Dermed reddes Dagsavisen og Vårt Land fra millionkutt.
De to avisene er de eneste som har mer enn 40 millioner kroner hver i produksjonsstøtte.
http://bit.ly/1xoxNDQ

ABELLO

Det LO- eide Fontene, slettet mine kommentarer til knivstikkingen der en Navansatt ble drept med  «begrunnelsen»:
«Fontene beklager at det har ligget kommentarer på vår fb-vegg som kan virke støtende. Innleggene som genererte kommentarene er nå fjernet. De omhandlet begge det tragiske dødsfallet på Nav Grorud. Vi oppfordrer til fri debatt, men godtar ikke hets mot enkeltpersoner.»
Mitt tilsvar samt det de slettet, vises her:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!
http://t.co/zp3fg9YhVe
Fontene la til og med lagt inn sperre på veggen, slik at jeg ikke vil være i stand til å kunne kommentere der mer!
Hvor beleilig!
Herunder setter jeg inn litt bakgrunnsinformasjon om mannen som har makt over våre ytringer – Hvem får stå, og hvem må gå!

abflaog

16.08.2012 – Flåthens dobbeltrolle beskrives som en «katastrofe»
FLERE HATTER:
LO-sjef Roar Flåthen får kjeft for hans maktposisjon innenfor både politikken og medieeierskap. Som styreleder i A-pressen fikk han i går 18 nye aviser inn i porteføljen.
I går fikk Roar Flåthen kontroll over 18 nye aviser
LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen.
Som styreleder i A-pressen har Roar Flåthen nå 71 avistitler og ti rene nett-titler under sine vinger.
Det er en økning på 18 aviser.
Det er en katastrofe at LO sitter som så stor eier av A-pressen, og med Roar Flåthen som styreleder, sier Erling Weydahl, leder for de LO-organiserte grafikerne i Midt-Norge”
http://bit.ly/OkoaMF
Les mer i posten
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!
http://t.co/9aOJrtROE5
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL
12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd
«Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen.
Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars.»
http://bit.ly/1oXQs3n
For litt mer enn tredve sølvpenger…
http://bit.ly/1hQA2Li
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
Å ta en kyklopisk skandale og omtale den i dagligdagse vendinger, er en svært velkjent unnamanøver og hersketeknikk!:
http://bit.ly/SUUDCW
Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet
http://bit.ly/1p6TTIt