Det var broren hans som ble funnet mellom klippene.
http://bit.ly/1IYIRt9