Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Europa – den «nyttige idioten» (Flyktningdebatten)


HUNGER GAMES

Del 2 av denne posten: 

Statsminister Erna Solbergs ønske om at det skulle opprettes et muslimsk Shariaråd i Oslo, og andre skandaler
bit.ly/1XslG5u
SISTE:
Per-Willy Amundsen på FB 05.09.2015 :

Vi har alle fått det gruvekkende bildet av den uskyldige syriske 3-åringen brent fast på netthinnen. Dersom denne reportasjen fra Sky News er riktig fremstilt. er den forferdelige historien dobbelt tragisk:
Syrian boy drowned because his Father wanted new teeth
http://www.liveleak.com/view?i=a9a_1441363187

POPULATION GROWTH

VEL TALT! – Her belyser Ketil Normann Sørensen på en edruelig måte sentrale fakta i flyktningdebatten som store deler av Media så taktisk utelater, der de istedet velger å dekke Europas makthavere ved å uhemmet benytte seg av skamløse og opprørende virkemidler.
04.09.2015 – K.N.S svar til art: «Innvandringsdebattens tabu» (utdrag):
(…) «Dessverre» vet flyktninger fra Syria og andre kriserammende områder at enkelte land i Europa tar dem i mot som legitime flyktninger.
Men, og dette er et stort «MEN!», de må ta seg frem til disse landene i Europa på egen hånd og dermed skaper vi en humanitær katastofe i kjølvannet av den humanitære katastrofen som allerede finnes blant annet i Syria grunnet krig.
Det er kun de sterkeste flyktningene som legger ut på ferden til Europa.
De svakeste ville aldri klare en slik ferd og blir dermed overlatt til seg selv i Syria eller i flyktningeleirer i Libanon, Tyrkia og lignende steder.
Tusenvis av tragedier finnes også der.
Men for de som legger ut på den farefulle ferden til Europa så står utfordringene og sjansespillene i kø.
Menneskesmuglere som kynisk utnytter flyktninger kryssning av hav, sykdom, mangel på mat og vann (…)
Verden er ikke alltid et hyggelig og trygt sted fylt med hjelpsomme mennesker som mange i Norge og Europa naivt virker å tro.

WORLD LEADERS

Men Europa har sendt ut signalet – «De sterkeste vil oppnå fremtidig trygghet for seg og sin familie – så lenge de klarer å nå destinasjon Europa i live».
Slik sørger Europa for at tragediene kommer til å fortsette dessverre.
Det hele fremstår som en virkelig utgave av «The Hunger Games».
Ved å være passiv så er vi i Europa og verdenssamfunnet forøvrig medskyldige i denne tragedien.
Dette er ikke en situasjon som har oppstått det siste året.
Våre og andre lands politikere vet dette meget godt og har visst om det i flere år.
Men hva er blitt gjort for å stanse denne utviklingen? Tragisk lite dessverre.
Flyktningeleire burde vært opprettet og internasjonalt støttet i mye større grad enn det som er blitt gjort.
Det burde blitt kjent at ingen flyktninger som ankommer Europa vil bli tilbudt opphold, men at man må ta seg frem til internasjonalt styrte flyktningleire i nabolandene for å få hjelp.
På denne måten ville også de svake ha en mulighet til få hjelp til å overleve.
Da ville vi kunne hjelpe mange flere enn det vi gjør i dag ved å kun tilby de sterkeste en mulighet til en fremtid i Europa.
De svakeste blir fort glemt da de ikke vises nærmest daglig på fremsiden av de store nyhetskanalene.

RICHANDPOOR

Men de er der selv om vi ikke får daglige påminnelser. Burde vi være fornøyde med å kun hjelpe de sterkeste?
Land som Libanon, Tyrkia, Irak, Jordan og Egypt har opprettet flyktningeleire.
Men de fleste av landene i den Arabiske Liga, blant annet de rikeste landene, som faktisk står i fremste rekke for å få et regimeskifte i Syria, har ikke tilbudt seg å ta i mot en eneste flyktning!: (…)
Syria – Quo Vadis?
http://bit.ly/1JTqSJW
De muslimske stormaktene ønsker ikke store mengder flyktninger til landene for å redusere sin egen levestandard eller sikkerhet.
De ønsker ikke store grupper av mennesker fra andre land de vet vil være en risiko for fremtidige konflikter (…)
Dobbeltmoral i høyeste grad.
De store rike arabiske landene bidrar aktivt til en forlenget konflikt, men ønsker ikke å hjelpe flyktningene.
De viser sine sanne hensikter.
Russland og Kina har også nektet å ta imot en eneste flyktning, men dette overrasker vel ingen.
Vi har da følgende situasjon:

FNRESOLUSJON

FN resolusjon blir stanset av to av medlemslandene i sikkerhetsrådet, mest sannsynlig grunnet økonomiske og strategiske interesser i Syria.
At Russland også ser at flyktningestrømmen skaper kaotiske tilstander og splittelse i Europa blir nok sett på som et bonus fra deres side.
De som står i fremste rekke for å fjerne den sittende presidenten i Syria, nekter å ta i mot flyktninger fra det samme landet de er pådrivere for en forlenget konflikt.
Vil kanskje ikke overraske mange at det er kun Nettavisen som har fattet interesse for denne saken:
03.09.2015 – Saudi-Arabia løfter ikke en finger for flyktningene
Tyskland, Sverige og Norge er blant de landene i Europa som har flest asylsøkere per innbygger. Men i forhold til Syrias naboland er flyktningestrømmen til Europa beskjeden.
http://bit.ly/1ikDnE3
– Dette burde være overskrifter i alle nyhetsorgan (…)
Det burde bli lagt internasjonalt press på disse nabolandene som nekter å ta imot flyktninger.
Hvorfor skal ikke nabolandene, som faktisk er pådrivere for konflikten, bli presset til å ta et stort ansvar for flyktningestrømmen?
Dette vil nok ikke bli slått stort opp i media grunnet at man er redd for at flere i de europeiske landene vil protestere mot utviklingen.
Her finnes mange skjulte agaendaer.
Europa «oppmuntrer» flyktninger til farefull ferd til trygghet.
Hvor mange liv som kunne vært unngått tapt ved å ha startet større hjelpeoperasjoner i nærområdene i en tidligere fase blir bare spekulasjon, men den kaotiske tilstanden vi ser i dag kunne muligens vært unngått.
Våre ledere i Europa er medskyldige i dette.
De makter ikke å gjøre noe med situasjonen og dermed heller fokuserer på å skape store overskrifter om flyktningene som allerede har ankommet Europa.
Alt for å gi befolkningene i Europas land til å få dårlig samvittighet slik at man vil ta i mot flere flyktninger.
Og dette for å skjule sine egne feil, udugeligheter eller egne agendaer.
Europa blir dermed den «nyttige idioten» i dette spillet blant de mektige landene som har interesser i denne konflikten (sitat slutt)
http://www.nrk.no/ytring/innvandringsdebattens-tabu-1.12533590

Basel 03.12.2010, Symposium der Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung, 10 Jahre Millenniums-Entwicklungsziele – Bilanz und Ausblick Foto: Marion Nitsch

Man kan ikke høre på media hvis man vil forstå verden
Den svenske professoren Hans Rosling satte en dansk journalist på plass da han gjestet nyhetsprogrammet Deadline denne uken. Videoen er sett over to millioner ganger siden den ble lagt ut for ett døgn siden.
http://bit.ly/1L9v8l1
Om Rosling:
 http://bit.ly/1L9vsQG

NORAD

03.07.2014 – NORAD – Fakta om Syria:
Norge er den sjette største humanitære giveren til Syria og nabolandene, og har så langt (pr juli 2014) bidratt med 1,3 milliarder kroner i humanitær hjelp siden krigen startet i 2011.
Norge har bidratt til å få fraktet kjemiske våpen ut av Syria for destruksjon.
Norge deltar også i arbeidet med å finne en politisk løsning på i Syria, som er det eneste som kan få en slutt på sivilbefolkningens lidelser.
For tre år siden var Syria en trygg havn for flyktninger.
Nå er det Syria selv som har utløst en av de største flyktningkatastrofene globalt siden annen verdenskrig (…)
*** I 2014 har Norge bevilget 460 millioner kroner til ofrene for konflikten i Syria.
http://bit.ly/1JTfk4U
NOAS 8. mai 2015 Miljøpartiet de Grønne v/ Hilde Opoku og Rasmus Hansson:
*** Norge ga i fjor 512 millioner kroner i humanitær nødhjelp til Syria og nabolandene (…)
I tillegg ga Norge annen bistand til nærområdet i fjor på 424 millioner kroner, blant annet gjennom Verdensbanken.
Dette blir til sammen 936 millioner til Syria og nabolandene i 2014 .
http://bit.ly/1ilz2jX
VG 07.06.2011 – Syrere beskylder hverandre for massakre
Regimet i Damaskus gir islamister, utenlandske agitatorer og væpnede terrorbander skylden for uroen.
http://bit.ly/1ilBNSi

RUSSIA

03.02.2012 – Russland støtter ikke FN-resolusjon om Syria
http://bit.ly/1KPaT0g
04.02.2012 – Rusland og Kina blokerer for FN-resolution
FN-resolutionen, der skulle lave sanktioner mod Syrien og tvinge den syriske præsident fra magten, bliver ikke til noget.
Kina og Rusland valgte på et møde i FN’s Sikkerhedsråd at nedlægge veto mod resolutionen.
http://bit.ly/1LZQjvy
07.02.2012 – Rusland: Vi har ikke truet Qatar med udslettelse
Angiveligt har Al Thani sagt til ambassadøren, at Rusland »mister alle arabiske lande«, hvis landet nedlægger veto mod resolutionen, som det rent faktisk skete på et senere tidspunkt.
Ifølge Reuters lyder historien, at russeren derpå gjorde det klart, at hvis premierministeren taler til ham »i den tone igen (…) vil der ikke været noget, der hedder Qatar efter i dag«.
http://bit.ly/1LZPQcO
NRK Verden 26.08.2012 – Et svart kapittel i internasjonal politikk
Egeland mener verdenssamfunnet har verktøy som kunne ha stoppet grusomhetene.
– Det er veldig mye som kunne ha vært gjort for å ta et kvelertak på regimets ildkraft. Man kunne ha innført våpenboikott, først og fremst mot regimet, og etter hvert også mot alle andre bevæpnede grupper. Man kunne ha overlevert saken til den internasjonale straffedomstolen. Man kunne ha innført straffetiltak mot regimet. Ingenting av dette har skjedd, sier han.
http://bit.ly/1Oh7er0
23.02.2014 – Syria: FN-resolusjon må respektere vår suverenitet
FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt en resolusjon som krever at Syria gir fri adgang til å få nødhjelp inn i det borgerkrigsherjede landet.
– Syria er villig til å samarbeide med FN og internasjonale humanitære organisasjoner for å sette resolusjon 2139 ut i livet, het det i en uttalelse fra det syriske utenriksdepartementet.
http://bit.ly/1JGZhKw
Men det skjedde altså ikke:
Post i The Guardian 30.05.2014 – Sivile i Syria må få nødhjelp, uansett hvor de er (utdrag):
Hjelpen må slippe fram på tvers av grenser og fiendelinjer.
Innsatsen bør konsentreres om å sørge for lokale våpenhviler gjennom forhandlinger og ikke gjennom beleiringer og utsulting av sivile (…)
Det er ikke vår jobb å fortelle politikerne hvordan de skal nå disse målene, men det er vår oppgave å synliggjøre at de har mislykkes når resultatet er så tragisk og koster oss så dyrt.
http://bit.ly/1fZ50AA
Leger uten grenser 12.03.2015 – Syria: Krig på fjerde året, ingen medisinsk hjelp
Helsesystemet i Syria er ødelagt etter fire år med krig. Tilgangen til medisinsk behandling er nå omtrent umulig, enten på grunn av mangel på utstyr og medisinsk personell, eller på grunn av angrep på sykehus.
http://bit.ly/1UwYdfd

POPULATION GROWTH

13.03.2012: Halvparten innvandrere i 2040
For første gang har Statistisk sentralbyrå beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og i noen større kommuner fram mot 2040.
Særlig i områdene rundt de store byene kan det bli svært rask vekst i årene fremover.
I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, og av dem vil om lag syv av ti ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området.
Andelen innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre vil øke fra 28 prosent i dag til 47 prosent av byens befolkning om 30 år (…)
http://bit.ly/1an8h5l
08.09.2013: Innvandrere fra fire land gir pluss – 16 land gir minus
Bare innvandrere fra fire av de 20 landene gir pluss i regnskapet. Så mye kan innvandringen komme til å koste Norge.
«Basert på oljefondets verdi fredag, på 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrerne som allerede er kommet, skriver avisen.
Forutsetter perfekt integrering
Summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.»
http://bit.ly/16bxJKt
Og herfra bør en gå videre med å lese posten:
SSB-FORSKER STOLTENBERG!
http://bit.ly/15OJgfC

ABEBS

Til slutt vil jeg tillegge at jeg tar sterk avstand fra filmen som ble vist på Nyhetene for to dager siden av den lille druknede tre år gamle gutten Aylan Kurdi, og de bilder media har publisert av ham der han ligger i vannkanten.
Her er min reaksjon på det, som jeg rettet til Media:
Svin! Da jeg så den døde gutten på nyhetene i kveld, traff sorgen meg som en knyttneve i magen. Så kom raseriet, og det var om mulig enda sterkere!
Tyrkiske nyheter hadde valgt å filme den lille mens han lå der så alene, på magen med ansiktet ned i vannkanten mens bølgene skyllet over ham, så vergeløs og eksponert.
Og våre medier hadde vitterlig mage til å dele opptaket her hjemme.
Men vi som er utrustet med normalt utviklede sjelsevner, forstår hva som foregår.
Vi kan både lese og høre om flyktningestrømmen fra vi står opp og til vi går og legger oss, via en nær sagt hvilken som helst kanal.
Vi behøver ikke å se de døde for å fatte og begripe hvilke pandemoniske lidelser mange av flyktningene gjennomgår.
Vi vet at de drukner og dør på andre måter (som i lastebilen for få dager siden) i sine forsøk på å ta seg til andre land.
Det er fryktelig, horribelt, og dette blir sågar endog platte fraser i forhold til den helhetlige oppfattelse av de grusomme forholdene som hjernen evner å ta inn over seg.
Aftenbladet (og andre medier med egen vinkling) følger opp og skriver: » – Hvis ikke dette bildet endrer Europa, hva vil da gjøre det?»
Svin!
Et magevendende lavmål som spontant gir meg lyst til å gi samtlige samvittighetsløse kyniske presserotter her til lands en på trynet!
Deres agenda for å vise dette her hjemme, var intet annet enn å en gang for alle stilne kritiske røster til innvandringspolitikken – de som forsøker å opplyse om hvordan eget land vil se ut om få årtier, og ytterligere befeste disse som en pariakaste: Gale, rallende rabiate rasister.
Media – jeg håper at flere med meg føler avsky for deres hensynsløse eksponering av den hjelpeløse lille gutten i manipulerende øymed.
Guttens familie og slektninger må leve med bildene på netthinnen resten av livet – alene og forlatt lå han på den store stranden og med hodet under vann mens nyhetene stod på avstand og filmet ham…
SVIN!
Må du nå få hvile i fred, kjære liten (sitat slutt)
AFTENPOSTENS INGER JOHANNE ALSTAD

Og  journalist for Aftenposten – Inger Johanne Alstad svarte meg 03.09.2015 på avisens FB-side (utdrag):

Inger-johanne Alstad: Jeanine Horntvedt, jeg takker deg for det du skriver. Å bruke døde barn til å fremme en sak, er et lavmål uten like,- uansett sakens innhold.

Jeg reagerte umiddelbart på bildene, og synes de er gedigne overgrep overfor de som døde, og deres familier.
Om jeg mistet barnet mitt, Gud forby, ville jeg at bildet av den døde kroppen skulle gå verden rundt? Selvfølgelig ikke, det ville være et større overgrep enn det meste annet.
De samme rettighetene gjelder tydeligvis ikke for disse stakkars flyktningebarna.
Og om folk ikke er i stand til å sette seg inn i hvordan et dødt barn ser ut, uten glansede bilder fra internett, burde de kanskje gå litt i seg selv. Og det aller verste er, at her sitter menneskesmuglere igjen og gnir seg i hendene, over den vestlige verdens fullkomne dårskap (sitat slutt)
MEDIA
05.09.2015 spør jeg på min FB-side:
Hvorfor holder presserottene i TV2 kjeft vedr. den siste informasjonen som nå er utgitt om familien til lille Aylan Kurdi og hans bror og mor som omkom?!
De brukte jo DEN ENE og YNGSTE døde gutten skamløst for «alt han var verd» før denne nye informasjonen ble fremlagt!
Hans døde bror var i så måte underordnet for deres spekulative seleksjon av «det fullkomne objektet» som de fikk på sitt bord, og som de uten skrupler valgte å videreformidle over en lav sko!
Svin!
I dag er forsiden tom for innhold om dette, og fokuset deres har hoppet glatt videre over til andre flyktninger og barn som lider på sin farefulle ferd mot frihet…
Det var flere små barn som døde på forferdelig vis inneklemt i lastebilen for få dager siden også (flere tusentalls andre barn har også mistet livet), men nyhetene var ikke interessert å gjøre noen av DEM heller til «symboler» på flyktningkrisen – de kunne ikke filmes i «rett setting»!
Den ble imidlertid «spikret», når lille Aylan Kurdi så alene forlatt lå med hodet ned i vannet på den store stranden mens filmen snurret.
Ingen hadde anstendighet til å løfte Aylan opp og svøpe ham før de så absolutt skulle vise frem den hjelpeløse lille.
Våre medier valgte flere ganger å formidle den hjerterå eksponeringen av ham her hjemme, og jeg raser over deres uanstendighet!
SKY NEWS

Per-Willy Amundsen skriver på sin side samme dag: 

Vi har alle fått det gruvekkende bildet av den uskyldige syriske 3-åringen brent fast på netthinnen.

Dersom denne reportasjen fra Sky News er riktig fremstilt. er den forferdelige historien dobbelt tragisk:

LiveLeak.com – Syrian boy drowned because his Father wanted new teeth

http://www.liveleak.com/view?i=a9a_1441363187

WALL STREET JOURNAL

The Wall Street Journal
03.09.2015 – Image of Drowned Syrian Boy Echoes Around World
My brother said to me, ‘My kids have to be the wake-up call for the whole world.’”
Ms. Kurdi, speaking Thursday in a Vancouver suburb, said that their father, still in Syria, had suggested Abdullah go to Europe to get his damaged teeth fixed and find
a way to help his family leave Turkey.
She said she began wiring her brother money three weeks ago, in €1,000 ($1,100) amounts, to help pay for the trip.
Shortly after, she said her brother called her and said he wanted to bring his whole family to Europe, as his wife wasn’t able to support their two boys alone in Istanbul.
The father of 3-year-old Aylan Kurdi, whose body washed ashore on a Turkish beach, spoke with reporters after harrowing images of his dead son were published across the glob.
“If we go, we go all of us,” Ms. Kurdi recounted him telling her.
She said she spoke to his wife last week, who told her she was scared of the water and couldn’t swim.
“I said to her, ‘I cannot push you to go. If you don’t want to go, don’t go,’” she said.
“But I guess they all decided they wanted to do it all together.” (…)
Mr. Kurdi gave different accounts of what happened next. In one interview, he said he swam ashore and walked to the hospital. In another, he said he was rescued by the coast guard.
http://on.wsj.com/1XkEhR0
aftenposten
Aftenposten 05.09.2015 – Alan vokste opp i Tyrkia
Avisene The Wall Street Journal og The Guardian kan fortelle at familien Kurdi, som er syriske kurdere, hadde bodd tre år i Tyrkia da de la ut på den fatale båtturen. (…)
Om lag to millioner flyktninger fra Syria har tilhold i Tyrkia.
Ungarns statsminister Viktor Orbán er blant dem som har stilt spørsmål ved hvorfor så mange nå velger å forlate Tyrkia i livsfarlige farkoster.
– Tyrkia er et trygt land. Bli der, oppfordrer den høyreorienterte statsministeren, som har fått kraftig kritikk fra andre EU-land for sin håndtering av flyktningkrisen (…)
http://bit.ly/1JJFoTa

VIGGO JOHANSEN

Hege Storhaug  (utdrag fra hennes blogg 07.09.2015):
NRKs Viggo Johansen er en journalist jeg generelt har respekt for. Nettopp derfor ble jeg overrasket over hans opptreden i Søndagsrevyen i går.
NRK kjører opp et gigantisk bilde av den døde treåringen Aylan, som vi alle nå vet bodde fredelig i Tyrkia, for å illustrere «flyktningkrisen».
Ikke ett ord fra Johansen om realitetene bak det tragiske fotoet (…)
Utenriksminister Børge Brende var kalt inn til Søndagsrevyen i går.
Viggo Johansen åpner slik (32 min. 20 sek.): «De sterke bildene fra flyktningkrisen de siste dagene har påvirket folk veldig sterkt.
Kanskje aller mest bildet av tre år gamle Aylan Kurdi.
Og utenriksminister Børge Brende, velkommen hit, hvordan påvirket dette bildet seg?
Ja, det er rett og slett hjerteskjærende,» svarer Brende, og fortsetter langs samme malen.
La oss tenke tanken høyt.
Hva om Brende hadde svart slik:
Men kjære deg Viggo Johansen, dette bildet handler jo om en gutt på tre år som hadde bodd nettopp tre år i fredelige Tyrkia.
Vi må spørre oss: Hvorfor ligger dette forsvarsløse barnet på denne stranden, dertil uten redningsvest? (…)
http://bit.ly/1K2C86U

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPEPER

Del 2 av denne posten: 

Statsminister Erna Solbergs ønske om at det skulle opprettes et muslimsk Shariaråd i Oslo, og andre skandaler
bit.ly/1XslG5u
Side med oversikt over alle bloggpostene, med knapp øverst for å følge, samt under hver intro til innleggene for å lagre eller dele disse:
http://bit.ly/1hqq83Z
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 4, 2015 av i Aylan Kurdi, flyktningdebatten, Politikk, Syria med stikkord , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2015
M T O T F L S
« aug   okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: