1KiCumn

GRUNNLOVSBRUDD

Pål Steigan 19.12.2012: Halvorsen bekrefter grunnlovsbruddet, men beklager ingenting
Utdanningsminister Kristin Halvorsen bekrefter nå indirekte at vedtaket om at Norge skulle gå til krig mot Libya brøt med grunnloven.
http://bit.ly/1P1VY20
Pål Steigan 06.03.2012 – Og hvem ga mandatet til å sende Norge i krig?
Norges krig har brakt gangstere og terrorister til makta
NATO har med Norges entusiastiske støtte brakt gangstere til makta i Libya. De såkalte frigjøringstyrkene utslettet byen Sirte med NATOs hjelp. Og daglig kommer det meldinger om at våre allierte torturerer, mishandler og dreper fanger.
Etter krigens folkerett er Norge medansvarlig for disse handlingene.
Har sms-krigerne i regjeringa tenkt å ta det ansvaret, eller skal de fortsette å late som om de ikke har noe med dette å gjøre?
Amnesty påviser tortur og drap (…) Dette er altså de bandene som NATO og Norge brakte til makta …)
De tørket føttene på Grunnloven og stortinget lot det skje.
http://bit.ly/1gtCpDQ

VALGETS VINNER

Pål Steigan 13.03.2013 – Libyakrigen: Krev uavhengig granskning! 
Ære være NRK Brennpunkt. De har gravd fram viktige deler av sannheten om Norges og NATOs skitne krig i Libya.
Men ingen ære til norsk presse fram til nå.
De har latt den rødgrønne regjeringa slippe unna både med bruddene på den norske grunnloven og den fullstendig løgnaktige begrunnelsen for krigen.
Og Stortinget lot det skje.
Derfor må det en uavhengig granskning til.
Vi vet nå mye om den skitne krigen:
Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte Libya krig.
Begrunnelsen den rødgrønne regjeringa, inkludert SV, ga for å bombe Libya var å redde sivile liv.
Vi vet nå at det var en løgn (…)
http://bit.ly/1OxUO05

MARIELLE LEERAND

RØDT 22.03.2013 – Marielle Leerand blogg: Er de krigsforbrytere? (utdrag):
Den 2. mars 2012 avgav en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd rapporten «Report of the International Commission of Inquiry on Libya» som påviser at sivile mål ble bombet av Nato og at krigsforbrytelser ble begått av deres allierte på bakken.
Det som kommer fram i rapporten, gir grunnlag for å anmelde statsminister Jens Stoltenberg, daværende utenriks- og forsvarsminister Jonas Gahr Støre og Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde etter straffelovens kapittel 16 om Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser (…)
Kommisjonen undersøkte 20 av Natos 9 700 bombetokter og dokumenterte at det i disse angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55.
Kommisjonen påviste flere bombeangrep med sivile tap der det ikke kan påvises militære mål i nærheten (…)
Kommisjonen konkluderer med at den kan bekrefte en rekke sivile ofre for Natos bombeangrep og flere tilfeller der sivile liv har gått tapt uten at det kan påvises å ha vært noe militær aktivitet rundt bombemålene (s. 22).
Det er derfor god grunn til å anta at regjeringen Stoltenberg ved å drepe beskyttede personer har gjort seg skyldig i grove brudd på straffelovens § 103 (…)
Det er grunn til å hevde at regjeringen Stoltenberg «som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning» har gjort seg skyldig i medvirkning til grove brudd på straffelovens §102.
Vi forventer at dette straffeforfølges.
 Marielle Leraand, Nestleder i Rødt
Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme
Ola Tellesbø, advokat, Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Oppland

Solhjell

Pål Steigan 28.03.2012 – Fornøyd med innsatsen i Libya, Solhjell?
http://bit.ly/1UYG2EP

*** Local Caption *** UPOPULÆRE: Bare 4,3 prosent av de spurte i en ny meningsmåling sier de vil ha en rødgrønn regjering.

Pål Steigan 16.09.2015 – Jacob Zuma: Vesten er skyld i flyktningekrisa. 
Bombarderinga av Libya og drapet på landets leder åpnet flomportene for alvorlige splittelser og konflikt.
NATO-styrkenes systematiske bombing undergravde sikkerheten i landet og skapte den konflikten som fortsetter i Libya og nabolanda.
(De europeiske landa) vil ikke ha flyktningene. Det var de som gjorde dem til flyktninger (…)
Zumas kritikk rammer også Norge, fordi det var Jens Stoltenberg og hans «rødgrønne» regjering som gikk i spissen for å bombe Libya, og som derfor har et tungt ansvar også for den flyktningekrisa som nå rammer både Midtøsten og Europa.
Dette var de med på alle sammen, Jonas Gahr Støre, Kristin Halvorsen, Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken og Liv Signe Navarsete (…)
http://bit.ly/1gtjLMq

AUDUN LYSBAKKEN

Erling Borgen, i Dagsavisen Nye Meninger 25.02.21012 – Taushetens terror (utdrag):
Makt-Norge ønsker ingen offentlighet eller debatt om Norge som krigsnasjon.
Den 23. mars er det ett år siden Norge og verden gikk til angrep på Libya. Forsvarsminister Grete Faremo sa at Norge var med for å «beskytte» de sivile i Libya.
SVs kommende leder Audun Lysbakken uttalte at «venstresida må støtte intervensjonen» (…)
Denne uken har sentrale aviser og medier satt titalls journalister til å komme til bunns i Lysbakken-saken. Det er viktig å eksponere mulig politisk korrupsjon.
Men hvor er de samme mediene og deres journalister når det gjelder å grave fram sannheten om Norges rolle i en angrepskrig der titusener dør? (…)

NATO

NATO angrep 9.600 ganger. Hvert fly slapp i gjennomsnitt fire bomber hver.
NATO har karakterisert det som skjedde i Libya som «den mest vellykkede operasjonen i NATOs historie».
Norge var et av krigens viktigste land.
Da Stoltenberg møtte fredsprisvinner Barack Obama i Det hvite hus i oktober i fjor fikk han ros for «innsatsen» i Libya.
NATO har ikke beskyttet liv i Libya. NATO har mangedoblet tallet døde, mens de ikke har mistet en eneste soldat selv.
Tallene på døde varierer fra 10.000 til 50.000. Helseministeren i det nye Libya mener at minst 30.000 mennesker er drept og 50.000 skadet etter bombetoktene.
Det gjør det ikke mindre tragisk at den norske krigsdeltakelsen ble iverksatt uten stortingsbehandling, men etter sms- og mobilkonsultasjoner.
Denne uken var forsvarsminister Espen Barth Eide gjest i NRKs Aktuelt (…)
Ministerens synspunkter og opptreden frambrakte minner fra takketalen til forfatteren Harold Pinter, da han mottok Nobels litteraturpris i 2005:
«Det skjedde aldri. Ingenting skjedde. Selv da det skjedde, skjedde det ikke. Det spilte ingen rolle. Det var ikke av interesse».

ap

Nettavisen 15.09.2015 – Innvandrerne kuppet Ap i Oslo
11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo de neste fire årene har innvandrerbakgrunn (…)
Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne.
– I Wien fant man at muslimer fikk sine oppover på listene gjennom oppfordringer til felles opptreden i moskeene.
Alt tyder på at det er tale om det samme i Norge, selv om vi ikke vet det sikkert, sier Bjørklund til avisa.
http://bit.ly/1W1yo9J
For fem år siden:

STIAN BERGER RØSLAND

VG 19.03.2010: Norskspråklige elever kan bli i mindretall
Norskspråklige elever kan være i mindretall i Oslo-skolen i 2021, om utviklingen fortsetter (…)
Totalt er det 136 grunnskoler i Oslo (…)
Ved hele 58 grunnskoler i Oslo er norskspråklige elever kommet i et mindretall, viser helt ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo, som VG har fått tilgang til.
De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58.
Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.
Ti år senere er andelen steget til 40 prosent (…)
http://bit.ly/1MsfK9o

DENKORTEAVIS

Den Korte Avis.dk 16.09.2015 – Danmarks fremtid skal ikke bestemmes af en lille flok venstreorienterede og politisk korrekte journalister
Det er svært at opdrive bare et eneste TV-indslag, hvor vinklen har været, at der kommer folk til Europa, som måske ikke har krav på at blive lukket ind.
Det er jo en ret ekstrem ensidighed.
Tonen er hele tiden, at man er god, når man vil åbne vores lande på vid gab for alle, der kommer. Og man er ond, når man forsøger at begrænse strømmen.
Ungarerne, der i øjeblikket prøver at beskytte deres land, bliver beskrevet som den rendyrkede ondskab.
Sådan pumper TV løs time for time og dag for dag med de politisk korrekte budskaber.
Det er meget svært for borgerne at få hold på, hvad der er virkeligheden bag dette mediepres (…)
Derfor er det vigtigt at skærpe bevidstheden om, hvor tendentiøst TV dækker asylstrømmen – med TV2 som de mest ubeherskede.
Danmarks fremtid skal ikke bestemmes af en lille flok venstreorienterede journalister og politisk korrekte journalister, der misbruger deres adgang til de store medier (…)
Et simpelt råd: Stol ikke på, hvad du ser og hører i TV om folkevandringen til Europa, herunder Danmark.
http://bit.ly/1Mcuo1s
15.09.2015 – Oslo kan få muslimsk ordfører
Shoaib Sultan i 2007: – Homofili er synd.
http://www.p4.no/story.aspx?id=629102

GRUNNLOVSBRUDD ANNEN RELIGION

VENSTRE JOURNALISTE

Avpixlat 2015 – Tre av fyra norska journalister röstar vänster
En aktuell opinionsundersökning visar att en överväldigande majoritet av Norges journalister sympatiserar med något av vänsterpartierna.
Man kan rimligen anta att denna snedvridning, precis som i svensk mainstream-media, tar sig uttryck i vinklad politiserad nyhetsrapportering.
http://bit.ly/1EYXaDt

Johan Peter Meidell 17.09.2015 på FB:
Er stadig lei for at journalistene selv ikke har villet offentliggjøre bredt hvor de står politisk.
HVORFOR FORETAR DE EN POLITISK GALLUP INTERNT NÅR DE SELV IKKE VIL GJØRE RESULTATET KJENT?
142 av 169 stortingsrepresentanter på venstresiden er jo oppsiktsvekkende.
Men altså ikke «interessant» for media.
 AUDUN LYSBAKKEN
Audun Lysbakken – Drittungen kastet om seg, med tomme floskler og ukunne rett i ansiktet på Carl I. Hagen.
Må jeg få minne om at de vietnamesere som Lysbakken i panikk fremhevet at er så godt integrerte i dette landet ikke i hovedsak har islam som religion?!
11 millioner er Buddhister, kun 75.000 er muslimer, og så er det et stort spenn imellom forøvrig av andre trosretninger!:
VGTV 09.09.2015 – Flyktningdebatt: Lysbakken skjelte ut Hagen
Og «den uavhengige og objektive presse» praler med denne innledningen:
Det du legger frem her er et grenseløst egoistisk forslag, som mangler respekt for flyktningene. Måten du omtaler de på, igjen og igjen: Som folk som er på jakt etter velferdsordninger, folk som egentlig ikke hadde trengt å flykte: Det er jo bare tull, tordner Audun Lysbakken til Carl I. Hagen.
http://bit.ly/1LwOPDt

FINGERPRINTS

Posten som er tilknyttet denne:
Norsk presse tilbakeholder sentrale fakta om migrantene – borgerne må ty til bl.a utenlandske medier
http://bit.ly/1UPrmCv
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

Bloggurat

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/adb8ec2623beb5168a633ac7acef139adb8100e1

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2015
M T O T F L S
« aug   okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: