Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Lege, om de korrupte rådgivende overleger i Nav


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABBABABABABABABABEPPOCR

 

«Det er min klare oppfatning at ordningen med rådgivende leger lønnet av NAV må opphøre. Vi kan ikke leve med et lukket system, der klare medisinske fakta bevisst mistolkes.»
Sitatet og utdraget er fra fastlege Ole Terland – hans kronikk av 10.10.2008:
En tvilsom stat i staten
Og han fortsetter:
Hvis ikke rådgivende overlege forstår alvorsgraden av osteoporose med beintetthet 5-6 standardavvik under alderslike, så har han nådeløst avslørt seg selv som ytterst inkompetent.
Men så inkompetent er han nok ikke.
Jeg mener at han kynisk utnytter at NAVs ikke-medisinske saksbehandlere ikke klarer å tolke fastlegens legeattest.
Han fører NAVs saksbehandlere bevisst bak lyset.
Fordi han tar mer hensyn til sin arbeidsgiver, der poenget er å innvilge uføretrygd til så få som mulig.
Jeg kjenner ikke et annet ord enn korrupsjon for slik oppførsel (…)
Vi kan ikke leve med et lukket system, der klare medisinske fakta bevisst mistolkes.
Det var sannsynligvis en feil fra det lokale NAV kontor at rådgivende leges klanderverdige atferd ble avslørt for meg (sitat slutt)
LEGEKUNSTENS FAR:
Hippokrates (født 460 f.Kr., død 377 f.Kr.) var en gresk lege. I den hippokratiske ed, som også blir sverget i dag, heter det bl.a.:
«Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.»
http://bit.ly/1JyAQOI

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHIPPO

 

 

 

 

Advokat: Nav-legenes virksomhet – et uverdig narrespill
«I dette dokumentet står det at det er viktig at legens lojalitet ligger hos Nav.»
Intervjuer spør herunder Dr. Terland direkte:
I forhold til legeeden og forpliktelsen man har som lege i forhold til pasient – Hvor står DET i forhold til dette?!
Dr. Terland: Nei det står i strid til legeeden, for vi er forpliktet til å ivareta pasientens helse! (…)
http://bit.ly/1Cm3vVf

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHICC

Dette er loven som både Statsministere, Arbeids- og sosialministere og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og i over et decennium har brutt med på alle måter:
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERROR

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Nettavisen 30.03.215 – Skal få sykmeldte i jobb raskere – NAV ansetter 12-18 leger
«Nav ansetter over påske 12-18 leger i prosjektet som er det første i sitt slag i Norge. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har bedt Nav i Bergen om å gjennomføre prosjektet, skriver Bergens Tidende»

Det er med andre ord Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson som slår til igjen…

http://bit.ly/1CrdcRh

ABABABABABABABABABABABABERIKOO

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson – Den uthvilte morgenstrategen!
http://bit.ly/1KljweA
Ekspertutvalgenes “uhildede” aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABEFANTA

Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
Psykiater Dag Coucheron: Mangler og sprikende konklusjoner i legeerklæringer er årsak til «overprøvinger» av Arbeids- og velferdsdirektoratets overleger.
Dette svarte statsråd Rigmor Aasrud (Ap) på spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp), som ifølge Dagens Medisin ville vite om ministeren vil gjøre noe med at flere fastleger og spesialister blir overprøvd av NAVs leger.
Beskrivelsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er sikkert riktig – kanskje i noen tilfeller. Kanskje i mange.
Men hva med de legeerklæringene som er særs fyldige?
Som ikke mangler ett eneste punkt av spørsmål sentrale myndigheter vil ha svar på?
Det er slike spørsmål mange med meg vil ha belyst til punkt og prikke (…)
Mitt innlegg handlet ikke om mangelfulle legeerklæringer.
Det handlet om at erklæringene ikke er tatt hensyn til.
Og jeg er ikke beroliget av statsrådens svar (…)
http://bit.ly/jsxcKv

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEFEIL

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAERRORE

Professor Knut Fossestøl:
For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler (…)
Skepsisen til de bevilgende myndigheter vilje til å følge opp politiske vedtak med økonomiske ressurser, til profesjonelle beslutningstakeres ønske om å beskytte sin faglige autonomi og til lavt utdannede yrkesutøvernes tendens til å la personlige verdier og hensyn spille en avgjørende rolle utgjør alle viktige begrunnelser for dette rettighetsfokuset (…) 
Det faglige skjønnet standardiseres på ulike måter, og erstattes av et mer eller mindre vilkårlig administrativt skjønn (…)
http://bit.ly/vZ5qgK

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHICHS

 

21.02.2009: Er Nav-reformen et feilgrep?
STEINAR WESTIN
Fastlege og professor i sosialmedisin, NTNU:
I disse dager er det sikkert mange som skulle ønske seg tilbake til det gamle trygdekontoret, det lokale, det med damer bak skranken som kjente deg og ditt lokalsamfunn.
Litt stive og regelstyrte var de kanskje, men de kunne sin trygdelov og de ville oss vel (…)
De måtte ha et nøytralt, men likevel empatisk forhold til pasienten — vi er her for å finne en god løsning, «for deg». Og de måtte ha evnen til å håndtere sånne som meg, fastlege med litt tilleggsutdannelse, som iblant hadde mer sans for mitt medisinske skjønn og det jeg mente var allmenn fornuft enn for strenge og byråkratiske regler (…)
Omtrent alltid har jeg gått fra slike møter med en takknemlighet over at folketrygden finnes, og at disse damene passer på den. Strengt og rettferdig, men noen ganger med melding til meg om at det finnes noe med liten skrift som kan komme pasienten til nytte.
Ikke slik som med forsikringsselskapene, der jeg som lege så ofte opplever at jeg har en motpart som skal spare penger, eller sikre utbytte for aksjonærene, eller hva det nå er som gjør at jeg så ofte opplever at liten skrift benyttes mot pasienten, ikke for.
Slikt skaper tillit (…) Nesten alltid ble det løsninger de kunne leve med.
Det er da vi kommer til Nav-reformen. Om jeg umiddelbart skal bekjenne min største bekymring, er det at de svære omveltningene den krever, kan bidra til å undergrave dette elementet av tillit og lokal forankring.
At den i sin babelske uryddighet kan bidra til et høyere konfliktnivå og svekke befolkningens tillit til at den — til at Nav — vil oss vel.
Og at den dermed kan svekke oppslutningen om selve velferdsstaten som sosial orden (…)
http://bit.ly/1iqTywX

ABABABABABABABABABABABABABABABAABECILS

28.01.2014 – Vold og trusler mot Nav-ansatte doblet på to år
Nav-ansatte meldte i fjor fra om nær dobbelt så mange trusselepisoder som i 2012. Tre ganger så mange sier de er utsatt for fysiske angrep.
«Jeg synes det er interessant at uansett hva vi gjør og holder på med, så ser det ikke ut til at tallene går ned, sier Storvik.»
http://bit.ly/1Dj64FL
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!
INGEN!
http://bit.ly/1zhPOa5
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: