Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tjenestedirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud, kjenner seg aldri igjen!


 

ABABABABCAMPMine svar til artikkelen – Blir sykere av NAV:
25.02.2014 skrev jeg blogginnlegget – Vanlig kost for Navansatte (utdrag):
Hvem er menneskene som står bak denne voldsomme økningen av trusler, og ikke minst – hva er det som driver dem til det, blir betimelige spørsmål.
Jeg tør påstå at denne horrible realitet som aldri har vært belyst eller debattert i «meningsbærende medier», bunner i en fatal misoppfatning om at ved å tie ihjel alle lov- etikk og regelbrudd som Navansatte begår, så vil de være bedre beskyttet!
Det er en generaltabbe som vil komme til å koste flere av dem liv/og eller helse i tiden fremover.
Noen rederlige og faglig dyktige ansatte vil kunne bli lidende for uegnede kollegers opptreden, og i verste fall bli tilfeldige ofre for en potensiell gjerningsmann som mener at nok er nok (…)
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet! (…)
http://bit.ly/1o4hvbH
Under tre uker etter at jeg sendte Eriksson overnevnte mail – selvsagt uten å motta respons overhodet, skjedde denne dypt rystende tragedien:
14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG

ABAHARDLOOK

30.05.2014 skrev jeg:
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»? (…)
http://bit.ly/1pD9z3j

ABABRUTER

Fem år tidligere – 13.09.2009, skrev jeg:
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
(Utdrag): Aftenposten og Åmås oppfordrer varslere til å stå frem, men knebler deretter de individer som (allerede hardt rammet)- helt alene, fortvilte, og uten støtte fra et helt batteri av kolleger, rådgivere og advokater, våger å fortelle sine historier.
Dette, ved hjelp av sin eksklusive forvaltning av retten til plutselig å velge å stanse avsløringene hvis disse ikke passer inn i det medieskapte ”virkelighetsbildet” og når avisen finner det for godt etter egen målestokk. Begrunnelsene vil ikke være så alt for nøye utarbeidet: (…)
http://bit.ly/1I9KNm9
Men en samlet presse har tiet all min formidling konsekvent i hjel, lik som de har gjort med alle henvendelser fra meg de siste 7 årene.
Det er andre som skal slippe til –  de som vitner om det samme som jeg i årevis har belyst, men som har «et navn og/eller posisjon med tyngde bak» og denne gang – ikke en person som er i ferd med å dø av mangeårige represalier fra etaten etter straks 7 år på minste sosialhjelps norm med alvorlig sykdom i bunn.

ABABABABARACRAT

Ytterst sjelden kringkastes innsideavsløringer fra oss borgere som selv har følt Navs vrede på kroppen etter vår varsling må vite.
Og slett ikke i en utstrekning som min, der bevisene er festet til tape, og således ugjendrivelige:
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube
http://bit.ly/1ux6Zlm
Men uansett – nå har endelig har snøballen begynt å rulle, og bladet er atter en gang tatt fra munnen.
Denne gang i form av en bok fra en Nav-ansatt som ønsker å være anonym i frykt for represalier fra arbeidsgiveren Nav:

ABAVVVVVVVVVVVVVVVV

05.12.2014 – Blir sykere av NAV
«Nav-ansatte tør ikke kritisere sine ledere», «Nav gjør mange brukere sykere», «saksbehandlere bør gjøres ansvarlige for sine saksbehandlingsfeil» og «Nav skylder på brukerne, men har ofte mye av skylden selv», er noen av påstandene i boka.
http://bit.ly/1tYyWwt
Nav knebler pressen etter bokutgivelsen «NAV – fra innsiden»?
http://bit.ly/1LmQ4Z0
Og jeg undrer – Kan denne anonyme ansatte være «Justice1» mon tro, som like anonym i 2006/07 avslørte etatens giftige gjøren og laden fra innsiden – hvor han kun røpet at han tidligere var ansatt i Aetat?:
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
(Utdrag fra et annet sted i posten):
En helvetes jobb
Milliontap, omorganiseringer og rot har ført Aetat inn i en kollektiv depresjon.
Drapstruslene har haglet og ansatte har gått (…)
20. september 2000 avslørte VG at Aetat hadde tatt æren for langt flere jobbformidlinger enn de som faktisk hadde funnet sted.
Aetat hadde bedrevet systematisk juks.
http://bit.ly/rZ3Whq
Akk – nøyaktig slik som etaten med nytt navn alltid har stevnet på helt frem til i dag!

ABAGALH

Og hva understøtter vel ikke bokforfatterens påstander bedre enn nettopp denne avsløringen:
13.10.2010: (…) På en ledersamling en knapp uke før Joakim Lystad overtok ansvaret for gigantetaten, ble fylkesledere og andre NAV-topper presentert «Seks grunnleggende prinsipper for samhandlingen med Riksrevisjonen».
ABC Nyheter har mottatt en kopi av denne presentasjonen.
Og under punktet «Saklighet» står formuleringen NAV-ansatte føler knebler dem:
«Å benytte anledningen til å diskutere egen arbeidssituasjon eller beslutninger tatt av nivåer høyere i Arbeids- og velferdsetaten eller i departementet må ikke forekomme (…)
Hos ansvarlig statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) nekter man å kommentere saken offentlig (…)
http://bit.ly/1j4BUjA

24934_350025706991_584286991_4245575_7899449_n

Her er mine svar til dagens artikkel av 05.12.2014 som blant annet kunne meddele at Bjørn Gudbjørgsrud ikke kjente seg igjen i bokforfatterens kritikk:
Så Gudbjørgsrud kjenner seg angivelig ikke igjen!
Dette er standardfrasen og manipuleringen som talerøret for den avviksfremmende etaten alltid drar overfor berettiget kritikk som han vet at de aldri vil kunne imøtegå med noen etterprøvbar tyngde!
For materialet som nå blir utgitt i bokform, avviker ikke en tomme i sitt innhold fra den massive og berettigede kritikk som allerede er lekket gjennom pressen i flere år.
Sporadisk og fragmentert dog, siden media kun slipper til orde borgere med «rett status» slik som Den alvorlig syke trygderettsavdokat Anders Andersens møte med NAV – Kommentar:
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Sosionom Heidi Follett var også en av de som kunne avsløre Navs heslige vrengebilde, og vant NRK Ytrings konkurranse 24.04.2013 med sin kronikk: «Dumskapens system» der hun blant annet bekjente:
«Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag.
Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt.
Jeg har vært med på det. Jeg har sett deg vri deg i stolen når jeg trår over grensen for allmenn folkeskikk (…)
Mine kommentarer til kronikken og utdrag fra de mange tilbakemeldinger jeg har fått for mine avsløringer av Navsystemet gjennom 7 år, står å lese i posten:
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende:
http://bit.ly/10HWWes

ABABAYYYYYY

09.05.2013 i artikkelen «Varslere blir sett på som illojale», gikk Gudbjørgsrud også ut og bagatelliserte forholdene i velkjent stil:
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, har tidligere avvist kritikken som kommer frem i Folletts kronikk.
NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere (…)
http://bit.ly/10DNhkm
Og det er uten tvil det tryggeste for hyklerene  i Nav.
For det ville medføre pandemoniske konsekvenser om bevismaterialet ble utredet av eksterne uhildede aktører og skadevolderene i Nav ble stilt til veggs.
Glasshuset ville knuses, flere ledere på alle nivå ville måtte ta sin hatt å gå, og i første rekke Gudbjørgsrud.
Det sier seg selv at Lystad også måtte bli erstattet!

ABABABABABABABABJORN

Derfor lirer direktøren av seg patetiske flosker for å redde eget og kameratgjengens feige skinn, og lar seg ikke affektere av det faktum at alle Navrammede via denne form for hersketeknikk atter en gang overlates til oss selv og kampen mot vindmøller mens helse, liv og fremtid går tapt.
Og nettopp derfor er Gudbjørgsruds kalde kjappe ansvarsfraskrivelse helt forkastelig.
Han vet utmerket godt hva som foregår, og er godt oppdatert på forholdene av den enkle grunn at han både er lesefør, og «den innerste sirkels» primus motor!
Allikevel velger han å stikke alt under en stol og stevne samvittighetsløst på, uten å bekymre seg for de fatale konsekvenser som rammer mennesker som blir destruert av et utilnærmelig og trakasserende Nav.
For han vet at denne stormen vil blåse av. Det gjør den alltid. Korrupte makttopper besørger det!
Avsløringer som dette dukker opp med jevne mellomrom uten at media følger opp og går Nav og poolitikere på klingen helt til påkrevde endringer tar plass.
Utdrag fra de splitter pine rablende gale narsissisters høyborg:
Fast og langvarig praksis i Nav
25.03.2014 – Nav tapte i retten, men fortsetter som før
«Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen»
http://bit.ly/NOzeYX

ABABABAPERLES

Magasinet Velferd hadde allerede i 2009 nr. 8, følgende og avsløre fra innsiden av etaten via en leder i Nav:
Lydighetskultur i Nav (og jeg siterer et lengre utdrag, fordi den ikke er å finne med søkermonitorer mer):
Ansatte som sier ifra om tingenes tilstand blir tiet i hjel.
Heller ikke fagforeninger blir hørt.
NAVs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.
Denne ukulturen har en stor del av skylda for at NAV-reformen er i krise, sier NAV-ansatte.

AABABABERLES

Kritikk ties i hjel:
I samtaler med flere NAV-ansatte, som alle vil være anonyme, får Velferd høre om en lydighetskultur og en topptung ledelse som skaper stor frustrasjon blant de ansatte:
Jeg ble tiet i hjel da jeg forsøkte å ta opp ting.
Jeg satt selv i en lederstilling.
Men mine ledere svarte rett og slett ikke på mine henvendelser, forteller en tidligere NAV-leder.
Vedkommende forteller om en favoriseringskultur, der medarbeidere rangeres som gode og dårlige.
Det gjør noe med mennesker, de reduseres, det går på selvtilliten løs, sier han.
Vedkommende orker ikke lenger en lederjobb, fordi han opplever at han ikke kan ta ansvar for sine ansatte lenger.
Han beskriver bruk av gammeldags ledelsesfilosofi, som bygger på skremselsteknikker i stedet for å tro på det gode i mennesket.
Folk er redde for å prate fordi du blir tatt så hardt.
Denne kulturen er ødeleggende for at NAV kan gjøre en god jobb, sier han.
http://bit.ly/flymh8

ABABABAHEDED

16.10.2011 slapp også flere navansatte til i Aftenposten med samme avsløringer, der overnevnte art. også ble henvist til:
Intern Nav-kritikk ties ihjel
http://bit.ly/1vmR7fU
Viktig blir det også å bevitne historien: Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
Et dokumentarportrett av NAV skrevet av Marit Helle, som anfører at hun er opptatt av vår sosiale og økonomiske velferd, og derav ønsker å bidra til varslingen rundt NAV.
I sin masteroppgave trakk hun inn den viktige varslingen fra Kristian Lislerud som selv skrev en bok og varslet om ukulturen i Nav – og igjen, vises til overnevnte art.

ABABABASTATE

Utdrag:
I NAVet som knakk forteller Lislerud om tre ansatte i NAV som anonymt sto fram i Aftenposten.
De hevdet at tjenesteveien var en bomvei for å si fra om arbeidsforhold, og at ansatte som sa ifra, ble tiet i hjel.
De tre beskrev NAV-kulturen som en lydighetskultur, og de var særlig kritiske til ledelsen i NAV.
Lislerud spør dermed om det var feigt at de ansatte valgte å være anonyme, og svarer: ”Jeg synes ikke det.
I en tid med stor omstilling og nye roller og oppgaver er det antakelig et klokt valg å være anonym” (Lislerud, 2010, s. 115) (…)
http://bit.ly/1lsXbma

ABABABCISS

Jeg holder ikke pusten i venten på at media nå endelig avtvinger formidable reaksjoner og en oppvask av ukulturen i Nav en gang for alle.
For politikerene må få sitte i fred, må vite, og nyte godt av egne fete lønninger og frynsegoder og børste av seg ubehageligheter som dette!:
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
http://bit.ly/SUUDCW
Her er noen av deres krumspring for å bevare unnfallenheten samtidig som de agerer handlekraftige overfor allmennheten:
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
Politiker:
«Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq

ABABABABABABASKYTTET

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!
INGEN!
http://bit.ly/1zhPOa5
29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
http://bit.ly/1b5f6Xd

ABABABABABABAHØL

16.12.2013 Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
Den 19.01.2012 skrev jeg en henvendelse til Navdirektør Joakim Lystad vedrørende brevet han hadde sendt meg (utdrag):
De skriver:
«Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige (…)
http://bit.ly/18KZsQM
Videre belyst i denne posten:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n

ablai5

Politiker Laila Marie Reiertsens tapede utsagn fra to timers møte med meg i 2012:
“Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i»
“Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABDOBERT

Men hun fulgte slett ikke opp sine lovnader og media i alle ledd har tiet meg konsekvent ihjel, lik som Reiertsens partikollega – nåværende Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson etter disse brevene jeg sendte ham:
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2


ABEFERDSTAT

Jeg har bevist – via lydopptak at flere ledere og Navansatte utøver et ekstremt maktmisbruk der de kalkulerende setter liv og helse i fare, for å ri egne kjepphester og tviholde på egen frynsete prestisje!
Informasjon om opptakene er for lengst sendt pressen, men de besvarer ikke mine henvendelser!
Tause er de også til min overlevering av tapet maktmisbruk i samme gate:
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten:
http://t.co/wcgxHJ1FIT
Man kan jo ane mer enn konturene av den sensur jeg er underlagt når Raymond Johansen vitterlig var «verd en artikkel» i avisen med monsterheadingen: «Skrekkmøte hos Nav» – hvilket var tuftet på at en saksbehandler hadde sagt til ham: «Det er ingen som tvinger deg til å være her»!:
http://bit.ly/19Bz53i
Så kan man jo begynne å gjøre seg opp tanker over hvor farlige mine avsløringer er, siden den ganske presse gjennom nær 7 år har tiet om et samkjørt myndighetsmisbruk av de helt store som kontinuerlig har tatt plass over like lang tid, og der massive forbrytelser i offentlig tjeneste er dokumentert bortenfor en hver tvil via svært mange lydopptak som pressen har blitt servert på et sølvfat:
http://bit.ly/1ux6Zlm
Leah og samboerens erfaringer med maktmisbruket fra Nav, har blitt tiet ihjel av ca. 12. aviser: (Art.
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten)
Når en enkelt dr*ttkommentar som «Det er ingen som tvinger deg til å være her» blåses opp av journalister til å handle om et «skrekkmøte hos Nav», så er det noe som skurrer grelt med den taushet som konsekvent har fulgt mine og andres avsløringer av fundamentalt grovere kaliber!
Et par eksempler av uttallige:
ABAVVVVVVVVVVVVVVVVVV
De første møtene i OPT (samarbeidspartner av Nav) ble gjennomført i en svært anspent og kunstig atmosfære naturlig nok, og jeg forventet at den egentlige agendaen bak det at jeg av direktør Saglie i Nav var tvunget inn
i en såpass ufattelig maktovergrepssituasjon der jeg var nødt til å gå tilbake til, og forholde meg til to av de personene jeg hadde varslet ham og flere om at bedrev trakassering – og som alle overordnede i Nav hadde valgt og ignorere, før eller senere ville komme til syne.
Ø.Ø (direktør for OPT Trond Stenberg);
Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (…)
De vanskeligheter DU KOMMER OPP I i arbeidssituasjonen, der MÅ du prøve å tenke litt, altså!
Jeg; Men jeg vet da ikke hva du TAR meg for???
Selvfølgelig skal jeg da oppføre meg korrekt i en arbeidssituasjon og ta i mot instrukser og svare greit til mennesker som behandler meg på en vanlig høflig måte med respekt.
Ø.Ø; Men når du begynte denne samtalen med NB, – DU skjønte ingenting av hva HUN sa! DU FØLTE da at HUN prøvde å ANGRIPE DEG, og det var ikke sånn! HUN prøvde bare å avklare ting!
Jeg; Jeg har aldri sagt at jeg har følt at NB har forsøkt å angripe meg her i dag!
Ø.Ø; JO”! ”Du har i hvert fall hatt et KROPPSSPRÅK som forteller det”!
Jeg; Et ”kroppsspråk” har jeg hatt – (Jeg satt hele tiden rolig rett opp og ned med armene ned langs sidene). Hva slags kroppsspråk er det dere mener at dere har, der dere begge sitter med armene foldet på brystet?
Ø.Ø; Jeg sitter alltid sånn, jeg! Jeg; Javel, så hva er det som er ”verre” med mitt kroppsspråk enn at dere sitter sånn?
Ø.Ø; DER har vi diskusjonen!!!
Jeg; Jammen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys nå!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE! (…)
Forhistorien vises her :
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV

ABABACILO

Her må fundamentale endringer til, og det må starte med at toppledelsen og et uttall andre småkonger i etaten blir fjernet!
Jeg krever av media at både bokforfatteren, jeg, Lislerud, Marit Helle, Advokat Andersen og alle vi som over tid har erfart, vitnet og dokumentert etatens spektakulære maktbrynde og trakassering overfor landets borgere nå endelig må få den spalteplass som kreves – en dokumentarserie som vedlikeholder fokuset på ukulturen over tid og slipper til den jevne almue og deres vitnesbyrd – helt til politikerene tvinges ut av sin unnfallenhet og må gå inn med de sanksjoner som kreves!
Kampanje 07.05.2014 – Offentlig PR-vekst provoserer:
Sigvald Sveinbjørnsson – kommentator i Bergens Tidende opplevde at han hadde en god dialog med NAV helt til han publiserte noe som satte NAV i et dårlig lys og relasjonen endret seg:
«Etter at jeg publiserte den saken, så gikk informasjonsavdelingen i NAV fra å være samarbeidsvillige og hyggelige til å bli mer vrange og vanskelige, sier Sveinbjørnsson, som har lignende erfaringer fra andre offentlige etater»
http://bit.ly/Rnh1UM
SLIK SKAL VI IKKE HA DET!
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: