Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker


 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSOLODet er en himmelvid ubalanse i det å misbruke sin stilling som den sterkere part i offentlig virke helt til det punkt at man bevisst velger å effektuere et avvik med forsett, stikk i strid med lovgivningen og de udiskutable rettigheter til bistand som utledes av denne  – og å være den hjelpe- og rettsløse borger som vitterlig rammes av ugjerningen!
Allikevel er det kun de Navansatte med et stort antall lovbrytere i sin midte og gode samarbeidende kolleger i «klageinstansene» som er beskyttet mot alle eventualiteter via Fagforening og Straffelov:
http://bit.ly/1zhPOa5
De forbrytelser i offentlig tjeneste som her er bevist at er begått med vitende, vilje og absolutt forsett, er i følge lovgivningen pålagt å bemøtes med sanksjoner!
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Sosialtjenesten ved Nav St.Hanshaugen nekter diabetiker hjelp til livsnødvendige medisiner over helgen – fredag 13.03.2015.
MERK: Samtalen med «fagkonsulent for oppfølging» – Line Tunsve starter 1:08:27 minutter inne i opptaket, siden jeg ønsket å belyse det sedvanlige totale fraværet til kontorets vakttelefon av å besvare samtaler over like lang tid:
https://youtu.be/NvNwvw3e7nw
Jeg forventet å motta mitt oppdelte livsopphold den 15 – som vanlig.
Siden 15 nå faller på en søndag, «visste» jeg at det normalt ville bli utbetalt før helgen.
Men det ble det slett ikke!
Jeg forklarer Tunsve – når jeg etterhvert får tak på henne, at de vet jeg er diabetiker, og står nå fullstendig uten mat, penger og medisiner.
Innen 1:20:30 min. inne i samtalen har jeg flere ganger repetert at jeg har vært vant til at pengene kommer inn den 15, og fortsetter nå:
SITAT FRA LYDOPPTAKET:

ABABAYYYYYYABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI

Hva skal jeg gjøre nå jeg står uten penger, mat og medisiner? Det er tre dager til jeg får penger faktisk, og det ANTE ikke jeg så mye jeg har hatt å gjøre med å klage på deres mange fornuftsstridige vedtak – du har ikke fulgt opp brukermedvirkningen på et punkt, disse årene med meg!
Og når jeg snakker til deg så er du så frekk å vri deg unna (jeg hermer etter henne): «Jeg sitter på et annet kontor, det er noen andre som skal ha kontoret» – så – HVA GJØR JEG NÅ!?!
Tunsve responderer – verken mer eller mindre 1:21:01: «Du får penger den 16!»
Jeg: Men hva gjør jeg NÅ? Jeg trenger medisin i dag også – det holder ikke til mandag, og den kommer fra utlandet og er dyr!
Tunsve – fremdeles uten snev av basal fornuft 1:21:22: «Du vil motta penger den 16!»
Jeg: HVA SA DU?
Tunsve: «Du vil motta penger den 16, sier jeg!»

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOCIALOABEBASS

Jeg: Hørte du hva jeg sa til deg nå?  Nå stiller jeg deg et spørsmål, jeg står her i nødsituasjon, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre –  er DET ditt svar til meg?!
Tunsve 1:21:36: «Du vil få pengene»…
Jeg avbryter: JEG ER DIABETIKER, og jeg forventer sier jeg … jeg vet ikke HVOR mange ganger jeg har sagt det nå – HVA I ALL VERDEN ER DET DU HOLDER PÅ MED!?
Hva skal jeg gjøre nå uten penger i helgen, spør jeg –  jeg forventet å få det i dag!?
HELE 16 SEKUNDER VENTER JEG PÅ RESPONS FRA TUNSVE, MEN HUN FORHOLDER SEG  TAUS!

ABABILLABABAYYYYYYYYYYAETISK

Jeg spør henne 1:22:04: Er det «skal vi vente hverandre ut-leken» du holder på med nå?!
Tunsve: «Nei altså jeg HAR ikke noe mer å tilføre enn det jeg har sagt!»
Jeg 1:22:15: Så jeg som diabetiker som da eventuelt har «misforstått det hele» da, som dere ynder å kalle det, jeg skal stå uten mat og penger og medisiner i helgen – jeg har ikke mer diabetesmedisin igjen!…
Tunsve: «Jeg har ikke noe mer å tilføye!»
Jeg: Det synes du er forsvarlig?
Total taushet fra Tunsve igjen!
Jeg repeterer: Mener du at det er forsvarlig – du som saksbehandler ved sosialtjenesten?!
TAUSHET!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESERV

Jeg fortsetter: Din egentlige stillingstittel, hva var det for noe igjen (jeg hadde vitterlig glemt det i farten, så opprørt jeg var – men når jeg sjekker, så er det «Fagansvarlig for oppfølging» – hvilket ansvar hun massakrerer totalt!)
Tunsve: «Jeg har ikke noe mer å uttale meg om! Jeg tenker at denne samtalen er ferdig!»
Jeg forteller henne 1:22:55 at dette klippet vil gå rett til Helsetilsynet, hvorpå hun responderer med en trygghet i stemmen som kun de som sitter inne med internviten om et dyptgripende kameraderi sosialtjenesten og klageinstansene imellom innehar:
«Da kan Helsetilsynet ta kontakt med meg, det går helt fint»!
Jeg responderer i min avmakt, og med vissheten om at jeg på grunn av den fagansvarliges standhaftige nekt av bistand kan risikere å gå i diabeteskoma med – at jeg håper at neste bombe som kommer vil treffe henne, og samtalen avsluttes.

ABAELLOOOOOOOABABAYYYYYYY

Tunsve fremholder altså sin nekt av økonomisk hjelp – selv til medisiner helt uten å gå inn i dialog med meg og diskutere de faktiske forhold, totalt uten annen begrunnelse enn at hun ønsker å avslutte samtalen og at pengene vil komme hele tre dager etter – mandag, selv etter at jeg minner henne om at hun for lengst har mottatt erklæring fra min fastlege der han først konkretiserer:
«Diabetes kan raskt utvikle seg livstruende ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel.»
Så avslutter han, der termen «livstruende» igjen fremheves:
«Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at det finnes en løsning på hennes akutte pengemangel, som vil være helsemessig forsvarlig!
Erklæringen var datert 03.06.2014, og stemlet mottatt av sosialtjenesten dagen etter.
Men denne var radbrukket av Tunsve tidligere, der hun tilfreds benyttet seg av anledningen til å fremme egen svinske agenda.
Til denne legens tydelige tale og min tilleggsmail av 5/6 – 14 med bred redegjørelse for den da oppståtte situasjon som naturlig fulgte etter at jeg var kommet laaaangt på etterskudd med mine andre regninger etter at de nektet meg øk. hjelp til den store veterinærregningen, responderer sosialtjenesten ordrett i sitt avslag av 2014/04552 øverst på side 3 (sitat):
«Du har lagt med legeuttallelse som påpeker at det er viktig for deg med stabil medisinering og kosthold med lavt sukkerinnhold. Sosialtjenesten finner det bekymringsverdig at du velger å prioritere din gjeld isteden å prioriter din helse»!
Les herunder: Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
http://bit.ly/1NOb5KH
OM VETERINÆRREGNINGEN:
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1PbuFBT

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBIKNABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERKNING

Det var slett ikke menneskelig mulig å få saksbehandleren med i noen som helst form for dialog!
Dagen før, hadde jeg til alt overmål skrevet mail til sosialtjenesten der jeg presiserte at jeg forventet livsoppholdet utbetalt før helgen, siden de hadde unlatt å gjøre dette en gang tidligere før en helg.
Tunsve orienterte meg heller ikke om hva jeg var ment å gjøre for å få tak i penger nok til å hente ut medisinene – hvem ellers jeg kunne kontakte!.
Det ble jeg først opplyst om i påfølgende telefonsamtale med Fylkesmannen:
«Sosial vakttjeneste»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABBABABABABABABABABAEPETTER

Etter samtalen med Tunsve ringte jeg Fylkeslege Petter Schou og fikk snakke med assisterende Fylkeslege ved Helseavdelingen – Kristin Lowzow Bentzrød som var svært forståelsesfull og oppegående, og som forklarte meg hvilken avdeling jeg skulle be om å bli satt til etter å ha konstatert:
«Dette er en hastesak»!
Men der svarte de ikke, først etter en lang stund.
Og en mann av de oppsiktsvekkende tungnemme kom i telefonen.
Han fikk tak i Tunsve og ringte meg opp igjen – kun for å gjenta på papegøyerams, Tunsves store utelatelser av nødvendig kontekst!
Hør hva som deretter skjedde når jeg kontaktet Ambulant Akuttjeneste ved legevakten Oslo (tlf: 23 48 70 90)
Først ble jeg nektet bistand i kommende medisinkrise denne fredagen 13.03.2015.
Jeg ble møtt under en hver kritikk, av en helt unik undermåler av rang!
Man hører at jeg etterhvert gir opp, og forlanger å få snakke med annen person:
http://bit.ly/1Emkmac
MERK: Samtalen starter 17.17 min. inne i opptaket, fordi jeg ville bekrefte hvor lang tid det tar før noen der nede tar telefonen:
Deretter ringer Kine ved samme tjeneste meg opp:
http://bit.ly/1Bluk71

ABAVVVVVVVVVVVABAVVVVVVVVVVVVVVABAVVVVVVVVV

La meg supplere med det følgende, for virkelig å illustrere alvoret i saken:
24.09.2006 – Anmeldte sosialkontoret (RB.no)
Om Odd Erik Anderssen (Skårer):
Forrige fredag oppsøkte han sosialkontoret for å søke nødhjelp til mat (…)
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
I et rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet er det slått fast at sosialtjenesten må vurdere søknader om akutt hjelp raskt, helst samme dag.
Dersom søker hevder å være helt uten midler før en helg, må søknaden vurderes med dette utgangspunkt (…)
Samme dag anmeldte advokat Thomas Thorstensen de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
(Jeg tilføyer – lik som meg, og her nektet Nav St.Hanshaugen meg – ikke bare mat, men også livsnødvendige medisiner)!
(Art. forts): Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)
http://bit.ly/1ia4bDb

abagrett

Les mer om Straffeloven, etiske retningslinjer, lydighetsplikt og tjenestepåtale i posten:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»! :
http://bit.ly/1zhPOa5
Og ikke minst om hva en inhabil sjef og derav et helt kontor presterer å avstedkomme, ved sin søplete og skandaløse behandling av borgere:
14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG
Nav St.Hanshaugen 09.07.2013: Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri.
(…) Vi er utrolig sårbare for folk som plutselig kan gå amok inne i lokalene, sier Røeggen.
Det har vært en økning i skarpe hendelser på Nav-kontorene det siste året (…)
http://bit.ly/1oj1bTN

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGENABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABAELLOOOOOOOOOO

No sh*t Scherlock!
MITT NAV YouTube SINGEL. Bengt Ole Nordstrøm:
«Vi har hovedfag i avstengningsteknikk, og vi har utviklet vår egen semantikk (…) Da en bruker kom med kniven og enn annen med gevær, toet alle sine hender – sånt no skjer jo ikke her – men når egenverdet krenkes kan en hver bli desperat, da blir symptombæreren et logisk resultat – «DEN NESTE KOMMER KANSKJE INN MED EN GRANAT»!
http://bit.ly/1F8ZB1m

ABABABABABABABABABABABABABABABABRSTISABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABABABABEADH

Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje:
(…) Sosiallederen kunne heller kalt meg inn på teppet og gitt meg en midt på trynet.
Alvorlighetsgraden av den ageringen hadde faktisk ikke vært i nærheten av det overgrepet han her utsetter meg for, ved å ikke ta min omfattende varsling om grove misligheter i foretaket på alvor, og la meg – som diabetiker gå i flere uker tilsammen helt uten penger, samt overleve flere måneder på minste sosialhjelps norm – 70 kroner dagen.
Dette vil lede til sterk forverring av sykdommer (jeg har også flere) og jeg vil gå mot en alt for tidlig død.
Selvsagt ville et slag i ansiktet ha medført konsekvenser – STORE – for sosiallederen!
Derfor denne monumentalt feige handlingen som han vet at borgeren må slite og kjempe med å forsvare seg mot – samtidig som medisinering av høyt blodtrykk opptrappes og diabetes utvikler seg på bakgrunn av utilstrekkelig forsvarlig kosthold!
Således er ikke Røeggen og kompani annet enn simple mordere i ytterste konsekvens!
http://bit.ly/1zpafCk
Lydopptaket av overnevnte på Youtube:
Slik møtes man når man forsøker å ta rede på hvor man skal henvende seg for å få bytte til en ekstern saksbehandler siden sosialkontoret man tilhører ved Nav St.Hanshaugen er inhabilt!
Samtaler med Fylkesadministrasjonen, 02180, samt Byråd for eldre og sosiale tjenester.
http://bit.ly/1wzslKp
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEFANTA
Lydopptaket er også nedtegnet i følgende post, med svar fra politiker Ivar Johansen:
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Utdrag: Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

Utdrag fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
Ingen tjenester blir bedre enn det den enkelte utøver yter i møtet med brukeren.
Et stort antall klager fra brukere dreier seg om hvordan utøveren har oppført seg overfor den som mottar tjenester.
S. 11 – Føringer for strategien
Det er en grunnleggende verdi at tjenestene skal være preget av respekt for menneskeverdet, omsorg og ansvar for den enkelte uavhengig av alder, kjønn og rase, og uavhengig av sykdom, plager og fase i livsløpet.
Regjeringen setter brukeren og pasienten i sentrum for sin politikk på sosial- og helseområdet.
Kvalitet i prosess og resultat, trygghet, tilgjengelighet, omsorg og respekt i møte med brukeren utgjør sosial- og helsetjenestens kjerneverdier (…)
Det er et krav at sosial- og helsetjenestene utøves i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (…)
S. 37 – Forbedre ledelse og organisasjon
Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar (…)
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav (…)
S. 45 – TIL DEG SOM BRUKER
Det er viktig at du, som bruker, aktivt setter krav og bidrar til å utforme tjenestetilbudet.
Dette kan skje (…) gjennom direkte kontakt med tjenesteyter (…)
Denne strategien legger til rette for at brukernes synspunkter skal få prege tjenestene (…)
http://bit.ly/N2bPzb
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEFORM
Stortinget – Møte torsdag den 7. februar 2008 kl. 10
President: Thorbjørn Jagland
Sak nr. 2
Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånden.
Den norske velferdsstaten bygger på at vi alle har rett til en hjelpende hånd fra samfunnet når vi trenger det (…)
Brukerne og deres behov skal stå i sentrum, ikke diagnoser og rigide regelverksfortolkninger (…)
Storting, statsråd, departement og direktorat har i denne sammenheng bare én hovedoppgave, nemlig å sørge for at brukernes behov er i sentrum og styrende for prioritering både av tid og penger i NAV-systemet (…)
Et dokument med tittelen «Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten» trekker opp hovedretningen for utviklingen i NAV fram mot 2010.
Planen viser med all tydelighet at NAV-ledelsen er den aller første til å understreke hvor viktig det er å være nær og å bruke tid sammen med den enkelte bruker (…)
Den tredje grunnverdien er å være løsningsdyktig sammen med brukeren (…)
Her beskrives noe av hele intensjonen med NAV-reformen, nemlig å sette brukeren i sentrum og samle alle ressurser på ett sted for å gi best mulig og individuelt tilpasset hjelp (…)
http://bit.ly/12TUcXi
http://bit.ly/1KljweA

ABEDIABEt

Justis- og beredskapsdepartementet – Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)
6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar.
Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
http://bit.ly/1hs7hT9
Overnevnte lagrede lov er nå flyttet til dette nettstedet:
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende.
Her kreves det altså i motsetning til første ledd ikke at vedkommende selv har forårsaket den hjelpeløse tilstanden – annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt (…)
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling (…)
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
http://bit.ly/1FxICIm

ABABABABABABASKYTTETDette er langt fra første gang Tunsve og hennes nærmeste overordnede – Seksjonsleder Randi Trøeng – «radarparet» har herjet med meg:

Lydopptak av samtaler med sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen, avslører samkjørt, konsekvent maktmisbruk
http://bit.ly/1EG4AVl
Seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen tilkjennegir overfor meg at de ikke har for vane å rette seg etter forvaltningsloven, og «begrunner» deres stans av løpende ytelse reisepenger til funksjonshemmet seniorinnbygger med:
Lydoopptaket: «Det er kort vei mellom din bolig og vårt kontor»!
http://youtu.be/_Pf_ntQq3YQ
Telefonsamtalen mellom Trøeng og meg og telefonsamtale jeg hadde med annen ansatt, er nedtegnet i første post linket til under.
Det vises også deler av min omfattende varlsing av 09.02.2014 som sosialsjefen ignorerte, og istedet valgte «å komme meg i møte» med et trusselbrev over to måneder senere:
Nav St.Hanshaugen sosial
http://t.co/3poMZUDgVE

ABECTTG

FLERE LYDOPPTAK:
Line Tunsve og hennes angivelige oppfatning av Lov om brukermedirkning
http://bit.ly/1bmftEF
Les herunder posten: Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial (Utdrag):
Jeg spør Tunsve om hvordan hun har tenkt å ivareta brukermedvirkningen med meg, fordi den jo ikke var hensynstatt så langt (…)
Da svarte Tunsve at hun ville gjennomgå klagen av 9/2 og søknaden av 12/2 og kontakte meg «hvis det var noe de lurte på»!
DETTE er altså Tunsves angivelige oppfatning av «BRUKERMEDVIRKNING»!
http://bit.ly/1nu4Tyt
Line Tunsve påstår hun har 14 UKERs behandling av klage på rekvisisjon (men det er ikke annet enn vondt i viljen som ligger bak)!
(Utdrag): Hun sier hun skal bruke inntil 14 uker på å behandle påklaget innvilget ytelse sommersko til diabetiker med lymfødem slik at jeg først vil få svar oppunder jul!
Påklaget, fordi det overhodet ikke lå noen gyldig grunn for å gi meg skoene på rekvisisjon, og påklaget fordi at de hadde påført rekvisisjonen mitt fødselsnummer – hvilket kan gi opptil 3 måneders fengsel. Loven er krystallklar på det punktet, men Tunsve mente at denne ikke gjaldt for dem («de var ueninge i dette») og at Fylkesmannen måtte avgjøre saken!
http://bit.ly/1C2pjEo

ABAVVVVVV

Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering (LYDOPPTAK AV OPPSIKTSVEKKENDE IGNORANSE AV BISTAND, SAMT KYNISK MANIPULERING – FORETATT I DEN HENSIKT Å FORLEDE MEG TIL Å AKSEPTERE UTTALTE AVVIK FRA BÅDE SOSIALTJENESTE OG FYLKESMANN UTEN INNSIGELSER!)
5.40 min. inne i samtalen: Ane Stavrum ved Helse-, sosial og eldreombudet Oslo står fast på at Fylkesmannen er rett instans for å klage når sosialtjenesten nekter å utbetale nødhjelp, selv etter at jeg har tilkjennegitt for henne – først skriftlig per mail der sak er forklart og nå muntlig, at jeg – som diabetiker atter en gang har stått uten mat og penger i to dager og det blir helg – og i februar, hele fem dager!
Men Stavrum bistår slett ikke med sin faglige ekspertise og adgang på ressurser, men velger i stedet å fremheve at når «man» klager på dette igjen (sitat): «så er det ikke så veldig mye mer å hente (hos Fylkesmannen) – selv ikke for diabetikere» (…)
Stavrum står hele veien steilt ved sitt valg av taktikk om å avfeie meg ut fra egne antipatier og omfavne sosialtjenestens tilgang på å utøve konsekvensfrie avvik over en lav sko, og 6:20 responderer hun forsyne meg i samme gate som i minuttet før – at hun har hatt andre saker med diabetikere (sitat): «hvor det også er liksom på 70 kroner dagen – og det har ikke vært en eneste krone ekstra å få fra Fylkesmannen i så måte» !!!
http://bit.ly/1JzOx00
24.03.2014 – Annet opptak med Stavrum der hun igjen konsekvent nekter å bistå meg i forhold til soialtjenesten, og påstår at jeg som er skrivefør, fint kan klare meg selv iht. dette!
Selv om jeg fremhever at sosialtjenesten avslår alt jeg søker om – livsnødvendigheter innbefattet – og leser opp for henne regelverket som tilsier at Ombudet plikter å hjelpe, er hun rask til å finne frem til avsnittet som gir kontrabeskjed – om at det ikke er alle saker Ombudet behøver å gå inn i, og understreker for meg at min sak står for henne som nettopp en slik!
Dypt rystende!:
Ane Stavrum nekter å bistå meg i sak med Nav
http://bit.ly/1Dp8EOT
Hele dokumentaren om Ombudet er vist her:
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj

ABABABABABABABABABABABABIBROMYA

Nav St.Hanshaugen sosial – Min saksbehandler Line Tunsve krever kontoutskrifter for hele året
(Utdrag): Tunsve påla meg å innlevere dokumentene innen tre dager, for hvis ikke, så kunne hun ikke garantere meg at jeg i fremtiden ville motta mine faste månedlige økonomiske ytelser (jeg må søke sosialtjenesten ca. hver 5. måned om økonomiske ytelser i vent på at uføresøknaden min skal bli behandlet på tredje året – og det var dette saken gjaldt).
Tunsve forstod akkurat hvor syk jeg var, for i den tapede telefonsamtalen spurte hun meg rett ut der man kan høre at jeg hostet så jeg holdt på å spy:
«Har du et astmaanfall akkurat nå»?
Jeg holdt på å sette livet til på den lange reisen til banken og opp til kontoret og hjem den dagen!
http://bit.ly/12XV9of
Randi Trøeng krever kontoutskrift for siste 14 dager
http://bit.ly/1N21QGo
TRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22.08.2014
Seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial forhører meg vedr. kontoutskrift fredag 22.08.2014 etter søkt nødhjelp.
Hør spesielt fra 27 min. inne i opptaket.
Jeg påminnet om at jeg hadde bedt om forhøyede minstesatser ut fra mine sykdommer, men Trøeng blåste som vanlig en lang marsj i det.
Til slutt – 28:38 hører man henne innrømme: «DU HAR HELSEPROBLEMER, DU ER DIABETIKER!
Jeg svarer: Men jeg står jo nå som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå – UTEN mat og penger – DET er den faktiske saken i dag!
Og da er det ikke noen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det – da er det å sørge for et forsvarlig livsopphold til diabetiker, og det er ikke 70 kroner dagen!
Men Trøeng overkjører meg totalt, hun gir regelrett f*en i mine vektige argumenter, og overdøver meg konsekvent!  Jeg mottar kun minste nødhjelps satserm totalt uten som helst form for faglig forsvarlig og vettug begrunnelse i bunn! :
http://bit.ly/1FXIYYS
Randi Trøeng – Avslag nødhjelp
http://bit.ly/1qpGpGj
Les herunder postene:
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo nekter ubemidlet diabetiker hjelp, skriver trusselbrev, krever at jeg klager til sosialtjenesten selv, sier «vi går ikke inn i denne saken» – og slenger på røret:
http://t.co/xTZPRPM8fL
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLL

Stortinget – Innst. O. nr.73 (2008–2009)
6. Voldslovbrudd
6.1.13 Forsømmelse av hjelpeplikt
Straffeloven 1902 knesetter en generell hjelpeplikt i tilfeller hvor det foreligger en klar fare for tap av menneskeliv (…)
Straffeloven 1902 statuerer en alminnelig hjelpeplikt ved oppfordring om bistand fra en offentlig tjenestemann.
Straffelovkommisjonen foreslår en bestemmelse i tråd med gjeldende rett som rammer den som unnlater å hjelpe noen som er i livsfare.
Kommisjonen foreslår at bestemmelsen også skal ramme den som unnlater å hjelpe noen som står i fare for å bli påført en betydelig skade på legeme og helse.
http://bit.ly/1AVq8v3
Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Anden Del. Forbrydelser.
22de Kapitel. Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred. § 242 og § 243:
http://bit.ly/1EokrHP

ABABABABABABABABABABOULNERA

Om sosialtjenestens anledning til fritt å utøve skjønn:

Møte med voldsutsatte klienter i NAV
Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingen
Institutt for klinisk medisin
Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO
01.05.2012 Side 6 – 2.6 Yrkesetisk grunnlagsdokument
Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument (FO 2010) har blant annet som målsetting å bidra til å styrke yrkesutøvernes etiske bevissthet og handling og bidra til å sette kritisk søkelys på sosialtjenestene.
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Så selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet er det den enkelte yrkesutøveren som står inne for konsekvensene.
Dokumentet viser til at sosialfaglig arbeid forutsetter evne til faglig og moralsk dømmekraft og utøvelse av skjønn (…)
http://bit.ly/14hd8HS

ABABILLLLLLLLL

Utdrag fra overnevnte dokument:

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010:
Side 5: Likeverd og ikke-diskriminering
Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv (…)
Tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet
Disse menneskelige verdiene ligger til grunn for etablering av en etisk og faglig basert relasjon mellom brukeren/klienten og yrkesutøvere (…)
Varslingsansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere blir gjennom sitt arbeid kjent med en rekke forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper og har et moralsk ansvar for å gjøre disse forholdene kjent.
Yrkesutøveren skal bidra til at forhold som rammer utsatte grupper eller individer, får samfunnsmessig oppmerksomhet (…)
Likhet for loven
Brukernes rettigheter skal ivaretas i all yrkesutøvelse.
Ivaretakelse av rettssikkerheten er en særlig utfordring der den enkelte yrkesutøvers skjønn er bestemmende for hva som gis av ytelser og tjenester.

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Individuelt ansvar
(…) Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.

Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 7 – 3.2 Lojalitet
(…) Sosionomer (…) må ofte velge mellom forskjellige interesser.
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)
S. 8 – 3.4 Myndighet og makt
Helse- og sosialfaglig arbeid innebærer utøvelse av makt, myndighet og sosial kontroll.
(…) Sosionomer (…) har ansvar for å tydeliggjøre og vedkjenne seg maktforholdet i relasjonen med brukeren/klienten.
Yrkesutøverne er satt til å forvalte samfunnets helse- og sosialpolitikk, med de muligheter og begrensinger det kan innebære.
Et eksempel på dette kan være bruk av vilkår for tildeling av økonomisk stønad, som må baseres på en grundig faglig og etisk vurdering og med utgangspunkt i brukerens/klientens selvbestemmelsesrett (…)
Det er en nødvendig del av yrkesutøverens kompetanse å kunne utøve myndighet på en slik måte at den det gjelder ikke føler seg krenket (…)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU

Side 8 – 4.2 Lojalitet
Yrkesutøveren må ha kunnskap om brukere/klienters rettigheter slik at de får den hjelp de har krav på.
Det forutsetter at yrkesutøveren har mot til å si i fra, kan treffe faglige og etiske avgjørelser og stå inne for konsekvensene av disse (…)
Side 9 – 4.3 Varslingsansvar
(…) Sosionomer (…) har et ansvar for å påpeke forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår.
Offentlig ansatte yrkesutøvere har plikt til å varsle ad tjenestevei til de politiske beslutningsorganene (…)
Side 12 – 5.3 Hvem kan klage til yrkesetisk råd
5.3.1 Alle som i møte med barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd.
Dette gjelder også om yrkesutøveren ikke er medlem av FO (…)
5.3.3 Klage kan også fremmes av bruker/klient eller yrkesutøver overfor samfunnsinstitusjoner, for eksempel tjenestesteder (…)
http://bit.ly/1AlPh5C
Svært viktig informasjon om borgerenes rettigheter overfor Nav, og da spesielt sosialtjenesten:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
ABABABABABABABABABABABABABABOLTABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGEN
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (bildet t/h) av 25.04.2014 der han med all tydelighet lar meg forstå at han kun konsentrerer seg om å slå ring rundt sine underordnede i stedet for å behandle den omfattende varslingen som jeg hadde sendt ham over flere måneder, som omhandlet vedvarende og kontinuerlig maktmisbruk fra Randi Trøeng og Line Tunsve.
Der fremgår at både de, han som leder ved dette kontoret, samt de innklagede aktører ved Nav Nordstrand sosial står mannsterke mot meg – varsleren, som kun i ytterste maktesløshet har utgitt etterprøvbart materiale på min blogg om den samkjørte og utstrakte forvaltningskriminalitet som begge kontor ustraffet har effektuert overfor meg gjennom svært mange år! (utdrag):
Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETA

Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
I følge arbeidsmiljøloven § 4-1 pkt 1. skal arbeidsmiløet i virksomheten være fullt ut forsvarlig.
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter (…)
http://bit.ly/1mPFVX4

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBIKNUttalelsene fra sosialsjefen faller hardt på egen urimelighet – og han skyter seg selv i foten uten å nøle, men er for uintelligent til selv å registrere at det er egen fot han treffer i sin iver etter å ramme meg maksimalt!

De forhold jeg har vært tvunget til å leve under – som mottaker av minste sosialhjelps norm på snart 7. året, er så spektakulært groteske at normalt mentalt utrustede mennesker vil oppfatte de monumentale avvikene fra forsvarlig saksbehandling og ivaretakelse av helse som jeg har avslørt på min blogg rimelig kjapt.
Ikke minst har sosialsjefen oppfattet avvikene krystallklart gjennom min pågående varsling.
De forhold som der fremgår er sterkt kritikkverdige, og Røeggen har et udiskutabelt overordnet og lovpålagt ansvar for å holde orden i eget hus – hvilket han dr*ter i!
Hvorfor er det viktig at jeg skal anonymisere de ansvarlige aktører?
Det bør da være en selvfølge at de ønsker å stå inne for hvert ord de har sagt med stolthet, de er da offentlige «tjenestemenn»!
Videre – Hvis de innklagede og politianmeldte aktørene bare har vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk forsvarlig og profesjonell måte som de kan stå inne for med hevet hode – da skal de jo rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem slik at alle kan se hvordan disse møter og behandler sine kunder!
For hvorfor skal det i så måte være feil å kringkaste den kvalitet, omtanke og forsvarlighet som sosialsjefen iht. de beskyttende vinger han holder over skadevolderene må mene at jeg som kunde av Nav blir møtt med?
Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – kanskje alt ikke står så bra til allikevel bak lukkede dører der de har ubegrensede blankofullmakter til å herje vilt med den enslige, eldre, funksjonshemmende og forsvarsløse borger som de bare lyster?!
Navansatte er offentlige tjenestemenn med det ansvar og de lovpålagte plikter som deres gebet fordrer, og deres gjerninger skal derfor både granskes, og tåle offentlighetens lys!
Når de velger å anvende skjønnet til ugunst for borgeren, så er konsekvensene ikke-eksisterende!
Jeg har ikke gjort annet enn å gjengi skadevolderenes ugjerninger korrekt på min blogg godt underbygget av lydopptak, og har overhodet ikke lagt på noe usant eller overdrevet vitnesbyrdene.
Forbrytelsene i offentlig tjeneste er høyst etterprøvbare!
Jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptak sanheten, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar – aktørenes gjøren og laden i offentlig virke, der de opererer i fagorganisert og samlet flokk.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagforeningsbeskyttede kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser, samtidig som de påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!

ABEBDEGT

 Les min varsling om overnevnte forhold her:
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
Til Fylkesmannen – HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp.
Oslo 22.07.2014 – KLAGE PÅ SOSIALTJENESTEN NAV ST.HANSHAUGEN FOR BEVISSTE DRAPSFORSØK GJENTATTE GANGER DETTE ÅRET VED UNNLATELSE AV Å UTBETALE NØDHJELP TIL 52 ÅR GAMMEL DIABETIKER I CA. 33 DAGER TIL SAMMEN, OG ELLERS UTBETALE MEG UFORSVARLIGE MINSTESATSER 70 KRONER DAGEN OVER FLERE MÅNEDER – SELV MED LEGEERKLÆRING PÅ AT DETTE VIL VÆRE LIVSTRUENDE.
http://bit.ly/1GebaUZ
Del 1
Ikke minst, viser jeg til den tapede telefonsamtalen jeg hadde med Røeggen av 08.04.2014 – kun et par uker før han sendte meg trusselbrevet, hvor tydelig fremgår at vi begge var på det rene med at min saksbehandler var Line Tunsve! (…)
I brevet fremgikk tydelig at jeg skulle vite at to Navkontor gikk mannsterke mot meg (…)
Først halvannen måned etter – 6. juni, skriver sosiallederen instillingen til Fylkesmannen som jeg her påklager, der han konsekvent utelater å sitere meg på alle de avvik jeg varslet om 09.02.2014 og endog har politianmeldt!
Essensielt å merke seg, er at han absolutt ikke nevner trusselbrevet han sendte meg i mellomtiden med et pennestrøk, men velger å skjule dette for Fylkesmannen!
http://bit.ly/1vHVQZM
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Lydopptak av samtaler med sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen, avslører samkjørt, konsekvent maktmisbruk
http://bit.ly/1vHE0G5

ABEDIABEt

LYDOPPTAK: Sosialtjenesten Nav Nordstrand nekter diabetiker forsvarlig livsopphold
http://bit.ly/1FXMrGU
Opptaket nedtegnet:
Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende!
http://bit.ly/1afyEQ3
Ifbm. overnevnte opptak og post:
Sosialtjenesten i bydel Nordstrand fortsatte å nekte meg som er diabetiker forsvarlig livsopphold, og lot meg leve 11 dager til på minstesats nødhjelp etter at jeg hadde besvimt og ambulanse kom.
Samtalen er med min saksbehandler Marte Lie Albert.
Fylkesmannen ved rådgiver Rigmor Hartvedt brukte over et år på å besvare klagen, og lot sosialtjenesten selv få pønske ut hvor mye mer de aktet å tilstå meg etter mordforsøket som hun overhodet ikke refset dem for!
Jeg hadde samtidig innklaget sosialtjenesten for gjentatte brudd på taushetsplikt, hvilket Hartvedt forsøkte å få meg til å trekke i samme telefonsamtale som hun kondolerer meg med min mors nylige bortgang.
Hartvedt er klar over at jeg nylig har funnet mamma død i hjemmet, og vi snakker en stund om dette (LYDOPPTAKET 02.04.2013):
http://bit.ly/1zEAvmi
Opptaket nedtegnet:
Klagen til Fylkesmannen 2012 der rådgiver bedyrer at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres mandat å behandle!
http://bit.ly/1F5bzc2
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOS

Les også bakgrunnen for samtalen med Marte Lie Albert og hennes famøse gjentakelser i utbasunering om at de hadde utbetalt meg to husleier og en telefonregning – som om DET på noen måte skulle kunne veie opp for utpiningen av meg som diabetiker, på 70 kroner dagen gjennom en hel måned! Uansett – Hennes nervøse notoriske repetisjon av deres «gavmildhet» i mangel av fornuftige argumenter og lovpålagt dialog, var samtidig tatt fullstendig ut av sin reelle kontekst!:
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
http://t.co/9p5HXIZ6Sd

STEIN LANGELANDOm skjønn, og grundig opplæring av saksbehandlere allerede i år 2006:

Dagensperspektiv.no – Utdrag fra art. i Ledelse AS: Superetat skal helbrede trygdelandet Norge

Navdirektør Tor Saglie:

NAV-rådgiverne må, som allmennlegene, finne seg i å bli observert i konkrete situasjoner.
Hvordan en opptrer og ikke opptrer i forhold til pasienter eller brukere.
Rådgiverne bruker sin egen personlighet i dette møtet, og tilbakemeldinger fra kollegaer på hvordan man faktisk virker på et annet menneske, blir en viktig del av opplæringen.
NAV tar også i bruk både film og e-læring (…)
«Dette skal være en person som har en profesjonell stolthet i å finne gode løsninger for det enkelte mennesket (…)
«Skal vi lykkes i dette arbeidet, må vi se enkeltmenneskets situasjon spesielt (…)
Den nye NAV-rådgiveren skal legge bak seg den strenge regelforvaltningen og bruke mer skjønn (…)
http://bit.ly/18Ltnvu
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZBEGYNNELSEN – MED LYDOPPTAK INKLUDERT:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
I første av to opptak av 19.06.2008 hører man at Hertzberg sier at han har mottatt en mengde dokumentasjon og mail fra meg for å utrede saken så fort som mulig, at han selv har en klar innstilling om hva «de» bør gjøre i saken, men at han først må samtale «med en saksbehandler ved Nav Nordstrand» før han kontakter meg igjen!:
http://bit.ly/1CHBLLt

ABABABABABABAKKEFI

Etterpå skjer dette:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik
http://bit.ly/1EBuUju
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 3.
DD (veileder i annen bydel):
Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger! (…)
http://bit.ly/cvsadn

ABELDEREI

Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid (bildet) ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2
http://bit.ly/1iaDtGA

ABABABABABABABABABABABABERIKOO

Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
Jeg sendte deg full orientering om de massive represalier jeg – som funksjonshemmet borger i behov av Nav sine tjenester erfarte etter å ha offentliggjort forholdene.
Du tiet meg alltid fullstendig i hjel, og min sak ble aldri løftet frem (…)
26.08.2013 – Vi skal røske opp i NAV – Sier Robert Eriksson, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.
«Hver gang jeg tar opp de ulike sakene får jeg beskjed om at: «Man ikke kan gå inn i enkeltsaker».
Men når enkeltmennesker med hver sin skjebne representerer systemsvikt, er spørsmålet:
Hvis vi politikere ikke kan ta tak i disse enkelthendelsene for å røske opp i systemet, hva skal vi da med politikere.»
http://bit.ly/1BrQAMR

SVIKER(E)!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECOWA

14.12.2014: Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!
http://bit.ly/1yRrr1h
Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle:
http://bit.ly/1Ah5CnN
Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
http://bit.ly/1pD9z3j
Utdrag fra posten: Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus:

ABABABABETZER

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
http://bit.ly/1BAtVRq
Neopterin, en markør for monocyttaktivering, er en god prediktor for iskemisk hjertedød hos diabetespasienter. Det viser en studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Stipendiat Inga Vengen og hovedveileder Vibeke Videm. Foto Jørn Ove Sæternes
Aterosklerose er en inflammatorisk prosess, og inflammasjonsmarkører er potensielle prediktorer for iskemisk hjertesykdom.
Personer med diabetes har forhøyet risiko for utvikling av iskemisk hjertesykdom og forskningsgruppen for aterosklerose og inflammasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har undersøkt diabetikere i en studie som er publisert i tidsskriftet Atherosclerosis (1).
– Hypotesen vår er at diabetes og aterosklerose har inflammasjon som felles patologisk mekanisme, slik at det å ha diabetes forverrer den aterosklerotiske prosessen ved å øke inflammasjonen, sier Inga Vengen, som er artikkelens førsteforfatter (…)
http://tidsskriftet.no/article/2088966

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESE

Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått (utdrag):
Fagbevegelsen mente vel etterhvert at de var tvunget til å foreta seg noe – ca. et halvt år etter overnevnte artikkel ble utgitt, og drøye FIRE ÅR etter Sivilombudsmannens klare tale, gikk de bestemt inn for å surre rundt i tåka!
De ivaretok så ingenlunde sine medlemmers interesser på skikkelig måte ved å fremheve Sivilombudsmannens uttalelse – den skjulte de godt, men gikk stort ut i media og lot som om det var DE som plutselig hadde oppfunnet kruttet!
Et renkespill av de mest forkastelige ble iverksatt:
01.12.2010: Vaktbikkje for velferdsstaten (FriFagbevegelse)
«Med dette prosjektet vil FO at medlemmene skal gå sammen om ting de brenner for, avdekke svikt i velferdsstaten og eventuelt sette søkelys på disse svakhetene i media.
Man skal ha stemmer som ikke er redd for å si fra om kritikkverdige forhold (…)
Uansett hvor initiativet kommer fra, må man se positivt på at FO nå lanserer «Uredde stemmer».
Forprosjekter er allerede gjennomført, nå gjelder det at mange lokale røster roper ut når de ser svikt og svakheter ved velferdsstaten.
Sosialarbeidere jobber tross alt med utsatte grupper, og vil ofte være de første til å se mangler og svake sider ved systemet.
Den sosialpolitiske pådriverrollen skal vel egentlig være en integrert del av det å være sosialarbeider.
Det er en del av demokratiet at medarbeidere sier fra når noe er galt i velferdssamfunnet.
La oss håpe at FO lykkes med sitt prosjekt og igjen vil komme på offensiven i rollen som vaktbikkje for velferdsstaten. Brukerne av tjenestene fortjener det.»

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKVISE

12.12.2012 – Etterlyser sterkere stemmer
Konstituert forbundsleder Mimmi Kvisvik innrømmer at de ikke har vært gode nok til å fylle opp den elektroniske verktøykassa.
Hun minnes entusiasmen og trøkket fra da de startet med «Uredde stemmer».
Når jeg ser utover forsamlingen her nå så er det ikke mye trøkk.
Det handler litt om hvordan vi omtaler «Uredde stemmer».
Vi må evaluere strukturen, sier hun (…)
Vi jobber med hvordan vi skal spre erfaringene.
Men det tar noen måneder før alle stillingene er på plass, så vær tålmodige med oss (…)
http://bit.ly/1nWE4DU
Overnevnte er lagret materiale i mine bloggposter som kan leses mer om ved å trykke på linkene både over og under, siden artikkelen i dag er kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer.
Her bekreftes via Fagbevegelsens eget arkiv, at dette ikke går lenger tilbake enn år 2013!:
http://bit.ly/1Gl5Stf
Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå!
Feigheten lenge leve Kvisvik!
Her biter fortiden deg rett i ****!:
http://bit.ly/1nzynKk
Utdrag fa posten – Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav:
«FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis«
Trenger… TRENGER faktisk!
Alt mens hun sitter der så taktisk og ruger i lønn på sentral informasjon som hun selv er i besitter – Det yrkesetiske fagdokumentet som ble utgitt allerede i 2010, samt klageadgangene allmennheten faktisk har, både til Yrkesetisk Råd og til Byrådet! (…)
http://bit.ly/1BqC0qB

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELLING

25.03.2015 – Cato Brunvand Ellingsen melder seg ut av FO.
Flere gjør som ham i protest mot at forbundsleder Mimmi Kvisvik ble gjenvalgt med ultimatum (…)
Håkon Tøfte, medlem i 20 år, begrunner sin utmelding slik: «Jeg kan ikke akseptere en forbundsleder som viser så mangel på respekt for FO-kongressen (…)
Anne Grønnsund har vært tillitsvalgt lokalt og sentralt i FO. Nå er medlemskapet historie.
Det har hele tiden vært avgjørende for meg at FO er et profesjonsforbund. FO har også utviklet en ukultur med utskjelling og utfrysning, sier Grønnsund (…)
http://bit.ly/1DBszZv

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKVISVI

FriFagbevegelse 27.02.2015 – Sosionom-veteran hardt ut mot Kvisvik
Det som ikke er greit det er hvordan Ellen Galaasen skvises ut.
Og her henvender jeg meg direkte til deg, forbundsleder Mimmi Kvisvik.
Ellen er den mest markante skikkelse FO har hatt på mange år i spørsmål som vedrører profesjonenes plass og utvikling. Det trengs i disse tider. De sosialfaglige profesjonene står under press. Det er et press som kommer fra ulike hold og med ulike begrunnelser; legitime og til dels godt begrunnede begrunnelser.
Et profesjonsforbund med troverdighet kan ikke besvare dette med gjentatte selvfølgeligheter.
Tanker og synsmåter må utvikles og videreutvikles. Det trengs kunnskap, innsikt og mot. Lydhørhet, åpenhet og styrke. Det trengs evne til å få oss som medlemmer, men også verden rundt til å tenke én gang til, gå ett skritt lenger, utfordre de allerede gitte oppfatningene.
Dette er Ellen sin styrke. Når jeg ser navnet hennes, skjerpes sansene, og jeg lytter», skriver Aamodt.
http://bit.ly/1IcD1qi
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker

 1. ladypenelope2015
  mars 24, 2015

  Skremmende å lese Jeanine.
  Hvordan i alle dager kan en fraskrive seg fra straffeloven?
  Det er jo helt absurd å kunne si noe slikt bare fordi man jobber i NAV og har en høy stilling.

 2. Lisa Mari
  mars 25, 2015

  Reblogged this on Myblog's Blog.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2015
M T O T F L S
« feb   apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: