Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!


ABABABABABABABABABABABABABABABABABEFANTA

Youtube opptaket – Slik møtes man når man ringer Nav Fylkesadministrasjon, og Byrådet.
http://t.co/zI74boOJW2
MERK: Bakgrunnen står å lese i forrige post:
Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje
http://bit.ly/1ysB0EZ

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTA

Slik møtes jeg altså når jeg forsøker å ta rede på et relativt enkelt spørsmål om hvor jeg kan henvende meg for å kreve et bytte til ekstern saksbehandler, siden sosialkontoret jeg tilhører ved Nav St.Hanshaugen er inhabilt!
Samtaler med Fylkesadministrasjonen, 02180, samt Byråd for eldre og sosiale tjenester.
Seansen varer i godt over en halv time!
Det hele starter med at en resepsjonist velger å gå kraftig i rette med meg etter at jeg har sukket mens jeg satt i egne tanker og begynte å forklare hvorfor jeg var så oppgitt over at man ikke kom til Navs Fylkesadministrasjon direkte, som jo informasjonssiden forespeilet.
Totalt uprofesjonelt!
Han setter meg til slutt over til damen som han mener at vil være alfa og omega for min henvendelse – en Trude Bengtsson ved Nav Oslo!
Men Trude Bengtsson tar ikke telefonen, og jeg må ringe opp Fylkesadministrasjonen igjen.
Mannen jeg nå får snakke med forsøker å finne ut hva slags type arbeidsoppgaver Bengtsson har, for lettere å kunne sette meg over til en person innenfor samme fagområde.
Men orienteringsfeltet står helt blankt på Bengtsson kan han meddele meg, og vi blir slett ikke klokere.
Og plutselig setter han meg over til noen han ikke har informert om hvem vil være.
Deretter blir det stilt i telefonen! Ikke en lyd.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHATT

Jeg legger på og ringer opp igjen, men det høres ut som om linjen er ødelagt.
Så kommer jeg endelig igjennom, og den som svarer nå, presenterer seg som Fredrik Dahl, samme person jeg snakket med sist.
Jeg går han på klingen om hvem det var han hadde satt meg over til, og han svarer at det var til «en vakttelefon ved bl.a Nav Oslo som var en underavdeling av dem igjen»!
Han leter litt rundt og skal sette meg over enda en gang – og nå spør han om navnet mitt (10:30), «som vi alltid gjør» påstår han, enda han ikke avkrevde dette første gangen han satte meg over.
Men det må da være fullstendig uvedkommende for saken å oppgi mitt navn før personen jeg skal ha tak i selv svarer – om det er Kari Olsen, Bjørn Hansen, Inger Nilsen – hva så? Hva er hensikten? Hvilket formål tjener det? Hva slags dypere innsikt skal dette gi den fremmede før han tar telefonen?
Å hindre uønskede elementer fra å nå gjennom, tipper jeg.
Og summetonen får jeg raskt i øret når han nå setter meg over, etter at jeg har oppgitt navnet.
Så jeg ringer jeg opp igjen, og treffer på den uforskammede mannen jeg pratet med først – «Jan»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABEFANTT

Vi går noen runder igjen på hvorfor jeg ikke blir satt direkte over til Fylkesadministrasjonen, og Jan legger ut i det vide og brede om organiseringen av tjenestene.
Det synes umulig å få penset ham inn på riktig tema igjen, så (15:05 ) hever jeg stemmen et hakk.
Men Jan er inne i en god steam nå og svamler på!
Glemt er angivelig mitt tydelige budskap i første samtale om å bli satt over til ansvarlige for sosialdelen i Fylkesadministrasjonen:
«Ja, og så lenge vi er et sentralbord,  så normalt så vil man da si hva gjelder det – ønsker man kontakt med noen i ledelsen – om et PROSJEKTARBEID – hver sitter nå på fylkene sitt arbeidsområde»!
Jeg ser meg nødt til å påminne ham om tema.
Da sier han at jeg må ringe 02180.
Jeg ringer dit (17:36) min. inne i samtalen.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANT

Etter at jeg atter har presentert mitt tydelige budskap, gir mannen på 02180 meg en leksjon om at Oslo har 15 bydeler, og at jeg må henvende meg til kontoret jeg tilhører!
Så jabber vi en del rundt det, og jeg sier at det er fullstendig uaktuelt, pga inhabiliteten ved kontoret.
Etter mye om og men får jeg vite at rett plass å henvende meg, vil være til Bydelsdirektøren (Ellen Oldereid) eller og byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.
Jeg ber ham sette meg over til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, og han gjør det.
(21:45) hører man at resepsjonisten der sier hun skal sette meg over til Marit Hestad.
Men det var feil.
Inger Elisabeth Salvesenspesialrådgiver for EST tar telefonen.
Denne samtalen var den mest sjokkerende av alle!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTU

 (22:25): Salvesen uttrykker sjokk når hun gjentar etter min forklaring:
«HELE kontoret er inhabilt?!»
Jeg svarer – Ja, både sosialleder, seksjonssjef og saksbehandler!
S: Hvis LEDER er inhabil, så er resten av kontoret det.
Jeg forklarer for henne hele prosessen jeg har vært gjennom, og startet med at tidligere ansatt i Nav «Krikkert» hadde tipset om at Nav Fylkesadmin. var rett vei å gå for denne type saker. (Se hovedinnlegget i denne serien)
http://bit.ly/1ysB0EZ
24:19 orienterer jeg henne om at jeg hadde mottatt trusselbrev fra sosialsjefen etter innsendte klager.
S (forskrekket): AT DU HAR FÅTT TRUSSELBREV TILBAKE?!
Men hun forfølger slett ikke temaet!
24:34 sier hun at de har regler på inhabilitet, de har en type «settekontor» som skal behandle slike saker:
«Vi har satt opp noen regler som vi har samkjørt oss med Nav Oslo, fordi vi synes det er viktig at det er det samme kontoret som er ansvarlig overfor brukerene uansett ikke sant, om det går dette her på kommunal eller statlige tjenester og sånn.»

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEFANTA

 

Jeg konkluderer: Men borgeren kan altså få en saksbehandler ved et settekontor mens han tilhører det samme kontoret?
S: Nei, det blir en enighet mellom de to kontorene om at dette her (inhabilitet) foreligger da, det er VELDIG – veldig sjelden at dette her er tilfellet, slik at jeg kan ikke nå sitte også si noenting om at det PLEIER å være på den og den måten, for dette her – det er svært – SVÆRT sjelden at vi har denne type saker!
Men i utgangspunktet så har vi da et fellesskriv som regulerer ansvaret for brukerene, altså mellom de forskjellige kontorene i Oslo.
Og hvis det da er uenighet eventuelt mellom da to kontorer om hvem som skal ha «det», sååå går i tilfellet de sakene hit til Byrådsavdelingen, men vanligvis så har ikke Byrådsavdelingen noenting med hvilke kontorer som ivaretar de forskjellige brukerene, for det skal bydelene gjøre selv!
(25:50) Da spør jeg Salvesen om det er den inhabile lederen selv som skal velge et settekontor for meg, og gi meg over til en ekstern saksbehandler som han selv velger ut?!
S (26, min. inne i opptaket): Nei, det var ikke det jeg sa.
Hvis det er slik at det er inhabilitet på et kontor, så har man laget et type mønster på hvilket kontor som i tilfelle skal overta i stedet.
Jeg: Og det er DERES oppgave å sette det ut… eller…

ABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTIUY

S: Nei! Dette er regulert – akkurat som man ellers har lover og forskrifter og rundskriver, så har vi en type fellesskriv for bydelene, for Nav-kontorene, som man skal bruke for å sikre at alle brukere har et kontor de skal forholde seg til (…)
Men jeg blir veldig i stuss når du sier det har vært en kommunikasjon mellom deg og leder der, og høres ut som det har kjørt seg fast, for det er bydelen – det er kontoret DER som er ansvarlig for å inngå en avtale med det andre kontoret å finne en løsning!
(Jeg er lamslått og svarer – 27 min. inne i samtalen):
Ja det er jo det jeg sier TIL deg altså – da blir det jo ledere ved kontoret som jeg har klaget på at er  inhabilt som har ansvaret for å finne løsninger med et annet kontor – eller er jeg helt på jordet igjen?
S. sier at hun tror vi snakker litt forbi hverandre og at det ene er at man må få konstatert at kontoret innklaget er inhabilt, hvilket er en juridisk vurdering, men kan inneholde andre argumenter.
Jeg spør hvor jeg primært skal sende klagen.
S: Jeg ville sendt den til Bydelen, da. Bydelsdirektøren er ansvarlig for Bydelens tjenester!

ABELDEREI

Jeg informerer om at direktøren (Oldereid bildet) er politianmeldt av meg fra tidligere. og tilkjennegjør litt av historien (som forøvrig kan leses her (utdrag):
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene Del 2:
Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
Her vises blant annet full mailutveksling mellom meg og Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, som jeg – via de absurde svar hun etterhvert ga meg, kom til å slutte at ble gitt meg fordi Bydelsdirektøren (Ellen Oldereid) evt. satte foten ned hva belysningen av min varsling angikk, som Badea skriftlig hadde lovet meg å ta opp både i utvalg og komite!
http://bit.ly/1iaDtGA

ABABABABABABABABABABABABAABABABABABABELEPHANTHI

Samtalen med Salvesen forts:
(28:15) spør hun meg om jeg kjenner til «dette med Helse- og sosialombud»!
Jeg kan bare le oppgitt og svarer ja – de også sendte meg et truende brev etter min varsling om at de ikke ønsket bistå meg lenger, etter at de flere ganger hadde unnlatt å ivareta mine rettigheter som er eldre og diabetiker med Nav selv etter at jeg i 8 dager sto helt uten penger og mat i strekk.  Jeg sier at hun kan få all dokumentasjon – lydopptakene jeg har gjort med trakasseringen fra ombudet også.
Men selv etter dette vitnesbyrdet som man i mellomtiden hører at Salvesen reagerer på med overraskelse, skyndte hun seg rett og slett å bryte meg av 29 minutter inne i opptaket:

Vi går vanligvis ikke inn i enkeltsaker i det hele tatt! Vi gjør ikke det! Det er IKKE det som er Byrådet sitt ansvar!

– Hvis ikke bydelene blir enige om en ansvarsfordeling, så skjer det at vi får saker hit.
Akkurat som du ringer nå, så skjer det av og til at noen ringer eller sender en henvendelse hit, og da må vi selvfølgelig se på den, men i utgangspunktet så er det ikke – altså enkeltsaker som ligger innunder Byrådsavdelingen, det er det ikke!
Slik at HVIS vi får henvendelser på det, så må vi da se etter igjennom – er dette noe vi da sender ut til Bydelen på nytt, er det noen grunn til at vi skal gå inn og gjøre noenting med det – altså det må man jo se på der og da.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTUIO

Jeg: Men dere tar INGEN enkeltsaker, eller så grove saker som dette som du mener eller uttrykker at du synes det er?
S (29:49): Jeg kan ikke uttrykke meg noe spesielt om det du har (…)
Jeg sier at jeg forstår det, men hvis man – helt hypotetisk antar at det jeg fremlegger er riktig og dere får dokumenter på det, ville dere gått inn i en slik sak da?

S: Det vet jeg ikke!

Salvesen har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette!
TULL! – Det er deres forbannede lovpålagte PLIKT!
Etter å ha rablet og stammet på en stund, klarer Salvesen å ta seg inn, og sier at hun tror at de først ville ha bedt om Bydelens kommentarer på den!
Jeg spør igjen hva jeg skal gjøre for å komme til en EKSTERN saksbehandler utenfor det kontoret jeg tilhører, som er fullstendig uhildet.
S: Du kommer ikke til et annet kontor sånn – når du i utgangspunktet HAR en bydel som er DIN bydel som skal gi deg de tjenestene du har rett til!

ABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANIO

Her forsøkte jeg å opplyse henne om at jeg satt med et dokument foran meg, hvor Hanne Bjurstrøm – vår forrige arbeidsminister hadde skrevet at …
Men da forsto Salvesen at løpet var kjørt og hun vil bli arrestert på sin massive unnfallenhet og beregnende tjenestefeil – så hun skyndte seg kalkulerende å avbryte, og man hører at hun anvender velkjent hersketeknikk for å sette den andre part fullstendig ut  – ved å late som om hun fullstendig har misforstått temaet vi diskuterer (30:45):
Nei! Det som er viktig, er at du bruker de mulighetene du har til for eksempel hvis det går på et enkeltvedtak, at du klager på enkeltvedtaket, at du bruker de mulighetene…
Jeg avbryter forferdet: Nei, nei nei – det her er ikke noe ENKELTVEDTAK, det skjønner jo du også!
Og jeg fortsetter med å lese opp Bjurstrøms presisering!:
«Nav Fylke normalt vil kunne vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret ble opplevd som fastlåst.» – Du kjenner ikke til det?!

ABABABABABABABABABOLO

(Sitatet er hentet her):
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
http://bit.ly/foQ2xP
Samtalen forts (31:10):
S: Nei. Jeg kjenner ikke spesielt til det som du sa her nå!
Jeg forklarer igjen om den halve timen som nesten gikk før jeg ble satt til henne, i prosessen med å finne svar på mitt relativt enkle spørsmål, og kontakten med instansene.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANIUI

S (32:04): Du har Fylkesleddet for Staten som heter Nav Oslo. Men hvis dette eksplisitt er innenfor sosialtjenesten, så ER det ikke Nav Oslo som er ansvarlig for det!
Da spør jeg henne igjen om hvem som vil være øverste myndighet for sosialtjenesten!
(32:30) svarer Salvesen meg at det er bydelsdirektøren i hver enkelt bydel «som er ansvarlig for at sosialtjenesten blir utøvet i bydelen»!
Og så kan du kan si over bydelene, så står blant annet vår byrådsavdeling. Men det er flere byrådsavdelinger som har ansvar for ulike tjenesteområder.
Da konkluderer jeg med at min klage på inhabilitet primært skal gå til Oldereid med en kopi til Byrådsavdelingen som Salvesen hører til, og spør om det vil være riktig fremgangsmåte.
Først svarer Salvesen ja – det kan du godt gjøre, men på mitt spørsmål om dette er «riktig fremgangsmåte», svarer hun meg med et fnys (33):
Det jeg forsøker å si, er at det finnes ikke klare rutiner for «denne type saker» ut over det som jeg har vært inne på. Dette her er ikke noe som …
Jeg: Så borgere som er i behov av Nav sosialdelens tjenester har altså ngen reell rettssikkerhet eller rene rette klare retningslinjer og klageorganer å gå til når det er slik som det er nå…
Salvesen: Jeg ville ikke sagt det på den måten, fordi det er helt åpenbart når du snakker om Ellen Oldereid, så er dette her snakk om Bydel St.Hanshaugen, da er det Bydel St.Hanshaugen som er forpliktet til å så gi deg de tjenestene som du har rett og plikt til og så kunne få.
Jeg gjentar igjen at jeg har politianmeldt Oldereid, men Salvesen fastholder at jeg allikevel skal klage til den politianmeldte og fortsetter:
Du kan også velge om du vil sende noe hit, jeg kan ikke si – altså vi leser alt som kommer hit, men jeg kan ikke si til deg at dette er rette sted, det KAN jeg ikke, fordi at det – vi har vanligvis ikke ansvar for enkeltsaker! Men henvendelser som måtte komme hit, de må vi selvfølgelig se på, og se etter om det er noe vi skal gå inn i eller om vi da sender det ut!

ABABABABABABABABABABABABABABABOHANS

(34:26) Jeg svarer at det skjønner jeg ikke, og kommer inn på politiker Ivar Johansen og hans velkjente blogg.
– Han sa jo at det var Byrådet som sto som øverste ansvarlig hvis ikke bydelene oppfylte sine plikter!
Har han feil, eller hvor… hva…
Total taushet fra Salvesen, og jeg legger til i pausen at han jo har skrevet en blogg om det…
Jeg går inn i min bloggliste og leter etter utsagnet mens jeg ber henne vente litt, og Salvesen sier ikke et pip!
(34:59) får hun imidlertid tilbake munn og mæle, og anvender atter hersketeknikk for å unngå å bli tatt iløgnene hun har servert, hvilket jeg også hadde forventet meg:
S – påtatt muntert: Men det er ikke sikkert at vi kommer så veldig mye lenger akkurat nå 🙂
Jeg derimot lar henne ikke slippe unna, og ber henne vente litt til.

"I think it's time we acknowledged the elephant in the room."

(35:20) leser jeg så opp for henne fra blogginnlegget jeg siktet til:
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
Politiker Ivar Johansen, informerte 26.04.2012 på sin side (han har en stor side, det vet du sikkert på nettet) om at Byrådet SKAL gå inn i enkeltsaker – det har de PLIKT TIL, da det er disse som kan avdekke systematisk systemsvikt – og at Byrådet har en tilsynsplikt!
Så skriver han: 
Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt (…)
Men ut fra det lovpålagte tilsynsansvar, har ikke byråden adgang til å vike unna.
http://bit.ly/1rSWt5a
Salvesen står allikevel fjellstøtt på sitt:
Vet du hva – altså Byrådet går ikke inn – skal ikke gå inn i enkeltsaker!

ABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTIO

Jeg: Men han påstår jo at dere skal – det er jo lovpålagt…
Salvesen avbryter: Tror ikke vi skal komme no lengere inn på denne diskusjonen nå!
Du, forhold deg til …
Jeg: Ja da opplever jo jeg også at du viker unna når jeg…
Men Salvesen forsøker seg på et knep til:
Nå nå blir du… forsvinner her… Men hvert fall så hvis du ønsker å rette en henvendelse hit, så kan du også gjøre det, så får vi se hva vi – hvordan vi tar den opp!
Samtalen avsluttes.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTHU

 

 

 

 

 

 

LITT OM MARIT HESTAD OG INGER ELISABETH SALVESENS TIDLIGERE MERITTER OVERFOR MEG, DER DE BÅDE I ÅR 2008 OG 2012 TOTALIGNORERTE MINE VARSLINGER MED «BEGRUNNELSEN» AT BYRÅDET IKKE STÅR ANSVARLIG FOR SAKER SOM DETTE – UNDERTEGNET BJØRG MAANUM ANDERSSON (bildet):
ABMaanum_andersson.ashx
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://bit.ly/1i4nPTf
Politiker Ivar Johansen svarte meg det følgende 07.01.2015 på mitt spørsmål rundt opptakene som jeg sendte ham i går – vist i første del:
Nav – Sentraladministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje
http://bit.ly/1ysB0EZ
ABABABABABABABABABABABABABABABOHANSIvar Johansen Jeanine Horntvedt Om byrådets overordnede tilsynansvar sier departementet (her eksemplifisert på barnevernet):
«I henhold til kommuneloven § 19 nr 1 kan kommunestyret opprette et kommuneråd som øverste ledelse av kommunens administrasjon. I Oslo kommune er det byrådet som er administrasjonens øverste ledelse.
Byrådet erstatter ordningen med en administrasjonssjef, jf § 19 nr. 2.
Det følger av kommuneloven § 20 nr. 2 at byrådet/kommunerådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»
http://www.ivarjohansen.no/…/4285-tilsyn16052013.html
Når det gjelder settebydel i sak hvor leder av bydelsforvaltningen er inhabil er dette avklart i dette rundskrivet.
Som du vil se er det der besluttet at settebydel for bydel St. Hanshaugen er bydel Sagene.
http://bit.ly/1zS8gku
Mange takk!
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1ltNrrR
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

<div id=»5007530B-191B-4958-B34CD71CE7FFDDA3-2794F937-4849-42C3-BF01093096035BBB»></div>

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: