Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner


Politikerenes renkespill – hvordan de har dekket over egne fataliteter og projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten:

ABEHAI

23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
http://bit.ly/dYfO9n
Kronikken er i dag  kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer!
For ti måneder senere – 16.12.2009 kringkastet media denne kuvendingen fra Høybråten:
Dårligere service for brukerne
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.
(…) Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://bit.ly/2aXg0Tc

 

ABEHER

16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://www.tv2.no/a/3064823
Dagfinns Blogg
NAV på kollisjonskurs med Stortinget
«At NAV har organisert seg slik at brukerne får dårligere service er ene og alene NAVs ansvar. Og det er alvorlig fordi det er stikk i strid med Stortingets intensjoner.»
http://bit.ly/1mNc4Px

STATSRÅDENES ANSVAR

ABALOGNABALØGNAABALØGNER

ABALØGNEHABALØGNEAABALØGNOL

STORTINGETS INTENSJONER

Dette er lovverket som både Stoltenberg, Solberg, Dag Terje Andersen, Rigmor Aasrud, Hanne Inger Bjurstrøm, Robert Eriksson og flere andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har ignorert til fulle og brutt med på alle måter.
Konsekvensene for denne alvorlige, vedvarende og åpenlyse tjenesteforsømmelse er for dem ikke – eksisterende, og borgerene skal i all evighet fortsette å bli rammet på kropp sjel og sinn av etatens massive misbruk av myndighet og lide urett under statsrådenes gigantiske tjenesteforsømmelse.
Forvaltningskriminaliteten skal riktig få fortsette å blomstre, ingen solide grep vil bli tatt, ingen instrukser til Nav om at de er pliktet å forholde seg til lovverket og behandle klager på forsvarlig måte eller bli møtt med dyptgripende sanksjoner er eller vil bli gitt.
Ubemidlede rettsløse borgere skal bære Sisyfos lodd for all fremtid:
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
Fra Soria Moria- erklæringen og Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09:
«Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten.»
«Det må settes klare grenser for hvor langt offentlige myndigheter og andre kan gå i retning av innsyn i, eller kontroll med den enkeltes gjøremål.»
«Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, velferdstilbudene.»
«Tjenestene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov.»
«Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har .«
http://bit.ly/a0DBQK
http://bit.ly/arf0fo

ABAMOON

25.05.2012- Rapport: Nav bruker avhørsmetoder for å avsløre juks
«I rapporten står det at Nav bruker Facebook og at organet kan ringe naboer, arbeidsgiver eller andre for å avsløre om folk tusker til seg penger i forbindelse med stønader til enslige forsørgere og sykepenger (…)
(Monland) mener at Facebook-bruk og oppringning av naboer er innen lovverket.»
http://bit.ly/1horBFD
Les herunder posten:
Nav kan ikke nekte lydopptak!:
http://bit.ly/1pihBNA
ABEBISE
Lise Christoffersen var ikke håret bedre enn Høybråten, hun spilte uvitende, og fornærmet almuens intelligens grovt i Stortinget 11.02.2014:
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
Hvordan kan forvaltningskriminelle aktører i Nav ignorere «Stortingets krav» og – slippe unna med det … helt uten at påkrevde sanksjoner sattes i verk?
Tror de at Navrammede borgere i dette landet generelt er analfabeter og tomsinger?  (…)
Stortinget må pålegge Regjeringen og politikerene om å skape konkret rettssikkerhet for de mest ubemidlede. Og det i nærmeste fremtid!
Ordrene må helt klart komme utenfra og fra høyeste hold, og pålegge etatsbermen i Nav at borgere i dette landet skal ivaretas på best mulig måte, og at reelle sanksjoner vil igangsettes overfor den enkelte aktør som aktivt går inn for å sabotere dette.
Hovednr. 35 – lov om sosiale tjenester i NAV § 4 – Krav til forsvarlighet, skal ikke lenger bare være til pynt, og som de ansvarlige for grove misligheter skal gå klar av med sin fagforening i ryggen!
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige (…)
http://bit.ly/1gbHFbU
ANAVBOSS
Andre relevante bloggposter som bør leses under denne:
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
Å ta en kyklopisk skandale og omtale den i dagligdagse vendinger, er en svært velkjent unnamanøver og hersketeknikk!:
http://bit.ly/SUUDCW
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a

ALOGONAV

De udugelige – Del 1:
Litt rystende bakgrunn om hvorfor Saglie er den tilsynelatende udugelighet som strategisk blir plassert i den ene toppjobb etter den andre … i Nav og …  Justisdepartementet!:
http://bit.ly/1jFDtEI

ABADAGFAEN

De udugelige – Del 2
Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.
Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:
http://bit.ly/1ras5oh
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2014
M T O T F L S
« mai   aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: