Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Å ta fra de som har minst – oljebløffen og nedskjæringene


ABABABABABABABABABABOULNERAABABABABAABABABABABABABISK
Fra ”Privilegier gir politikerforakt”:
(…) Når sjefgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder, gjør han det etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv (…)».
Eksemplet fra «Animal Farm» er hverken nytt eller oppsiktsvekkende.
Herskende klasser, enten de har makt gjennom embeter, politiske valg eller penger, tar seg gjerne privilegier som de ikke unner, eller endog forbyr, andre (…)
http://bit.ly/aSvqIq

????????????????????????????????????????????????????

MSN 19.08.2015 – Bare eiendommene kastet av seg: Oljefondet tapte 73 milliarder
«Ifølge Norges Banks nettsider har oljefondet en verdi på 7.180 milliarder kroner per dags dato.»
http://bit.ly/1MCuYZ2
Aftenposten 11.06.2011 – Forbannelsen ved å bli ufør. Av Loyd Henriksen (utdrag)
Hvorfor får ikke uføretrygdede, som maktmennesker, to siders kronikker i de store avisene? Hvorfor blir ikke politikerne grillet av uføretrygdede på TV-kanalene? (…)
Staten sparer altså mye penger på å øke folks fordommer (…) Om staten ville kunne den ha stoppet dette. Den forsøker å få folk til å slutte å røyke. Det er butikk.
I stedet snur den alle rettsprinsipper på hodet.
Ti uskyldige dømmes på grunn av én skyldig istedenfor å la ti skyldige gå fri for at ikke én uskyldig skal bli dømt (…)
Hvordan kan politikere legge ting til rette for uføre, endre det som må endres, når de ikke engang vet hvem som støter dem ut av arbeidslivet?
Det ikke er arbeidslivet, men systemet, Nav, påstår de.

businessman in blue room with doors open

Nav pådytter folk uføretrygd, Nav som fornekter de mest opplagte virkeligheter for at folk ikke skal få uføretrygd.
Hvis målet er å stoppe trygdesvindlere, misbrukere, også de som ser det som en gudstjeneste å snyte vantro for penger, bør politikerne gjøre noe annet enn å plage syke mennesker. De må selv slutte å svindle, inspirere folk med lav moral.
Politikerne bedømmer uføretrygdede ut fra sin egen upålitelighet og løgnaktighet.
Regjeringens forslag til ny uførereform oser derfor av mistillit til uføre (…)
Sto deres klokskap i forhold til deres sluhet, ville alle samfunnets problemer vært løst.
http://bit.ly/1zNPlHq
Sannheten om borgerranet:

ABABABABABABABABABABABABABIMERS

23.12.2014 – Financial Times: Norge best rustet i verden til å takle oljekrisa
Fersk analyse.
Oljeprisen har falt fra sommerens topp på 115 dollar fatet til dagens nivå på omkring 60 dollar. Det får store følger, både for Norge og andre oljeproduserende land og for land som importerer olje.
Norges oljeformue er de siste 15 årene dyttet inn i Statens pensjonsfond – utland, eller oljefondet. Det har i dag en antatt verdi på 6.300 milliarder kroner.
Formuen er en fremtidig pensjonsforsikring, men kan også brukes til å stimulere økonomien i trange tider.
Det gir norske myndigheter stort handlingsrom.
Samtidig viser flere analyser at Norge ikke trenger en oljepris på mer enn 40 dollar fatet – langt under selv dagens relativt lave nivå – for å balansere budsjettet (…)
Helt konkret fører også den sterkt fallende oljeprisen til at Norge taper inntekter.
Dette vil imidlertid ikke merkes på annet enn at oljefondet vokser litt saktere (…)
http://bit.ly/1tIlfsl
Men de tause, feige, unnvikende og kalkulerende, benytter glatt anledningen – som alltid, til å skjære budsjettene til landets ubemidlede borgere ned til beinet!

ABFEIG

Manifest Analyse – Lagret utdrag:
26.03.2010 – På vei inn i et uføre
At folk som har det trangt fra før, skal få enda mindre provoserer mange.
Trykket i LO Aktuelt nr. 6 2010
«Det er lettest å ta fra dem som har minst, de rike (Stein Erik Hagen og co) skaper for mye rabalder.»
«La politikerne leve på uføretrygd et år selv, og komme tilbake til saken etterpå».
«Hva med å kutte i politikernes lønn i stedet?».
ABABABAABABABABABABABABABABABOLE
Utsagnene kommer fra folk i Facebook-gruppen «Nei til kutt i uførepensjonen- den er allerede for lav.»
Den canadiske økonomen John K. Galbraith (1908-2006) sa: «Det er en merkelig idé at de rike arbeider bedre hvis de hele tiden blir rikere, mens de fattige bare arbeider bedre hvis de blir fattigere».
Folk ønsker ikke å bli ufør, og det krever ikke mye kjennskap til NAV for å vite at det ikke er lett å bli det heller.
Når folk lager rabalder mot de varslede kuttene i uføretrygden, slik vi ser både på nettsamfunn og gjennom aksjonen «Forsvar dagens uføretrygd», er det ut fra en ryggmarksrefleks for solidaritet og rettferdighet.
Det er verdt å minne om at det er et politisk valg om man vil spare penger ved å ta fra de som har lite fra før (…)
Standardgapet mellom offentlig og privat sektor økte hvert eneste år i regjeringsperioden 2001–2005.
Høyre-samfunnets Janus-ansikt ble synlig for mange.
Den blå lavskattpolitikken skaper en stadig videre kløft mellom privat rikdom og offentlig fattigdom.
Den skaper et Norge med skinnende nye callsentre og nedlagte eldresentre.

ABABABABABABABABABABABABITICEn

(Jeg tilføyer):
20.10.2011: For tre uker siden skrev Aftenposten Aften at beboerne på Lilleborg sykehjem kastes ut fordi Grünerløkka bydel skal spare. Nå risikerer altså beboerne på Eugene Hanssen Aldershjem å lide samme skjebne fordi bydel St. Hanshaugen også må spare (…) Beboerne tar det veldig tungt. Jeg tror ikke alle vil overleve å bli flyttet, sier bestyrer Marit Haugland. – Dette viser at administrasjonen mangler empati og sympati for de eldre, sier advokat Dag Erlandsen. (…) Bydelsdirektør Tone Frønes medgir at bydelen ikke sparer all verden på å si opp plassene på Eugene Hanssen Aldershjem. – Men alle monner drar. Bydelen har ikke noen annen mulighet, derfor er vi nødt til å gjøre det, sier Frønes.
http://bit.ly/1D3m8yC
ABABABABABABABABABABABABABLYU
Art. forts: Bjarne Håkon Hanssen forsøker å avskaffe fattigdom ved å be sosialklienter «stå opp om morran».
Soria Moria I lovte både «sterk satsing på sosial boligpolitikk» og, mer konkret, «et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger».
Ingen ser noe til verken sterk satsing eller omfattende program.
Det finnes knapt noen boligpolitikk, alt er overlatt til markedet.
Leieprisene i Oslo stiger med 16,4 prosent i 2007 (Dagbladet 30. mai 2008) (…)
Vantro ser kommunepolitikere i hele landet hvordan regjeringens gjerrige budsjetter driver dem tilbake til kuttismen som herjet under Erna Solberg.
Etterslepet i offentlig vedlikehold i den rike oljestaten Norge er nå over 40 milliarder kroner.
Mange spør seg: Hvorfor vi ikke lenger kan ta vare på det vi har bygd opp? Hvordan kan regjeringen la dette skje? (…)
I forkant av budsjettarbeidet for 2011, er alt man hører fra det rødgrønne kollegiet «Innstramming, innstramming innstramming».
Den stadige repetisjonen av budskapet skaper følelsen av at det ikke finnes noe alternativ.
Eller som Margaret Thatcher sa: «There is no alternative.»
Som Victor Norman har påpekt, er dette ikke riktig.
http://bit.ly/1ApUfOT

ABALOCO

24.09.2008 -Svikter morgendagens velferd
I 2001 sa Stortinget at oljeinntektene skulle brukes på samferdsel, skattelettelser og utdanning.
I den perioden som Stoltenberg-regjeringen har sittet, har man brukt 30 milliarder kroner mindre enn det som handlingsregelen skulle tilsi at man brukte innenfor disse tre viktige områdene, sier Finn Bergesen jr, adm. dir. i NHO.
http://bit.ly/hhXEIj
Dagsavisen 10.11.2009: Vi gjorde rett!
«Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) er storfornøyd med Oljefondets resultater. De viser at fondet ble forvaltet rett i 2008, til tross for blodrøde tall den gangen, mener han.
Norge og de fleste andre land har siden høsten 2008 satt i verk omfattende tiltak for å begrense de økonomiske skadevirkningene av finanskrisen. Mange stater er blitt sterkt forgjeldet, mens Norge har forsynt seg langt mer av Oljefondet i 2009 enn den såkalte handlingsregelen forutsetter.
Nå må budsjettpolitikken snart strammes inn for å sikre at staten har nok midler til å løse de påtrengende oppgavene som vi kommer til å stå overfor i årene som kommer (…)
Når regjeringen i kommende fireårsperiode vil bringe den årlige bruken av oljepenger tilbake til ca. 4 % av Oljefondet og når den samtidig vil opprettholde det nåværende skattenivået, blir det helt avgjørende at den lykkes med å få til en mer effektiv offentlig sektor og en langt strengere prioritering av hvilke oppgaver som får statlig finansiering.
Rammen for gjennomføringen av Soria Moria II må være en bærekraftig offentlig økonomi (…)
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article451176.ece
Men Dagsavisen er mestre i å gjøre gamle linker uvirksomme, så derfor linker jeg til innlegget i Bergensavisen med samme heading, men noe annen tekst:
http://bit.ly/1zKoufe

ABALOGN

01.01.2010 – Stoltenbergs nyttårstale: Vi skal leve av hverandre når oljen er slutt
Hvis det utenkelige skulle skje, at vi alle satt oss ned, sluttet å arbeide og bare levde av pensjonsfondet, ville hele formuen være borte på litt over ett år. Det er arbeidet er grunnlaget for vår velferd.
Derfor må vi hele tiden sikre at flest mulig er i arbeid.
Vi skal forsvare sykelønnsordningen, men ikke det høye sykefraværet, sa statsministeren (…)
http://bit.ly/e2F1Pg

ABAHORTA

Så ble forskerene diktert:
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
Det er akkurat blitt 2010. Regjeringen forbereder upopulære tiltak for å få ned sykefraværet.
Til det trenger den faglig ammunisjon som blant annet bekrefter at sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land.
SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose får oppdraget med å lage en rapport.
Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land.
Forskeren skriver at det «fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land …».
Her krever Arbeidsdepartementet at rapporten endres: «Setningen må derfor endres til «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land (…)
http://bit.ly/u5ZzJc
Les videre i posten: Sykefraværet, og apekattenes anklager:
«Oljefondets tap på 70 milliarder kroner på ulovlig spekulasjon er skandalen «alle» vil glemme.»
http://bit.ly/1su1InC

ABABABABASK

04.07.2008: Hever trippellønn
Den fastsatte Stortingslønnen er 654.000. Men så enkelt er det ikke for de parlamentariske lederne.
For i alle partier, med unntak av SV, bevilger stortingsgruppene en ekstra lønn til de parlamentariske lederne på mellom 100.000-330.000 kroner.
Det betyr at Erna Solberg, for eksempel, egentlig har nær én million i Stortingslønn.
Argumentet er at hun har et større arbeidspress enn vanlige Stortingsrepresentanter og bør tjene like mye som en statsråd i regjeringen.
http://www.tv2.no/a/2049884

ABABABABABABABABABABABABENSJON

29.08.2008: Pensjonene verdt millioner
Økonomiekspert har regnet på politikernes pensjonsordninger. Sjekk resultatet:
Sammenligner vi en stortingsrepresentant som er 55 år med en like gammel statsansatt vil ekstraverdien av kort opptjeningstid være verdt 3 millioner kroner for en kvinne og 2,2 millioner for en mann (…)
Det er mer sannsynlig at stortingsrepresentanter vil få en bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet enn at den blir lavere.
Dette får direkte utslag på pensjonen, ettersom denne til enhver tid er på 66 prosent av en stortingsrepresentants lønn.
http://bit.ly/1tZ0hFh

ABABABABABABABABABABABABENSJON

12.01.2009 – Politikerne må droppe skjult lønn:
Så spesielle ordninger har de, at det til og med er et eget kapittel i Lignings-ABC som handler om ligningen av stortingsrepresentantene.
Blant godene de har, er at de – i motsetning til det som er vanlig – både får dekket og slipper å betale skatt av drosjeutgiftene dersom de tar drosje hjem fra Stortinget etter klokken 22.00 (…)
http://bit.ly/VFyfel

ABABABABABABABABABABABABENSJON

21.07.2009 – Politikerne får dobbel diett
Stortingsrepresentantene får utbetalt dobbelt opp med diettpenger hver gang de er på reise. Nå vil SV, Sp og Frp fjerne den gullkantede ordninga.
Den som har tjent mest på ordningen fra januar 2008 og frem til i dag, er SVs parlamentarisk leder, Inge Ryan.
I løpet av sine 96 dager på reise mottok han 34.572 kroner i reisediett.
For de samme dagene som han var på reise, mottok han 15.504 kroner for å spise i Oslo.
Han mottok til sammen 119.474 kroner i diettpenger på halvannet år.
Nå vil Ryan kvitte seg med ordningen (…)
http://bit.ly/1zdyRg7
IMG_7211
Og jeg svarte i sin tid:
Det skulle bare mangle at Ryan tilsynelatende ikke skulle ville “kvitte segmed denne ordningen” nå når dette har blitt avslørt og valget er nærtforestående.
Noe annet ville være det reneste politiske selvmord.
Ryans reise- og diettpenger i løpet av hans 96 reisedager alene, (34.572+15.504) utgjør det TOTALE livsopphold i nær hele 10! måneder for de av oss som ligger på minste sosialhjelpsnorm.
Politikernes “forsvar” til dette, er blant annet at de som nyter godt av ordningen “også arbeider i helgene”!
Det er for sammenlikning 24/7 – hele døgnet – 7 dager i uken, en kjempejobb i form av maksimal stressbelastning og total maktesløshet over å aldri klare å betjene lån, andre regninger, aldri dra på ferie, ikke kunne spise fullverdig næringsrik mat eller kunne kjøpe de medisiner eller følge den diett man er i behov av for at ikke sykdommer skal forverres på skarve 5398,- kr hver måned, for titusenvis av mennesker!
Slikt som dette er nesten ikke mulig å FATTE!

ABABABABABABABABABABABABENSJON

20.10.2011: Toppolitikere kan tjene fett på gullkantet pensjonsordning – som er avviklet
Norske toppolitikere kan fortsatt håve inn hundretusener av kroner på den gullkantede pensjonsordningen – som egentlig er avviklet.
Det har lovavdelingen i Justisdepartementet gitt Stortingets presidentskap klar beskjed om (…I
http://bit.ly/1rvuC6X

ABABABABABABABABABABABABENSJON

20.07.2012 – Pengeregn over Ap, sp og SV-politikere
Ap og SV-politikere får millioner i etterlønn og pensjoner.
De nå avgåtte Ap-politikerne, inkludert deres medhjelpere i SV og Senterpartiet, sitter på gylne fallskjermer etter å ha fullført sin tilmålte tid i maktens korridorer.
Etter åtte rødgrønne år ber nå noen av dem som har vært Norges mektigste menn og kvinner om flere måneders etterlønn mens de ser seg om etter nye jobber.
Statsrådene kan få inntil 298.768 kroner i brutto etterlønn pr. måned.
Dagsavisen har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som bekrefter at seks statsråder har søkt om utvidet etterlønn.
Disse er: (…)
http://bit.ly/1oPI22U

ABABABABABABABABABABABABENSJON

15.10.2012 – Får 12,2 millioner i superbonus
Lønnen til stortingsrepresentanter og statsråder er gode sett i forhold til norsk gjennomsnittslønn på mellom 450.000 og 500.000 kroner (arbeidstaker i heltidsstilling).
En stortingsrepresentant tjener i år 750.900 kroner, en statsråd 1.111.200 kroner, mens statsministeren tjener 1.366.700 kroner.
Men det er på pensjonsområdet at de nevnte politikerne virkelig skiller seg ut fra folk flest (…)
http://www.side2.no/3491773.html

ABABABABABABABABABABABABENSJON

25.05.2013 – Stortingets presidentskap vil gi folkevalgte skattekutt
Stortingets presidentskap mener stortingsrepresentantene bør trekkes mindre i skatt enn andre arbeidstakere.
Av de rundt 10.000 reisene våre folkevalgte har årlig, er rundt 1.200 private reiser for å besøke familien.
Dersom også disse blir ansett for å være yrkesreiser, kan representantene få dekket både reiseutgifter, kost og losji uten at de trenger å skatte av det (…)
http://bit.ly/ZkNEW5

ABALØGNA

28.10.2014 – Erna skrøt på seg støtte fra professor
Det er flere professorer ved NHH som har argumentert for å fjerne formuesskatten, blant andre Trond Olsen, sa statsministeren.
Men den gang ei:
Jeg skjønner ikke hvordan hun kan referere til meg. Jeg har jo aldri uttalt meg om saken. Jeg forstår ikke hvor hun tar dette fra, sier Olsen til VG (…)
Flere ganger har Erna Solberg brukt eksempler og forklaringer for å forsvare skattekuttene, som senere har vist seg ikke å stemme (…)
Tidligere skattepolitisk talsmann, Gunnar Gundersen, bommet grovt da han hevdet at kommunene ikke ville tape én krone dersom skatten ble fjernet (…)
Jeg aner ikke hva som skjedde. Jeg har dummet meg fullstendig ut. Det er flaut, rett og slett, forklarte Gundersen til VG den gang, og la til:
– Jeg hadde ikke drukket (…)
http://bit.ly/1FS9aU5
Litt bakgrunn for pådrivelsen av fjerningen av formueskatten:
ABABABABABBABABABABABABABABRIKHA
13.04.2005 – Dagens Næringsliv
Nå har Norges nest rikeste mann rykket ut med løfter om nye pengegaver til de borgerlige partiene for å balansere gaven fra LO til Ap.
Investor Stein Erik Hagen sier til Aftenposten at han er «nødt til å bidra».
Det vitner nærmest om en rørende omsorg.
Kanskje kan Hagen hjelpe Kjell Magne Bondevik, Per-Kristian Foss og andre av Hagens egne bryllupsgjester med å beholde posisjonene.
Fire nye år med ikke-sosialistisk flertall vil ikke minst Hagen selv tjene på.
Det kan gi ham halvering eller kanskje til og med fjerning av formuesskatten.
Det vil være pen avkastning på noen millioner i valgkampstøtte (…)
http://bit.ly/1BoeyKs

ABABABABABBABABABABABABABABRIKHAABALØGNA

E24 18.12.2012 – Stein Erik Hagen blar opp for Høyre
Stein Erik Hagen blar opp én million kroner for å gjøre Erna Solberg til statsminister etter valget neste år.
http://bit.ly/1DjCLDB

ABECICK

20.09.2014 – Pisken er tilbake i velferdspolitikken
Den nye regjeringen Solberg er i stor grad tilbake til 1993-retorikk, der arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere er det dominerende budskap.
NAV-reformen har preget nyhetsbildet i Norge helt siden opprettelsen i 2006. Alt skulle bli enklere og bedre for brukerne, i stedet går mange historier ut på det motsatte. Hva har gått galt? (…)
Ønske om styring og kontroll er med på å skape et byråkrati som tar ressurser bort fra det kvalitative arbeidet overfor dem som trenger hjelp (…)
Gode intensjoner fins, men det følges ikke opp i praktisk politikk.
Samhandlingsreformen, den nye IA-avtalen, Raskere tilbake-programmet. Ingen av disse er verken planlagt, utarbeidet eller gjennomført med mekanismer som kan virke utjevnende (…)
http://bit.ly/1GRKYBV
Ergoterapeutene 08.10.2014 – Ingen styrking av rehabilitering i statsbudsjettet
«Høyre og Fremskrittpartiets rike onkler får betalt»
Unio har også kommet med sine første generelle kommentarer til budsjettet i dag.
En reduksjon på 0,25 prosentpoeng i formueskattesatsen innebærer en skattelette på 815 000 kroner for hver av de 760 personene med mer enn 100 millioner kroner i nettoformue.
http://bit.ly/1yN9Nx8
ABABABABABABABABABABABABABABELLBildet er hentet her: http://sonitus.no/forskjell-paa-folk/
28.10.2014 – Misnøye hos Sivs egne
Jeg tok konsekvensene av statsbudsjettet og meldte meg ut.
Jeg kan ikke stå inne for de effektene dette statsbudsjettet har på svake grupper.
Bare det å legge fram et sånt budsjett, med en så usosial profil, er etter mitt skjønn skammelig, sier Kokaas (…)
Frp skal være et parti for alle – et parti som tar vare på svake grupper – derfor gjør det stor skade å foreta slike grep.
Det er ikke ordene man har valgt som er problemet, det er handlingen bak og de faktiske forhold. Det skal mye til for å rette det opp, sier han (…)
Man må jo ha tenkt igjennom konsekvensene av hvordan dette virker.
Regjeringen har ikke laget et lekebudsjett.
De har lagt fram et dårlig budsjett, selv om man hadde lagt det fram på en aldri så god måte kommer man ikke fra at det er dårlig.
http://bit.ly/1pTGEav

ABELUE

Johnny (79) til Siv Jensen: – Du har skuffet meg
Det er de eldre som i størst grad svikter Fremskrittspartiet i den dårligste målingen siden 1995.
Ulstein tror at Frp prøver å forklare uførekuttene med at det egentlig er integreringspolitikk, og at det handler om å få særlig innvandrerkvinner ut i arbeid.
Flere av de som TV 2 snakket med på Stovner peker på nettopp kuttene i uføretrygden som årsak til den lave oppslutningen.
– De uføre har veldig lite å hente hos Fremskrittpartiet nå. De vil at alle skal ut i jobb selv om de ikke kan, sier Per Kristian Bysveen (59).
http://bit.ly/179xYdf

ABABABABABABABABABABABABELTEN

SSB-FORSKER STOLTENBERG!
Saken er altså – Vi har altså ikke råd til velferden… angivelig…
Hvilke massive unnlatelser av å legge frem kritisk essensiell informasjon!
Her vises nødvendig bakgrunnsfakta – både om hvorfor det har blitt slik – men også hva realitetene vitterlig dreier seg om per status quo:
http://bit.ly/15OJgfC

ABABABABABABABABRULES

Søkelys på valgflesk
Vi kan snakke om en form for forbrukermakt, men dette er et system der materiell ulikhet, variasjoner i markedsmakt og ulik evne til slagkraftig organisering påvirker utfallet.
Rettighetslovgivning bidrar til å gi grupper og enkeltpersoner større innflytelse og andre muligheter, selv om folkevalgte organer mister flertallsmakt på to nivåer – lokalt gjennom de nasjonale rettighetslovene og nasjonalt gjennom transnasjonal rettighetsfesting.
Lederskapsundersøkelsen viste både at det er betydelig avstand mellom ledere på ulike samfunnsområder og at lederne samlet avviker sterkt fra befolkningen i sosial bakgrunn, kjønn og holdninger.
Mens folkeflertallet vil ha økonomisk utjevning, sosial stabilitet og nasjonal kontroll, vil beslutningselitene ha effektivitet, omstilling og internasjonalisering.
Selv om samfunnslederne danner undergrupper med ulike holdninger, formes det ikke lenger en alternativ elite gjennom arbeiderbevegelsen.
Ledere i Arbeiderpartiet inngår ofte i samme form for elitesirkulasjon som politikere i andre partier, med pendling mellom politikk, næringslivsledelse, informasjons- og lobbyvirksomhet.
Slik elitesirkulasjon har økt med «selskapiseringen» – fristilling og markedsretting – av offentlige verk.

aba

I næringslivet finner vi tette nettverk i form av overlappende styreverv, der nære bekjente gir generøse lederlønninger og opsjonsavtaler til hverandre.
Den norske modellen i engasjementspolitikken – nasjonalkorporatismen – er kjennetegnet av utbredt elitesirkulasjon mellom politikk, byråkrati, forskning og frivillige organisasjoner.
Makt utøves av personer.
Elitesirkulasjon og nettverk av beslutningstakere er institusjonalisering av personlig makt, med økte muligheter for gjensidige tjenester (…)
http://bit.ly/1Aq6gnp

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABRAKRA

Hege Ulstein 04.01.2015 – Forskriftsmessig
Sommeren 2008 begynte en liten, lukket krets i Frp arbeidet med en plan for hvordan partiet i en eventuell mindretallsregjering kunne få gjennomslag for saker uten Stortingets samtykke.
Partiets fraksjoner henvendte seg til flere departementer og ba om en oversikt over hvilke forskrifter en regjering kunne endre uten å be Stortinget om tillatelse (…)
http://bit.ly/1Bl7655
Pål Steigan 19.01.2014 – Det norske Kartellpartiet
Mair peker på at den politiske eliten har løst sitt eget problem når det gjelder å gjennomføre mange upopulære tiltak, og det er ved åoverføre makt og myndighet til EU-kommisjonen.
Kommisjonen er ikke valgt av noen og opptrer som en junta som trer tusentalls av politiske beslutinger ned over medlemslandas velgere, uten at det foregår noen form for politisk debatt eller vedtak.
Beslutninger som får stor virkning på folks liv tas av et ansiktsløst byråkrati, som ikke kan motsies og ikke stilles til ansvar.
Det gjør at de nasjonale politiske eliten kan late som om de ikke har noe ansvar for dette og vise til direktivene til en form for naturlover man bare har å forholde seg til (…)
http://bit.ly/1xx7hLd
JEG HAR FÅTT BEKREFTET AT FRAKSJONEN I FRP I 2012 og 2013 (MEN KANSKJE OGSÅ TIDLIGERE), BESTOD AV:
Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen.
Les:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 3
http://bit.ly/1DjFvRc

ABABABABABABABABABABABABABABECTION

Professor Rune J. Sørensen, Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI. Leder for demokratifinansieringsutvalget.
27.04.2005 – Pengegaver til partiene
Særlig kan statlig partistøtte bli et problem hvis store partier utformer en støtteordning som gjør det vanskelig for små partier og nykommere å gjøre seg gjeldende.
Internasjonalt omtales dette som kartellpartiet (…)
http://bit.ly/1BodRkz
Dagbladet 29.08.2006 – Sjekk hvem partiene er i lomma på
http://bit.ly/1HhZXnT
Nettavisen 24.08.2005 – LO kjøper innflytelse
http://bit.ly/175HmhX
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/hwKs7V
POLITIKERE – KUTT I DERES EGNE LØNNINGER! DERE HAR MER ENN NOK FRA FØR, OG DE VANSKELIGST STILTE AV OSS, KJEMPER HVER DAG FLERE GANGER HARDERE PÅ ALLE OMRÅDER ENN DERE NOENSINNE HAR GJORT ELLER VIL GJØRE, PÅ GRUNN AV DERES KALKULERENDE UNNFALLENHET OG EGOISME!

???????????????????????????????????????????????????

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: