Dermed reddes Dagsavisen og Vårt Land fra millionkutt.
Nylig gjorde også Venstre og KrF det klart at de ikke kom til å følge regjeringens forslag om et kronetak som rammer de store meningsbærende avisene.
http://bit.ly/1xoxNDQ

ABAHUSH