Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå!


ABAKVISE
Nye takter fra «snu kappen etter vinden Kvisvik»:
14.05.2014 – FO ber Høie om klart svar
«Det er tradisjon for autorisasjon av helsepersonell. Hovedmålet er å ivareta pasienters rettssikkerhet.
FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.«
http://bit.ly/QJmV1z
Flireførkja TØR vel ikke annet, nå når den alvorlig kreftsyke Advokaten har avlevert sin klare tale vedr. egen erfaring med overgrepsinstitusjonen Nav, og endelig gehør for overgrep innenfor barnevernet er stadfestet!
Da først er det på tide å skride inn med kalkulerende pondus!

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
http://t.co/AEWHkZhyNY
AGEORGFeigheten lenge leve Kvisvik!
Her biter fortiden deg rett i ****!:
I posten jeg skrev allerede 30.07.2009 – altså for hele FEM år siden – Hvordan står det til på våre sosialkontor? belyste jeg følgende utdrag fra FattigNorge:  (lederen avbildet):
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var «frikjent», men det er en misforståelse.
Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes.
Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene.
Vi mener at FO må gå inn i denne saken på en langt mer offensiv måte. Det synes naturlig at FO på eget initiativ setter opp et møte mellom sine medlemmer og Foreningen Fattignorge.

 

Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/9L4i42
http://bit.ly/bicI74
Ja. Snakk om å «skli i egen skit» Kvisvik, for å sitere borgeren som gikk fra Navansatt over til «bruker» – (vist til lenger nede i denne posten).

rmcn94lEVIL POLITIC

Vel – FattigNorge i sin tur fulgte heller aldri opp sine krystallklare lovnader, men solgte seg til høystbydende for atskillig mer enn tredve sølvpenger:
«Blir skeptisk av sammenkoblingen Fattignorge og en svær fagforening, hvis sterke, politiske koblinger nå besitter regjeringsansvar!
Faren er at Fattignorge egentlig er kjøpt og betalt av fagforeningen.
Fattignorge var mye mer synlig og hørbar før samarbeidet med fagforeningsnorge!»
Sitatet er fra posten – Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Les også – Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss? (utdrag):
Siste utvikling i saken, er at jeg ble innvilget et møte med leder for Fattignorge Georg Rønning ganske umiddelbart etter at jeg hadde sendt saken dit.
Møtet tok plass torsdag 27.03.2008, og jeg ble fortalt at min sak var valgt ut av foreningens samarbeidspartnere for å fronte overgrepene som mange møter (…)
Politikerne har hittil ikke gått inn i enkeltsaker, men her skal det altså forsøkes å få til en endring!
24. Juli 2008 – nesten fire måneder senere hadde jeg enda ikke hørt noen verdens ting fra Rønning.
http://bit.ly/cIcyqD

 

Fra posten Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:

Mimmi Kvisvik spyr ut – historisk kunnskapsløst, manipulerende og arrogant:
«Ved NAV-kontorene betjener man de menneskene som sitter aller nederst ved bordet. Da er det klart at noen kan ty til vold og trusler som en strategi for å nå frem».
HR-direktør Stokke er slett ikke håret bedre, og «konkluderer»:
«Det kan virke som at det er for store forventninger i forhold til hva brukerne egentlig har krav på»!
Hanne Nordhaug, styreleder i NTL NAV og tillitsvalgt for de statlig ansatte i NAV:
«har ingen forklaring på årsaken til økningen i volds- og trusselhendelser»!
http://t.co/zp3fg9YhVe
ABEBTO
«Antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.»
27.12.2012 Dobling av vold mot Nav-ansatte

http://bit.ly/Tr8pJi

05.08.2013 – Nesten 600 trussel- og voldshendelser mot NAV-ansatte på fem måneder
http://bit.ly/15HTIHT
Hva har du bidratt med i alle disse årene – og ikke minst når virkelige tragedier utspiller seg Kvisvik?
Det ser ut som om du har en klar og usunn formening om «verdige» og «uverdige» borgere!
For ikke en gang når et menneske satte fyr på seg selv på grunn av J*VELSKAP fra Nav St.Hanshaugen, viste du trynet ditt i media og sa fra om at nok er nok!:
Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG
Du var i midlertid «hjertelig tilstede» og hadde mye å si da en Navansatt ble drept!:
08.08.2013 – Knivstukket NAV-ansatt døde
Mimmi Kvisvik, som er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer flere NAV-ansatte, mener den tragiske hendelsen tydeliggjør at det må nye sikkerhetstiltak på plass.
http://bit.ly/REzyvP
09.08.2013 – Vil gjennomgå sikkerhetsrutinene etter drap på NAV-ansatt
– Det må nå komme et lovforbud mot alenearbeid. Det nytter ikke bare med fysisk sikkerhet, man må også ha økt bemanning som gjør arbeidsplassen trygg, sa Kvisvik til NRK i går.


ABEBTRE

Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn (Utdrag):
Nav avviser og bagatelliserer all kritikk så langt det lar seg gjøre.
Fordi de rett og slett kan!
Flere rådgivere i etaten profilerer en uttalt stupiditet i hjerterå retorikk og graverende svada overfor mediene de få gangene de blir konfrontert med brukernes fortvilelse, og systemet er helt og holdent ugjennomtrengelig.
Her er det ikke bare illvilje som hegnes om – regelrett dumskap ligger også som en tett tåke over store deler av forvaltningens ”utredninger”.
Navs ledelse har, med alle sine brudd på alt som kan minne om forsvarlighet, etikk, moral, rederlighet, samhandling, og med sine målrettede bevisste overtramp/overstyring av flere menneskerettigheter – til fulle bevist sin uegnethet i det å håndtere menneskelige relasjoner.
En totalitær koloss troner over oss, og bekjemper et hvert tilløp til protester overfor sitt fullstendig utilnærmelige skrekkvelde, med fullstendig taushet og komplett arroganse som ingen intelligens kreves for å slippe unna med (…)
Jeg siterer igjen fra Soria Moria- erklæringen:
«Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten, samt tiltaksmidler for å sette ledige raskere i aktivitet og arbeid.»
Det viste seg å ikke være sant.
Regjeringens ansvarsfraskrivelse, ignoranse og fravær av inngripen overfor borgernes høylytte protester mot vilkårlighet og idioti som etterhvert ledet til at Navkontorene har måttet skaffe seg sikkerhetsvakter, har medført at klovnene i etaten er sikret ubegrenset tilgang på å boltre seg i det ene spinngale amatørmessige innfall etter hverandre, og som – utført av omtrent hvilket som helst annet personell enn hos Nav – ville ha medført både bøter, alvorlig påtale og fengselsstraffer i svært mange tilfeller.
KrF-leder Dagfinn Høybråten uttalte for en god tid siden:
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
http://bit.ly/dYfO9n
Kronikken er i dag  kjemisk renset vekk fra Dagsavisen (opprinnelig kilde) og ellers alle søkemonitorer!
http://bit.ly/i2OkU8

ABEBLAGGE

Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker (utdrag):
«Da jeg nylig igjen tok kontakt med fagforeningen min for å få hjelp til å forlenge permisjonstiden i parallelt med forlengelsen av arbeidsavklaringsperioden, var svaret at de ikke har tradisjon for å gå inn i enkeltsaker.
Mitt svar var å si opp et 20 år gammelt medlemskap.
Dette var ikke det jeg trodde fagforeninger stod for.
Fagforeningen hadde lite fokus på NAV der jeg var organisert, og kunne avkrefte at de hadde fått mange henvendelser fra ansatte som slet i min organisasjon.
Igjen møtte jeg altså hestene med skylapper overfor noe stort og voldsomt som ikke var intellektuelt fordøyd (…)

ABEAJK

Jeg reflekterer også i forhold til oppfølgingsplanen som jeg og konstituert leder har fylt ut, og hvor elendig den er som oppfølgingspapir.
To NAV-ansatte klarte ikke å fylle ut det papiret som kunne sikret meg bedre ivaretakelse nå.
Snakk om å skli i egen skit (…)
http://bit.ly/1lsXbma

ABDOBERT

Til Arbeidsminister Robert Eriksson

«Når du endlig kom på banen, løy du samtidig til tennene! Det er du som er den «profesjonelle» i den utstrekning at du rett etter ble tilsatt som Arbeidsminister! Da kan du mest sannsynlig ikke være rammet av kognitiv svikt!»
http://bit.ly/1e7wos2
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX

ABEHAUGEN

09.08.2013 – Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav-kontorer
Nav-kontoret på St. Hanshaugen (bildet) doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk. – Våre folk følger ustabile personer alene til institusjoner. Når psykiatrien utfører slike oppdrag, er de to, sier Nav-leder.
http://bit.ly/MMrW8r
Det er en grunn til at de har måttet doble vaktholdet – Les resten  her:
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om, og med denne formidable unnlatelsen bidrar også de til å sette Navansatte og søkeres liv og helse i alvorlig fare.
http://bit.ly/1bwwbQz
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: