Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Gapestokken Del 1: Bente Stein Mathisen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABENTE
16.04.2015 – Høyre vil hjelpe uføre – neste år
Høyre vil vente til 2016 med å vurdere behovet for en varig kompensasjonsordning for uføre.
Flere uføre forteller Dagsavisen at de nå sliter økonomisk. Hva er ditt råd til dem?
(Bente Stein Mathisen (bildet), medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité):
Hvis uføre ikke greier å betale regningene sine, er mitt råd at de tar kontakt med Nav og skattemyndighetene for å se om det er gjort noen feil vedrørende det de skal ha utbetalt, og også at de ringer rundt for å få utsatt betalingsfrister (…)
Nav-sjefen fikk sparken av Eriksson fredag fordi Nav ikke gjør en god nok jobb. Har du likevel tillit til at uføre vil få den hjelpen de trenger fra Nav?
Jeg snakker med folk som får god hjelp av Nav. Det er viktig at Nav hjelper uføretrygdede med råd og god veiledning.
http://bit.ly/1Dx7kUd
21.04.2015 – Frekt, skammelig, urimelig
Uføre som taper økonomisk på uførereformen, synes politikerne oppfører seg «skammelig» og «fraskriver seg ansvaret sitt» (…)
Siden uførereformen trådte i kraft 1. januar, har uføre som taper økonomisk på reformen, bombardert stortingspolitikerne med meldinger om dette.
Det har så langt ført til en stortingsdebatt om konsekvensene av reformen i begynnelsen av april, men lite annet (…)
http://bit.ly/1Ddcllq
Et av alle treffende svar til overnevnte art: «Hvis uføre ikke greier å betale regningene sine, er mitt råd at de tar kontakt med Nav og skattemyndighetene for å se om det er gjort noen feil vedrørende det de skal ha utbetalt, og også at de ringer rundt for å få utsatt betalingsfrister, sa Mathisen også da.
Så da mener Mathisen at det neste måned kommer inn ekstra mye penger slik at man kan få betalt regningene man fikk utsatt i tillegg til denne månedens regninger? Eller tror Mathisen at om man får utsatt regningene så er alle problemer løst på mystisk vis?»
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHISCOPL

Mathisen presterer altså å begå følgende uttalelser:
«Hvis uføre ikke greier å betale regningene sine, er mitt råd at de tar kontakt med Nav og skattemyndighetene for å se om det er gjort noen feil vedrørende det de skal ha utbetalt, og også at de ringer rundt for å få utsatt betalingsfrister»
– Og får ellers svar på tiltale i siste art.
Sigmund Skrede fra Fana:
Å anbefale det du gjør til uføre som har kommet opp i noe dere politikere har satt ut i livet, er en stor skam og vitner om dårlig dømmekraft, sier han.
Anne Beth Jacobsen: Dette er det frekkeste jeg har hørt
Skal vi straffes fordi politikerne feiler? Og fordi hun som politiker ikke lenger evner å forstå hvor nedverdigende det er for oss vanlige folk som er så uheldig å bli ufør etter en bilulykke, å bli behandlet slik? (sitat slutt)
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHICSA
Men politikeren evner det!
Det er nettopp det hun gjør, hvilket klart fremgår av hennes frastøtende frekke og grovt forulempende respons uten snev av fornuft og aktuelle løsninger!
Det er imidlertid ingen andre enn seg selv hun ydmyker herunder, men se DET evner hun dog ikke å begripe i sin stupide iver etter å tekkes sin oppdragsgiver!
Mathisens lojalitet ligger helt klart ikke hos den marginale gruppe velgere – oss syke og uføre som ingen sanksjonsmuligheter og rettssikkerhet har!
Den ligger hos partiet, og deres klare føringer om at den svakere part skal fraranes så mye som mulig av de skarve økonomiske midler disse har igjen til rådighet!
For Mathisen biter ikke hånden som mater henne, og det er slett ikke oss Navrammede borgere som besørger hennes velbefinnende! Derfor kan hun sitte der og harselere ved å lire av seg fiktive «løsninger» som selvsagt ikke tjener noen adekvate formål!
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEVEKE
Vi må omgående identifisere og få luket ut typen folkevalgte som posisjonerer seg som SVIKERE mot normal anstendighet og sunn fornuft – disse logrende spyttslikkere av noen intigritetsløse nyttige idioter, som villig vekk formidler Regjeringens absurditeter!
Vi har alle en plikt til å opptre korrekt i våre gebet, politikere ikke minst, siden de forvalter et stort samfunnsansvar der borgerenes ve og vel stort er innbefattet.
Det er den enkelte aktør som både må og skal (iflg. loven) stå inne for sine (u)gjerninger.
Når de det ikke gjør, så blir det relevant å bl.a også granske både bakgrunn og forbindelser.
Og Bente Stein Mathisen er blant annet sykepleier, hvilket fremgår her:
https://snl.no/Bente_Stein_Mathisen
Underlig er det, hvordan flere sykepleiere i fleng som sitter i landets sosialkomite gir en god dags f*en i etikkdelen som ufravikelig skal ligge innbakt i deres gjerning – lik som FrPs Laila Marie Reiertsen, når det kommer til Navrammede borgere!:
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELAIKO
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 5 (vedr. sosialtjenesten i Bydel Nordstrand)
Politikeren: “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett (…)
Jeg sier: For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL…
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUFT
Dette er loven som både Statsministre, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har brutt med på alle måter:
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRYGD

Bt.no 12.04.2015 – Slik gikk det da mor fikk kuttet uføretrygden
Uføretrygdede er ikke parasitter som snylter på de av oss som er så heldige at vi kan jobbe.
(…) Når ministeren så sier til VG at «Den enkelte må i større grad stille seg spørsmålet: Hva kan jeg bidra med selv, slik at jeg får den nødvendige kompetansen til å få fremtidens jobber?», må vi minne om at det for mange ikke er snakk om manglendekompetanse, men manglende helse.
Som arbeids- og sosialminister burde han greie å uttrykke seg på en måte som gir tilkjenne et minimumsnivå av respekt for de uføretrygdede.
Det er vanskelig ikke å tolke «de» som «de trygdede», og det å nyte som å få trygd. Slik setter ministeren likhetstegn mellom trygd og nytelse.
Det er en retorikk som stinker.
En retorikk som mistenkeliggjør alle trygdede.
http://bit.ly/1IcPrjT

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMENGETABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMEN

Et godt svar til overnevnte art: Flemming Mathisen •
Må få lov og si at jeg ikke forstår tankegangen til disse politikerne våre.
Hvordan kan livet til syke mennesker bli bedre av å kutte i trygden deres?
Eller tror de at sykdommen forsvinner som dugg for solen, straks inntekten blir mindre?
Noen synes at 5-600 kroner mindre i mnd ikke er så mye å klage på?
Nei hvis personen hadde hatt en normal inntekt kan kanskje det være korrekt, men når man har en meget liten inntekt fra før og det går så vidt rundt, da er det nesten en katastrofe for mange.
Tror politikere at uføre samler utbetalingene sine i madrassen?
Handler ikke uføre akkurat som andre, bidrar ikke de også til at handelsmannen selger sine varer, og betaler moms og skatt?
Det samme med det aller meste, uføre må bruke sin inntekt som alle andre, og mye av det havner tilbake i statskassen, som moms, avgifter, skatter osv..
Hva skjer med mennesker som får redusert sin inntekt til et nivå som gjør at de ikke kan ta del i vanlige sosiale syssler, slikt som kino, kafé besøk, teater, kanskje en reise i ny og ne?
Hva skjer når de ikke lenger har råd til sunn mat, men må nøye seg med billig og dårlig mat?
Vil ikke alt dette føre til enda mer sykdom, og enda større utgifter til helsesektoren? (…)

PrintPensjonistforbundet 26.03.2015 –

Aleneboende minstepensjonister har så lav inntekt at den ligger under EUs fattigdomsgrensen.

Mange har ikke råd til et varmt måltid hver dag.

Det mener Pensjonistforbundet er uverdig og ber om at regjeringen nå tar et krafttak for aleneboende minstepensjonister.
Minstepensjonen er på 173 204 kroner. EUs fattigdomsgrense for Norge var i 2014 på 216 000 kroner (…)
I 2008 ble det gjort et stort løft for minstepensjonistene, slik at de kom opp på 2 G.
Men siden den gang har gapet mellom lønnsinntekt og minstepensjon økt, år for år.
Det er noen årsaker til dette.
Minstepensjonistene befinner seg ikke i skatteposisjon, og får dermed ikke nyte godt av lettelser i personskatten (.,..)
Å være fattig er helseskadelig (…)
Derfor ber Pensjonistforbundet regjeringen ta krafttaket i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.
http://bit.ly/1dh0v3z

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMENGEHT

BT.no: Marsjen inn i arbeidslivet
Å bruka «trygdebølgja» for å rettferdiggjera velferdskutt, står fram som ein bløff. Fleire er i jobb i Norge enn nokon sinne.
http://bit.ly/1HidD3T
Her øynet Mathisen sin store sjanse – å oppnå anerkjennelse for sin bistand i en «safe» Nav-sak, hvilket gikk ut på å utveksle noen ord med ledelsen!:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABENTE

12.03.2015 – Brukte 60.000 på å ordne opp i Navs tabbe – endelig får hun pengene tilbake
Nav innrømmer å ha gjort feil på feil etter at de feilsendte penger til Marianne Gløersen.
Stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H) fra Asker grep umiddelbart fatt i saken etter Budstikkas omtale i november.
Hun tok den først med til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, som var overrasket over at den ikke var løst.
Han hadde nemlig selv tatt opp Gløersens sak i Stortinget før han ble statsråd.
Eriksson kunne imidlertid gjøre lite. Som statsråd kunne han ikke instruere forvaltningen i enkeltsaker.
Men Mathisen glemte ikke den uheldige kvinnen fra Asker.
For vel en måned siden hadde hun Nav-direktør Joakim Lystad til bords under en middag.
Uken etter våget hun derfor å kontakte Nav-sjefen direkte, for å spørre om han kunne lese gjennom et lite sammendrag av Gløersens historie (…)
http://bit.ly/1EdYdLc
Våget – hun VÅGET, faktisk for h*lvete!
Patetiske journalistf*en!
Dette er forhold som våre folkevalgte PLIKTEEEEEEER å informere ledelsen om, for s*tan!
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKPABABABABABABABABABABABABABABOLT
Klagemulighetene som angivelig eksisterer overfor dyptgripende feil og grovt myndighetsmisbruk begått av forvaltningen, er i store trekk kun et spill for galleriet, og de ansvarlige for at sosialkriminaliteten stadig opprettholdes er seg dette vel bevisst.
Og alle borgere som rammes av ugjerningene, er vel bekjente med at forholdene er «tilrettelagt» slik at ingen reell bistand vil være å oppdrive akutt eller på de neste tre til syv åtte måneder – endog mer – (klagebehandlingstid Fylkesmann/Sivilombud), når katastrofen rammer enslige, par, barnefamilier – kort sagt alle som befinner seg i en livssituasjon som fordrer assistanse på kort eller lengre sikt, og som ved fravær av hjelp erfarer at krisen de er midt inne i blir sterkt forverret med alle de vidtrekkende nedbrytende implikasjoner dette medfører.
Regjeringen – både den sittende og den forrige har aldri lagt to pinner i kors for å rydde opp i overnevnte pandemonium og stille skadevolderene i Nav til ansvar for sine mange forbrytelser i offentlig tjeneste, men flyter bekymringsløst fett på massiv ansvarsfraskrivelse med sine astronomiske lønninger,  formidable gjestebud og uttallige frynsegoder mens de raner den atskillig svakere stilte part – de syke, funksjonshemmede og uføre for nær sagt alt de har!
Og det kan synes som de legger sin ære i og overgå hverandre i «ferdigheter» som tåkelegging og meningsløst pjatt.
Narrene og kujonene med diplomatisk immunitet!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPURSE

Det er et Nav uten regler, med politikere uten moral!
Statsministeren er fullstendig klar over tilstandene, men nedlater seg ikke å gripe fatt i den enorme gjørmepølen av forvaltningskriminalitet som berører så mange borgere her hjemme, når hun kan sole seg i glansen av sine taleskriveres bekymrede utbroderinger om den avstand hun tar fra grusomhetene i andre land, kledd i spesialsydde drakter og ellers stylet for titusenvis av kroner foran hver opptreden!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERNA

Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
http://bit.ly/1ySVWqh
Advokat: Nav-legenes virksomhet – et uverdig narrespill
http://bit.ly/1Cm3vVf
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
http://bit.ly/1BqC0qB

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAABABABABABABABABABABABABABERNA

30.10.2014 – Statsministerens ukjente fortid: Hadde gambisk kjæreste i to år
Erna Solberg på klassetur. Det var nest siste år på ungdomsskolen hun skaffet alkohol til hele klassen.
Selv om den fremtidige toppolitikeren sluttet å kjøpe alkohol på ulovlig vis, skildres hun som en festglad dame som tåler store mengder rødvin.
Det er få som kan drikke henne under bordet. Men noe alkoholproblem vil vel ikke mange påstå at hun har. Hun er bare veldig god til å drikke, sies det.
Ifølge biografien er ikke Norges statsminister en sparsom dame som er opptatt av nøysom pengebruk.
Selv om hun aldri har vært opptatt av å bruke penger på klær og interiør, påpekes det at Erna som ung ble «kvitt pengene like rask som hun fikk dem.
Det bekymret henne ikke, skriver forfatteren (…)
Ifølge boken har Erna Solberg en ubekymret holdning til penger, noe som bl.a. førte til at studielånet «forsvant fort på byens barer og restauranter og var brukt opp før semesteret var slutt.» (…)
Å holde orden og pynte og stelle hjemme – det var ingen prioritet, sies det i boken, som skildrer politiker som aldri har vært opptatt av å ha det ryddig rundt seg – hverken i boligen i Bergen eller i og utenfor den tidligere stortingsleiligheten i Oslo.
Naboene i Hoffsveien i Oslo ble ifølge boken «vant til at det fløt fritt utenfor Ernas dør» og kontoret henne på Stortinget ble omtalt som «et bombet horehus» (…)
http://on-msn.com/1sJ4GVD

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEATABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERICHPOORAlle kan begå feil og ta ubetenksomme avgjørelser i ungdommen, men dog belyser jeg akkurat dette fordi det understøtter at personen som krever at sosialklienter skal leve for 70 kroner dagen ikke har noe som helst mellom ørene, når hun velger å dele ut smuler til massene.

Solberg har hele sitt liv hatt godt med penger mellom hendene og spist og drukket som hun bare har lystet uten å måtte spare og spinke og tenke på morgendagen.
Hun har fått eller kjøpt seg alt hun har hatt lyst på.
Hun har en astronomisk lønn og et vell av frynsegoder.
Men i sin fete selvgodhet, befaler hun maktesløse borgere å leve på og under sultegrensen.
Jeg illustrerer, og Solberg er et så godt eksempel som noen:
Utdrag fra ”Privilegier gir politikerforakt»:
Når sjefgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder, gjør han det etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv (…)
Eksemplet fra «Animal Farm» er hverken nytt eller oppsiktsvekkende.
Herskende klasser, enten de har makt gjennom embeter, politiske valg eller penger, tar seg gjerne privilegier som de ikke unner, eller endog forbyr, andre (…)
http://bit.ly/aSvqIq

ABABABABABABABABABABABABERIKOO

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson – Den uthvilte morgenstrategen!
http://bit.ly/1KljweA
Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
http://bit.ly/1BAtVRq
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
 – hvordan de har dekket over egne fataliteter og projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten:

ABEHAI

23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)

ABABABCOOL

Kronikken er i dag  kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer!
For ti måneder senere – 16.12.2009 kringkastet media denne kuvendingen fra Høybråten:
Dårligere service for brukerne
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.
(…) Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://bit.ly/1p6ij4U

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSOLPPABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSE

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABENDERSENABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMENHABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPOVERTY

Dagsavisen 14.02.2015 – Debatt på Stortinget om tap av trygd – av Tor Sandberg
BLIR HØRT: Uførereformen, som har ført til at mange uføre er blitt fattigere, blir nå gjenstand for en historisk debatt i Stortinget
På slutten av forrige stortingsperiode ble det vedtatt en endring av Stortingets forretningsorden.
Den innebærer at de ulike komiteene på eget initiativ kan reise en sak til debatt i Stortinget.
Nå blir denne retten benyttet for aller første gang, og det av arbeids- og sosialkomiteen.
Vi har fått usedvanlig mange henvendelser fra uføre som forteller at de har kommet dårligere ut økonomisk.
Det var aldri meningen med uførereformen, så nå vil vi til bunns i dette, sier andre nestleder i komiteen, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet (…)
 http://bit.ly/1AjnRJm

ABADAGFAEN

De udugelige – Del 2
Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.
Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:
http://bit.ly/1ras5oh
AErik Bye
Erik Bye om politikere:
“De er folkets tjenere!
De skal stå i givakt!
For oss!
I Demokratiet!
Det er noen av dem som tror at de har blitt HERRER!
Men der tar de faktisk feil!
Fra posten -Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMENABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAELESSMENKO

Vårt Land, Verdidebatt 21.10.014 – Vær så snill, respekter oss, kjære Robert Eriksson
Kjell Aars und svarer:
(…) Vi kan opplyse, forsøke å beskrive sammenhengene og den falske retorikken.
Det å gjøre noe med forholdet tilligger politiske partier eller interesseorganisasjoner, og ikke minst pressen som bør begynne å beskrive sannheten, nemlig at arbeidslinja er en illusjon siden jobbene ikke finnes.
Og ikke minst sette søkelyset på politikerne som bruker disse argumentene kynisk og mot bedre vitende. For hvor er til sist alle arbeidsplassene som skulle muligjøre arbeidslinja ?
Og hvor er de villige arbeidsgiverne ?
Og hvor er den lovgivningen som skulle pålegge arbeidslivet å ta inn yrkeshemmede ?
De finnes knapt, og det sier litt om politikernes kynisme når de anvender ren løgn, og det sier ikke minst noe om deres manglende repekt for de gruppene som rammes av dette skitne spillet (…)
http://bit.ly/1Kklu0m
Om Kjell
Cand.Philol med historie hovedfag, bachelorgrader i religionsvitenskap, medievitenskap og idehistorie, grunnfag i statsvitenskap, praktisk-pedagogisk eksamen. Har også eksamener innenfor moderne politisk teori, etikk, religions-filosofiske emner, kulturvitenskap, antikkens litteratur, britisk og amerikansk kultur og litteratur, sosialantropologi, økonomisk historie og internasjonal politikk. Hadde i sin tid studieopphold ved universitetet i Jerevan og utførte arkivstudier ved Hoover – arkivene ved Stanford i forbindelse med studiene.
Død april 2015.
http://bit.ly/1Dzcgso

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPERTY

Blandede artikler om Nav – Del 1
http://bit.ly/1B9cpQS

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESTOKK

Gapestokken Del 2: Olav Gunnar Ballo (SV – AP)
http://bit.ly/1Ezzi6q
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 26, 2015 av i Politikk med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2015
M T O T F L S
« mar   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: