Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav-reform ga ikke færre på trygd


 

Nationen 12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd
Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen.
Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars.
http://www.nationen.no/om/nav-reform
Men «hvemsomhelst» har åpenbart ikke adgang på å ytre hvasomhelst!: «Start diskusjonen. Vær den første til å kommentere.» meg midt i ryggen!
Mitt bidrag til «debatten» kl. 17.00 torsdag 12 juni – en time og to minutter etter at artikkelen var trykket, og som eneste tilsvar uten innhold av sjikane, trusler eller andre ulovligheter, ble konsekvent nektet publisering!
Det er rimelig å slutte at sensuren av materialet dreier seg om at dette har blitt sett på som uønsket, at ugjendrivelige vitnesbyrd som kringkastes og understøttes med lydopptak er tabu for Pressen å gi den oppmerksomhet som fordres!

 

 

 

Mitt svar: Jeg savner en debatt om den vilkårlighet og den maktbrynde Nav operererer under, i forhold til landets borgere;
Om deres ubegrensede tilgang på å bryne krefter med mennesker som allerede ligger nede for telling med utbredte avvik fra profesjonell fagutøvelse, og at de lar det gå prestisje i sak i stedet for å opptre – slik den sterkeste part er pålagt – å søke og rydde opp i saker der det beviselig er begått urett.
Fra politisk hold, er det for lengst providert etaten blankofullmakter til at lov, etikk og regelverk kan brytes i den utstrekning Nav finner for godt, samtidig som de besørger at forvaltningsrammede borgere aldri vil få hevdet sin rett overfor den dyptgripende vilkårlighet og forvaltningskriminalitet som daglig begås.
Et par eksempler:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1ltNrrR

 

 

 

Seksjonsleder ved Nav St.Hanshaugen tilkjennegir overfor meg at de ikke har for vane å rette seg etter forvaltningsloven, og «begrunner» deres stans av løpende ytelse reisepenger til funksjonshemmet seniorinnbygger med:
«Det er kort vei mellom din bolig og vårt kontor»!
I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å legge ut opptaket offentlig – og her er jeg kraftig forbannet.
Dog velger jeg dette, etter at sosialleder Sigurd Røeggen ikke heftet seg med å besvare min omfattende klage til ham av 09. februar 2014 der varsling om flere lov- etikk og regelbrudd ble presentert.
Han valgte å heller gå rett i strupen på meg med et trusselbrev 25 april som første «respons», og nå i mai sendte han sutrebrev til Fylkesmannen der han underslo samtlige klagepunkter fra meg og avfeide meg totalt.
Sosialsjefen har indirekte bedt om det selv, med sin gjennområtne og feige agering.
Her er opptaket presentert på Youtube.
Værsågod:
http://youtu.be/_Pf_ntQq3YQ
Litt etter, skriver jeg på min FB-profil: «KOMMENTAREN VENTER PÅ GODKJENNING FRA NATIONEN»
Jeg regner ikke med at moderatorene har fått solstikk og sovnet på jobb – jeg er sensurert – igjen.
LENGE LEVE YTRINGSFRIHETEN!

 

absens

Dagen etter, slapp avisen en eneste kommentar gjennom nåløyet!
Slik gikk den:
Åse N.:
«En reform som har kostet x antall millioner, kanskje milliarder i årenes løp, og som har skapt stor frustrasjon, veldig stor frustrasjon for de som blir kalt «brukere». Feilslått politikk kan det også hete.» (sitat slutt)
Så – moralen er: Bedre med ingen diskusjon enn en opplysende diskusjon!
SLIK drøvtygging som ikke tilfører annen viten enn allerede godt etablerte fakta får alltid se dagens lys.
Men vi som dokumenterer det maktmisbruket etaten bedriver som vi selv har følt direkte på kroppen – selv med lydopptak som verifiserer sannhetsgehalten i våre påstander, får aldri slippe til…
Moralen vil da også være:
Media ser, media vet, og media bryter grunnleggende med Vær Varsom- plakaten:
1.2. (…) Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt (…)
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten
NRK Norge 25.06.2014 – Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet.
Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.
http://bit.ly/1laLZqo

 

ABAHVISK

Norske avisers sensur av systemkritikk
Jeg er verken Advokat eller Dagbladjournalist, ikke er jeg kreftsyk heller som jeg vet om per nåværende.
Jeg er kun en ringe 52 år gammel borger med bachelor i Kultur- og samfunnsfag fra UIO som Nav har herjet vilt med i hele syv år fordi jeg på blogg og i diverse debattfora har dokumentert de lovbrudd, trakassering, represalier og gjengjeldelser jeg har erfart fra samkjørte, inkompetente og hevngjerringe aktører i etaten og navngitt disse.
Men når jeg ser anledning til å ytre meg rundt dette og hint i respons til avisartikler, blir jeg resolutt kneblet (Dagbladet denne gang)
http://bit.ly/1ov8mxv
Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Lystads evige mantra er at terskelen for hatske utfall mot de Navansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet, og han anvender et lite knippe usakligheter som brekkstang for å trumfe gjennom sin tarvelige agenda.»
http://bit.ly/1p6TTIt
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner. Ubemidlede rettsløse borgere skal bære Sisyfos lodd for all fremtid:
http://bit.ly/1p6ij4U
Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR

 

bullyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 

Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
Utdrag – Ombudsmannen uttalte at kommunen ikke hadde rettslig grunnlag for å reagere på den ansattes bruk av ytringsfriheten, og ba om at den skriftlige advarselen ble trukket tilbake.
Uttalelsene lå innenfor den ansattes ytringsfrihet, slik den nå er nedfelt i Grunnloven § 100 (etter endring 30. september 2004) og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) Artikkel 10.
Det er i samfunnets interesse at ansatte kan ytre seg om forhold i den offentlige forvaltning.
Ytringene var ikke i strid med den ansattes lojalitetsplikt.
http://bit.ly/1nWE4DU

ABEHAI

02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
 

ABAKOBAARS

Utdrag fra posten: Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret 26.10.2011Tar ikke ansvar for Nav-kontorene. Politikerne har abdisert.
Det er rådmennene som utøver kommunenes eierskap til Nav-kontoret.
At politikerne ikke engasjerer seg mer i Nav, forklarer han på denne måten:
Det kan skyldes at lokalpolitikerne ønsker å skyve ansvaret for reformen over på staten.
Men det kan også skyldes at de opplever at de har liten innflytelse og handlingsrom.
At politikerne setter seg på sidelinjen, kan være et tegn på resignasjon (…)
http://bit.ly/101QCi2

MEN VENT NÅ LITT!:

 

ABARASK

For litt mer enn tredve sølvpenger…
http://bit.ly/1hQA2Li

ABARELAND

Arnulf Øverland – Det frie ord (1935):
Prester og borgerlige politikere og redaktører behøver ingen ytterligere ytringsfrihet. De har det, de trenger, og mere vil de ikke ha.
Vi vet det.
Og hvis vi bare vil gjenta det bavl, som utgydes daglig i avisene og hver søndag i kirken, så står det oss fritt.
Det er tillatt å opfordre til lydighet mot loven og myndighetene og til underkastelse under den væbnede makt; det er tillatt å lovprise elendigheten, løgnen og uretten.
Men verge oss mot den, protestere mot den på en slik måte, at det også blir hørt, det har vi ikke lov til (….)».
«Prate skitt med hverandre på gatehjørnet, det har vi lov til. Tale sømmelig i forsamlinger, det har vi lov til.
Men den som har et alvorlig ord å si til offentligheten, vil meget snart få erfare, at ordets frihet, som all annen frihet, er en frihet for makthaverne.
For folket er den en illusjon og en løgn.
http://bit.ly/eg2pCa

 

JEANINE

 

Min borgerkronikk:
De tause, feige, unnvikende og kalkulerende.
http://bit.ly/SSGK80
Og herre min skaper for en «revolusjon» som har tatt plass – nesten 8 decennier senere… ikke?! :
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

«Restarbeidsevnen!»

«Arbeidslinja!»

Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!:

http://bit.ly/1jMlYCz
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!

Å ta en monumental skandale og omtale den i dagligdagse vendinger, er en svært velkjent unnamanøver og hersketeknikk!:

http://bit.ly/SUUDCW
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juni 12, 2014 av i Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn, Sensur, ukultur, vilkårlighet med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2014
M T O T F L S
« mai   aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: