Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kommunevalget 2015 – En påminnelse om medias dyptgripende sensur av borgermeninger som tok plass i 2011.


DAGSAVISEN

Lever dere politikere godt i viten om at pressen knebler og utestenger borgere som søker å gjøre en forskjell ved å rette fokus mot de fryktelige forhold mange av oss lever under grunnet Navs totalitære diktatorvelde?
Skal ingen gripe inn?
Det er jo primært politikerenes gebet å rydde opp?:
Serien jeg startet i Dagsavisens Nye Meninger 07.09.2011 –  “TENK ALLTID PÅ HVA FOLK VIL SI OG TA DEN STERKESTES PARTI – Taust om de fattige i Kommunevalget 2011” med 653 kommentarer, rakk å oppnå 333212 treff i løpet av drøye to måneder.
18.11.2011 ble denne slettet fra avisen uten at jeg ble varsel på forhånd om dette, ei heller gitt sjanse til å lagre innholdet.
I serien systematiserte jeg artikler, tidsskrifter, rapporter m.m. hvorav en god del av materialet var samlet over år, og diskuterte dem opp mot dagens praksis for å avdekke sammenhenger vedrørende Nav og fattigdom samt debatterte uverdige samfunnsforhold generelt.
Størsteparten av tiden sto tråden på listen over «Mest Lest».
Det falt tydeligvis «enkelte» tungt for brystet.
Derfor konstruerte debattlederen en diskusjon dagen før serien ble fjernet, som skalkeskjul for slettingen.
Essensen i denne, dreier seg hovedsakelig om sjikane av både meg og annen debattant: 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGALL

“Hvordan blir Nyemeninger.no bedre?” (Utdrag):
Lektor Heidi Stakset Kommentar #60 – side 4:
La meg forklare for nettredaksjonen hvordan diktet til Bjørneboe, som Jeanine viser til, har direkte relevans for nettredaksjonens reelle retningslinjer.
«De som er flest, har alltid rett»
I denne nettdebatten har flere kritisert Jeanines innlegg og kommentarer uten å kjenne innholdet i innlegget, ei heller å diskutere det.
Det faktum at hun er en eminent skribent som overgår samtlige skribenter her på nettstedet, har ikke vært debattert. I stedet har det kommet latterlige, og til dels aggressive angrep på henne fra minst to kommentatorer.
Dette «flertallets diktatur» har nettredaksjonen tatt hensyn til og slettet Jeanines innlegg i dag.
«Ta den sterkestes parti»
Nettredaksjonen lar seg blende av den udifferensierte «muskelstyrken» og også av akademikere som har en posisjon i samfunnet og som følger kutymens riter og regler, for å befeste maktapparatet.
Derfor har Helmikstøl gjort kort prosess på mest eminente skribent som fører de svakestes sak (…)
http://bit.ly/1i2PHZr
Jeanine ofrer seg ikke for en sak, men hun har kjempet for fattige som er utsatt for overtredelser av systemet.
For å forstå betydningen av dette arbeid, må man ha vært innom systemet og sett/ kjent hvordan det fungerer.
Systemer utvikler seg til tunge festninger, og Jeanine er mennesket som har reist seg opp for å gjenfinne menneskeligheten i samfunnet slik at det ikke blir til stein.
Steinhjertet er hardt, og det er ikke nok med vanndrypp (…)
http://bit.ly/1LBS02b

ABABABABABABABABABOUL

Oppsummering av gangen i overtrampet står vist fra min kommentar 18 og på neste side i takkformegtalen til Øystein Helmikstøl – ansvarlig for slettingen med tittelen: «DAGSAVISEN SUGER RÆV». Leve Dagsavisen! Og i “Tyvenes jul” – side 2.
Utdrag fra min kommentar 18:
Overnevnte serie om Nav og fattigdom ble slettet av Øystein Helmikstøl 18.11.2011 – drøye to måneder etter at den startet, uten at jeg mottok noe som helst forvarsel på noe tidspunkt underveis fra verken Helmikstøl eller andre i redaksjonen om at min debattform måtte endres – eller annet.

Heller ikke mottok jeg varsel i god tid før slettingen ble effektuert den dagen, men oppdaget bare fra «den ene timen til den andre» at hele innholdet – 653 kommentarer var slettet.
Er dette i tråd med de presseetiske regler?
Flere andre tråder jeg startet har fått lov til å stå igjen, og de inneholder akkurat samme debattstil og kontekst – bilder, sitater og henvisninger til en rekke artikler kronikker avhandlinger forskningsrapporter m.m. lik som den slettede tråden.
Og de debattansvarlige har utvilsomt vært oppmerksom på at jeg bedrev denne form for belysning i alle mine trådstarter underveis der jeg mange ganger laget et collage av en del informasjon og trakk ut avsnitt fra ulidelig lange publikasjoner og avhandlinger for å belyse essensen i skriftene for at alle de som av ulike grunner ikke klarer eller makter å sette seg inn i omfattende materiale skulle kunne fange opp innholdet som nok var av nytteverdi for mange.
Har Helmikstøl og de øvrige debattansvarlige «plutselig» etter flere måneder oppdaget at jeg arbeidet på denne måten etter at jeg har stått for en god del av innholdet i – hvis jeg samler alt – over 1000 – ETTUSEN kommentarer?

I så fall må det være rimelig å kunne slutte at Helmikstøl m.fl. er å betrakte som usedvanlig tungnemme aktører som overhodet ikke har noe i sine stillinger å gjøre.
Det kan vi nok begge være enige om at ikke er tilfellet.
Jeg rødmer derfor av skam på redaksjonens vegne når jeg faktisk må se meg nødt til å sette meg ned og poengtere det fullstendig åpenbare: (…)
http://bit.ly/RwKjfO

aftenpostenREVOLUSJON

Noe av innholdet i de 653 kommentarene ble også sitert og gjennomgått i debattene jeg startet i Aftenposten, men debattforumet der ble også beregnende slettet etter katastrofedagen 22.07.2011, hvilket jeg kommenterte her:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/LJEJCn
(Utdrag): Den eminente seleksjon…
Publisert 6. desember 2011 Kommentar #1
Ikke minst vil det være viktig å merke seg innholdet i (Lektor) Heidi Staksets kommentar 278 på følgende debatt:
Derfor slettet vi Arnfindsens innlegg
Sitat: «Tre kvinner- som utøver maktkritikk- blir slettet. Det er ikke tilfeldig.»
http://bit.ly/TEmZka
De tre kvinnene, var Stakset selv, Liv Serine Helgesen og meg, og vi to sistnevnte er fremdeles utestengt per skrivende stund 26.08.2015!

COWAAARD

Redaksjonen i Dagsavisen stengte på det tidspunkt enda en debatt jeg hadde startet, men denne gang var jeg forberedt og hadde lagret innholdet:
Debattredaktørene på Dagsavisens Nye Meninger stenger debatter i stedet for å utestenge notorisk trakasserende debattanter.
Utdrag fra noen av kommentarene til Lektor Heidi Stakset:
64: (…) Avvisningen av Jeanine kan forklares ved at hennes ord har en sterk, politisk påvirkningskraft som kan gi fornyelsesmulighet. 
Hun mener alvor.
Ved å fokusere på detaljen i retninsglinjene, blir saken holdt på et platt, pragmatisk plan. 
Det er en skandale for forstanden.
69: (…) Når nettopp Jeanine, som skriver utrettelig og uopphørlig på de fattiges vegne, blir utsatt for baksnakking og forfølgelse i en debatt som pretenderer å fokusere på «retningslinjene», vitner det om stor grad av umodenhet.
Empati er evnen til å sette seg i den andres sted.
Den er dypt svekket av de siste dagers interne prosesser, ikke bare i forhold til Jeanine, men også de mange fattige som følger henne.
Jeanine representerer ordets felleskap og hun har avkledd samfunnsstrukturer som er menneskefiendtlige.
Å slette hennes innlegg  til fordel for kverulerende og polemisk tilspissede debatter som sår splid og alvorlig urolighet her på nettstedet, er menneskestridig.
Redaksjonen er ansvarlig for at enkelte får herse med Jeanine slik vi har sett i denne tråden.
Hvem skal  egentlig anvarliggjøre dem?»

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSOIP

75: «Hun har reist maktkritiske spørsmål i forhold til et system som ikke fungerer.
Det er noe helt annet enn de aggressive og umodne utfallene hun blir utsatt for av sine meddebattanter i denne tråden, og som Helmikstøl lar passere. 
Han lar mobben gå løs på en person som har en alvorlig sykdom, og han sletter hennes langvarige arbeid for fattige – på den samme mobbens befaling.
Det er en sak for Arne Strand.
90: Kamparena for troll som snakker i munnen på hverandre?
«Skal nettstedet være en arena hvor man bryner meninger i en form for verbal kampsport? Jon-Øyvind Storaker skriver også om å samle «poeng» som om det dreide seg om konkurranse. 
Å føre debatt og presentere kritiske analyser, er noe helt annet. Det viser Jeanines omfattende arbeid som har en større mening enn å «bryne» synspunkter mot kranglevorne meningsmotstandere. 
Jeg har tidligere fått forklaring fra Helmikstøl at han ønsker å øke «temperaturen» på debatten.
Det er  vel derfor han tillater at de mannlige debattantene går løs på Jeanine, samtidig som han selv sletter henne.
Det er maktens privilegium som nettredaksjonen nå utøver med et snev av moralsk sadisme.
De har ikke valgt den gode del.
Det er bålets hete kamparena som dyrkes- der troll snakker i munnen på hverandre- ikke opplysningsdokumentet som Jeanine representerer gjennom sin systemkritiske analyse av Nav.»
(SITAT SLUTT)
http://bit.ly/M29kZB

ABABABABABABABABABABABABLIEKRISTINFLOER

Tidligere Navdirektør Tor Johan Saglie og Toril Lien Utvik, ignorerte samtlige og gjentatte  varslinger fra meg:
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu
Herunder viser jeg til debatten tidligere Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Kristin Floer (bildet) startet på Nye Meninger 09.01.2012, hvor jeg gikk inn og spurte om hennes syn på at Navdirektøren hadde bedrevet forskjellsbehandling mellom henne og meg, men hun svarte meg selvsagt aldri:
Arbeid for alle?
Lektor Heidi Stakset oppklarte imidlertid «mysteriet» grundig.
Jeg siterer hennes svar i sin helhet:
Slu strategi
Forskjellsbehandlingen skyldes at Navdirektør Tor Saglie brukte Kristin Floer til å skape mediaoppmerksomhet rundt seg selv og sin etat.
Hun hadde gått ut i mediene, og dermed kunne han følge opp- via mediene.
Omdømme har alt å si.
Når det kommer en til- Jeanine Horntvedt- som også er høyt utdannet- er hun uinteresssant.  
Navdirektøren kan ikke gjøre mediestuntet to ganger.
Kristin Floer ble brukt  for  Navdirektørens omdømme. 
Dette er ledernes- og politikerens taktikk for å holde på makten og posisjonene (…)
http://bit.ly/SoOCe6

?????????????????????????????????????????

(Tilbake til den slettede serien på Nye Meninger):
Kommentarene jeg ba om at måtte bli oversendt meg da jeg ikke hadde lagret disse ble oversett, og lenge sto de heller ikke oppført i kommentarlinjen på profilen min.
Etter flere klager fra meg kom endelig kommentarfeltet opp igjen, og det går nå an å søke etter alle innlegg som ble fjernet (Se både innlegg og kommentarer):
http://nyemeninger.no/jeanine/?replies=true
Krav om gjeninnsetting av serien ble aldri besvart.
En liten del av innleggene som ble slettet, har jeg klart å samle i bloggposter:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHISCOPLABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESAG

Del 1 – Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Del 2 – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Del 3 – Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Del 4 – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Del 5. Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Del 6 – ME og Fibromyalgi
http://bit.ly/xXGryv
Del 7 – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)!
http://bit.ly/vZ5qgK
Del 8: Arbeid og pensjon – Del 1 av 2
http://bit.ly/w3Crqv
Del 9: Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE

ABABABABABABABABABABUNITY

Diplomaters immunitet (Innlegg på Nye Meninger i samme form som jeg alltid har formidlet, men som av en eller annen grunn ikke ha blitt slettet, lik som de fire debattene jeg startet som er linket til under)
http://bit.ly/xn4H46
Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne. (Nye Meninger)
http://bit.ly/MgPRHE
SØKELYS PÅ VALGFLESK (Nye Meninger)
http://bit.ly/NfD2y2
Folkehelseinstituttet: – Denne vaksinen er helt trygg! (Nye Meninger)
http://bit.ly/NLUdJ6
De visste! (Nye Meninger)
http://bit.ly/SQ68X0
Vaksinen mot svineinfluensa, kan smitte deg med Guillian-Barre syndromet
http://bit.ly/KiXtV
Vi opplyses ikke om at de nye lyspærene kan være livsfarlige
http://bit.ly/1UN8x4

HENRIKSTEENREIULFSTEENRAYMONDJOHANSEN

Etter at jeg hadde informert på min FB-side om avisens stengning av debatten 13.06.2012, anførte Henrik Steen:
«Du er særs kverulant? Ikke noe bedre å finne på?»
Og jeg svarte:
En særdeles uventet grov og usann påstand fra en ellers tilsynelatende oppegående mann. Slike falske ulver ønsker jeg ikke å ha på min venneliste.
Hva kan være bakgrunnen for et slikt feigt angrep?:
Henrik Steens far var tidligere Arbeiderpartileder Reiulf Steen som igjen var svigerfar til Raymond Johansen.
Sistnevnte er grundig omtalt i Del 19 i serien som jeg i sin tid oversendte 22. juli-kommisjonen (redigert da selvsagt) «Til de det måtte angå«på side 40 i «Kommandosoldatene» som er stengt, men enda ikke fjernet:
http://bit.ly/LrN3Z8
Og en langt større belysning av maktmenneskenes groteske herjinger med Johansen som en av «hovedpersonene» vises i følgende debatt som jeg startet på Nye Meninger 17.09.2012, hvilket var noe av det siste jeg rakk å publisere før avisen sperret meg på permanent basis:
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende (Utdrag):

STOLTENBERG OG PEDERSENSTOLTENBERG OG JOHANSEN

(…) Statsministeren, Raymond Johansen og flere av våre toppedere skjemmet seg heller aldri for den totale ignoranse som ble utvist det store antall pårørende som hadde mistet sine kjæreste på jord, godt gjemt under det tunge skydekket av mange tillitvekkende og empatiske taler som fulgte etter katastrofen.
– Hvilke følelser, meninger, standpunkt og vanskelige spørsmål mange av de etterlatte satt igjen med, var aldri av relevans for maktens eksklusive velbefinnende og egosentriske, respektløse planer.
Kyniske strategier der fremming av egen agenda var det overordnet mål, ble spikret fra dag en.
Ingen skulle rokke ved maktapparatets beslutninger.
Aller minst de hardest rammede.
Makthaverene var så skråsikre på egen uangripelighet etter å i lang tid ha blitt omfavnet av en ukritisk presse, at det ikke syntes som om de en gang hadde tenkt tanken på at spede røster etterhvert ville kunne reise seg og bli kraftfulle fra de som så grundig og totalt var slått til jorden.
Da Advokat Meling nylig gikk ut offentlig som talsperson for disse, viste Makten sitt sanne ansikt.
De angrep sine egne, og Raymond Johansen var budbringeren: (…)
http://bit.ly/UgkBPg

ABABABABABABABABABABABABABABABABABRKDAGSAVISEN

Seneste dialog mellom Sensurens ivrigste og fremste forkjemper – Stian Bromark i Dagsavisen, og meg:
From: emmali1@msn.com
Sent: Thursday, April 23, 2015 7:02:29 PM
To: nettredaksjonen@dagsavisen.no (nettredaksjonen@dagsavisen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei, jeg har vært bidragsyter hos dere tidligere på Nye Meninger, og har i dag fått gratis tilgang på papir og e-avis hos dere i 14 dager.
Men når jeg trykker på glemt passord etter å ha skrevet min mailadresse: emmali1@msn.com, så kommer kun opp:
404 – Resource not found
Vil gjerne ha en forklaring på dette snarest, og at problemet rettes opp.
Mange takk.
From: Stian Bromark (stian.bromark@dagsavisen.no)
Sent: Friday, April 24, 2015 3:28:16 PM
To: emmali1@msn.com

Hei, du er blokkert fra nyemeninger.no.

Mvh
Stian Bromark
Debatt- og kommentarredaktør
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Friday, April 24, 2015 5:54:22 PM
To: Stian Bromark (stian.bromark@dagsavisen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Javel, jeg mener dere blokkerte meg for over to år siden, er det ikke på tide å oppheve sperringen eller er det slik at jeg er blokkert permanent? Ber i så måte om at du gjør rede for grunnen til sperringen!
Mvh
Jeanine Horntvedt
Men den godeste Bromark hadde vendt det døve øret til… for godt!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETTEDREYER

Jeg siterer i denne forbindelse et relevant utdrag fra en av postene på min blogg, som omhandlet angrepet på avisredaksjonen i Frankrike:
Charlie Hebdo og medias strategiske påvirkning, setter verden i brann!
http://t.co/OTmgelMZOf
Og sjefsredaktør Stian Bromark er virkelig et kapittel for seg, her han fullstendig bagatelliserer de alvorlige krenkelser satiremagasinet har insistert på å begå, fortier selektivt sin viten om dialogen muslimske talspersoner uten hell har forsøkt å fremme tidligere, og planter strategisk sin påstand om at udåden kun ble begått som et av mange «påskudd» ekstremister har for å terrorisere!
Snakk om å fremme muslimhat! (sitat fra art. 09.01.2014):
Frihet, likhet og dårskap
Charlie Hebdo-angrepet var ikke tilfeldig, men samtidig ville gjerningsmennene funnet seg et annet påskudd om bladet ikke hadde eksistert. Som når Breivik på sitt mest forvirrede ramset opp både Kongehuset og Blitz som potensielle mål. Det var ett fett, så lenge det gjorde vondt (sitat slutt)
Mitt tilsvar gjennom Dagsavisens FB-side 10.01.2015:
Jaså, Bromark – Ytringsfrihetens forkjemper!
Det begynner vel å bli et par år siden du sperret meg fra å kommentere på Dagsavisens Nye Meninger på permanent basis?
Jeg får nøye meg med å linke til posten jeg hadde ment å kringkaste bredere, men med deg som portvokter så blir det et uoverstigelig hinder!
(Og underbygger sensuren ved å henvise til tråden jeg startet rett etter terroren 11.juni):
“Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden”
Stian Bromark 11 juni 2012 Kommentar #1124
Stengt tråd
Dagsavisen stenger denne tråden nå, for å rydde opp i usaklige innlegg og fjerne personkarakteristikker (…)
Mvh
Stian Bromark
Debattredaktør
http://bit.ly/1y1oFId
Men opprydningen tok – som vist, aldri plass.
Hele agendaen var uansett å kneble mine ytringer permanent etter at han hadde latt pøbelen gå fritt løs på både meg og en annen kvinnelig debattant i hele 11. samfulle måneder – i stedet for å utestenge disse!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTHU

Her listes opp alle mine 1148 kommentarer på Nye Meninger, og jeg siterer et utdrag fra den siste først, som jeg ble sperret for:
Rettssaken – dag 11 – Skipperen
kl. 10.06
Vitnet: – Det er stort sett bare statsministeren som pleier å ha med seg egne sikkerhetsfolk.
kl. 10.06
Vitnet: – Nei, egentlig ikke, men vi har tenkt på det. Vi har jo halve regjeringen ute på øya hver sommer.
kl. 10.06
Engh: – Du sa at du og Monica hadde snakket om at Utøya kunne være et egnet mål for gisseltaking. Har det bekymret dere?
kl. 10.05
Vitnet: – Ja (…)
kl. 10.04
Vitnet sier at det var rundt fem personer som er lønnet av Utøya AS
Kapteinen fortalte at han og Monica Bøsei har snakket om Utøya som mulig mål for gisselsituasjonen.
De hadde imidlertid tenkt at dette må også myndighetene ha vurdert.
– Halve regjeringen er der ute hver sommer, sier han.
http://nyemeninger.no/jeanine/?replies=true
 ABSTIAN
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere partABABABABABABABABABABABABERKEN” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes (Utdrag):
Først etter 1123 kommentarer i debatten – hvor flere titalls om ikke hundrevis av personangrep går i overnevnte gate, tar debattredaktør Stian Bromark «grep» 11.06.2012!
Han utestenger ikke de trakasserende debattantene, men stenger faktisk hele tråden med «begrunnelsen»:
«Dagsavisen stenger denne tråden nå, for å rydde opp i usaklige innlegg og fjerne personkarakteristikker. Vi oppfordrer alle debattanter til å følge våre retningslinjer for nyemeninger.no»
http://t.co/memEc3wrZ6

ABABABABABABABABABABABABEHETA

Ytterligere knebling av borgermeninger:
17.10.2012 – Meninger-seksjon forsvinner fra ABC Nyheter
Vi i ABC Nyheter har besluttet å legge ned vår «Meninger»-seksjon
Utdrag fra et av svarene  jeg slutter meg til (som jeg hadde lagret, for jeg oppdager nå jeg skriver dette innlegget at avisen har fjernet alle kommentarene!):
«En kan lure på om det foregår en systematisk begrensning av den muligheten «en borger» har for meningsutveksling?
I fjor høst la de ned Aftenposten Debattsentral. Her er ingen debattinnlegg tilgjengelig, selv ikke for forfatteren!
Her har i prinsippet Aftenposten beslaglagt private åndsverk, produsert gjennom mange år.»
http://bit.ly/Ztr38o

ABERVARSOM

Pressestøtte – på tide å sette strek
«Spenningen/avstanden mel­lom hva avi­sene utgir seg for vs. hva de i vir­ke­lig repre­sen­te­rer er for stort.
Bak denne fasade­pynt skju­ler det seg en uvilje mot å ta opp vik­tige sam­funns­tema.
Når redak­sjo­nene sam­ti­dig insis­te­rer på sin betyd­ning for demo­kra­tiet begyn­ner dis­so­nan­sen å bli høy og skjæ­rende. Sta­dig flere er kom­met til mot­satt kon­klu­sjon og les­er­kur­ven er tyde­lig og ikke til å misforstå.
Ikke minst gjel­der det en avis som Dags­avi­sen, som har hatt et sta­dig fal­lende opp­lag.
Menin­gene avi­sene for­fek­ter er til tider som en fin­ger i øyet på leserne.
Like­vel mener avi­sen at deres eksis­tens er nød­ven­dig for den poli­tiske debatt.
Men da begyn­ner Medie-Norge å minne om land­bru­ket: det er blitt en skjer­met næring.
40 mil­lio­ner kro­ner for at Dags­avi­sen skal ha rett til å kring­kaste sine menin­ger til en sta­dig syn­kende leser­skare er ikke spe­si­elt demokratisk.»
Det kan konkluderes med at en rekke momenter fra “Det frie ord” fra 1935 av Arnulf Øverland, i aller høyeste grad er aktuelle enda – hele 80 år etter:
(…) Grunnlovens § 100 lyder så:
Trykkefrihet bør finde sted.
Ingen kan straffes for noget skrift, av hvad indhold det end måtte være, som han har ladt trykke eller utgi, medmindre han forsætligen og åbenbart har enten selv vist, eller tilskyndet andre til ulydighet mot loven, ringeakt mot religionen, sædelighet eller de konstitutionelle makter, motstand mot disses befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende beskyldninger mot nogen.
Frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst anden gjenstand, er enhver tillatt.
Proposisjonen fortolker dette:
“Den ytringsfrihet som tilsikres ved bestemmelsen i § 100, siste punktum, gjelder bare saklige oplysninger og meningssuttalelser, som fremføres på en passende måte og i en sømmmelig tone.”
La oss nu resumere: Vi har ytringsfrihet, men bare for saklige oplysninger som fremføres i en sømmelig tone, og vi må ikke opfordre til ulydighet mot lovene, ringeakt mot religionen, sedeligheten eller de konstitusjonelle makter.
Hvad har vi da lov til?
Vi har lov til å være lydige!
Javel, det vet vi!
Vi har lov til å være sømmelige.
Det kunde vi også tenke oss.
Den slags ytringsfrihet behøver man’ ikke å sikre oss ved noen lov!
At vi har lov til å synge halleluja og Ja, vi elsker dette landet, det vet vi!
Prester og borgerlige politikere og redaktører behøver ingen ytterligere ytringsfrihet.
De har det, de trenger, og mere vil de ikke ha.
Vi vet det.
Og hvis vi bare vil gjenta det bavl, som utgydes daglig i avisene og hver søndag i kirken, så står det oss fritt.
Det er tillatt å opfordre til lydighet mot loven og mynndighetene og til underkastelse under den væbnede makt; det er tillatt å lovprise elendigheten, løgnen og uretten.
Men verge oss mot den, protestere mot den på en slik måte, at det også blir hørt, det har vi ikke lov til (….)
Prate skitt med hverandre på gatehjørnet, det har vi lov til.
Tale sømmelig i forsamlinger, det har vi lov til.
Men den som har et alvorlig ord å si til offentligheten, vil meget snart få erfare, at ordets frihet, som all annen frihet, er en frihet for makthaverne.
For folket er den en illusjon og en løgn.
http://bit.ly/eg2pCa
ANIMAL FARMANIMAL FARMM

For litt mer enn tredve sølvpenger…

http://bit.ly/1NKzaFC
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2015
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: